Nepřehlédněte

 

 • Schůze vlády ČR: 3.9.2014, program ZDE

 • 24. schůze Senátu: 27.8.2014, výsledky ZDE

 • 12. schůze PSP ČR: 15.7.2014, výsledky ZDE

 

 • Český inovační trh má větší šanci obstát v celosvětové konkurenci, více ZDE

 • Text novely zákona o odpadech č. 184/2014 - OEEZ, více ZDE

 • Připomínky: zařízení regulující a registrující dodávku tepelné energie, více ZDE

 • Datové standardy pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 15. 2. 2015, více ZDE

 • Ke stažení: program podpory biopaliv v dopravě 2015 – 2020, více ZDE

 • 6. verze OPŽP pro období 2014-2020, více ZDE

 • Judikatura v právu životního prostředí za rok 2013, více ZDE

 • Novela vyhlášky o přípustné úrovni znečišťování, více ZDE

 • Vyšel nový Věstník MŽP č.4, stahujte ZDE

 • Nová vize EK odpadového a obalového hospodářství, více ZDE

 • Národní akční plán energetické účinnosti (2014), více ZDE

 • Výklad Mze: příslušnost vodoprávního úřadu - ZDE

 


 


 

Novinka!


 Přehled veřejných zakázek

 

Předmět zakázky Zadavatel


 

Pozor probíhá testovací fáze! Data poskytuje ze své databáze společnost NESS Czech s.r.o., která spravuje portál Zakázky plus (www.zakazky-plus.cz). Data jsou pravidelně získávána ze serverů vestnikverejnychzakazek.cz a jsou ručně čištěna na úrovni identifikace zadavatelů a dodavatelů. V případě jakéhokoli dotazu se neváhejte obrátit na e-mail: CZ-zakazky-plus@ness.com.

 Odpadové fórum aktuálně

 

Zářijové číslo se tak těšilo na svět, že vyšlo už koncem srpna. Hlavním tématem je předcházení vzniku a opětovné využití odpadů, které momentálně silně hýbe děním v odpadářské branži.Rozhovor, který nenechá nikoho chladným, nám poskytl Alois Studenic a za reportáží jsme se rozjeli do Ralska na místa bývalé uranové těžby. Zaostřujeme také na některé nejasnosti okolo hierarchie OH, nechybí zde ani zprávy ze světa a náš soudní znalec odpovídá na další záludný dotaz. Přejeme příjemné čtení.

Na adrese dupress@seznam.cz objednávejte roční předplatné i jednotlivá čísla. Ediční plán na celý rok 2013 najdete ZDE.

 

Časopis ODPADOVÉ FÓRUM je odborný měsíčník zabývající se všemi aspekty, které souvisejí s odpadovým hospodářstvím.

 

WASTE FORUM je elektronický recenzovaný časopis zaměřený na vědecké práce s tématikou odpadů.

 

 Reklama

 

 Odborné akce

     
29.8. Sinice, ochrana povrchových vod (webinář ASIO)
2.9. Zákon o ovzduší a prováděcí predpisy - zákon č. 201/2012 Sb. v praxi (*)
2.-5.9.

XIV. hydrogeologický kongres

3.9. Vodní zákon po novelách (*)
3.9.

Legislativa ovzduší a její novinky

(Opakování: 4.9.)

4.-5.9. Interní auditor systému EMS - ISO 14 001 (*)
8.-12.9. Systém environmentálního managementu - EMS
9.9.

Informační seminář o využití membránových technologií při čištění a ochraně vod

9.9. Zákon o opadech po novelách (*)
10.9. EIA - připravované změny v posuzování vlivů na životní prostředí (*)
11.9. AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE 2014 - vyhláška č.. 288/2013 Sb.
11.-12.9. Slet manažerů, auditorů a technických expertů
11.-12.9. Právní povinnosti podniků v ŽP (*)
15.9. ČISTÁ MOBILITA VELKOMĚST
16.9.

Budoucnost dodávek zemního plynu do Evropy
Perspektiva zemního plynu

16.-20.9. FOR WASTE & WATER 2014
16.-20.9. FOR ARCH
16.-20.9. FOR THERM
16.-20.9. FOR WOOD
16.9.

Seminář o bezpečném používání chemických látek podniky MSP (Brusel, zdarma)

17.9.

Chemické látky a přípravky, jejich přeprava a bezpečnostní listy v praxi

(Opakování: 18.9.)

18.-19.9.

EATC - ISO 14001 - Jak provádět interní audity

22.9.

Kanalizace v obcích po novelizaci zákona

(opakování: 23.9.2014 Brno)

23.9. Zákony o odpadech a obalech - aktuálně
25.9. Zákony o odpadech a obalech - aktuálně
25.9. konference Ekologická stopa byznysu
26.9. Energie, OZE, šedé vody (webinář ASIO)
29.9.-1.10.

ENMS - ISO 50001 - Jak provádět interní audity hospodaření s energií ENMS

30.9.

VÝKLADY A JUDIKATURA VE VODNÍM PRÁVU

(Praha)

30.9.-2.10. MANAŽER a AUDITOR SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 (začátečník)
1.-2.10. MANAŽER a AUDITOR SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 (pokročilý)
1.10.

Evidence a přeprava odpadů, zpětné odběry, roční hlášení, tok dat v odpadovém hospodářství, kontrolní nástroje aneb na co si dát pozor

(Opakování: 2.10., 7.10. , 22.10., 23.10.)

2.10. Konference: Předcházení vzniku odpadů
2.-3.10. Konference: Městské vody 2014
7.10. Zákony o odpadech a obalech - aktuálně
8.10.

KLASIFIKACE SMĚSÍ CHEMICKÝCH LÁTEK - PRAKTICKÉ PŘÍKLADY (Hradec Králové)

9.-10.10. Výstavba a provoz bioplynových stanic (XIV. ročník)
9.10. Elektromobilita a Zelená energie – možnosti investic a podnikatelské příležitosti (Brno)
30.10.

Čištění průmyslových odpadních vod - standardní způsoby a nové směry (Brno)

31.10. Desinfekce (webinář ASIO)
14.10. Obsluha čistíren odpadních vod
(akreditovaný rekvalifikační kurz, ukončení 27. listopadu)
31.10.-1.11. 10. ročník konference PASIVNÍ DOMY 2014
4.-5.11. Konference PROVOZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ (Liberec)
4.11. Čištění průmyslových odpadních vod - standardní způsoby a nové směry (Praha)
4.11.

Příležitosti opětovného použití v Evropě

18.11.

ENERGO SUMMIT

18.-20.11. FOR ENERGO
18.11.

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - NOVELA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, ZKUŠENOSTI Z PRAXE

28.11. Úprava pitných vod (webinář ASIO)
10.12.

VÝKLADY A JUDIKATURA VE VODNÍM PRÁVU

(Olomouc)

12.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2015 (webinář ASIO)

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 

Chci zařadit akci do kalendáře, více ZDE

 Důležité dokumenty

 

Program předcházení vzniku odpadů (PVO) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Plán legislativních prací vlády na rok 2014 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Plán výzev z OPŽP na rok 2014

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
IRZ: Souhrnná zpráva za rok 2012 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2013 (MŽP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zpráva o životním prostředí 2012 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Návrh aktualizované Surovinové politiky ČR http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Politika druhotných surovin České republiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Programu předcházení vzniku odpadů ČR http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Historická ročenka statistiky energetiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

EXKLUZIVNĚ: Strategie Vlády ČR v oblasti životního prostředí a energetiky v rámci působení ČR v EU

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
EXKLUZIVNÍ přehled všech 36 návrhů na opatření, které schválila vláda v rámci tzv. EKOAUDITU http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 Odborné časopisy

 

11/2013
 

 


 

Věrnostní karta Třetí ruka.cz znamená:

 

 • Přístup do unikátní sekce "Právo"
 • Jste součástí procesu vzniku nové legislativy
 • Dostáváte pravidelné emailové novinky
 • Slevy na vzdělávací akce a odborné periodikum
 • Možnost využívat RSS kanály


Další informace ZDE.

 

Novinky

18.03.2013 07:49

Tento týden zasedají obě komory parlamentu. Senát projedná novelu zákona o odpadech.

Tento týden zasedají obě komory parlamentu. Zítra zahájí svou schůzi poslanci a pozítří senátoři. Z pohledu životního prostředí projednají několik legislativních návrhů, přičemž mezi nejočekávanější patří novela zákona o odpadech. Návrh zákona projednal a schválil senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Komise senátu pro rozvoj venkova doporučila Senátu Parlamentu České republiky schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

 

Schůze parlamentu:
 1. novela zákona o odpadech (tisk č. 44)

 2. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech

 3. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 943/  (1. čtení)

 2. Návrh poslanců Bořivoje Šarapatky, Milana Šťovíčka a Tomáše Úlehly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 701/  (1. čtení)

 3. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 914/  (1. čtení)

 4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 933/


 
Program Vlády (20. 3.):
 1. Návrh nařízení vlády,kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů (MZe)

 2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů (MZe)


 

 

15.03.2013 14:06

Ostrava v žalobě na stát kvůli znečištěnému ovzduší neuspěla. Nepodala ji v zákonné časové lhůtě.

Pražský městský soud odmítl žalobu Ostravy na stát kvůli znečištěnému ovzduší, informuje server českénovinky.cz. Ostrava se žalobou z jara 2010 domáhala ochrany před údajně nezákonnými zásahy vlády, ministerstva životního prostředí a ministerstva dopravy, které podle města nedostatečně a neefektivně chrání čistotu ovzduší a nevytvořily funkční systém vedoucí k dodržování imisních a emisních limitů. Pražský městský soud rozhodl ve čtvrtek. Žalobou se odmítl zabývat, protože ji Ostrava nepodala v zákonné časové lhůtě. Město může proti rozhodnutí soudu podat do dvou týdnů kasační stížnost, o které by rozhodoval Nejvyšší správní soud.

 

Aktuálně (19.3.2013):

Ostrava podá k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost kvůli odmítnutí žaloby na stát za znečištěné ovzduší.

 

Zdroj: českénovinky.cz (Celý článek ZDE)

 

15.03.2013 13:49

Pozor na změny ve formuláři IRZ v souvislosti s napojením na základní registry státní správy

Ministerstvo životního prostředí upozorňuje všechny ohlašovatele, kterým vyplývá ze zákona č. 25/2008 Sb. povinnost ohlašovat do IRZ, že se mění, vzhledem k napojení ISPOP na základní registry státní správy, způsob vyplňování některých povinně uváděných údajů.

Výše uvedené změny měly především vliv na vyplňování údajů o přenosech látek v odpadech a přenosech množství nebezpečného a/nebo ostatního odpadu. Povinným údajem je v těchto dvou případech i informace o osobě provádějící využití/odstranění. V případě tuzemské osoby nyní postačí vyplnit pouze identifikační číslo příslušné osoby. V případě vyplnění zahraniční osoby je způsob vyplnění obdobný jako v předchozím roce.

Podrobné informace k vyplnění formuláře pro ohlašování do IRZ (mj. včetně výše uvedené záležitosti) lze najít v návodu pro vyplnění formuláře IRZ, který je zveřejněn na stránkách IRZ (http://irz.cz/sites/default/files/Navod_pro_vyplneni_F_IRZ_2012_1_0.pdf) a ISPOP (https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/dms/cenia-project/manualy_navody/IRZ...).

 

Zdroj: IRZ

15.03.2013 08:18

Návrh Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014–2020 MMR z pohledu životního prostředí

Ministerstvo pro místní rozvoj předkládá materiál „Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 -2020“ (dále jen „Strategie“) podle plánu práce vlády na 1. pololetí 2013. Cílem Strategie je propojení odvětvových hledisek a přístupů s územními aspekty vyváženého regionálního rozvoje a územní soudržnosti. Materiál obsahuje formulace souhrnných cílů, problémových okruhů a priorit, které bude třeba sledovat při realizaci politiky regionálního rozvoje v České republice.

Klíčovým východiskem pro koncipování Strategie regionálního rozvoje (dále SRR) je pojetí regionální politiky a regionálního rozvoje. Regionální politika představuje soubor intervencí, které ovlivňují rozložení ekonomických aktivit v území, k rozvoji infrastruktury a ke snížení nerovnováhy v sociálním rozvoji. Důležitá je vzájemná vazba s dalšími podpůrnými státními politikami, například se sociální politikou a s průmyslovou politikou. Dochází také k zohledňování regionální dimenze v rámci sektorových politik. V rámci regionální politiky EU jde o koordinaci národních regionálních politik, a o vlastní realizaci politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti formou finanční podpory rozvojových aktivit jednotlivých regionů.

Významnou změnou koncepce SRR ČR je opuštění standardního tematického členění dle tradičního sektorového pohledu. Analýza, návrhová část i část implementační je členěna do prioritních oblastí, které vychází jednak z konceptu udržitelného rozvoje a jednak z návazností na evropské strategické dokumenty.

 • Prioritní oblast regionální konkurenceschopnost (vychází z ekonomického pilíře) je zaměřena na území s dostatečným potenciálem na realizaci stanovených cílů a zahrnuje klíčová témata inovací, spolupráce podnikatelského sektoru s výzkumnými a vývojovými pracovišti, zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání, flexibility pracovního trhu reagujícího na místní potřeby a v neposlední řadě téma dostatečné a kvalitní infrastruktury dopravní i technické, která je základní podmínkou pro rozvoj konkurenceschopnosti daného území.
 • Druhá prioritní oblast územní soudržnost (vychází ze sociálního pilíře) má především pomoci zmírňovat sociální disparity v území a mezi hlavní témata patří infrastruktura veřejných služeb, podpora integrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených skupin obyvatelstva, částečně pak kultura, cestovní ruch a bydlení a v periferních územích také podpora lokální ekonomiky.
 • Prioritní oblast environmentální udržitelnost (vychází z environmentálního pilíře) už ze svého názvu představuje v širších souvislostech témata, která mají přispět ke zlepšení životního prostředí a života obyvatel v něm a soustřeďuje se především na odstraňování ekologických zátěží, omezování vlivu dopravy na krajinu, lepší hospodaření s přírodními zdroji a využívání moderních technologií ve vodním i odpadovém hospodářství. Rovněž nepomíjí ani prevenci a případnou likvidaci škod při živelních pohromách.
 • Čtvrtou prioritní oblastí je veřejná správa, jež musí vytvářet legislativní i administrativní základnu a naplňovat podporu pro realizaci všech výše jmenovaných témat.
 
Environmentální udržitelnost

Ze vstupní analýzy environmentální části vychází zásadní problémy, se kterými musí být počítáno v návrhové části dokumentu. Je důležité respektovat principy udržitelného rozvoje a podporovat vhodné a šetrné využití krajinného potenciálu. V mnohem větším měřítku se musí  počítat s principem prevence, zejména pak v důsledku vzniku škod příčinou živelných pohrom. Ty jsou s největší pravděpodobností způsobeny probíhajícími změnami klimatu a narušením přirozených autoregulačních funkcí krajiny. Díky nim se území České republiky potýká čím dále častěji s extrémními výkyvy počasí. Tento stav je nutné reflektovat a případné budoucí škody eliminovat pomocí vhodných preventivních a adaptačních opatření.

Negativní vlivy na životní prostředí působí mimo jiné koncentrace ekonomických a sídelních aktivit v krajině (zejména pak vznik suburbií). Stav životního prostředí kolísá podle výkonnosti ekonomiky a měrná zátěž je i z historických důvodů v České republice nadále vyšší, než představuje průměr zemí EU 27 i EU 15. Celkově se však hodnoty většiny ukazatelů stavu životního prostředí v posledních 20 letech podstatně zlepšily a průměru se přibližují. Proto je důležité podporovat současné přístupy a nadále pokračovat v zlepšování mechanismů podporující principy udržitelného rozvoje na místní i regionální úrovni. Budoucí navrhovaná opatření musí koordinovat s nástroji podpory hospodářského růstu a sociální stability.

V oblasti obnovitelných zdrojů má Česká republika stále prostor pro zvýšení objemu produkce tzv. zelené energie. Využívání obnovitelných zdrojů musí ovšem respektovat jak současný technologický pokrok, tak možnosti aktuální energetické infrastruktury. V tomto ohledu je nutné nastavit vhodná opatření nejen podporující výstavbu alternativních zdrojů energie, ale také výstavbu zálohových zdrojů a posílení energetických sítí. Změny jsou nutné i v oblasti teplárenství. Rovněž nové přístupy k úsporám energie, vycházející z masivnějšího využití novějších šetrnějších technologií zvyšující energetickou účinnost a podporující přechod na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích včetně sektoru bydlení, nejsou uplatňovány v dostatečné míře. Všechny potřebné kroky v oblasti tzv. zelené energetiky však zároveň musí vycházet i z územních specifik diferencujících potřebná opatření.

Analýza poukázala také na stálou existenci starých ekologických zátěží. Rozsah ekologických zátěží plynoucích z nedostatečného řešení této problematiky v minulosti je značný. Proto je nutná akcelerace likvidace zátěží majících dopad na zdravotní stav obyvatelstva a životní prostředí. V případě brownfields, které neohrožují své okolí přímo, je vhodné tyto lokality navrátit prospěšnému využití, ať už se nacházejí v urbanizovaných oblastech nebo ve stabilizovaných či periferních územích.

Vážným problémem je rostoucí množství komunálního odpadu a způsoby jeho likvidace. Česká republika patří mezi země EU s vyšší mírou třídění, přesto nakládání s odpadem patří mezi důležité priority environmentální udržitelnosti. Řešení vyžaduje uplatňování moderních technologií třídění odpadu, jeho zpracování a dalšího využití a nových, efektivních technologií spalování komunálního odpadu nezatěžujících životní prostředí.

Současným velkým problémem řady míst České republiky je znečištěné ovzduší. Charakter znečištěných lokalit se mění v závislosti na jeho původce. Těmi jsou nejčastěji průmysl, doprava a malá sídla. Zatím co negativní dopady průmyslu se daří snižovat, vliv dopravy jako znečišťovatele stále roste, proto by mělo být s omezováním negativních dopadů dopravy v návrhové části počítáno. Vliv malých sídel závisí především na způsobu vytápění. Různorodost původců je velká, přesto budoucí opatření musí poskytovat možná východiska ke všem významným zdrojům znečištění.

Díky v minulosti uskutečněným rozsáhlým terénním úpravám a vlivu zemědělství na krajinu došlo k poškození retenční schopnosti krajiny. Ta není v současné době často schopna pojmout nadprůměrné množství srážek a narůstá vliv eroze, která se v rámci České republiky ukázala jako další podstatný environmentální problém, v jehož implikaci klesá úrodnost půdy a vznikají velké ekonomické škody v důsledku svahových pohybů. Na tento fakt musí budoucí strategie regionálního rozvoje reagovat a podpořit snižování výskytu vodní i větrné eroze. Vhodným nástrojem k předcházení vzniku výše zmíněných škod jsou doposud nedostatečně využívané komplexní pozemkové úpravy. Ty pomáhají nejen stabilizovat vodní režim, ale i vybudovat celkový systém ekologické stability, zpřístupnit pozemky a omezit vznik eroze. Proto by měli být v návrhové části zejména v rizikových oblastech podpořeny.

Z analýzy vyplývá, že potřebná bude u všech nápravných opatření vhodná systémová koordinace, aby docházelo k potřebným synergickým efektům a podpořily se posilující ekologické funkce krajiny. Dále rozvíjen by měl být také současný trend rozvoje mimoprodukčních funkcí krajiny, jenž napomáhá obnovit přirozenou biodiverzitu krajiny a krajinu stabilizovat. Klíčové je efektivní využívání krajinného potenciálu a šetrné nakládání s přírodními zdroji, posilování ekologických funkcí krajiny, ochrany přírodních zdrojů, přírodních památek a krajinných hodnot.

 

SWOT analýza:

 

Silné stránky:

 • Zvyšující se podíl výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie.
 • Zlepšení v oblasti čištění odpadních vod – počet obyvatel napojených na kanalizaci s ČOV vzrostl ve většině krajů.
 • Rostoucí produktivita práce v zemědělství.

 

Slabé stránky:

 • Neuspokojivý stav vybraných složek životního prostředí – ovzduší (zejména Moravskoslezský a Ústecký kraj a města Praha a Brno), kvality vod, eroze a degradace půdy (zemědělsky intenzivně využívané oblasti – jižní Morava, Polabí) a snižující se množství podzemních vod.
 • Intenzivní změna rázu příměstských a městských krajin výstavbou komerčních zón a residenčních čtvrtí. Omezování prostupnosti krajiny, fragmentace krajiny.
 • Nedostatečný rozsah území s komplexními pozemkovými úpravami – nejnižší podíl obcí s KPÚ je v krajích Libereckém, Moravskoslezském a Zlínském.
 • Nevhodné zábory zemědělské půdy pro výstavbu – silný tlak v zázemí měst a okolo dálničních tahů.
 • Zvyšující se podíl obyvatel ohrožených zvýšenou hlukovou zátěží – zejména v okolí dopravních tahů a ve městech.
 • Častější výskyt povodňových stavů – zejména dolní toky řek Moravy, Dyje, Labe, Lužnice, Odry, střední tok Moravy a Bečvy a zvyšující se frekvence výskytu živelních pohrom.

 

Příležitosti:

 • Využití pozitivních dopadů klimatických změn (delší vegetační období rostlin, dostatečné teplotní zajištění pro pěstování teplomilných kultur…).
 • Přijetí nového zákona o ochraně ovzduší.
 • Spolupráce s Polskou republikou na společném postupu ke zlepšení kvality ovzduší v příhraničních regionech s důrazem na Moravskoslezský kraj.
 • Nastavení Společné zemědělské politiky EU v souladu s potřebami českého agrárního sektoru a sektoru životního prostředí.

 

Ohrožení:

 • Zvyšující se riziko zahraničních mimořádných událostí i s možným dopadem na Českou republiku (mezinárodní terorismus, radiační nebo chemické havárie, výpadky energetických sítí – blackout, organizovaný zločin…).
 • Negativní dopady klimatických změn (sucho, riziko záplav, rozšíření teplomilných zemědělských škůdců a chorob…).

 

Prioritní oblasti Environmentální udržitelnost

 

Priorita 6 Ochrana a udržitelné využívání přírodních zdrojů v regionech

Cíl: Na místní a regionální úrovni zajistit ochranu a udržitelné využívání půdního a horninového prostředí, prevenci a omezování vzniku odpadů a jejich negativního vlivu na životní prostředí, efektivní a  šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie, ochranu a zlepšení stavu vod a snižování úrovně znečištění ovzduší a emisí skleníkových plynů.

Zdůvodnění: Součástí intervence je sanace vážně kontaminovaných lokalit (průmyslové objekty, vojenské a zemědělské areály, lokality typu brownfields s výskytem SEZ) přímo ohrožujících složky životního prostředí a zdraví člověka, ostatní brownfields (jedná se o plochy, jež jsou dotčeny předcházejícím užíváním a užíváním okolních pozemků, jsou opuštěné, nebo nedostatečně využívané) je nutné vrátit prospěšnému využití. Staré ekologické zátěže jsou koncentrovány především do Ústeckého, Libereckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje.  V rámci ostatních krajů se jedná pouze o jednotlivé lokality.

S ohledem na rostoucí množství komunálního odpadu je nezbytné při jeho likvidaci kromě prevence a zpětného využití také uplatnění moderních technologií jeho třídění a efektivních, životní prostředí nezatěžujících technologií spalování komunálního odpadu.   

Neméně důležitá je i problematika využití obnovitelných zdrojů. Přestože se jejich podíl využití na celkovém objemu získávání energií se neustále zvětšuje, není s ohledem na různorodý místní potenciál adekvátní a dostatečný. Rovněž úspory energie, vycházející z masivnějšího využití novějších šetrnějších technologií, zvyšující energetickou účinnost a podporující přechod na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích včetně sektoru bydlení, nejsou uplatňovány v dostatečné míře.

Kvalita ovzduší v některých lokalitách je snížená zejména polétavým prachem, aromatickými uhlovodíky a oxidem síry. Z hlediska zasažení se jedná o územně ohraničené oblasti, především regiony zatížené velkotěžbou, některými druhy průmyslové výroby a hustě osídlené oblasti (aglomerace) s intenzivní silniční dopravou (především oblast pražské aglomerace, Brna a části Ústeckého a Moravskoslezského kraje).   

Klimatické změny mají významný dopad na oběh vody v krajině a na množství podzemních vod. Snižování množství znečištění vypouštěného do vod je také základním prostředkem ke zlepšování jakosti vod. Dostupnost kanalizace a stupeň čištění odkanalizovaných odpadních vod má vliv na množství a charakter vypouštěných znečišťujících látek a tedy i jakost vodních útvarů.

 

Charakteristika priority: Priorita je zaměřena na podporu udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni, Jedná se zejména o efektivní využívání místních a obnovitelných zdrojů, úspory energie a zvyšování energetické účinnosti, o omezování negativních vlivů starých zátěží na krajinu a zdraví obyvatelstva, udržitelné užívání vodních zdrojů, využití nového potenciálu brownfields a omezení negativních vlivů dopravy a průmyslové činnosti na životní prostředí. 

 

Opatření:

6.1 Odstraňování starých ekologických zátěží, revitalizace brownfields a území po bývalé těžbě nerostných surovin

Opatření je zaměřeno na odstraňování starých ekologických zátěží, revitalizaci brownfields a rekultivaci území po bývalé těžbě nerostných surovin v městských i venkovských oblastech tak, aby tyto lokality mohly být dále využívány pro aktivity výrobní, volnočasové apod.

6.2 Podpora inovativních technologií v oblasti odpadového hospodářství

Opatření je zaměřeno na řešení likvidace komunálního odpadu, podporu inovativních přístupů k jeho dalšímu využití a to zejména s ohledem na specifika obcí (malé obce, obce v členitých územích) apod.

       6.3 Využívání obnovitelných zdrojů energie a podpora úspor energie ve vazbě na místní podmínky

Opatření je zaměřeno na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie ve vazbě na místní podmínky a krajinný potenciál, se zaměřením na zvyšování energetické účinnosti a snížení emisí znečišťujících látek, produkovaných domácnostmi, a na aplikaci inovativních technik v průmyslových sektorech a úspory energie včetně sektoru bydlení apod.

6.4 Omezování negativních vlivů dopravy (hluk, prach atd.) na obyvatelstvo a na krajinu

Opatření je zaměřeno na snižování koncentrace emisí, provádění protihlukových opatření a zklidňování dopravy zejména v rozvojových územích. Dále se jedná o realizace opatření na silnicích ve správě krajů a obcí, zlepšující jejich migrační prostupnost (podchody, propustky apod.).

6.5 Udržitelné užívání vodních zdrojů

Opatření je směrováno ke snížení odběrů vod, omezení úniků z vodovodní sítě, šetření vodou, nakládání se srážkovými vodami zlepšením kvality používaných technologií apod.

 

P. 7 Ochrana přírody a krajiny, prevence vzniku živelních pohrom a řešení jejich dopadů 

Cíl: Ochránit a obnovit hodnoty a přirozené funkce přírody a krajiny, omezit rizika vzniku a zmírnit dopady pohrom přírodního a antropogenního původu. Zajistit provázanost a harmonické vazby pilířů udržitelného rozvoje dle hodnot a potenciálu krajiny na místní a regionální úrovni a tím přispět ke kvalitě života místních obyvatel. Podpořit provádění komplexních pozemkových úprav v rizikových oblastech.

Zdůvodnění: K nejvýznamnějším jevům, které působí negativně na ekologickou stabilitu krajiny, patří její rostoucí fragmentace související s rozvojem sídel, dopravní a další infrastruktury, snížení retenční schopnosti krajiny, nešetrné využívání přírodních zdrojů, intenzívní způsoby zemědělského a v některých případech lesnického hospodaření. Tyto procesy také zvyšují rizika spojená s přírodními katastrofami, které se projevují rozsáhlými škodami na veřejném i soukromém majetku. Významnou hrozbou plošného rozsahu je v České republice narušení hydrologických funkcí krajiny a degradace půdy. Jedním z nástrojů podporujícím komplexní preventivní opatření jsou komplexní pozemkové úpravy, které jsou zatím realizovány pouze na necelých 10 % území ČR.

Charakteristika priority: Hlavními hrozbami vzniku krizových situací jsou jednak živelní pohromy (zejména rozsáhlé povodně, závažný nedostatek vody, dlouhodobá inverzní situace, sněhové kalamity, sesuvy půd, silné větry, šíření invazních rostlin a živočichů) a jednak hrozby způsobené činností člověka (zejména rozsáhlé úniky nebezpečných látek, závažné průmyslové havárie, terorismus a poruchy kritické infrastruktury). Je tedy nezbytné preventivní opatření před takovými hrozbami, případně omezení jejich negativních dopadů. Jednou z podmínek eliminace dopadů výše popsaných hrozeb je ochrana a zachování nezbytných ekologických funkcí krajiny.

Zajištění kvalitního prostředí a zvyšování kvality života obyvatel lze naplňovat mj. zvýšením celkové variability urbanizovaných území zlepšením hospodaření vodou, vytvářením prostorových a funkčních podmínek pro uplatňování ekologických procesů a zlepšením stavu zeleně v sídlech.  

 

Opatření:

7.1 Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana a rozvoj krajinných hodnot

Opatření podpoří péči o systémy sídelní zeleně v návaznosti na urbanistickou strukturu rozvíjejících se sídel (obcí). Dále je opatření zaměřeno na podporu plánování a koordinaci zásahů do krajiny na místní i regionální úrovni především ve vztahu k územím ohroženým přírodními riziky (včetně provádění pozemkových úprav), na realizaci aktivit posilujících ekologické funkce a stabilitu území, rozvoj mimoprodukčních funkcí krajiny, omezení a zmírnění dopadů fragmentace krajiny, omezení negativního vlivu nepůvodních invazních druhů na biodiverzitu apod.

7. 2 Posílení preventivních opatření proti vzniku živelních pohrom

Opatření je zaměřeno na dokončení vymezení záplavových území na vodních tocích, dobudování vhodných protipovodňových opatření s důrazem na komplexnost řešení a na přírodě blízkých řešeních zahrnujících i problematiku svahových pohybů, zkvalitnění urbanizace území apod.

7. 3. Obnova území po vzniku živelních pohrom

Opatření přispěje k obnově základních funkcí v území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků nebo místních samospráv. Realizací opatření se dále sleduje odstranění nebo omezení možných důsledků pohrom, spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy

 
Dokumenty ke stažení:

 

15.03.2013 08:01

Veřejná konzultace pro řešení problematiky plastového odpadu

Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci – zelenou knihu týkající se řešení problematiky plastového odpadu. Účelem této konzultace je zahájit rozsáhlou diskusi o možnostech řešení těch otázek veřejné politiky v oblasti plastových odpadů, jimiž se v současnosti výslovně nezabývají žádné právní předpisy EU o odpadech. Další kroky navazující na tuto zelenou knihu budou nedílnou součástí širšího přezkumu právních předpisů o odpadech, který bude dokončen v roce 2014. Tento přezkum se zaměří na stávající cíle v oblasti využití odpadů a skládek, jakož i na hodnocení úspěšnosti pěti směrnic, které se týkají různých toků odpadů. Více ZDE.

 

14.03.2013 16:20

Novela IPPC vyšla ve Sbírce předpisů!!! Účinná bude od 19. března 2013.

Novela zákona o IPPC vyšla ve Sbírce předpisů a to pod číslem  69/2013 Sb.  - Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Zákon vyšel v částce č. 32/2013 Sb.

Prezident republiky Václav Klaus podepsal zákon dne 28. února 2013. Cílem novely je mj. zefektivnění povolovacích procesů a posílení aplikace nejlepších dostupných technik. Zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

 

Datum účinnosti od: 19. března 2013

 

 

14.03.2013 09:07

Slavit mohou čeští vědci i domácnosti, jak to?

Stovky domácností v Říčanech u Prahy se zapojili do historicky první elektronické aukce energií pro domácnosti. Ušetří až 30 procent. Pět stovek domácností v Říčanech u Prahy bude v následujících dvou letech platit za elektřinu a plyn zřejmě nejmíň v celé zemi. Tuzemská firma Advanced Materials ve středu představila prototyp baterie na bázi lithiových nanomateriálů, tedy velmi malých částeček. Díky jejich vlastnostem by baterie v budoucnu měly najít využití mnoha oblastech. Pražští vědci z Ústavu fyziky plazmatu se při výzkumu na zařízení tokamak COMPASS dočkali úspěchu. Poprvé při svém zkoumání velmi horkého plynu – plazmatu dosáhli režimu odborně nazývaného H-mod. Tým fyziků se tak dostal do světové špičky.

Menší a přitom výkonnější baterie než vyrábějí přední světoví výrobci jako Sony nebo Mitsubishi by se mohly dělat v Česku. Tuzemská firma Advanced Materials ve středu představila prototyp baterie na bázi lithiových nanomateriálů, tedy velmi malých částeček. Baterie úspěšně testovala v Ústavu fyzikální chemie Akademie věd v Praze, napsal dnes server iHNED.cz. Díky jejich vlastnostem by baterie v budoucnu měly najít využití v elektronice, lékařských přístrojích, elektromobilech či při stabilizaci elektrické sítě uchováváním solární a větrné energie. Více ZDE.

 
Pražští vědci z Ústavu fyziky plazmatu se při výzkumu na zařízení tokamak COMPASS dočkali úspěchu. Poprvé při svém zkoumání velmi horkého plynu – plazmatu dosáhli režimu odborně nazývaného H-mod. Dokáže plazma lépe udržet při extrémně vysokých teplotách. Jde o klíčový výsledek, který pomůže výzkumu termojaderné fúze (procesu slučování atomových jader), řekl ČTK Jan Mlynář z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd před dnešní tiskovou konferencí. Podle něj se tak tým fyziků dostal do světové špičky. Více ZDE.
 

Domácnosti

Stovky domácností v Říčanech u Prahy dražily cenu energií. Ušetří až 30 procent. Pět stovek domácností v Říčanech u Prahy bude v následujících dvou letech platit za elektřinu a plyn zřejmě nejmíň v celé zemi. Lidé se tu zapojili do historicky první elektronické aukce energií pro domácnosti. A celkově ušetřili miliony. Město Říčany u Prahy má za sebou podle starosty úspěšnou aukci. V příštích dvou letech lidé uspoří za plyn téměř třicet procent, za elektřinu necelých sedmnáct. Jde ale jen o cenu za samotnou energii, platby za distribuci zůstávají stejné. Celkově tak účty budou sice nižší, ale ne o tolik. Výhody říčanských domácností chtějí využívat i stovky lidí po celé zemi. V následujících měsících se tak energie budou dražit například v Krnově, Šenově, Bílovci nebo v Praze 6, kde žije přes čtyřicet tisíc domácností. Více ZDE.

 

Zdroje: iHNED.cz, rozhlas.cz, Atominfo.cz


 

 

14.03.2013 08:36

CNG Dobrovolná dohoda slaví 7 let

Již v sobotu 16. března uplyne sedm let od podepsání tzv. Dobrovolné dohody, kterou podepsaly plynárenské společnosti a stát. Od roku 2006 je dnes 8,6 krát více vozidel na stlačený zemní plyn (CNG) a přibylo 35 CNG plnicích stanic. Spotřeba stlačeného zemního plynu se oproti roku 2006 zvedla 4,3 krát a autobusů na zemní plyn je u nás 2 krát více. Největší vývoj je tradičně v oblasti osobních a užitkových vozidel, jejichž počet se oproti roku 2006 navýšil 11,2 krát. Prodej CNG je pak dnes 4,3 krát větší. Více ZDE

 

13.03.2013 18:32

MŽP schválilo žádosti o podporu z prioritních os 1, 2, 3, 4 a 6 OPŽP

Ministerstvo životního prostředí schválilo k podpoře dne 12. 3. 2013 na základě doporučení 29. Řídicího výboru seznam žádostí z XXVII., XXXV., XXXVII. a XL. výzvy OPŽP. V případě XXVII. a XXXV. výzvy se jedná o projekty, které byly doposud zařazeny v tzv. zásobníku projektů. Podpora projektů se týkají prioritních os 1, 2, 3, 4 a 6.

 

Dokument ke stažení:

Seznam podpořených projektů

13.03.2013 18:15

EKONOM: Vláda chce motivovat investory ke stavbě moderních elektráren. Garancí výkupních cen

Ministerstvo průmyslu a obchodu vedené Martinem Kubou chce podpořit záměr skupiny ČEZ na stavbu nových bloků jaderné elektrárny Temelín. Jenže garance pouze pro jeden jediný projekt by zřejmě u Evropské komise v Bruselu narazila na nesouhlas. Úřad proto navrhne plošnou garanci výkupních cen vyrobené elektřiny pro všechny významnější bezemisní zdroje, tedy pro jaderné bloky i obnovitelné zdroje.

„Pro všechny bychom stanovili jednotnou výkupní cenu, třeba na úrovni 65 eur za megawatthodinu,“ nastínil týdeníku Ekonom možnou budoucí podobu státní podpory energetických projektů náměstek ministra průmyslu Pavel Šolc.

Inspirací pro Česko je přístup britské vlády, která se právě snaží vyjednat v Bruselu cenové garance pro investory do nových jaderných bloků. Bez podpory v podobě garantovaných výkupních cen hrozí, že Evropa nebude mít čím nahradit dožívající uhelné i jaderné elektrárny.

 

Nové číslo týdeníku Ekonom vychází ve čtvrtek 14. března.

 

Zdroj: EKONOM

 Reklama

 Legislativa

 

Aktuálně:

 • Připomínkové řízení - přehled/podklady ZDE:
 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně přírody a krajiny (T: 8.9.2014)
 2. Návrh vyhlášky - zařízení regulující a registrující dodávku tepelné energie, více ZDE (T: 10.9.2014)

 • Novinky (srpen 2014) - přehled ZDE:
 1. Novela zákona o odpadech (OEEZ)
 2. Novela zákona o ochraně přírody a krajiny
 3. Novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
 4. NV a Vyhl. - Chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův kraj

 

 • Vláda (3. 9. 2014) - přehled/výsledky ZDE
 1. Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
 2. Zákona, kterým se mění zákon o hospodaření energií
 3. Energetický zákon
 4. Novela zákona o veřejných zakázkách

 

 • EU: Veřejné konzultace - přehled/podklady ZDE
 1. Ratifikace Minamatské úmluvy o rtuti (NEW)
 2. Politické alternativy optimalizace opětovného využívání vody
 3. „Věda se společností a pro společnost“ v rámci iniciativy Horizont 2020
 4. Kvalita pitné vody v EU
 5. ...

 

 • EU: Novinky ve věstníku EU - přehled/dokument ZDE
 1. Nařízení EK, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení o REACH
 2. Sdělení EK - uvádění spotřeby energie na energetických štítcích vysavačů...
 3. Nařízení Komise, kterým se mění příloha XIV nařízení REACH
 4. ...

 

Předpisy v procesu (ZÁKONY):

 • Novela zákona o prevenci závažnch havárií
 • Novela energetického zákona
 • Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
 • Novela zákona o odpadech (sběrny a výkupny)
 • Novela z. emisní povolenky
 • Novela zákona o hospodaření s energií (en. účinnost)
 • ......

 

Více ZDE

Schůze parlamentu - Senát: 27.8. 2014 (24. schůze)

 1. Novela zákona o odpadech (sběrny a výkupny)
 2. zahájení: od 9 hod

Schůze parlamentu - PSP ČR: 15. 7. 2014 (12. schůze)

 1. Zákon o odpadech (sběrny a výkupny)
 2. přerušeno do středy 27. srpna do 10 hodin

Více ZDE

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 Dotační okénko

 

Aktuálně:

 • 27.8.: Evropská komise schválila českou Dohodu o partnerství, více ZDE
 • 22.8.: Vypořádání připomínek k veřejnému projednání OPŽP 2014 - 2020, více ZDE
 • 21.8.: MŽP schválilo dotace ze zásobníku za 300 milionů, projekt se musí dokončit ještě letos, více ZDE
 • 18.8.: Finále přípravy nového programového období 2014-2020, více ZDE
 • 18.8.: Úvěry od bank je také nutné vysoutěžit ve výběrovém řízení, více ZDE
 • 12.8.: Česká republika se dohodla s Bruselem, více ZDE
 • 8.8.: OPŽP: Šanci získat letos podporu mají i projekty v zásobnících, více ZDE
 • 1.8.: SFŽP spouští další akcelerační opatření, které má snížení ztráty evropských, Více ZDE
 • OPŽP: Ministerstvo snížilo o 3 % výši růstu cen vodného a stočného, více ZDE

 • 30.7.: OPPK - Praha vyhlásila 14. výzvu v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, více ZDE
 • 29.7.: OPŽP - Sociálně únosná cena vody, veřejná podpora a fakturace, více ZDE
 • 28.7.: 6. verze OPŽP pro budoucí programové období 2014-2020, více ZDE

Výzvy:

 • 11.7.: H2020: nízkouhlíkové hospodářství..., více ZDE (T: 15.10.2014)
 • 18.6.:LIFE Climate Action - inovativní projekty v oblasti klimatu, více ZDE (T: 16.10.2014)
 • 9.6.: TAČR: vyhlášení prog. DELTA (T: 28.8.2014), více ZDE
 • 4.6.: EUROGIA2020 - výzva k předkládání projektů nízkouhlíkových energetických technologií, více ZDE
 • Horizont 2020, EK vyzvala k podání návrhů projektů, více ZDE

Aktuálních možnosti čerpání prostředků z fondů EU - ZDE

 Novinky BOZP

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

29.08.2014 11:54

IEA: Politická nejistota zpomalí růst obnovitelných zdrojů

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) představila včera svou třetí výroční zprávu. V ní uvádí, že...
29.08.2014 09:01

Vláda příští týden projedná důležité zákony

První zářijový týden by měla vláda ČR projednávat novelu zákona o hospodaření energií, který byl...
29.08.2014 08:31

MPO aktualizovalo "typové plány" řešení krizových situací

Ministerstvo průmyslu a obchodu aktualizovalo jako ústřední orgán státní správy při zajišťování...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
http://vodnihospodarstvi.cz/images/vhlogo06.jpg http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg Přidáte se?

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE