Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Partner rubriky:

CLP 2015: Jednejte ihned!

 

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

17.12.2014 11:56

Pozvánka na konferenci: „Chemická legislativa 2015″ (Praha, 29. 1. 2015)

Správně a včas získané informace jsou klíčovým prvkem úspěšné implementace nejen evropských předpisů pro podnikání v chemii. Studium nových předpisů, změn stávajících norem a výhledy do budoucna představují každodenní činnost všech, kteří podnikají nejen v oblasti chemie, ale také dalších oborech...
09.12.2014 18:07

Termín pro podání oznámení SVHC látek v předmětech

ECHA připomíná, že do 16. prosince 2014 je nutné podat oznámení čtyř látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) obsažených v předmětech (SIA), které byly na Kandidátský seznam zařazeny 16. června 2014: Cadmium chloride (ES 233—296—7), Sodium peroxometaborate (ES 231—556—4), Sodium perborate;...
01.12.2014 08:13

REACH: Dotazníkové šetření MPO a SCHP ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR krátký dotazník k lepší identifikaci problémových oblastí při registraci chemických látek a pro nastavení podpůrných aktivit v ČR. Upozorňujeme všechny dotčené, že se blíží konečný termín pro registraci...
26.11.2014 12:59

Pozvánka na rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG

V posledním lednovém týdnu roku 2015 zahajuje společnost EMPLA spol. s r.o. v Hradci Králové již 16. ročník rekvalifikačního kurzu Podnikový ekolog.  Jde o vůbec první akreditovaný kurz v oboru podnikové ekologie v České republice. Díky svým dlouholetým zkušenostem a vysoce...
22.11.2014 09:05

Veřejná konzultace o alternativách k použití trichlorethylenu (TCE)

Agentura ECHA obdržela žádosti o povolení pro 17 použití trichlorethylenu (ES 201—167—4). Látka se používá především jako rozpouštědlo pro odmašťování kovů, extrakční rozpouštědlo a procesní a pomocná látka při výrobě dalších chemických látek. Mezi žadatele o povolení patří také Spolana a.s., která...
05.11.2014 08:36

Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování

ECHA vyzývá zainteresované strany k veřejné konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování v termínech do 5. prosince a 12. prosince 2014.   ECHA vyzývá k veřejné konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování, s termínem do 12. prosince 2014, pro látky: Salicylic...
22.10.2014 08:37

Kontaktní skupina ředitelů (DCG) vydala komuniké a dokumenty

Kontaktní skupina ředitelů představuje neformální platformu pro výměnu názorů mezi Evropskou komisí, ECHA a průmyslové asociacemi. Cílem DCG je monitorovat celkovou připravenost firem, identifikovat a řešit prioritní otázky týkající se plnění povinností při registraci chemických látek a zajištění...
22.10.2014 08:31

CLP: konzultace k pesticidu triadimenol

ECHA zahájila 45ti-denní veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování (CLH) pesticidu triadimenol v termínu do 28. 11. 2014.  Triadimenol se v EU používá v zemědělství jako fungicid k postřiku semen a listů a nemá harmonizovanou klasifikaci v příloze VI nařízení CLP....
22.10.2014 08:29

Průzkum spokojenosti uživatelů s webovými stránkami ECHA

Dne 14. října 2014 zahájila agentura ECHA průzkum, který se týká spokojenosti uživatelů s obsahem a funkčností internetových stránek ECHA. ECHA chce uživatele svých webových stránek motivovat ke spolupráci a pomoci tím k jejich zlepšení v dalších letech. Uvítala by proto vyplnění dotazníku (níže...
21.10.2014 10:34

POZVÁNKA: Nakládání s chemickými látkami a směsmi v praxi

Společnost EKONOX s.r.o., si Vás dovoluje pozvat na seminář: „Nakládání s chemickými látkami a směsmi v praxi.“, který se bude konat 25. 11. 2014, v hotelu Palcát v Táboře. Cílem semináře není účastníky zbytečně zatěžovat jednotlivými paragrafy a citacemi vybraných ustanovení...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

27.02.2015 19:08

Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič byl hostem Radiožurnálu

AUDIO Je realistický plán Evropské komise na energetickou unii? Opravdu se podaří snížit závislost...
27.02.2015 16:01

Pozvánka: ODPADY 2015 V PRAXI - ZÁKON č. 229/2014 Sb., EURONOVELA (Praha a Hradec Králové)

UŽITEČNÉSEMINÁŘE.cz se Vás dovolují pozvat na seminář "ODPADY 2015 V PRAXI - ZÁKON č. 229/2014...
27.02.2015 13:56

Ředitel ČIŽP: Znečišťovat životní prostředí bez povolení je neuvěřitelná drzost. Firma dostala pokutu 500 tis. Kč.

ŠPATNÁ PRAXE Společnost, která provozuje dva stacionární zdroje znečišťování ovzduší v areálu...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí