Více času na podstatné

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

16.02.2017 13:58

První výsledky kontroly úplnosti registračních dokumentací

V červnu 2016 zveřejnila ECHA svůj záměr ručně zkontrolovat 1 653 registračních dokumentací, tedy téměř třetinu všech registrací. Z předběžných výsledků vyplývá, že 20 % z nich bylo shledáno jako nekompletních a jejich předkladatelé byli požádáni o doplnění. Z nich 95 % situaci úspěšně napravilo a...
01.02.2017 10:49

Poslední výzva k dodatečné předběžné registraci chemických látek v nízkých objemech

Aby bylo možné využít přechodný režim pro registraci zavedených chemických látek v nízkých objemech podle nařízení REACH, je nutné látky předběžně zaregistrovat u ECHA a to nejpozději do 31. 5. 2017 tj. jeden rok před konečným termínem registrace. Třetí a poslední termín registrace pro...
27.01.2017 10:19

Nová doporučení pro alternativní zkoušky

V souvislosti s nedávno aktualizovanými "Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP", vydala Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) nová doporučení pro alternativní zkoušky, tedy metody bez použití zvířat. Ty jsou určené jako výchozí pro metody pro...
27.01.2017 10:18

162 vybraných látek bude podrobeno dalšímu zkoumání

V rámci "Plánu pro látky vzbuzující mimořádné obavy do roku 2020" zavedla Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) tzv. screening látek vzbuzující velké obavy (SVHC) za účelem vyšší ochrany životního prostředí a lidského zdraví. Podstatou screeningu je nejprve identifikace látek s...
23.01.2017 09:40

ECHA zveřejnila aktualizované Pokyny pro označování a balení v souladu s nařízením CLP v českém jazyce

Pokyny pro označování a balení v souladu s nařízením CLP (dále pokyny), verze 2, byly kompletně zrevidovány a obsahují příslušné změny z druhého, čtvrtého a pátého přizpůsobení nařízení CLP technickému pokroku, jakož i změny, které přineslo přizpůsobení technickému pokroku tohoto...

Partner rubriky:

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky
ADR - obecně
ADR - značky
ADR - písemné pokyny
GHS - nová chemická legislativa
GHS - nové symboly
NECHELA
NECHELA příručka
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP)
REACH - helpdesk
CLP - helpdesk
CLP - pokyny v CZE