Více času na podstatné

Schéma procesu od 1.4.2015:

Velká novela EIA:

MŽP připravilo rozsáhlou novelu zákona EIA, která vychází jednak z revize směrnice EIA. Dále návrh obsahuje úpravy, které mají přispět ke zjednodušení právní úpravy jsou. Další podrobnosti k novele ZDE

 

 

Zpravodajství EIA/SEA

02.05.2016 20:21

Ředitelství silnic a dálnic hledá dodavatele na nové zpracování posudků EIA za 217 milionů korun

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) hledá zpracovatele nových materiálů k posouzení staveb na životní prostředí (proces EIA) pro stavební projekty, kterým Evropská unie neuznává staré posudky. Hodnotu rámcové smlouvy, kterou ŘSD plánuje uzavřít s deseti uchazeči, odhadl úřad na...
25.04.2016 08:39

Veřejná zakázka: Proces SEA - Politika ochrany klimatu v ČR

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásilo veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Zajištění vyhodnocení vlivů Politiky ochrany klimatu v ČR na životní prostředí (proces SEA)" s předpokládanou hodnotou 413 223 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je zhotovení kompletních podkladů a vykonání...
30.03.2016 10:37

Stát má plán pro přípravu klíčových staveb, které mají stará stanoviska EIA

Ministerstvo dopravy připravilo plán dalšího postupu v investorské přípravě dopravních staveb opírajících se o stanoviska EIA vydaná dle z. 244/1992 Sb., který bude předložen vládě. Potřeba přípravy a projednání tohoto materiálu vznikla v souvislosti s aktuálním stavem jednání s Evropskou...
30.03.2016 07:01

MŽP podalo kasační stížnost kvůli rozšíření letiště Vodochody

Ministerstvo životního prostředí podalo kasační stížnost proti rozsudku umožňujícímu rozšíření Letiště Vodochody. "MŽP podává proti rozhodnutí městského soudu kasační stížnost pro nesprávné posouzení právních otázek týkajících se hydrologie a hluku a považuje kasační stížností napadený rozsudek za...
16.03.2016 07:03

E15: Vodochodské letiště může pokračovat v přípravě rozšíření

Letiště Vodochody bude pokračovat v přípravách rozšíření, umožňuje to dnes vydané odůvodnění prosincového rozsudku. Řekl to ředitel letiště Martina Kačura, podle nějž tak platí původní souhlasný posudek k vlivu na životní prostředí. Letiště nyní bude pokračovat v územním řízení, o stavební povolení...
17.02.2016 17:38

Pozor na odstávku systémů EIA a SEA

CENIA oznámila, že od středy 24. 2. 2016 od 14:00 hodin proběhne technická odstávka informačních systémů EIA a SEA. Během odstávky bude provedena migrace serveru na rychlejší linku. Systém bude zprovozněn opět v pátek 26. 2. 2016 ráno.    

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace: 

 

Informační systém EIA

Informační systém SEA

Autorizované osoby (přehled)
Metodické sdělení k autorizaci
Oznámení podlimitního záměru
Schéma procesu EIA
(stav po novele č. 39/2015 Sb.)
Žádost o udělení nebo prodloužení autorizace
Záměry vždy podléhající posouzení
Záměry vyžadující zjišťovacímu řízení

Zpravodaj EIA/SEA (do roku 2013)