Více času na podstatné

REKLAMA

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Omezení importu pevných odpadů do Číny pomůže nastartovat oběhové hospodářství v Evropě. Sledujete-li aktuální diskuze odpadového hospodářství, tak jste toto tvrzení určitě slyšeli. Souhlasíte s ním? Může čínský zákaz importu nastartovat tak potřebné investice do zpracovatelských kapacit nebo Evropa potřebuje ještě jiný impulz? Odpovědi na tyto otázky najdete v aktuálním čísle. Anotaci čtěte ZDE

 

 

Přehled obsahu:

 • Když dělají dva totéž, není to totéž
 • Nakládání s BRKO je smysluplné pokud je kvalitně zpracován a využit v zemědělství
 • V oblasti předcházení vzniku odpadů jsme zas o krok dál
 • V čem se můžeme poučit od Izraele?
 • Lithium v Krušných horách – jak dále?
 • Výskyt antibiotické rezistence na čistírně odpadních vod
 • Dopady novely stavebního zákona
 • Nakládání s čistírenskými kaly
 • SEDITANK – automatický systém pro přípravu materiálu před anaerobní fermentací
 • Jak omezit množství odpadů? Klíčová je prevence!
 • Legislativní a dotační souhrn

 

PŘEDPLATNÉ / CENÍK INZERCE

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 

 

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

29.11. Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024
30.11. semiář Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce
30.11.-1.12. EKOinovační fórum
Prosinec    
4.12. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
Opakování: 06.12., 3.1.2018, 4.1.2018
4.12. SEPNO = systém evidence přepravy nebezpečných odpadů a elektronické ohlašování přepravy do ISPOP
Opakování: 5.12.2017, 6.12.2017, 18.12.2017, 19.12.2017, 8.1.2018
5.12.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 2. TERMÍN

6.12. SKLAD Odpadů 8 - ukončení roku a převod do EVI 8
7.12. seminář Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství obce a jeho využití pro řízení OH obce
7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

7.12. INTERNÍ AUDITOR EMS - PRO POKROČILÉ - HRADEC KRÁLOVÉ
7.12. 27. Emission Trading
7.12. INTERNÍ AUDITOR EMS - pro pokročilé
11.12. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
Opakování: 12.12., 15.1., 17.1., 19.1.
11.12. AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA OCHRANY OVZDUŠÍ - vyhláška č. 415/2012 Sb.
12.12. NOVINKY V OBLASTI BOZP s výhledem na rok 2018 - Hradec Králové
13.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
Opakování: 14.12.2017, 16.1.2018, 17.1.2018
15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018
18.12. iKURZ: Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
19.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do ISPOP za rok 2017 z programu EVI 8
Opakování: 20.12.2017, 3.1.2018, 4.1.2018, 9.1.2018, 10.1.2018, 11.1.2018, 23.1.2018, 24.1.2018, 25.1.2018
20.12. Novela stavebního zákona a její dopad na obor VaK
Leden
4.1. VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 3. TERMÍN
9.1.

Napříč ohlašováním v roce 2018: ISPOP a SEPNO

10.1. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA 2. TERMÍN
11.1.

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI (OVZDUŠÍ A ODPADY) V ROCE 2018 - PRAHA

11.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Hradec Králové
16.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Brno
23.1.-24.5. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG - Hradec Králové
23.1.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA 2. TERMÍN

Únor    
1.2. Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda
Opakování: 6.2., 7.2., 13.2., 15.2., 20.2., 21.2., 28.2. a 1.3.
20.2. Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
Březen    
6.3. Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2017 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
8.3.

ODPAD ZDROJEM 2018

16.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
16.3. iKURZ: Práce s programem Ovzduší v ohlašovací agendě za rok 2017 do ISPOP
Duben    
19.-20.4. RECYYLING 2018

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

  

 

Novinky

23.11.2017 06:25

PVK kouřovou metodou odhalily 26 závad na připojení ke kanalizační síti

PVK kouřovou metodou odhalily 26 závad na připojení ke kanalizační síti

Pražské vodovody a kanalizace v letošním roce zintenzivnily průzkum splaškových stok, kanalizačních přípojek a vnitřní kanalizace nemovitostí pomocí tzv. kouřové metody. Důvodem je přetěžování čerpacích stanic a pobočných čistíren odpadních vod.

„Letos jsme zkontrolovali 22 kilometrů kanalizace a odhalili 26 závad, loni to bylo necelých osm kilometrů se třinácti závadami,“ informoval mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

PVK se zaměřily na oblast Zličína, Nebušic a Řeporyjí. „Například v jednom úseku v Řeporyjích dlouhém necelých dvě stě metrů bylo špatně napojeno pět nemovitostí,“ dodal mluvčí.

Kouřovou metodou lze provést kontrolu správnosti napojení dešťových vod bez účasti majitele nemovitosti, aniž by docházelo k poškození či zásahu do jeho majetku. Metoda je založena na stopování zdravotně nezávadné umělé mlhy vháněné do oddílné splaškové kanalizace. Mlha je produkována výrobníkem mlhy a pomocí výkonného ventilátoru je vháněna vstupní šachtou ve veřejném prostranství do stoky splaškové kanalizace a do kanalizačních  přípojek připojených nemovitostí.

Pokud je do kanalizační přípojky na splaškové kanalizaci nesprávně napojeno i srážkové odvodnění z nemovitosti, objeví se mlha v okapech či dvorních vpustích. Tyto jevy jsou v průběhu zkoušky vyhodnocovány a dokumentovány technickými pracovníky na místě a slouží jako podklady pro pozdější jednání s majiteli objektů, kteří jsou na základě smluvního vztahu vyzváni k nápravě závadného stavu.  V případě, že majitel objektu nesjedná nápravu, hrozí mu postih až do výše dvou set tisíc korun.

Na stokovou síť je v Praze napojeno 1,26 miliónu obyvatel. Její celková délka včetně kanalizačních přípojek činí 4 650 km. V centrální části města je vybudován jednotný kanalizační systém, který odvádí odpadní vody společně s dešťovými srážkami do Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV). Oddílný systém v okrajových částech Prahy odvádí dešťové vody zvlášť.

PVK provozují vedle ÚČOV dalších 20 pobočných čistíren odpadních vod: Březiněves, Horní Počernice - Čertousy, Dolní Chabry, Holyně, Kbely, Koloděje, Kolovraty, Klánovice, Královice, Lochkov, Miškovice, Nebušice, Nedvězí, Sobín, Svépravice, Uhříněves - Dubeč, Újezd nad Lesy, Újezd u Průhonic, Vinoř a Zbraslav.

23.11.2017 06:23

Fico vyzval EU k obezřetnosti při stanovování ekologických cílů

K obezřetnému stanovování cílů v oblasti snižování emisí a ochrany klimatu v Evropské unii včera vybídl s ohledem na udržení konkurenceschopnosti průmyslu slovenský premiér Robert Fico. Slovensko se spolu s Českou republikou řadí v EU k nejprůmyslovějším zemím.

"Vyvíjení nepřiměřeného tlaku na snižování emisí v ocelářském a automobilovém průmyslu příliš rychlou cestou nás konfrontuje s poklesem přidané hodnoty, s čímž nemůžeme souhlasit," řekl dnes Fico na konferenci o moderních trendech v evropské energetice.

Slovensko má podle Fica v unii sedmou nejvyšší energetickou náročnost, což souvisí se strukturou průmyslu.

"Dnes se Evropská unie postavila do role jakéhosi energetického lídra. Současně chceme být lídry v oblasti ochrany životního prostředí. Někdy se mi zdá, že všechny tyto cíle se nedají sloučit. Doba ukáže, zda jsme inspirativní, nebo zda děláme věci, které nás v dlouhodobém horizontu poškodí," uvedl Fico.

EU se dříve zavázala k roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 40 procent proti hodnotám z roku 1990. Evropská komise dříve navrhla snížení spotřeby energií do roku 2030 o 30 procent a na začátku listopadu předložila návrh na pokles emisí u nových osobních automobilů a dodávek v roce 2030 o 30 procent proti roku 2021.

 

 

Zdroj: ČTK

23.11.2017 06:22

Prodej elektromobilů vzrostl o 63 procent

Celosvětový prodej elektromobilů ve třetím čtvrtletí vzrostl meziročně o 63 procent na rekordních více než 287.000 vozů. Růst zajistila hlavně vysoká poptávka v Číně, vyplývá ze zprávy Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Ve srovnání s předchozím čtvrtletím prodej vzrostl o 23 procent.

Údaje zahrnují elektrické bateriové vozy a takzvaná plug-in hybridní auta. Ta jsou poháněna elektromotorem dobíjeným z běžné elektrické sítě a vedle toho mají malý spalovací motor, který po vybití baterie může vyrábět elektřinu pro další jízdu.

Čína se na celkovém prodeji podílela více než polovinou, zřejmě i proto, že prodej v Číně podporují vládní pobídky. Druhým největším trhem pro elektrické vozy byla Evropa, která na celkovém trhu měla podíl 24 procent. Následovala Severní Amerika.

"Čínská vláda se velmi zaměřuje na posílení prodeje elektrických vozů," řekla analytička Aleksandra O'Donovanová, která se na zprávě podílela a která se v BNEF věnuje dopravě. Jedním z důvodů, proč vláda v Pekingu tento segment podporuje, je podle O'Donovanové úroveň znečištění ve městech. Druhým důvodem je pak snaha Číny vytvořit domácí "hrdiny", kteří jsou konkurenceschopní na globálním trhu.

BNEF očekává, že prodej elektromobilů za celý rok poprvé překoná jeden milion vozů. Růst trhu elektrifikované dopravy začíná nabírat tempo, protože dobíjecí infrastruktura se stává dostupnější a výrobci přicházejí s novými modely s delším dojezdem. Letos oznámilo plány výroby elektrické verze svých vozů v příštích letech mnoho zavedených automobilek, od firmy Jaguar Land Rover až po společnost Volvo Cars.

Některé vlády také oznámily cíle pro čistší dopravu, částečně i v reakci na emisní skandál Volkswagenu. Francie a Británie chtějí zakázat prodej nových vozů s benzinovým a naftovým motorem do roku 2040. Nizozemsko plánuje, že všechny nové vozy prodané do roku 2030 budou bez emisí. Svůj vlastní zákaz prodeje aut se spalovacím motorem zvažuje i Čína, která je největším automobilovým trhem světa.

 

 

Zdroj: ČTK

22.11.2017 17:45

Řada obcí si mylně myslí, že je elektroodpad zlatý důl

V oblasti likvidace elektroodpadu panuje v České republice nejasná situace. Některé kolektivní systémy upřednostňují zpeněžení druhotných surovin získaných z elektroodpadu namísto ekologické likvidace nebezpečných látek. Zdání, že sběr veškerého elektroodpadu je zlatý důl, vytváří honba za elektroodpadem s ekonomicky „pozitivní hodnotou“ – jde zejména o elektrospotřebiče obsahující hodnotné kovy, které se dají snadno zpeněžit.

Za výhodně zpeněžitelné jsou často mylně považovány i vysloužilé úsporné zářivky. Ty ale naopak patří do kategorie elektroodpadu s „negativní hodnotou“, u kterého náklady na ekologickou recyklaci převyšují zisk z druhotných surovin. „Setkáváme se s tím, že si některé obce nebo firmy myslí, že i vyřazené zářivky obsahují zlato nebo jiné cenné kovy, a chtěly by je prodávat. Je pro ně velkým překvapením, když jejich odpadová firma požaduje za odvoz a recyklaci finanční úhradu. Přitom kvalitní kolektivní systémy poskytují odběr zdarma,“ říká Zuzana Adamcová, zástupkyně společnosti EKOLAMP, která se zaměřuje na zpětný odběr vysloužilých světelných zdrojů a průmyslových svítidel.

Situaci by pomohla zlepšit úprava legislativy. Inspirací může být Německo či Rakousko, kde je vlastníkem elektroodpadu obec, která se sama rozhoduje, co s elektroodpadem udělá. „Sama si může vybrat, který elektroodpad předá kolektivnímu systému a který si nechá zpracovat u recyklační firmy. Za cenné suroviny z elektroodpadu s pozitivní hodnotou – což jsou například malé domácí spotřebiče, mobily či IT technika – může získat nemalé finanční prostředky do svého rozpočtu. Zpracování elektroodpadu s negativní hodnotou, například zářivek či lednic, pak jednoduše nechají na kolektivních systémech,“ vysvětluje Zuzana Adamcová.

„Levné“ kolektivní systémy nemohou zajistit ekologickou likvidaci elektroodpadu

Společnost EKOLAMP také varuje před možným znečištěním životního prostředí. Vysloužilé zářivky nebo výbojky totiž obsahují malé množství rtuti, kterou je třeba odborně odstranit, což je velmi nákladná služba. „Recyklací získané suroviny mají navíc malou ekonomickou hodnotu, vesměs se jedná o sklo, hliník a plasty. Jejich zpeněžení nemůže pokrýt náklady na recyklaci a ekologickou likvidaci luminoforu obsahujícího rtuť,“ říká Zuzana Adamcová.

Pro některé kolektivní systémy ale zřejmě není ochrana životního prostředí na prvním místě. Od výrobců zářivek vybírají velmi nízké poplatky určené na recyklaci výrobku po skončení jeho životnosti. Podle odborníků z praxe ale není možné za tyto sumy zářivky ekologicky zlikvidovat. Řádný kolektivní systém totiž musí navíc plnit i další úkoly, které mu ukládá zákon a které na něj delegovali výrobci elektrozařízení. Kolektivní systémy mají povinnost budovat a provozovat rozsáhlou sběrnou síť v obcích a u dalších obchodních partnerů a sběrná místa vybavit vhodnou sběrnou nádobou. Zajišťují svoz a zpracování elektroodpadu a kromě toho se také věnují osvětě.

„Realita je taková, že tyto ,levné‘ kolektivní systémy zářivky buďto nesbírají vůbec, nebo jen ve velmi omezeném množství, případně zkreslují statistiky množství zářivek uvedených na trh, aby se vyhnuly povinnosti sběru a ekologické likvidace vysloužilých zářivek,“ uzavírá Zuzana Adamcová.
 

22.11.2017 14:20

Vychází Statistická ročenka České republiky 2017

Český statistický úřad dnes vydává Statistickou ročenku České republiky 2017. Jde již o 25. svazek této edice za dobu existence samostatné republiky. Ročenka obsahuje 32 kapitol, které jsou věnovány nejdůležitějším oblastem ekonomického, demografického či environmentálního vývoje. Publikace obsahuje řadu zajímavých dat za rok 2016:

 

 

 • K 31. prosinci 2016 žilo v Praze 1 280 508, v Brně 377 973 a v Ostravě 291 634 obyvatel.
 • V populaci 15letých a starších žilo 31 % svobodných, 47 % ženatých či vdaných, více než 13 % rozvedených a 8 % ovdovělých osob.
 • Z celkového počtu 112 663 živě narozených se 57 930 dětí narodilo v manželství a 54 733 mimo něj.
 • Žilo u nás 493 441 cizinců, nejvíce jich mělo ukrajinské státní občanství.
 • Za kilogram vepřové pečeně jsme vloni v prosinci zaplatili v obchodech o 9 Kč více než v roce 2015.
 • Sklizeň hroznů dosáhla 75 905 tun, o 14 703 tun méně než v roce 2015.
 • 91 604 osob trvale vykonávalo v honitbě právo myslivosti. Ve srovnání s rokem 2000 to bylo o 5 133 osob méně.
 • Populace vydry říční čítala 8 256 jedinců, tedy o 478 kusů více než v roce 2015.
 • Vyrobeno bylo 17 338 tun mýdla.
 • Nejvíce energie spotřebovaly domácnosti na vytápění – celkem 196 585 TJ, což představovalo dvě třetiny celkové spotřeby.
 • Z celkového objemu stavebních prací ve výši 236 miliard Kč se nejvíce prostavělo v Praze (23 %).
 • Letiště v České republice odbavila téměř 14 miliónů cestujících.
 • Internetové vysílání televize sledovalo 24 % osob starších 16 let.
 • Uděleno bylo 6 742 patentů.
 • Průměrná doba trvání jednoho případu pracovní neschopnosti byla 43 kalendářních dnů.
 • V kinech bylo uvedeno 1 260 celovečerních filmů, z toho 441 filmů české produkce.
 • K 31. prosinci 2016 bylo evidováno 22 481 osob ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody.

 

 

Statistická ročenka je k dispozici - ZDE

 

 

22.11.2017 14:05

Třetina jihomoravských vinařů porušila vodní zákon, padly pokuty za více než 750 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Brně se v uplynulých třech letech zaměřili na kontroly jihomoravských vinařů. Zjišťovali, zda při výrobě vína dodržují vodní zákon. Téměř třetina ze všech kontrolovaných ho však porušila.

„V letech 2015 až 2017 inspektoři zkontrolovali celkem 83 výrobců vín ze Znojemska a Břeclavska, 24 z nich se dopustilo porušení zákona, což je bezmála třicet procent ze všech kontrolovaných. Za zjištěná pochybení jsme zatím uložili 17 pravomocných pokut v celkové výši 752 602 korun. V dalších sedmi případech bude ještě správní řízení pravděpodobně zahájeno,“ uvedl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Nejčastějšími prohřešky provozovatelů vinařství bylo nedovolené vypouštění odpadních vod a nepovolený odběr podzemních vod. V ojedinělých případech také nesprávné nakládání se závadnými látkami.

Nejvyšší pokutu 153 360 korun uložili inspektoři společnosti Vinařství U Kapličky s.r.o. z obce Zaječí na Břeclavsku. „Provozovatel bez povolení vypouštěl odpadní vody z výroby přes půdní vrstvy do vod podzemních. Jeho dalším pochybením bylo nedovolené odebírání povrchových vod z místní nádrže,“ řekl Jindřich Mikeš, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně.

Druhou nejvyšší pokutu 150 tisíc korun dostala firma Vinařství Reisten, s.r.o. z Pavlova na Břeclavsku. „Při kontrole jsme zjistili, že provozovatel více než rok vypouštěl veškeré produkované odpadní vody prostřednictvím zasakovací jímky a trativodu do vod podzemních. Podle projektové dokumentace měl přitom zajistit předčištění odpadních vod a jejich následné přečerpání do kanalizace. Tou pak měly doputovat až na čistírnu odpadních vod, což se však nestalo,“ doplnil další případ Mikeš.

Třetí nejvyšší pokutu 75 tisíc korun uložili inspektoři společnosti Vinařství Kovacs s.r.o. z Novosedel na Břeclavsku za vypouštění oplachových vod bez předčištění a bez povolení vodoprávního úřadu do vod podzemních.

„Podobné případy považujeme za poměrně závažné ohrožování životního prostředí a podzemních i povrchových vod. Toto jednání nás zaráží o to víc u firem, jejichž produkty jsou na dobrých přírodních zdrojích přímo závislé,“ komentoval výsledky kontrol ředitel ČIŽP Erik Geuss.

22.11.2017 13:52

IPPC: Informace z XVIII. zasedání Fóra pro výměnu informací o BAT

V roce 2017 pokračovaly práce na revizích dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BAT techniky). V současné době je v revizi 7 referenčních dokumentů o BAT. Intenzivně se pracuje na novém referenčním dokumentu „Čištění odpadních plynů z chemického průmyslu“. Rozhodnutím Evropské komise bylo vydáno k dnešnímu dni celkem 12 Závěrů o BAT při celkovém počtu 34 referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách.

V polovině letošního roku byly schváleny Závěry o BAT pro Velká spalovací zařízení. Tvorba i hlasování o těchto závěrech bylo ovlivněno dekarbonizační politikou EU. Česká republika se spolu s dalšími šesti státy EU snažila vytvořit při hlasování o závěrech blokační menšinu tj. 35% což se nepodařilo o 0,14 %. Tyto závěry jsou v současnosti napadeny žalobou Polské republiky. Mnohé z provozů, které spalují převážně hnědé uhlí, stojí před nelehkým úkolem jak provozovat k červenci 2021 v souladu s nastavenými limity v Závěrech o BAT nebo zda zažádat a provozovat na základě udělené výjimky.

V současnosti je dále připomínkován návrh revidovaného dokumentu „Povrchové úpravy s obsahem organického rozpouštědla“, který se významně týká nejen automobilového průmyslu, výroby plechovek, lakovaných plechů, tiskařských závodů, ale i impregnace dřeva nebo textilií. Do revize tohoto dokumentu se také prolínají povinnosti dané chemickou legislativou (REACH) a Směrnicí EU o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravu nátěru vozidel.

Jednání, které pořádalo dne 21. listopadu Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Českou inspekcí životního prostředí a CENIA, českou informační agenturou životního prostředí, se účastnili odborníci zabývající se problematikou integrované prevence a omezování znečišťování z průmyslu i z dotčených orgánů státní správy.

 

Dokument ke stažení:

 

 

Zdroj: MPO

22.11.2017 13:15

SAKO Brno převzalo celý svoz komunálního odpadu a vyměnilo 13 tisíc černých popelnic za nové

Prvních čtrnáct dní v listopadu vyměnila společnost SAKO Brno ve vybraných městských částech většinu popelnic na směsný komunální odpad za nové. Od této doby současně začíná svoz odpadu v celém městě Brně zajišťovat vlastními silami. Doposud byla část sběrných nádob vyvážena smluvní společností, které na konci října skončila subdodavatelská smlouva.

SAKO tak postupuje podle plánu, kdy již na jaře převzalo mimo vlastního svozu i svoz odpadu z 10 tisíc sběrných nádob v 8 městských částech a pořídilo 410 nových kontejnerů na sklo. Cílem je lepší řízení kvality služeb pro občany, efektivnější využívání stávajícího vozového parku, optimalizace svozových tras a tím i snížení nákladů na tuto službu.

Převzetí nové svozové oblasti a s tím související výměna odpadových nádob proběhla bez potíží. „Výměna popelnic takového rozsahu vyžadovala intenzivní přípravu a stoprocentní nasazení našich pracovníků. Jsem rád, že vše proběhlo podle plánu a občané až na výjimky změnu nijak nepocítili,“ uvedl ředitel společnosti SAKO Ing. Karel Jelínek s tím, že „pokud se nějaké připomínky ze strany občanů objeví, jsou řešeny bezodkladně.“ 

V lokalitách, kde jsou z důvodu stavebních prací ulice dlouhodobě neprůjezdné, popelnice zatím vyměněny nebyly. „V těchto místech máme pro občany dočasně vyhrazena náhradní stanoviště s kontejnery, kde mohou odpad odnášet. Jakmile budou ulice opět průjezdné, začneme odpadové nádoby měnit i tam,“ doplnil Karel Jelínek.

Změna se týká Žabovřesek, Ořešína, Medlánek, Ivanovic, Komína, Stránic, Ponavy, Jehnic, Mokré hory, Sadové, Obřan, Soběšic a Útěchova. Další svoz odpadu probíhá beze změn podle stávajícího harmonogramu.

22.11.2017 10:19

ERÚ: Výkladové stanovisko k ujednání souvisejícím se stavem nouze ve smlouvě

Energetický regulační úřad publikoval výkladové stanovisko, které předjímá rozhodování ERÚ v konkrétním typu sporů. Pokud se zákazník připojený na hladině nízkého napětí domáhá neplatnosti smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny kvůli absentujícímu ujednání o opatřeních přijímaných při předcházení stavu nouze, ve stavu nouze a odstraňování následků stavu nouze, spor bude pravděpodobně rozhodnut v jeho neprospěch.

Energetický zákon požaduje uvádět toto ujednání podle § 50 odst. 2 a tentýž zákon v § 50 odst. 12 stanoví, že smlouva bez některé ze stanovených náležitostí je neplatná. Jenomže opatření ohledně stavu nouze jsou v naprosté většině případů zákazníků na hladině nízkého napětí upravena § 54 energetického zákona a vyhláškou o stavu nouze kogentním způsobem, který naopak neumožňuje odchýlení se smluvním ujednáním od znění těchto právních předpisů.

„V kontextu požadavků, které zákon klade na tento typ smluv, musíme rozlišovat opatření, která se uplatňují přímo ze zákona, tedy bez možnosti sjednání odchylné smluvní úpravy. Jednoduše řečeno – spotřebitel a dodavatel by si v tomto směru stejně nemohli dohodnout jiné podmínky, než stanoví energetický zákon. Pokud bychom prohlásili smlouvy za neplatné jen kvůli tomu, že toto ve smlouvě chybí, jednali bychom proti liteře zákona. Tudy tedy nevede cesta, jak se odběratel může beztrestně vyvazovat z uzavřených smluv," vysvětluje Vratislav Košťál, radní ERÚ rezortu legislativně-správního, komunikace, vědy a výzkumu.

Výkladové stanovisko se týká zákazníků odebírajících elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím do 1 kV s hodnotou jističe před elektroměrem 200 A a nižší. V praxi jde o naprostou většinu odběratelů elektřiny, kteří jsou připojeni na hladinu nízkého napětí.

 

Dokument ke stažení:

Vykladove_stanovisko_ERU_13_17.pdf (178 KB)

22.11.2017 09:36

Kotel K14 uspěl v soutěži Český energetický a ekologický projekt 2016

Ostravská energetická společnost TAMEH Czech, která je součástí společného podniku skupin ArcelorMittal a Tauron, získala včera v soutěži Český energetický a ekologický projekt 2016 cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Ocenění jí přinesl kotel K14, který je součástí teplárny v huti ArcelorMittal Ostrava. Kotel v hodnotě 1,8 miliardy, který nahradil čtyři nejstarší uhelné kotle, je největší jednotlivou investicí do modernizace huti v posledních dvaceti letech.

Fluidní[1] kotel K14, který byl uveden do provozu koncem loňského roku, je 54 metrů vysoký a je zavěšen na ocelové konstrukci o hmotnosti přes 1200 tun. Kotel má vysokou garantovanou účinnost, která přesahuje 92 % při dosažení velmi nízkých emisí: emise oxidů síry snížil o 1000 tun a emise dusíku o 700 tun ročně. Dokonalé odprášení spalin pak zajišťuje moderní tkaninový filtr. Kotel vyrábí z černého uhlí páru, která slouží k výrobě elektrické energie, tepla a stlačeného a dmýchaného vzduchu pro provozy ostravské huti ArcelorMittal Ostrava.

„Jsme potěšeni, že byl oceněn náš největší projekt, a tím i naše dlouhodobá práce a vize. K14 je výjimečnou technologickou inovací a investicí, ale také přínosem pro životní prostředí,“ uvedla k ocenění Kristina Červenková, generální ředitelka a předsedkyně představenstva česko-polského energetického holdingu TAMEH.

Hlavním dodavatelem kotle K14 byla finská společnost Valmet a na výstavbě se podílely také místní firmy Gascontrol, Ridera, RPS a další.

 

Zajímavosti o fluidním kotli K14:

 • největší jednotlivá investice v huti od 90. let 20. století (1,8 miliardy korun)
 • zahájení výstavby 15. 12. 2014
 • výška 54 metrů
 • kotel nestojí na zemi, ale je zavěšen na ocelové konstrukci o hmotnosti přes 1200 tun
 • ocelové tlakové části kotle váží 1000 tun
 • vyrábí páru o těchto technických parametrech: 248 MWth, 89 kg/s, 104 bar, 525 °C.
 • největší pokrok ve výstavbě kotle byl zaznamenán v září a říjnu 2015, kdy se na stavbě odpracovalo průměrně 18 000 hodin týdně


[1] Fluidní kotle využívají principu spalování paliv ve fluidní vrstvě (fluidním loži), která vytváří podmínky pro rovnoměrné hoření paliva v celém jeho objemu. To umožňuje  dokonalejší vyhoření paliva, tj. vysokou účinnost kotle, při nižších teplotách spalování a při současném omezení tvorby škodlivých spalin.

 

Fotogalerie:

 

22.11.2017 09:23

Studie: Energetické úspory nás mohou vyjít draho

Evropská komise vydala návrh revize směrnice o energetické účinnosti (tzv. EED II), ve které stanovuje cíle pro energetické úspory platné pro období let 2021–2030. Tato směrnice zavazuje členské státy Evropské unie ke snížení spotřeby energie. Na naplnění cílů směrnice se budou podílet všechny hospodářské sektory, tedy průmysl, doprava, služby, zemědělství, ale i veřejný sektor a domácnosti. Svaz průmyslu a dopravy ČR si nechal vypracovat rozsáhlou studii, která prokázala, že přijetí směrnice v navrhované podobě by mělo velké finanční dopady na českou ekonomiku. V nejpravděpodobnější variantě by bylo nutné vynaložit na dosažení potřebného objemu úspor energie investiční náklady ve výši 510 až 1025 miliard korun, cca 40–60 % by musel dotovat stát. Rizikový scénář návrhu směrnice náklady více než zdvojnásobuje. Svaz proto chce vyvolat diskuzi na evropské úrovni a zasazuje se o nastavení reálnějších cílů směrnice.

Evropská unie stále diskutuje několik variant finální podoby legislativy, a i studie tedy vyhodnocuje různé varianty nového cíle pro energetické úspory. Za nejkritičtější považuje ve směrnici Svaz průmyslu a dopravy ČR článek 7, který nastavuje pro Českou republiku plnění cílů, které by byly finančně značně náročné. Návrh Evropské komise totiž zavazuje členské země každý rok uspořit 1,5 % spotřebované energie z průměru let 2016, 2017, 2018. Podle tohoto návrhu by Česká republika musela do roku 2030 snížit spotřebu energie celkem o 73,5 PJ.

Podle studie prezentované Svazem průmyslu by však Česká republika byla schopna za období 2021–2030 bez účasti státu ušetřit 36 PJ energetické spotřeby. Další úspory energie do požadovaných 73,5 PJ budou vyžadovat podporu od státu.

Celkové investiční výdaje na úspory nutné ke splnění stanoveného cíle i podíl veřejné podpory na těchto výdajích závisí na tom, do jakých opatření budou chtít firmy, domácnosti či stát investovat a jak účinné v šetření energií budou. Studie vyčísluje potenciál úspor celkem 37 různých opatření, od výměny žárovek po mnohamilionové investice například do kogeneračních jednotek, které umožňují sdruženě vyrábět elektřinu a teplo. „Firmy a další subjekty se sami rozhodují, kolik do úspor energie investují a jaká úsporná opatření zvolí. Podniky přitom budou jistě zohledňovat své dlouhodobé plány, investice do zaměstnanců a udržení podniku,“ vysvětluje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Při nejúspornější variantě, pokud budou všechny subjekty ve svých investicích do energeticky úsporných opatření maximálně efektivní, vyjdou tato opatření celou Českou republiku na 510 miliard korun. Pokud se však nezvolí ideální varianty úsporných opatření, například protože firmy či domácnosti nebudou mít dostatečné informace, vyčísluje studie Svazu průmyslu celkové náklady na dosažení potřebného objemu úspor energie pro Českou republiku až na 1025 miliard korun.

Aby ČR energetických úspor dosáhla, musí se aktivně zapojit i stát Česká vláda se již v roce 2013 rozhodla pro tzv. alternativní schéma dosahování energetických úspor. Odpovědnost za jejich plnění tedy přebírá stát prostřednictvím vládních rozhodnutí, který se snaží iniciovat energetické úspory především formou dotačních programů. Při optimálním zvolení všech opatření tak bude minimální finanční účast státu dosahovat 190 miliard korun, v nejdražší variantě až 660 miliard korun. „Tyto částky se vztahují k nejpravděpodobnější variantě navrhované směrnice. Pokud by se však Evropská komise rozhodla přijmout nejpřísnější ze zvažovaných variant, mohly by se náklady na energetické úspory vyšplhat na více než dvojnásobek,“ upozorňuje na rizikový scénář Čížek.

Finální podoba legislativy bude mít v letech 2021-2030 výrazný vliv na rozložení investic v české ekonomice. Vzhledem k obrovským nákladům se to projeví nejen u individuálních subjektů, ale může výrazně zasáhnout i do veřejných financí, státního rozpočtu atd.

 

Čtěte také:

V Evropském parlamentu (EP) existují dvě podoby návrhů novelizace směrnice o energetické účinnosti, o které se bude uvnitř EP hlasovat 28. listopadu. Tvorba textu je doprovázena vnitřními rozbroji mezi hlavními politickými skupinami EP i uvnitř nich. Směrnice o energetické účinnosti je vnímána jako jedna z klíčových energetických legislativ EU, mj. i pro naplnění cílů Pařížské dohody. Více ZDE

22.11.2017 08:52

Spalovna v Malešicích projde modernizací

Pražské služby chystají velkou modernizaci malešické spalovny. Během příštích pěti let plánuje městská firma Prahy nalít do spalovny dodávající teplo a proud do 18 tisíc pražských domácností 2,8 miliardy korun. Část investice si Pražské služby zaplatí samy, zbytek peněz si hodlají zajistit zvenčí. Důvodem je stárnoucí provoz spalovny.

„Zařízení pro energetické využití odpadu Malešice je v nepřetržitém provozu již více než dvacet let, přičemž některé využívané technologie jsou starší než 25 let.

Zařízení se tak blíží k hranici své životnosti a vyžaduje generální obnovu jak v oblasti termického zpracování odpadu, tak i v oblasti čištění spalin,“ uvádí dokument Pražských služeb, který má deník E15 k dispozici.

Investice do spalovny má mít vedle modernizace i pozitivní dopad na životní prostředí. Po její realizaci se totiž mají podle plánů Pražských služeb snížit emise zařízení. Investice nebude mířit do takzvané kogenerační technologie na výrobu tepelné a elektrické energie, která je ve spalovně se sedmi lety provozu jedním z nejmladších článků. Ročně se v Malešicích spálí přes tři sta tisíc tun pražského odpadu. Spalovna je v provozu od roku 1998.

 

Zdroj: E15

 

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (T: 19.11.2017), VÍCE

 

Novinky - listopad 2017

 •  

Vláda - 6.11. 2017

 • Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/23 „Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady“


Senát - xx.xx. 2017

 •  

PSP ČR - 20.11. 2017

 • ustavující schůze Poslanecké sněmovny  

EU - veřejné konzultace

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2102 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1984 ze dne 24. října 2017, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech stanovují referenční hodnoty na období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 pro každého výrobce nebo dovozce, který podle uvedeného nařízení oznámil, že od 1. ledna 2015 zákonně uvedl na trh částečně fluorované uhlovodíky
 • Přijetí rozhodnutí Komise o oznámení předloženém Českou republikou o upraveném přechodném národním plánu podle čl. 32 odst. 6 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích
 • Nařízení Komise (EU) 2017/1941 ze dne 24. října 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o ekoznačce EU

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 8.11. Příjem žádostí o dotace na tříděný odpad a proti znečištění vody se prodlužuje! VÍCE
 • 2.11. Podnikům se nabízí nová možnost dotací na energetické úspory, VÍCE
 • 1.11. 100 milionů korun půjde pro obce na ekologická auta, VÍCE
 • 31.10. Na likvidaci starých hydrogeologických vrtů půjde 20 milionů, VÍCE
 • 27.10. Odstartovala pilotní výzva na inovativní finanční nástroje, VÍCE
 • 14.10. MŽP vyhlásilo nové dotace na domovní čističky odpadních vod, VÍCE

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE

Dotační programy:

 • Operační program Životní prostředí (OPŽP) - ZDE
 • Národní program Životní prostředí (NPŽP) - ZDE
 • Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie (Program Efekt) - ZDE
 • Zvýhodněný úvěr v programu Energ - ZDE

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)- ZDE
 • Program Dešťovka - ZDE

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE