Nenechte si ujít!

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

21.09.2016 11:30

Legislativní novinka EU - změna přílohy nařízení REACH

V Úřední věstník Evropské unie vyšlo nařízení Komise (EU) 2016/1688 ze dne 20. září 2016, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže....
21.09.2016 08:43

ECHA zveřejnila překlad Praktického průvodce "Jak používat a oznamovat (Q)SAR"

Nařízení REACH v příloze XI stanoví, že standardní režim zkoušek na zvířatech lze upravit použitím jiných než zkušebních metod, jako jsou (kvantitavní) vztahy mezi strukturou a aktivitou — (Q)SAR (quantitative) structure—activity relationships), pokud jsou splněny určité podmínky. Praktický...
20.09.2016 10:23

EOGRTS v rámci hodnocení technické dokumentace

Zveřejněný dokument ECHA vysvětluje a shrnuje osnovu pro rozšířenou jednogenerační studii reprodukční toxicity/Extended One—generation Reproductive Toxicity Study v rámci hodnocení technické dokumentace. Dokument ECHA nelze považovat za pokyny ve smyslu požadavků nařízení REACH. Ve zveřejněném...
19.09.2016 14:37

Prezident podepsal novelu zákona o biocidech

Prezident republiky Miloš Zeman dnes podepsal zákon ze dne 6. září 2016 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech). Novela, která bude platná patnáctým dnem po jeho vyhlášení ve Sbírce předpisů ČR, současně...
16.09.2016 14:13

ECHA Zpravodaj - září

vropská agentura pro chemické látky publikovala zářiové číslo svého Zpravodaje. Ten se zaměřuje především na praktické rady spojené s povinností registrace k roku 2018. Mimo jiné ECHA vysvětluje způsob kontroly úplnosti registrační dokumentace. Dalšími tématy jsou biocidy nebo rozhovory s odborníky...

Partner rubriky:

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg