Více času na podstatné

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

14.07.2016 11:55

Návrh na harmonizovanou klasifikaci a označování (CLH) acetaldehydu

Během červnového zasedání Výbor pro posuzování rizik (RAC) požádal o další informace k objasnění způsobu účinku (MOA) acetaldehydu - zejména, výsledky experimentálních a klinických studií, které by mohly objasnit vliv genetického polymorfismu ALDH2 na fyziologické hladiny acetaldehydu a jeho možné...
11.07.2016 13:34

CLH: Německo předložilo návrh pro glyfosát

Evropská chemická agentura ECHA zahájila 45-ti denní veřejnou konzultaci, která potrvá od 2. června do 18. července 2016. Jako na pesticid, na glyfosát se vztahuje nařízení o přípravcích na ochranu rostlin (PPP) a jeho použití musí být schváleno členským státem, kde se přípravek používá....
11.07.2016 12:47

Nová verze QSAR

QSAR Toolbox je softwarový nástroj sloužící k odhadu vlastností chemických látek, a to na základě známých údajů u podobných látek. S využitím matematických metod jsou tak snižovány náklady a minimalizovány testy na zvířatech. Nová verze 3.4 obsahuje nové a aktualizované databáze, profilery a...
11.07.2016 12:46

R4BP 3 podporuje IUCLID 6

Nástroj pro předkládání dokumentací pro biocidy byl aktualizován a nyní již podporuje nový formát IUCLID 6. Mimo to navíc zahrnuje: předložení prohlášení o záměru oznámit kombinaci účinné látky a typ přípravku do programu přezkoumání; podání oznámení do programu přezkoumání; předkládání...
11.07.2016 12:45

Aktualizace pokynů ke zkouškám

Studie, jejichž cílem je získat informace o ekotoxicitě, toxicitě a fyzikálně-chemických vlastnostech látek požadované nařízením REACH, jsou obvykle připravovány na základě oficiálních pokynů ke zkouškám schválených OECD a EU. V souvislosti s vědeckým pokrokem jsou pokyny průběžně aktualizovány....

Partner rubriky:

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky
ADR - obecně
ADR - značky
ADR - písemné pokyny
GHS - nová chemická legislativa
GHS - nové symboly
NECHELA
NECHELA příručka
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP)
REACH - helpdesk
CLP - helpdesk
CLP - pokyny v CZE