Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Partner rubriky:

CLP 2015: Jednejte ihned!

 

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

23.02.2015 14:00

Veřejná konzultace o zefektivnění a zjednodušení řízení o žádosti REACH

Veřejná konzultace o zefektivnění a zjednodušení řízení o žádosti REACH, o registraci žádosti týkajících se použití látek v malých objemech a na prodloužení jednorázových přechodných opatření bude probíhat do 24. dubna 2015. Další informace získáte ZDE.  
18.02.2015 09:40

IUCLID 5 pro malé a střední podniky

ECHA vytvořila a zveřejnila na svých stránkách novou instalační sadu IUCLID 5 speciálně určenou pro malé a střední podniky a pro potřeby autorizace (povolení) látek. Tento nástroj (Application for Authorisation - AfA) je předkonfigurovaný pro účely podání žádosti o povolení a obsahuje již částečně...
10.02.2015 08:28

Vyšlo nové číslo CHEMAGAZÍNU

Vyšlo první číslo CHEMAGAZÍNU v roce 2015. Časopis je možné si stáhnou ve formátu PDF ZDE. Pro objednání pravidelného bezplatného zaslání tištěného vydání časopisu využijte formulář Objednávka zasílání nebo kontaktujte redakci.   Přehled článků: Analýza plynů pomocí infračervené...
10.02.2015 08:03

Využijte on-line konzultace ECHA k problematice povolení SVHC látek

ECHA pořádá dne 25. února 2015 od 10-12 hod. (středoevropského času) přímou on-line konzultace k problematice předkládání žádostí o povolení používat látku vzbuzující mimořádné obavy v národním jazyce tazatele.  Nutné je si rezervovat osobní čas pro telefonický rozhovor on—line a sdělit ECHA...
10.02.2015 07:54

ECHA pořádá "10th Stakeholders´ Day"

ECHA bude pořádat 27. května 2015 v konferenčním centru v Helsinkách již "10th Stakeholders´ Day". Konference nabízí účastníkům možnost získat informace o všech novinkách a aktivitách ze strany ECHA, evropských průmyslových asociací a nevládních organizací (NNO). Zástupci průmyslu mají možnost...
31.12.2014 09:53

Novinky v oblasti chemických látek

Na plenárním zasedání koncem listopadu a začátkem prosince 2014 Výbor pro hodnocení rizik (RAC) přijal stanoviska ke dvěma návrhům na omezení — chrysotilu a dále kadmia a jeho sloučenin v barvách pro umělce. Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) tato stanoviska odsouhlasil. SEAC rovněž přijal...
17.12.2014 11:56

Pozvánka na konferenci: „Chemická legislativa 2015″ (Praha, 29. 1. 2015)

Správně a včas získané informace jsou klíčovým prvkem úspěšné implementace nejen evropských předpisů pro podnikání v chemii. Studium nových předpisů, změn stávajících norem a výhledy do budoucna představují každodenní činnost všech, kteří podnikají nejen v oblasti chemie, ale také dalších oborech...
09.12.2014 18:07

Termín pro podání oznámení SVHC látek v předmětech

ECHA připomíná, že do 16. prosince 2014 je nutné podat oznámení čtyř látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) obsažených v předmětech (SIA), které byly na Kandidátský seznam zařazeny 16. června 2014: Cadmium chloride (ES 233—296—7), Sodium peroxometaborate (ES 231—556—4), Sodium perborate;...
01.12.2014 08:13

REACH: Dotazníkové šetření MPO a SCHP ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR krátký dotazník k lepší identifikaci problémových oblastí při registraci chemických látek a pro nastavení podpůrných aktivit v ČR. Upozorňujeme všechny dotčené, že se blíží konečný termín pro registraci...
26.11.2014 12:59

Pozvánka na rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG

V posledním lednovém týdnu roku 2015 zahajuje společnost EMPLA spol. s r.o. v Hradci Králové již 16. ročník rekvalifikačního kurzu Podnikový ekolog.  Jde o vůbec první akreditovaný kurz v oboru podnikové ekologie v České republice. Díky svým dlouholetým zkušenostem a vysoce...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

26.03.2015 14:35

10 stupňů k ničemu

Dne 26. 1. 2015 obdržela společnost Interseroh Czech zamítavé rozhodnutí MŽP k žádosti působit...
26.03.2015 14:27

Dnešní Máte slovo s M. Jílkovou i s ministrem Richardem Brabcem

AVÍZO Ministr Brabec se rozhodl zlepšit ovzduší ve městech a obcích pomocí kontrol přímo v...
26.03.2015 14:12

Česku hrozí žaloba z Bruselu kvůli nadměrnému výskytu prachu v ovzduší

Česko by se kvůli nadměrnému výskytu jemných prachových částic v ovzduší mohlo dostat před...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí