Rychlá navigace: 

 

Informační systém EIA

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Informační systém SEA

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zpravodaj EIA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Autorizované osoby - dokumentace a posudky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Autorizované osoby -koncepce http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Metodické sdělení k autorizaci http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Oznámení podlimitního záměru http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Schéma procesu EIA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Žádost o udělení nebo prodloužení autorizace http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Záměry vždy podléhající posouzení http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Záměry vyžadující zjišťovacímu řízení http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

Zpravodajství EIA/SEA

27.04.2014 07:54

MŽP zítra zahájí předběžné posouzení stanoviska EIA letiště Vodochody

Ministr životního prostředí dnes rozhodl o zahájení předběžného posouzení již vydaného stanoviska o posouzení vlivů na životní prostředí záměru (tzv. EIA) rozšíření Letiště Vodochody. "Předběžné posouzení není v naší legislativě omezeno lhůtami. Uděláme ale vše pro to, aby s přihlédnutím k...
25.04.2014 09:12

Legislativa EU - změna směrnice EIA

V Úředním věstníku Evropské unie byla dnes publikována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po...
31.03.2014 13:10

Připomínky: Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) poslalo do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Předkládaná novela je naplněním legislativních závazků České republiky vůči Evropské unii a zároveň úkolu z programového prohlášení vlády...
28.03.2014 10:54

Reakce MŽP na tiskovou zprávu Zeleného kruhu k nové právní úpravě EIA

Ministerstvo životního prostředí v současné době připravuje novelu zákona č. 100/2001 Sb., o  posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. proces EIA), kam musí zapracovat požadavky právní úpravy Evropské unie. Minulá vedení ministerstva v této oblasti neudělala žádné potřebné kroky...
29.01.2014 08:09

Letiště Vodochody: Kraj chce s novými ministry projednat návrh na zamítnutí EIA a vyhlášení hlukového pásma

Zástupci Středočeského kraje a obcí protestujících proti rozšíření letiště ve Vodochodech chtějí jednat s novými ministry životního prostředí a dopravy. Na setkání by jim chtěli předat návrh na zrušení stanoviska o vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a vyhlášení hlukového pásma pro...
20.01.2014 08:15

Dočasnou úpravu zákona EIA má mít ČR na podzim

Legislativu, která by alespoň dočasně upravovala posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) podle evropských pravidel, by mohla mít ČR letos na podzim. Po jednání v Bruselu to sdělil ministr životního prostředí končící úřednické vlády Tomáš Podivínský. Praha postup rozděluje do dvou fází, první z...
16.01.2014 14:01

Ministr Podivínský představí v Bruselu provizorní řešení legislativní úpravy zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)

V Bruselu se opět bude řešit návrh českého zákona o posuzování vlivu na životní prostředí EIA. Ten patří spolu se zákonem o státní službě ke dvěma podmínkám Evropské komise, které musí Česká republika splnit, aby pro letošní rok vůbec získala peníze z evropských fondů. Ministr životního prostředí...
14.01.2014 08:16

V Tanvaldu projednali vliv využití geotermální energie na životní prostředí

Tzv. „velká EIA“ – tedy podrobný posudek vlivu využívání geotermální energie na životní prostředí – byla v Tanvaldu završena veřejným projednáním a uplynutím lhůty pro připomínky. Společnost Entergeo na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí vypracovala a předložila...
02.12.2013 09:33

Vyhodnocení vlivů územních plánů na udržitelný rozvoj území

Právní úprava klade na vyhodnocení vlivů na životní prostředí značné, byť nevyvážené nároky. Pokud má být při pořízení ÚP zpracováno, je nutno těmto nárokům dostát a v zájmu toho, aby schválená územně plánovací dokumentace, jež je výsledkem často velmi (organizačně i finančně) náročného...
08.11.2013 08:04

Veřejném projednání Aktualizace státní energetické koncepce

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) oznámilo termín veřejného projednávání Aktualizace státní energetické koncepce. Veřejné projednání koncepce včetně posouzení vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se uskuteční dne 21. listopadu 2013 od 15 hod. v...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

14.09.2014 17:56

ČT24: Čína udeřila na znečišťovatele, zaplatí více

Čínské podniky budou muset víc dbát na životní prostředí. Vláda jim chce totiž zdvojnásobit pokuty...
14.09.2014 17:46

Vitásková v OVM: Zásoby plynu v Česku nejsou jen pro náš trh

Plyn v českých zásobnících není určený jen pro tuzemské domácnosti. V případě zastavení dodávek...
12.09.2014 19:18

MŽP: Česká republika je blíž k nastavení lepší odpadové strategie

Dnes proběhlo na Ministerstvu životního prostředí vypořádání mezirezortního připomínkového řízení...
 

To musíte využít!