Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Partner rubriky:

CLP 2015: Jednejte ihned!

 

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

29.04.2016 18:40

Veřejná konzultace k žádostem o povolení

Do 22. června 2016 je možné zasílat připomínky k návrhu 29 žádostí o povolení pro 47 různých druhů použití následujících látek: sloučeniny šetimocného chromu - použití pro povrchové úpravy, tvrdé chromování, konverzní povlaky, pasivaci, chladicí systémy. Tato použití nachází uplatnění v...
26.04.2016 13:01

Připravujete dokumentaci pro biocidní látku? Pečlivě plánujte

Jak jsme vás nedávno informovali, tak následující období bude ve znamení aktualizací dotýkající se IT nástrojů a pokynů. To se dotýká i biocidů, konkrétně registru biocidních přípravků R4BP. Registr je ústředním nástrojem, jehož prostřednictvím se provádějí veškeré žádosti týkající se biocidních...
26.04.2016 12:58

Pozor: ECHA zpřístupní další informace z registrací

Na konci června ECHA zpřístupní další informace z obdržených registračních dokumentací, jako jsou koncová shrnutí (endpoint summaries), scénáře expozice a nové prvky zakomponované v UCLID 6. Toto se týká nově obdržených a aktualizovaných registrací. U zbývajících dokumentací dojde ke...
26.04.2016 09:01

Dokumentace pro omezení čtyř klasifikovaných ftalátů

Dne 1. dubna 2016 agentura ECHA předložila návrh na omezení čtyř závazně klasifikovaných ftalátů v předmětech. Jedná se o závazně klasifikované ftaláty: bis(2—ethylhexyl)—ftalát (DEHP), benzyl—butyl—ftalát (BBP), dibutyl—ftalát (DBP) a diisobutyl—ftalát (DIBP). Podle článku 69 (2) nařízení REACH...
20.04.2016 09:48

Nové nástroje pro podávání informací národním toxikologickým střediskům

Na základě požadavku čl. 45 nařízení CLP (klasifikace a označování chemických látek a přípravků) budou dovozci a následní uživatelé, uvádějící na trh nebezpečné směsi, odpovědní za předložení informací místnímu toxikologickému středisku. ECHA na základě tohoto požadavku navrhla on-line nástroj,...
20.04.2016 09:46

Připravte se na nové IT nástroje

ECHA připravuje aktualizaci všech klíčových nástrojů používaných při plnění povinností vyplývajících z nařízení REACH a CLP. Konkrétně se aktualizace dotkne IUCLID (příprava REACH a CLP dokumentace), CHESAR (příprava zprávy o chemické bezpečnosti), ale také REACH-IT. Nejdříve dojde...
20.04.2016 09:45

Výbor pro biocidní přípravky přijal stanovisko k šesti účinným látkám

Dne 13. – 14. dubna 2016 proběhlo jednání Výboru pro biocidní přípravky (BPC), jehož výsledkem bylo přijmutí patnácti stanovisek k šesti účinným látkám používaných v biocidních přípravcích určených pro lidskou a veterinární hygienu a jako konzervační látka. Výbor shledal, že diskutované...
20.04.2016 09:41

Mohou nově vyvíjené metody zdokonalit současnou úroveň toxikologie?

Na 19. – 20. dubna 2016 připravila ECHA workshop na podporu nových metod toxikologického výzkumu jejíž cílem je minimalizace potřeby testování na zvířatech. Nově vyvíjené metody mají napomoci k lepšímu porozumění o toxických účincích chemických látek a bez potřeby testování na zvířatech...
14.04.2016 07:39

ECHA prověří princip "jedna látka, jedna registrace"

ECHA připravuje retroaktivní kontrolu všech registračních dokumentací, u kterých může být porušen princip nařízení REACH "jedna látka, jedna registrace". Přibližně 700 individuálních registračních dokumentací zaslaných podle nařízení REACH bude znovu otevřeno a zároveň ECHA překontroluje úplnost...
07.04.2016 10:48

REACH: Stručné pokyny pro uživatele chemikálií na pracovišti

ECHA ve spolupráci s pracovní skupinou HelpNet připravila stručné pokyny — Doporučení pro uživatele chemikálií na pracovišti, pro snadnější orientaci v klasifikaci (nebezpečných vlastnostech), označování a balení chemických látek a směsí a možnostech využívání/vytěžování dostupných informací o...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

25.05.2016 21:42

Společné prohlášení SITA CZ a Veolia k ukončení skládkování v ČR

Zástupci SITA CZ (SUEZ) a Veolia se vyjádřili k textu předsedy ČAOH Petra Havelky z 19.5.2016...
25.05.2016 19:00

Poslanci ukončili druhé čtení novely zákona o ovzduší, biocidech a ochrany přírody

SLEDUJEME Dne 24. května byla zahájena další schůze poslanecké sněmovny. Poslanci budou rozhodovat...
25.05.2016 18:59

Senát schválil novelu zákona o ukládání CO2, projednal energetický balíček a několik ratifikací

SLEDUJEME Dnes byla zahájena 24. schůze Senátu parlamentu ČR. Senátoři projednají také novelu...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
BPR Biocidní přípravky