CLP 2015: Jednejte ihned!

Odborné semináře:

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

21.06.2016 11:20

Nové verze REACH-IT a CHESAR jsou zde

Přesně podle předpokladu byly 21. června 2016 zveřejněny nové verze IT nástrojů - REACH-IT a CHESAR. Oba nástroje byly přizpůsobeny pro nový formát IUCLID 6, tedy uživatelé musejí přejít na tuto novou verzi IUCLID. Již dříve se ECHA vyjádřila, že cílem aktualizace REACH-IT je zpřehlednit...
21.06.2016 11:19

Benzo[a]pyrene na kandidátském seznamu látek

ECHA rozšířila seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení o benzo[def]chrysen (Benzo[a]pyrene). Tato látka byla na seznam přidána kvůli podezření na vlastnosti jako je karcinogenita, mutagenita, toxicita pro reprodukci, PBT a vPvB. Seznam nyní obsahuje 169...
21.06.2016 11:18

Výbor pro biocidní přípravky podpořil používání 12 účinných látek

Výbor pro biocidní přípravky (BPC) přijal 14 nových stanovisek k níže uvedeným účinným látkám. Jednání výboru probíhalo 14 - 16. černa 2016. Nakonec  výbor schválil použití čtyř účinných látek pro použití v případě insekticidů, konzervačních látek, protiplísňových výrobků a pro veterinární...
21.06.2016 11:16

Nová kritéria pro endokrinní disruptory

Evropská komise oznámila nová vědecká kritéria pro určení toho co spadá pod endokrinní disruptory v rámci právních předpisů vztažených k pesticidům a biocidům. ECHA tento krok vítá s ohledem na snahu zajistit bezpečné používání chemických látek a nyní analyzuje dopady s ohledem na schvalování...
21.06.2016 11:15

Minimalizace testů na obratlovcích

S příchodem nové verze REACH-IT se zpřísňuje vyhovění požadavku na realizaci testů na obratlovcích. V souvislosti s rozhodnutím ombudsmana (1606/2013/AN) ECHA požaduje, aby se více upřednostňovali alternativní metody. Žadatel musí v registrační dokumentaci daleko exaktněji uvést důvody, proč...

Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

Partner rubriky: