Nenechte si ujít!

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

21.06.2016 11:16

Nová kritéria pro endokrinní disruptory

Evropská komise oznámila nová vědecká kritéria pro určení toho co spadá pod endokrinní disruptory v rámci právních předpisů vztažených k pesticidům a biocidům. ECHA tento krok vítá s ohledem na snahu zajistit bezpečné používání chemických látek a nyní analyzuje dopady s ohledem na schvalování...
21.06.2016 11:15

Minimalizace testů na obratlovcích

S příchodem nové verze REACH-IT se zpřísňuje vyhovění požadavku na realizaci testů na obratlovcích. V souvislosti s rozhodnutím ombudsmana (1606/2013/AN) ECHA požaduje, aby se více upřednostňovali alternativní metody. Žadatel musí v registrační dokumentaci daleko exaktněji uvést důvody, proč...
14.06.2016 14:38

Další změny nařízení REACH vyšly ve věstníku EU

V Úřední věstníku Evropské unie (L156) dnes vyšlo Nařízení Komise 2016/918 ze dne 19. května 2016, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí...
13.06.2016 13:37

Na seznam SVHC látek přibudou dvě nové

Výbor členských států (MSC) většinou schválil návrh na zařazení ftalátu DCHP mezi látky tzv. vzbuzující velké obavy (SVHC), zejména kvůli jeho účinkům endokrinního disruptoru a reprodukční toxicitě. Obdobně MSC schválil zařazení 3-benzylidenftalidu, avšak zde nepadlo jednomyslné rozhodnutí a...
13.06.2016 13:36

Zasedání Výboru pro socioekonomickou analýzu

Ve dnech 31. května až 9. června se konalo plenární zasedání Výboru pro socioekonomickou analýzu (SEAC) k návrhu na omezení oktamethylcyklotetrasiloxanu (D4) a dekamethylcyklopentasiloxanu (D5). SEAC se ztotožnil s návrhem Anglie omezující používání siloxanových látek D4 a D5 ve sprchových gelech,...

Partner rubriky:

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg