Více času na podstatné

REKLAMA

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Omezení importu pevných odpadů do Číny pomůže nastartovat oběhové hospodářství v Evropě. Sledujete-li aktuální diskuze odpadového hospodářství, tak jste toto tvrzení určitě slyšeli. Souhlasíte s ním? Může čínský zákaz importu nastartovat tak potřebné investice do zpracovatelských kapacit nebo Evropa potřebuje ještě jiný impulz? Odpovědi na tyto otázky najdete v aktuálním čísle. Anotaci čtěte ZDE

 

 

Přehled obsahu:

 • Když dělají dva totéž, není to totéž
 • Nakládání s BRKO je smysluplné pokud je kvalitně zpracován a využit v zemědělství
 • V oblasti předcházení vzniku odpadů jsme zas o krok dál
 • V čem se můžeme poučit od Izraele?
 • Lithium v Krušných horách – jak dále?
 • Výskyt antibiotické rezistence na čistírně odpadních vod
 • Dopady novely stavebního zákona
 • Nakládání s čistírenskými kaly
 • SEDITANK – automatický systém pro přípravu materiálu před anaerobní fermentací
 • Jak omezit množství odpadů? Klíčová je prevence!
 • Legislativní a dotační souhrn

 

PŘEDPLATNÉ / CENÍK INZERCE

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 

 

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

29.11. Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024
30.11. semiář Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce
30.11.-1.12. EKOinovační fórum
Prosinec    
4.12. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
Opakování: 06.12., 3.1.2018, 4.1.2018
4.12. SEPNO = systém evidence přepravy nebezpečných odpadů a elektronické ohlašování přepravy do ISPOP
Opakování: 5.12.2017, 6.12.2017, 18.12.2017, 19.12.2017, 8.1.2018
5.12.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 2. TERMÍN

6.12. SKLAD Odpadů 8 - ukončení roku a převod do EVI 8
7.12. seminář Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství obce a jeho využití pro řízení OH obce
7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

7.12. INTERNÍ AUDITOR EMS - PRO POKROČILÉ - HRADEC KRÁLOVÉ
7.12. 27. Emission Trading
7.12. INTERNÍ AUDITOR EMS - pro pokročilé
11.12. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
Opakování: 12.12., 15.1., 17.1., 19.1.
11.12. AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA OCHRANY OVZDUŠÍ - vyhláška č. 415/2012 Sb.
12.12. NOVINKY V OBLASTI BOZP s výhledem na rok 2018 - Hradec Králové
13.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
Opakování: 14.12.2017, 16.1.2018, 17.1.2018
15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018
18.12. iKURZ: Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
19.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do ISPOP za rok 2017 z programu EVI 8
Opakování: 20.12.2017, 3.1.2018, 4.1.2018, 9.1.2018, 10.1.2018, 11.1.2018, 23.1.2018, 24.1.2018, 25.1.2018
20.12. Novela stavebního zákona a její dopad na obor VaK
Leden
4.1. VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 3. TERMÍN
9.1.

Napříč ohlašováním v roce 2018: ISPOP a SEPNO

10.1. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA 2. TERMÍN
11.1.

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI (OVZDUŠÍ A ODPADY) V ROCE 2018 - PRAHA

11.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Hradec Králové
16.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Brno
23.1.-24.5. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG - Hradec Králové
23.1.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA 2. TERMÍN

Únor    
1.2. Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda
Opakování: 6.2., 7.2., 13.2., 15.2., 20.2., 21.2., 28.2. a 1.3.
20.2. Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
Březen    
6.3. Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2017 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
8.3.

ODPAD ZDROJEM 2018

16.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
16.3. iKURZ: Práce s programem Ovzduší v ohlašovací agendě za rok 2017 do ISPOP
Duben    
19.-20.4. RECYYLING 2018

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

  

 

Novinky

21.11.2017 19:20

Ve Šternberku se má vyrábět olej z plastů. Zastupitelé se obávají zhoršení životního prostředí

Radnice ve Šternberku na Olomoucku nesouhlasí se záměrem společnosti ADI OIL vybudovat ve městě první technologii na výrobu minerálního oleje z nerecyklovatelného plastového odpadu v Česku. „Vadí nám umístění plánovaného provozu v těsném sousedství obytné zástavby a nejasnosti ohledně jeho dopadu na životní prostředí,“ řekl starosta Šternberka Stanislav Orság (ODS). Plánovaný provoz na západním okraji Šternberka má ročně zpracovat až 348 tun plastového odpadu. „Minerální olej je využitelný jako meziprodukt pro výrobu chemických látek v petrochemickém průmyslu, jeho odběratelem budou rafinérie,“ uvedla společnost ADI OIL. Technologie na přeměnu drceného plastového odpadu v minerální olej má produkovat plyn, který bude spalován. Projekt firmy ADI OIL je v procesu posuzování vlivů na životní prostředí EIA. Více ZDE

 

 

Zdroj: ČT24

21.11.2017 15:15

Praha získá téměř stoprocentní podíl v Pražských službách, pojistit si chce malešickou spalovnu

Praha prodá podíl zhruba 24 procent v Pražské teplárenské firmě EP Infrastructure ze skupiny EPH Daniela Křetínského. Od firmy AVE CZ z Křetínského holdingu EP Industries zároveň odkoupí 19,3 procenta Pražských služeb. Získá tím téměř stoprocentní podíl ve firmě, která zajišťuje zpracování komunálního odpadu v Praze a vlastní Malešickou spalovnu. Záměr dnes schválili pražští radní, koncem listopadu o něm bude rozhodovat zastupitelstvo. Mluvčí EPH Daniel Častvaj řekl ČTK, že firma se k transakci zřejmě vyjádří, až ji schválí zastupitelstvo.

Podle radního pro majetek Karla Grabeina Procházky (ANO) magistrát podle cenových odhadů na směně vydělá 1,6 miliardy korun a po transakci bude vlastnit zhruba 98 procent Pražských služeb. Zbylá dvě procenta chce získat od drobných akcionářů.

Vyjednávání o transakci trvala rok, nyní obě strany dospěly k dohodě. Magistrát teď prostřednictvím společnosti Pražská plynárenská holding podle Procházky vlastní v Pražské teplárenské zhruba čtvrtinový podíl ohodnocený na 3,1 miliardy korun.

Energetický a průmyslový holding Daniela Křetínského drží v Pražských službách 19,3 procenta v hodnotě 1,48 miliardy Kč. Zbytek akcií vlastní hlavní město a menšinu drobní akcionáři. Praha je bude moci po získání více než 90 procent akcií dotlačit k prodeji podílů prostřednictvím takzvaného squeeze-outu.

Rozdíl v hodnotě podílů je asi 1,6 miliardy korun, které by Praha na transakci měla vydělat. Podle Procházky je pro město výhodné vzdát se minoritního podílu v Pražské teplárenské, kde dávno ztratila manažerskou kontrolu, a namísto toho stoprocentně ovládnout Pražské služby. "Je to pro nás jedna z nejdůležitějších společností z hlediska své činnosti pro občany hlavního města," uvedl radní. Dodal, že hlavní výhodou stoprocentního ovládnutí firmy by byla možnost přímého zadávání zakázek na svoz odpadu bez nutnosti vypisovat veřejná výběrové řízení. To by městu podle Procházky mohlo ušetřit miliardové částky.

"Je důležité, že si tím definitivně pojistíme i malešickou spalovnu, protože v minulosti reálně hrozilo, že o ni město přijde," uvedl radní. Doplnil, že teplo je regulovanou komoditou, takže nehrozí skokové zvýšení cen, a součástí dohody je zachování míst v dozorčí radě Pražské teplárenské pro zástupce hlavního města.

Podle analytika Petra Hlinomaze v transakci bylo zřejmě motivací pro Prahu získání absolutní majority ve společnosti Pražské služby a bylo jen otázkou času, kdy se tak stane. Otázka finančního zisku z prodeje byla podle něj asi spíše druhořadá. "V budoucnu by tak občané Prahy mohli být ušetřeni matoucích zpráv o ukončení svozu odpadu v té které části města, o nutnosti uzavření nové smlouvy s jinou společností a podobně," řekl.

Podnikání v teplárenství je pak podle něj do určité míry cenově regulováno Energetickým regulačním úřadem. "A je na jednotlivých teplárenských společnostech, aby byly schopny před úřadem obhájit strukturu a výši nákladů, které pak promítnou do cen tepla pro konečného zákazníka," dodal.

Pražská teplárenská je jednou z největších českých teplárenských společností a v Praze pokrývá téměř čtvrtinu trhu s tepelnou energií. Teplo dodává pro více než 224.000 domácností, administrativních budov, průmyslových podniků, školských a zdravotnických zařízení a dalších subjektů. Loňský čistý zisk firmy činil 2,7 miliardy korun.

Pražské služby zajišťují svoz a zpracování odpadu pro zhruba dvě třetiny metropole, zbytek zajišťuje právě Křetínského AVE CZ a její subdodavatelé. Čistý zisk Pražských služeb loni činil 106,2 milionu korun.

 

 

Zdroj: ČTK

21.11.2017 11:10

Nová legislativa EU: Omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ)

V Úředním věstníku Evropské unie vyšla dnes Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2102 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (L 305/8). Směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Směrnice stahujte ZDE

21.11.2017 10:38

Veletrh dotačních příležitostí proběhne již tento čtvrtek

V jeden čas, na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice. Zástupci organizací administrujících příslušné dotační tituly na Vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků.

Můžete konzultovat OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (API), Integrovaný regionální operační program (CRR), OP Zaměstnanost (MPSV), OP Životní prostředí (SFŽP), programy Ústeckého kraje, Program rozvoje venkova (SZIF), nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti (ÚP), národní dotace MPO, programy agentur CzechInvest, CzechTrade, TA ČR ad.

Veletrh proběhne 23. listopadu od 9 do 15 hodin v Ústí nad Labem - Univerzita J. E. Purkyně, Pasteurova 1 (budova rektorátu: zasedací místnost č. 1.14).

 

Dokument ke stažení:

Veletrh dotačních příležitostí - Ústí pozvánka

21.11.2017 10:28

Europoslanec Poc: Nejezme jedy! Musíme eliminovat obsah nebezpečného kadmia v potravinách

Evropský parlament odhlasoval koncem minulého týdne zásadní nařízení legislativního balíčku k oběhovému hospodářství, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE (ozn. pro Cirkulární ekonomiku) na trh.

Pro výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), kde byl stínovým zpravodajem europoslanec Pavel Poc, byla klíčová především otázka kontaminantů. Kontaminující látky v hnojivových výrobcích se hromadí v životním prostředí a vstupují do potravinového řetězce. Jsou tak velmi nebezpečné pro zdraví lidí i zvířat. 

Mezi těmito látkami je problematické především kadmium (Cd), které se nachází ve většině minerálních fosforečných hnojiv. Kadmium se z hnojiv dostává do půdy a je přijímáno rostlinami. Ze zemědělských plodin pak kadmium už nelze nijak odstranit a dostává se do potravin. Závěry Evropské agentury pro bezpečnost potravin (EFSA) potvrdily, že právě jídlo je dominantním zdrojem expozice kadmiem - maximální doporučený příjem je pak překročen u většiny evropské populace. „Volba je jednoduchá – buď kadmium odstraníme z hnojiv, nebo ho sníme a ono se nám uloží v těle. Lidské zdraví musí mít přednost před zisky z dovozu nekvalitních fosfátových surovin," říká Pavel Poc.  Kadmium je těžký kov a karcinogen I. třídy, má teratogenní účinky, akumuluje se v těle, poškozuje ledviny a kostní tkáň, imunitní i kardiovaskulární systém. Nařízení konečně zavádí přísnější limity pro přítomnost tohoto prvku ve fosforečných hnojivech – snížení obsahu na 40 mg/kg bude dosaženo po šesti letech a na 20 mg/kg po šestnácti. „Návrh, který jsem prosadil ve výboru pro životní prostředí byl samozřejmě ambicióznější, ale v rámci Parlamentu nebylo možné dosáhnout lepšího kompromisu,“ dodává k dosaženému výsledku Poc.

Systém definovaných použitelných surovin přispěje ke garanci bezpečnosti výrobků. Národní předpisy budou zachovány a dávají tak podnikatelům větší možnost se rozhodnout, zda budou své výrobky označovat značkou CE.

21.11.2017 08:52

Proces autorizace podle nařízení REACH

V září tohoto roku se strhla velká vlna obav, o tom jak to bude s dichromanem? Bude se smět ještě používat a pro jaké účely použití? Proč to tak je?

To jakým způsobem se regulují nebezpečné chemické látky na území Evropské unie, nám ukládá nařízení REACH, které platí od roku 2007. Jedním z nástrojů jak regulovat zvlášť nebezpečné látky v Evropě je proces autorizace. Jedná se o tzv. SVHC látky neboli látky vzbuzující mimořádné obavy uvedené v příloze XIV tohoto nařízení. Pokud je látka označena jako SVHC, splňuje jednu z následujících nebezpečných vlastností: CMR vlastnosti (karcinogenita kategorie 1A či 1B, mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 1A či 1B, toxicita pro reprodukci kategorie 1A či 1B), PBT vlastnost (persistentní, bioakumulativní a toxická), vPvB vlastnost (vysoce persistentní a vysoce bioakumulativní), vlastnosti vzbuzující obdobné obavy jako CMR, PBT či vPvB látky (např. látky narušující endokrinní činnost).

Cílem procesu autorizace je ujistit se, že je riziko vyplývající z používání SVHC látky adekvátně kontrolováno a že dojde k postupnému nahrazení této látky jinou, pokud existují komerčně dostupné alternativy. K tomu, aby se látka ocitla v příloze XIV nařízení REACH, předchází celá řada kroků, z nichž některé je možné ovlivnit.

Na začátku členský stát či Evropská agentura pro chemické látky ECHA oznámí na webu svůj záměr připravit dokumentaci podle přílohy XV nařízení REACH k identifikaci látky jako SVHC. Následuje veřejná konzultace na stránkách agentury týkající se hlavně klasifikace dané látky trvající 45 dnů. Členský stát či ECHA odpoví na jakékoliv připomínky a podstoupí je Výboru členských států, který rozhodne, zda bude látku identifikovat jako SVHC. Výbor předá své stanovisko Evropské komisi, která ho zohlední a podle toho látku zařadí či nezařadí na tzv. Kandidátský seznam dostupný na webu ECHA.

Dalším krokem je prioritizace „kandidátských“ látek k zařazení do přílohy XIV nařízení REACH. Prioritu mají při tom látky PBT, vPvB, látky s širokým spektrem použití či velkotonážní látky. Seznam prioritních látek je zveřejněn na webu ECHA s následnou tříměsíční veřejnou konzultací. V této fázi se rozhoduje o zařazení látky do přílohy XIV nařízení REACH, a to včetně výjimek a datu zániku. Výbor opět předá své stanovisko komisi, která ho zohlední a rozhodne o tom, zda látku do přílohy XIV zařadí či nikoliv. Každá látka uvedená v příloze XIV až na uvedené výjimky podléhá povolení a po dni zániku již nesmí být nadále bez povolení uváděna na trh pro dané použití či používána ani jedním článkem v dodavatelsko-odběratelském řetězci. Příloha XIV obsahuje u každé látky 2 důležitá data – datum nejzazšího podání žádosti o povolení a datum zániku. V případě, kdy je žádost o povolení podána do data nejzazšího podání žádosti, je možné látku uvádět na trh/používat i po datu zániku, dokud Evropská komise nerozhodne o povolení.

Žádat o povolení může nejen výrobce či dovozce, ale i následný uživatel. Žádost zahrnuje celou řadu dokumentů např. zprávu o chemické bezpečnosti, analýzu alternativ, příp. také plán náhrad a socioekonomickou analýzu a další dokumenty. Vždy se žádá o povolení konkrétního použití dané látky a je udělené jen na omezenou dobu v řádu let. Pokud chce žadatel dál počítat s možností používání této látky, musí minimálně 18 měsíců před koncem povolené lhůty zažádat o přezkum. K přezkumu může ale dojít také i v případě, kdy se objeví nové zásadní informace mající vliv na udělené povolení.

Příloha XIV nařízení REACH v současné chvíli obsahuje 43 položek, mezi nimiž figurují také hodně diskutované šestimocné sloučeniny chromu. Tyto látky jsou široce používané v různých průmyslových odvětvích, např. v chemickém, leteckém či automobilovém průmyslu, v elektronice, litografii atd. U některých z těchto látek lze pro některá použití uplatnit výjimku z autorizace, jako je např. dichroman sodný a jeho použití jako laboratorní činidlo (stanovení CHSK), což spadá pod vědu a výzkum v případě tonážního limitu menším než 1 t/rok a kontrolovaných podmínek. Když má však dichroman jiné použití, na které výjimku uplatnit nelze, je nutné o povolení žádat. Nejzazší datum podání žádosti u této látky bylo 21. března 2016 a datum zániku 21. září 2017. To tedy znamená, že již není možné tuto látku používat bez povolení daného použití nebo bez podané žádosti o povolení před 21. březnem loňského roku, pokud tedy Evropská komise zatím nevydala rozhodnutí.

Zatím zde bylo zažádáno o povolení některých použití různými společnostmi, kde již v některých případech bylo povolení uděleno, např. použití dichromanu draselného v optoelektronických komponentech, kde bylo povolení uděleno na cca 7 let. U několika dalších se zatím stále čeká na rozhodnutí Evropské komise.

Závěrem je nutno zmínit, že proces autorizace má vést k používání bezpečnějších látek a tudíž snížit jejich dopad na zdraví lidí, ale na druhou stranu je někdy těžké hledat adekvátní náhrady za tyto látky, jak z hlediska ekonomického, tak i technologického. A právě v případě šestimocných sloučenin chromu, které mají bránit korozi např. v letectví, můžou být dopady špatně zvolené alternativní látky fatální.

 

  

 

Čtěte také v Odpadovém fórum:

 

 

Autor: Ing. Zuzana Asresahegnová, Ph.D., MEDISTYL spol. s r.o.

Zdroj: Odpadové fórum 11/2017

21.11.2017 07:42

V lednu vypukne revoluce ve stavebnictví. Chybí osvěta pro investory i stavaře

Největší změna v českém stavebnictví za poslední desítky let odstartuje od 1. ledna 2018. Všechny veřejné budovy, které se začnou od tohoto data stavět nebo rekonstruovat, budou muset být v energetickém standardu blízkém nule. V praxi to znamená, že budou muset šetřit energii jako současné nízkoenergetické domy a navíc jí budou muset vyrobit stejně nebo téměř stejně, kolik jí pro svůj provoz spotřebují. Více ZDE

20.11.2017 18:41

Připomínky: Koncepce vodní dopravy pro období 2016 – 2023

Ministerstvo dopravy zpracovalo Koncepci vodní dopravy pro období 2016 – 2023 (dále jen „Koncepce“), která je první koncepcí zaměřenou na sektor vodní dopravy v České republice a která vychází ze schválené Dopravní politiky ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050.  Koncepce identifikovala jako hlavní příčinu významného poklesu přeprav v posledních dvaceti letech nedostatečnou spolehlivost splavnosti vodní cesty 
v úseku Ústí n/L – státní hranice. V tomto úseku je potřebné omezit závislost vodní dopravy na klimatických podmínkách, tzn. nutnost řešit splavnost v obdobích s nižšími vodními stavy.

Technický posudek tzv. bezjezových variant projektového řešení Plavebního stupně Děčín 
a Technický posudek tzv. bezjezových variant 2 a 2a projektového řešení Plavebního stupně Děčín, ČVUT, 2014 potvrdily závěr, že k dosažení potřebných plavebních podmínek 
v kritickém úseku Labe státní hranice ČR/SRN – Střekov respektujících legislativní parametry vyžadované pro vodní cestu je s ohledem na absenci jiného technického řešení nezbytné provést stavební úpravy na řece Labi v podobě výstavby plavebního stupně 
v Děčíně. S ohledem na to je záměr Plavebního stupně Děčín (dále jen „PSD“) v Koncepci navrhován jako jediná možnost k zajištění potřebných parametrů splavnosti dolního toku Labe.

V rámci zpracování SEA hodnocení ke Koncepci byl identifikován významně negativní vliv opatření Koncepce "Realizace stavebních opatření odstraňujících úzká místa omezující plavební provoz" zahrnujícího návrh záměru Plavební stupeň Děčín na lokality soustavy Natura 2000. Koncepce vodní dopravy se v důsledku zařazení předmětného opatření dostává do střetu dvou veřejných zájmů. Jedná se o předpokládaný veřejný zájem na rozvoji vodní dopravy a veřejný zájem na ochraně lokalit soustavy Natura 2000 významně negativně ovlivněných schválením, resp. prováděním Koncepce vodní dopravy. V návaznosti na požadavek článku 6 odst. 4 směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin je před schválením koncepce s významně negativním vlivem na lokality soustavy Natura 2000 nezbytně nutné mj. doložit a prokázat naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu. Z tohoto důvodu byl zpracován následující podkladový materiál Koncepce vodní dopravy pro období 2016 – 2023 a její významně negativní vliv na lokality soustavy Natura 2000, popis a zhodnocení dotčených veřejných zájmů z hlediska směrnice Rady 92/43/EHS, který má poskytnout vládě České republiky podklad pro posouzení váhy výše uvedených dotčených veřejných zájmů, tedy zda z jejího pohledu v daném případě existují naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu na schválení Koncepce vč. opatření "Realizace stavebních opatření odstraňujících úzká místa omezující plavební provoz" zahrnujícího návrh záměru Plavební stupeň Děčín či je převažujícím veřejným zájmem zájem na ochraně významně negativně ovlivněných lokalit soustavy Natura 2000. 

Na základě tohoto podkladu je nezbytné, aby Vláda ČR rozhodla o převažujícím veřejném zájmu definovaném v bodě 4. nebo 5. předloženého materiálu.
V Koncepci obsažený Plavební stupeň Děčín je klíčový projekt pro existenci plavby. Důsledkem přijetí Varianty B by bylo ukončení záměru zlepšení plavebních podmínek – Plavebního stupně Děčín, který bude ponechán v současném stavu. Zachování současného stavu však povede k útlumu vodní dopravy či její úplnému zastavení. Důsledkem přijetí varianty A by bylo nevratné zničení fenoménů, které se Česká republika zavázala chránit dle příslušné evropské legislativy a bude znamenat rozpor s jejím hlavním cílem, kterým je přispívat k zachování biodiverzity EU.

Podmínkou schválení koncepce s významnými negativními vlivy na lokality soustavy Natura 2000 je dle ustanovení § 45i odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, uložení a zajištění kompenzačních opatření, které bude předloženo vládě do konce února 2018. V současnosti proto není možné stanovit finanční náročnost na realizaci kompenzačních opatření.

 

Dokument ke stažení:

 

20.11.2017 18:16

Nové emisní limity pro energetiku - Česko zvažuje žalobu

Česko zvažuje, jestli se přidá k žalobě proti novým emisním limitům pro spalování hnědého uhlí. Úpravy elektráren i tepláren by stály desítky miliard korun. Přísnější limity začnou platit v roce 2021 a dotknou se provozu víc než stovky zdrojů. Energetické firmy budou mít možnost žádat o výjimky - ty ale nedostanou automaticky. Nová pravidla se týkají všech zdrojů o výkonu přes 50 megawattů. Kromě elektráren k nim patří i některé teplárny. Více v reportáži na ČT24 ZDE

 

 

Zdroj: ČT24

20.11.2017 18:09

Teplárny: Ceny tepla budou již čtvrtý rok v řadě převážně stagnovat

V příštím roce bude již čtvrtý rok v řadě pokračovat stagnace cen tepla. Ceny tepla vyrobeného ze zemního plynu zůstanou v příštím roce většinou stejné nebo se v některých případech i sníží. V případě tepláren, které používají uhlí, se očekává zachování letošní ceny tepla nebo jen mírný meziroční růst pod hranicí inflace. Na rozpočty domácností tak bude mít podstatný vliv to, jaká bude letos zima. Její začátek zatím odpovídá dlouhodobému průměru.

„Vývoj cen tepla v roce 2018 bude velmi podobný jako v předcházejících 3 letech. Ceny tepla vyrobeného z uhlí budou převážně stagnovat nebo vykáží jen mírný meziroční nárůst do úrovně inflace. V případě tepla vyrobeného ze zemního plynu očekáváme stagnaci a v některých případech i pokles ceny,“ uvedl ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek.

Ceny tepla se daří držet na přijatelné úrovni, přestože teplárny masivně investují do modernizace svých provozů a snižování emisí znečišťujících látek. Od roku 2013 do konce loňského roku investovaly teplárny již téměř 19 miliard korun a letos budou proinvestovány další nemalé prostředky. Ke stabilizaci cen tepla přispívají i rekonstrukce tepelných sítí, letos se podařilo nahradit více než 15 kilometrů tras parních rozvodů hospodárnějšími horkovodními či teplovodními rozvody.

Teplárny, elektrárny, závodní energetiky a plynové kotelny zásobují teplem pro vytápění a ohřev teplé vody už přes 1,7 milionu domácností. Zhruba 55 % tepla pro byty se v teplárnách vyrábí z uhlí, třetina ze zemního plynu. Dalších přibližně sedm procent tvoří biomasa a čtyři procenta připadají na teplo ze zařízení pro energetické využití odpadů, druhotných zdrojů energie a ostatních paliv.

Průměrná čtyřčlenná domácnost v bytovém domě ročně spotřebuje 25 GJ tepla na vytápění a ohřev vody. Podle šetření Českého statistického úřadu se náklady na vytápění a ohřev vody podílejí na celkových spotřebních vydáních domácností přibližně 6 %.


Co určuje celkové náklady na teplo?

 • jednotková cena tepla
 • spotřebované množství tepla


Co ovlivňuje jednotkovou cenu tepla pro domácnosti?

 • cena paliva používaného k výrobě tepla. Obecně nejlevnější teplo nabízejí teplárny spalující domácí hnědé uhlí, které ho využívají v kombinované výrobě elektřiny a tepla
 • cena povolenky na emise skleníkových plynů a poplatky za emise znečišťujících látek
 • mzdy a další provozní náklady
 • sazba DPH – v případě tepla 15 %


Spotřebované množství tepla je ovlivňováno především:

 • venkovní teplotou (klimatickou náročností lokality a aktuální zimy)
 • efektivitou topného systému a tepelně-izolačními vlastnostmi budovy
 • tepelnou pohodou v bytě - doporučené teplota: obytné místnosti teplota 21 °C, koupelna v době použití 24 °C, ložnice 19 °C, chodby a schodiště 15 až 18 °C podle využití a polohy; každý 1 °C teploty v bytě navíc je navýšení nákladů na vytápění o 5 %;
 • spotřebou teplé vody (na jednu koupel můžeme spotřebovat stejně teplé vody jako na každodenní sprchování za týden)
20.11.2017 18:06

Expert na vodu: Největší riziko pro evropskou ekonomiku se nenachází v Evropě

Evropská ekonomika je z takřka čtyřiceti procent závislá na vodě mimo hranice kontinentu. Letošní sucho v Turecku, odkud pochází většina lískových ořechů, například ovlivnilo čokoládový průmysl po celém světě. Říká to nizozemský odborník na vodní hospodářství Ertug Ercin, který přijel do Prahy představit studii Evropské komise, která mapuje, odkud evropské země čerpají vodu. Rozhovor čtěte ZDE

 

 

Zdroj: E15

20.11.2017 08:01

Klimatická konference přinesla mírný pokrok

Světová klimatická konference, která skončila v sobotu v Bonnu, přinesla mírný pokrok, když posunula kupředu naplňování pařížské dohody o klimatu z roku 2015. Uvedla to agentura DPA. Po dlouhém nočním dohadování většinou za zavřenými dveřmi dosáhlo 195 států ráno shody i v důležitých finančních otázkách. Šlo při tom mimo jiné o jeden ze starších fondů k přizpůsobení rozvojových zemí důsledkům klimatických změn, pro jehož pokračování byly v Bonnu dohodnuty významné body.

Daný fond byl dosud zakotven v kjótském protokolu z roku 1997 a je velmi důležitý právě pro chudší země, aby se mohly chránit před suchem, záplavami nebo klimatickými katastrofami.

Delegáti vypracovali obsáhlý soubor dokumentů, z nichž mají být v příštím roce rozpracována společná prováděcí pravidla k pařížské dohodě o klimatu. Ta umožní srovnávat klimatické cíle jednotlivých zemí a jejich plnění a schválit by je měl příští summit koncem roku 2018 v Katovicích na jihu Polska.

Pařížská dohoda o klimatu usiluje o to, aby se díky omezení emisí skleníkových plynů podařilo udržet zvyšování globální teploty výrazně pod dvěma stupni Celsia v porovnání s teplotou v předindustriálním období.

Při summitu v Bonnu se utvořila takzvaná aliance proti uhlí (Powering Past Coal Alliance). Zatím se do ní zapojilo 25 partnerů, států i regionů, které se zavázaly, že zcela ustoupí od využívání uhlí jako paliva k výrobě elektrické energie a podpoří takzvanou čistou energii.

Mezi členy aliance, jejíž utvoření iniciovaly Británie a Kanada, je deset zemí Evropské unie, ale také například americký stát Washington. Účastníkem není Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, ale například ani Německo. Dveře k připojení jsou však otevřené pro další zájemce a organizátoři doufají, že do příští konference za rok v Polsku se počet zapojených zemí výrazně zvýší.

Oficiálním pořadatelem summitu bylo Fidži, které patří k zemím, jež nejvíce pociťují dopady změn klimatu. Tento tichomořský ostrovní stát ale neměl pro konání akce za účasti na 25.000 lidí ze 197 zemí světa a zhruba 500 neziskových organizací dostatečnou infrastrukturu. Proto se summit konal v Bonnu, i pro Německo to byla přitom největší mezistátní konference, která se kdy na jeho území uskutečnila.

 

Zdroj: ČTK

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (T: 19.11.2017), VÍCE

 

Novinky - listopad 2017

 •  

Vláda - 6.11. 2017

 • Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/23 „Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady“


Senát - xx.xx. 2017

 •  

PSP ČR - 20.11. 2017

 • ustavující schůze Poslanecké sněmovny  

EU - veřejné konzultace

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2102 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1984 ze dne 24. října 2017, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech stanovují referenční hodnoty na období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 pro každého výrobce nebo dovozce, který podle uvedeného nařízení oznámil, že od 1. ledna 2015 zákonně uvedl na trh částečně fluorované uhlovodíky
 • Přijetí rozhodnutí Komise o oznámení předloženém Českou republikou o upraveném přechodném národním plánu podle čl. 32 odst. 6 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích
 • Nařízení Komise (EU) 2017/1941 ze dne 24. října 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o ekoznačce EU

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 8.11. Příjem žádostí o dotace na tříděný odpad a proti znečištění vody se prodlužuje! VÍCE
 • 2.11. Podnikům se nabízí nová možnost dotací na energetické úspory, VÍCE
 • 1.11. 100 milionů korun půjde pro obce na ekologická auta, VÍCE
 • 31.10. Na likvidaci starých hydrogeologických vrtů půjde 20 milionů, VÍCE
 • 27.10. Odstartovala pilotní výzva na inovativní finanční nástroje, VÍCE
 • 14.10. MŽP vyhlásilo nové dotace na domovní čističky odpadních vod, VÍCE

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE

Dotační programy:

 • Operační program Životní prostředí (OPŽP) - ZDE
 • Národní program Životní prostředí (NPŽP) - ZDE
 • Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie (Program Efekt) - ZDE
 • Zvýhodněný úvěr v programu Energ - ZDE

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)- ZDE
 • Program Dešťovka - ZDE

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE