Více času na podstatné

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

06.09.2016 14:03

Motivací pro náhradu nebezpečných látek zůstávají restrikce

Jedním z cílů nařízení REACH je náhrada látek vzbuzující velké obavy (SVHC) za alternativy prosté nebezpečných vlastností pro lidské zdraví a životní prostředí. Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zadala zpracování studie, která měla analyzovat současný stav. Studie kterou zpracovali...
06.09.2016 14:01

Tetovací barvy a permanentní make up v hledáčku ECHA

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zahájila výzvu k předkládání připomínek a důkazů pro látky obsažené v tetovacích barvách a inkoustech. Podnět na posouzení bezpečnosti používaných látek vzešel od Evropské komise a jeho cílem je vyhodnotit, zda je potřeba na evropské úrovni nějaká...
06.09.2016 13:55

Oznámení pro potraviny a krmiva používané jako repelenty a atraktanty

Firmy mohly do konce října 2015 požádat Evropskou agenturu pro chemické látky (ECHA) o zařazení kombinace látky a typu přípravku do programu přezkumu, a to na základě prohlášení o zájmu na oznámení dle čl. 16 nařízení 1062/2014. ECHA pak následně  zveřejnila seznam 20 účinných látek, které...
06.09.2016 10:22

REACH: Sumarizace otázek a odpovědí k tématu uživatelských map

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) sumarizovala otázky a odpovědi, položené během webináře "Jaký mohou mít následní uživatelé a registranti prospěch z uživatelských map" konaného 15. června 2016. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo jejich překlad, který uvádíme níže. Ze závěrů...
05.09.2016 09:35

Podzimní aktuality v oblasti chemických a biocidních výrobků

Podzim bývá obdobím, kdy se většina z nás, ještě stále odpočatá po období prázdnin a dovolených, začíná opět intenzivně zajímat o pracovní záležitosti. Do konce roku už zbývá relativně krátká doba, kterou je potřebné co nejlépe rozplánovat a využít. Co nás čeká v oblastech, které upravuje...

Partner rubriky:

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky
ADR - obecně
ADR - značky
ADR - písemné pokyny
GHS - nová chemická legislativa
GHS - nové symboly
NECHELA
NECHELA příručka
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP)
REACH - helpdesk
CLP - helpdesk
CLP - pokyny v CZE