Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Partner rubriky:

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

27.02.2014 09:22

ECHA pořádá seminář a workshop pro žadatele o povolení

Látky zařazené na Seznam látek podléhajících povolení (příloha XIV nařízení REACH), nemohou být uváděny na trh nebo používány po datu zániku, pokud nebylo pro konkrétní použití vydáno povolení nebo pokud použití nebylo od povolení osvobozeno. ECHA bude pořádat od 28. do 29. dubna 2014 již pátý...
26.02.2014 07:26

Veřejná konzultace k alternativám dalších látek podléhajících povolení

ECHA vyzývá zainteresované strany k předložení důležitých informací o alternativách látek, pro jejichž použití obdržela žádosti o povolení. Agentura ECHA obdržela žádosti o povolení pro použití těchto látek: oxid arsenitý; sulfochroman olovnatý, žluť (C.I. Pigment Yellow...
21.02.2014 10:07

ECHA newsletter - 1/2014

ECHA na svých stránkách zveřejnila první letošní vydání ECHA Newsletteru. Témata: vyhodnocení dokumentace oznámení PPORD povolení pro biocidní přípravky role agentury ECHA podle nařízení PIC získávání informací ohledně bezpečného používání směsi   Ke stažení: ECHA newsletter -...
21.02.2014 09:36

ECHA publikovala aktualizované pokyny pro sestavení bezpečnostních listů (verze 2)

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) publikovala překlady nově aktualizovaných Pokynů pro sestavení bezpečnostních listů (Pokyny) ve 22 jazycích členských států EU. Byla aktualizována zejména příloha 2 těchto pokynů. Do přílohy 2 byly přesunuty a aktualizovány informace, které byly dříve...
21.02.2014 09:34

Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro další 3 látky

ECHA zveřejnila výzvu k veřejné konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování, s termínem do 28. března 2014, pro látku: chloralose (INN); (R)—1,2—O—(2,2,2—trichloroethylidene)—α—D—glucofuranose; glucochloralose; anhydroglucochloral; CAS 15879—93—3. Látka se v EU používá k hubení...
13.02.2014 13:09

ECHA: Pokyny pro přípravu dokumentace podle přílohy XV pro identifikování látek vzbuzujících mimořádné obavy - aktualizace

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) vydala aktualizaci dokumentu - Pokyny pro přípravu dokumentace podle přílohy XV pro identifikování látek vzbuzujících mimořádné obavy. Aktualizace zohledňuje změnu přílohy XIII nařízení REACH (podle nařízení Komise (EU) č. 253/2011 ze dne 15. března 2011)...
13.02.2014 12:42

ECHA: veřejná konzultace ke 4 žádostem o povolení

Dne 9. dubna 2014 bude ukončena veřejná konzultace ohledně alternativního použití následujících látek: Diarsenic trioxide Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34) Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104) Na internetových stránkách agentury ECHA jsou zveřejněny...
13.02.2014 12:19

ECHA doporučuje zařadit dalších 5 látek do přílohy č.XIV

Evropská agentura pro chemické látky doporučila vyhovět návrhu na zařazení nových pěti SVHC látek do přílohy č. XIV, která obsahuje látky jejichž používání je podmíněno získáním relevantního povolení. Mechanismus povolování by měl zajistit, že rizika spojená s používání SVHC látek (látky vzbuzující...
13.02.2014 11:09

ECHA: 69% dokumentací nebylo v souladu s požadavky REACH

ECHA uzavřela kontrolu souladu registračních dokumentací látek vyráběných nad 100 t/rok a předložených v první registrační vlně v roce 2010. Tam, kde ECHA vydala rozhodnutí jako výsledek kontroly souladu, musí registranti poskytnout požadované informace tak, aby prokázali, že jejich chemikálie...
07.02.2014 10:39

Vyšlo nové číslo CHEMAGAZÍNu, nosné téma jsou tepelné procesy

Vyšlo nové číslo CHEMAGAZÍNu, nosné téma jsou tepelné procesy. Jedním ze způsobů, jak snížit vysoké náklady na znečištění výměníků tepla, je použití speciálních typů výměníků konstruovaných za tímto účelem, jako např. spirálových. Oxidační desulfurizace ukazuje, že je relativně snadné dosáhnout...

TVIP 2014 již příští týden!

Nejnovější výsledky výzkumu v oblasti odpadů a chemie a možnosti jejich využití, SEVESO III, rizika a inovace. To je TVIP 2014 od 23. do 25. dubna. Další podrobnosti ZDE.

Co umí naše karta?

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

Novinky

23.04.2014 10:42

Senát: novela zákona o ochraně ovzduší schválena

SLEDUJEME Senátoři na své 20. schůzi schválili novelu zákona o ochraně ovzduší (ST: č. 267). Návrh...
23.04.2014 10:32

Jak se vypočítá množství srážkových vod odváděných do kanalizace od 1. dubna?

Ministerstvo zemědělství ČR vydalo výklad ve vztaju k výpočtu množství srážkových vod odváděných...
23.04.2014 09:15

Reakce MŽP na senátní návrh Zákona o Národním parku Šumava

„Plně respektuji právo senátorů na předložení vlastního návrhu zákona, ale bohužel musím přiznat,...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí