Energy Tour 2015
Praha, Brno, Ostrava, Plzeň

 

Od 1. července 2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jejímž cílem je především upravovat podmínky ke zvyšování energetické účinnosti v České republice a podporovat energetické úspory. Novela má dopady zejména na Průkazy energetické náročnosti budov (PENB) a Energetické audity.

České ekologické manažerské centrum (CEMC) Vás zve na cyklus seminářů, kde Vám představí zásadní změny a na praktických příkladech Vám ukáže jak se s povinnostmi v praxi vypořádat. Seminář je určen zejména pro zástupce realitních kanceláří a firem.

 

Část I - Průkazy energetické náročnosti budov (realitní kanceláře):

 • Povinnost opatření PENB nyní nastává pouze při prodeji nebo pronájmu (byla zrušena všeobecná povinnost jeho opatření dle stanoveného harmonogramu)
 • Ve všech infomateriálech musí zprostředkovatel prodeje vždy uvádět klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti (A – G)
 • Navíc se dozvíte:
  • Kdo může průkaz zpracovat, jak vypadají, jak se v nich orientovat, jaká je časová a finanční náročnost jejich zpracování, jaké podklady jsou potřeba, jak si správně vybrat zpracovatele, jaká je jejich platnost, jak ověřit jejich kvalitu, komu se oznamuje jejich zpracování a zejména jak výsledná třída ovlivní cenu nemovitosti.
  • Jak se zprostředkovatelé prodeje či pronájmu mají vypořádat s povinností uvádění klasifikační třídy ukazatelů energetické náročnosti při inzerci na internetu, billboardech, televizi nebo rádiu a co si počít, když průkaz od vlastníka neobdrží.
  • Jaké jsou nejčastější prohřešky, jaký kontrolní orgán v ČR působí a jaké hrozí sankce.
  • Jak správně postupovat v případě bytových domů a lze ještě místo PENB předkládat pouze vyúčtování za energie?
  • Povinnosti jsou oproštěny stavby postavené před rokem 1947 i kulturní památky, co to bude v praxi znamenat a jaká kritéria je potřeba naplnit?

 

Část II - Energetický audit (firmy):

V souladu s implementací evropské směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti vzniká velkým podnikům povinnost nechat si zpracovat energetický audit, a to opakovaně každé 4 roky. Tato povinnost se bude v ČR týkat přibližně 2150 podniků. Seminář se mj. zaměří:

 • Týká se tato povinnost pouze velkých nebo i malých a středních podniků? Jak správně stanovit velikost podniku?
 • Energetický audit – výjimky, na koho se obrátit, cena a časová náročnost, potřebné podklady, termíny k provedení auditu, přínosy, průběh, platnost, možnosti financování, kontroly a sankce.
 • ČSN ISO 50 001 – základní principy a přínosy zavedení a certifikace managementu hospodaření s energií, souvislost s ISO 14 001, praktické příklady.

 

Program semináře:

Čas

Název přednášky

Přednášející

9,00

Prezence

 

 

Část I - Průkazy energetické náročnosti budov (PENB)

 

9,30

Zákon č. 406/2000 Sb. po novelizaci z pohledu PENB

Přehled související legislativy, výčet hlavních práv a povinností a zásadních změn včetně dopadů oproti dosavadní praxi s důrazem na PENB.

Ing. Marcela Juračková,

Státní energetická inspekce

 

10,00

Uvádění klasifikačních tříd ukazatelů energetické náročnosti při prodeji nebo pronájmu

Zákonná povinnost, kontroly a sankce, ukázkové příklady nejčastějších prohřešků a správné praxe.

10,30

Vše o PENB

PENB – vzor a vysvětlení uváděných údajů, význam, náklady na zpracování, časová náročnost, nejčastější chyby, výběr zpracovatele, ověřovací nástroj kvality zpracování, platnost a další.

Ing. Jiří Cihlář

Asociace energetických specialistů

12,00

Příklady praxe  - Q&A

Zodpovězení nejčastějších otázek a odpovědí z problematiky uvádění klasifikačních třídy ukazatelů energetické náročnosti a PENB.

12,30

Přestávka na oběd

 

 

Část II - Energetický audit

 

13,00

Zákon č. 406/2000 Sb. po novelizaci z pohledu Energetického auditu

Přehled související legislativy, výčet hlavních práv a povinností a zásadních změn včetně dopadů oproti dosavadní praxi s důrazem na Energetický audit.

Ing. Marcela Juračková,

Státní energetická inspekce

13,30

Energetický audit

Povinnosti, dotčené a oprávněné osoby, výjimky, náklady, platnost, energetický posudek, možnosti financování projektů na snížení energetické náročnosti, kontroly a sankce.

Ing. Jiří Cihlář

Asociace energetických specialistů

14,30

ČSN ISO 50 001 – požadavky, přínosy a nároky

Management hospodaření s energií – požadavky, principy, indikátory ve spojitosti s energetickým auditem.

15,30

Příklady praxe  - Q&A

Zodpovězení nejčastějších otázek a odpovědí z problematiky Energetických auditů.

16,00

Ukončení semináře

 

 

Místa konání a kódy seminářů:

 • Praha (kód: 012015), 6. 11. 2015, Konferenční centrum GreenPoint, s. r. o. (Dvouletky 529/ 42, 100 00 Praha 10, www.kc-greenpoint.cz)
 • Brno (kód: 022015), 11. 11. 2015, Noem Arch Restaurant & Design Hotel (Cimburkova 9, 612 00 Brno – Královo Pole, http://www.noemarch.cz)
 • Ostrava (kód: 032015), 18. 11. 2015, Harmony Club Hotel (28. října 170, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, http://www.harmonyclub.cz/)
 • Plzeň (kód: 042015), 25. 11. 2015, Konferenční prostory Éčko (Guldenerova 17, Plzeň, http://www.centrum-ecko.cz)

 

Pořadatel:

České ekologické manažerské centrum, z.s.                   

28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10, tel.: 274 784 417

http://www.cemc.cz, cemc@cemc.cz

IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 27534061/0100

 

Vložné605 Kč vč. 21% DPH (500 Kč bez DPH). Vložné tj. cenu vč. DPH prosíme uhradit bezhotovostně na bankovní účet: 27534061/0100 (jako variabilní symbol použijte kód semináře, do poznámky uvádějte příjmení účastníka/ů). Daňový doklad obdrží účastníci semináře u prezence. V ceně vložného je zahrnuto občerstvení po celý den konání semináře.

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:


Přijetí přihlášky potvrzujeme automaticky do dvou pracovních dnů, v případě neobdržení potvrzení nás neprodleně kontaktujte.

Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby storno bylo organizátorům doručeno min. 5 dní před termínem konání akce. Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, vložné nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme.

 

Seminář je uskutečněn za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2015 – Program EFEKT.

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

27.08.2016 08:19

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu k vyjádření

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zveřejnilo pracovní návrh Národního akčního plánu adaptace...
26.08.2016 20:12

Další studie ukázala, že biopaliva nejsou ekologická

Nová studie Michiganské univerzity, vydaná ve čtvrtek, ověřovala předpoklad, že biopaliva jsou...
26.08.2016 12:39

Teplárny: Kontinulání dotační výzva by pomohla rychlejší obnově parovodů

Dodavatelé tepla pokračují v modernizaci soustav zásobování teplem a v nahrazování...
 

To musíte využít!