ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Elektroodpad, energetika budov a rozhovory nejen s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem, to je nové Odpadové fórum - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI

Říjen
   
25.-26.10.

Provoz vodovodů a kanalizací 2016

31.10. Výpočet klasifikace CLP pro směsi – praktické cvičení; PLZEŇ
Listopad    
1.11.

Anaerobie, léky, drogy, smrad a legislativa (Brno)

Opakování: 2.11. (Praha)

1.11.    Tvorba bezpečnostních listů; PLZEŇ
2.11. BL versus data z registračního dossieru; registrace na ECHA; etikety - PLZEŇ
3.11. 12. ročník Konference bezpečnostního managementu
8.11. Odpadový hospodář
8.-10.11. Ochrana ovzduší ve státní správě, XI teorie a praxe
9.11. PODNIKOVÝ EKOLOG PRO ZAČÁTEČNÍKY
10.11.

VODOPRÁVNÍ VZTAHY - VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH (PRAHA - 1. termín)

14.11. Ekologické minimum, legislativa ochrany životního prostředí v kostce aneb manuál ekologa začátečníka 3. blok – voda + CHLaS
Opakování: 15.11.
14.11. OHSAS 18001 - Seznámení s požadavky normy
14.11. Energetická statistika
15.11. SEDIMENTY A ZEMINY 2016 Hradec Králové - workshop
16.11. ENERGY TOUR 2016 (EPC, ener. audit, PENB...)
21.11. Výpočet klasifikace CLP pro směsi – praktické cvičení; OLOMOUC
22.11.

Seminář MŽP k předcházení vzniku odpadů

22.-23.11. Vodní toky 2016
22.11. Tvorba bezpečnostních listů; OLOMOUC
23.11. BL versus data z registračního dossieru; registrace na ECHA; etikety - OLOMOUC
24.11. VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – HRADEC KRÁLOVÉ
25.11. Úprava pitných a procesních vod
29.11. SEDIMENTY A ZEMINY 2016 Brno - workshop
30.11. NOVINKY V OBLASTI BOZP - výhledn na rok 2017
30.11.

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017

Prosinec    
6.-8.12. Manažer a Auditor systémů řízení dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
6.12. SEDIMENTY A ZEMINY 2016 Most - workshop
8.12. VODOPRÁVNÍ VZTAHY - VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH (Olomouc)
12.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do systému ISPOP za rok 2016 z programu EVI 8
Opakování: 13.12.2016, 3.1.2017, 4.1.2017, 5.1.2017, 11.1.2017, 12.1.2017, 24.1.2017, 25.1.2017
13.12. VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – PRAHA
14.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
Opakování: 15.12.2016, 17.1.2017, 18.1.2017
16.12. iKURZ: Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
Opakování: 20.1.2017, 2.2.2017
16.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2017
24.1.-7.6.2017  Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG
Leden    
5.1.

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2017 (Praha)

11.1. ISPOP - novinky 2017
17.1. ISPOP - NOVINKY 2017 Brno
19.1. VODOPRÁVNÍ VZTAHY - VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH (PRAHA - 2. termín)
Únor    
2.2.

Modrá úsporám… utopie a praxe

Opakování: 7., 8., 14., 16., 21., 22., 28.2 a 2.3.

21.-22.2. Integrovaný registr znečišťování po novele zákona č. 25/2008 Sb. Nové povinnosti a zásadní změny v ohlašovací agendě IRZ za rok 2016
21.-22.2. STROJÍRENSKÉ FÓRUM
Březen    
2.3. iKURZ: Práce s programem ENVITA Ovzduší v ohlašovací agendě za rok 2016 do ISPOP
7.3. Legislativa ochrany ovzduší, základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší a novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP
10.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování po novele zákona č. 25/2008 Sb. Nové povinnosti a zásadní změny v ohlašovací agendě IRZ za rok 2016
Duben    
25.-26.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
Březen    
23.-25.5. MEZINÁRODNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

07.09.2015 19:01

ČPS: Všechny zásobníky zemního plynu jsou téměř plné

Veškerá skladovací kapacita zemního plynu je již nyní v ČR naplněna na více než 87 procent, uvedl dnes Český plynárenský svaz (ČPS) v tiskové zprávě. Zásobníky RWE Gas Storage a MND Gas Storage by zcela plné měly být asi už během měsíce. Česká plynárenská soustava je tak podle svazu již nyní dobře připravena na nadcházející zimní topnou sezónu a s podílem skladovací kapacity na roční spotřebě plynu se řadí mezi evropskou špičku. Podzemní zásobníky mají totiž v případě politických konfliktů, zásadní roli pro spolehlivost dodávek.

„V současné době máme zásobníky zemního plynu naplněny už téměř na 90 procent, tak jako v tomto období v předešlých letech. Plynárenské společnosti jsou připraveny i tuto zimu plynule zásobovat domácnosti i firmy zemním plynem a zásobníky v tom hrají klíčovou roli. Od roku 2009 jsme investovali do rozšíření zásobníků další tři miliardy korun. Jsme dnes připraveni i na případné problémy s dodávkami zemního plynu Centrálním koridorem z Ukrajiny do Evropy,“ říká Jan Valenta, předseda Rady Českého plynárenského svazu.

Podobně je to i u našich sousedů. Polsko, Holandsko, Itálie, Británie, Chorvatsko mají už zásobníky také naplněny přes 85 procent, další členské země kolem 60-70 procent.“ Celý Evropský plynárenský trh je v současnosti nastaven již tak, aby si uměl poradit i s přerušením dodávek zemního plynu po významnější dobu a odběratelé nepocítili jakékoliv hrozby politického vydírání. Bohužel politické konflikty poškozují dnes v Evropě image zemního plynu, jinak velmi ekologického a komfortního paliva,“ dodává Jan Valenta.

Společnosti RWE Gas Storage a MND Gas Storage, patří mezi dva největší provozovatele zásobníků v České republice. Jejich celková kapacita zásobníků je 2 931 milion m3, z toho 2 696 milionů m3 provozuje RWE Gas Storage a 235 milionů m3 MND Gas Storage. „Zásobníky jsou důležitou součástí plynárenské infrastruktury v České republice, protože vyrovnávají sezónní rozdíly ve spotřebě zemního plynu a tím zvyšují bezpečnost dodávek. V minulosti sehrály zásobníky klíčovou roli jak v období extrémních mrazů, tak i v roce 2009 při omezení dodávek Centrálním koridorem z Ukrajiny,“ říká Lubor Veleba, jednatel společnosti RWE Gas Storage.

Česká republika se podílem skladovací kapacity na roční spotřebě plynu řadí mezi evropskou špičku. Plyn se v ČR uskladňuje v osmi podzemních zásobnících plynu, z nichž šest je sezónních a jeden špičkový. Společnost RWE Gas Storage provozuje šest (Lobodice u Přerova, Dolní Dunajovice u Mikulova, Štramberk u Nového Jičína, Třanovice u Českého Těšína, Tvrdonice u Břeclavi a Háje u Příbrami). MND podzemní zásobníky Uhřice a Uhřice Jih na Hodonínsku. Kapacitně tyto podzemní zásobníky stačí na pokrytí minimálně třetiny běžné roční spotřeby celé republiky. Roční spotřeba zemního plynu v ČR přesahuje 8 miliard m3, maximální těžební výkon ze zásobníků je 48,8 mil. m3/den a vtláčecí výkon pak 33,9 mil. m3/den.

 

07.09.2015 15:40

Novela zákona o odpadech vyšla ve sbírce, platná bude od října

NOVINKA VE SBÍRCE Další novela zákona o odpadech, kterou podepsal prezident na konci srpna, vychází ve Sbírce zákonů pod číslem 223/2015 Sb. Novela bude platná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení, tedy prvního října 2015.

Novela zákona o odpadech je zejména reakcí na infringementové řízení, které je s ČR vedeno ze strany Evropské komise k nesprávné transpozici směrnice o odpadech a to v oblasti působnosti zákona, definic, hierarchie nakládání s odpady, obsahu plánů odpadového hospodářství a vymezení jednotlivých způsobů využívání a odstraňování odpadů v přílohách č. 3, 4 a 12. Zákonem je dále zajišťována implementace předpisů EU v oblasti odpadních baterií a akumulátorů, recyklace lodí a přepravě odpadů.

Novela ruší vyjmutí z působnosti zákona pro sedimenty vytěžené z vodních nádrží a koryt vodních toků a pro odpady drahých kovů. Dále se zákon o odpadech již nebude vztahovat pouze na takové nakládání s odpadními vodami, které bude upraveno jinými právní předpisy (viz vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích). Zpětný odběr se nově nebude vztahovat na minerální oleje. Mimo jiné se mění i ohlašování nebezpečných odpadů.

Novela také reaguje rovněž na podněty z tzv. ekoauditu a to ve vztahu k elektronizaci přepravy nebezpečných odpadů a některých evidenčních povinností. Zákon má též zajistit převod statistického zjišťování týkajícího se údajů o poplatcích za ukládání odpadů na skládky, které je v gesci Ministerstva životního prostředí, z působnosti zákona o státní statistické službě do působnosti zákona o odpadech.

Formou pozměňovacího návrhu v poslanecké sněmovně do zákona prošla i zcela nová úprava zavádějící kolektivní systémy v oblasti zpětného odběru pneumatik. Do novely ji prosadil sněmovní výbor pro životní prostředí. Navrhovaná úprava má umožnit zejména splnit povinnost na dosažení nejméně 35% úrovně zpětného odběru pneumatik, kterou stanovuje zákon o odpadech už od roku 2014.

Další schválené pozměňovací změny se týkají označování nebezpečných vlastoností odpadů (nově "HP"), ke způsobu a rozsahu označování NO by mělo ministertvo vydat prováděcí předpis. Dále další schválený pozměňovací návrh by měl řešit nedostatečnou právní úpravu podmínek předávání odpadů mezi provozovatelem čistírny odpadních vod a dalšími subjekty, a zároveň zachovává možnost, aby úpravu kalů prováděl subjekt, odlišný od provozovatele čistírny odpadních vod.

S výjimkou některých paragrafů, u nichž je účinnost odložena na pozdější termín, nabývá novela účinnosti 1. října 2015.

 

Novela obsahuje zejména:

 • Úpravu působnosti zákona o odpadech v § 2 – ruší se vyjmutí z působnosti zákona pro sedimenty vytěžené z vodních nádrží a koryt vodních toků (včetně zrušení přílohy č. 9 zákona) a pro odpady drahých kovů.  Zákon o odpadech se nově nebude vztahovat pouze na takové nakládání s odpadními vodami, které bude upraveno jinými právní předpisy (vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích).
 • Změny v základních definicích – např. nové definice pojmu tříděný sběr či předcházení vzniku odpadů, definice nakládání s odpady bude doplněna o činnost obchodování s odpady, upřesnění § 9a Hierarchie nakládání s odpady a další.
 • Upřesnění způsobů využívání a odstraňování odpadů v přílohách č. 3, 4 a 12 zákona o odpadech.
 • Ruší se příloha č. 2 zákona o odpadech z důvodu nahrazení přímo použitelným nařízením komise (EU) o nebezpečných vlastnostech odpadů (č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014). Změny v oblasti hodnocení nebezpečných odpadů.
 • Vypuštění minerálních olejů z § 38 – na minerální oleje se již nebude vztahovat povinnost zpětného odběru.
 • Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů – zcela nové znění § 40, které by mělo být v praxi lépe realizovatelné a nebude znamenat takovou administrativní zátěž, jako původní znění schválené v tzv. ekoauditové novele zákona.
 • Upřesnění znění zákona v oblasti evidence a ohlašování § 39 – např. co se týče identifikačních čísel zařízení.
 • Úpravy v oblasti baterií a akumulátorů - adaptace na nařízení Komise (EU) z roku 2012 a vypuštění výjimky knoflíkových článků a přenosných baterií a akumulátorů pro bezšňůrové elektrické nástroje.
 • Stanovení formy bezhotovostních plateb při výkupu kovů § 18  - nyní pouze „převodem peněžních prostředků prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu“.
 • Zcela nový paragraf týkající se recyklace lodí (§ 37u)
 • Nová úprava týkající se nakládání se sedimenty vytěženými z koryt vodních toků a nádrží  (§ 37t).
 • Zcela nová úprava zpětného odběru pneumatik § 38a a násl. – stanoveny podmínky pro kolektivní systémy plnění povinností. Provozovatelem takového systému může být pouze akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, kterým bylo MŽP vydáno oprávnění k provozování kolektivního systému.
 • Program předcházení vzniku odpadů (§ 41a) a úpravy v obsahu plánů odpadového hospodářství.

 

Účinnost:

Účinnosti nabývá novela již 1. října 2015. Výjimkou jsou konkrétně v novele vyjmenované body, které nabývají účinnosti až k pozdějším termínům: 

k 1. lednu 2016 - některé body novely týkající se oblasti hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a některých změn v § 39 a dále § 40 týkající se ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

k 1. březnu 2016 – body 31, 32 a 33 týkající se nakládání s kaly

k 1. lednu 2017 – bod 27 (§ 31a odst. 2) týkající se rušení výjimky ze zákazu u přenosných baterií a akumulátorů

 

Zdroj: ČAOH

Dokument ke stažení:

Novela_odpady_223_2015.docx (59692) 


 

 

07.09.2015 13:01

Používání a skladování chemických látek na pracovišti - změny v chemické legislativě a jejich vazba na další zákony ŽP

Společnost EKONOX, s. r. o. Vás srdečně zve na námi pořádaný seminář „Používání a skladování chemických látek na pracovišti - změny v chemické legislativě a jejich vazba na další zákony ŽP“, který se uskuteční dne 3. 11. 2015 v Pardubicích.

V tomto roce vstoupily v platnost další podmínky týkající se klasifikace a označování chemických látek/směsí a také došlo ke změnám požadavků na bezpečnostní listy. Nová klasifikace a označování se postupně promítá i do dalších zákonů v oblasti ŽP (např. nový zákon o prevenci závažných havárií, nakládání s odpady atd.).

Cílem semináře je seznámit Vás se všemi aktuálními a plánovanými změnami, tak abyste byli schopni sami zhodnotit a případně provést požadované úpravy v souladu s platnou legislativou.

Bližší informace naleznete v závazné přihlášce.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

 

Dokument ke stažení:

PRIHLASKA_SEMINAR_CHEMICKE_LATKY.pdf (340197) 

07.09.2015 12:45

Prohlášení ČIŽP ke zvýšené hodnotě polychlorovaných bifenylů (PCB) v Labi

Na začátku července 2015 byla Povodím Labe zveřejněna tisková zpráva o zvýšených koncentracích polychlorovaných bifenylů (PCB) naměřených v sedimentovatelných plaveninách na měřící stanici Děčín v Dobkovicích. V souvislosti s tím byla Povodím Labe zjištěna zvýšená koncentrace PCB také v povrchových vodách zejména v květnu 2015 ve Velkém Březně, dále v červnu 2015 v Dobkovicích a mírně v květnu v profilu Hřensko – Schmilka levý břeh. V profilu Hřensko – Schmilka byla dle německé strany zjištěna zvýšená koncentrace i v červnu 2015. Prostřednictvím Ministerstva životního prostředí byla ČIŽP požádána o prověření příčin zvýšených hodnot PCB s tím, že potenciální zdroj kontaminace by měl ležet v aglomeraci Ústí nad Labem.

V sedimentovatelných plaveninách je obvyklá koncentrace sumy PCB desítky až stovky µg/kg sušiny. Podle Povodí Labe byla v sedimentovatelných plaveninách zjištěna nejvyšší koncentrace cca 3700 µg/kg sušiny.

Inspektoři ČIŽP odebrali v rámci šetření šest vzorků sedimentů z toku Labe v úseku Ústí nad Labem – Střekov až Valtířov, tři vzorky sedimentů z jejího přítoku Bíliny v Ústí nad Labem a také pět vzorků kalů z vytipovaných čistíren odpadních vod v aglomeraci Ústí nad Labem.

Zvýšené hodnoty PCB byly naměřeny ve dvou vzorcích sedimentů (usazenin), nikoli ve vodě. Odběry vzorků sedimentů probíhají od poloviny července. Nejvyšší koncentraci inspektoři ČIŽP zjistili v blízkosti pravého břehu toku Labe v Ústí nad Labem. Koncentrace PCB 138 byla naměřena 450 µg/kg suš., PCB 153 byla naměřena 560 µg/kg suš. a PCB 180 byla naměřena 650 µg/kg suš.

Příčinu zvýšených hodnot PCB se zatím určit nepodařilo. V současnosti ČIŽP prověřuje několik možných verzí, jak mohlo ke znečištění dojít. Faktorů a příčin, které ovlivňují zvýšené koncentrace, může být celá řada a jsou předmětem šetření. V posledních výsledcích rozborů PCB v sedimentovatelných plaveninách byl zaznamenán pokles na úroveň srovnatelnou s dubnovým vzorkem, nicméně oproti běžné úrovni jsou nálezy stále zvýšené. PCB v povrchové vodě se pohybuje pod mezí stanovitelnosti. Z této skutečnosti lze dedukovat, že znečištění není kontinuální. Inspekce vynakládá veškeré úsilí a nemalé prostředky (odběry vzorků, rozbory atp.), aby zjistila příčiny této epizody.

Vzhledem k tomu, že zjištění ČIŽP mohou vést k sankčnímu řízení, nelze uvádět všechny varianty a hypotézy o příčinách zvýšených hodnot PCB, kterými se ČIŽP zabývá. Jakmile budou v případu známy nové skutečnosti, bude ČIŽP aktualizovat toto prohlášení.

 

Dokument ke stažení:

Tisková zpráva - ZVÝŠENÝ NÁLEZ POLYCHLOROVANÝCH BIFENYLŮ (PCB) V ŘECE LABI (povodí Labe, 3.7.2015)

 

Zdroj: ČIŽP

07.09.2015 09:30

Změna nařízení REACH - benzen

Úředním věstníku Evropské unie vyšlo dne 4. září 2015 nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o benzen. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení ve věstníku. Více ZDE

 

 

 

 

 

07.09.2015 08:38

Vyšel nový věstník Ministerstva životního prostředí (metodika k ochraně ZPF, správná laboratorní praxe...)

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo nový Věstník č. 7/2015. V metodické části najdete metodický pokyn k aplikaci novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a to konkrétně k § 9 odst. 2 písm. a) bod 2. a části D přílohy zákona (Postup při výpočtu odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu). Dále v této časti najdete pokyn Národní program monitorování shody se zásadami správné laboratorní praxe, který platí od 1. 7. 2015 a nahrazuje pokyn vydaný ve Věstníku MŽP, říjen a listopad 2012. Nový Věstník také obsahuje sdělení ministerstva  o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality nebo sdělení k aplikaci přípravků na bázi glyfosátu (likvidace invazních druhů rostlin).

 

Věstník ÚNMZ

Dále upozorňujeme, že vyšel i zářijový Věstník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Mezi novými normami najdete například  požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), charakterizace odpadů pro zkoušku vyluhovatelnosti, čerpací stanice odpadních vod.

 

Věstníky stahujte ZDE
06.09.2015 18:53

Kvůli suchu by mohla pšenice v bioplynkách nahradit kukuřici, agrární komoře se to však nelíbí

Siláž z kukuřice, jejíž porosty letos poškodilo extrémní sucho, by mohla v bioplynových stanicích nahradit pšenice. Na dotaz ČTK to uvedla Agrární komora ČR, které se ale tento postup nelíbí. Náhrada kukuřičné siláže pšenicí je pravděpodobná také podle místopředsedy představenstva České bioplynové asociace (CzBA) Jana Matějky. Poukázal na to, že většina bioplynových stanic byla postavena na úvěr, a jejich majitelé se proto budou snažit výrobu elektřiny udržet.

Siláž z kukuřice je podle Matějky základní surovinou pro polovinu z bioplynových stanic, které v Česku loni podle webu CzBA vyrobily 2556 gigawatthodin elektřiny. Úroda kukuřice na siláž a na zeleno by přitom letos měla klesnout zhruba o polovinu, odhadla v srpnu Agrární komora.

Podle komory jsou ve výhodě podniky, které mají vlastní hospodářská zvířata a půdu. Bioplynové stanice pak mohou zásobovat kejdou nebo odpadem z rostlinné výroby, jako jsou chřásty cukrové řepy či klíčky brambor. Ostatní provozovatelé by museli siláž nakupovat, a právě proto je možné, že začnou využívat také pšenici.

"Zpracování potravinářských komodit je jednoznačně proti základní filozofii Agrární komory, co se týče využití zemědělské produkce," uvedla mluvčí komory Dana Večeřová. V minulosti se podle ní zrno v bioplynových stanicích nikdy nevyužívalo, ani když byla cena pšenice poloviční než v současnosti. Krmná nyní stojí na brněnské potravinové burze nad 3700 korun za tunu.

V bioplynových stanicích se sice někdy používají také obiloviny sklizené na zeleno před dosažením plné zralosti, těmi se ale letos podle Matějky podniky nejspíš nezásobily, protože nikdo před létem nemohl tušit dopady sucha na kukuřici. "Teď bych řekl, že alternativ moc není," řekl Matějka. Spolu se zrním by se mohla sice zplyňovat sláma, ta ale energeticky není příliš výhodná. Využití samotného obilí bude ovšem podle místopředsedy bioplynové asociace technologicky obtížné, takže provozovatelé budou nejspíš kombinovat zrno se siláží.

Bioplyn se na celkové výrobě energie v letošním březnu podílel 2,8 procenty, podíl bioplynu na celkové výrobě energie z obnovitelných zdrojů dosahoval téměř 24 procent. Sucho letos způsobilo problémy nejenom porostům kukuřice, ale i chmelu, pícninám, ovoci a zelenině. Naopak sklizeň obilí byla nadprůměrná.

 

Zdroj: ČTK

05.09.2015 07:45

EurActiv: Kdo zaplatí boj proti změnám klimatu? Odpověď přijde v říjnu

Bohaté země mají dát v říjnu vědět, jak chtějí naplnit Zelený klimatický fond, který má usnadnit financování klimatické politiky v chudých zemích. V rozvojovém světě lze jednoduše snižovat emise, státy na to však zatím nemají peníze. Právě na financování bude stát do značné míry klimatická dohoda, která má být uzavřena v prosinci v Paříži. Čas před prosincovou klimatickou konferencí v Paříži se krátí, řada problémů zůstává nedořešená a jedno mezinárodní jednání střídá druhé. V německém Bonnu dnes (4.9.2015) končí technická jednání pracovní skupiny, která připravuje text globální dohody zaměřené na snižování skleníkových plynů a boj s důsledky klimatických změn. V neděli se zase v Paříži schází ministři zemí OSN k neformálním politickým rozhovorům. Více ZDE

 

 

Zdroj: EurActiv.cz

04.09.2015 14:51

B. Gates: Kdo bude nejvíce trpět klimatickými změnami

Klimatické změny dnes přidávají do životů nejchudších farmářů světa další úroveň rizika. Nejhorší dopady klimatických změn dokážeme odvrátit a současně nasytit svět - budeme-li jednat ihned. Klimatické změny však přinesou i hrozby, které neumíme předvídat. Aby na ně byl svět připravený, potřebuje urychlit výzkum osiv a podporu malopěstitelů. Celý přeložený komentář z angličtiny najdete na webu iHNED.cz - ZDE

 

 

 

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2017, více ZDE (T: 24.10.2016)
 • Ochrana přírody: 6 návrhů vyhlášky (T: 27.10.2016)

 

Novinky - říjen 2016

 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění vyhlášky č. 264/2015 Sb.
 • Vyhláška o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech (U: 18.10.2016)
 • Zákon o biocidech (U: 18.10.2016)

 

Vláda - 24.10. 2016

 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

Senát - 19.10. 2016 (28. schůze)

 • Ovzduší
 • Energetický zákon
 •  Pozemní komunikace
 • GMO

PSP ČR - 18.10. 2016 (50. schůze)

 • Stavební zákon
 • Obaly
 • Ovzduší (PHM)
 • Ozonová vrstva
 • Energie
 • Ochrana přírody a krajiny

 

EU - veřejné konzultace

 • Hodnocení směrnice 2009/119/ES, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů“ (T: 11.11.2016)
 • Konzultace týkající se monitorování a vykazování spotřeby paliva a emisí CO2 u těžkých nákladních vozidel (T: 28.10.2016)
 • Konzultace o revizi nařízení (EU) č. 443/2009 a nařízení (EU) č. 510/2011 stanovujících výkonnostní emisní normy pro CO2 u lehkých užitkových vozidel. (T: 28.10.2016)
 • Revize směrnice o přístavních zařízeních pro příjem odpadu (T: 16.10.2016)
 • Aspekty směrnice o vozidlech s ukončenou životností, s důrazem na ta vozidla, o nichž nejsou známy žádné údaje (T: 21.9.2016)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1841 ze dne 5. října 2016 o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1804 ze dne 10. října 2016 o prováděcích pravidlech k článku 34 a 35 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1802 ze dne 11. října 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 414/2013, kterým se stanoví postup pro povolování stejných biocidních přípravků v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
 • Rozhodnutí Komise (EU) 2016/1796 ze dne 7. července 2016, kterým se mění rozhodnutí 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2012/720/EU a 2012/721/EU s cílem zohlednit vývoj klasifikace látek (oznámeno pod číslem C(2016) 4131)
 • Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1795 ze dne 29. září 2016 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ke změnám příloh Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a předpisů přiložených k Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 25.10.: MPO vyhlásilo nové výzvy k šesti dotačním programům podpory OP PIK, VÍCE
 • 24.10.: Návo Priorita SFŽP ukazuje, jak je voda vzácná, VÍCE

 • 20.10. Do konce roku 2016 vyhlásí OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost dalších 14 výzev ,VÍCE
 • 19.10.: MZe vyhlásilo druhou výzvu "Drobné vodní toky a nádrže", VÍCE
 • 18.10.: MMR vyhlásilo dotace pro obce na pořízení územních plánů, VÍCE
 • 13.10.: Skoro 1 miliarda korun na důležité vodohospodářské projekty i zajištění nestabilních svahů, VÍCE

 • 11.10.: SFŽP vyhlásil nové výzvy na zvýhodněné půjčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE
 • 7.10.: MŽP vyhlásilo nový dotační program na likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE
 • 6.10.: Novinka MŽP: 100 milionů putuje do obcí na výstavbu domovních čistíren odpadních vod, VÍCE
 • 5.10.: Na obnovu zeleně ve městech a obcích MŽP posílá 40 milionů korun, VÍCE
 • 30.9.: Téměř 200 milionů Kč půjde na ochranu přírody a krajiny, VÍCE
 • 26.9.: MŽP vyhlásilo dotace pro neziskovky na rok 2017, VÍCE
 • 23.9.: Nová Priorita přináší přehled nových výzev pro životní prostředí, VÍCE
 • 23.9.: MŽP vyhlásilo nové dotace na likvidaci starých ekologických zátěží, VÍCE
 • 16.9.: MŽP vyhlásilo nové dotace do vodohospodářské infrastruktury a na zajištění pitné vody v období sucha, VÍCE
 • 14.9.: SFŽP aktualizoval Pravidla podpory a Harmonogram výzev na rok 2016, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2016 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE
 • Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016 - ZDE

Výzvy:

 • MZe: Drobné vodní toky a nádrže", VÍCE (T: 30.11.2016)
 • MMR: dotace na pořízení územních plánů, VÍCE (T: 30.12.2016)
 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • SFŽP - národní dotace: obnova zeleně VÍCE (T: 28. 2. 2017)
 • OPŽP: Ochrana přírody - VÍCE (T: 30.11.2016)
 • OPŽP: Likvidace ekologických zátěží - VÍCE (T: 6.1.2017)
 • OPŽP: Vodovody a kanalizace - VÍCE (T: 19.1.2017)
 • SFŽP - národní dotace: environmentální vzdělávání školy - VÍCE (T: 31.10.2016)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • OPŽP: Ochrana přírody a krajiny - VÍCE (T: 17.10.2016)
 • OPŽP: Odpadové hospodářství - VÍCE (T: 30.11.2016)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPŽP: Energetické úspory - veřejné budovy - VÍCE (T: 20.12.2016)
 • Autovraky - národní dotace SFŽP - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • Národní dotace (SFŽP): Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón - VÍCE (T: 30.10.2016)
 • OPŽP - energetické úspory - VÍCE (T: 15.4.2016 resp. do 21.12.2016)
 • NZÚ: Kontinuální výzvy, rodinné domy- VÍCE (T: 31.12.2021)
 • OPŽP: odpady/ovzduší/ úspory energie - VÍCE (T: 14.10.2016)
 • IROP: územní studie - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • SFŽP: národní dotace Vesnice roku - VÍCE (T: 31.12.2016)
 • IROP: regulační plány a územní plány (ORP) - VÍCE (T: 31. 3. 2017)
 

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE