DOPORUČUJEME!

 

Nový diskuzní pořad:

 

Reklama

 Nepřehlédněte

 

 • Vláda: 31.8.2015, program/výsledky ZDE

 • Senát: (11. schůze, 12.8.2015), program/výsledky ZDE

 • PSP ČR: (29. schůze od 16.6.2015), výsledky ZDE

 • LRV: 19.8.2015, program/výsledky ZDE

 • EU - přehled dění: více ZDE

 • EU - rekapitulace (červenec): ZDE

 

 • EKOAUDIT: MPO zahájilo další etapu Ekoauditu, více ZDE

 • Legislativa: Novela zákona o IRZ a ISPOP zamířila do Parlamentu ČR, více ZDE

 • Legislativa: Nový zákon o PZH a novela zákona o odpadech brzy ve Sbírce, více ZDE

 • DOTACE: Příjem žádostí do nového OPŽP již od 14.8., více ZDE

 • Metodika: Novela EIA a její dopady na proces integrovaného povolování, více ZDE

 • IUCLID 6 je možné již otestovat, více ZDE

 • NOVÝ OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018, více ZDE

 •  STATISTIKA: Souhrnné výsledky z elektroenergetiky za rok 2014 v grafech, více ZDE 

 • NÁZOR: Novela EIA účinná od dubna letošního roku – další zhoršení již tak neudržitelného stavu v oblasti povolování staveb, více ZDE

 

 


 

Věrnostní karty na rok 2016 již v prodeji!

 
 • NOVINKA: SMS zprávy na mobil
 • Přístup do rubriky "Právo" (náhled)
 • Jste součástí procesu vzniku nové legislativy
 • Aktuální novinky na email
 • Emailový zpravodaj 1x týdně
 • Slevy na vzdělávací akce a odborné periodikum

Další informace ZDE.
 

 

Odkrývá obsah, který NENÍ ostatním DOSTUPNÝ.

 


 

Třetíruka.cz a chytré RSS aplikace:

Nalaďte si portál také v chytrých aplikacích jako je například Feedly, qReadr, FeedMe atd. Jako zdroj informací prosím využijte: http://odpady.webnode.cz/rss/all.xml


 Přehled veřejných zakázek

 

Předmět zakázky Zadavatel


 

Pozor probíhá testovací fáze! Data poskytuje ze své databáze společnost NESS Czech s.r.o., která spravuje portál Zakázky plus (www.zakazky-plus.cz). Data jsou pravidelně získávána ze serverů vestnikverejnychzakazek.cz a jsou ručně čištěna na úrovni identifikace zadavatelů a dodavatelů. V případě jakéhokoli dotazu se neváhejte obrátit na e-mail: CZ-zakazky-plus@ness.com.

 Odpadové fórum aktuálně

 

Prázdninové dvojčíslo tradičně nabízí ročenku odpadového hospodářství. Najdete zde přehledy nových právních předpisů, norem, projektů VaV, přehled zahraničních časopisů a profesních sdružení.  V Polemice se věnujeme krajským POH, a soudní znalec v rubrice Pod lupou rozebírá dotaz na téma kompostování z pohledu minimální doby zdržení materiálu v zakládce. Pochopitelně nechybí legislativní a dotační servis.

 

 

 

 

 

 • Časopis ODPADOVÉ FÓRUM je odborný měsíčník zabývající se všemi aspekty, které souvisejí s odpadovým hospodářstvím.
 • WASTE FORUM je elektronický recenzovaný časopis zaměřený na vědecké práce s tématikou odpadů.

 Reklama

 

 Odborné akce

     
2.9. Zákon o opadech po novelách (*)
3.9. Ekologická újma - hodnocení rizik v podnikové praxi (*)
3.9. Energetické audity a ISO 50001
7.-10.9. XXIII.Mezinárodní kongres a výstavu  ODPADY - LUHAČOVICE 2015
8.9. Co přinese nově chystaná legislativa z Ministerstva pro místní rozvoj? (zákon o zadávání veřejných zakázek a novela stavebního zákona)
9.9.

Chemická legislativa

Opakování: 10.9.

9.9. Novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie
9.-.11.9. Manažer systému EMS (ISO 14001) (*)
9.-11.9.

19. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2015

14.-18.9. ENVIBRNO
15.9.

Energie pro budoucnost XVI

15.9.

Ochrana ovzduší - legislativní novinky

Opakování: 16.9.

15.-16.9.

Interní auditor systému BOZP (*)

15.-16.9.

Těžba a její dopady na životní prostředí VI

15.-19.9. FOR WASTE & WATER
15.-19.9. FOR THERM
15.-19.9. FOR ARCH
15.-19.9. FOR WOOD
16.-18.9.

11. bienální konference VODA 2015

16.9. Kontraktační jednání v oboru druhotných surovin na 4. čtvrtletí 2015
17.-18.9. Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje
17.9. Novinky vyplývající z novely zákona č. 100/2001 Sb., v návaznosti na územní a stavební řízení (Praha)
22.9. Vzdělávání pracovníků měřících skupin (Hradec Králové)
23.-24.9. Energetika 2015
24.9. Znečištění podzemních a povrchových vod - riziko budoucí katastrofy
24.9.

Nakládání s elektroodpady - dopady aktuální legislativy do praxe

25.9. Objekty parkovacích ploch
29.9.

Evidenční povinnosti při nakládání s odpady a přeprava odpadů v roce 2016 aneb budete připraveni?

Opakování: 30.9., 1.10., 24.,25 a 26.11.

29.9. NOVINKY V LEGISLATIVĚ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (Praha)
1.-2.10. XV. ročník mezinárodní konference a výstavy
Městské vody 2015
6.-8.10.

20. konference Zdraví a životní prostředí

7.10.

Chemická legislativa v praxi a povinnosti v dodavatelském řetězci

Opakování: 8.10.

8.-9.10 ENVIROMANAGEMENT 2015 (Slovensko)
8.10. SYSTÉM ŘÍZENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU - ISO 14001 (Hradec Králové)
12.10.

Požadavky ISO 14001 na systém managementu životního prostředí

13.10.-
26.11.
OBSLUHA ČOV - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT (Hradec Králové)
13.10.

Obaly a obalový zákon v praxi

Opakování: 14. a 15.10.

13.10. ÚVOD DO VODNÍHO PRÁVA I. ČÁST
20.10.

Integrovaný registr znečišťovatelů - IRZ a evropský E-PRTR

Opakování: 21. a 22.

20.10. ÚVOD DO VODNÍHO PRÁVA II. ČÁST
21.10. SEDIMENTY Z VODNÍCH TOKŮ A NÁDRŽÍ (Praha)
21. - 22.10.

ANAEROBIE 2015

22.10. SYSTÉM ŘÍZENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU - ISO 14001 (Brno)
22.10.

Konference Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje 2015

30.10. Flotace a další procesy pro průmyslové vody
3.11. „DUSÍK PRAKTICKY“ aneb „Kdo nechápe proměny dusíku, nemůže efektivně navrhovat a posuzovat ČOV“ (Brno)
3.-4.11. Analytika odpadů IV
5.11. EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 39/2015 SB., (NOVELA EIA) – APLIKACE NOVELY EIA V PRAXI
3.-4.11.

Provoz vodovodů a kanalizací

5.11. „DUSÍK PRAKTICKY“ aneb „Kdo nechápe proměny dusíku, nemůže efektivně navrhovat a posuzovat ČOV“ (Praha)
18.11.

Zákon o vodách, ochrana vod, tvorba havarijních plánů a evidence, analýzy a příprava na roční hlášení do systému ISPOP

Opakování: 19.11.

23.11.

20. Ročník konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2015

26.11. SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
27.11. Inovace v oblasti domovních čistíren odpadních vod
9.12.

Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do systému ISPOP z programu EVI 8

Opakování: 10.12., 5.1., 6.1., 7.1., 12.1., 13.1., 26.1., 27.1., 28.1., 8.2.

14.12.

iKURZ: Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2015 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích

Opakování: 25.1.

15.12.

Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2015 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích

Opakování: 16.12., 17.12., 19.1., 20.1., 21.1.

18.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2016
21.-23.1.

CESTY DŘEVA

21.-23.1.

FOR PASIV

25.1.-
17.6.2016
PODNIKOVÝ EKOLOG - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT (Hradec Králové)

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 

Chci zařadit akci do kalendáře, více ZDE

 


Důležité dokumenty

 

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Politika druhotných surovin ČR

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Program předcházení vzniku odpadů (PVO) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Plán legislativních prací vlády na rok 2015 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Plán přípravy vyhlášek na rok 2015

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zpráva o životním prostředí 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Návrh aktualizované Surovinové politiky ČR http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Historická ročenka statistiky energetiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

EXKLUZIVNĚ: Strategie Vlády ČR v oblasti životního prostředí a energetiky v rámci působení ČR v EU

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
EXKLUZIVNÍ přehled všech 36 návrhů na opatření, které schválila vláda v rámci tzv. EKOAUDITU http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 
 

 

Novinky

12.06.2014 07:43

MfD: Solárníci si stěžují na ČEZ u ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dnes dostane stížnost sdružení provozovatelů solárních elektráren FVE 2010 na údajnou diskriminaci ze strany energetické společnosti ČEZ. Podle 14 členů sdružení firma ČEZ Distribuce v roce 2010 přednostně připojovala do sítě elektrárny mateřského ČEZ a spřátelených investorů a naopak odmítla připojit desítky elektráren s platnými licencemi a kolaudacemi. ČEZ se tak podle sdružení FVE 2010 dopustil zneužití dominantního postavení na trhu. Pokud antimonopolní úřad dá sdružení zapravdu, budou jeho členové podle deníku moci snáze žádat od ČEZ Distribuce kompenzaci. Solární elektrárny s platnou licencí a připojené do sítě do konce roku 2010 dostávají výrazně vyšší dotace na vyrobenou elektřinu. Od počátku roku 2011 dotace klesla na polovinu. Napsala to dnes Mladá fronta Dnes (MfD).

 

 

Zdroj: ČeskéNoviny.cz (Mladá fronta Dnes)

11.06.2014 20:01

Aktuální Priorita přináší rozhovor s Richardem Brabcem

Ministr uvádí svůj názor na současnou kondici Operačního programu Životní prostředí a mimo jiné říká, co od nástupce tohoto programu mohou žadatelé očekávat. „Bude v něm méně peněz, ale i méně prioritních os. Jednou z hlavních změn, kterou se nám podařilo zavést již nyní, je nastavení velmi úzké spolupráce mezi Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí ČR. Stávající program i jeho nástupce musejí pracovat rychleji." Ministr se také zmiňuje o boji se suchem. "Dnes umíme například rozlišit stupně povodňové aktivity, ale v případě sucha, abychom mohli adekvátně reagovat při jednotlivých úrovních od varování až po ohrožení, žádné takové stupně nemáme. V momentě, kdy sucho udeří, budeme moci pracovat s ekonomickými nástroji čili se zpoplatněním odběrů dle objemu a prioritních potřeb, a začít tak odběry efektivně regulovat," uvedl ministr Brabec.

Priorita přináší i záznam z 37. jednání Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí. Členové výboru posuzovali projekty z pěti výzev a dotkli se i nastavení nového operačního programu zaměřeného na životní prostředí. Prostřednictvím zprávy Ministerstva životního prostředí Priorita také hodnotí prvních sto dnů ministra životního prostředí Richarda Brabce ve funkci. 

Další text v Prioritě se věnuje čisticímu a kropicímu vozu, který byl pořízen z podpory z Operačního programu Životní prostředí. Vůz uklízí zejména v Praze 2 a je zajímavé, že, jak z textu vyplývá, většina kropicích vozů v našem hlavním voze užívá při kropení ulic pitnou vodu.

Neméně zajímavým textem v aktuální Prioritě je analýza ex-post monitoringu vodohospodářských projektů. Připravila ji Gabriela Křivánková, vedoucí Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury SFŽP ČR.

 

Dokument ke stažení:

Priorita 05/2014

 

 

Zdroj: SFŽP

11.06.2014 15:12

MŽP připravilo nový zákon pro prevenci závažných havárií

Připomínkové řízení Ministerstvo životního prostředí předložilo do připomínkového řízení návrh zákona návrh zákona o prevenci závažných havárií. Návrh zákona byl připraven z důvodu zajištění transpozice evropské směrnice. Ministerstvo zvolilo jako nejvhodnější způsob transpozice směrnice zpracování nového zákona o prevenci závažných havárií, který nahradí stávající zákon č. 59/2006 Sb. Předkládaný návrh zákona o prevenci závažných havárií podle MŽP nepředstavuje koncepčně novou právní úpravu. Jím upravovaný systém prevence závažných havárií navazuje na základy položené stávajícím zákonem. Změny významnějšího charakteru nastávají v procesu schvalování návrhů bezpečnostní dokumentace, které provozovatelé objektů předkládají krajským úřadům. Termín pro připomínky je stanoven na 10. července 2014. Více ZDE

11.06.2014 14:04

Výzkum: Češi jsou se stavem životního prostředí spokojeni

Výsledky květnového výzkumu CVVM ukazují, že  většina obyvatel ČR je se stavem životního prostředí spokojena jak v místě, kde žije, tak i v zemi jako celku. Už celkem tradičně horší než hodnocení životního prostředí v místě vlastního bydliště je mínění o životním prostředí v České republice jako celku. Jak ukazují výsledky zachycené v grafu 3, s výjimkou jediné položky – hustoty silničního provozu – ve všech zkoumaných aspektech životního prostředí v místě bydliště převažuje spokojenost. Nejlépe hodnocenými oblastmi v tomto směru jsou dostupnost volné přírody (87 % spokojených) a kvalita pitné vody (86 % spokojeno). Více než tři čtvrtiny (79 %) lidí hodnotí pozitivně čistotu okolní přírody, dvě třetiny (67 %) jsou spokojeny s čistotou ovzduší a tři pětiny vnímají pozitivně i úroveň hluku v prostředí, kde bydlí (60 %) a čistotu povrchových vod (59 %). V případě hustoty silničního provozu, jak bylo poznamenáno výše, spokojení tvořili menšinu (43 %), zatímco nespokojenost v tomto ohledu vyjádřila nadpoloviční většina dotázaných (57 %), když přitom pětina (21 %) je podle vlastních slov „velmi nespokojena“.

 

Dokument ke stažení:

oe140611.pdf

 

Zdroj: CVVM

 

 

11.06.2014 12:13

Evropská komise schválila český režim podpory energie z obnovitelných zdrojů

Evropská komise dospěla k závěru, že režim, kterým Česká republika podporuje výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, je v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Komise zejména shledala, že režim podpory přispěje k dosažení cílů EU v oblasti energetiky, aniž by nepatřičně narušil hospodářskou soutěž na jednotném trhu.

Joaquín Almunia, místopředseda Komise odpovědný za politiku hospodářské soutěže, prohlásil: „Díky provádění tohoto režimu se Česká republika přiblíží ke splnění svých cílů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a k dosažení cílů strategie Evropa 2020 v souladu s pravidly EU pro státní podporu.“

Český režim zaručuje výkupní tarify a zelené bonusy pro elektřinu, která byla vyprodukována z následujících obnovitelných zdrojů energie: vodní energie, větrné energie, biomasy, bioplynu a geotermální energie.

Komise podporu posoudila podle Pokynů pro státní podporu v oblasti životního prostředí z roku 2008, protože u většiny technologií byla možnost vstoupit do systému uzavřena ke konci roku 2013. České orgány se zavázaly přijmout řadu změn, jimiž režim uvedou do souladu s pokyny. Tyto změny se týkají zejména způsobu výběru zvláštního příplatku na financování podpory a také zavedení mechanismů zaručujících, že kompenzace výrobců energie z obnovitelných zdrojů nebude vyšší než dodatečné náklady, které jim výrobou takové energie vznikají.

Dnešní rozhodnutí se týká pouze zařízení uvedených do provozu od 1. ledna 2013. V rozpočtu České republiky na rok 2014 je pro taková zařízení vyčleněno celkem zhruba 91 milionů eur. Rozhodnutí se nevztahuje na podporu poskytnutou zařízením na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů uvedeným do provozu před 1. lednem 2013.

 

Zdroj: Evropská komise

11.06.2014 08:29

Nová připomínková řízení: Pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii, Zákaz frakování a zplyňování uhlí

 

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR ČR) poslalo do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty a energetický zákon. Novela také reaguje na problematiku Pravidel pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody mezi konečné spotřebitele. Novela by měla být účinná od 1. ledna 2015. Dále skupina poslanců předložila sněmovně návrh novely horního zákona jejíž cílem je rozšíření definovaných technologií, které nelze používat pro průzkum a těžbu zásob nekonvenčního zemního plynu. Zákaz se má týkat technologií hydraulického štěpení hornin tzv. „frakování“ a podzemního zplynování uhlí a to především s ohledem na ochranu podzemních zásob vody, k ochraně krajiny a obyvatel, kteří na dotčených územích žijí.  K návrhu zákona je možné se vyjádřit do 18. června. Podklady k návrhům zákonů najdete v rubrice Právo ZDE.

 

11.06.2014 07:44

ČT: Pokácet si vlastní strom? Jedině se souhlasem úřadu

Ministerstvo životního prostředí loni vydalo novou vyhlášku o ochraně dřevin, kde zpřísnila například ochranu stromořadí, keřů či menších stromů, ale současně zmírnila požadavky na majitele zahrad, kteří chtějí kácet větší stromy než jabloně či ořešáky. Nyní se vyhláška mění znovu. Ministerstvo dokončilo novou verzi vyhlášky, která pro vlastníky zahrad vrací vše ke starému. Podle úřadu je zpřísnění vyhlášky nutné, protože podle dosavadní podoby padly již stovky zdravých stromů, které by ochranáři nikdy pokácet nedovolili. S výjimkou ovocných dřevin bude nutné žádat před kácením o povolení. Vyhláška příští týden zamíří do připomínkového řízení, platit by mohla od podzimu. Více ZDE

10.06.2014 20:37

Občanská sdružení za určitých podmínek mohou podat návrh na zrušení územního plánu

Občanská sdružení mohou za určitých podmínek podat návrh na zrušení územního plánu. Spolky mají podle ústavních soudců takzvanou aktivní legitimaci zpravidla tehdy, když sídlí v lokalitě dotčené územním plánem, nebo když tam členové sdružení vlastní nemovitosti. Podle ÚS by bylo na první pohled absurdní, kdyby vlastník pozemku nemohl podat návrh na zrušení územního plánu jen proto, že se sdružil s dalšími obyvateli téže obce a postupují společně. Soudy by nyní měly pokaždé hodnotit, zda se konkrétní územní plán dotýká subjektivních práv sdružení. Podle ÚS závisí na rozumně uvažujícím soudci, aby s vědomím společenského významu územního rozvoje i občanského sdružování dokázal posoudit, zda je spolek oprávněn k účasti v řízení o zrušení opatření obecné povahy. Na druhou stranu soudci zdůraznili, že aktivní legitimace spolků nemůže být bez hranic. Justice musí zohledňovat například cíle sdružení a jeho zavedenost v konkrétní lokalitě. Výklad zákona, který doposud české soudy zastávaly, prakticky vedl k tomu, že návrh směřující proti územnímu plánu mohl podat jen vlastník pozemku či nemovitosti dotčené územním plánem.

 

Zdroj: ČerskéNoviny.cz (celý článek ZDE)

 

Stanovisko Ústavního soudu

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Ludvík David) dnes vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Nejvyššího správního soudu, neboť jím bylo zasaženo do práva stěžovatele na soudní ochranu garantované v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Předmětem řízení před obecnými soudy byl návrh stěžovatele na zrušení opatření obecné povahy č. 1/2009 Zastupitelstva obce Petkovy – územního plánu obce. Stěžovatel je občanským sdružením založeným v roce 1994, které sdružuje občany z obcí ležících na území přírodního parku Čížovky (oblast katastrálního území Čížovky, Petkovy, Domousnice a jejich blízkého okolí). Předmětem činnosti spolku je ochrana přírodního a krajinného prostředí včetně jeho kulturních a historických hodnot. Výše uvedené opatření obecné povahy stěžovatel soudně napadl proto, že podle svých tvrzení byl jeho vydáním zkrácen na svých právech nezákonným postupem obce Petkovy, což mělo za následek nezákonnost územního plánu.

Krajský soud v Praze návrh stěžovatele odmítl a konstatoval, že stěžovatel nemá k podání návrhu aktivní legitimaci. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost a uvedl, že z judikatury vyplývá, že občanská sdružení nejsou aktivně procesně legitimována k návrhu na zrušení opatření obecné povahy v podobě územního plánu.

Ústavní soud si je vědom toho, že aktivní legitimace spolků, které byly založeny za účelem ochrany přírody a krajiny, nemůže být bez hranic. Spolek dožadující se zrušení opatření obecné povahy (zde územního plánu nebo jeho části) musí předně tvrdit, že byl tímto opatřením dotčen na svých subjektivních právech. Podstatným kritériem zde musí nepochybně být místní vztah navrhovatele k lokalitě regulované územním plánem. Má-li spolek sídlo na tomto území nebo jsou-li jeho členové vlastníky nemovitostí potenciálně dotčených opatřením plynoucím z územního plánu, pak by mu v zásadě měla svědčit aktivní legitimace k podání návrhu. V některých případech mohou působit místní a věcné důvody v synergii, a nemusí jít ani o „ekologický“ spolek. Tak kupříkladu založí-li občané žijící v určitém městě nebo jeho městské části spolek k ochraně svých zájmů a územní plán by měl zasáhnout do rekreační zóny, v níž jsou zvyklí trávit svůj volný čas, pak připadá v úvahu přiznat spolku aktivní legitimaci bez ohledu na detaily vymezení jeho předmětu činnosti. Obecně tu lze říci, že z hlediska posouzení zákonné podmínky zkrácení na právech bude věrohodnější místní „zavedenost“, tedy již delší časové působení spolku. Není však možné vyloučit ani založení spolku ad hoc za účelem vážícím se k územnímu plánu. Ostatně bylo by již na první pohled absurdní, kdyby osoba splňující vymezené podmínky, tedy například vlastník pozemku sousedícího přímo s regulovaným územím, nebyla aktivně legitimována k podání návrhu na zrušení územního plánu jen proto, že se spolu s dalšími osobami (obyvateli téže obce či obcí sousedních) sdružili a jménem sdružení žádají o zrušení územního plánu nebo jeho části.  Ústavní soud nikoliv na okraj konstatuje, že jím zmíněná kritéria nemusí působit jen v relaci k těm spolkům, jejichž hlavní činností je ochrana přírody a krajiny. Naznačená měřítka, jež budou nepochybně judikaturou konkretizována, lze vztáhnout na spolky bez ohledu na předmět činnosti, a to takové, u nichž bude dán předpoklad zkrácení na právech opatřením obecné povahy ve smyslu § 101a odst. 1 soudního řádu správního.

Občanská sdružení (spolky), jež jsou rovnocenným subjektem práva, však jsou též významným a navýsost demokratickým prvkem občanské společnosti. Není korektní odsoudit spolek k neformální, potřebná oprávnění postrádající roli při prosazování jeho zájmů. Je naopak nejen legitimní, ale i legální, aby měl možnost brát se i v řízení o návrhu na zrušení územního plánu za ty společné zájmy občanů, které považuje za oprávněné. Věcná legitimace navrhovatele ke zrušení opatření obecné povahy se zakládá na podmínce oprávněnosti tvrzení, že byl na svých právech tímto opatřením, vydaným správním orgánem, zkrácen. Toto „zkrácení na právech“ nelze vykládat v neprospěch spolkových subjektů založených za účelem ochrany přírody a krajiny tak restriktivně, jak to činí Nejvyšší správní soud zde též některých svých judikátech. Zkrácení na právech nelze v podstatě redukovat jen na případný zásah do práv vlastníků nemovitostí či jinak řečeno na imise zasahující nebo ohrožující vlastníky nemovitostí (nositele práv k nim) ležících v dosahu regulace opatřením obecné povahy (územním plánem). Práva komunity mohou být dotčena šířeji: vady územního plánu jsou v negativním smyslu způsobilé dotknout se oprávněných zájmů občanů žijících na příslušném území, mohou významně ztížit naplnění koncepce územním plánem zamýšlené a ohrozit tak jeho společenskou funkci. Pro tento případ je žádoucí, aby prostor k soudní ochraně dostali nejen jednotlivci samotní, ale též právní subjekty, do nichž se sdružují.

Svým závazným a z pohledu dosavadní judiciální praxe rozšiřujícím výkladem chce Ústavní soud vyjádřit více, než bylo dosud řečeno, zároveň však ne více, než je v jeho pravomoci. Závisí na rozumně uvažujícím soudci, aby v rámci komplexní úvahy a s vědomím společenského významu územního rozvoje dokázal posoudit, zda je určitý subjekt práva oprávněn k účasti v řízení o zrušení opatření obecné povahy.

Neobstojí tedy paušální závěr Nejvyššího správního soudu v nyní posuzované věci, podle něhož nesvědčí občanským sdružením založeným za účelem ochrany přírody, krajiny a životního prostředí aktivní procesní legitimace k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy v podobě územního plánu.

Nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 59/14 je dostupný - ZDE

 

 

Zdroj: Ústavní soud, ČeskéNoviny.cz

10.06.2014 20:15

Ve středu sběrny a výkupny odpadů a v pátek OEEZ aneb skládkovací poplatky

Jednání PSP ČR od 10. června Již v pátek by měla poslanecká sněmovna projednávat pozměňovací návrhy k novele zákona o odpadech. Původně novela řešila pouze tzv. OEEZ. K vládnímu návrhu novely byly na jednání sněmovního výboru pro životní prostředí předloženy dva pozměňovací návrhy. Návrh poslance Jana Zahradníka doplňuje požadavky na hustotu sběrné sítě v systému zpětného odběru a upravuje způsob kontroly refundací u elektrozařízení, která jsou vyvezena mimo území České republiky. Další pozměňovací návrh od poslance L. Okleštěka zavádí od roku 2015 pro obce povinnost zajišťovat tříděný sběr papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Od roku 2023 pak zakazuje ukládat na skládky recyklovatelné a využitelné odpady a zejména neupravený směsný komunální odpad. Tomuto zákazu by mělo předcházet postupné navýšení poplatků za skládkování těchto odpadů, od roku 2015 na 600 Kč a v roce 2020 až na 1000 Kč.

Dále na pořadu schůze je i druhá novela zákona o odpadech, tentokrát z pohledu sběren a výkupen. Vláda na konci dubna podpořila zpřísnění pravidel pro provozování sběrených surovin, které navrhl Senát. Kraje by pak měly mít nově možnost zakázat provozování sběren, které poruší zákaz výkupu vybraných druhů odpadů. Opatření je namířeno především proti zlodějům kovů.

Poslanci také projednají v prvním čtení novelu zákona, kterým se mění zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a zákon o správních poplatcích. Novela má za cíl stanovit provozovateli povinnost vrátit povolenky, které mu byly neoprávněně přiděleny a vydány, a pro případ, že tak neučiní, má za cíl umožnit Ministerstvu životního prostředí uložit provozovateli sankci. Platná právní úprava povinnost vracení povolenek neupravuje. Dále MŽP navrhuje zrušení povinnosti ověřovatelů emisí mít autorizaci k ověřování množství emisí skleníkových plynů, pro svou činnost budou muset získat pouze akreditaci ČIA. V neposlední řadě MŽP navrhuje zrušit poplatek ve výši 3.000 Kč, za změnu povolení k emisím skleníkových plynů.

Bodem programu bude i novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Novela zvyšuje maximální výkupní cenu u pozemků potřebných pro dopravní stavby, a měla by tak odblokovat jednání s vlastníky nemovitostí. Majitelé zemědělské půdy budou moci při rychlém jednání získat až osminásobek ceny stanovené znalcem. (Ve výjimečných odůvodněných případech pak až šestnáctinásobek). Praxe ukázala, že dosavadní bonus ve výši 100% je nízký a vlastníky pozemků dostatečně nemotivuje k prodeji půdy.

 

PSP ČR: 10. 6. 2014 / 10. schůze - program ZDE
Názen předpisu

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 172/

Info: OEEZ, pozměňovací návrhy

Termín: Pá 13. 6., 5. bod (II. čtení) - původně v plánu středa

Termín: St 18. 6., 1. bod (III.čtení)

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 153/  (první čtení)
Info: sběrny a výkupny odpadů
Termín: St 11. 6., 5. bod odpoledne (I. čtení)
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 176/ 
Termín: St 11. 6., 1. bod dopoledne (II.čtení)
Termín: St 18. 6., 2. bod blok (III. čtení)
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 182/
Info: podrobnosti ZDE
Termín: Pá 13. 6., 4. bod (II. čtení)
Termín: ??? (III.čtení)
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony /sněmovní tisk 207/ 
Termín: St 11. 6., 5. bod dopoledne (I. čtení)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech /sněmovní tisk 109/
Termín: St 11. 6., 2. bod dopoledne
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 10. května 2013 /sněmovní tisk 121/ 
Termín: St 11. 6., 3. bod dopoledne
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, sjednaná v Basileji dne 22. března 1989, a změny přílohy IX této úmluvy, přijaté v Ženevě dne 10. května 2013 /sněmovní tisk 122/ 
Termín: St 11. 6., 4. bod dopoledne


Aktuální výsledky z jednání poslanecké sněmovny (10. schůze) - ZDE

 

Zdroj: schválený program schůze PSP ČR

10.06.2014 12:03

České výrobce oceli dlouhodobě ztěžuje přísná ekologická legislativa a vysoké ceny energie

Největšího objemu výroby oceli od roku 2009 dosáhla v roce 2013 česká ocelářská firma Třinecké železárny. Hospodářský výsledek po zdanění přesáhl jednu miliardu. Podle genergálního ředitele české výrobce oceli dlouhodobě ztěžuje přísná ekologická legislativa i vysoké ceny energie, které jsou pro zachování konkurenceschopnosti klíčové.

Největšího objemu výroby oceli od roku 2009 dosáhla v roce 2013 česká ocelářská firma Třinecké železárny (TŽ). V loňském roce vyrobila 2 553 kilotun oceli, což je o 60 kilotun více, než v roce 2012. Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží činily v roce 2013 téměř 37 miliard korun, hospodářský výsledek po zdanění přesáhl jednu miliardu.

Skutečné výsledky však ovlivní celá řada faktorů. „Pozici českých výrobců oceli ve volné hospodářské soutěži dlouhodobě ztěžuje přísná ekologická legislativa i vysoké ceny energie, které jsou pro zachování konkurenceschopnosti klíčové, neboť se přímo promítají do cenotvorby. Vzhledem k tomu, že jsou ještě zdeformovány enormními poplatky za obnovitelné zdroje, je podnikání v tomto energeticky náročném sektoru v České republice velmi komplikované,“ podotknul generální ředitel TŽ Jan Czudek.

Dobré hospodaření je nutnou podmínkou pro investice do další modernizace výrobních zařízení, a tím udržení konkurenceschopnosti ve složitých podmínkách evropského i světového trhu. „Třinecké železárny letos investují historicky nejvyšší částku, a to 3,8 miliardy korun. Větší část investic směřuje do ekologických staveb, které pomohou snížit objem prachu o více než třetinu, a jsou z větší části dotovány,“ uvedl místopředseda dozorčí rady Ján Moder. Provozní náklady zařízení ve výši asi 100 milionů korun ročně ponese hutní firma v následujících letech na svých bedrech.

 

 

 Reklama

 Legislativa

 

Aktuálně:

 • Připomínkové řízení - přehled/podklady ZDE:
 1. Ekoaudit - více ZDE (T: 10.10.2015)
 2. Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje je předkládán pro období 2015-2016, více ZDE (T: 4.9.2015)
 3. Návrh vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem,více ZDE (T: 15.9.2015)
 4. návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, více ZDE (T: 15.9.2015)
 5. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška, o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, více ZDE (T: 15.9.2015)
 6. Novela zákona o ukládání CO2 do přírodních horninových struktur, více ZDE (T: 10.9.2015)
 • Novinky (srpen 2015) - přehled/účinnost ZDE:
 1. Novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška o bateriích a akumulátorech
 2. věstníky ÚNMZ č. 8
 3. Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství
 4. Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství
 5. Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství
 • Vláda (31.8. 2015) - přehled/výsledky ZDE
 1. Návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)
   
 • EU: Veřejné konzultace - přehled/podklady ZDE
 1. Konzultace k seznamu navrhovaných projektů společného zájmu – další projekty v oblasti ropy, plynu a elektrické energie (T: 22.10.2015)
 2. Veřejná konzultace týkající se hodnocení nařízení o evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek (nařízení E-PRTR) (T: 15.10.2015)
 3. Veřejná konzultace o novém uspořádání trhu s energií

  (T: 8.10.2015)

 4. Veřejná konzultace týkající se předvídání rizik v oblasti zabezpečení dodávek elektřiny (T: 8.10.2015)
 5. Konzultace týkající se strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu (T: 30.9.2015)
 6. Veřejná konzultace o fungování trhu odpadů v EU (T: 4.9.2015)

 

 • EU: Novinky ve věstníku EU - přehled/dokument ZDE
 1. 2x shrnutí rozhodnutí EK týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení REACH
 2. Nařízení Komise, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení REACH
 3. Oprava sdělení Komise Pokyny pro státní podporu v oblasti ŽP a energetiky na období 2014–2020
 4. Prováděcí nařízení Komise - požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva
 5. Prováděcí nařízení Komise - požadavky na ekodesign lokálních topidel

Předpisy v procesu (ZÁKONY):

 • Novela zákona o odpadech
 • Novela zákona o prevenci závažnch havárií
 • Podpora biopaliv
 • Věcný návrh novely zákona o odpadech
 • Věcný návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností
 • .....

Více ZDE

Schůze parlamentu - Senát: 12.8. 2015 (11. schůze)

 1. Novela zákona o odpadech
 2. Novela zákona o prevenci závažných havárií
 3. zahájení: 9 hod

 

Schůze parlamentu - PSP ČR: 16. 4. 2015 (29. schůze)

 1. Prevence závažných havárií
 2. Novela zákona o odpadech
 3. Horní zákon
 4. Novela zákona o ochraně přírody a krajiny
 5. zahájení: 14 hod

Více ZDE

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 Dotační okénko

 

Aktuálně:

 • 12.8.: Nový OPŽP: SFŽP aktualizoval Pravidla pro žadatele a příjemce podpory, více ZDE
 • 11.8.: Od 14. srpna budou přijímány žádosti do nového OPŽP, přehled výzev a další důležité dokumenty ZDE
 • 6.8.: Programy Evropské územní spolupráce postupně vyhlašují výzvy, více ZDE
 • 3.8.: MŽP podpoří sběr a zneškodnění látek poškozujících ozon, více ZDE
 • 3.8.: MŽP vyhlašuje Výzvu č. 4/2015 na výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích, více ZDE
 • 31.7. Starý OPŽP: přehled schválených žádostí  - 66. výzva ZDE
 • 31.7. MŽP vyhlásilo novou výzvu na sanaci černých skládek, více ZDE
 • 30.7.: Kotlíkové dotace nejen v aktuální Prioritě, více ZDE
 • 29.7.: MMR vyhlásí v pátek první výzvy na opravy silnic a územní plány, více ZDE
 • 22.7.: STARÝ OPŽP: Seznam schválených žádostí (odpady, vzdělávání), více ZDE
 • 21.7.: NOVÝ OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018, více ZDE

Výzvy:

 • 3.8.: Národní dotace: sběr a zneškodnění látek poškozujících ozon, více ZDE (T: 30.10.2015)
 • 3.8.: Národní dotace: výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích, více ZDE (T: 31.12.2015)
 • 31.7.: SFŽP: II. Národní výzva na sanaci černých skládek, více ZDE (T: 30.9.2015)
 • 26.6.: OPPIK - APLIKACE, více ZDE (T: 30.9.2015)
 • 26.6.: Národní dotace na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV, více ZDE (T: 14.8.2015)
 • 19.6.: Nový OPŽP (vody, odpady, ovzduší, eko. zátěže, krajina), více ZDE (T: 13.11.2015 resp. pro krajinu 14.10. a 31.12.2015)
 • 1.6.: Program LIFE: Životní prostředí a ochrana klimatu, více ZDE
 • 29.5.: OPPIK 2014 - 2020, více ZDE (T: 31.8.2015)
 • Nová zelená úsporám, příjem žádostí od 15.5. 10hod (T: 31.10.2015), více ZDE
 • 27.1.: Dotace na zpracování autovraků, více ZDE (T: 31.12.2015)
 • 4.6.: EUROGIA2020 - výzva k předkládání projektů nízkouhlíkových energetických technologií, více ZDE
 • Horizont 2020, EK vyzvala k podání návrhů projektů, více ZDE

 

 Novinky BOZP

 Odborné časopisy

 

11/2013
 

 

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

02.09.2015 15:45

Znečištění podzemních a povrchových vod - riziko budoucí katastrofy

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na další seminář cyklu Prevence katastrof - ochrana obyvatel a...
02.09.2015 13:58

AREVA spouští unikátní testovací systém pro optimalizaci jaderných reaktorů

AREVA ve svém zařízení Creusot ve Francii spustila unikátní testovací systém, který v malém...
02.09.2015 12:20

MPO předložilo studie k problematice těžebních limitů

STUDIE KE STAŽENÍ Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dne 31. 8. 2015 předalo vládě čtveřici...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
http://vodnihospodarstvi.cz/images/vhlogo06.jpg http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg Přidáte se?

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE