Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Partner rubriky:

CLP 2015: Jednejte ihned!

 

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

01.07.2015 10:07

Výbor SEAC přijal stanoviska ke dvěma návrhům na omezení a odsouhlasil dva návrhy stanovisek k žádostem o povolení

Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) přijal stanoviska k návrhu na omezení amoniových solí a decaBDE a odsouhlasil dva návrhy stanovisek k žádostem o povolení.   Návrh na omezení amoniových solí SEAC přijal konečné stanovisko k návrhu Francie na omezení používání anorganických amonných...
01.07.2015 10:06

Veřejná konzultace k návrhu na omezení dvou látek používaných v přípravcích pro osobní péči

Spojené království předložilo návrh na omezení látek oktamethylcyklotetrasiloxanu (D4) a dekamethylcyklopentasiloxanu (D5) v přípravcích pro osobní péči, které jsou při běžném používání oplachovací, v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostní. Veřejná konzultace k návrhu na omezení D4aD5 potrvá do18....
01.07.2015 10:03

RAC přijal stanoviska ke 2 návrhům na omezení a odsouhlasil několik žádostí o povolení

RAC přijal stanoviska k návrhu na omezení bisfenolu A a dekaBDE, hodnotil 4 žádosti o povolení, odsouhlasil 8 návrhů stanovisek pro jednotlivá použití a přijal stanoviska k 8 návrhům harmonizované klasifikace a označování.   Návrh na omezení bisphenolu A Výbor pro posuzování rizik (RAC)...
26.06.2015 10:54

Poslední vlna registrací je za dveřmi - připravte se!

Do 31. května 2018 musejí být všechny látky v množství větším jak 1 t/rok registrovány. ECHA tak upozorňuje, že je nejvyšší čas začít s přípravnými pracemi a nenechávat vše na poslední chvíli. Konkrétně je doporučována inventarizace portfolia látek a přípravků se kterými společnosti nakládají tak,...
26.06.2015 10:35

IUCLID 6 se blíží

Práce na nové verzi programu IUCLID vrcholí. ECHA zveřejnila tzv. beta testovací verzi, kterou si lze už dnes lze vyzkoušet a seznámit se s přepracovaným uživatelským rozhraním. Spuštění nové verze je plánováno na příští léto, a než dojde k jeho oficiálnímu spuštění, uživatelé musí pro přípravu...
26.06.2015 10:17

Nová verze registru biocidních přípravků spuštěna

Ve čtvrtek 25. června byla spuštěna nová verze registru biocidních přípravků - R4BP 3.3. Zásadní novinky pro uživatele: povolení pro biocidní přípravek - bylo odebráno omezení v případě, kdy stejná společnost je držitelem počátečního povolení a souvisejícího stejného oprávnění pro biocidní...
26.06.2015 10:01

Výbor pro biocidní přípravky rozhodl o 11 látkách

Výbor pro biocidní přípravky (BPC) na svém zasedání 15. - 18. června 2015 přijal na 11 stanovisek pro účinné látky používané v biocidních přípravcích (protihnilobní a dezinfekční prostředky, konzervační látky). Konkrétní výsledky: Biphenyl-2-ol schváleno pro PTs 4 and 6 PHMB: schváleni pro PTs...
26.06.2015 09:37

Na 200 látek projde hlubší kontrolou ECHA

ECHA vybrala na 200 látek, které podrobí bližší kontrole z pohledu potřeby dalších regulačních opatření (kontrola dodržování předpisů, hodnocení látek, harmonizované klasifikace a označování, povolení nebo omezení). Primárně byly vybrány látky představující největší potencionální riziko pro zdraví...
19.06.2015 07:54

Průzkum: Omezení čtyř klasifikovaných ftalátů v dovážených předmětech

ECHA a kompetentní autorita Dánska v současné době uvažují o možnosti omezení čtyř ftalátů DEHP, BBP, DBP a DIBP v předmětech a vyzývají k účasti na průzkumu. ECHA a kompetentní autorita Dánska v současné době uvažují o možnosti omezení čtyř ftalátů v předmětech. Jedná se o ftaláty:...
18.06.2015 07:55

Novinky CHLP: Nové SVHC látky, aktualizace pokynů a nová tabulka k žádostem o povolení

Agentura ECHA zařadila na Kandidátský seznam další 2 látky vzbuzující velmi velké obavy (látky SVHC). ECHA také uveřejnila novou souhrnnou tabulku k žádostem o povolení (autorizaci) používání chemických látek, a zveřejnila aktualizaci ECHA Pokynů k používání CLP kritérií.   Na základě návrhů...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

03.09.2015 19:46

Klimatolog pro iDNES: Když bude teplá zima, hrozí za rok katastrofální sucho

Česko má za sebou mimořádně suché léto. Pokud nastane mírná zima a poté bude málo pršet, může být...
03.09.2015 18:20

Již za 3 měsíce musí velké firmy splnit povinnost energetických auditů

Již k 5. 12. 2015 musí velcí podnikatelé (nad 250 zaměstnanců) splnit novou povinnost - zpracovat...
03.09.2015 15:13

Vznikne nové pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

V souvislosti s vyhlášením chráněné krajinné oblasti Brdy a kvůli lepší dostupnosti pro veřejnost...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí