Více času na podstatné

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

14.12.2016 08:11

Omezený přístup na stránky REACH-IT

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) upozorňuje na omezení provozu svých služeb. Konkrétně úřad uzavře svou činnost od 23. prosince do 2. ledna což se dotkne především dostupnosti REACH-IT a technické podpory. REACH-IT bude odstaven již 22. prosince ve 12 hod. a znovu zprovozněn bude 3....
14.12.2016 08:02

Informace o nanomateriálech budou srozumitelné i pro veřejnost

Pozornost Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) se obrací k problematice nanomateriálů. ECHA podepsala memorandum o spolupráci s European Union Observatory for Nanomaterials (EU-ON), přičemž hlavním cílem je zajištění lepšího přístupu k relevantním a srozumitelným informacím o těchto látkách...
14.12.2016 07:58

Diskuse kolem harmonizované klasifikace a označování pro glyfosát

Výbor pro posuzování rizik (RAC) uspořádal první přípravnou diskusi k harmonizované klasifikaci a označování glyfosátu. Jednání k návrhu iniciovaného Spolkovým institutem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BAuA) se zúčastnili zástupci dalších pěti významných organizací jako je například...
14.12.2016 07:30

REACH: Pokyny k endokrinním disruptorům

Evropská komise v kontextu právních předpisů pro pesticidy a biocidy navrhla počátkem letošního roku kritéria pro identifikaci endokrinních disruptorů. Odborná diskuse kolem návrhu stále probíhá a očekává se, že kritéria vstoupí v platnost až v roce 2017. Pro jejich uplatnění v praxi plánuje ECHA...
06.12.2016 09:29

Metody pro senzibilizaci kůže nyní bez testování na zvířatech - předložte správné informace

Nové požadavky týkající se senzibilizace kůže, aby se zamezilo zkouškám na zvířatech a opakování již provedených zkoušek. Změnu je třeba vzít v úvahu při předkládání informací ECHA, aby dokumentace prošla kontrolou úplnosti. Dne 11. října 2016 vstoupilo v platnost nové nařízení...

Partner rubriky:

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky
ADR - obecně
ADR - značky
ADR - písemné pokyny
GHS - nová chemická legislativa
GHS - nové symboly
NECHELA
NECHELA příručka
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP)
REACH - helpdesk
CLP - helpdesk
CLP - pokyny v CZE