Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Partner rubriky:

CLP 2015: Jednejte ihned!

 

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

25.02.2015 08:00

Užitečná prezentace pro následné uživatele

ECHA zpřístupnila na webových stránkách užitečnou prezentaci pro následné uživatele.  Prezentace uvádí klíčové povinnosti vyplývající z nařízení REACH a CLP a ovlivňující následné uživatele  Prezentace je určena pro široký okruh veřejnosti, včetně managementu, zaměstnanců, profesionálních...
24.02.2015 08:00

Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování biocidních reakčních produktů

ECHA zahájila 45ti-denní veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování (CLH) reakčních produktů paraformaldehydu s 2-hydroxypropylaminem (poměr 1:1) v termínu do 6. 3. 2015. Evropská agentura pro chemické látky vyzývá k veřejné konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a...
24.02.2015 07:59

Veřejná konzultace k alternativám průmyslového použití chromanu olovnatého

ECHA obdržela jednu žádost o povolení pro průmyslové použití chromanu olovnatého a vyzývá zainteresované strany k předložení důležitých informací o alternativách této látky. Chroman olovnatý (CAS 7758—97—6, EC 231—846—0) se používá jako oxidační činidlo ve výrobě pyrotechnického zpožďovacího...
24.02.2015 07:55

Zapojte se do průzkumu - nebezpečné látky v předmětech

Agentura ECHA zahájila průzkum, který se týká informací o nebezpečných látkách obsažených v předmětech a potrvá do 27. února 2015. Pokud jste dodavatelé předmětů a máte nebo potřebujete informace o nebezpečných látkách obsažených v předmětech nebo materiálech, můžete se vyjádřit k možnosti...
23.02.2015 14:00

Veřejná konzultace o zefektivnění a zjednodušení řízení o žádosti REACH

Veřejná konzultace o zefektivnění a zjednodušení řízení o žádosti REACH, o registraci žádosti týkajících se použití látek v malých objemech a na prodloužení jednorázových přechodných opatření bude probíhat do 24. dubna 2015. Další informace získáte ZDE.  
18.02.2015 09:40

IUCLID 5 pro malé a střední podniky

ECHA vytvořila a zveřejnila na svých stránkách novou instalační sadu IUCLID 5 speciálně určenou pro malé a střední podniky a pro potřeby autorizace (povolení) látek. Tento nástroj (Application for Authorisation - AfA) je předkonfigurovaný pro účely podání žádosti o povolení a obsahuje již částečně...
10.02.2015 08:28

Vyšlo nové číslo CHEMAGAZÍNU

Vyšlo první číslo CHEMAGAZÍNU v roce 2015. Časopis je možné si stáhnou ve formátu PDF ZDE. Pro objednání pravidelného bezplatného zaslání tištěného vydání časopisu využijte formulář Objednávka zasílání nebo kontaktujte redakci.   Přehled článků: Analýza plynů pomocí infračervené...
10.02.2015 08:03

Využijte on-line konzultace ECHA k problematice povolení SVHC látek

ECHA pořádá dne 25. února 2015 od 10-12 hod. (středoevropského času) přímou on-line konzultace k problematice předkládání žádostí o povolení používat látku vzbuzující mimořádné obavy v národním jazyce tazatele.  Nutné je si rezervovat osobní čas pro telefonický rozhovor on—line a sdělit ECHA...
10.02.2015 07:54

ECHA pořádá "10th Stakeholders´ Day"

ECHA bude pořádat 27. května 2015 v konferenčním centru v Helsinkách již "10th Stakeholders´ Day". Konference nabízí účastníkům možnost získat informace o všech novinkách a aktivitách ze strany ECHA, evropských průmyslových asociací a nevládních organizací (NNO). Zástupci průmyslu mají možnost...
31.12.2014 09:53

Novinky v oblasti chemických látek

Na plenárním zasedání koncem listopadu a začátkem prosince 2014 Výbor pro hodnocení rizik (RAC) přijal stanoviska ke dvěma návrhům na omezení — chrysotilu a dále kadmia a jeho sloučenin v barvách pro umělce. Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) tato stanoviska odsouhlasil. SEAC rovněž přijal...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

04.07.2015 21:48

Spalovna odpadu v Chotíkově u Plzně dostala opět zelenou

Spalovna komunálního odpadu v Chotíkově u Plzně má opět platné stavební povolení. Rozhodl o tom...
03.07.2015 17:48

EK do konce června další podporu biopaliv neodsouhlasila

Evropská komise (EK) zatím neodsouhlasila víceletý plán na podporu biopaliv, který česká vláda...
03.07.2015 13:17

Návrh prováděcí vyhlášky ke zpětnému odběru pneumatik

PŘIPOMÍNKY Poslanecká sněmovna v současné době projednává vládní návrh zákona, kterým se mění...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Použité zkratky:

CHLP

Chemické látky a přípravky

REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
CLP Klasifikace a označovaní látek a směsí
ADR (Accord Dangereuses Route) - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí