Více času na podstatné

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

27.10.2016 08:25

ECHA vytváří novou webovou stránku pro spotřebitele chemických látek

ECHA vytváří novou webovou stránku pro spotřebitele, kteří přicházejí do kontaktu s chemickými látkami v běžném denním životě. Účelem je poskytnout informace o tom, jaké mohou mít chemické látky účinky a jak je bezpečně používat. Nová webová stránka ECHA "Co chcete vědět o chemických látkách" by...
26.10.2016 08:06

ECHA, CEFIC a DUCC spojily síly, aby se zlepšila komunikace v dodavatelsko-odběratelských řetězcích

Chemický průmysl EU společně s ECHA učinily důležitý krok ke zlepšení komunikace o chemické bezpečnosti a podepsaly společné prohlášení. Tím se podpoří aplikace nařízení REACH zvláště během období před posledním registračním termínem chemických látek v roce 2018. Posílení komunikace v...
03.10.2016 15:39

Hledáte kontakt na hlavní žadatele o registraci?

Evropská agentura pro chemické látky zveřejnila seznam registrovaných látek, kde jsou uvedeny i kontaktní údaje na hlavní žadatele o registraci. Seznam obsahuje okolo 7 000 látek, uvádí názvy látek řazené abecedně, informace o jejich identifikátorech, typů registrace a zda byla hlavním žadatelem o...
03.10.2016 15:37

Webinář: REACH 2018 - příprava registrační dokumentace

Zítra 4. října bude od 11 hod. probíhat webinář zaměřený na vytváření registrační dokumentace v IUCLID 6. Jeho cílem je seznámit budoucí registranty s požadavky na předkládané informace, obsluhou IUCLID včetně jeho instalace. Jelikož při společném předkládání registrační dokumentace lze místo...
03.10.2016 12:49

Zákon o biocidech vychází ve sbírce! Odborný seminář již příští týden ve čtvrtek

Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) vychází ve Sbírce předpisů ČR pod číslem 324/2016 Sb. Rozeslán bude 3. října 2016. Zákon bude účinný patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tedy od 18. října 2016. Podrobně se touto...

Partner rubriky:

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky
ADR - obecně
ADR - značky
ADR - písemné pokyny
GHS - nová chemická legislativa
GHS - nové symboly
NECHELA
NECHELA příručka
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP)
REACH - helpdesk
CLP - helpdesk
CLP - pokyny v CZE