Nenechte si ujít!

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

06.09.2016 10:22

REACH: Sumarizace otázek a odpovědí k tématu uživatelských map

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) sumarizovala otázky a odpovědi, položené během webináře "Jaký mohou mít následní uživatelé a registranti prospěch z uživatelských map" konaného 15. června 2016. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo jejich překlad, který uvádíme níže. Ze závěrů...
05.09.2016 09:35

Podzimní aktuality v oblasti chemických a biocidních výrobků

Podzim bývá obdobím, kdy se většina z nás, ještě stále odpočatá po období prázdnin a dovolených, začíná opět intenzivně zajímat o pracovní záležitosti. Do konce roku už zbývá relativně krátká doba, kterou je potřebné co nejlépe rozplánovat a využít. Co nás čeká v oblastech, které upravuje...
01.09.2016 08:24

Sledujte webinář k biocidům online

Dnes 1. září pořádá Agentura pro chemické látky (ECHA) v Helsinkách "Biocides Stakeholders’ Day", který lze sledovat online. Program začíná od 9 hod. a zaměří se na aktuální vývoj v oblasti biocidů. Prezentace jsou již nyní k dispozici a po skončení akce bude k dispozici i celý videozáznam. Jak...
29.08.2016 08:25

Nakládání s biocidy od 1. září

Od 1. září 2016 budou moci být na trh uváděny předměty ošetřené biocidními přípravky pouze v případě že obsahující účinné látky schválené EU. Problematika se dotýká například ošetřené pryže, papíru, textilních výrobků, stavebních a kompozitních materiálů, pojiv, kapalin používaných při...
20.07.2016 09:50

Změna nařízení REACH - příhoha VI

V Úředním věstníku EU vyšlo dne 20.7.2016 (L195) Nařízení Komise (EU) 2016/1179 ze dne 19. července 2016, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Změny se týkají...

Partner rubriky:

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg