Více času na podstatné

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

20.05.2017 11:38

Newsletter ECHA – květen 2017

V květnovém vydání zpravodaje agentury ECHA si můžete přečíst odborné názory na to, jak blízko je doba ukončení testování na zvířatech, jak jsou bezpečné umělé povrchy používané na hřištích nebo jak můžete vyhledávat online informace o nebezpečných vlastnostech chemických látek. Dále se čtenáři...
10.05.2017 10:05

ECHA zveřejnila informace o aktualizaci webové stránky "toxikologická střediska"

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zveřejnila návrh „výrobkového kategorizačního systému“/“Product categorisation system“ (PCS), který se bude podle nařízení Komise (EU) 2017/542 – nová příloha VIII nařízení CLP, používat k přiřazování výrobkové kategorie podle zamýšleného použití...
09.05.2017 10:10

Legislativní novinka EU - REACH

Ve Úředním věstníku Evropské unie dne 5. května vyšlo Nařízení Komise (EU) 2017/776 ze dne 4. května 2017, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek...
01.05.2017 20:49

ČIŽP se zaměří na kontrolu bezpečného používání chemických látek

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) se v roce 2017 zúčastní celoevropského kontrolního projektu s názvem REACH-EN-FORCE 5 (REF5), jehož cílem je přispět k bezpečnějšímu používání chemických látek a snížení expozice pracovníků a životního prostředí. Kontroly budou tedy zaměřeny na rozšířené...
24.04.2017 16:51

Nová legislativa EU - změna přílohy REACH

V úředním Věstníku Evropské unie vyšlo Nařízení Komise (EU) 2017/706 ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže, a kterým se ruší nařízení...

Partner rubriky:

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky
ADR - obecně
ADR - značky
ADR - písemné pokyny
GHS - nová chemická legislativa
GHS - nové symboly
NECHELA
NECHELA příručka
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP)
REACH - helpdesk
CLP - helpdesk
CLP - pokyny v CZE