Schéma procesu od 1.4.2015:

Velká novela EIA:

MŽP připravilo rozsáhlou novelu zákona EIA, která vychází jednak z revize směrnice EIA. Dále návrh obsahuje úpravy, které mají přispět ke zjednodušení právní úpravy jsou. Další podrobnosti k novele ZDE

 

 

Zpravodajství EIA/SEA

03.02.2016 20:17

Výsledek jednání k problematice EIA na evropské úrovni

Níže uvádíme společné tiskové prohlášení Ministerstva životního prostředí a Ministerstva dopravy k dnešnímu jednání s Evropskou komisí na téma posuzování vlivů na životní prostředí, tedy k projektům, jimž bylo vydáno stanovisko EIA podle zákona č. 244/1992 Sb., které ještě nemají stavební...
15.12.2015 18:12

Letiště Vodochody má zpět kladný posudek EIA, jeho rozšíření tak může pokračovat

Příprava projektu rozšíření vodochodského letiště bude zřejmě moci pokračovat. Městský soud v Praze vrátil Letišti Vodochody kladný posudek vlivu na životní prostředí EIA, který zrušilo ministerstvo životního prostředí (MŽP). "Pro nás to znamená, že můžeme po nabytí právní moci rozsudku zahájit...
26.10.2015 13:15

MŽP ke stavu ověřování stanovisek EIA podle nové evropské legislativy

Evropská komise si v  rámci letošní novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí stanovila podmínky pro ukončení tzv. infringementového řízení. Podmínky platí pro projekty s vydaným stanoviskem o posuzování vlivů záměru na životní prostředí (tzv. EIA), ale...
21.10.2015 14:38

Nové schéma procesu EIA platné od 1. dubna 2015

K novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) č. 39/2015 Sb., která je platná od prvního dubna 2015, Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo kromě dvou metodických výkladů také i nové schéma povolovacího procesu EIA a to od oznámení záměru po vydání závěru zjišťovacího řízení...
10.08.2015 10:02

Novela EIA a její dopady na proces integrovaného povolování

Ministerstvo životního prostředí na konci července vydalo metodický pokyn v souvislosti novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 39/2015 Sb. Metodický pokyn patřičného odboru MŽP se tentokrát zaměřuje na problematiku navazující řízení a povolovací řízení podle zákona o integrované...
23.06.2015 10:02

Metodika k novele EIA č. 39/2015 Sb.

Ministerstvo životního prostředí vydalo nové metodiky v souvislosti s novelou zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 39/2015 Sb. Metodiky se týkají postupu při vydávání závazných stanovisek k ověření souladu obsahu stanovisek EIA a dále doporučení pro autorizované osoby a zpracovatele...

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace: 

 

Informační systém EIA

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Informační systém SEA

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Autorizované osoby (přehled) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Metodické sdělení k autorizaci http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Oznámení podlimitního záměru http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Schéma procesu EIA
(stav po novele č. 39/2015 Sb.)
http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Žádost o udělení nebo prodloužení autorizace http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Záměry vždy podléhající posouzení http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Záměry vyžadující zjišťovacímu řízení http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Zpravodaj EIA/SEA (do roku 2013)

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg