Více času na podstatné

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

28.03.2017 13:06

Evropa se chystá na přezkoumání 22 látek

Z aktualizovaného průběžného akčního plánu společenství (CoRAP) vyplývá, že ECHA plánuje pro letošní rok přezkoumat 22 látek. Dotčení registranté jsou vyzýváni ke kooperaci s národními regulačními orgány s tím, že mohou počítat s případnou výzvou na doplnění některých jimi...
28.03.2017 13:05

ECHA eviduje informace k 15 000 látkám

Evropská agentura pro chemické látky naplňuje své cíle a avizuje, že již nyní volně nabízí k využití informace o téměř 15 000 látkách. Ty jsou určené především podnikům, výzkumníkům nebo zástupcům státní správy a samosprávy pro jejich profesní použití. Informace pocházející...
28.03.2017 13:04

IUCLID 5 – ukončení webových stránek

Po deseti letech ukončuje k 31. 3. 2017 ECHA provoz internetových stránek IUCLID 5. Ty nahrazují nové stránky IUCLID 6 existující paralelně druhým rokem, a které byly vytvořeny při příležitosti vydání nové verze softwaru. Je doporučováno si zálohovat potřebná data jako je např. LEO. Oblíbené...
27.03.2017 09:43

MPO aktualizovalo manuál k problematice RoHS

MPO provedlo komplexní aktualizaci Manuálu k nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Manuál je určen k využití všem hospodářským subjektům (výrobcům, zplnomocněným zástupcům, dovozcům a distributorům) jako úvod do problematiky...
23.03.2017 21:24

ECHA zveřejnila podrobnosti k webináři „REACH 2018 Spring School“

Webináře jsou informační setkání pořádaná on-line v rámci kterých jsou prezentována videa a jiné interaktivní funkce, takové, jako jsou např. otázky a odpovědi, sdílení plochy a audiokonference. Najednou se může k webináři připojit až tisíc účastníků. Těsně před každým plánovaným webinářem jsou...

Partner rubriky:

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky
ADR - obecně
ADR - značky
ADR - písemné pokyny
GHS - nová chemická legislativa
GHS - nové symboly
NECHELA
NECHELA příručka
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP)
REACH - helpdesk
CLP - helpdesk
CLP - pokyny v CZE