Rychlá navigace: 

 

Informační systém EIA

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Informační systém SEA

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zpravodaj EIA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Autorizované osoby - dokumentace a posudky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Autorizované osoby -koncepce http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Metodické sdělení k autorizaci http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Oznámení podlimitního záměru http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Schéma procesu EIA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Žádost o udělení nebo prodloužení autorizace http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Záměry vždy podléhající posouzení http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Záměry vyžadující zjišťovacímu řízení http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

Je česká legislativa přísnější než evropská směrnice?

Malá novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí hraje v současné době důležitou roli. Novela v září 2014 prošla prvním čtením v poslanecké sněmovně a následně byla a bude projednána v patřičných výborech. V rámci diskuze v prvním čtení několik poslanců uvedlo, že naše EIA je přísnější než evropská směrnice.

Dále uvádíme srovnání limitů naší a evropské legislativy a počet již realizovaných posouzení dle zákona EIA na základě informačního systému a taképočty realizovaných zjišťovacích řízení vycházejících z české legislativy - tzv. malá EIA. Více ZDE

 

Zpravodajství EIA/SEA

20.06.2014 17:37

Zákon EIA jde znovu do připomínkového řízení, původní návrh totiž EK nepřijala

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vypracovalo nový návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Prioritním cílem návrhu je promptní zajištění kompatibility české právní úpravy s tzv. EIA směrnice, a to tak, aby se Česká republika vyvarovala...
18.06.2014 10:28

ČN: Letiště Vodochody ke zrušení ekologického posudku podá rozklad

Usnesení ministerstva životní prostředí, kterým zrušilo ekologický posudek k rozšíření letiště ve Vodochodech, nemá podle společnosti Letiště Vodochody oporu ve správním řádu. Firma rozhodnutí vnímá jako účelovou a násilnou aplikaci správního řádu ve prospěch jedné zájmové skupiny. Investor nyní...
18.06.2014 07:56

SEA k OPŽP: Veřejné projednání se uskuteční 19. června

Proces SEA k OPŽP na období 2014-2020 pokračuje veřejným projednáním, které se BUDE KONAT dne 19. června 2014 od 15 hodin v budově MŽP (Vršovická 65, Praha 10, místnost 959). V rámci veřejného projednání bude představen návrh uvedeného operačního programu a vyhodnocení vlivů této koncepce na...
13.06.2014 20:35

MŽP zrušilo souhlasné stanovisko EIA k rozšíření letiště Vodochody, důvodem byl hluk a vodní hospodářství

Na základě četných podnětů od starostů, občanů, občanských iniciativ i odborníků přistoupilo před několika týdny Ministerstvo životního prostředí k analýze dříve vydaného souhlasného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (EIA) projektu rozšíření Letiště Vodochody. Tým...
05.06.2014 08:04

Stavařům se nelíbí chystané změny v zákoně EIA

Stavbaři varují před další pohromou, která se podle jejich názoru na české stavebnictví valí. Jde o chystanou novelu stavebního zákona související se změnou legislativy o posuzování staveb na životní prostředí, takzvaný proces EIA. Stavařům se nelíbí hlavně odkladný účinek žalob proti...
16.05.2014 10:52

EU: Změna Směrnice EIA vstupuje v platnost

Včera vstoupila v platnost směrnice o vyhodnocení vlivů na životní prostředí, která přináší lepší ochranu životního prostředí a snížení administrativní zátěže vyplývající z evropských předpisů. Nová právní úprava se zaměřuje na rizika a výzvy, které se objevily za posledních 25 let, jako je...
16.05.2014 08:43

Nenechte si ujít: Implementace směrnice EIA v ČR

Evropská komise vede s Českou republikou od dubna 2013 řízení pro porušení přístupové smlouvy kvůli nedostatečné implementaci směrnice o EIA do českého právního řádu. Po téměř ročním jednání a přípravě předloží vláda ČR návrh novely zákona o EIA a souvisejících zákonů (zejména stavebního zákona),...
27.04.2014 07:54

MŽP zítra zahájí předběžné posouzení stanoviska EIA letiště Vodochody

Ministr životního prostředí dnes rozhodl o zahájení předběžného posouzení již vydaného stanoviska o posouzení vlivů na životní prostředí záměru (tzv. EIA) rozšíření Letiště Vodochody. "Předběžné posouzení není v naší legislativě omezeno lhůtami. Uděláme ale vše pro to, aby s přihlédnutím k...
25.04.2014 09:12

Legislativa EU - změna směrnice EIA

V Úředním věstníku Evropské unie byla dnes publikována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po...
31.03.2014 13:10

Připomínky: Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) poslalo do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Předkládaná novela je naplněním legislativních závazků České republiky vůči Evropské unii a zároveň úkolu z programového prohlášení vlády...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

22.11.2014 23:09

ČT: Elektřina příští rok zlevní o 2,5 procenta

Elektřina příští rok zlevní zhruba o 2,5 procenta. Vyplývá to z cenového rozhodnutí Energetického...
22.11.2014 08:40

MŽP chce kontolovat domácí topeniště, hříšníky čekají vysové pokuty

Pokud topíte odpadky nebo jiným materiálem, který zamořuje vzduch ve vašem okolí, trestu v...
21.11.2014 19:42

Zkušenost: Delší perioda svozu odpadů zvyšuje recyklaci a třídění

Odvoz odpadků z popelnic a kontejnerů pouze jednou za dva týdny lidi více motivuje recyklovat...
 

To musíte využít!