Nenechte si ujít!

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

13.06.2016 13:37

Na seznam SVHC látek přibudou dvě nové

Výbor členských států (MSC) většinou schválil návrh na zařazení ftalátu DCHP mezi látky tzv. vzbuzující velké obavy (SVHC), zejména kvůli jeho účinkům endokrinního disruptoru a reprodukční toxicitě. Obdobně MSC schválil zařazení 3-benzylidenftalidu, avšak zde nepadlo jednomyslné rozhodnutí a...
13.06.2016 13:36

Zasedání Výboru pro socioekonomickou analýzu

Ve dnech 31. května až 9. června se konalo plenární zasedání Výboru pro socioekonomickou analýzu (SEAC) k návrhu na omezení oktamethylcyklotetrasiloxanu (D4) a dekamethylcyklopentasiloxanu (D5). SEAC se ztotožnil s návrhem Anglie omezující používání siloxanových látek D4 a D5 ve sprchových gelech,...
13.06.2016 13:33

Výsledky zasedání Výboru pro hodnocení rizik

Výbor pro hodnocení rizik (RAC) vydal povolení pro 33 způsobů použití. Konkrétně se 30 návrhů vztahovalo k použití sloučenin chromu pro účely chromování, v elektrotechnickém průmyslu a jako ochrany proti korozi. Další tři návrhy se týkaly použití kyseliny arseničné v elektrotechnickém průmyslu, a k...
13.06.2016 13:29

Výzva pro následné uživatele - "ujistěte se, že vaši dodavatelé včas registrují"

V souvislosti s blížícím se termínem pro poslední vlnu registrací (31. květen 2018) ECHA opět upozorňuje na tuto povinnost a vybízí firmy, aby si u svých dodavatelů ověřili, že do tohoto termínu opravdu své látky registrují. ECHA upozorňuje, že součástí registrace jsou i tzv. scénáře expozic...
09.06.2016 07:40

Představují umělé sportovní povrchy potencionální zdravotní rizika?

Evropská komise nařídila ECHA vyhodnotit, zda přítomnost určitých látek v recyklovaných pryžových granulátech používaných jako výplň umělých trávníků na sportovištích, nepředstavuje zdravotní rizika. Předběžné hodnocení má za cíl: Identifikovat všechny nebezpečné látky představující zdravotní...

Partner rubriky:

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - obecně http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - značky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
ADR - písemné pokyny http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nová chemická legislativa http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
GHS - nové symboly http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
NECHELA příručka http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
REACH - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - helpdesk http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
CLP - pokyny v CZE http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg