Více času na podstatné

REKLAMA

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Omezení importu pevných odpadů do Číny pomůže nastartovat oběhové hospodářství v Evropě. Sledujete-li aktuální diskuze odpadového hospodářství, tak jste toto tvrzení určitě slyšeli. Souhlasíte s ním? Může čínský zákaz importu nastartovat tak potřebné investice do zpracovatelských kapacit nebo Evropa potřebuje ještě jiný impulz? Odpovědi na tyto otázky najdete v aktuálním čísle. Anotaci čtěte ZDE

 

 

Přehled obsahu:

 • Když dělají dva totéž, není to totéž
 • Nakládání s BRKO je smysluplné pokud je kvalitně zpracován a využit v zemědělství
 • V oblasti předcházení vzniku odpadů jsme zas o krok dál
 • V čem se můžeme poučit od Izraele?
 • Lithium v Krušných horách – jak dále?
 • Výskyt antibiotické rezistence na čistírně odpadních vod
 • Dopady novely stavebního zákona
 • Nakládání s čistírenskými kaly
 • SEDITANK – automatický systém pro přípravu materiálu před anaerobní fermentací
 • Jak omezit množství odpadů? Klíčová je prevence!
 • Legislativní a dotační souhrn

 

PŘEDPLATNÉ / CENÍK INZERCE

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 

 

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

29.11. Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024
30.11. semiář Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce
30.11.-1.12. EKOinovační fórum
Prosinec    
4.12. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
Opakování: 06.12., 3.1.2018, 4.1.2018
4.12. SEPNO = systém evidence přepravy nebezpečných odpadů a elektronické ohlašování přepravy do ISPOP
Opakování: 5.12.2017, 6.12.2017, 18.12.2017, 19.12.2017, 8.1.2018
5.12.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 2. TERMÍN

6.12. SKLAD Odpadů 8 - ukončení roku a převod do EVI 8
7.12. seminář Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství obce a jeho využití pro řízení OH obce
7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

7.12. INTERNÍ AUDITOR EMS - PRO POKROČILÉ - HRADEC KRÁLOVÉ
7.12. 27. Emission Trading
7.12. INTERNÍ AUDITOR EMS - pro pokročilé
11.12. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
Opakování: 12.12., 15.1., 17.1., 19.1.
11.12. AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA OCHRANY OVZDUŠÍ - vyhláška č. 415/2012 Sb.
12.12. NOVINKY V OBLASTI BOZP s výhledem na rok 2018 - Hradec Králové
13.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
Opakování: 14.12.2017, 16.1.2018, 17.1.2018
15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018
18.12. iKURZ: Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
19.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do ISPOP za rok 2017 z programu EVI 8
Opakování: 20.12.2017, 3.1.2018, 4.1.2018, 9.1.2018, 10.1.2018, 11.1.2018, 23.1.2018, 24.1.2018, 25.1.2018
20.12. Novela stavebního zákona a její dopad na obor VaK
Leden
4.1. VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 3. TERMÍN
9.1.

Napříč ohlašováním v roce 2018: ISPOP a SEPNO

10.1. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA 2. TERMÍN
11.1.

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI (OVZDUŠÍ A ODPADY) V ROCE 2018 - PRAHA

11.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Hradec Králové
16.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Brno
23.1.-24.5. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG - Hradec Králové
23.1.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA 2. TERMÍN

Únor    
1.2. Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda
Opakování: 6.2., 7.2., 13.2., 15.2., 20.2., 21.2., 28.2. a 1.3.
20.2. Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
Březen    
6.3. Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2017 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
8.3.

ODPAD ZDROJEM 2018

16.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
16.3. iKURZ: Práce s programem Ovzduší v ohlašovací agendě za rok 2017 do ISPOP
Duben    
19.-20.4. RECYYLING 2018

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

  

 

Novinky

17.11.2017 10:00

iDNES: Z recyklační firmy v Hradci Králové unikly ropné látky, poškodily zeleň

Zřejmě ropné látky nedávno unikly z firmy v Hradci Králové, která se zabývá dekontaminací a recyklací odpadů. Případ vyšetřují kriminalisté a v podniku provádí kontrolu inspekce životního prostředí. V okolí firmy je vypálená vegetace a stromy jsou znečištěné neznámou mazlavou látkou.

Případ vyšetřují kriminalisté z Hradce Králové a odborníci zjišťují, zda chemické látky zasáhly i spodní vodu.

„Případ řešíme pro podezření z trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí. Zasaženo bylo území o rozloze 50 krát 30 metrů, kde se nachází šest lagun, a je podmáčené ropnými látkami,“ popsala hradecká policejní mluvčí Iva Kormošová.

V místě je vypálená vegetace. Na stromech ve svahu je viditelné znečištění mazlavou hmotou až do výšky půl metru. Policie na případu spolupracuje s pracovníky odboru životního prostředí, kteří odebrali vzorky zeminy ke znaleckému zkoumání.

„Na pomoc si policisté přizvou i hydrogeology, kteří hloubkovými vrty zjistí, zda došlo i ke kontaminaci spodních vod a v jakém rozsahu došlo k poškození životního prostředí. Je pravděpodobné, že limity (miligram ropných látek v kilogramu sušiny, pozn. red.) jsou překročeny několikasetnásobně,“ dodala mluvčí.

Podle dosavadních odhadů přijde odstranění následků kontaminace na statisíce korun. Zatím není jasné, zda šlo o nedbalost, nebo o úmyslný čin. Kromě fyzických osob může být obviněna i samotná firma.

V areálu nyní provádí důkladnou kontrolu i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Ta zjišťuje, zda firma s odpady nakládá podle předpisů. Závěry svého šetření pak nejspíš předá policii.

„Pokud policie shledá, že jde o trestný čin, půjde případ k soudu. Kdyby to byl jen přestupek, řešili bychom to my v rámci našich kompetencí,“ vysvětlil ředitel oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové Lukáš Trávníček.

 

 

Zdroj: iDNES.cz

16.11.2017 16:49

Co přinesla konference Šetrné budovy 2017

Nezbytnost dlouhodobého strategického plánování výstavby, uvažování o životním cyklu budov primárně s ohledem na člověka a jeho měnící se potřeby, nutnost ochlazování měst, potřeba revitalizací staveb a využívání brownfieldů v rámci smart cities – nejen k těmto závěrům dospěl v pořadí již 6. ročník mezinárodní konference Šetrné budovy 2017 pod taktovkou České rady pro šetrné budovy. Více než dvacítka významných zahraničních a domácích řečníků se za účasti téměř tří stovek hostů zaměřila na vize a trendy budoucího vývoje ve vztahu k architektuře, udržitelnosti a automatizaci budov, hospodaření s vodou, cirkulární ekonomice, využívání brownfieldů, problematice chytrých měst či tvorbě zdravého a komfortního vnitřního prostředí.

„Jsme rádi, že se konferenci podařilo vyvolat obsáhlou diskuzi o množství důležitých témat zásadních pro budoucí vývoj a směřování naší společnosti. Budovy jsou zde v první řadě pro člověka a tomu by měl odpovídat i způsob, jakým jsou koncipovány. Životní cyklus budov a udržitelnost jsou tak klíčovými aspekty, na které se stavebnictví a přidružené obory musí zaměřit, abychom vytvořili co nejkvalitnější prostředí pro náš život a život budoucích generací,“ uvedla Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy.

Vedle hledání udržitelných způsobů výstavby a nakládání se zdroji je podle odborníků nutné věnovat zvýšenou pozornost i revitalizaci stávajících budov a využívání brownfieldů, tedy oblastí ležících ladem přímo v centrech měst. Právě jejich oživení může podle Davida Labardina ze společnosti VCES pomoci minimalizovat dopad na oblasti tzv. greenfieldů. Zelených ploch v České republice totiž podle Libora Musila z firmy LIKO-S v důsledku rozpínající se betonové zástavby na perifériích měst ubývá, a to rychlostí až 10 hektarů orné půdy denně, což je plocha 2,5 krát větší než je pražské Václavské náměstí. Zajímavé závěry přinesla konference také o stavu vnitřního prostředí ve školách, které se na jaře zapojily do pilotního projektu Rady. Po instalaci řady opatření podzimní kontrolní měření ukázala, že se prostředí výrazně zlepšilo ve všech parametrech (výměna vzduchu, akustika a osvětlení) a žáci se tak učí v příjemnějším a především zdravějším prostředí. Inspirací bylo i představení architektonického a technického řešení historicky první tuzemské nemocnice v pasivním energetickém standardu, kterou v Olomouci realizuje podle návrhu architekta Adama Rujbra společnost Peikko Group.

 

Člověk na prvním místě

Konference ukázala, že inovace z kosmického výzkumu a přípravy vesmírných obydlí mohou být velkou inspirací při výstavbě šetrných budov na Zemi. Své vize a zkušenosti představil hlavní řečník, vesmírný architekt Ondřej Doule. „Udržitelnost je při projektování vesmírných obydlí číslem dvě hned po bezpečnosti. Proto je inspirace pozemské architektury tou vesmírnou nasnadě. U šetrných budov na Zemi se často bavíme o technologiích. I ty jsou mnohdy inspirovány vesmírnou technologií: například fotovoltaické panely se uplatnily v prvních vesmírných satelitech a trvalo několik desítek let, než se prosadily do šetrné architektury na Zemi. Totéž lze říci o senzorech či tepelných izolacích. Vedle technologií je ale neméně důležité, jakým způsobem člověk budovu užívá, jak prostor vnímá a jak na něj reaguje. Chytré budovy musí být v interakci s člověkem a musí se přizpůsobit jeho potřebám. Budoucí pozemská architektura a výstavba by tak neměly být jen otázkou ekonomie, ekologie a pokročilých technologií, ale měly by se soustředit hlavně na člověka a na jeho kognitivní a sociální pohodu v budovách, které obývá,“ objasnil provázanost obou sfér spolupracovník NASA Doule.

 

Životní cyklus budov – klíčová úloha plánování a návrhu

Inspiraci vesmírnými řešeními ocenil Martin Hardenfels ze společnosti WAGO: „Vesmírná obydlí jsou pro ta pozemská inspirativní zejména v tom, že je potřeba vždy vše velmi důkladně promyslet a připravit již při jejich projektování. Každá chyba by se totiž při jejich pozdějším využití vymstila. To platí i v případě šetrných budov, kde všechna řešení včetně automatizace, která dnes zahrnuje řadu aspektů od řízení osvětlení až po tepelný komfort, musí být natolik chytrá, aby se jejich přínos a hodnota promítly nejen do stavebních nákladů, ale do celého životního cyklu budov.“

Při navrhování, výstavbě i následné správě objektů budou stále více pomáhat digitální technologie. Jak poukázal Josef Žák ze společnosti Skanska, generálního partnera konference, stavebnictví patří k nejméně digitalizovaným odvětvím. „Proto dnes dochází k prudkému rozvoji v této oblasti. Stále více firem využívá či se plánuje v brzké době zaměřit na automatizaci, robotizaci, analýzu metadat či používání informačního modelu budovy, tzv. BIM. Tento digitální 3D model stavby, který obsahuje také komplexní otevřenou databázi informací o objektu, usnadňuje výměnu informací mezi jednotlivými profesemi, efektivnější a rychlejší procesy a navíc správu dat o budově během celého jejího životního cyklu.“

O nutnosti dlouhodobých a komplexních řešení hovořil i Henrik Davidsson, Senior Vice President Operational Efficiency společnosti Skanska, a představil svou vizi pro polovinu tohoto století: „Udržitelnost je pro budoucí vývoj zcela zásadní. Postupnými kroky bychom se rádi přiblížili k tomu, aby byl klimaticky neutrální celý hodnotový řetězec stavebnictví – od výroby materiálů přes samostatnou výstavbu a provoz budov až po jejich případnou demolici.“

 

Šetřeme se zdroji a hledejme alternativy

Z hlediska budoucí udržitelnosti je nutné se zaměřit na využívání obnovitelných zdrojů energie a hledání alternativních způsobů nakládání s nimi. „Země Unie v současné době produkují 800 milionů tun stavebního a demoličního odpadu ročně, přičemž pouze 50 % z něj se následně recykluje. Do budoucna proto musíme opustit tzv. lineární ekonomiku, která nepočítá s opětovným využitím těchto materiálů, a zaměřit se na cirkulární ekonomiku. Tím ušetřime potřebné zdroje a energii,“ zdůraznil na konferenci Jean-Pierre Pigeolet z firmy Knauf Insulation.

V oblasti hospodaření s vodou lze například efektivně zadržovat a dále využívat dešťovou vodu pomocí zelených střech a fasád. Ty navíc pomohou obnovit přirozené absorpční plochy potřebné k ochlazení prostředí – teplotu fasády dokážou snížit až o 30 °C. Směrem úspor a hledání alternativ pro zajištění co největší udržitelnosti budov se postupně vydává společnost IKEA. „Důležité je pro nás vést a inspirovat k šetrným řešením nejen naše zákazníky, ale celý obor stavebnictví. Zaměřujeme se proto na postupnou transformaci našich budov a prodejen po celém světě. Snažíme se využívat různých obnovitelných zdrojů energie a technologií, od instalace fotovoltaických panelů na střechách přes recyklaci odpadů až po nakládání s šedou a dešťovou vodou. Počáteční investice jsou sice vyšší, ale z dlouhodobého hlediska zaručují návratnost v podobě přidané hodnoty pro člověka a jeho okolí,“ vysvětlila Nicole Erdmann ze společnosti IKEA. „Konference ukázala, že tzv. Vize Nula o energetické soběstačnosti budov, kterou Rada považuje pro šetrné stavebnictví v Česku za zásadní, již není vzdálenou utopií, ale proměňuje se v realitu. Navíc se šetrná výstavba a udržitelnost postupně stávají životním stylem. Do budoucna bychom se měli řídit heslem, že čím lepší budou budovy, tím lepší bude i naše společnost jako celek,“ uzavřel konferenci Tomáš Andrejsek, předseda představenstva Rady.

 

 

Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) spojuje společnosti a organizace napříč oborem šetrného stavebnictví: od projektantů, architektů přes dodavatele materiálů a technologií až po stavební firmy a developery. Její misí je podněcovat tuzemský trh k přeměně způsobů, jakými se navrhují, staví, rekonstruují a provozují budovy a urbanistické celky. Cílem je vytvořit zdravé, prosperující, ekologické a společensky ohleduplné prostředí, zvyšující kvalitu života. Rada má v současné době 75 členů.

16.11.2017 16:43

Český výzkum přišel s novou technologií čištění bioplynu

Vývoj na trhu s bioplynem, a hlavně s biometanem, směřuje v českém prostředí především na menší zařízení využívající přebytky, anebo řízenou nadvýrobu u stávajících bioplynových stanic a čistíren odpadních vod. Je to dáno neexistující provozní podporou, a proto půjde o zařízení řešící lokální poptávku, především biometanu, v podobě paliva pro dopravní prostředky BioCNG. Ekonomická výhodnost biometanu je samozřejmě hodně ovlivněna tím, za jakou cenu se podaří bioplyn vyčistit na kvalitu biometanu – kolik to bude stát v investicích a kolik provozně. Ekonomická efektivita byla právě základním zadáním pro vývoj nového zařízení. No a to se nakonec povedlo. Více se dočtete na straně 5 nového čísla časopisu BIOM, který se věnuje biometanu.

 

Zdroj: BIOM č 4/2017

16.11.2017 13:23

I příští rok nabídne OPŽP dotace na lepší hospodaření s odpady

V Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) v Prioritní ose 3 – Nakládání s odpady jsou na rok 2018 připraveny tři dotační výzvy.  Jedná se o výhled, aspekty výzev se mohou měnit až do jejich vyhlášení. Aktuální harmonogram výzev pro rok 2018 je k dispozici na webových stránkách OPŽP. Výzvy budou zaměřeny na tři oblasti, tzv. specifické cíle:

 

 

1. Prevence vzniku odpadů

Cílem dotační výzvy bude snížit množství odpadů a to přecházením jejich vzniku. Podpora bude směřovat k hlavnímu záměru, a to ke snižování vzniku komunálního i průmyslového odpadu.

Podpora bude zaměřena na realizaci nebo modernizaci technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů na jednotku výrobku, řešících primárně nakládání s odpady daného podniku, dále budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (např. pro nábytek, textil, BRKO) i zavádění systému „door-to-door“ (systém předcházení vzniku domovních odpadů u občanů, tzv. ode dveří ke dveřím).

 

2. Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Výzva k podávání žádostí o dotaci bude určena pro projekty zaměřené na odpadové hospodářství. Jedná se zejména o výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a další nakládání s odpady. S podporou je počítáno konkrétně pro projekty zaměřené na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění, svoz a separaci odpadu, například sběrné dvory nebo třídicí linky. Evropské dotace půjdou i na výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využití odpadů a energetické využití odpadů včetně bioplynových stanic. Podpořeno by mělo být i energetické využití odpadů prostřednictvím pyrolýzních procesů, zplyňování nebo třeba výroba paliv z ostatních odpadů. Patřit by tam měla i podpora výstavby a modernizace zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod, včetně využití fosforu. Tím ale nabídka dotací nekončí, financována bude i výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady, včetně zdravotnických odpadů tak, aby se maximálně omezilo jejich skládkování.

Evropská strategie oběhového hospodářství hovoří jasně - omezovat skládkování, co nejvíce recyklovat a odpady využívat jako zdroj. Podle navrhovaných evropských směrnic bude mít Česká republika povinnost do roku 2025 recyklovat 60 % komunálního odpadu, do roku 2030 pak dokonce 65 %. V České republice však i přes klesající trend stále převažuje v odstraňování komunálního odpadu skládkováním, jen třetina odpadu se dále materiálově využívá. Proto se věnuje problematice komunálního odpadu tak velká pozornost, nejen po legislativní stránce, ale i z pohledu investic.

A jaký je dosud o dotace zájem? Velký. Výzvy zaměřené na odpadové hospodářství se pravidelně těší velkému zájmu a počet došlých žádostí obvykle převyšuje vyhrazenou alokaci. Obce i soukromé subjekty mají o třídění zájem a uvědomují si, že odpad je zdrojem a jako takový bychom ho měli dále využívat.

Dosud bylo v OPŽP 2014-2020 schváleno 1262 projektů s dotací v celkovém objemu 4,2 mld. Kč korun. Cílem většiny z nich je přispět k pohodlnějšímu a dostupnějšímu třídění komunálního odpadu v obcích.

Kromě klasických sběrných nádob dotace podporují i modernější řešení. V Kladně, Kolíně, Lovosicích a jiných městech například zabudují stále populárnější podzemní kontejnery, které mají vyšší kapacitu, jsou hygieničtější a šetrnější pro životní prostředí. Ve Vratimově, Hlinsku či Havlíčkově Brodu přibydou modernější třídicí linky komunálního odpadu s vyšší účinností a stovky tisíc korun půjdou také zpracovatelům plastových, kovových odpadů a elektroodpadu na modernizaci provozoven.

Podpora dalšího zpracovávání odpadů je jednou z cest, jak efektivně snižovat množství odpadů, které končí na skládkách. V České republice se materiálově využívá jen třetina odpadu, což je málo.

 

3. Odstranění starých ekologických zátěží

Další z plánovaných výzev na rok 2018 pomůže snížit počet nebezpečných starých ekologických zátěží, které se nachází na území České republiky. Za staré ekologické zátěže jsou považována kontaminovaná místa, kde byl závadný stav způsoben před rokem 1989. Naopak za starou ekologickou zátěž nelze označit černou skládku. Prostřednictvím výzvy bude možné zajistit sanaci nejvážněji zasažených lokalit, u nichž analýza rizik prokázala kontaminaci, která představuje neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví i životní prostředí. Součástí projektů musí zpravidla být i závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí. 

Výzva vypsaná v roce 2018 bude pravděpodobně poslední výzvou z Operačního programu Životní prostředí, která nabídne peníze na odstranění starých ekologických zátěží.

 

 

Dokument ke stažení: Harmonogram výzev na rok 2018

 

Čtěte také v Odpadovém fóru:

 

Autor: Státní fond životního prostředí

Zdroj: Odpadové fórum 11/2017

16.11.2017 12:00

Boj o zákaz glyfosátu pokračuje

Další bitva za omezení současné praxe v používání nebezpečného glyfosátu je vyhraná. Výbor pro životní prostředí a lidské zdraví (ENVI) dnes v Evropském parlamentu schválili námitku Pavla Poce k návrhu Komise, která navrhuje povolení používání této pravděpodobně rakovinotvorné látky v EU na dalších 10 let.

Komise svůj návrh zdůvodňuje posudkem Evropské agentury pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropské chemické agentury (ECHA). Zmíněný posudek však vychází především ze studií zadaných výrobci. Jak se ukázalo v souvislosti s kauzou Monsanto Papers, právě tyto studie mohou být zdrojem pochybností. “Celé části hodnocení rizik glyfosátu byly jen překopírovány za žádosti Monsanta. EFSA obhajovala copy/paste jako standardní praxi. Má v tom případě stanovisko EFSA vůbec nějakou váhu?” komentoval situaci europoslanec za ČSSD a místopředseda ENVI Pavel Poc.

V roce 2015 uveřejnila Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) studii označující glyfosát za karcinogenní látku. EFSA naopak tvrdí, že jí dostupné studie karcinogenitu glyfosátu nepotvrzují. Ukázalo se však, že stanovisko EFSA mohlo vycházet ze zmanipulovaných studií a dokonce, že některé studie mohly být z posouzení účelově vyřazeny.  Komise je ale o správnosti svého postoje skálopevně přesvědčena, jak dnes ukázal projev její rozlícené zástupkyně během debaty ve výboru. Ta dokonce obvinila členy parlamentu, že celou diskusí okolo glyfosátu potenciálně „podkopávají“ důvěryhodnost agentur a tedy celého evropského systému. „Vystoupení Evropské komise pro mně objevilo zcela netušené rozměry arogance. Znovu mně to utvrzuje v názoru, že je třeba zcela odstranit rozhodovací postup zvaný komitologie, který je použit i v tomto případě a který vylučuje ze spolurozhodování Evropský parlament. Členské státy bohužel zatím toto posílení demokratické kontroly odmítají a námitka tak zůstává naším jediným nástrojem jak upozornit na problém.“ komentoval postoj Komise Poc.

Námitka reaguje také na Evropskou občanskou iniciativu požadující "Zákaz glyfosátu a ochranu lidí a životního prostředí před toxickými pesticidy," pod kterou se podepsalo už více než 1,3 milionu Evropanů. Podle Pavla Poce už to samo o sobě by měl být pro Komisi důvod celou záležitost znovu a důkladně prošetřit a navrhnout takový text, který by měl šanci získat kvalifikovanou většinu. Námitka dnes prošla Výborem s podporou 39 z 58 přítomných poslanců, zásadní hlasování na parlamentním plénu nás ale ještě čeká. Naplánováno je na úterní zasedání ve Štrasburku.

 

 

Autor: Pavel Poc

16.11.2017 09:55

Praha má připravený návrh omezení dopravy při smogových situacích

Magistrát připravil návrh opatření, kterými chce omezit v Praze dopravu v době zhoršené kvality ovzduší. Při nejvážnější smogové situaci by do města nesměly vjíždět nákladní automobily nad šest tun a také polovina osobních aut, jejichž poznávací značka končí buď sudým, nebo lichým číslem. Návrh projednal legislativní výbor zastupitelstva. Magistrát ho začátkem listopadu rozeslal k připomínkování městským částem a dalším institucím. V případě schválení by nařízení mohlo začít platit v únoru příštího roku.

Magistrát navrhuje kopírovat opatření, která už fungují v některých jiných evropských metropolích. Hlavní omezení by se týkalo všech obyvatel a návštěvníků metropole. Pokud by smogová situace nastala v lichý den, nesměly by do města vjet auta, jejichž poznávací značka končí na liché číslo. V sudé dny by omezení platilo pro značky končící sudou číslicí.

Podle Davida Čuříka z magistrátního odboru pro ochranu životního prostředí město při přípravě návrhu vycházelo ze studie, kterou zpracoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Oproti původnímu návrhu nakonec úřad z opatření vyjmul Pražský okruh, na který by tak mohla nákladní doprava i v době zhoršeného ovzduší. Původně také měla omezení platit už při prvotním vyhlášení smogové situace, nakonec však magistrát regulaci zmírnil jen na dobu vyhlášení takzvaného stavu regulace, tedy nejhoršího stupně znečištění. Při jeho vyhlášení musí omezovat provoz i výrobní podniky.

Dodržování nařízení bude kontrolovat policie. Má podle Čuříka dostatek lidí na to, aby pokryla většinu příjezdových komunikací. Naopak uvnitř města bude kontrol relativně málo. Pokud tak někdo pojede i přes zákaz například z Karlína na Vinohrady, s velkou pravděpodobností mu to projde.

Nyní návrh připomínkují městské části a magistrátní odbory. Očekává se i vyjádření dalších institucí, například policie nebo Středočeského kraje.

V loňském roce zástupci Trojkoalice v době vyhlášené smogové situace navrhovali dočasně zavést MHD zdarma, což mělo motivovat lidi k tomu, aby nesedali do aut. Než se na tom však politici stihli domluvit, smog se rozptýlil. Veřejná doprava zdarma se do nyní projednávaného návrhu nakonec nedostala. Podle studie ČHMÚ by to na kvalitu ovzduší mělo zanedbatelný dopad.

Automobilová doprava je největším znečišťovatelem ovzduší v hlavním městě. Poslední platný regulační řád, který měla Praha v roce 2012, řešil především právě problém se zplodinami z výfukových plynů. V současné době trápí Prahu zejména prachové částice označované jako PM10.

Smogová situace se vyhlašuje, pokud alespoň na polovině měřicích stanic překročil dvanáctihodinový průměr škodlivin hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový a ve výhledu na 24 hodin se nepředpokládá jeho pokles. Stav regulace meteorologové vyhlašují v případě, že průměr překročí 150 mikrogramů na metr krychlový.

 

Zdroj: ČTK

16.11.2017 09:37

Slovensko bude mít nový Informační systém pro odpadové hospodářství

Nový systém odstráni nedostatky súčasného systému nakladania s odpadmi, ako sú napríklad neodsledovateľnosť toku odpadu od jeho vzniku po jeho konečné spracovanie a formálne deklarovanie spracovania odpadu. Väčšina údajov sa bude spracovávať v štandarde Open Data a budú prístupné verejnosti i tretím stranám na ďalšie spracovanie.

Výrobcovia vyhradených výrobkov, pôvodcovia, držitelia a spracovatelia odpadov začnú v spolupráci s odborníkmi z Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) a dodávateľom riešenia, konzorciom firiem Tempest a Softip, postupne spúšťať do prevádzky nový Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH).

„Spojením údajov z jednotlivých hlásení, podaných výrobcami, dovozcami a hlásení o vzniku a spracovaní odpadu sa zabezpečí informačný základ pre sledovanie jednotlivých druhov odpadu. Zároveň sa zabezpečí ucelený pohľad na sledovanie histórie a predikciu trendov v oblasti produkcie odpadov. Nasadenie systému prinesie výhody aj v oblasti kontroly prijatých hlásení a vstupov pri odhaľovaní možných chýb. ISOH zároveň odbúra náročné a zaťažujúce spracovanie údajov z papierových podkladov. Väčšina údajov sa bude spracovávať v štandarde Open Data a budú prístupné verejnosti i tretím stranám na ďalšie spracovanie,“ uviedol generálny riaditeľ sekcie informatiky MŽP Juraj Németh.

Ministerstvo zároveň vytvorí riadiaci výbor, ktorý bude dohliadať na nábeh a prevádzku nového systému. Okrem zástupcov MŽP boli s požiadavkou na nominovanie svojich zástupcov oslovené aj Republiková únia zamestnávateľov SR, Asociácia zamestnávateľských zväzov SR a Združenie miest a obcí Slovenska. Výbor bude o fungovaní systému poskytovať aj pravidelné informácie.

Zloženie riadiaceho výboru reflektuje aj spoluprácu s oslovenými inštitúciami na legislatíve, týkajúcej sa odpadového hospodárstva. Nový informačný systém totiž úzko súvisí so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorý je účinný od roku 2016 a doposiaľ bol štyrikrát novelizovaný. V súčasnosti sa navyše pripravuje jeho ďalšia rozsiahla novelizácia. Tá okrem iného implementuje do našej legislatívy požiadavky EÚ, ktoré vyžadujú exaktné a stále podrobnejšie sledovanie toku odpadu.

„V záujme čo najvyššej transparentnosti sme sa rozhodli do riadiaceho výboru navyše prizvať aj zástupcov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Inštitútu pre finančnú politiku. Spustením Informačného systému informačného hospodárstva napĺňame nielen záväzky voči Európskej únii, ale aj môj sľub, že v odpadoch na Slovensku konečne urobíme poriadok ,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

 

Prínosy Informačného systému odpadového hospodárstva

Nový informačný systém odstráni nedostatky súčasného systému nakladania s odpadmi, ako sú napríklad neodsledovateľnosť toku odpadu od jeho vzniku až po jeho konečné spracovanie a formálne deklarovanie spracovania odpadu. Doteraz totiž nebolo možné presne verifikovať údaje poskytnuté producentmi a spracovateľmi odpadu.

„Nový informačný systém zjednotí a nahradí niektoré existujúce informačné systémy v oblasti odpadového hospodárstva v Slovenskej republike. Bude zároveň nástrojom na kontrolu plnenia určených limitov zberu a zhodnocovania odpadov, ale poslúži aj k plneniu úloh a povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov, či medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v tejto oblasti. ISOH bude slúžiť aj na priebežné sledovanie plnenia cieľov ustanovených v Programe odpadového hospodárstva SR. Zároveň

bude poskytovať základné štatistické údaje a prehľady“, povedal generálny riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva MŽP Filip Macháček“.

ISOH okrem toho zabezpečí aj možnosť sledovať pohyb nebezpečného odpadu, ako sú odpadové oleje, nemocničný odpad a pod. Pribudne aj presná evidencia cezhraničného pohybu odpadu z a do zahraničia.

 

Prínos pre inšpekciu

Podľa hlavnej inšpektorky útvaru inšpekcie odpadového hospodárstva Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Jarmily Ďurďovičovej pri výkone štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve podľa zákona o odpadoch je jedným z jeho základných predpokladov dostatok reálnych a pravdivých informácií o stave nakladania s odpadmi v určitom čase. Takéto informácie sú pre SIŽP, ale aj pre okresné úrady, rozhodujúce pre verifikovanie dodržiavania zákonom ustanovených povinností subjektmi, ktorých sa povinnosti týkajú.

„ISOH by mal byt rozhodujúcim nástrojom, ako tieto informácie zabezpečiť, zachytiť ich v tomto systéme, uchovať ich a využívať ich. Orgány štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve budú mať jeho zavedením do praxe bezprostredný, nerušený a neobmedzený prístup k informáciám obsiahnutým v tomto systéme v reálnom čase tak, aby nebol rušený alebo marený výkon kontrol. V konečnom dôsledku bude ISOH znamenať neoceniteľnú pomoc pri vyhľadávaní konkrétnych údajov vo vzťahu ku kontrolovaným subjektom“, uviedlaĎurďovičová.

 

Informácie o verejnom obstarávaní

Aj z dôvodu zmien v legislatíve a rýchleho vývoja v sektore informačných technológií sa súťaž na ISOH podarilo uzavrieť až aktuálnemu vedeniu Ministerstva životného prostredia SR. S cieľom precizovať detaily obstarávaného systému a ušetriť tak verejné prostriedky uzavrelo MŽP SR verejné obstarávanie až po opakovanom vyhlásení tendra.

Víťazom verejnej súťaže na dodanie Informačného systému odpadového hospodárstva sa stalo konzorcium firiem Tempest, a.s. a Softip, a.s.. Víťazné konzorcium vyhralo tender s ponukou výške 12 749 958,33 € bez DPH. To predstavuje úsporu oproti predloženým ponukám o vyše 17 %.

Tender sa uskutočnil prostredníctvom elektronickej aukcie, ktorej sa zúčastnili štyria uchádzači. Priebeh verejnej súťaže po kontrole z vlastného podnetu obstarávateľa (MŽP SR) odobril aj Úrad pre verejné obstarávanie SR.

Verejná a odborná diskusia prebiehala dlhodobo a vyvrcholila v roku 2015 v rámci medzirezortného pripomienkového konania k zákonu o odpadoch. Na príprave samotného zadania ISOH bola na ministerstve zriadená pracovná skupina, zložená zo zástupcov odborných útvarov MŽP SR a ďalších organizácií, ako napríklad Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenská inšpekcia životného prostredia a Združenia miest a obcí Slovenska.

Na príprave projektu teda participovali z pohľadu MŽP SR všetky relevantné subjekty. Pri špecifikácii systému sa vychádzalo z pripomienok k zákonu o odpadoch. Zároveň boli zvažované viaceré alternatívy. Zvolený variant plne rešpektuje zákon a potrebu zavedenia bilančného princípu, bez ktorého nie je možné očakávať rast efektivity spracovania odpadu.

 

Informácie o ISOH

 • Obstaraný systém prispeje k zavedeniu bilančného systému a sledovaniu toku odpadu, získaniu relevantnejších a presnejších údajov o  recyklácii odpadov, zlepšeniu informovanosti a v neposlednom rade zlepšeniu životného prostredia.
 • Informačný systém bude ďalšou pomôckou pre odbúranie administratívnej záťaže pre malých podnikateľov. Menšie subjekty, produkujúce odpad resp. menší spracovatelia odpadov, ktorí nemajú vlastný informačný systém, budú môcť priebežne sledovať a vyhodnocovať online bilanciu vzniku odpadu (napr. za obdobie 5-10 rokov), čo môže mať pozitívny prínos na optimalizáciu ich výrobného procesu. Podnikateľ tak nebude musieť prácne prehľadávať svoje „staré“ záznamy o vzniku odpadu, ale bude ich mať ihneď k dispozícii.
 • Navrhnuté riešenie umožní menším subjektom evidovať odpad on-line bez potreby vlastného informačného systému, pričom tieto údaje bude mať neustále k dispozícii. To im umožní v prípade potreby prezerať a porovnávať údaje o vzniku odpadu z minulosti.
 • Systém zároveň bude pri evidovaní odpadov priebežne vyhodnocovať, či nejde napr. o chybné množstvo, chybný spôsob nakladania a pod.
 • ISOH zamedzí vydávaniu tzv. „virtuálnych“ potvrdeniek, keďže bude zohľadňovať kapacity jednotlivých zariadení bez možnosti vydať potvrdenie o prevzatí do zariadenia po prekročení kapacity zariadenia.
 • Väčšina údajov bude systém spracovávať v štandarde Open Data. To znamená, že budú prístupné verejnosti i tretím stranám na ďalšie spracovanie. Údaje v štandarde Open Data môžu byť využívané na tvorbu aplikácií alebo kombinované napríklad s mapami alebo inými údajmi.

 

Všeobecné informácie

Zákon o odpadoch stanovuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri nakladaní s odpadmi. Každý držiteľ odpadu je podľa tohto zákona povinný okrem iného viesť a uchovávať priebežnú evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení a následne ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Používateľmi informačného systému odpadového hospodárstva budú pôvodcovia odpadov, zariadenia na nakladanie s odpadom, výrobcovia vyhradených výrobkov, orgány štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva, Štatistický úrad SR, Environmentálny fond, Slovenská agentúra životného prostredia, Daňový úrad, Policajný zbor a Slovenská obchodná inšpekcia. V neposlednom rade to bude aj verejnosť, keďže systém bude postavený na princípe otvorených dát.

ISOH prepojením týchto subjektov zjednoduší administratívu, ktorá je spojená s produkciou, nakladaním a evidenciou odpadu.

 

16.11.2017 08:32

Vodík je stále živou variantou budoucnosti dopravy

Problémem elektromobilů jsou akumulátory a to z pohledu velikosti, hmotnosti, kapacity, životnosti a dalších aspektů. A tak je tu stále velký prostor pro další paliva, především vodík. Nedávno se sešla znovu takzvaná Vodíková rada (Hydrogen Council), kterou tvoří 27 světových výrobců automobilů a další energetické společnosti. Rada zkonstatovala, že vodík je stále živou variantou dopravy a ačkoli se mu mnoho pozornosti dnes nevěnuje, bude velmi důležitou součástí budoucnosti. Více ZDE

 

 

Mohlo by Vás zajímat:

Dokud krmíme elektromobily energií z uhlí, jen přesouváme znečištění na venkov, tvrdí expert (ČRo, 15.11.2017)

 

Zdroj: Novinky.cz

16.11.2017 08:15

Hon na pevné částice pokračuje. Brzdy dostanou vysavače

Bojovníci proti škodlivým pevným částicím mají nového nepřítele – brzdy. Podle vědeckých prací se totiž z brzdového obložení auta uvolňuje víc škodlivých látek než z výfuku auta s moderním motorem splňujícím normu Euro 6. Řešení? Vysavač nebo filtr. Více ZDE

 

 

Zdroj: iDNES.cz

15.11.2017 17:50

Koncepce vodního hospodářství i problémy s atomizací

Dne 7. listopadu v Clarion Congress Hotel Ostrava při příležitosti konference Provoz vodovodů a kanalizací 2017 uspořádalo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., tiskovou konferenci ke Stavu vodárenství v ČR a očekávanému vývoji. Aktuální informace zprostředkovali zástupci SOVAK ČR i dvou resortních ministerstev. Za Ministerstvo zemědělství zde vystoupil náměstek Ing. Aleš Kendík, za Ministerstvo životního prostředí náměstek Ing. Jan Kříž a za SOVAK ČR předseda představenstva Ing. František Barák a ředitel Ing. Oldřich Vlasák.

Situace v České republice ohledně vybudované infrastruktury vodovodů a kanalizací je pozitivní. Více než 94 procent obyvatel je napojeno na kvalitní pitnou vodu a téměř 85 procent obyvatel na kanalizace, které jsou ukončeny čistírnou odpadních vod. Ředitel Oldřich Vlasák doplnil, že „…hodnota vodárenské infrastruktury v České republice dosahuje částky přes jeden bilion korun. Podle poznatků a dat Eurostatu z hlediska zásobování obyvatelstva pitnou vodou, ale i ztrát na trubní síti patříme mezi špičku v Evropě.“ Ing. Jan Kříž připomenul nutnost adaptace infrastruktury v souvislosti s hrozícími epizodami sucha: „Bude zapotřebí jednak zpřísnit parametry vypouštění z čistírny odpadních vod, tak propojovat vodárenské soustavy, či hledat nové zdroje pitné vody. Právě komunikace se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., je velmi důležitá, protože disponují experty a know-how. Stát v oblasti strategií i legislativy by měl nastavit podmínky ve vodohospodářské oblasti tak, aby netrpělo životní prostředí.“

Na tiskové konferenci bylo řečníky obsáhle probíráno nastavení společné dlouhodobé koncepce vodního hospodářství. Předseda SOVAK ČR zdůraznil i nutnost hlubší spolupráce „velké vody“ (povodí) a „malé vody“ (vodovody a kanalizace): „Bez povrchové vody se provozovatelé vodovodů a kanalizací neobejdou, ostatně v České republice jich zhruba polovina využívá k výrobě povrchové zdroje. Koncepce by měla obsáhnout celé hospodářství, včetně zemědělství, lesního hospodářství, hospodaření s vodou v obcích, ale i výstavby retenčních nádrží, rybníků, či přehradních nádrží.“ Ing. Aleš Kendík v této souvislosti připomenul, že v současné chvíli má Ministerstvo zemědělství schválenou patnáctiletou strategii, tedy do roku 2030, kde jsou největší cíle pro vodní hospodářství již nastíněny. „Diskusi vedeme ale nad tím, jak jednotlivé koncepce, jakými jsou například krajské plány vodovodů a kanalizací, či plány hlavních oblastí povodí, propojovat. Nejsem si úplně jistý, jestli by se povedlo vytvořit souhrnnou koncepci vodního hospodářství napříč všemi rezorty.“

Diskutována byla také možnost inspirovat se ohledně koncepce v zahraničí. Situace je v různých zemích Evropské unie odlišná. Například v Anglii nebo Německu bývá povrchová i podzemní voda ve společné kompetenci jednoho úřadu. Někdy je vytvořen pro tyto účely přímo speciální vládní úřad, anebo povodí spravují kromě povrchové vody i podzemní vodu. Jak podotknul Ing. František Barák „jedna taková kompetence by značně usnadnila práci vodohospodářům i v České republice, třeba při stanovování standardů na čerpání, nebo kvalitu vypouštěných vod.“

Na tiskové konferenci zaznělo i aktuální téma atomizace oboru VaK v České republice a s tím souvisejících problémů. Požadavky na kvalitu pitné vody jsou natolik přísné, že řada starostů není schopna při vlastním provozování je zajistit a také si nevytváří fond prostředků na obnovu infrastruktury. Problematické bývá také, že při výskytu sucha není zajištěna plynulá dodávka vody. Řešením by mohlo být napojování na související vodárenské soustavy. „Optimálním modelem by byla finanční pobídka pro větší společnosti, které novou obec přičlení, připojí ji ke své vodárenské soustavě a současně jí vypomohou s modernizací, provozováním a údržbou. Byla by tak kompenzována náprava rozdílu v kvalitě infrastruktury nového člena,“ upřesnil Ing. Oldřich Vlasák. Ing. Jan Kříž uvedl, že v řadě aglomerací byla díky dotacím Ministerstva životního prostředí vybudována čistírna odpadních vod. Připouští ovšem, že pro starosty malé obce je pak nadlidský úkol stavbu dále udržovat. „Starostové v některých obcích nevybírají stočné, počítají se záporným kalkulačním ziskem. Problematické také je, že větší obce nechtějí menší vzít pod sebe, neboť pro ně není takové provozování efektivní. Měla by nastat systémová změna.“ Neúnosnou situaci potvrdila i starostka obce Kunína Dagmar Novosadová, DiS: „Postavit kanalizační síť a čistírnu odpadních vod je to nejmenší, ale je obtížné provoz, obzvlášť na malé obci, zajistit v odpovídající kvalitě v souladu s platnou legislativou. Navíc zastupitelé většinou chtějí pro občany udržet co nejnižší ceny za stočné, což není dobrá cesta.“ Jiná situace je v obcích, které na financování využily evropské dotace. Dochází tam ke zvýšení vodného a stočného, protože jsou dotačními podmínkami donuceni zajistit udržitelnost projektu nastavením plně nákladové ceny. „Je na starostech, jak vysoké vodné a stočné budou vybírat, ale měli by deklarovat, kolik přesně dotují a jaká je tedy reálná cena za stočné. Samozřejmě jde o rozhodnutí samosprávy, jak s penězi naložit. O to méně finančních prostředků mohou pak investovat například do chodníků či dětských hřišť,“ uzavírá Ing. Oldřich Vlasák.

 

 

Zdroj: SOVAK ČR

15.11.2017 14:49

Předcházení vzniku stavebních odpadů v územích obcí a DSO Horažďovicko

Stavební odpady jsou obrovskou výzvou. Obce nerozlišují, jestli je původcem, právnická osoba nebo občan. Důležité je, kolik stavebního odpadu se předá oprávněné osobě a kolik se ho v konečném důsledku neskládkuje. Dobrovolný svazek obcí Horažďovicko (DSO) na svém území postupně vytváří systém nakládání se stavebním odpadem, který splňuje všechny principy oběhového hospodářství.

Stavební odpady mají velký potenciál efektivního využití. Efektivní nakládání se stavebním odpadem je pro DSO Horažďovicko podstatným tématem a cílem. Zpracování stavebního odpadu je uvedeno ve 4 nejdůležitějších tématech Strategie území správního obvodu ORP HORAŽĎOVICE na období 2015 – 2024 a Akčního plánu rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Horažďovice na období 2016 – 2017. DSO Horažďovicko buduje projekt, díky kterému se stavební odpad může snadněji stát surovinou.

 

Výstavba vlastního recyklačního centra

Důležité pro efektivní využívání stavebních odpadů je jejich koncentrování pro další zpracování, a proto DSO usiluje o vybudování vlastního společného recyklačního centra. Konkrétní formu výstavby dostal v letošním roce.

Prozatím největší překážkou pro zahájení výstavby recyklačního centra bylo získání vhodného pozemku. V průběhu letošního roku se podařilo dohodnout
pronájem pozemku ve vlastnictví města Horažďovice, který má dobrou dostupnost a dostatečnou plochu. Bez příkladného přístupu města Horažďovice by se podobný projekt s přínosem pro celý region nedal realizovat.

Obce dobrovolného svazku se dohodly, že si pořídí dostatečný počet kontejnerů přímo do obcí, aby se lidé mohli zbavovat stavební sutě operativně, přímo v místě jejich vzniku, jako je tomu u BRO, skla, plastů a papíru. Konstrukce kontejnerů je naplánována tak, aby umožňovala sběr tříděných stavebních odpadů podle největší poptávky, například na pálené materiály, kámen a beton. Svoz kontejnerů do recyklačního centra zajistí obce na své náklady. Nevytříděné stavební odpady občanů se budou evidovat, občané se budou na nákladech spojených s jejich převozem a dotříděním, případně likvidací podílet. Svazek obcí plánuje pořízení i společné „flotily“ kontejnerů, aby bylo dostatek těchto speciálních nádob pro případ třídění stavebního odpadu při větších objemech.

Vzhledem k tomu, že konstrukce kontejnerů na stavební suť bude shodná s kontejnery na BRO, předpokládá se zasmluvnění osvědčených dopravců. Takový systém logistiku svozu obou druhů odpadů výrazně zjednoduší.

Nezbytnou součástí funkčnosti systému je jeho napojení na stávající sběrný dvůr, aby bylo občanům umožněno zbavit se stavebního odpadu i v případě, že z různých důvodů nevyužijí lokální kontejnery. V recyklačním centru je naplánována možnost dotřídění stavebního odpadu, a to s ohledem na motivaci původců. Pomocí „chytré rampy“ se za vytříděný stavební odpad platit nebude. Chytrou rampu DSO již pořídilo pro stávající sběrný dvůr. Na základě identifikace původce je možné vybrané druhy stavebních odpadů ještě v recyklačním centru vytřídit do jednotlivých vážených kontejnerů, a to přímo průjezdem recyklačním centrem.

Stavební odpady se v recyklačním centru budou dále třídit a upravovat pro další využití přímo v našem regionu. V budoucnosti DSO plánuje i vlastní výrobu jednoduchých stavebních materiálů, které je možné využít při vlastních stavbách.

 

Specializace Horažďovicka

Celý systém umožňuje úzkou spolupráci se sousedními regiony. DSO se specializací na zpracování stavebních odpadů a vybudování logistiky může podílet na řešení nakládání s odpady v oboru, kde může odlehčit sousedním ORP natolik, aby se případně mohly specializovat na jinou komoditu. Region DSO Horažďovicka se nachází na rozhraní dvou krajů s nízkou koncentrací obyvatelstva a tato specializace by do budoucna mohla přinést větší objem stavebních odpadů, které by bylo možné zpracovat, a otevřít nová pracovní místa.

Výhodu celého systému tkví v tom, že DSO zpracuje výraznou část stavebních odpadů, dokáže vyrábět konkurenční stavební materiály s místní značkou s důrazem na to, že se na jejich výrobě podílí všichni občané. Navržený systém snižuje výrazně náklady na přepravu surovin i vlastních stavebních materiálů a umožňuje obcím ovlivňovat v budoucnu veřejné zakázky právě použitím místních recyklovaných, recyklovatelných a opakovaně použitelných stavebních výrobků.

Při zpracování stavebního odpadu je kladen důraz na to, aby byli zaměstnáváni místní občané. V našem a sousedních regionech je také mnoho kamenolomů a zpracovatelských podniků, které se potýkají se zpracováním a likvidací odprašků a zbytkových frakcí. DSO by tak rád v blízké budoucnosti navázal spolupráci i s právnickými osobami, protože se na zátěžích regionu podílí také velkou měrou. Jednoznačným cílem DSO je snížení likvidovaných stavebních odpadů v regionu na minimum a celá budoucnost našeho projektu závisí na iniciativě všech starostů obcí a měst, vytrvalosti a finančních prostředcích.

 

 

Čtěte také:

 

 

Autor: Václav Vachuška, DSO Horažďovicko

Zdroj: Odpadové fórum 11/2017

15.11.2017 14:16

SFŽP aktualizoval metodické pokyny pro zvýhodněný režim splácení půjček

Cílem úprav pokynů je další zvýšení atraktivity půjček pro žadatele, zejména pro obce a města, ale i ostatní subjekty. V případě ekologické relevance projektu a jeho obecné potřebnosti mohou příjemci získat půjčku na dobu splatnosti přesahující dosavadních 10 let.

S účinností od 15. listopadu 2017 SFŽP aktualizoval pro všechny vyhlášené Výzvy Metodické pokyny pro stanovení úrokové sazby, zvýhodněný režim splácení a uplatnění motivační úrokové bonifikace.

Úprava se týká pravidel pro úhrady splátek půjček. Nová pravidla podle Fondu umožní příjemcům získat půjčku na dobu splatnosti přesahující dosavadních 10 let i nad rámec vyhlášené Výzvy, a to zejména z důvodu ekologické relevance projektu a jeho obecné potřebnosti.

Podrobné informace, výzvy k předkládání žádostí prostřednictvím IS Bene-fill, metodické pokyny SFŽP ČR a další dokumenty včetně přehledu schválených půjček jsou k dispozici na webu Fondu.

Dále infomujeme, že od 23. listopadu najdete krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR v Liberci v čerstvě zrekonstruované budově Evropského domu vedle sídla Krajského úřadu Libereckého kraje (U Jezu 525/4, Perštýn).

 

Dokument ke stažení:

Metodické pokyny SFŽP ČR pro stanovení úrokové sazby

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (T: 19.11.2017), VÍCE

 

Novinky - listopad 2017

 •  

Vláda - 6.11. 2017

 • Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/23 „Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady“


Senát - xx.xx. 2017

 •  

PSP ČR - 20.11. 2017

 • ustavující schůze Poslanecké sněmovny  

EU - veřejné konzultace

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2102 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1984 ze dne 24. října 2017, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech stanovují referenční hodnoty na období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 pro každého výrobce nebo dovozce, který podle uvedeného nařízení oznámil, že od 1. ledna 2015 zákonně uvedl na trh částečně fluorované uhlovodíky
 • Přijetí rozhodnutí Komise o oznámení předloženém Českou republikou o upraveném přechodném národním plánu podle čl. 32 odst. 6 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích
 • Nařízení Komise (EU) 2017/1941 ze dne 24. října 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o ekoznačce EU

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 8.11. Příjem žádostí o dotace na tříděný odpad a proti znečištění vody se prodlužuje! VÍCE
 • 2.11. Podnikům se nabízí nová možnost dotací na energetické úspory, VÍCE
 • 1.11. 100 milionů korun půjde pro obce na ekologická auta, VÍCE
 • 31.10. Na likvidaci starých hydrogeologických vrtů půjde 20 milionů, VÍCE
 • 27.10. Odstartovala pilotní výzva na inovativní finanční nástroje, VÍCE
 • 14.10. MŽP vyhlásilo nové dotace na domovní čističky odpadních vod, VÍCE

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE

Dotační programy:

 • Operační program Životní prostředí (OPŽP) - ZDE
 • Národní program Životní prostředí (NPŽP) - ZDE
 • Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie (Program Efekt) - ZDE
 • Zvýhodněný úvěr v programu Energ - ZDE

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)- ZDE
 • Program Dešťovka - ZDE

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE