Rychlá navigace: 

 

Informační systém EIA

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Informační systém SEA

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zpravodaj EIA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Autorizované osoby - dokumentace a posudky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Autorizované osoby -koncepce http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Metodické sdělení k autorizaci http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Oznámení podlimitního záměru http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Schéma procesu EIA http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Žádost o udělení nebo prodloužení autorizace http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Záměry vždy podléhající posouzení http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Záměry vyžadující zjišťovacímu řízení http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

Zpravodajství EIA/SEA

28.03.2014 10:54

Reakce MŽP na tiskovou zprávu Zeleného kruhu k nové právní úpravě EIA

Ministerstvo životního prostředí v současné době připravuje novelu zákona č. 100/2001 Sb., o  posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. proces EIA), kam musí zapracovat požadavky právní úpravy Evropské unie. Minulá vedení ministerstva v této oblasti neudělala žádné potřebné kroky...
29.01.2014 08:09

Letiště Vodochody: Kraj chce s novými ministry projednat návrh na zamítnutí EIA a vyhlášení hlukového pásma

Zástupci Středočeského kraje a obcí protestujících proti rozšíření letiště ve Vodochodech chtějí jednat s novými ministry životního prostředí a dopravy. Na setkání by jim chtěli předat návrh na zrušení stanoviska o vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a vyhlášení hlukového pásma pro...
20.01.2014 08:15

Dočasnou úpravu zákona EIA má mít ČR na podzim

Legislativu, která by alespoň dočasně upravovala posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) podle evropských pravidel, by mohla mít ČR letos na podzim. Po jednání v Bruselu to sdělil ministr životního prostředí končící úřednické vlády Tomáš Podivínský. Praha postup rozděluje do dvou fází, první z...
16.01.2014 14:01

Ministr Podivínský představí v Bruselu provizorní řešení legislativní úpravy zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)

V Bruselu se opět bude řešit návrh českého zákona o posuzování vlivu na životní prostředí EIA. Ten patří spolu se zákonem o státní službě ke dvěma podmínkám Evropské komise, které musí Česká republika splnit, aby pro letošní rok vůbec získala peníze z evropských fondů. Ministr životního prostředí...
14.01.2014 08:16

V Tanvaldu projednali vliv využití geotermální energie na životní prostředí

Tzv. „velká EIA“ – tedy podrobný posudek vlivu využívání geotermální energie na životní prostředí – byla v Tanvaldu završena veřejným projednáním a uplynutím lhůty pro připomínky. Společnost Entergeo na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí vypracovala a předložila...
02.12.2013 09:33

Vyhodnocení vlivů územních plánů na udržitelný rozvoj území

Právní úprava klade na vyhodnocení vlivů na životní prostředí značné, byť nevyvážené nároky. Pokud má být při pořízení ÚP zpracováno, je nutno těmto nárokům dostát a v zájmu toho, aby schválená územně plánovací dokumentace, jež je výsledkem často velmi (organizačně i finančně) náročného...
08.11.2013 08:04

Veřejném projednání Aktualizace státní energetické koncepce

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) oznámilo termín veřejného projednávání Aktualizace státní energetické koncepce. Veřejné projednání koncepce včetně posouzení vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se uskuteční dne 21. listopadu 2013 od 15 hod. v...
31.10.2013 08:44

Shody a rozdíly mezi českou a španělskou právní úpravou EIA i to je téma nového Zpravodaje EIA - IPPC - SEA

Poslední číslo letošního ročníku Zpravodaje EIA - IPPC - SEA se v oblasti IPPC věnuje závěrům o BAT pro výrobu cementu, vápna a oxidu hořečnatého, a také novému prováděcímu předpisu k zákonu o integrované prevenci. Zpravodaj také popisuje právní úpravu posuzování vlivů projektů na životní prostředí...
27.09.2013 08:50

V blízké budoucnosti projde národní legislativa o EIA podstatnou změnou. Nová úprava zákona by měla vést k posílení právní jistoty investorů.

Nová úprava zákona o EIA by neměla jít nad rámec platné směrnice a měla by vést k posílení právní jistoty investorů. Proces EIA má umožnit účast přesně definované dotčené veřejnosti s tím, že by měla mít právo podat proti konečnému úřednímu rozhodnutí žalobu. Dále že úřednická...
26.09.2013 09:23

E15: LB Minerals otevře nový živcový lom

Těžařská společnost LB Minerals chce u západočeské obce Mutěnín otevřít nový živcový lom. Lom by firma s ročním obratem přes dvě miliardy korun chtěla otevřít v roce 2015, vyplývá z dokumentace pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí EIA. Ročně by se mělo těžit v průměru přibližně 100 tisíc...

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

31.07.2014 18:08

Vítkovice Steel uzavřou ocelárnu, důvodem je konec platnosti integrovaného povolení

Valná hromada společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s. rozhodla o zastavení investice tzv. sekundárního...
31.07.2014 15:58

Hojně diskutovanou novelu zákona o odpadech posouzení prezident

Dnešním dnem postupuje novela zákona o odpadech, která se týká zejména oblasti nakládání s...
31.07.2014 13:51

Energetické zajímavosti: končí vládní zmocněnec pro dostavbu Temelína, rozdělení podniku Dalkia...

Václav Bartuška po čtyřech letech skončil ve funkci vládního zmocněnce pro dostavbu Temelína. Na...
 

To musíte využít!