Více času na podstatné

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

03.10.2016 15:37

Webinář: REACH 2018 - příprava registrační dokumentace

Zítra 4. října bude od 11 hod. probíhat webinář zaměřený na vytváření registrační dokumentace v IUCLID 6. Jeho cílem je seznámit budoucí registranty s požadavky na předkládané informace, obsluhou IUCLID včetně jeho instalace. Jelikož při společném předkládání registrační dokumentace lze místo...
03.10.2016 12:49

Zákon o biocidech vychází ve sbírce! Odborný seminář již příští týden ve čtvrtek

Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) vychází ve Sbírce předpisů ČR pod číslem 324/2016 Sb. Rozeslán bude 3. října 2016. Zákon bude účinný patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tedy od 18. října 2016. Podrobně se touto...
23.09.2016 14:20

Povolení pro šestimocný chrom

Výbor pro posuzování rizik (RAC) a Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) agentury ECHA přijal celkem 61 kladných stanovisek. Z toho bylo 25 konečných a dalších 36 návrhů, které byly žadatelům zaslány k případnému připomínkování. Součástí byla především zatím nejrozsáhlejší žádost o povolení pro...
21.09.2016 11:30

Legislativní novinka EU - změna přílohy nařízení REACH

V Úřední věstník Evropské unie vyšlo nařízení Komise (EU) 2016/1688 ze dne 20. září 2016, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže....
21.09.2016 08:43

ECHA zveřejnila překlad Praktického průvodce "Jak používat a oznamovat (Q)SAR"

Nařízení REACH v příloze XI stanoví, že standardní režim zkoušek na zvířatech lze upravit použitím jiných než zkušebních metod, jako jsou (kvantitavní) vztahy mezi strukturou a aktivitou — (Q)SAR (quantitative) structure—activity relationships), pokud jsou splněny určité podmínky. Praktický...

Partner rubriky:

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky
ADR - obecně
ADR - značky
ADR - písemné pokyny
GHS - nová chemická legislativa
GHS - nové symboly
NECHELA
NECHELA příručka
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP)
REACH - helpdesk
CLP - helpdesk
CLP - pokyny v CZE