Rychlá navigace: 

 

Informační systém EIA

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Informační systém SEA

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zpravodaj EIA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Autorizované osoby - dokumentace a posudky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Autorizované osoby -koncepce http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Metodické sdělení k autorizaci http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Oznámení podlimitního záměru http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Schéma procesu EIA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Žádost o udělení nebo prodloužení autorizace http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Záměry vždy podléhající posouzení http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Záměry vyžadující zjišťovacímu řízení http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

Zpravodajství EIA/SEA

16.05.2014 10:52

EU: Změna Směrnice EIA vstupuje v platnost

Včera vstoupila v platnost směrnice o vyhodnocení vlivů na životní prostředí, která přináší lepší ochranu životního prostředí a snížení administrativní zátěže vyplývající z evropských předpisů. Nová právní úprava se zaměřuje na rizika a výzvy, které se objevily za posledních 25 let, jako je...
16.05.2014 08:43

Nenechte si ujít: Implementace směrnice EIA v ČR

Evropská komise vede s Českou republikou od dubna 2013 řízení pro porušení přístupové smlouvy kvůli nedostatečné implementaci směrnice o EIA do českého právního řádu. Po téměř ročním jednání a přípravě předloží vláda ČR návrh novely zákona o EIA a souvisejících zákonů (zejména stavebního zákona),...
27.04.2014 07:54

MŽP zítra zahájí předběžné posouzení stanoviska EIA letiště Vodochody

Ministr životního prostředí dnes rozhodl o zahájení předběžného posouzení již vydaného stanoviska o posouzení vlivů na životní prostředí záměru (tzv. EIA) rozšíření Letiště Vodochody. "Předběžné posouzení není v naší legislativě omezeno lhůtami. Uděláme ale vše pro to, aby s přihlédnutím k...
25.04.2014 09:12

Legislativa EU - změna směrnice EIA

V Úředním věstníku Evropské unie byla dnes publikována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po...
31.03.2014 13:10

Připomínky: Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) poslalo do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Předkládaná novela je naplněním legislativních závazků České republiky vůči Evropské unii a zároveň úkolu z programového prohlášení vlády...
28.03.2014 10:54

Reakce MŽP na tiskovou zprávu Zeleného kruhu k nové právní úpravě EIA

Ministerstvo životního prostředí v současné době připravuje novelu zákona č. 100/2001 Sb., o  posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. proces EIA), kam musí zapracovat požadavky právní úpravy Evropské unie. Minulá vedení ministerstva v této oblasti neudělala žádné potřebné kroky...
29.01.2014 08:09

Letiště Vodochody: Kraj chce s novými ministry projednat návrh na zamítnutí EIA a vyhlášení hlukového pásma

Zástupci Středočeského kraje a obcí protestujících proti rozšíření letiště ve Vodochodech chtějí jednat s novými ministry životního prostředí a dopravy. Na setkání by jim chtěli předat návrh na zrušení stanoviska o vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a vyhlášení hlukového pásma pro...
20.01.2014 08:15

Dočasnou úpravu zákona EIA má mít ČR na podzim

Legislativu, která by alespoň dočasně upravovala posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) podle evropských pravidel, by mohla mít ČR letos na podzim. Po jednání v Bruselu to sdělil ministr životního prostředí končící úřednické vlády Tomáš Podivínský. Praha postup rozděluje do dvou fází, první z...
16.01.2014 14:01

Ministr Podivínský představí v Bruselu provizorní řešení legislativní úpravy zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)

V Bruselu se opět bude řešit návrh českého zákona o posuzování vlivu na životní prostředí EIA. Ten patří spolu se zákonem o státní službě ke dvěma podmínkám Evropské komise, které musí Česká republika splnit, aby pro letošní rok vůbec získala peníze z evropských fondů. Ministr životního prostředí...
14.01.2014 08:16

V Tanvaldu projednali vliv využití geotermální energie na životní prostředí

Tzv. „velká EIA“ – tedy podrobný posudek vlivu využívání geotermální energie na životní prostředí – byla v Tanvaldu završena veřejným projednáním a uplynutím lhůty pro připomínky. Společnost Entergeo na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí vypracovala a předložila...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

25.10.2014 06:29

Veletrh FOR ENERGO představí trendy v energetice a mezinárodní summit

Aktuální novinky a trendy z oblasti energetiky, elektrotechniky, elektroniky a automatizace...
24.10.2014 13:31

EU do roku 2030 sníží EU emise o 40 procent. Česko získá miliardy na zvýšení energetické účinnosti.

ZÁVĚRY KE STAŽENÍ! Evropská unie do roku 2030 sníží emise skleníkových plynů o 40 procent proti...
24.10.2014 13:30

Pozor na aktualizované dokumenty OPŽP

Monitorovacím výborem OPŽP byla dne 16. 10. 2014 schválena aktualizovaná verze Implementačního...
 

To musíte využít!