Více času na podstatné

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

20.04.2017 08:55

Aktualizace QSAR Toolboxu

QSAR je klíčový nástroj pro omezení testování na zvířatech, kdy pomocí algoritmů dokáže předpovídat vlastnosti chemických látek na základě porovnání s chemicky podobnými látkami, u kterých jsou vlastnosti známé. Toolbox ve verzi 4.0 přináší změny v automatizaci predikce a ve formátu...
20.04.2017 08:53

Poslední příležitost předregistrace

Termín poslední vlny registrací látek se nezadržitelně blíží a sním i poslední příležitost předregistrace látek v roční tonáži 1 – 100 t, která je možná pouze do 31. května 2017. Látky musejí být zavedené a nesmějí být klasifikované jako CMR. Od dubna pak mohou nový výrobci či dovozci dodávat...
28.03.2017 13:10

Umělé trávníky jsou bezpečné

V polovině loňského roku požádala EK o přezkoumání bezpečnosti umělých trávníků, tedy konkrétně recyklovaných gumových granulátorů používaných pro tyto účely. Žádost vycházela z obav z obsažených nebezpečných látek typu těžkých kovů (TK), polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)...
28.03.2017 13:09

Schválení účinných biocidních látek

Výbor pro biocidní přípravky (BPC) schválil žádosti požadující schválení tří účinných látek pro použití v biocidních přípravcích používaných jako konzervační látky, repelenty a antikoagulační rodenticidy. Komise podporuje schválení MIT (pro přípravky typu 12), Fludioxonil (typ 7, 9 a 10) a Margosa,...
28.03.2017 13:09

Analogický přístup pro vícesložkové a UVCB látky

Na stránkách ECHA jsou k dispozici nové pokyny zaměřené na posuzování analogického přístupu pro vícesložkové a UVCB látky. Dokument „Read-across assessment framework (RAAF)“ popisuje na 40 stránkách klíčové otázky spojené se komplikovaným procesem posuzování a obsahuje také řadu...

Partner rubriky:

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky
ADR - obecně
ADR - značky
ADR - písemné pokyny
GHS - nová chemická legislativa
GHS - nové symboly
NECHELA
NECHELA příručka
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP)
REACH - helpdesk
CLP - helpdesk
CLP - pokyny v CZE