Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Tématem květnového čísla je energetické využívání odpadů. V čísle najdete například příspěvek, který se věnuje roli energetického využití odpadů po roce 2024, nebo na téma spalovny nemocničního odpadu a dále rozhovor s ředitelem ČIŽP Erikem Geussem. Další tématem je textil a odpad. Další podrobnosti - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Červen    
14.-15.6. Odpady a obce 2017
15.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (1. termín)
20.6. Přelomové legislativní změny v odpadovém hospodářství v roce 2017 a jejich vliv na praxi
Opakování: 21.6.2017
21.6. OPŽP 2014-2020 PRO PORADENSKÉ SPOLEČNOSTI
22.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (2. termín)
26.6. Fakta o vodě (PSP ČR)
30.06. Dotace na domovní ČOV a úskalí při jejich získávání
Červenec    
25.7. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů do ISPOP
Opakování: 26.7., 27.7., 22.8., 23.8.
28.7. Objekty na stokových sítích
Srpen    
25.8. Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Září    
12.9. Legislativa ochrany ovzduší v roce 2017
Opakování: 13.9.2017
5.9. Nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení
Opakování: 6.9.
7.9. Dvojseminář "Postup vyhodnocení POH obce ve dvou jednoduchých krocích a realizace POH obce v praxi" a "Aktuální otázky přípravy a realizace projektů rozvoje OH obcí s podporou z Operačního programu životní prostředí (OPŽP)"
12.9. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 13.9.
14.9. Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce – praktické návody k úspěchu v zapojení veřejnosti
19.9.

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA

20.9. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
17.-19.9.

Konference Pitná voda 2017

20.-22.9. 12. bienální konference a výstava VODA 2017
22.9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Říjen    
10.10.

SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - Praha

10.-12.10.

22. konference Zdraví a životní prostředí

12.-13.10.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ - 4. ročník národní konference

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
Listopad    
7.11.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

14.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 15.11.
14.11. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ -

HRADEC KRÁLOVÉ

21.11.

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

Prosinec    
7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

22.06.2017 08:10

Dotace na zdroje pitné vody pokračují

Ministerstvo životního prostředí prodlužuje termín, do kterého bude možné žádat o dotace na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody. Projekty se budou nově schvalovat průběžně. Dosud si o dotaci požádalo 150 obcí.

Ministerstvo životního prostředí vloni v červenci spustilo nový dotační program, jehož cílem je pomoci zajistit veřejné zdroje pitné vody v obcích a městech po celé ČR. Původně bylo možné čerpat prostředky už jen do konce června. „Pro zvýšený zájem o výzvu v posledních týdnech, ale i kvůli suchu, které opět trápí mnoho obcí v ČR, jsme se rozhodli ponechat program otevřený i přes původně konečný červnový termín. Obce tak mohou podávat žádosti na Státní fond životního prostředí ČR až do vyčerpání alokace 300 milionů korun,“ popisuje aktuální změnu v dotacích ministr životního prostředí Richard Brabec.

Další změnou zajímavou především pro obce a města, které se ocitly v kritické situaci a nedostatek pitné vody pro své občany musí řešit akutně, je urychlení procesu schvalování dotačních žádostí. Projekty se budou schvalovat průběžně.  V jeho průběhu půjdou žádosti, které budou kladně posouzeny Státním fondem životního prostředí ČR, ve zrychleném režimu přímo k podpisu ministru životního prostředí. Na Radu Fondu půjdou již schválené projekty pouze na vědomí. Díky tomu mohou obce začít s realizací projektů prakticky do několika týdnů. Díky tomu mohou obce začít s realizací projektů prakticky do několika týdnů.

O peníze přitom nemusí žádat pouze obce, ale také svazky obcí, společnosti vlastněné minimálně z 50 % obcemi, městy nebo veřejnoprávními subjekty a také příspěvkové organizace (u příspěvkových organizací územně samosprávných celků a obchodních společností je stanoveno, že musejí být vlastníky vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu). Získat mohou až 80% dotaci. Minimální výše finanční podpory na jeden projekt činí 100 000 korun, maximální výše 3 miliony korun.

„Největší zájem evidujeme o příspěvky na budování nových zdrojů vody,“ upřesňuje Petr Valdman a dodává, že se dotace vztahuje i na regeneraci a zkapacitnění stávajících podzemních zdrojů vody, včetně jejich napojení na rozvod pitné vody v obci. Podporu lze získat i na průzkumné vrty k novým centrálním zdrojům vody.

 

Dokumenty k 8. výzvě 2016

 

O této a dalších běžících výzvách zaměřených na boj se suchem se můžete informovat také na bezplatném semináři pro obce, kraje a zpracovatelské firmy, který pořádá SFŽP ČR aktuálně 23. června ve Zlíně a 27. června v Liberci – více informací najdete ZDE.

 

21.06.2017 15:06

Alenu Vitáskovou v čele ERÚ nahradí od srpna její místopředseda

Vláda dnes schválila členy nově vznikající pětičlenné rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Rada v řízení úřadu nahradí od srpna Alenu Vitáskovou, které vyprší mandát na konci letošního července. Předsedou rady vláda zvolila současného místopředsedu ERÚ Vladimíra Outratu. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informoval ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Dosud jmenoval předsedu ERÚ prezident na návrh vlády, funkční období bylo šestileté. Nová rada bude mít pět členů s pětiletým funkčním obdobím. Předseda bude moci vést radu nejdéle tři roky. V prvních letech zavedení rady nebudou mít všichni členové mandát na celých pět let, a to proto, aby se rada obměňovala postupně. "Vybíral jsem z 19 kandidátů. Na ERÚ tak vzniká podobný model, který funguje na Českém telekomunikačním úřadu," uvedl Havlíček.

Outratu vláda jmenovala členem rady na čtyři roky. Dalším členem bude expert v oblasti teplárenství Vladimír Vlk, a to na pět let. Konzultant a vědecký pracovník Rostislav Krejcar byl jmenován na tři roky. Expert na obnovitelné zdroje a dříve i vedoucí sekce podporovaných zdrojů energie ERÚ Jan Pokorný bude členem rady dva roky. Právník Vratislav Košťál byl jmenován na jeden rok.

Zásadním úkolem rady bude podle Havlíčka příprava regulačního období od roku 2019. Jde o návrh zásad cenové regulace v energetických odvětvích, úřad jej přitom musí zveřejnit 16 měsíců před začátkem daného období. Letos radu ještě čeká vypracování cenových rozhodnutí pro rok 2018.

"Věříme, že nové obsazení klíčového regulatorního orgánu v energetice přinese tolik potřebnou stabilitu sektoru obnovitelných zdrojů a podpoří jeho další rozvoj bez dalších retroaktivních zásahů," uvedla výkonná ředitelka Solární asociace Veronika Hamáčková. Za stěžejní považuje nastavení pravidel pro licencování a provozování decentrálních zdrojů, akumulace energie a elektromobility. Dále za důležité považuje nastavení takové tarifní struktury, která nebude diskriminační k majitelům střešních solárních panelů.

ERÚ zčásti reguluje ceny elektřiny a plynu, zcela ceny tepla. Stanovuje výši dotací pro obnovitelné zdroje. Hlídá také, jak v energetice funguje soutěž nebo zda energetické firmy nepoškozují zákazníky. ERÚ se podílí i na přípravě zákonů.

21.06.2017 10:43

V Česku vyroste druhé velkokapacitní bateriové úložiště energie

Skupina Solar Global staví ve Zlínském kraji velkokapacitní bateriové úložiště energie. Solar Global tak bude teprve druhou tuzemskou firmou, která připojí do distribuční soustavy velkokapacitní baterii. Úložiště v obci Prakšice s využitelným výkonem 1 megawatt bude v plném provozu koncem letošního roku.

„Nové úložiště vyroste nedaleko Uherského Hradiště a bude se skládat z lithium-iontových baterií,“ uvedl Jan Fousek, ředitel Solar Global Energy.

„V akumulaci elektrické energie vidíme obrovský potenciál. Baterie budou v budoucnu hrát významnou roli ve všech elektrizačních soustavách, ve kterých budou dominovat obnovitelné zdroje elektrické energie,“ uvádí jeden z majitelů skupiny Vítězslav Skopal.

Vysokokapacitní bateriové systémy mají zrychlit v České republice rozvoj obnovitelných a alternativních zdrojů energie v domácnostech a firmách. „Instalace takových zdrojů totiž nebude limitována kapacitou páteřní nebo regionální přenosové soustavy. Akumulace naopak sníží její zatížení, eliminuje kritické stavy sítě a umožní efektivnější využití energie z nekonvenčních zdrojů,“ popisuje výhody Vítězslav Skopal.

Bateriový systém v Prakšicích bude dosahovat vysoké účinnosti se změnou střídavého proudu na stejnosměrný a naopak. Transformátor umožní přeměnu střídavého proudu z nízkého na vysoké napětí. Požadovaná doba životnosti bateriového systému je minimálně 5000 cyklů. Jeden cyklus znamená jedno plné nabití a vybití minimálně 80% z instalované kapacity. Náklady na výstavbu ve výši přibližně 20 milionů korun investuje Solar Global s podporou evropských fondů.

21.06.2017 08:42

SFŽP je nově na sociálních sítích

Od června můžete mít nepřetržitý přehled o novinkách z dílny Státního fondu životního prostředí ČR prostřednictvím sociálních sítí – Twitter, YouTube a LinkedIn. „Připojit se může každý, koho zajímá dění kolem dotací z Operačního programu Životní prostředí, Národního programu Životní prostředí,“ uvedl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. Sociální média doplňují stávající informační kanály –newsletter, samotný web a tištěný měsíčník Priorita.

21.06.2017 08:30

Výbor členských států odsouhlasil Bisphenol A jako endokrinní disruptor

Výbor členských států (MSC) podpořil návrh Francie identifikovat bisfenol A jako látku SVHC rovněž kvůli vlastnostem vyvolávajícím narušení endokrinní činnosti s možnými vážnými účinky na lidské zdraví. MSC rovněž odsouhlasil identifikaci látky PFHxS jako SVHC.

Výbor členských států (MSC) na svém jednání v červnu 2017 jednomyslně odsouhlasil identifikaci dvou látek vzbuzujících velmi velké obavy (látky SVHC):

 • 4,4'-isopropylidenediphenol (bisphenol A, BPA) (EC 201-245-8, CAS 80-05-7), navrhla Francie jako látku s vlastnostmi endokrinního disruptoru pro lidské zdraví;
 • Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS), navrhlo Švédsko; látka je vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB).

Bisphenol A je již v Kandidátském seznamu (dále KS) zapsán z důvodu toxicity pro reprodukci. Na červnovém jednání MSC byl jednomyslně odsouhlasen také jako endokrinní disruptor pro lidské zdraví s možnými účinky, které vzbuzují stejné obavy jako účinky látek karcinogenních, mutagenních nebo toxických pro reprodukci (CMR kategorie 1A nebo 1B).

Do konce června 2017 bude KS aktualizován přidáním látky PFHxS a aktualizací položky BPA. Po zveřejnění aktualizovaného KS budou ze zařazení látek vyplývat společnostem zákonné povinnosti.

 

Další informace:

Výbor členských států

Návrhy identifikace SVHC odsouhlasené MSC

Kandidátský seznam

 

Zdroj: MPO

21.06.2017 07:48

Alza spustila internetový prodej elektromobilů budoucnosti

Nejmodernější elektromobily Tesla S a Tesla X je nyní možné jednoduše pořídit na e-shopu Alza.cz. Díky své čisté technologii se jich netýkají zákazy vjezdu do center velkoměst a jejich provoz je výrazně levnější než u běžných automobilů.

„Od začátku jsme chtěli, aby pořízení elektromobilu bylo pro lidi stejně snadné, jako by si kupovali mobilní telefon,“ uvedl manažer projektu elektromobility za Alza.cz Jaromír Řánek s tím, že vozy jsou rovněž od dnešního dne vystaveny na Alza Showroomu v Holešovicích. Lidé mohou také zdarma využít zkušební jízdy Teslou po Praze.

Právě pro dopravu po městech je elektromobilita nejlepší volba. Evropská velkoměsta hromadně zakazují dieslové motory ve svých centrech a je vysoce pravděpodobné, že se tento trend v budoucnosti nevyhne ani České republice. „Každý bude řešit, co s diesely, protože budou zakázané. A my od zákazníků víme, že řada z nich o nákupu elektromobilu vážně uvažuje již nyní,“ řekl dále Řánek.

Kromě faktu, že tyto vozy neznečišťují ovzduší, je navíc obrovskou výhodou to, že je jejich provoz několikanásobně levnější než u klasických automobilů na benzín a naftu. Například spotřeba modelu Tesla X je zhruba 25 kWh na 100 km jízdy, což s vhodným tarifem odpovídá ceně přibližně 45 korun. To je šestkrát méně než u srovnatelného SUV se spotřebou kolem 10 l nafty na 100 km, uvedla Alza.cz v tiskové zprávě.

Alza.cz spolupracuje přímo s Asociací pro elektromobilitu v ČR (APEL ČR), která se o rozvoj čisté dopravy v zemi dlouhodobě zasazuje. Podle jejich zástupců je v současnosti jednou z hlavních překážek rozvoje elektromobility fakt, že lidé dosud nemají dostatek informací. „Téměř nikdo neví, že až 98 % nabíjení probíhá doma z běžné zásuvky,“ vysvětlil předseda asociace, Jaromír Vegr. „Výhodou také je, že s elektromobily je možné téměř zdarma parkovat v modrých zónách v Praze. Navíc se k tomu ještě připravuje jejich osvobození od úhrady silničních poplatků,“ doplnil Vegrer.

Bonusem pro zákazníky Alzy bude rovněž možnost zdarma dobíjet i na nově zřízené nabíjecí stanici na Showroomu v Praze 7. Navíc mohou klienti s elektromobilem Tesla pořízeným na Alza.cz doživotně zdarma využívat i kterýkoliv z nabíjecích stojanů SuperCharger. Těch je nyní v provozu více než 5 600. Fakticky tak mohou bezplatně cestovat například od polárního kruhu na Gibraltar.

Alza.cz prodává skladové vozy, tudíž nebude možné zvolit individuální specifikace, ale rozhodně se bude jednat o ideálně vybalancované výbavy. K dispozici bude například Tesla Model X100D za cenu 3 499 999 Kč včetně DPH. Model S 75D vás vyjde na 2 999 999 Kč včetně DPH.

Firma nyní dokončuje jednání s významnými automobilkami, aby v následujících týdnech svým zákazníkům nabídla ucelenou řadu elektromobilů. „Možná jsme snílci, ale my v Alza věříme, že dokážeme po vzoru Norska změnit poměr elektroaut v ČR zásadním způsobem. Čím dostupnější tyto vozy budou, tím rychleji eliminujeme negativní dopad aut se spalovacími motory na prostředí, ve kterém žijeme,” říká Moudřík.

 

Více o nabídce zde: www.alza.cz

21.06.2017 07:37

Přehled bodů dnešního jednání vlády

Vláda by měla na dnešním zasedání projednat například zprávu o hospodaření Státního fondu životní prostředí za loňský rok nebo se seznámit s informací MZe o stavu plnění opatření ve vztahu ke kontrole NKÚ k akci "Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací.

 

 

 

Přehled navržených bodů jednání vlády:

 • Zpráva o hospodaření Státního fondu životní prostředí ČR za rok 2016 
 • Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/10 „Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu přírody a krajiny“ 
 • Informace o finančních prostředcích na dokončení likvidace ekologické zátěže laguny OSTRAMO
 • Informace Ministerstva zemědělství o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/01 "Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
 • Jmenování předsedy a členů Rady Energetického regulačního úřadu
20.06.2017 19:55

Staré BMW ožilo motorem z elektroodpadu a má rekord

Autor projektu usiluje o zápis do Guinessovy knihy rekordů. Uvádí totiž, že naměřený dojezd 615 kilometrů je mezi elektricky poháněnými vozy světovým unikátem. Nejkurióznější je na celé věci fakt, že motor starého BMW E39 je postaven z recyklovaného elektroodpadu. „Je všude kolem nás. Když jej odvezeme pryč, je to jako zamést prach pod koberec. Sice nic nevidíme, ale stále tam je. Jen ve Spojených státech je 85 % elektroodpadu vyvezeno, nebo končí na skládkách. Konečným výsledkem je, že 80 % škodlivých chemických látek a toxinů na našich skládkách pochází z elektroodpadu,“ poukazuje tvůrce na neefektivní využívání recyklace. Více ZDE

 

Zdroj: Auto.cz

20.06.2017 17:00

Hrozí nám nedostatek vody?

Průměrné roční teploty v Česku rostou, naopak klesá obsah vody v půdě a tím i stav podzemních vod. Hrozí nám nedostatek vody? Hostem Interview Plus byl 19. června 2017 František Barák ze Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR. Záznam rozhovoru je k dispozici ZDE. Případně rozsáhlý rozhovor s předsedou představenstva SOVAK ČR přináší v plném znění portál Naše voda čtěte ZDE.

20.06.2017 16:49

Extrémní teploty a sucho jako téma dnešní Devadesátky na ČT24

AVÍZO Dnešní teploty na většině míst v Česku překročí jedenatřicet stupňů Celsia. ČHMÚ proto varuje před negativními dopady tropických teplot a upozorňuje i na trvající nebezpečí požárů na jihu Moravy a na Ústecku. Téma vysoké teploty a sucho se v posledních letech skloňuje velice často, proto česká vláda letos přišla s dotacemi na zlepšení hospodaření s dešťovou vodou. Prostřednictvím dotačního programu Dešťovka chce Ministerstvo životního prostředí připravit domácnosti na možná období sucha. Příspěvky by měly jít například na stavbu zahradních nádrží na dešťovou vodu či na využívání použité vody z umyvadla či pračky ke splachování vodního klozetu. Ministerstvo je přesvědčeno, že je možné správnými opatřeními spotřebu vody výrazně snížit. Ministr životního prostředí Richard Brabec upozornil, že jen v Praze se ročně při splachování WC vyplýtvá 12 miliard litrů pitné vody, což by celé Evropě stačilo na pití na pět dní. Jak v období sucha hospodařit s vodou? Jak velké horko a sucho lze očekávat v nadcházejícím létě? A jakými efektivními kroky lze bojovat proti oteplování planety? Ptejte se – hlavním hostem dnešní Devadesátky bude Michal Marek – ředitel, Centrum výzkumu globální změny AV ČR.

 

Mohlo by Vás zajímat:

Velká mapa sucha odhaluje zásadní problém České republiky (ČT24, 20.6.2017)

 

20.06.2017 16:25

Unikátní systém třídění odpadů nebo recyklovaná móda? Hlasování o ekologické oskary začíná

V Praze dnes byly představeny nominované projekty 9. ročníku ekologické soutěže E.ON Energy Globe. O vítězích pěti kategorií rozhodne veřejnost v online hlasování. Celkového vítěze soutěže letos vybere porota složená z členů Akademie věd ČR a dalších odborníků. Každý hlasující může vyhrát auto ŠKODA CITIGO G-TEC na rok zdarma a řadu dalších zajímavých cen od partnerů soutěže.

Do šesti kategorií soutěže se přihlásilo celkem 260 projektů. Odborná porota letos vybírala dva nejlepší projekty zaměřené na úsporu energií a ochranu přírody v kategoriích Obec, Kutil, Firma, Mládež a Stavba. Jednomu ze dvou nominovaných projektů v každé kategorii mohou nyní lidé poslat svůj hlas. „Novinkou 9. ročníku soutěže je způsob zvolení celkového vítěze. Letos o něm totiž rozhodne odborná porota Akademie věd ČR,“ uvedl Martin Dvořák, člen představenstva E.ON Energie, a. s., organizátora soutěže v České republice. „I letos pak v soutěži figuruje kategorie Nápad, která patří všem nezrealizovaným projektům se zaměřením na úsporu energií či ochranu životního prostředí. Nominace v této specifické kategorii budeme znát až koncem září. Vítěze kategorie Nápad vybíráme sami za pomoci odborníků, veřejnost pro něj nehlasuje,“ dodává.

V kategorii Obec nominovali odborníci jihomoravskou obec Šitbořice, která provozuje unikátní systém třídění odpadu, do něhož přímo zapojuje místní obyvatele. Proti ní stojí město Hronov, kde se od roku 2011 podařilo snížit energetickou náročnost městských budov – zateplit školy či modernizovat kotelnu městského divadla. Společnost BSB Prádelny uspěla v kategorii Firma se svou ekologickou prádelnou v Olomouci, jež odebírá energii a teplo z blízké bioplynové stanice a využívá ekologicky odbouratelné prací prostředky. O nominaci se dělí s obchodním řetězcem Lidl, který v pražských Průhonicích zprovoznil první energeticky úsporný supermarket v České republice.

V kategorii Mládež komisi zaujala studentská architektonická soutěž Český ostrovní dům s ambicí stavět energeticky soběstačné domy s minimálními nároky na dodávku energie ze sítí. Druhou nominaci získala Rekola, původně studentský projekt, jenž podporuje veřejné sdílení kol, takzvaný bikesharing. Zaparkované růžové kolo si lze půjčit, neomezeně na něm jezdit, a nakonec ho kdekoliv uzamknout pro dalšího cyklistu.

V kategorii Kutil porota ocenila projekt Tomáše Nezvala z Plumlova, který do soutěže přihlásil své digitální zařízení BeeSpy. To díky citlivému měření různých veličin nabízí českým včelařům přesné informace o stavu jejich včelstva. Monitoring včelí aktivity bude v soutěži soupeřit s projektem Recyklovaná móda, za nímž stojí studenti Střední uměleckoprůmyslové školy v Jihlavě. Mladí umělci učí lidi, jak vyrobit například z gramofonové desky kabelku. V soutěžní kategorii Stavba byl nominován pražský dům, jehož střechu tvoří mokřadní porost schopný vyčistit odpadní vodu na základě přirozených biologických procesů. Jeho konkurentem v soutěži je developerský projekt v pražských Malešicích s názvem Ecocity. Jedná se o bytové domy postavené v energeticky pasivním standardu.

Pro vítěze jednotlivých kategorií mohou lidé hlasovat na webu soutěže www.energyglobe.cz až do 30. září. Nejlepší projekty pak obdrží řadu cen od partnerů soutěže. Vítěz každé soutěžní kategorie vyhraje kondenzační kotel Vaillant, vysavač od Miele a v neposlední řadě vůz ŠKODA CITIGO G-TEC s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) k užívání po dobu jednoho roku zdarma. Celkový vítěz navíc získá vůz ŠKODA OCTAVIA G-TEC a tepelné čerpadlo Vaillant. Dalšími partnery soutěže jsou CETELEM, HORNBACH, KOH-I-NOOR HARDTMUTH, NAREX Bystřice a Ministerstvo zemědělství ČR. Tito partneři poskytují zvláštní ocenění pro vítěze vybraných kategorií.

„Řada zajímavých odměn je připravena také pro samotné hlasující. Každý, kdo se do hlasování zapojí, může získat výtvarné potřeby od KOH-I-NOOR HARDTMUTH nebo pracovní nástroje od NAREX Bystřice. Hlavní výhrou je vůz ŠKODA CITIGO G-TEC k užívání na jeden rok zdarma,“ dodává Vladimíra Glaserová z organizačního týmu soutěže. Vítězové jednotlivých kategorií 9. ročníku soutěže E.ON Energy Globe budou představeni v říjnu na slavnostním vyhlášení, které i letos odvysílá Česká televize.

Více informací o soutěži i hlasování je možné najít na webu www.energyglobe.cz.

20.06.2017 16:11

Česká republika ratifikovala Minamatskou úmluvu o rtuti

Česká republika v pondělí 19. června ratifikovala Minamatskou úmluvu o rtuti [1], a v září se tak oficiálně stane smluvní stranou této nové globální smlouvy. Jejím hlavním cílem je ochrana lidského zdraví a životního prostředí před emisemi a úniky rtuti i jejích sloučenin do ovzduší, vody a půdy způsobenými lidskou činností.

Rtuť a její sloučeniny jsou velmi toxické látky, které pokud jsou vypouštěny nebo unikají do ovzduší, vody a půdy, ohrožují lidské zdraví, ekosystémy a přírodu. Vzhledem k tomu, že pak tyto látky podléhají dálkovému přenosu přesahujícímu hranice států, je nutné se problematikou snižování jejich emisí a úniků zabývat na mezinárodní úrovni. Právě Minamatská úmluva poskytuje právně závazný rámec pro mezinárodní spolupráci a její účinnost závisí na zapojení co největšího počtu zemí světa. V současné době je do ní zapojeno 60 států (včetně EU jako celku).

Úmluva se zabývá celým životním cyklem rtuti: od její těžby až po nakládání s odpady, ve kterých je obsažena. Dále zahrnuje opatření přispívající k omezení primární těžby rtuti a mezinárodního obchodu s ní a také k zákazu výroby, dovozu a vývozu řady výrobků, ve kterých se rtuť používá. Pro hlavní průmyslovou výrobu využívající rtuť úmluva určuje konečný termín zákazu výroby či podmínky, za kterých může být v budoucnu provozována, a rovněž odrazuje od zavádění nových výrobků a průmyslových výrob, které by rtuť používaly. Úmluva vyzývá k ukončování používání rtuti při těžbě a zpracování zlata, k celkovému snižování emisí rtuti používáním nejlepších dostupných technologií a ukládá podmínku, aby se se zásobami rtuti a s odpady, které ji obsahují, zacházelo environmentálně šetrným způsobem.

Na úrovni Evropské unie bude Minamatská úmluva implementována jak už dříve schválenou legislativou, tak novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008, které vstoupilo v platnost minulý týden. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU. Nařízení vyplňuje několik mezer mezi dosavadní legislativou EU a úmluvou tak, aby právní předpisy Evropské unie byly s úmluvou plně v souladu. Např. zákaz vývozu se v EU kromě rtuti vztahuje i na určité její sloučeniny, seznam zakázaných výrobků je oproti úmluvě delší a definitivní termíny zákazu jsou stanoveny pro všechny známé průmyslové výroby používající rtuť.

Nařízením se mimo jiné zakazuje od 1. ledna 2019 použití zubního amalgámu v nedózované (nekapslované) formě a výrazně se omezuje možnost použití zubního amalgámu pro děti, kojící a těhotné ženy, a to již od 1. července 2018. Navíc je v tomto předpisu zakotvena pro všechny členské státy EU povinnost vybavit stomatologická zařízení separátory amalgámu [2]. Vzhledem k odpadní rtuti pak musí členské státy zajistit, aby s ní bylo zacházeno předepsaným environmentálně šetrným způsobem, a rovněž, aby byl sledován pohyb této rtuti s ohledem na předcházení jejímu nelegálnímu využití. To vše kvůli ochraně životního prostředí před znečištěním rtutí a jejími sloučeninami, aby se neuvolňovaly do půdy, vody či ovzduší, a omezilo se tak jejich následné proniknutí do potravního řetězce živočichů.

 

Poznámky:

[1] Minamatská úmluva dostala svůj název podle japonského pobřežního města, kde v minulém století došlo k historicky nejhoršímu znečištění rtutí. Tato látka, která byla nekontrolovaně vypouštěna z tamějšího průmyslového provozu do moře, se jako methylrtuť ukládala v rybách a stovkám místních lidí konzumace těchto ryb přivodila otravu – pro řadu z nich s fatálními následky.

[2] Více informací k této oblasti poskytne Ministerstvo zdravotnictví, které má tuto část problematiky v gesci.

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Návrh vyhlášky o oc hraně zemědělské půdy před erozí, VÍCE (T: 27.6.2017)
 • Novela vyhlášky o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů, VÍCE (T: 14.6.2017)

 

Novinky - červen 2017

 •  

Vláda - 21.6. 2017

 • Zpráva o hospodaření Státního fondu životní prostředí ČR za rok 2016  
 • Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/10 „Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu přírody a krajiny“  
 • Informace o finančních prostředcích na dokončení likvidace ekologické zátěže laguny OSTRAMO
 • Informace Ministerstva zemědělství o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/01 "Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací

Senát - 31.5. 2017 (7. schůze)

 • Stavební zákon

PSP ČR - 16.5. 2017 (57. schůze)

 • Vodní zákon
 • EIA
 • Ovzduší (PHM)
 • Prařížská dohoda - ratifikace

EU - veřejné konzultace

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest - Additional projects in oil and smart grids (T: 26.6.2017)

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest in energy infrastructure (T: 26.6.2017)

 • Hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS) (T: 6.6.2017)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1015 ze dne 15. června 2017 o emisích skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES, na rok 2014 pro každý členský stát
 • 6x Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV (REACH)
 • Nařízení Komise (EU) 2017/999 ze dne 13. června 2017, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 19.6.: Nové dotace pro firmy a bytové domy na fotovoltaiku a tepelná čerpadla, VÍCE
 • 16.6.: MŽP vyhlásilo nové dotace proti smogu a suchu, VÍCE
 • 15.6.: Startují čtyři nové dotační výzvy z OPŽP, VÍCE
 • 10.5.: Na zavádění nízkoemisních zón půjde 110 milionů korun, VÍCE
 • 28.4.: Startuje dotační program pro občany Dešťovka, VÍCE
 • 28.4.: SFŽP Aktualizoval pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014+, VÍCE
 • 21.4.: SFŽP nabízí asistenční služby k monitorovacímu systému, VÍCE
 • 4.4. Startují nové výzvy z OPŽP na odpady, protipovodňová opatření a energetické úspory, VÍCE
 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE
 • 10.3.: Nové dotace: Dalších 100 milionů půjde obcím a krajům na likvidaci akutních ekologických zátěží, VÍCE
 • 8.3.: MŽP vyhlásilo dotace na ochranu biodiverzity a rozšíření sítě pozemkových spolků, VÍCE
 • 6.3.: Nové dotace: Téměř 400 milionů korun půjde na sanaci ekologických zátěží, VÍCE
 • 13.2.: MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem nebo smogem, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, VÍCE (T: 31.1.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 31.8.2018)
 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • SFŽP: Inovativní a demonstrační projekty, VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE