Nepřehlédněte

 

 • Odstávka ISPOP: 26. (od 16hod) - 30. 11. 2014 (23:59)

 • Vláda 20.10.2014,  výsledky ZDE

 • 19. schůze PSP ČR: od 21.10.2014, aktuality ZDE

 • 26. schůze Senátu: 22.10.2014, aktuality ZDE

 • 25. schůze Senátu: 1.10.2014, výsledky ZDE

 • 17. schůze PSP ČR: od 16.9.2014, výsledky ZDE

 

 • PŘIPOMÍNKY: Novela zákona o odpadech, více ZDE

 • DOTACE MZe: Vodovody, kanalizace a ČOV, více ZDE

 • NORMY: Věstník ÚNMZ č.10/2014 - ZDE

 • EIA: Je česká legislativa přísnější než evropská směrnice?, více ZDE

 • Další novela zákona o odpadech má zelenou, více ZDE

 • Aktuálni stav novely zákona o PZH, více ZDE

 • Věcný záměr zákona o liniových dopravních stavbách, více ZDE

 • PODKLADY: aktuální verze energetického zákona a Státní energetické koncepce ČR, více ZDE

 • NOVINKA: Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, více ZDE

 • Schválená pozice ČR k novým klimaticko-energetickým cílům EU, více ZDE

 • KE STAŽENÍ: Politika druhotnách surovin ČR, více ZDE

 • 6. verze OPŽP pro období 2014-2020, více ZDE

 

 


 

Třetíruka.cz a chytré RSS aplikace:

Nalaďte si portál také v chytrých aplikacích jako je například Feedly, qReadr, FeedMe atd. Jako zdroj informací prosím využijte: http://odpady.webnode.cz/rss/all.xml


 Přehled veřejných zakázek

 

Předmět zakázky Zadavatel


 

Pozor probíhá testovací fáze! Data poskytuje ze své databáze společnost NESS Czech s.r.o., která spravuje portál Zakázky plus (www.zakazky-plus.cz). Data jsou pravidelně získávána ze serverů vestnikverejnychzakazek.cz a jsou ručně čištěna na úrovni identifikace zadavatelů a dodavatelů. V případě jakéhokoli dotazu se neváhejte obrátit na e-mail: CZ-zakazky-plus@ness.com.

 Odpadové fórum aktuálně

 

Říjen je v Odpadovém fóru měsícem OEEZ a k tomuto tématu jsme nasbírali vskutku zajímavé odborné příspěvky. Rozhovor poskytl Evžen Ondráček, vedoucí inspekčního orgánu CEMC ETVCZ, se kterým jsme si povídali o inovacích. Reportáž je o zpracovávání chladících zařízení a polemizujeme nad střetem zájmů u zpětného odběru. Přejeme příjemné čtení. Anotaci najdete ZDE. Přejeme příjemné čtení.

 

 

 

 

 

 

 

 • Časopis ODPADOVÉ FÓRUM je odborný měsíčník zabývající se všemi aspekty, které souvisejí s odpadovým hospodářstvím.
 • WASTE FORUM je elektronický recenzovaný časopis zaměřený na vědecké práce s tématikou odpadů.

 Reklama

 

 Odborné akce

     
22.10. SEDIMENTY Z VODNÍCH TOKŮ A NÁDRŽÍ
22.-23.10.

Nařízení (ES) č. 1272/2008, klasifikace a označování nebezpečností pro zdraví = nařízení CLP  (+5.-6.11.2014)

23.-24.10.

Konference „Energie (pro) města 21. století“

30.10.

Čištění průmyslových odpadních vod - standardní způsoby a nové směry (Brno)

30.10. Změny a povinnosti v oblasti IPPC z pohledu provozovatele
30.10.

Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu

31.10. Desinfekce (webinář ASIO)
14.10. Obsluha čistíren odpadních vod
(akreditovaný rekvalifikační kurz, ukončení 27. listopadu)
31.10.-1.11. 10. ročník konference PASIVNÍ DOMY 2014
3.-5.11.

Environmentální metody a nástroje

4.11. SUCHO JAKO PLÍŽIVÁ KATASTROFA,
JEHO PŘÍČINY A MOŽNÉ DOPADY
(FAKTA A MÝTY O KLIMATICKÉ ZMĚNĚ)
4.-6.11. LEGISLATIVA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ v praxi se zaměřením na aktuální změny
4.-5.11. Konference PROVOZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ (Liberec)
4.11.

Využití metod molekulární biologie při řízení a hodnocení účinnosti sanací a další aplikace

4.11.

KONFERENCE: Opětovné použití ve Střední Evropě. Politika a příklady z praxe

4.11. Posuzování vlivu staveb na životní prostředí
4.11. Čištění průmyslových odpadních vod - standardní způsoby a nové směry (Praha)
4.11.

Příležitosti opětovného použití v Evropě

6.-7.11.

Konference
Dřevostavby v praxi

5.11.

XV. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách

11.11. Seminář Membránové procesy v mlékárenství
13.11. Deň odpadového hospodárstva
18.11.

Klasifikace podle nařízení CLP

18.11.

ENERGO SUMMIT

18.-20.11. FOR ENERGO
18.11.

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - NOVELA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, ZKUŠENOSTI Z PRAXE

20.11. Spalovny a energetické využití odpadů 2014
25.-26.11. VODNÍ TOKY 2014
25.11. Nakládání s chemickými látkami a směsmi v praxi
26.11.

Biocidy

27.11.

Scénáře expozice pro směsi

27.11.

Sektorový seminář k exportním příležitostem v rámci vnější spolupráce EU v sektoru ENERGETIKA (registrace do: 24.10.2014)

28.11. Úprava pitných vod (webinář ASIO)
2.-4.12. LEGISLATIVA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ v praxi se zaměřením na aktuální změny
3.-4.12. Mezinárodní konference „REMIT"
9.-10.12.

BIOMASA a ENERGETIKA 2014

10.12.

VÝKLADY A JUDIKATURA VE VODNÍM PRÁVU

(Olomouc)

12.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2015 (webinář ASIO)
13.1.

Stavební zákon a zákon EIA (Hradec Králové)

15.1. Stavební zákon a zákon EIA (Praha)
22.1.

VÝKLADY A JUDIKATURA VE VODNÍM PRÁVU

(Praha - 2. termín)

17.2.

ISPOP – úprava aplikace pro rok 2015 a ohlašování souhrnné provozní evidence (Praha)

3.3. ISPOP – úprava aplikace pro rok 2015 a ohlašování souhrnné provozní evidence (Hradec Králové)
27.1.-10.6. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 

Chci zařadit akci do kalendáře, více ZDE

 Důležité dokumenty

 

Politika druhotných surovin ČR

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Program předcházení vzniku odpadů (PVO) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Plán legislativních prací vlády na rok 2014 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Plán výzev z OPŽP na rok 2014

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
IRZ: Souhrnná zpráva za rok 2012 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2013 (MŽP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zpráva o životním prostředí 2012 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Návrh aktualizované Surovinové politiky ČR http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Politika druhotných surovin České republiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Programu předcházení vzniku odpadů ČR http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Historická ročenka statistiky energetiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

EXKLUZIVNĚ: Strategie Vlády ČR v oblasti životního prostředí a energetiky v rámci působení ČR v EU

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
EXKLUZIVNÍ přehled všech 36 návrhů na opatření, které schválila vláda v rámci tzv. EKOAUDITU http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 Odborné časopisy

 

11/2013
 

 

 


 

Věrnostní karty na r. 2014/2015 již v prodeji!

 
 • Přístup do rubriky "Právo" (náhled)
 • Jste součástí procesu vzniku nové legislativy
 • Pravidelné emailové novinky
 • Slevy na vzdělávací akce a odborné periodikum

Další informace ZDE.
 

 

 

Odkrývá obsah, který NENÍ ostatním DOSTUPNÝ.

Novinky

21.05.2013 13:36

V dnešních Dvaceti minutách Radiožurnálu bude odpovídat předseda Legislativní rady vlády Petr Mlsna

Stát se opět chystá zavést možnost vyvlastnění při těžbě strategických nerostů. Kolik času tedy zbývá třeba Hornímu Jiřetínu, který stojí na zásobách hnědého uhlí? I na tyto otázky bude v dnešních Dvaceti minutách Radiožurnálu odpovídat předseda Legislativní rady vlády Petr Mlsna. Poslouchejte krátce po 17. hodině.

 

Zdroj: rozhlas.cz

21.05.2013 13:08

Ministr Petr Bendl: I přes úsporná opatření se nám daří zajišťovat peníze na zlepšování občanské vybavenosti v oblasti vodovodů a kanalizací

http://www.vystava-vod-ka.cz/prezentace/zakaznici/vystavavodka/images/logo-vod-ka-CZ.pngPlánování v oblasti vod, novela zákona o vodovodech a kanalizacích nebo transformace Zemědělské vodohospodářské správy do státních podniků Lesy ČR a Povodí jsou tématy série přednášek na výstavě Vodovody a kanalizace. Její 18. ročník dnes na pražském výstavišti v Letňanech zahájil ministr zemědělství Petr Bendl. Ministerstvo zemědělství je odborným garantem prvního přednáškového dne této mezinárodní vodohospodářské výstavy, která potrvá do 23. května.

„Veletrh je zaměřen především na využívání vodních zdrojů, zásobování kvalitní vodou a čištění vod odpadních, což jsou témata, která se dotýkají každé domácnosti a spoluurčují kvalitu života nás všech. V roce 2011 u nás bylo 93,4 % občanů, tedy 9,8 milionu obyvatel, zásobováno z veřejných vodovodů vodou splňující standardy a vyhovující hygienickým limitům. Ve stejném roce bydlelo v domech připojených na veřejnou kanalizaci 82,6 % obyvatel, tedy 8,7 milionu lidí,“ řekl ministr Petr Bendl.

Za pozitivní považuje, že přes všechna úsporná opatření se stále daří nacházet peníze na zkvalitnění občanské vybavenosti v oblasti vodovodů a kanalizací. „Nepřestáváme budovat ani protipovodňová opatření, což jsou investice do budoucnosti,“ podotkl Petr Bendl.

 

18. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY – KANALIZACE se koná v termínu 21. – 23. května 2013 v Praze Letňanech, více ZDE

 

Ministr zmínil také transformaci Zemědělské vodohospodářské správy, která se starala o téměř 50 tisíc kilometrů drobných vodních toků. Ty po transformaci přešly do správy státních podniků Povodí a Lesy ČR. „Dnes můžeme říci, že tento obrovský přesun kompetencí, majetkoprávních záležitostí a povinností byl přes všechny těžkosti úspěšný a přispěl ke zlepšení   péče o vodní toky,“ uvedl ministr Bendl.

Představitelé Ministerstva zemědělství se na výstavě věnovali také přípravě národních plánů povodí pro období 2015 – 2021 a podpoře vodní infrastruktury z Programu rozvoje venkova.

Výstava Vodovody a kanalizace se zabývá rovněž problematikou hospodaření s vodou, která je aktuální v místním, ale především v celosvětovém měřítku. Organizátoři proto z tržeb za vstupné finančně podpoří projekty humanitární a rozvojové pomoci na téma Voda, které organizuje nezisková společnost Člověk v tísni.

 

Slovo Ing. Františka Baráka, předsedy SOVAK ČR:

Vážení kolegové! Dovoluji si Vás informovat o postoji SOVAK ČR vůči odborným výstavám v ČR. V České republice SOVAK ČR podporuje jedinou výstavu - tradiční Mezinárodní vodohospodářskou výstavu Vodovody-Kanalizace, na kterou Vás srdečně zveme v termínu 21. - 23. 5. 2013. Tato výstava se přesunula z Brna do nové haly v areálu výstaviště v Praze-Letňanech. Tím zanikly naše vazby a podpora výstavě Envibrno, kterou jste v minulých letech znali i pod sjednocujícím názvem Watenvi.

 

 

Doprovodný program - přednášky:

 

Úterý  21. 5. 2013

11:00
Plánování v oblasti vod
Přednášející: Mgr. Jakub Čurda, vedoucí odd. vodohospodářské politiky MZe 

11:30
Novela zákona o vodovodech a kanalizacích
Přednášející: Ing. Jiří Duda, ředitel odboru VaK MZe 

12:00
Hospodaření se srážkovou vodou
Přednášející: Ing. Ivana Kabelková, Ing. Stránský  ČVUT-FS 

12:30
Vazba Programu rozvoje venkova na problematiku vod
Přednášející: Ing. Ivan Landa, CSc, ředitel odboru environmentálních podpor PRV MZe 

13:00 
Správa drobných vodních toků od 1.1.2011
Přednášející: RNDr. Petr Kubala, GŘ s.p. Povodí Vltavy

 

Středa   22.5.2013 

10:00
Současná legislativa v oblasti nakládání s kaly a její budoucí vývoj 
Přednášející: Ing. Kristýna Břízková, MŽP 

10:30
Podpora v rámci OPŽP
Přednášející: Ing. Zdeněk Špringar, MŽP 

11:00
Aktuální problémy zjišťované ČIŽP při kontrolách zařízení nakládajících s bioodpady
Přednášející: Ing. Veronika Jarolímová, ČIŽP 

11:30
Kvalita kalů z ČOV a jejich využívání
Přednášející: Ing. Dagmar Sirotková,  V.Ú.V. CEHO 

12:00
Technologie pomalého termického rozkladu- energie z čistírenských kalů
Přednášející: Ing. Monika Pullmanová, Ph.D., HEDVIGA GROUP, a.s.

 

Čtvrtek  23.5.2013

10:00

DČOV - ohlašování, legislativa, vhodnost jednotlivých typů vzhledem k lokalitě, centrální  či decentrální řešení 
Přednášející: Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o. 

10:30
Jak se stát odborně způsobilou osobou (OZO) pro kontrolu domovních čistíren na ohlášení a jak probíhá kontrola na lokalitě
Přednášející: Ing. Martin Koller, Ekosystem spol. s r.o. 

11:00
Zkoušení domovních čistíren odpadních vod a jejich specifika
Přednášející: Ing. Věra Jelínková, VÚV TGM, v.v.i. 

11:30
Použití nejlepších dostupných technologií při povolování vypouštění městských odpadních vod
Přednášející: Dr. Milan Lánský, 1 SčV, a.s. 

12:00
Problematika posuzování vlivů na životní prostředí a nejlepších dostupných technik v oblasti čištění průmyslových odpadních vod
Přednášející: Ing.Václav Hammer, Ekosystem spol. s r.o. 

12:30
Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod
Přednášející: Dr. Jan Bartáček, VŠCHT Praha

 

www.TRETIRUKA.cz je mediálním partnerem výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2013

 

21.05.2013 07:26

Evropská komise otevřela výzvu na podporu ekologických projektů za 31,5 milionu eur

Evropská komise dnes zveřejnila výzvu k předkládání návrhů na eko-inovační projekty, které se zabývají oblastmi jako je  recyklace materiálů, voda, udržitelné stavební výrobky, zelené podnikání a jídlo a pití. Celkově bude vybráno 45 projektů, mezi které budou rozděleny prostředky v celkové hodnotě 31,5 milionu eur. Výzva na podání návrhů na projekty bude otevřena do 5. září 2013, 27. května se bude v Bruselu konat informační den, kde bude možné se dozvědět podrobnosti k této výzvě.

 

Zdroj: CEBRE

21.05.2013 07:19

E15.cz: Firmám se od zelené energie neuleví

České firmy se systémové úlevy od vysokých příspěvků na obnovitelné zdroje (OZE) v ceně elektrické energie v dohledné době nedočkají. Mechanismus, který ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) se zástupci průmyslu dosud připravovalo, se dostal mimo hru. Podle něj měly platit nižší poplatek na OZE firmy s roční spotřebou vyšší než deset gigawatthodin. Chybějící peníze v systému podpory by dolilo ministerstvo financí ze státního rozpočtu. „Diferenciace příspěvků by byla dlouhodobě neudržitelná. V budoucnu by to znamenalo hrozbu žaloby ze strany Evropské komise,“ vysvětluje Pavel Gebauer, ředitel sekce energetiky MPO, proč ministerstvo od návrhu ustupuje. Evropská komise vyšetřuje Německo a Rakousko, protože si myslí, že zvýhodnění průmyslových firem odporuje evropskému právu. Ve Francii diskriminační charakter diferenciace příspěvků řeší tamní soud. Komise navíc do jednotlivých členských států vysílá signály, že zvýhodnění firem je pro ni nepřijatelné. Více ZDE

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/firmam-se-od-zelene-energie-neulevi-989772#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/firmam-se-od-zelene-energie-neulevi-989772#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

20.05.2013 17:48

P. Nečas: Kde je to možné, měly by ceny energií klesat

Kde je to možné, měly by ceny energií klesat. Řekl to po setkání se zástupci hlavních energetických firem působících na tuzemském trhu premiér Petr Nečas. Na jednání se sešel i s představiteli Českého svazu zaměstnavatelů v energetice a Českého plynárenského svazu. Premiér Petr Nečas na setkání představil pozici vlády před středeční Evropskou radou, která se bude věnovat energetice. Zástupci firem ČEZ, Čepro, E.ON, RWE a Net4Gas předsedu vlády informovali o svých prioritách. Vláda připomínky k energetické politice vnímá a usiluje, aby stanoviska kabinetu odpovídala potřebám průmyslu. Více ZDE

 

20.05.2013 10:52

V. Špidla vnímá kvalitu ovzduší jako problém, avšak žádné zlepšující návrhy pro průmysl nesdělil

Všemi dostupnými možnostmi by podporoval recyklaci a předcházení vzniku odpadu, v silně znečištěných oblastech by rozdával nové ekologičtější kotle třeba i zdarma a myslí si, že by Česká republika měla v maximální možné míře vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů energie. To nejsou názory nějakého ekologického aktivisty, ale bývalého socialistického premiéra a eurokomisaře Vladimíra Špidly (62) a pravděpodobně i ministra životního prostředí v budoucí vládě ČSSD. Není náhoda, že ekologické organizace jeho nominaci přijaly pozitivně, zatímco se současným ministrem Tomášem Chalupou od začátku bojují.

 

ČESKÁ POZICE: A pokud jde o průmysl jako zdroj znečištění ovzduší? Máte nějaké zlepšující návrhy?

ŠPIDLA: Do voleb je ještě hodně času, takže je ještě nemáme přesně formulovány. Určitě ale chceme zmobilizovat všechny dostupné síly, které mají centrální orgány, abychom to co nejrychleji byli schopni řešit. Jestliže existuje pro danou oblast zákon, tak bychom samozřejmě uplatnili všechny zákonné prostředky.

 

Odpůrci Špidlovi vyčítají nedostatečné zkušenosti v dané problematice, on je však přesvědčen, že ministr nemusí být vystudovaný ekolog, ale stačí, aby byl absolventem humanitně-vědního oboru. Životní prostředí totiž chápe spíše jako oblast interakce člověka a přírody. Hodlá se zároveň obklopit týmem odborníků a vědců, kteří mu mají pomoci nastínit možné důsledky jeho politických rozhodnutí. „To, že naše země tak strádá a je v úpadku, je dáno tím, že nepoužíváme správnou výrobní praxi. Rozhodujeme povrchně, prázdně a nepoučeně, a pak se divíme,“ říká Špidla v rozhovoru pro ČESKOU POZICI.

 

Rozhovor čtěte ZDE

 

Zdroj: Českápozice.cz

20.05.2013 10:18

Pozor na novou verzi Provozního řádu ISPOP

CENIA upozorňuje, že v platnost vešla druhá verze Provozního řádu ISPOP. Provozní řád byl aktualizován s ohledem na napojení systému ISPOP na Informační systém základních registrů (ISZR). Provozní řád je určen pro všechny uživatele systému ISPOP. Popisuje soubor podmínek, pravidel a postupů, které jsou při práci s informačním systémem závazné. Např. stanovuje velikost zaslaného hlášení s přílohami na 10MB, definuje odpovědnost ohlašovatele ujistit se, že jeho hlášení bylo úspěšně podáno, popisuje souvislost stavu dokumentů a podání hlášení dle správního řádu č. 500/2004 Sb. ad.) Součástí je také popis elektronických služeb, které ISPOP poskytuje.

 

Dokumenty ke stažení:

Věstníku MŽP (duben)

19.05.2013 17:33

Ministr MŽP T. Chalupa hovořil v OVM o novele zákona o odpadech, schválit ho chce do konce volebního období

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa chce, aby nový zákon o odpadech schválil parlament ještě před koncem volebního období. Podle jeho názoru je reálné, aby byl splněn cíl v roce 2020 recyklovat polovinu komunálního odpadu. Přesné parametry ještě stanoví komise odborníků. Chalupa to dnes řekl v Otázkách Václava Moravce. Více ZDE

 

19.05.2013 13:55

ERU zveřejnil statistiku elektrizační a plynárenské soustavy ČR za rok 2012. Výroba i spotřeba elektřiny v Česku stagnuje.

Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil roční zprávu o provozu české elektrizační soustavy za rok 2012 a také roční zprávu o provozu plynárenské soustavy ČR. Zpráva mj. konstatuje, že hodnota výroby elektřiny brutto za rok 2012 je téměř shodná jako v roce 2011 a totéž lze konstatovat i o spotřebě elektřiny brutto. Došlo k poklesu výroby elektřiny z parních elektráren, naopak mírný nárůst zaznamenaly jaderné elektrárny. K významnému nárůstu výroby elektřiny došlo u kategorie plynových a spalovacích elektráren, což bylo zapříčiněno zprovozněním nových bioplynových stanic. U ostatních kategorií došlo k mírnému nárůstu, resp. ke stagnaci v porovnání s loňskými hodnotami. Výsledný podíl výroby elektřiny z OZE na domácí spotřebě elektřiny brutto činil 11,23 %. Zprávy ke stažení a více ZDE.

 

 

18.05.2013 20:22

Svoz odpadů nově a lépe? Ano, specializované řešení existuje…

Každý, kdo se profesně pohybuje nějakou dobu v oboru svozu odpadů, ví, že nastavit procesy ve společnosti tak, aby byly efektivní a jednoduché, není zrovna procházka růžovou zahradou. Naštěstí na trhu možných nástrojů přibyl nový pomocník a to informační systém Svoz Odpadů od renomovaného výrobce provozního a evidenčního software pro nakládání s odpady – společnosti INISOFT s.r.o. Více ZDE

 

 Reklama

 Legislativa

 

Aktuálně:

 • Připomínkové řízení - přehled/podklady ZDE:
 1. Novela zákoan o odpadech, více ZDE (T: 20.11.2015)
 2. ERÚ zveřejnil návrh na podporu OZE v roce 2015, více ZDE
 3. Věcný záměr zákona o liniových dopravních stavbách, více ZDE (T: 27.10.2014)

 • Novinky (říjen 2014) - přehled/účinnost ZDE:
 1. Novela zákona o odpadech č. 229/2014
 2. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
   
 • Vláda (27. 10. 2014) - přehled/výsledky ZDE
 1. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh)

 

 • EU: Veřejné konzultace - přehled/podklady ZDE
 1. Ratifikace Minamatské úmluvy o rtuti (NEW)
 2. Politické alternativy optimalizace opětovného využívání vody
 3. „Věda se společností a pro společnost“ v rámci iniciativy Horizont 2020
 4. Kvalita pitné vody v EU
 5. ...

 

 • EU: Novinky ve věstníku EU - přehled/dokument ZDE
 1. Nařízení Komise, kterým se mění příloha nařízení o vývozu a dovozu nebezpečných chemických láte
 2. Pracovního programu přezkumu všech účinných látek obsažených v biocidních přípravcích
 3. Závěry o BAT pro výrobu buničiny, papíru a lepenky
 4. Nařízení EK, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení o REACH
 5. Sdělení EK - uvádění spotřeby energie na energetických štítcích vysavačů...
 6. Nařízení Komise, kterým se mění příloha XIV nařízení REACH

 

Předpisy v procesu (ZÁKONY):

 • Novela zákona o prevenci závažnch havárií
 • Novela energetického zákona
 • Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
 • Novela z. emisní povolenky
 • Novela zákona o hospodaření s energií (en. účinnost)
 • ......

 

Více ZDE

Schůze parlamentu - Senát: 22.10. 2014 (26. schůze)

 1. Energetická účinnost a její příspěvek k energetické bezpečnosti a rámec politiky do roku 2030 v oblasti klimatu a energetiky
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
 3. zahájení od 9hod

Schůze parlamentu - PSP ČR: 21. 10. 2014 (19. schůze)

 1. Zákona o hospodaření s energií
 2. Zákon o právu na informace o životním prostředí
 3. Horní zákon
 4. Ochrana ZPF
 5. NP Šumava
 6. zahájení od 9hod

Více ZDE

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 Dotační okénko

 

Aktuálně:

 • 22.10.: OPŽP: Sociálně únosná cena vody na rok 2015 a prezentace monitoring vodohospodářských projektů, více ZDE
 • 14.10.: MZe vyhlásilo dotace pro malé obce na výstavbu vodovodu, kanalizací a ČOV, více ZDE
 • 7.10.: OPŽP: Aktualizace Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory, více ZDE
 • 2.10.:OPŽP: Ministerstvo vydalo dodatek ke směrnici č. 6, více ZDE
 • 2.10.:Doporučení postupu předkládání žádostí o platbu pro projekty OPŽP menšího rozsahu, více ZDE
 • 29.9. OPŽP: Změny v předkládání žádostí v Programu na podporu systému pro nakládání s autovraky, více ZDE

Výzvy:

 • 14.10.: Vodovody, kanalizace a ČOV pro malé obce, více ZDE (T: 28. listopad 2014)
 • 6.10.: MŽP: Program na podporu projektů NNO pro rok 2015, více ZDE
 • 9.9.: Inovační vouchery v Praze 2014, více ZDE (T: 31.10.2014), více ZDE
 • 4.6.: EUROGIA2020 - výzva k předkládání projektů nízkouhlíkových energetických technologií, více ZDE
 • Horizont 2020, EK vyzvala k podání návrhů projektů, více ZDE

Aktuálních možnosti čerpání prostředků z fondů EU - ZDE

 Novinky BOZP

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

22.10.2014 16:16

26. schůze Senátu (22.10.2014)

SLEDUJEME Další - 26. schůze Senátu byla zahájena ve středu 22. října v 9 hodin. Senátoři dle...
22.10.2014 12:46

Žádosti do Nová zelená úsporám je možné podávat až do konce roku

Ministerstvo životního prostředí prodlužuje termín podání žádostí do programu Nová zelená úsporám...
22.10.2014 12:04

Eurogas požaduje jasné a předvídatelné koncepce pro oblast energetiky a ochrany klimatu

Podle Eurogasu je třeba i v této náročné době podpořit jednotlivé společnosti...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
http://vodnihospodarstvi.cz/images/vhlogo06.jpg http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg Přidáte se?

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE