Více času na podstatné

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Tématem aktuálního čísla je financování inovací. V čísle najdete polemiku na téma odstraňování starých ekologických zátěží. Rozhovor redakce vedla s ředitelkou Institutu cirkulární ekonomiky Soňou Jonášovou a švédským vědcem a futurologem Andersem Wijkmanem. Další podrobnosti - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


REKLAMA

 


DOPORUČUJEME

 

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Květen    
22.-23.5. REACH konference 2017
23.-25.5. MEZINÁRODNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE
23.5. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
23.-24.5. PLÁNY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY – AKTUÁLNÍ TÉMATA
24.-26.5. SANAČNÍ TECHNOLOGIE XX
24.5. Voda v urbanizované krajině
24.5.

Novela stavebního zákona za dveřmi

24.5. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
Opakování: 25.5.
25.5. Seminář Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce – praktické návody k úspěchu v zapojení veřejnosti
25.5. INTERNÍ AUDITOR EMS
26.5. Vývoj technických řešení a nové směry při úpravě a čištění odpadních vod a jejich opětovné využívání
29.-30.5. 22. konference MĚŘENÍ EMISÍ A OCHRANA OVZDUŠÍ
29.5.-1.6. Membránové procesy pro udržitelný rozvoj
Červen    
1.6. Ochrana ovzduší
1.-3.6. 21. mezinárodní konference Životní prostředí a úpravnictví a workshop  „Critical Raw Materials for the 21st Century“
6.-7.6. Ekologické minimum aneb legislativa ochrany životního prostředí v kostce
Opakování: 14.-15.6.2017
7.6. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
Opakování: 8.6.2017
8.-10.6. Veletrh vědy
8.6. Aplikace legislativy ochany ovzduší v praxi - metodické pokyny, výklady a stanoviska MŽP, zkušenosti a zajímavosti z praxe
8.6. POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STAVEBNÍ ZÁKON
14.-15.6. Odpady a obce 2017
15.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (1. termín)
20.6. Přelomové legislativní změny v odpadovém hospodářství v roce 2017 a jejich vliv na praxi
Opakování: 21.6.2017
22.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (2. termín)
30.06. Dotace na domovní ČOV a úskalí při jejich získávání
Červenec    
28.7. Objekty na stokových sítích
Srpen    
25.8. Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Září    
12.9. Legislativa ochrany ovzduší v roce 2017
Opakování: 13.9.2017
5.9. Nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení
Opakování: 6.9.
19.9.

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA

20.9. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
17.-19.9.

Konference Pitná voda 2017

22.9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Říjen    
10.-12.10.

22. konference Zdraví a životní prostředí

12.-13.10.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ - 4. ročník národní konference

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
Listopad    
7.11.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

14.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 15.11.
14.11. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ -

HRADEC KRÁLOVÉ

21.11.

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

Prosinec    
7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

22.05.2017 08:04

CHLP novinky: biocidy, aktualizace seznamu CLP, IUCLID...

Evropská agentura pro chemické látky spravuje veřejnou databázi obsahující informace o více jak 120 000 látkách. Databáze v posledních dnech doznala řady vylepšení týkajících se například profilů látek obsahující informace o jejich nebezpečných vlastnostech. Senzibilizující vlastnosti látek jsou rozděleny na senzibilizaci dýchacích orgánů (Sr) a kožní senzibilizaci (Ss). Více ZDE

 

 

Zkontrolujte si lhůty pro podání žádosti o povolení biocidů

Pokud vaše výrobky obsahují biocidní látky podléhající povolení, zkontrolujte si lhůty pro podání žádosti, které jsou dostupné na stránkách ECHA. Povolení na evropské úrovni má výhodu v tom, že biocidní přípravek je možné prodávat v celé EU a není potřeba získávat vnitrostátní povolení v každém státě. ECHA doporučuje, minimálně šest měsíců před termínem pro podání žádosti o povolení, zaslat návrh k předběžné konzultaci. Ta je bezplatná a zvyšuje šanci na získání povolení. Více ZDE

 

Aktualizace seznamu harmonizovaných klasifikací

Nedávná aktualizace nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a přípravků (CLP) se dotkla také aktualizace seznamu látek s harmonizovanou klasifikací, tedy přílohy č. VI. Revidovat své klasifikace pro 37 dotčených látek musí společnosti nejdéle do 1. prosince 2018. U 13 látek byla revidována stávající klasifikace a pro dalších 24 látek nebo skupin látek byla harmonizovaná klasifikace přijata nově. Aktualizace nahrazuje původní tabulku 3.1 přílohy VI nařízení CLP, tabulkou 3. Tabulka 3.2 byla zrušena společně se směrnicí o nebezpečných látkách (DSD). Více ZDE

 

Vyzkoušejte IUCLID online

Všichni co si vyzkoušeli ne úplně triviální instalací programu IUCLID ocení poslední snahy ECHA o jeho zpřístupnění online, tedy bez nutnosti instalace. Konkrétně má být IUCLID jednou ze služeb provozovaných v tzv. Cloudu. Zkušební verze programu má za cíl ověřit funkčnost tohoto řešení a získat zpětnou vazbu od uživatelů pro další vylepšení. V současné době je omezena a například nenabízí zálohování a pouze omezený prostor 100 MB. Ostrá verze by měla být dostupná pro malé a střední podniky v červenci 2017. Manuál a další podpora pak do konce roku. Odkazy: IUCLID Cloud Trial - ZDE

22.05.2017 08:00

Byla spuštěna největší větrná elektrárna na světě

Ve Velké Británii byly zprovozněny největší a nejvýkonnější větrné turbíny na světě. V Irském moři, poblíž Liverpoolu, bylo spuštěno rozšíření větrné farmy Burbo Bank, které se rozkládá na 40 čtverečních kilometrech. Každá z 32 nových větrných turbín dosahuje výšky 195 metrů a produkuje 8 MW energie, informuje deník Guardian.

Jedna lopatka je dlouhá stejně jako devět londýnských autobusů. Nové turbíny jsou asi dvakrát výkonnější než ty, co byly nainstalovány v Burbo Bank již dříve.

Velká Británie v posledních letech mohutně investovala do větrné energie. Větrné farmy jsou nejčastěji stavěny v britských mořích poblíž pobřeží. V současné době Británie produkuje z větru asi 5.3 GW energie, což stačí na pokrytí elektřiny pro zhruba 4.3 milionu domácností.

 

 

Zdroj: www.echo24.cz

20.05.2017 11:38

Newsletter ECHA – květen 2017

V květnovém vydání zpravodaje agentury ECHA si můžete přečíst odborné názory na to, jak blízko je doba ukončení testování na zvířatech, jak jsou bezpečné umělé povrchy používané na hřištích nebo jak můžete vyhledávat online informace o nebezpečných vlastnostech chemických látek. Dále se čtenáři dozvědí, co vše bylo vzato v úvahu při vypracování stanoviska Výboru pro hodnocení rizik pro glyfosfát nebo získají tipy jak začít pracovat s REACH-IT. Newsletter je k dispozici pouze v anglickém jazyce. ECHA Newsletter stahujte - ZDE.
 

Zdroj: ECHA

20.05.2017 11:17

Praha plánuje „odpadkovou tramvaj“

V budoucnu bude možná po Praze jezdit nákladní tramvaj, která bude svážet smetí z ulic do spalovny v Malešicích. Dopravní podnik už zvažuje trasu, kterou bude „odpadková tramvaj“ jezdit. Aby měl provoz odpadkových tramvají smysl, muselo by jich být aspoň deset. „Řešíme s kolegy z Pražských služeb vyvinutí cargo tramvaje. Využili bychom naši tramvajovou síť ke svozu odpadu - samozřejmě v hodinách, kdy by nám ji neblokovala,“ řekl šéf pražského dopravního podniku Martin Gillar na konferenci Smart CityProjekt Dopravního podniku a Pražských služeb je ale teprve v počátku. Více ZDE

 

 

Zdroj: Lidovky.cz

20.05.2017 10:55

Biologicky odbouratelné plasty mohou ovlivnit recyklační proces tradičních plastů

K výrobě plastů se používá ropa. Ekologický dopad takových produktů je ovšem katastrofální – většina z nich končí v přírodě. Vědci proto pracují na nových bioplastech, které by se rychle rozpadly a nezanechaly po sobě moc škody. Jejich ekologický přínos je ovšem pochybný.

Plastový odpad plave v mořích, řekách, znečišťuje lesy. Proto se vědci snaží vyvinout alternativní surovinu, která by byla biologicky snadno odbouratelná. Výzkumníci z Bavorska to dokázali – vyrábějí plast z otrub, tedy ze zbytků, jako jsou skořápky odpadlé při zpracování zrní. „Bioplasty se v přírodě rozpadnou během 2–3 týdnů, a proto se do moře ani nedostanou,“ řekl Thomas Brück z Technické univerzity v Mnichově (TU).

Vědci z TU spojili síly s profesory z Univerzity Bayreuth a výsledky své práce představili v Erlangenu. Nový plast má představovat alternativu k tomu vyráběnému z ropy. Podle Brücka totiž jenom v Bavorsku vznikne každý rok sta tisíce otrub. Vzhledem k tomu, že můžou být jen dost těžko prodány, jsou momentálně spalovány. Výzkumný tým se snaží proměnit zbytkový materiál ve výhodný byznys.

 

Aktuální vydání časopisu Odpadové fórum: Z celosvětové produkce plastů tvoří bioplasty méně než 1 %. Jejich role jako obalového materiálů, možnosti jejich recyklace a dopady na životní prostředí jsou diskutovány v rámci celé Evropy včetně ČR. Skutečně jsou bioplasty tak environmentálně nezávadní, jak tvrdí jejich výrobci? Jaké jsou možnosti nakládání s nimi? Na tyto otázky se pokusil odpovědět projekt Technologické agentury ČR Biodegradabilní plasty v procesech nakládání s odpady. Časopis objednávejte ZDE.


Vhodný pro přírodu, mizerný pro každodenní použití

S pomocí polyhydroxymáselné kyseliny (PHB) lze vyvinout pružné plasty, které můžete využít mnoha různými způsoby. Stačí být trochu kreativní. „V příštích pěti letech bychom měli mít první produkty,“ uvedl Brück. Ve výrobě je už kryt na vysavače, který se skládá ze směsi PHB a polypropylenu.

Kromě PHB je na světě jenom několik dalších technicky použitelných bioplastů. Například v Itálii se kaprolaktam vyrobený ze škrobu používá pro plastové sáčky, které jsou rovněž biologicky rozložitelné.

Andrea Siebert-Rathsová, zástupkyně ředitele Institutu pro bioplasty v Hannoveru, vidí v bavorském přístupu jednu výhodu. Využívá totiž zbytkového materiálu, který by jinak vůbec nebyl k užitku. Kritici tohoto přístupu naopak obviňují výrobce bioplastů, stejně jako producenty energetických plodin, že plýtvají prostorem, na němž by mohly být pěstovány potraviny.

„Nicméně bioplasty nejsou všespásné řešení,“ připustila Siebert-Rathsová. Je velmi obtížné vyrábět plast, který je odolný a natolik kvalitní, aby se hodil k výrobě věcí každodenní potřeby a zároveň byl rychle rozložitelný v přírodě. Ona sama je poměrně skeptická ohledně použitelnosti bioplastů v mnoha různých produktech.

Alternativní řešení

Myšlenka bioplastů se v posledních desetiletích silně rozrostla a výzkum v této oblasti je stále na vzestupu. Vědci už vyvinuli bioplast z kukuřice, brambor, řepy nebo cukrové třtiny. Nicméně ekologicky šetrné suroviny pořád představují pouze 1,5–2 % z více než 300 milionů tun plastů vyprodukovaných každý rok.

Spolková agentura pro životní prostředí je ve vztahu k bioplastům ještě poměrně opatrná. Vzhledem k tomu, že jich je produkováno tak málo, nebyl zatím vytvořen efektivní způsob jejich likvidace. Jejich dopad na životní prostředí tak není o moc lepší než v případě jejich ropných kolegů.

Biologicky odbouratelné plasty by také mohly ovlivnit recyklační proces tradičních plastů. V zařízeních na kompostování jsou obvykle vyřazeny stranou a nakonec spáleny. Siebert-Raths to vysvětluje slovy: „O kompostování příliš často neuvažujeme, pouze když dává smysl.“ Lepší je využít plast tolikrát, kolikrát to jenom bude možné, nakonec ho spálit a získat z něj další energii.

 

 

Zdroj: https://www.flowee.cz/

20.05.2017 10:43

Keře jsou mnohdy efektivnější než stromy v pohlcování znečišťujících látek v ovzduší

Keře jsou mnohdy efektivnější než stromy v pohlcování znečišťujících látek v ovzduší ve velkých městech, jelikož se k nim emise dostanou dříve. S odkazem na studii publikovanou ve vědeckém časopisu Atmospheric Environment o tom informoval zpravodajský web BBC.

Stromy lépe pohlcují znečišťující látky na otevřených prostranstvích, ale keře umí podle vědců lépe pohltit emise z výfuků aut. Vědci netvrdí, že sázení stromů ve městech nemá své opodstatnění, naopak. Nicméně tvrdí, že funkce keřů bývá často podceňována.

"Důležitá vlastnost keřů je, že se nacházejí ve výšce výfuků. Emise z aut velmi rychle pronikají do okolí a jejich koncentrace tak rychle klesá. Keře mohou proudy vzduchu zpomalit, jelikož tvoří i fyzickou bariéru, a mohou tak dříve zachytit znečišťující látky," řekl jeden z hlavních autorů studie Prashant Kumar z univerzity v Surrey.

Evropští a američtí vědci, kteří se na studii podíleli, se nyní snaží přijít na to, jaká výška keře je pro boj se znečištěním optimální a které rostliny jsou k tomu nejvhodnější.

 

Zdroj: ČTK

20.05.2017 10:04

Nová technologie pro výrobu paliva z biologicky rozložitelných odpadů má za sebou úspěšné poloprovozní testy

Nová technologie MULTIFERM pro výrobu paliva z biologicky rozložitelných odpadů (BRO), kterou vyvinula třebíčská společnost VIA ALTA ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, jde do provozu. Technologická linka, která využívá nízkopotencionálního fermentačního tepla, má za sebou úspěšné poloprovozní testy. Technologická linka zajišťuje homogenizaci a hygienizaci vstupního materiálu, snížení relativní vlhkosti a tvarovou úpravu tak, aby byl výstup přímo využitelný ve spalovacích energetických zařízeních. Obdobná technologie, kterou mohou využít původci a zpracovatelé odpadu, i výrobci tepla, dosud nebyla na trhu k dispozici. Společnost VIA ALTA má na uvedenou technologii vydán Úřadem průmyslového vlastnictví užitný vzor č. 30603.

V České republice se každý rok vyprodukuje více jak 2,5 milionu tun biologicky rozložitelného odpadu. Díky moderním technologiím se může odpad stát materiálem pro další využití. „Našim cílem je poskytnout zpracovatelům BRO a energetickým provozům technologii pro výrobu paliva a to s parametry vyhovujícími platné a budoucí předpokládané environmentální legislativě, s fyzikálními a chemickými parametry vhodnými pro přímé energetické využití v průmyslovém i občanském měřítku,“ říká Jakub John, ředitel společnosti VIA ALTA.

„Výstupním materiálem je sypká směs, kterou je následně možno briketovat, granulovat nebo jinak tvarově upravit. Jde o vhodnou alternativu klasickému kompostování, případně zpracování biologicky rozložitelného odpadu v bioplynových stanicích,“ upřesňuje John. VIA ALTA je dodavatelem technologie, která bude nabízena provozovatelům jako dodávka na klíč, včetně souvisejícího inženýringu, provozního poradenství​ a servisu. „Technologie MULTIFERM je spíše než konkurentem konvenčních kompostáren jejím možným rozšířením a zvýšením její konkurenceschopnosti. Z provozních zkušeností víme, že ne vždy se na sezónním trhu nachází uplatnění pro klasický kompost. Právě zde nachází uplatnění tato technologická linka, která dává provozovatelům variantní možnost nakládání s jejich BRO a schopnost optimalizovat provoz celé kompostárny,“ říká John.

Do vývoje, který byl realizován za podpory Technologické agentury ČR, se zapojila také Mendelova univerzita v Brně. „MULTIFERM kombinuje vyspělou technologii a možnosti využití biologicky rozložitelného odpadu,“ říká prof. Jan Mareček z Agronomické fakulty.

„Poloprovozní testování probíhalo několik měsíců​. Aktuálně je technologie plně připravena k tržnímu uplatnění. Odezva je velmi pozitivní jak z České republiky, tak ze zahraničí.​ Aktuálně zpracováváme první tržní příležitosti a poptávky z tuzemska i ze zahraničí (Chorvatsko, Rusko, Vietnam),“ dodává ředitel společnosti VIA ALTA.

Popis technologie:
Na vstupu je materiál ze svozů biologicky rozložitelného odpadu. Příprava materiálu se ve své podstatě neliší od provozu konvenční kompostárny. Materiál dále putuje do drtiče, který jej zhomogenizuje a rozdrtí na požadovanou frakci. Takto připravený materiál je volně skladován pro jednu až dvě dávky do reaktorové části. Technologická linka má dvě hlavní části -  bioreaktor (BR) a sušárnu.
Následně je připravený materiál dopraven do bioreaktoru a spouští se proces hygienizace.
Po ukončení procesu hygienizace následuje přeložení materiálu z BR do sušárny za pomoci dopravníku a mechanismů. Po přeložení BRO do sušárny startuje proces sušení.
Po ukončení procesu sušení obsluha vyprázdní objem produktu ze sušárny pomocí vyprazdňovacího mechanismu. Finální produkt bude  vyskladněn do přepravního kontejneru. Celá linka pracuje v poloautomatickém režimu, ale je také plně nahraditelná automatickými pokyny.
Orientační cena základního modelu technologie začíná na částce 200 000 EUR.

 

20.05.2017 09:57

VODOVODY-KANALIZACE: Přehled doprovodného programu

Téměř 350 prezentujících se firem na ploše přes 6 tisíc m2, na tři desítky přednášek, výstava či několik soutěží. To čeká návštěvníky i odborníky, kteří se sjedou po dvou letech na jubilejní 20. ročník nejvýznamnější a největší oborové akce, na mezinárodní výstavu VODOVODY-KANALIZACE. Ta se uskuteční 23. – 25. května na výstavišti v Praze Letňanech. Pořadatelem akce je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR).

 

23. 5. 2017 - ÚTERÝ


10.00 
Slavnostní zahájení výstavy 
Místo konání: vstupní hala II.

PŘEDNÁŠKY
Místo konání přednášek: Kongresový sál

Odborný garant: Ministerstvo zemědělství
Program:
11:00
Sucho a klimatický vývoj v ČR 
Prof. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D., Mendelova Universita, Czech Globe AV ČR (Brno)
11:30
Propojování vodárenských a vodohospodářských soustav k omezení následků sucha a nedostatku vody 
Ing. Jan Cihlář, VRV a. s.
12:00
Management hydrologických extrémů v ČR 
RNDr. Petr Kubala, Povodí Vltavy, s. p.
12:30
Uplatňování regulace v oboru VaK 
Ing. Radek Hospodka, Ministerstvo zemědělství, Sekce vodního hospodářství
13:00
Výskyt mikropolutantů ve vodních zdrojích ČR 
RNDr. Marek Liška, Ph.D., Povodí Vltavy s. p.
13:30
Výhled přístupů k využívání kalů z ČOV 
Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, SMP CZ, a. s.

SOUTĚŽE:

10:00
Vodárenská soutěž zručnosti
Místo konání: volná plocha před halou 3
Pořadatel: SOVAK ČR
10:00
Soutěž učňů - obor instalatér
Místo konání: hala 2D
Pořadatel: Cech instalatérů ČR

Soutěž Zlatá VOD-KA 2017 - Soutěž o nejlepší exponát
Pořadatel: SOVAK ČR
Organizátor: Exponex s.r.o.

Soutěž o nejlepší expozici
Pořadatel: SOVAK ČR, Exponex s.r.o.

VÝSTAVY:

10:00
Výstava vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2017
Téma: „Voda ve všech podobách“
Místo konání: hala 2D
Pořadatel: SOVAK ČR
 

24. 5. 2017 - STŘEDA

PŘEDNÁŠKY

Místo konání přednášek: Kongresový sál

Odborný garant: Ministerstvo životního prostředí
Program:
10:00 
Návrh nového zákona o odpadech 
Ing. Jaromír Manhart 
10:30 
Nová vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 
Ing. Kristýna Husáková 
11:00 
Možnosti dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 pro projekty nakládání s kaly 
Ing. Tomáš Kovařík
Programy OPŽP:
11:30
Operační program Životní prostředí Prioritní osa 1, SC 1.1 a 1.2 - podpora projektů vodohospodářské infrastruktury
Ing. Ivana Vráblíková, SFŽP
12:00 
Operační program Životní prostředí Prioritní osa 1, SC 1.1 A 1.2 - Podmínky pro provozování a cenotvorbu projektů vodohospodářské infrastruktury 
Mgr. Jakub Němec, SFŽP
12:30
Udržitelné hospodaření s vodami v obcích 
Dr. Ing. Ivana Kabelková, ČVÚT, CzWA 
13:00
Operační program Životní prostředí Prioritní osa 1, SC 1.3 a 1.4 - podpora projektů na protipovodňovou ochranu a hospodaření se srážkovými vodami
Ing. Jan Matějka, SFŽP 
13:30
Úprava a použití šedých vod 
Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o., CzWA 
14:00
Národní programy Životní prostředí - podpora projektů na hospodaření s vodou 
Ing. Jakub Hrbek, Ing. Michal Slezák, SFŽP ČR

SOUTĚŽE:

10:00
Vodárenská soutěž zručnosti
Místo konání: volná plocha před halou 3
Pořadatel: SOVAK ČR
10:00
Soutěž učňů - obor instalatér 
Místo konání: hala 2D
Pořadatel: Cech instalatérů ČR

Soutěž Zlatá VOD-KA 2017 - Soutěž o nejlepší exponát
Pořadatel: SOVAK ČR
Organizátor: Exponex s.r.o.
Soutěž o nejlepší expozici
Pořadatel: SOVAK ČR, Exponex s.r.o.

VÝSTAVY:

10:00
Výstava vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2017
Téma: „Voda ve všech podobách“
Místo konání: hala 2D
Pořadatel: SOVAK ČR

SPOLEČENSKÉ AKCE:

19:00
Společenský večer pro vystavovatele
Místo konání: v prostorách výstavy, vstupní hala II, přízemí a I. patro

 

25. 5. 2017 - ČTVRTEK

PŘEDNÁŠKY

Místo konání přednášek: Kongresový sál

Odborný garant: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program:

10:00
Telemetrické systémy pro ČOV a skupiny čistíren 
Ing. Roman Sládek, ProVenkov spol. s r.o., CzWA
10:15
Energetické úspory na malých komunálních čistírnách odpadních vod
Ing. Marek Holba, Ph.D., ASIO, spol. s r.o., CzWA
10:30
Možnosti terciárního srážení fosforečnanů
Ing. Martin Pečenka, Ph.D., VŠCHT, CzWA
10:45
Aplikace membránových separací v praxi
Ing. Daniel Vilím, ENVI-PUR, s.r.o., CzWA
11:00
Aplikace elektrodialýzy v technologiích zpracování a recyklace odpadních vod
Ing. Vladimír Kysela, MemBrain s.r.o., CzWA
11:15
Systém aktivního záchytu polutantů srážkových vod jako odpověď na požadavky ČSN 759010 a TNV 759011
RNDr. Pavel Špaček, CHEMCOMEX Praha, a.s., CzWA
11:30
Turbidimetry řady TU5 a revoluční technologie detekce 360° x 90°
zástupce Hach Lange s.r.o., CzWA
11:45
Technologie pro zlepšení kvality komunikací - prodloužení životnosti poklopů a vpustí v komunikacích
Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA, Aquion s.r.o., CzWA
12:00
Pohon pro sedimentační nádrže
Ing. Vladimír Spilka, Ekoprogres Hranice, a.s., CzWA

VÝSTAVY:

10:00
Výstava vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2017
Téma: „Voda ve všech podobách“
Místo konání: hala 2D
Pořadatel: SOVAK ČR


Změna programu vyhrazena!

20.05.2017 09:29

Firma dostala pokutu 200 tisíc korun za znečištění potoka a poškození významného krajinného prvku

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložili ve dvou správních řízení pokutu 200 tisíc korun potravinářské společnosti. Z areálu firmy v květnu 2016 unikly do potoka čistírenské kaly a vodní tok, který je významným krajinným prvkem, poškodily.

Inspektoři zjistili, že znečištění v potoce (vodní tok beze jména) pocházelo z čistírny odpadních vod tohoto výrobního závodu. „Docházelo k úniku nečištěných kalů z kalové jímky uvnitř výrobního areálu. Tato nedbalost společnosti způsobila radikální změnu kvality vod v délce téměř dva kilometry od areálu společnosti až po soutok s řekou Sázavou. Přestože nebyli nalezeni uhynulí jedinci, je jisté, že kvůli abnormálně vysokým hodnotám znečištění organickými látkami nemohl v potoce přežít žádný živočich dýchající kyslík, což potvrdil posudek Agentury ochrany přírody a krajiny. Proces obnovy vodních společenstev bude trvat řadu měsíců až let. Došlo tak k výraznému poškození významného krajinného prvku,“ uvedl Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě.

Společnost se proti rozhodnutí ČIŽP odvolala, Ministerstvo životního prostředí však její odvolání zamítlo a pokutu v plné výši potvrdilo.

20.05.2017 09:24

MŽP schválilo projekty za více jak 300 milionů na likvidaci starých ekologických zátěží a protipovodňová opatření

Ministerstvo životního prostředí schválilo přes 200 milionů korun na sanaci vážně kontaminovaných lokalit a na analýzu rizik. Více než 100 milionů pak přikleplo na protipovodňová opatření a protipovodňovou ochranu obcí.

Dotaci v celkové výši přesahující 208 milionů korun si mezi sebe rozdělí 16 projektů, které žádaly o podporu ve 44. výzvě Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Ta nabízela až půl miliardy na sanaci vážně kontaminovaných lokalit a na analýzu rizik. Mezi úspěšnými projekty je sanace staré galvanovny bývalého podniku Jihlavan s. p., která z evropských fondů obdrží přes 100 milionů korun. Téměř 30 milionů pomůže se sanací staré ekologické zátěže společnosti Navos v Boršově u Kyjova. Zpracování analýzy rizik pro bývalé skládky odpadů v k. ú. Budislav podpoří šestimilionová dotace.

Na povodňovou ochranu intravilánu byla zaměřena 45. výzva OPŽP. Dotaci bylo možné získat na plošná povrchová a podpovrchová retenční a vsakovací zařízení. Podporu v celkové výši téměř 20 milionů korun obdrží pět projektů. Mezi nimi například Písečná v Pardubickém kraji, která na přírodě blízká protipovodňová opatření získá příspěvek téměř 8,5 milionu korun.

Souhrnná částka přes 98 milionů korun byla schválena 50 žadatelům, kteří o dotaci na protipovodňová opatření žádali ve 47. výzvě OPŽP.  Z finančního příspěvku se mohou radovat České Budějovice, které na výstavbu, modernizaci a doplnění varovných, hlásných a předpovědních systémů obdrží přes 11 milionů korun. Dotaci získá i Děčín na zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému.

 

Dokument ke stažení:

Schválené projekty

18.05.2017 09:00

Maroš Šefčovič: Desetina lidí v unii žije v energetické chudobě

Nářky energetických firem, že se kvůli neustálým změnám pravidel nedá v energetice investovat, znějí už několik let. Viceprezident Evropské komise Maroš Šefčovič odpovědný za projekt Energetické unie tyto stížnosti slyší také, ale v jiném podání: „Když se investorů ptám, co by prolomilo bariéru pro investice, říkají, že jim chybí jistota, že jejich vlády věří stejným vizím energetiky, jaké obsahuje Pařížská dohoda a evropský rámec,“ říká Šefčovič. Více ZDE

 

 

Zdroj: E15

18.05.2017 08:17

Pozvánka: Seminář Aktuální dotační příležitosti

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. pořádá ve spolupráci s agenturou CzechInvest a Technologickou agenturou ČR seminář o aktuálních dotačních příležitostech.Na semináři se dovíte nejnovější informace o vyhlašovaných a připravovaných výzvách Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, o dotačních titulech Technologické agentury ČR a také o připravované výzvě dotačního programu Jihočeské podnikatelské vouchery. Vstup na seminář je zdarma, ale z kapacitních důvodů je nutná registrace. V případě zájmu vyplňte a odešlete nejpozději do 2. 6. 2017 registrační formulář.

 

Zdroj: TAČR

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 •  

 

Novinky - květen 2017

 •  

Vláda - 15.5. 2017

 • Aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR

Senát - 19.4. 2017 (6. schůze)

 • Zákon o obalech
 • Energetické balíčeky
 • Ratifikace Pařížské dohody

 

PSP ČR - 16.5. 2017 (55. schůze)

 • Vodní zákon
 • EIA
 • Ovzduší (PHM)
 • Prařížská dohoda - ratifikace

EU - veřejné konzultace

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest - Additional projects in oil and smart grids (T: 26.6.2017)

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest in energy infrastructure (T: 26.6.2017)

 • Hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS) (T: 6.6.2017)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Nařízení Komise (EU) 2017/776 ze dne 4. května 2017, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

 • Nařízení Komise (EU) 2017/706 ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže, a kterým se ruší nařízení Komise (EU) 2016/1688
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/699 ze dne 18. dubna 2017, kterým se stanoví společná metodika pro výpočet hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na trh každého členského státu a společná metodika pro výpočet hmotnosti produkce odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v každém členském státě.

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 10.5.: Na zavádění nízkoemisních zón půjde 110 milionů korun, VÍCE
 • 28.4.: Startuje dotační program pro občany Dešťovka, VÍCE
 • 28.4.: SFŽP Aktualizoval pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014+, VÍCE
 • 21.4.: SFŽP nabízí asistenční služby k monitorovacímu systému, VÍCE
 • 4.4. Startují nové výzvy z OPŽP na odpady, protipovodňová opatření a energetické úspory, VÍCE
 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE
 • 10.3.: Nové dotace: Dalších 100 milionů půjde obcím a krajům na likvidaci akutních ekologických zátěží, VÍCE
 • 8.3.: MŽP vyhlásilo dotace na ochranu biodiverzity a rozšíření sítě pozemkových spolků, VÍCE
 • 6.3.: Nové dotace: Téměř 400 milionů korun půjde na sanaci ekologických zátěží, VÍCE
 • 13.2.: MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem nebo smogem, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • SFŽP: Inovativní a demonstrační projekty, VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE