Více času na podstatné

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Říjnové předkonferenční číslo, jehož hlavním tématem je Elektroodpad, je na světě. Kromě finálního programu konference PVO 2017, která se koná už tento týden, v časopise najdete: Další podrobnosti - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 

 

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Říjen    
12.-13.10.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ - 4. ročník národní konference

17.10.

ROZPTYLOVÉ STUDIE V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ

17.10. POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA) - vč. výkladu o aktuálně schvalovaných změnách zákona
17.10. AIR TRITIA konference: Znečištění ovzduší na pomezí 3 států
18.10. PODNIKOVÁ EKOLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY, Hradec Králové
19.10. Seminář Aktuální otázky řízení skládek 2017
19.-20.10.

CEE Energy Transition

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

24.10. ODPAD ZDROJEM … aneb cirkulární ekonomika a ekoinovace i ve vodním hospodářství měst, obcí a v průmyslu
Opakování: 26.10.
27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
31.10. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
31.10. GDPR - nové obecné nařízení o ochraně osobních ůdajů, Hradec Králové
Listopad    
1.11. Aktuální otázky vodohospodářské, polutanty moderní doby
2.11. 12. ročník konference SEDIMENTY Z VODNÍCH TOKŮ A NÁDRŽÍ, Praha
7.11.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

7.-8.11. Konference „Provoz vodovodů a kanalizací 2017“
7.-9.11. Legislativa ochrany životního prostředí v praxi se zaměřením na aktuální změny
9.11. VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - OLOMOUC
14.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 15.11.
20.11. Konference Povinnosti v podnikové ekologii
22.11. PODNIKOVÁ EKOLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY - Základní přehled povinností v oblasti OŽP pro podnikatelské subjekty
24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

Prosinec    
5.12.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 2. TERMÍN

7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

7.12. INTERNÍ AUDITOR EMS - PRO POKROČILÉ - HRADEC KRÁLOVÉ
12.12. NOVINKY V OBLASTI BOZP s výhledem na rok 2018 - Hradec Králové
15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018
Leden
4.1. VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 3. TERMÍN
11.1.

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI (OVZDUŠÍ A ODPADY) V ROCE 2018 - PRAHA

11.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Hradec Králové
16.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Brno
23.1.-24.5. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG - Hradec Králové
23.1.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA 2. TERMÍN

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

26.10.2016 17:18

Lesy pokrývají třetinu Česka

Česko se čím dál víc zalesňuje. V současnosti lesy zabírají 34 procent plochy republiky. Proti období první republiky vzrostla hmota stromů na dvojnásobek. Od roku 1990 kromě let 2006 a 2007 po likvidaci škod po orkánu Kyril byl vždy vyšší přírůstek lesa než těžba. Loni bylo v lesích 693 milionů metrů krychlových dřeva.  Dnes to na tiskové konferenci uvedl ředitel Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem Jaromír Vašíček. Více ZDE

 

 

Zdroj: iDNES.cz

26.10.2016 17:01

IPPC: Konečná verze revidovaného dokumentu BREF - čistění odpadních vod a odpadních plynů

Na stránkách Evropského úřadu pro IPPC byla uveřejněna konečná verze revidovaného dokumentu BREF “Běžné čistění odpadních vod a odpadních plynů/Systémy managementu v chemickém průmyslu” (z angl. Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector - CWW). Dokument v angl. jazyce si můžete stáhnout níže.

 

 

Dokument ke stažení:

Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (20MB)

26.10.2016 08:21

MŽP pořádá konferenci k předcházení vzniku odpadů

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v rámci Evropského týdne pro snižování množství odpadů pořádá dne 22. listopadu 2016 konferenci zaměřenou na téma předcházení vzniku odpadů a možnosti financování z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 v Praze. Konference je určena pro zástupce obcí, které chtějí změnit nakládání s odpady na vyšší stupeň odpadové hierarchie. Zároveň budou na konferenci předány ocenění celkem šesti obcím v rámci soutěže Odpadový Oskar. Konference je zdarma. Další informace najdete na webu ministerstva ZDE.

 

25.10.2016 19:30

Mezi priority Komise na příští rok patří i oběhové hospodářství

Evropská komise dnes představila svůj pracovní program na příští rok, ve kterém se zaměří na plnění deseti priorit stanovených na začátku svého mandátu. Program na rok 2017 obsahuje 21 klíčových iniciativ a 18 nových návrhů v rámci program REFIT (Program pro účelnost a účinnost právních předpisů EU). Mezi klíčové iniciativy patří například iniciativa na podporu mladých, implementace akčního plánu pro oběhové hospodářství, implementace strategie pro jednotný digitální trh, implementace plánu energetické unie zaměřená na nízkouhlíkovou dopravu a mobilitu, implementace strategie jednotného vnitřního trhu, plán na spravedlivější zdanění společností nebo implementace balíčku pro ochranu dat, který by měl být zveřejněn v prvním čtvrtletí 2017. Celý pracovní program Komise naleznete ZDE

 

Zdroj: CEBRE

25.10.2016 19:08

Legislativní novinky - vodní hospodářství

Ve Sbírce předpisů ČR vychází tři nové předpisy v oblasti vodního hospodářství. Jedná se konkrétně o Vyhlášku č. 350/2016 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů. Novela č. 350/2016 Sb. upravuje oproti platné právní úpravě přehled informací, které mají členské státy poskytnout ohledně útvarů podzemních vod se zaměřením na znečišťující látky a jejich ukazatele, pro něž byly stanoveny normy jakosti podzemních vod a související formální úpravy.

Dále o Vyhlášku č. 349/2016 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění vyhlášky č. 264/2015 Sb. Novela č. 349/2016 Sb. oproti platné právní úpravě a v souladu se směrnicí přidává fosforečnany do minimálního seznamu zněčišťujících látek a jejich ukazatelů a částečně mění požadavky na způsob stanovení prahových hodnot podzemních vod.

A v neposlední řadě o Nařízení vlády č. 351/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. 

 

25.10.2016 18:47

MPO vyhlásilo nové výzvy k šesti dotačním programům podpory OP PIK

NOVÉ DOTACE Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 24. října 2016 výzvy v následujících programech podpory: Partnerství znalostního transferu - Výzva II, Spolupráce - Klastry - Výzva III, Marketing - Výzva II, Nemovitosti - Výzva II, Školicí střediska - Výzva II, ICT a sdílené služby - Výzva II a ICT a sdílené služby - Výzva III. Texty výzev včetně jejich příloh jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace. Do konce roku 2016 by mělo být vyhlášeno celkem čtrnáct výzev.

 

 

Související článek:

Do konce roku 2016 vyhlásí OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost dalších 14 výzev (20.10.2016)

 

 

25.10.2016 18:44

Česko o devět příček zlepšilo své postavení v žebříčku Doing Business 2017

Světová banka výrazně zlepšila hodnocení podnikatelského prostředí v České republice. V dnes oznámených výsledcích svého celosvětově respektovaného žebříčku Doing Business 2017 přiřadila v celkovém hodnocení podnikatelského prostředí Česku 27. příčku, což oproti loňskému hodnocení představuje meziroční zlepšení o 9 pozic. Zároveň jde o historicky nejlepší umístění, jakého kdy Česká republika dosáhla – oproti roku 2010 jde o zlepšení o 47 míst.

 

 

 

Indikátor (odpovědné ministerstvo v ČR)

Pořadí DB 2017

Pořadí DB 2016

Celkové umístění

27

36

Vstup do podnikání (MSP)

81

93

Vyřízení stavebního povolení (MMR)

130

127

Zavedení elektřiny (MPO)

13

42

Zápis do katastru (MSP)

31

37

Přístup k úvěrům (MF)

32

28

Ochrana investorů (MSP/MF)

53

57

Placení daní (MF/MPSV)

53

122

Zahraniční obchod (MPO)

1

1

Vymahatelnost práva (MSP)

68

72

Úspěšnost věřitelů v insolvenčním  řízení (MSP)

26

22

 

25.10.2016 17:37

IEA: Obnovitelné zdroje energie loni podle výkonu překonaly uhlí

Obnovitelné zdroje energie dosáhly loni významného milníku. Z hlediska instalovaného výkonu obnovitelné zdroje loni překonaly uhlí a staly se největším zdrojem energie na světě, uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Nově instalovaná kapacita obnovitelných zdrojů pak loni poprvé překonala nově instalovanou kapacitu elektráren na fosilní paliva. Ve skutečné výrobě elektřiny však zatím obnovitelné zdroje stále zaostávají.

Mezi zdroje obnovitelné energie patří vodní, větrné a solární elektrárny, výroba elektřiny ze surovin biologického původu, tedy tzv. biomasy, či z vln a přílivu. List Financial Times upozornil, že údaje jsou o instalované kapacitě a ne o skutečné výrobě elektřiny. Kapacita elektráren je maximální výše elektřiny, kterou může případně elektrárna vyrobit. Kolik skutečně elektrárna vyrobí je však rozdíl. Větrné a solární elektrárny nemohou produkovat elektřinu neustále jako uhelné elektrárny, ale v závislosti na počasí. Vyrobí tak ročně méně elektřiny, i když jejich kapacita je stejná nebo vyšší. Uhelné elektrárny tak měly na loňské výrobě elektřiny podíl téměř 39 procenta, zatímco obnovitelné zdroje 23 procent.

Růst obnovitelných zdrojů energie podporují změny politik v zemích jako USA, Čína, Mexiko a Indie a prudký pokles nákladů. Ten má pomoci rozvoji obnovitelných zdrojů i nadále.

"Jsme svědky transformace globálních energetických trhů vedené obnovitelnými zdroji," uvedl generální ředitel IEA Fatih Birol.

Nově instalovaný výkon projektů z oblasti obnovitelných zdrojů energie loni činil rekordních 153 gigawattů (GW), což je mnohem více než činí celková instalovaná kapacita v Kanadě. Většinu tvořily větrné a solární projekty. Na celkovém nově instalovaném výkonu měla obnovitelná energie podíl 55 procent.

IEA očekává, že podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny dále poroste a v roce 2021 by měl činit 28 procent. V té době by měly být dodávky elektřiny z obnovitelných zdrojů na stejné úrovni, jako činí současná výroba elektřiny v USA a EU dohromady. Celková kapacita obnovitelných zdrojů má do roku 2021 stoupnout o 42 procent, tedy o 825 GW, což je o 13 procent více, než odhadovala IEA v loňském roce.

Lídrem v expanzi obnovitelných zdrojů energie je podle IEA Čína, která má na celkovém růstu podíl téměř 40 procent. V roce 2021 bude téměř třetina instalované kapacity solárních elektráren a vodních elektráren na pobřeží v Číně.

 

 

Zdroj: ČTK

25.10.2016 15:00

iHNED: Cesta k první těžbě lithia v Česku je volná. Firma Cínovecká deponie získala povolení

Cínovec v Krušných horách se po letech opět stane místem těžby vzácných kovů. Nově to bude lithium, jehož spotřeba i cena na světových trzích v posledních letech významně stoupla. Společnost Cínovecká deponie nyní získala povolení báňského úřadu v Mostě k hornické činnosti. Tím učinila poslední krok nutný k tomu, aby mohla začít s těžbou na odkališti bývalého rudného dolu. Těžba na místě bývalého odkaliště by neměla být technicky zvláště náročná, navíc by při nynějších cenách byla určitě výnosná. Z několika rozborů odpadu po těžbě wolframových rud vyplývá, že na odkališti na Cínovci se nachází asi 2 100 tun kovového lithia. Více ZDE

 

 

Zdroj: iHEND.cz

24.10.2016 20:03

Ford pokračuje ve snižování spotřeby vody při výrobě automobilů

Do roku 2020 by se její objem měl ve srovnání se stavem z roku 2000 snížit o 72 %. V letech 2000–2015 ušetřil Ford již 377 miliard litrů vody, což představuje pokles spotřeby o 61 %, dalších 30 % plánuje firma ušetřit v období let 2015–2020.

V letech 2000–2015 ušetřil Ford již 377 miliard litrů vody, což představuje pokles spotřeby o 61 %. Takové množství by stačilo k naplnění více než patnácti tisíc plaveckých bazénů. Dosažením této mety již v roce 2013 předběhl Ford svůj vlastní cíl o dva roky.

Ford dosáhl tohoto snížení zavedením nových výrobních technologií například v lakovnách nebo při obrábění. Neustále také hledá nové možnosti šetření vodou a jeho konečným cílem je zmenšit objem vody ve výrobě až na nulu.

Společnost začala systematicky pracovat na snižování spotřeby vody v roce 2000, kdy přijala novou globální strategii hospodaření s vodou. Současná strategie Fordu vychází z iniciativy CEO Water Mandate, již představil generální tajemník OSN v roce 2007 a Ford se k ní přidal v roce 2014.

Ford je jednou z pouhých osmi společností, jejichž úsilí v šetření vodou ohodnotila globální ekologická agentura CDP známkou „A“.

 

Čtěte také:

Ford zkouší nový bioplast, vstupní surovinou je vláknina z agáve (21.7.2016)

Ford nevyváží z evropských továren vůbec žádný odpad (14.7.2016)

 

24.10.2016 19:51

Obchodní dohoda s Kanadou zatím podepsána nebude

Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a EU a jejími členskými státy na straně druhé (CETA) na plánovaném summitu EU-Kanada 27. října podle všeho podepsána nebude. Důvodem je pozice Belgie, jíž se nepodařilo získat potřebný mandát k podpisu od regionální vlády Valonska. Všechny ostatní členské státy byly připraveny dohodu podepsat. Kanadská strana, Evropská komise a federální vláda Belgie v posledních dnech intenzivně vyjednávaly s valonským premiérem Paulem Magnettem, ale valonské požadavky se do pondělního večera nepodařilo uspokojit. Čtvrteční summit, na němž Kanada a EU měly dohodu CETA slavnostně podepsat, se proto tento týden neuskuteční.

 

Zdroj: MPO

24.10.2016 19:45

Nová Priorita SFŽP ukazuje, jak je voda vzácná

Aktuální vydání měsíčníku Priorita představuje nové výzvy v Operačním programu Životní prostředí a Národním programu Životní prostředí. V nabídce operačního programu jsou dotace na protipovodňové projekty a projekty podporující biodiverzitu. V Národním programu Životní prostředí lze aktuálně žádat o dotace na likvidaci starých a nepoužívaných hydrogeologických vrtů, domovní čistírny odpadních vod nebo na obnovu a zakládání nové zeleně v obcích a městech.

Ministerstvo životního prostředí upozorňuje ve svém speciálním příspěvku majitele kotlů na tuhá paliva na to, že musejí do konce roku zajistit jejich revizi. Ta je nově ze zákona povinná u každého spalovacího zdroje na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojeného na radiátory. Od příštího roku má úřad města nebo obce právo žádat potvrzení o provedení revize. Kdo ji nebude mít, může se dočkat pokuty až do výše 20 tisíc korun.

Priorita nabízí i procházku Vodním domem nedaleko středočeské Vlašimi, který ukazuje, jak je voda vzácná. Nápaditá expozice vysvětluje dospělým i dětem význam vody. Vodní dům stojící v blízkosti přehradní nádrže Švihov – Želivka byl vybudován za přispění Operačního programu Životní prostředí.

Nechybí ani přehled všech otevřených výzev jak v Operačním programu Životní prostředí, tak v Národním programu životním prostředí. V říjnovém čísle naleznete pravidelné servisní rubriky, jako jsou třeba otázky a odpovědi, anebo články o tom, jak pečují o životní prostředí v zahraničí.

 

Dokument ke stažení:

Priorita č. 10/2016

 

 

Zdroj: SFŽP

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Novela zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (T: 2.11.2017), více ZDE

 • Novela vyhlášky o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů (T: 2.11.2017), více ZDE

 

Novinky - říjen 2017

 • Zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Vláda - 25.9. 2017

 • Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR a Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR "Český automobilový průmysl 2025"

 • Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Řešení problematiky sucha v roce 2017“ zadávané mimo působnost zákona o veřejných zakázkách

Senát - 19.7. 2017 (8. schůze)

 • Novela zákona EIA

PSP ČR - 5.9. 2017 (60. schůze)

 • Novela zákona EIA
 • Prařížská dohoda - ratifikace

EU - veřejné konzultace

 • Public consultation investigating options for reducing releases to the environment of microplastics (T: 16.10.2017)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1757 ze dne 17. července 2017 o přijetí změny Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu z roku 1999 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 jménem Evropské unie
 • Nařízení Komise (EU) 2017/1510 ze dne 30. srpna 2017, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky CMR
 • Nařízení Komise (EU) 2017/1505 ze dne 28. srpna 2017, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS)
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení (oznámeno pod číslem C(2017) 5225)

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 19.9.: MŽP vyhlásilo nové dotace na podporu bikesharingu a osvěty čisté mobility, VÍCE
 • 19.9.: Podnikatelé mohou získat zvýhodněné financování pro energeticky úsporné projekty, VÍCE
 • 15.9.: O poslední miliardy z EU na ČOV, kanalizace a vodovody mohou obce a města žádat od 16. října, VÍCE
 • 29.8.: 100 milionů půjde na rozvoj a zlepšení kvality života na území národních parků, VÍCE
 • 18.8.: Na kampaně zaměřené na ochranu životního prostředí míří 20 milionů, VÍCE
 • 17.8. Vyhlášení III. výzvy programu podpory Nízkouhlíkové technologie, VÍCE
 • 1.8.: MŽP vyhlásilo novou výzvu z OPŽP zaměřenou na odpadové hospodářství, VÍCE
 • 19.6.: Nové dotace pro firmy a bytové domy na fotovoltaiku a tepelná čerpadla, VÍCE
 • 16.6.: MŽP vyhlásilo nové dotace proti smogu a suchu, VÍCE
 • 15.6.: Startují čtyři nové dotační výzvy z OPŽP, VÍCE
 • 10.5.: Na zavádění nízkoemisních zón půjde 110 milionů korun, VÍCE
 • 28.4.: Startuje dotační program pro občany Dešťovka, VÍCE
 • 28.4.: SFŽP Aktualizoval pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014+, VÍCE
 • 21.4.: SFŽP nabízí asistenční služby k monitorovacímu systému, VÍCE
 • 4.4. Startují nové výzvy z OPŽP na odpady, protipovodňová opatření a energetické úspory, VÍCE
 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Odpady, VÍCE (T: 1.12.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, VÍCE (T: 31.1.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 31.8.2018)
 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE