Exkluzivní průzkum:

Nový diskuzní pořad:

 

Reklama

 Nepřehlédněte

 

 • Vláda: 15.4.2015, výsledky ZDE

 • PSP ČR: (26. schůze od 10.3.2015), výsledky ZDE

 • Senát: (7. schůze, 18.3.2015), výsledky ZDE

 • LRV: 26.1.2015, program/výsledky ZDE

 • EU - přehled dění: více ZDE

 • EU- rekapitulace (březen): ZDE

 

 • METODIKA: Přechodné režimy pro spalovací zdroje a jejich dopady na integrované povolování, více ZDE

 • Nový Věstník MŽP přináší přehled platných předpisů, více ZDE

  Nové dotace: Odstranění ekohavárií a černých skládek, více ZDE (T: 14.5.2014)

 • PŘIPOMÍNKY: Návrh novely vyhlášky o bateriích a akumulátorech, více ZDE (T: 5.5.2015)

 • PŘIPOMÍNKY: Návrh NV o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod...více ZDE (T: 28.4.2015)

 • Poslední 8. verze OPŽP ke stažení, více ZDE

 • Aktuální znění novely EIA včetně vyznačených změn s platností od 1. dubna 2015

 • Seminář Inovace a životní prostředí představil rozsáhlé možnosti EU ETV, více ZDE

 • Nové podmínky programu Nová zelená úsporám, více ZDE

 • IPPC: Aktualizace metodiky k základní zprávě, více ZDE

 • Nový diskuzní pořad: Na kávě v CEMC, více ZDE

 

 


 

Věrnostní karty na rok 2015 již v prodeji!

 
 • NOVINKA: SMS zprávy na mobil
 • Přístup do rubriky "Právo" (náhled)
 • Jste součástí procesu vzniku nové legislativy
 • Aktuální novinky na email
 • Emailový zpravodaj 1x týdně
 • Slevy na vzdělávací akce a odborné periodikum

Další informace ZDE.
 

 

Odkrývá obsah, který NENÍ ostatním DOSTUPNÝ.

 


 

Třetíruka.cz a chytré RSS aplikace:

Nalaďte si portál také v chytrých aplikacích jako je například Feedly, qReadr, FeedMe atd. Jako zdroj informací prosím využijte: http://odpady.webnode.cz/rss/all.xml


 Přehled veřejných zakázek

 

Předmět zakázky Zadavatel


 

Pozor probíhá testovací fáze! Data poskytuje ze své databáze společnost NESS Czech s.r.o., která spravuje portál Zakázky plus (www.zakazky-plus.cz). Data jsou pravidelně získávána ze serverů vestnikverejnychzakazek.cz a jsou ručně čištěna na úrovni identifikace zadavatelů a dodavatelů. V případě jakéhokoli dotazu se neváhejte obrátit na e-mail: CZ-zakazky-plus@ness.com.

 Odpadové fórum aktuálně

 

Dubnové číslo Odpadového fóra s tématem paliva z odpadů už čeká na přečtení. Polemizujeme nad kapacitami pro spalování paliv z odpadů, reportáž je z Týdne výzkumu a inovací pro praxi a nechybí ani odborné příspěvky na téma paliva ze směsného KO, studie porovnání EVO v ČR a využívání alternativních paliv v cementárnách. Jako vždy zde najdete pravidelnou otázku pro soudního znalce, zprávy ze světa a legislativní a dotační servis. Anotaci najdete ZDE.

 

 

 

 

 

 

 • Časopis ODPADOVÉ FÓRUM je odborný měsíčník zabývající se všemi aspekty, které souvisejí s odpadovým hospodářstvím.
 • WASTE FORUM je elektronický recenzovaný časopis zaměřený na vědecké práce s tématikou odpadů.

 Reklama

 

 Odborné akce

     
27.1.-10.6. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG
21.4. Legislativa nakládání s odpady v roce 2015 aneb jak být vždy o krok napřed
Opakování: 22., 23. a 29.4., 2.,3. a 4.6.
21.4.

Dny otevřené vědy 2015

21.4. Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem z kuchyní a stravoven
21.4. Materiálově-energetické využití biomasy a odpadů pyrolýzou a zplyňováním
23.4. POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA), VČETNĚ VÝKLADU O AKTUÁLNĚ SCHVÁLENÉ NOVELE /Praha/
23.4. SYSTÉM ŘÍZENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU - ISO 14001 (Brno)
24.4. Inteligentní budovy a města
28.4. PROBLEMATIKA VÝKUPU KOVŮ V ČR
28.4. ODPADY - NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŮVODCŮ PODPADŮ (Brno)
28.4. ODPADY 2015 V PRAXI - ZÁKON č. 229/2014 Sb., EURONOVELA (Hradec Králové)
21.-23.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
29.4. NOVÉ POVINNOSTI V CHEMICKÉ LEGISLATIVĚ OD 1. 6. 2015 (Hradec Králové)
30.4. Úprava pitných vod
5.5.

Práce s programem EVI 8 pro jeho pokročilé uživatele

Opakování: 6. a 7.5., 3., 4. a 5. 11.

5.5. Obalové povinnosti v EU
11.-12.5. 20. konference MĚŘENÍ EMISÍ A OCHRANA OVZDUŠÍ (Ústupky u Seče)
11.5. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) se zaměřením na aktuální novelizaci právní úpravy
12.5.

Zákon o vodách a o aktuálních změnách. Ochrana vod, tvorba havarijních plánů

Opakování: 13. a 14.5.

  
13.-15.5. 36. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE
14.5. Výpočet klasifikace dle CLP u směsí nebezpečných pro lidské zdraví
14.5. Odpady ve zdravotnictví
14.5. ODPADY 2015 V PRAXI - ZÁKON č. 229/2014 Sb., EURONOVELA Praha 2. termín
19.-21.5. LEGISLATIVA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAXI SE ZAMĚŘENÍM NA AKTUÁLNÍ ZMĚNY*
19.5.

Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče a domovů důchodců včetně kuchyňských odpadů

Opakování: 20.5.

19.-21.5. Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE
20.-21.5. Mezinárodní konference EIA/SEA 2015
23.-25.5. Technika ochrany prostredia – TOP
29.5. Odstranění zápachu, hygienizace kalu, odvodňování kalu
4.-6.6.

Životní prostředí a úpravnictví

9.6.

Práce s programem EVI 8 pro zařízení ke sběru a zpracování autovraků

Opakování: 10.6.

16.6.

Prevence závažných havárií - PZH

Opakování: 17.6. a 18.6.

26.6. Průmyslové ČOV, Energie, OZE
31.7. Čistírny odpadních vod pro skupiny domů a menší obce
28.8. Možnosti úspor v restauracích a hotelových provozech
7.-10.9. XXIII.Mezinárodní kongres a výstavu  ODPADY - LUHAČOVICE 2015
9.9.

Chemická legislativa

Opakování: 10.9.

15.-19.9. FOR WASTE & WATER
15.-19.9. FOR THERM
15.-19.9. FOR ARCH
15.-19.9. FOR WOOD
17.-18.9. Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje
25.9. Objekty parkovacích ploch
30.10. Flotace a další procesy pro průmyslové vody
27.11. Inovace v oblasti domovních čistíren odpadních vod
18.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2016

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 

Chci zařadit akci do kalendáře, více ZDE

 


Důležité dokumenty

 

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Politika druhotných surovin ČR

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Program předcházení vzniku odpadů (PVO) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Plán legislativních prací vlády na rok 2015 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Plán přípravy vyhlášek na rok 2015

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zpráva o životním prostředí 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Návrh aktualizované Surovinové politiky ČR http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Historická ročenka statistiky energetiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

EXKLUZIVNĚ: Strategie Vlády ČR v oblasti životního prostředí a energetiky v rámci působení ČR v EU

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
EXKLUZIVNÍ přehled všech 36 návrhů na opatření, které schválila vláda v rámci tzv. EKOAUDITU http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

 

Novinky

22.01.2014 10:45

Novely obalového a chemického zákona, potažmo zákona o PZH, projednají poslanci na začátku února

http://www.obrazky.cz/media/3/5jqRYYB618-g7XHq8kPkGJKN_NFzg8lBzI41pgXjPMc&width=224Novela obalového zákona a chemického zákona, potažmo zákona o prevenci závažných havárií, je zařazena na šestou schůzi Poslanecké sněmovny. Schůze je naplánována na čtvrtého února a oba návrhy zákonů se mají projednat v prvním čtení. Novela zákona o obalech se týká nových recyklačních cílů a dále se v příloze uvádí názorné příklady některých výrobků zda jsou či nejsou obalem. Novela chemického zákona adaptuje nařízení EU o používání fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu v pracích prostředcích pro spotřebitele a v detergentech určených pro automatické myčky nádobí pro spotřebitele. V případě, že skladujete méně než 2500 tun těžkého topného oleje, nebudete jako provozovatel spadat pod zákon o prevenci závažných havárií. Vládní návrh zákona o obalech je předběžně zařazen jako bod 15 a vládní návrh chemického zákona a zákona o prevenci závažných havárií jako bod 16. Upozorňujeme, že jde o návrh programu. Více ZDE

 

22.01.2014 09:26

HN: Praha si zkusí obří výpadek elektřiny

http://ihned.cz/img/11_0/pata_new0.pngDesítkám lidí se 26. února v noci rozdrnčí telefony. Z postelí je vytáhne obrovský výpadek elektřiny, který chystá pražský magistrát. I když jen nanečisto. Hodinu před půlnocí na celém území metropole a také v části Středočeského kraje dojde k blackoutu. Blackout patří mezi nejreálněji hrozící katastrofy, které mohou Česko postihnout. Zkušenosti s rozsáhlými výpadky elektřiny má z posledních let Evropa i Severní Amerika. Blízko velkým problémům byla ostatně loni v červnu i Praha, když vybuchla rozvodna na Jižním Městě a do tmy se na desítky minut ponořila polovina metropole. Vedení Prahy si od cvičení slibuje, že odhalí, jak je město na podobnou situaci připraveno a co je potřeba v postupech změnit či doplnit. Blackout není jedinou katastrofou, na niž se momentálně Praha připravuje. Postupy a scénáře se ladí například i pro případ pádu letadla.

 

Zdroj: Hospodářské noviny

22.01.2014 08:14

TÝDEN: Česko přijde o deset miliard z evropských fondů

Euro-BanknotenČeská republika přijde o deset miliard korun z evropských fondů, které nestihla vyčerpat z limitu pro loňský rok. Původně přitom ministerstvo odhadovalo ztrátu za loňský rok až na 30 miliard Kč. "Roční limit čerpání byl loni splněn z 97 procent. V tuto chvíli to vypadá, že míra nedočerpání bude nejvýše 12 miliard korun. Nicméně stále ještě jednáme s Evropskou komisí o dalších výjimkách u projektů zpožděných kvůli loňským povodním a průtahům u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, takže je pravděpodobné, že konečná částka bude ještě nižší," řekl první náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun s tím, že ve hře zůstávají projekty za celkem dvě miliardy korun. Minimální limit, kolik muselo Česko loni i kvůli projektům z předchozích dvou a tří let vyčerpat, byl 16,95 miliardy eur (zhruba 467 miliard korun). "V průběhu roku bylo 11 programů, které jsme klasifikovali jako rizikové a nakonec výraznější nedočerpání bylo jen u dvou, kde to bylo dlouhodobě jasné - Operační program Životní prostředí a Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost," dodal Braun. Vůbec nejhůře dopadl právě OP životní prostředí, který podle aktuálních odhadů loni nevyčerpal 5,27 miliardy korun. Více ZDE

 

 

Zdroj: Týden.cz (20. 1. 2014)

Obrázek: wikimedia (Stevy76)

22.01.2014 08:03

Pražský dopravní podnik vyzkouší nový elektrobus, který se v zimě elektricky vytápí a v létě klimatizuje.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) uvede ve dnech 22. až 26. ledna 2014 do zkušebního linkového provozu další elektrobus, tentokrát model Siemens-Rampini. Jedná se o zcela bezemisní elektrobus, který se díky své velikosti hodí do úzkých ulic centra města. V Praze si ho cestující budou moci vyzkoušet na lince č. 216. Díky rozsáhlé tramvajové síti, jaká v Praze je, lze provoz elektrobusu zajistit bez zásadních investic. Dobíjení je velice jednoduché, rychlé a efektivní. Při čekání na konečné stačí zdvihnout sběrač na 10 – 15 minut a dobíjet. Elektrobus se v zimě elektricky vytápí a v létě klimatizuje. Dojezd bez dalšího dobíjení by měl být cca 150km. Více ZDE

 

21.01.2014 19:00

Pohled na NP Šumava očima britské studie: rozšíření divočiny je ekonomicky výhodné (studie ke stažení!)

File:P8221240-Kalsching-2012-08-22.JPGČím více divočiny bude v Národním parku Šumava, tím větší příliv peněz do této oblasti a lepší prostředí pro místní podnikatele. Vyplývá to z výsledků nové mezinárodní studie britské konzultační společnosti EFTEC (Economics for the Environment Consultancy). Socioekonomické aspekty doposud nebyly posuzovány a měly by podle vědců být argumentem pro lidi, kteří s rozšířením divočiny nesouhlasí. Výsledky ukazují, že přijetí návrh ministerského zákona, který předpokládá velké investiční záměry, by snížilo hodnotu parku jako populární oblasti s divokou přírodou a poškodilo rozvoj ekoturismu. Turismus na Šumavě přináší podle studie ročně téměř dvě miliardy korun. Celkový ekonomický přínos parku ale podle odhadů dosahuje ročně až 44 miliard korun.

Rozhodování o divočině v Národním parku Šumava bude mít zásadní vliv i na místní ekonomiku. Kvalitnější ochrana divoké přírody, rozšíření bezzásahových území a rozvoj turistiky zaměřené na divokou přírodu podpoří ekonomický rozvoj regionu, zatímco prosazování developerských projektů na úkor vzácné přírody vyvolá jen krátkodobé zisky, z nichž navíc nebudou profitovat obce a místní obyvatelé.

To je hlavní závěr nové studie, kterou na včerejší tiskové konferenci za účasti renomovaných expertů představili Ian Dickie, obchodní ředitel EFTEC a vědci z Centra výzkumu globální změny Akademie věd ČR. Celkový ekonomický přínos národního parku vyčíslila studie na 44 miliard korun ročně, a to zejména díky existenci vzácné a málo porušené přírody. Bezzásahové zóny s divočinou přitom přinášejí víc peněz než místa, kde zasahuje člověk.

Studie „Ekonomické dopady rozdílných scénářů péče o NP Šumava“ hodnotí tři možnosti vývoje: pokračování současného stavu, přijetí zákona navrženého bývalým ministrem Chalupou, který jde na ruku velkým developerům, a přijetí návrhu zákona, připraveného vědci a ekologickými organizacemi. Vědci předají tuto studii novému ministru životního prostředí, který rozhodne o dalším osudu našeho největšího národního parku.

 

Komentáře:

Ian Dickie, MA, MSc., obchodní ředitel EFTEC a ředitel Aldersgate Group z Velké Británie:
Rozšířit v NP Šumava území divočiny představuje dvojnásobnou výhru - pro šumavskou přírodu i pro místní ekonomiku. Toto řešení zajistí parku unikátní pozici na rostoucím evropském trhu s ekoturismem a prožitkovou turistikou. Naopak scénáře, jež slibují rozvoj Šumavy prostřednictvím velkých developerských projektů a snížením rozlohy divočiny, by poškodily jak přírodu, tak na i na ni navázanou turistiku. Příležitost k udržitelnému růstu místní ekonomiky by byla ztracena ve prospěch zisku několika velkých investorů a dočasných pracovních příležitostí.“

Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., vedoucí oddělení výzkumu biodiverzity Centra výzkumu globální změny Akademie věd ČR (CzechGlobe) a profesor ekologie na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity:
„Studie je prvním skutečně vědecky fundovaným socioekonomickým rozborem situace. Ukazuje jednoznačně, že naivní představy místních politiků o spásném rozvoji národního parku stavbami lanovek a omezením velikosti stanovišť ponechaných přírodě k jejímu nerušenému rozvoji by značně poškodily ekonomickou situaci a kvalitu života místních obyvatel. Tito lidé by byli sami proti sobě, pokud by podobné věci připustili. Studie ukazuje řadu pozitivních způsobů, jak využít nezměrného obchodního potenciálu člověkem nerušené přírody na Šumavě pro blahobyt lidí, kteří zde žijí.“

 

Experti ve studii dokladují, že ekonomické důsledky případného přijetí ministerského zákona a v menší míře i zachování současného nekoncepčního přístupu
k managementu NP Šumava:

 • negativně ovlivní současnou turistiku za přírodou a potenciál jejího rozvoje,
 • sníží hodnotu národního parku jako oblasti s divokou přírodou a vysoce kvalitními ekosystémy,
 • a tím oslabí marketingovou hodnotu území jako atraktivní turistické a rekreační destinace.

Studie vážně zpochybnila ekonomický přínos založený na stavebním rozvoji a takových projektech, jako je například vybudování lanovky a sjezdovky na Hraničník. Naopak návrh na rozšíření bezzásahových oblastí ponechaných přírodě považují experti za ekonomicky životaschopný scénář, který:

 • využije globální růst ekoturismu,
 • vytvoří ekonomické příležitosti rozvojem turistiky v nových územích divočiny chráněné jako bezzásahové oblasti i v širším regionu NP,
 • nepoškodí vzácnou přírodu a nepodkope ekologickou integritu národního parku.

Experti poukazují na ekonomicky dobře fungující Národní park Bavorský les, který „… má 53 % divočiny a velkou návštěvnost: spočívá v ikonické hodnotě ‚značky‘ divočina, v přírodní krajině a pocitu odlehlosti, která se k ní váže ...turistika vynahrazuje ztráty z lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu...větší podíl příjmů z turistiky [oproti dřevařství] zůstává v regionu.“(str. 28).

 

VÝTAH HLAVNÍCH BODŮ STUDIE V ČESKÉM JAZYCE

 

Dokumenty ke stažení:

VLASTNÍ STUDIE V ANGLICKÉM JAZYCE
PREZENTACE AUTORA, IANA DICKIEHO, V ANGLICKÉM JAZYCE NA TK 20.1.2014
PREZENTACE DICKIEHO A KINDLMANNA V ČESKÉM JAZYCE NA TK 20.1.2014

 

Související články:

Budoucí ministr Brabec je pod tlakem aktivistů, tvrdí starosta Modravy (LN, 22.1.2014)

Brabec pro LN: Nejvzácnější části Šumavy musí zůstat bez zásahů (Českénoviny.cz, 21.1.)

Studie: Rozšíření divočiny v NP Šumava je ekonomicky výhodné (Českénoviny.cz)

Šumava na rozšíření divočiny vydělá, tvrdí studie (E15)

 

Zdroje: E15.cz, Českénoviny.cz, www.sumava-kurovec.cz

Foto: Miloš Hlávka/Wikimedia

 

Turismus na Šumavě přináší podle studie ročně téměř dvě miliardy korun. Celkový ekonomický přínos parku ale podle odhadů dosahuje ročně až 44 miliard korun.. Socioekonomické aspekty doposud nebyly posuzovány a měly by podle vědců být argumentem pro lidi, kteří s rozšířením divočiny nesouhlasí.Více na: http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/sumava-na-rozsireni-divociny-vydela-tvrdi-studie-1054344#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

21.01.2014 14:23

EU by neměla myslet jen na snižování emisí

EU se zatím soustředila pouze na snižování emisí a otázky konkurenceschopnosti evropského průmyslu na globálním trhu a energetické bezpečnosti zůstávaly stranou. Rámec pro klima a energetiku do roku 2030 by jim měl věnovat odpovídající pozornost. V oblasti životního prostředí by měl být jeden reálně dosažitelný cíl pro celou EU.

„Snižování emisí je v pořádku, EU ale musí myslet také na konkurenceschopnost a energetickou bezpečnost. Evropské podniky dnes platí třikrát vyšší ceny zemního plynu a dvakrát vyšší ceny elektřiny než americké,“ upozornil předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek a dodal: „V Bruselu by měli přemýšlet, jak snižovat emise a nezatěžovat přitom kapsy domácností a podniků ani veřejné rozpočty.“

EU by měla mít pouze jeden společný cíl v oblasti životního prostředí, a to snížení emisí skleníkových plynů. Snižování emisí by mělo probíhat na tržním principu a principu technologické neutrality, aby bylo dosaženo maximálních úspor s minimem nákladů.

„O tom, jak budou snižovat emise, by měly rozhodovat domácnosti a podniky samy podle toho, co se jim vyplatí a ne podle příkazu úředníka z Prahy nebo z Bruselu. Samostatné cíle na energii z obnovitelných zdrojů a úspory energie se ukázaly být velmi drahé, neefektivní a protitržní,“ uvedl Mirek Topolánek.

Elementární podmínkou správného fungování trhu je, že každá vypuštěná tuna emisí bude zpoplatněna stejně. Emise z malých stacionárních zdrojů dnes ale nejsou zpoplatněny vůbec. To poškozuje teplárny v konkurenci s individuálním vytápěním, které zhoršuje ovzduší.

Závazky podílu energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030 by způsobily masivní vývoz biomasy z ČR. Hloupost současných cílů pro množství energie z obnovitelných zdrojů spočívá mimo jiné i v tom, že při jejich plnění není důležité, kde biomasa vyrostla, ale kde byla spálena.

„I ekologické organizace by měly pochopit, že kvůli přijetí nějakého politického závazku stromy v Česku rychleji neporostou a souboj dotačních schémat o omezené zdroje biomasy s Německem a Rakouskem prostě nemůžeme vyhrát. Pokud česká biomasa skončí za hranicemi, budou se teplárny muset vrátit k uhlí, které ubývá,“ varoval ředitel Teplárenského sdružení České republiky Martin Hájek.

Teplárny využívají již dnes značné množství energie z obnovitelných zdrojů, především ve formě biomasy a biosložky komunálního odpadu. Do roku 2030 chtějí tento podíl v závislosti na ekonomických a technických podmínkách dále významně navýšit a postupně nahrazovat uhlí. Teplárny také významně přispívají k úsporám primární energie v České republice zejména využíváním vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.

 

Zdroj: TZ Teplárenské sdružení

21.01.2014 13:38

Novely vyhlášek, které stanoví Katalog odpadů a podrobnosti nakládání s odpady posoudí Legislativní rada vlády

www.wielkopolska.poli...Ministerstvo životního prostředí předložilo k projednání v pracovních komisích Legislativní rady vlády návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Cílem předkládané vyhlášky je provedení odpovídajících změn v prováděcích vyhláškách tak, aby odpovídaly novelizovaným ustanovením zákona o odpadech. Dále tato vyhláška provádí opravu některých nepřesností ve stávajícím textu novelizovaných vyhlášek a přináší také novou úpravu některých institutů. Navrhovaná novela blíže specifikuje tzv. přejímku odpadů do zařízení a předávání informací o vlastnostech přejímaných odpadů a dále uvádí frekvenci pro evidenci odpadů  v případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů. Nabytí účinnost je plánováno na 1. března 2014. Další podrobnosti a dokumenty ke stažení ZDE.

 

Související článek:

Návrh novely vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady (25.9.2013, připomínkové řízení)

21.01.2014 13:19

Komise MŽP: 26 projektů na podporu neziskovek nesplnilo formální požadavky

File:Bureaucracy Illustration Czech.jpgKomise ministerstva životního prostředí (MŽP) posuzovala na konci roku 2013 formální náležitosti podaných žádostí o dotaci na podporu projektů, které předložily neziskové organizace (NNO) na rok 2014. Při jednání komise pro otevírání obálek bylo zaevidováno 164 nabídek projektů. Všechny formální náležitosti stanovené vyhlášením Výběrového řízení splnilo 138 nabídek, které dle zápisu Komise postupují do expertního hodnocení. Tedy 26 projektů bylo vyřazeno z formálních důvodů. Důvody které komise nejčastěji uváděla: nedodržení závazné osnova projektu nebo chybějící podpis na žádosti o dotaci

 

Dokument ke stažení:

Zápis z komise pro otevírání obálek Výběrového řízení na podporu projektů NNO pro rok 2014

 

Zdroj: MŽP, obrázek (Petr Novák, Wikipedie)

21.01.2014 10:58

Safina rozjela samostatnou divizi Recyklace

Společnost Safina, lídr mezi zpracovateli materiálu s obsahem drahých kovů ve střední a východní Evropě, rozjela samostatnou výrobní divizi Recyklace. Recyklace v současné době tvoří polovinu ročního obratu společnosti Safina, generuje více než 2, 5 miliardy korun. Šéfem se stane Josef Bříza (36), který dosud pracoval ve firmě na pozici obchodního manažera.

 

Zdroj: E15

Více na: http://zpravy.e15.cz/kancelar/personalie/safina-rozjela-samostatnou-divizi-recyklace-povede-ji-briza-1054515#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: http://zpravy.e15.cz/kancelar/personalie/safina-rozjela-samostatnou-divizi-recyklace-povede-ji-briza-1054515#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: http://zpravy.e15.cz/kancelar/personalie/safina-rozjela-samostatnou-divizi-recyklace-povede-ji-briza-1054515#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

21.01.2014 10:53

Evropská komise schválila návrh ČR na bezplatnou alokaci povolenek

www.auto.czEvropská komise vydala 17. ledna 2014 rozhodnutí, kterým stanovuje alokaci bezplatných emisních povolenek pro české průmyslové podniky zařazené v systému emisního obchodování (EU ETS). Česká republika je tak devátým státem Evropské unie, kterému se podařilo získat kladné rozhodnutí Evropské komise k návrhu rozdělení povolenek. Celkem průmyslovým podnikům přidělí Ministerstvo životního prostředí cca 172 mil. povolenek na období let 2013-2020 s tím, že množství povolenek se bude mezi jednotlivými lety postupně snižovat.

Mezi roky 2013 a 2020 probíhá třetí fáze EU ETS. V této fázi platí nová, komplexnější pravidla pro přidělování bezplatné alokace povolenek všem podnikům, které jsou v EU ETS zahrnuty – v České republice je to asi 350 zařízení.

Bezplatná alokace na rok 2013 byla oproti původnímu očekávání zdržena právě kvůli nové a složitější metodice výpočtu alokace, čekání na ostatní členské státy a dlouhým konzultacím s EK. Nyní však Komise schválila návrh ČR a přidělení povolenek pro průmysl a na výrobu tepla tak již nic nestojí v cestě. MŽP již zahájilo vydávání rozhodnutí o alokaci pro jednotlivá zařízení a po nabytí jejich právní moci (tj. po 15 dnech) přidělí národní správce rejstříku, OTE, a.s., povolenky na účet provozovatelů. Alokace na rok 2014 a další roky by měla proběhnout v řádném termínu, tj. do konce února. (pokud nebude třeba alokaci upravit z důvodu změn v provozu v roce 2013).

Schválení alokace pro výrobce elektřiny očekáváme od Evropské komise v řádu dnů, následně Ministerstvo životního prostředí opět vydá rozhodnutí o bezplatné alokaci.

 

Český rozhlas - ČRo:

Podobně to funguje i u státu. Povolenky prodává v dražbě nejen podnikům, ale i jinému státu. Úplně první prodej v historii povolenek například směřoval do Japonska. Polovina z výtěžku jde do státního rozpočtu, druhou polovinu si mezi sebou rozdělí ministerstvo životního prostředí a ministerstvo průmyslu, přičemž poměr mezi resorty se v čase mění. Zatím jde naprostá většina na životní prostředí. Postupně do roku 2020 se bude pomalu zvětšovat podíl ministerstva průmyslu, a to z toho důvodu, že bude potřeba začít podporovat další ekologizaci podniků. Časem by tak resort průmyslu mohl mít třeba 40 procent. Informace o emisních povolenkách přinesla do studia redaktorka Jitka Hanžlová - poslechněte si ZDE.

 

Zdroj: MŽP, ČRo

 Reklama

 Legislativa

 

Aktuálně:

 • Připomínkové řízení - přehled/podklady ZDE:
 1. Ustavení koordinačního subjektu k posílení regulace ve vodárenství, více ZDE (T: 22.4.2015)
 2. Návrh novely vyhlášky o bateriích a akumulátorech, více ZDE (T: 5.5.2015)
 3. Návrh NV o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod..., více ZDE (T: 28.4.2015)
 4. Prováděcí vyhlášky k novému zákonu o prevenci závažných havárií, více ZDE (T: 15.4.2015)
 5. Národní plány povodí, více ZDE (T: 22.6.2015)

 

 • Novinky (duben 2015) - přehled/účinnost ZDE:
 1. Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 2. Nový Věstník MŽP přináší přehled platných předpisů, více ZDE

 3. Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
 4. Vyhláška o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)
 5. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů

 

 • Vláda (22.4. 2015) - přehled/výsledky ZDE
 1. zatím bez zájmu

 

 • EU: Veřejné konzultace - přehled/podklady ZDE
 1. Seznam navrhovaných projektů společného zájmu v oblasti inteligentních sítí (T: 15.4.2015)
 2. REACH povolení: zefektivnění a zjednodušení řízení o žádosti REACH, o registraci žádosti týkajících se použití látek v malých objemech a na prodloužení jednorázových přechodných opatření. (T: 30.4.2015)

 

 • EU: Novinky ve věstníku EU - přehled/dokument ZDE
 1. Prováděcí rozhodnutí Komise, kterým se stanoví seznam sledovaných látek pro monitorování v rámci celé Unie v oblasti vodní politiky
 2. Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
 3. Rozhodnutí Rady o přistoupení EU k Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES)
 4. Oprava prováděcího rozhodnutí EK, kterým se stanoví závěry o BAT o průmyslových emisích pro rafinaci minerálních olejů a plynů
 5. Rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí o prodloužení platnosti ekologických kritérií pro udělení ekoznačky EU některým výrobkům

Předpisy v procesu (ZÁKONY):

 • Novela zákona o odpadech
 • Novela zákona o prevenci závažnch havárií
 • Novela energetického zákona
 • Novela zákona o hospodaření energií
 • Věcný návrh novely zákona o odpadech
 • Věcný návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností
 • .....

Více ZDE

Schůze parlamentu - Senát: 18.3. 2015 (7. schůze)

 1. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2013
 2. Zákon o hospodaření energií
 3. Zákon o právu na informace
 4. Výsledky - ZDE

Schůze parlamentu - PSP ČR: 10. 3. 2015 (26. schůze)

 1. Novela zákoan o odpadech
 2. Energetický zákon
 3. Zákon o prevenci závažných havárií (SEVESO III)
 4. Novela zákona o ochraně veřejného zdraví
 5. Biopaliva
 6. Výsledky - ZDE

Více ZDE

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 Dotační okénko

 

Aktuálně:

 • 17.4.: Výsledky auditu nového monitorovacího systému ohrožuje vyhlášení nových dotací, více ZDE
 • 15.4.: Harmonogramy výzev budou aktualizovány, první avíza již v dubnu, více ZDE
 • 14.4.: MŽP otevřelo program na odstranění ekohavárií a černých skládek, více ZDE
 • 9.4.: OPPIK myslí i na energetiku, k dispozici bude téměř 34 miliard korun, více ZDE
 • 8.4.: Publikace - Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi (2. vydání), ke stažení ZDE
 • 8.4.: Nečastější otázky a odpovědi k novému dotačnímu monitorovacímu systému (MS2014+), více ZDE
 • 4.4.: Obce, spolky nebo školy mohou žádat o dotaci na sázení stromů, více ZDE (T: 28.5.2014)
 • 3.4.: Poslední 8. verze OPŽP ke stažení, více ZDE
 • 2.4.: Změny dokumentu OPŽP se týkají výběrových řízení, vratek a sankcí, více ZDE
 • 1.4.: Obce a města mají enormní zájem o dotace na veřejnou zeleň. Podaly 191 žádostí, více ZDE

Výzvy:

 • Odstranění ekohavárií a černých skládek, více ZDE (T: 14.5.2014)
 • Granty na výsadbu stromů, více ZDE (T: 28.5.2014)
 • Evropská výzva pro předkládání inovativních projektů, více ZDE (10.4.2015)
 • 27.2.: TAČR - GAMA, 1. podprogram, více ZDE (T:15.4.2015)
 • 3.2.: OPPK - 15. výzva (životní prostředí, podniky a inovace), více ZDE (T: 27. resp 30.4.2015)
 • 27.1.: Dotace na zpracování autovraků, více ZDE (T: 31.12.2015)
 • 4.6.: EUROGIA2020 - výzva k předkládání projektů nízkouhlíkových energetických technologií, více ZDE
 • Horizont 2020, EK vyzvala k podání návrhů projektů, více ZDE

Aktuálních možnosti čerpání prostředků z fondů EU - ZDE

 Novinky BOZP

 Odborné časopisy

 

11/2013
 

 

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

17.04.2015 13:36

Výsledky auditu nového monitorovacího systému ohrožuje vyhlášení nových dotací

Začátek čerpání dotací z fondů Evropské unie na programové období 2014-2020 je závislý na...
17.04.2015 12:05

Brabec: Nové kotlíkové dotace budou ještě letos, získat bude možné příspěvek až 85 %

AUDIO Kotlíkové dotace financované z fondů EU odstartují už v letošním roce. Na dnešní návštěvě v...
17.04.2015 07:59

Konečný termín pro klasifikaci a označení chemických směsí podle nařízení CLP se blíží

ECHA znovu upozorňuje na konečný termín 1. 6. 2015, kdy v souladu s nařízením CLP musí být...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
http://vodnihospodarstvi.cz/images/vhlogo06.jpg http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg Přidáte se?

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE