Více času na podstatné

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

22.05.2017 07:47

Informace o nebezpečnosti chemických látek přehledněji

Evropská agentura pro chemické látky spravuje veřejnou databázi obsahující informace o více jak 120 000 látkách. Databáze v posledních dnech doznala řady vylepšení týkajících se například profilů látek obsahující informace o jejich nebezpečných vlastnostech. Senzibilizující vlastnosti...
22.05.2017 07:44

Zkontrolujte si lhůty pro podání žádosti o povolení biocidů

Pokud vaše výrobky obsahují biocidní látky podléhající povolení, zkontrolujte si lhůty pro podání žádosti, které jsou dostupné na stránkách ECHA. Povolení na evropské úrovni má výhodu v tom, že biocidní přípravek je možné prodávat v celé EU a není potřeba získávat vnitrostátní povolení...
22.05.2017 07:43

Aktualizace seznamu harmonizovaných klasifikací

Nedávná aktualizace nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a přípravků (CLP) se dotkla také aktualizace seznamu látek s harmonizovanou klasifikací, tedy přílohy č. VI. Revidovat své klasifikace pro 37 dotčených látek musí společnosti nejdéle do 1. prosince 2018. U 13 látek byla...
22.05.2017 07:42

Vyzkoušejte IUCLID online

Všichni co si vyzkoušeli ne úplně triviální instalací programu IUCLID ocení poslední snahy ECHA o jeho zpřístupnění online, tedy bez nutnosti instalace. Konkrétně má být IUCLID jednou ze služeb provozovaných v tzv. Cloudu. Zkušební verze programu má za cíl ověřit funkčnost tohoto řešení a...
20.05.2017 11:38

Newsletter ECHA – květen 2017

V květnovém vydání zpravodaje agentury ECHA si můžete přečíst odborné názory na to, jak blízko je doba ukončení testování na zvířatech, jak jsou bezpečné umělé povrchy používané na hřištích nebo jak můžete vyhledávat online informace o nebezpečných vlastnostech chemických látek. Dále se čtenáři...

Partner rubriky:

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky
ADR - obecně
ADR - značky
ADR - písemné pokyny
GHS - nová chemická legislativa
GHS - nové symboly
NECHELA
NECHELA příručka
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP)
REACH - helpdesk
CLP - helpdesk
CLP - pokyny v CZE