Nepřehlédněte

 

 • Vláda: 22.6.2016, program/výsledky ZDE

 • Senát: (24. schůze, 25.4.2016), program/výsledky ZD E

 • PSP ČR: (47. schůze od 24.5.2016), program/výsledky ZDE

 • LRV: 2.6.2016, program/výsledky ZDE

 • EU - přehled dění: více ZDE

 • EU - rekapitulace (květen): ZDE

DOPORUČUJEME!

 


 

Věrnostní karty na rok 2016 již v prodeji!

 • Přístup do rubriky "Právo" (náhled)
 • Jste součástí procesu vzniku nové legislativy
 • Aktuální novinky na email
 • Emailový zpravodaj 1x týdně
 • Slevy na vzdělávací akce a odborné periodikum

 


Další informace ZDE.
 

 

Odkrývá obsah, který NENÍ ostatním DOSTUPNÝ.

 


 

Reklama

 


 

Třetíruka.cz a chytré RSS aplikace:

Nalaďte si portál také v chytrých aplikacích jako je například Feedly, qReadr, FeedMe atd. Jako zdroj informací prosím využijte: http://odpady.webnode.cz/rss/all.xml


 Odpadové fórum aktuálně

Červnové číslo Odpadového fóra je skutečně designové: jak od pohledu, tak i po obsahové stránce. Má to i svoje opodstatnění: tématem června je Upcyklace. Co všechno se skrývá pod tímto cizojazyčným názvem, se dozvíme z článku o historii upcyklace a jejím významu v současném odpadovém (či přesněji bezodpadovém) hospodářství od pana inženýra Jiřího Aujezdského. Více ZDE.

 

 

 

 

 

 • Časopis ODPADOVÉ FÓRUM je odborný měsíčník zabývající se všemi aspekty, které souvisejí s odpadovým hospodářstvím.
 • WASTE FORUM je elektronický recenzovaný časopis zaměřený na vědecké práce s tématikou odpadů.

 


Odborné akce

     
24.6. Alternativní možnosti řešení odpadních vod v obcích - ČOV pro skupiny domů, atd. (decentrál)
20.7. Odpady v roce 2016 – nové legislativní povinnosti a revoluční změny nejen v evidenci odpadů po Infringementové novele
Opakování: 21.7., 3.8., 4.8., 9.8.
29.7. Odstranění zápachu, hygienizace kalu, odvodňování kalu
26.8. Možnosti úspor v restauracích a hotelových provozech
6.9. Ekologické minimum, legislativa ochrany životního prostředí v kostce aneb manuál ekologa začátečníka 1. blok – odpady + obaly + IRZ - integrovaný registr znečišťování
Opakování: 7.9.
8-9.9. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ
19.-20.9. OHSAS 18001 - Interní auditor
20.9.

MANAGEMENT CHEMICKÝCH LÁTEK – HRADEC KRÁLOVÉ

29.9.

Nařízení REACH a CLP 2016 (Praha)

30.9. Problematika hygienického zabezpečení vod
4.-6.10.

21. konference Zdraví a životní prostředí

6.10.

Biocidy a detergenty 2016

11.10. Co o svých obalech ještě nevíte aneb obaly a obalový zákon v praxi
Opakování: 12.10., 13.10.
19.10. Ekologické minimum, legislativa ochrany životního prostředí v kostce aneb manuál ekologa začátečníka 2. blok – ovzduší + regulované látky + CHLaS
Opakování: 20.10.
21.10. Flotace a další procesy pro průmyslové vody
25.10.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – PRAHA

1.11.

Anaerobie, léky, drogy, smrad a legislativa (Brno)

Opakování: 2.11. (Praha)

14.11. Ekologické minimum, legislativa ochrany životního prostředí v kostce aneb manuál ekologa začátečníka 3. blok – voda + CHLaS
Opakování: 15.11.
24.11. VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – HRADEC KRÁLOVÉ
25.11. Úprava pitných a procesních vod
30.11.

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017

16.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2017
15.5.-19.5.  PERMEA 2016

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 

Chci zařadit akci do kalendáře - formulář ZDE

 


Důležité dokumenty

 

Zpráva o životním prostředí v r. 2014 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Politika druhotných surovin ČR

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Program předcházení vzniku odpadů (PVO) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Plán legislativních prací vlády na rok 2016 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Plán přípravy vyhlášek na rok 2015

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zpráva o životním prostředí 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Návrh aktualizované Surovinové politiky ČR http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Historická ročenka statistiky energetiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

EXKLUZIVNĚ: Strategie Vlády ČR v oblasti životního prostředí a energetiky v rámci působení ČR v EU

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
EXKLUZIVNÍ přehled všech 36 návrhů na opatření, které schválila vláda v rámci tzv. EKOAUDITU http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Novinky

20.05.2015 08:11

Španělé vyvinuli větrné stožáry bez rotorů

Španělská společnost Vortex Bladeless vyvinula revoluční turbínu, která umí sbírat energii z větru, ale nepotřebuje k tomu lopatky. Svému vynálezu říkají Vortex, turbína nepracuje na principu rotace, ale takzvané vorticity, mikroskopické rotace, česky známé jako vírnatost. Podle propočtů je turbína sice o třetinu méně efektivní, než klasický větrník se třemi lopatkami, zato ale umožňuje dvojnásobně hustější osazení vymezeného území a hlavně je o polovinu levnější. Více ZDE

 

 

Zdroj: E15

20.05.2015 07:00

Spalovna u Karviné moc šancí nemá. Krajský úřad neuspěl ani u soudu

Projekt velké spalovny, kterou chtěl Moravskoslezský kraj společně s pěti městy Ostravou, Havířovem, Karvinou, Opavou, Frýdkem-Místkem a obcí Horní Suchá postavit v prostoru bývalého Dolu Barbora na Karvinsku, dostal další ránu. Nejvyšší správní soud v Brně zamítl kasační stížnost krajského úřadu týkající se verdiktu o možné podjatosti karvinských úředníků v územním řízení o spalovně. Zjistila to ČTK z úřední desky. Brněnský soud tím potvrdil verdikt Krajského soudu v Ostravě. Ten viděl možné ohrožení nezávislosti úředníků při jejich souhlasném rozhodnutí v tom, že investor slíbil městu sto milionů korun jako kompenzaci za umístění stavby. Více ZDE

 

 

Zdroj: iDNES.cz

 

 

19.05.2015 17:18

Na ČIŽP bylo odvoláno deset vedoucích zaměstnanců kvůli služebnímu zákonu

Komentář ČIŽP Redakce www.tretiruka.cz požádala Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP) o okomentování odvolání všech vedoucích pracovníků ředitelství ČIŽP a vyhlášení výběrových řízení.

 

Komentář ČIŽP:

V souvislosti s postupnou aplikací služebního zákona vstoupila Česká inspekce životního prostředí do poslední etapy jeho implementace.

Vzhledem k dosavadní organizační struktuře ČIŽP, která služebnímu zákonu neodpovídá (např. stanovené počty zaměstnanců pro oddělení či odbor), bylo nutné připravit a přijmout novou strukturu a nový organizační řád.

V této souvislosti musí dojít nejenom k přejmenování útvarů, ale také například ke zrušení některých pozic, k jejich přejmenování a k novému zřízení. Tyto kroky začaly být postupně realizovány a týkají se pouze ředitelství, nikoliv oblastních inspektorátů.

Vyjádřeno v číslech: ČIZP má celkem 81 vedoucích zaměstnanců. Odvoláno jich bylo deset. Výběrová řízení proběhnou v rámci několika následujících dnů. Předpokládáme, že většina stávajících vedoucích zaměstnanců se přihlásí a svoji pozici potvrdí.

Všechny tyto nezbytné změny byly projednány s odborovou organizací a s vedením MŽP.

 

Přehled vyhlášených výběrových řízení - ZDE

 

 

Související článek:

Na ČIŽP jsou další velké personální změny, vzbuzují ale obavy (ČTK, 22.5.2015)

19.05.2015 10:01

Věcné břemeno k pozemku s elektrickým nebo plynovým vedením zaniká při odstranění vedení

Vlastníci pozemků s elektrickým vedením nebo plynovodem museli podle dřívější právní úpravy strpět umístění a provozování vedení na svém pozemku. Jejich povinnost sice stále trvá, nicméně pouze po dobu existence vedení – v okamžiku jeho odstranění povinnost zanikne. To platí také v případě, kdy je původní vedení nahrazeno stavbou nového, i když ve stejné trase.

„Podle současných právních předpisů musí provozovatel v takovém případě dosáhnout dohody s vlastníkem zatíženého pozemku, aby mohl nové vedení provozovat,“ vysvětluje zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček, který se zabýval případem rekonstrukce plynovodu spočívající v nahrazení starého zařízení novým a větším, byť umístěným ve stejné trase. Názor kanceláře ombudsmanky potvrdil i Krajský soud v Hradci Králové, který dospěl ke stejným závěrům. Podle jeho rozsudku povinnosti vlastníka pozemku a z toho plynoucí práva provozovatele nejsou na nová elektrická vedení přenosná a zůstávají zachována jen pro vedení a stavby původní.

Povinnost vlastníka pozemku umožnit stavbu, provoz a údržbu elektrického nebo plynového vedení bylo dříve možné uložit i proti jeho vůli. Dnes je ale přednostním řešením se s majitelem pozemku dohodnout. „Při vzájemné domluvě mohou provozovatel a vlastník pozemku využít pravidel nového občanského zákoníku, který nastiňuje obsah dohody o umístění inženýrské sítě,“ dodává zástupce ochránkyně práv. Až krajní možností provozovatelů vedení by byla žádost o vyvlastnění pozemku.

19.05.2015 09:18

Šéf RWE pro E15: Uhlí nepatří do domácností, ale do elektráren

Koncern RWE se snaží přesvědčit české státní úřady o tom, že by domácnosti měly více topit plynem. Vyřešil by se tím i problém 330 tisíc plynových přípojek, které nikdo nevyužívá. Šéf představenstva RWE ČR Martin Herrmann v rozhovoru pro E15 uvádí, že přechod z uhlí na plyn u vytápění domácností by pomohl životnímu prostředí v oblastech jako severní Morava a severní Čechy. Půjde to ale, jen pokud to pro domácnosti bude ekonomicky výhodné. "Musí proto být k dispozici dotace, které k přechodu na plynové topení budou domácnosti motivovat. My budeme připraveni zafinancovat třeba poslední metry od plynovodu v ulici až do domu k novému kotli. Zatím však společně s ERÚ hledáme konkrétní pravidla pro balíček dotací a financování nových připojení." uvádí v rozhovoru Herrmann. Více ZDE

Více na: http://nazory.euro.e15.cz/rozhovory/martin-herrmann-uhli-nepatri-do-domacnosti-ale-do-elektraren-1190507#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Více na: http://nazory.euro.e15.cz/rozhovory/martin-herrmann-uhli-nepatri-do-domacnosti-ale-do-elektraren-1190507#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

19.05.2015 08:43

Na přeplatek za energie nemají lidé nárok, automaticky ho vrací jen zlomek dodavatelů

V těchto dnech obdrží tisíce domácností od svého dodavatele roční vyúčtování energie včetně vyčíslení aktuálního přeplatku či nedoplatku. Zatímco dluhy za vyšší spotřebu energie musejí zákazníci uhradit ve stanovené době splatnosti, rychlé zaplacení přeplatku mohou očekávat jen od zlomku dodavatelů. Kteří dodavatelé přeplatky automaticky vrací? A za jakých okolností jsou přeplatky nejčastěji vraceny? Více ZDE

 

 

19.05.2015 07:49

Novela EIA: Změna integrovaného povolení a Coherence stamp

REAKCE MŽP Novela EIA a nové verifikační stanovisko Coherence stamp vás může nemile zasáhnout dříve, než jste to čekali a to v případě, že se rozhodnete pro změnu integrovaného povolení. K novele zákona o posuzování vlivů na životní prostředí MŽP připravuje metodiku.

 

Požádali jsme Ministerstvo životního prostředí (MŽP) o reakci (viz níže) ke změně integrovaného povolení v souvislosti s novelou EIA. Ptali jsme se, jestli se domníváme správně, že pokud má podnik vydané integrované povolení, kterému v minulosti předcházel proces EIA a rozhodne se po 1. dubna 2015 změnit integrované povolení, musí podnik nejprve požádat o stanovisko Coherence stamp. Následně v případě negativního zjištění by podnik musel projít nejprve novým procesem EIA a pak by následovalo samotné řízení IPPC.

Nový institut Coherence stamp (CS) zavedla do právního řádu novela EIA č. 39/2015 Sb. platná od 1. dubna 2015. CS je verifikační závazné stanovisko vydané jako podklad pro každé navazující rozhodnutí za účelem, zda podoba záměru schvalovaná v navazujícím řízení odpovídá podobě záměru, k níž vylo vydáno stanovisko EIA. Stanovisko vydává orgán EIA, který vydal stanovisko EIA.

K níže uvedené reakci ministerstva doplňujeme, že dle zákona o IPPC č. 76/2002 Sb. §19 odst. 3 se za podstatnou změnou se rozumí každá změna, která může mít významný negativní vliv na životní prostředí nebo na zdraví člověka. Změna, která byla nebo má být předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu (EIA) se vždy považuje za podstatnou změnu.

MŽP dále sdělilo, že právě intenzivně připravuje metodiku k novele zákona EIA, která by měla být vydána v brzké době. 

 

Reakce MŽP:

Obecně řečeno, pokud půjde o podstatnou změnu integrovaného povolení, bude následovat provedení zjišťovacího řízení, tedy procesu EIA pro danou změnu. V takovém případě dojde i na případné vydání coherence stampu k této změně.

Pokud pro takový případ změny integrovaného povolení bude vydán negativní coherence stamp, bude nutné před vydáním změny integrovaného povolení provést alespoň řízení EIA.

V případě nepodstatné změny integrovaného povolení to nelze říct jednoznačně.  O nutnosti vydávat coherence stamp rozhodne charakter změny IP.

19.05.2015 07:08

E15: Svět podle MMF dotuje fosilní paliva pěti biliony dolarů. Je v zájmu lidstva přestat

Vlády po celém světe poskytují masivní finanční podporu i těm zdrojům energie, které mají prokazatelně škodlivý vliv na kvalitu životního prostředí a zdraví obyvatel, varoval Mezinárodní měnový fond (MMF). Cenové dotace a daňové úlevy „špinavých zdrojů“ přesáhly v globálním součtu částku pět bilionů dolarů. Státům ani jejich obyvatelům se ale taková podpora paradoxně nemusí vyplatit – kvůli přidruženým negativním dopadům. Zpráva vyšla v době, kdy se téměř dvě stovky národů budou v prosinci v Paříži snažit společně dohodnout na postupu v boji proti globálnímu oteplování. Více ZDE

18.05.2015 13:59

EK schválila šestý operační program, tentokrát Program rozvoje venkova,

Jako šestý v pořadí byl dnes Evropskou komisí schválen Program rozvoje venkova, který má v gesci Ministerstvo zemědělství. Program rozvoje venkova se zaměřuje především na investice pro konkurenceschopnost, inovace zemědělských podniků a také na vytvoření nových pracovních míst na venkově. Celkem bylo na tento program vyčleněno 2,31 mld. EUR z celkové alokace 24 mld. EUR, která je pro Českou republiku v období 2014–2020 k dispozici.

 

Mezi plánované přínosy operačního programu patří:

 • 3 496 podpořených podniků pro investice v zemědělských podnicích,
 • 1 400 projektů v podpořených podnicích, které zajišťují dobré životní podmínky zvířat,
 • 1 850 nově vytvořených pracovních míst,
 • celková investice 25 800 662 EUR, která je vyčleněna na produkci obnovitelných zdrojů energie.

 

Mezi poslední a stále neschválené operační programy patří: Integrovaný regionální OP (MMR), Praha - pól růstu (Magistrátem hl.m. Prahy, Rybářství (MZe) a Technická pomoc (MMR).

18.05.2015 13:46

Národní akční plán čisté mobility

V souladu se směrnicí o alternativních palivech stanoví materiál národní cíle ve vztahu k  počtu dobíjecích stanic pro elektromobily a plnících stanic na CNG do roku 2020 a dále počty plnících stanic na LNG a vodík do roku 2025. Materiál dále obsahuje soubor opatření na podporu zavádění alternativních paliv a naplňování výše uvedených národních cílů. Ta jsou zaměřena z krátkodobého hlediska primárně na rozvoj CNG a elektromobility. Ze střednědobého a dlouhodobého hlediska se předpokládá podpora LNG a v určité omezené míře i vodíku. Více ZDE

 

 Reklama

 Legislativa

 

Aktuálně:

 • Připomínkové řízení - přehled/podklady ZDE:
 1. Zajištění výše dotace ze státního rozpočtu na provozní podporu obnovitelných zdrojů energie, více ZDE

 

 • Novinky (květen 2016) - přehled/účinnost ZDE:
 1. Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur
 2. Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
 3. Novela vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování
 4. Vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů
 5. Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody CHKO Železné hory a o změně vyhlášky č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory
   
 • Vláda (22.6. 2016) - přehled/výsledky ZDE
 1. Novela zákona o obalech
 2. Politika ochrany klimatu v České republice
 3. Čistá mobilita
 • EU: Veřejné konzultace - přehled/podklady ZDE
 1. Průběžné hodnocení programu LIFE (T:9.9.2016)
 • EU: Novinky ve věstníku EU - přehled/dokument ZDE
 1. Nařízení EK 2016/1005 ze dne 23. června 2016, kterým se mění příloha XVII nařízení REACH, pokud jde o anorganické amonné soli
 2. Nařízení EK, kterým se mění příloha XVII nařízení REACH, pokud jde o azbestová vlákna (chrysotil)
 3. Shrnutí rozhodnutí EK týkajících se povolení k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení REACH
 4. Nařízení EK, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení REACH
 5. Oprava nařízení Komise (EU) č. 944/2013 ze dne 2. října 2013, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
 6. Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro společné systémy čištění odpadních vod a odpadních plynů a nakládání s nimi v odvětví chemického průmyslu

Předpisy v procesu (ZÁKONY) - více ZDE

Senát: 14.7. 2016 (26. schůze)

 1. IRZ
 2. zahájení: 9 hod

Poslanecká sněmovna: 28.6. 2016 (48. schůze)

 1. Ochrana ovzduší
 2. Ochrana přírody a krajiny
 3. GMO
 4. mezinárodní smlouvy
 5. Zahájení: 14 hod

Více ZDE

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 Dotační okénko

 

Aktuálně:

 • 21.6.: Priorita představuje hodnoticí kritéria pro nejbližší výzvy v OPŽP, více ZDE 
 • 14.6.: MŽP podpoří 25 miliony korun environmentální vzdělávání, více ZDE
 • 7.6.: Nové dotace na protipovodňové varovné systémy vyhlášeny! Více ZDE
 • 6.6.: Inovační dohody z oblasti ochrany životního prostředí, více ZDE
 • 20.5.: Začal příjem žádostí do programu LIFE, více ZDE
 • 20.5.: Nové dotace na autovraky vyhlášeny! Aktuální výzva nabízí vyšší dotace, více ZDE
 • Květnová Priorita SFŽP je zaměřena na problematiku hospodaření se srážkovou a odpadní vodou, více ZDE
 • 2.5.: Informace o možnosti přednostního využití hnědého uhlí z lomu Bílina pro potřeby teplárenství, více ZDE
 • 25.4.: Program na podporu česko - slovenského příhraničí otvírá brány, více ZDE
 • 8.4.: MŽP vyhlásilo nové dotace na zadržovaní vody v krajině, více ZDE
 • 7.4.: INTERREG EUROPE - výzva na nízkouhlíkové hospodářství a účinné nakládání se zdroj vyhlášena, více ZDE
 • 30.3.: OPŽP - Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 (aktualizováno k 9.3.2016) - ZDE

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2016, více ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP již ke stažení! Více ZDE
 • Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016 - ZDE

Výzvy:

 • SFŽP: Environemntální vzdělávání, více ZDE (T: 30.7.2016)
 • OPŽP (37. výzva) protipovodňové varovné systémy, více ZDE (T: 31.8.2016)
 • Inovační dohody z oblasti ochrany životního prostředí, více ZDE (T: 15.9.2016)

 • Program LIFE, více ZDE (T: začátek září 2016)
 • Autovraky - národní dotace SFŽP, více ZDE (T: 31.3.2017)
 • INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, více ZDE (T: 25.7. resp. 31.8.2016)
 • OPŽP: zadržování vody v krajině (PO 4.3), více ZDE (T: 30.06.2016)
 • INTERREG EUROPE - nízkouhlíkové hospodářství a účinné nakládání se zdroj, více ZDE (T: 13.5.2016)
 • OPŽP: Nové dotace na likvidaci ekologických zátěží nebo vyčištění kontaminovaných lokalit vyhlášeny, více ZDE (T: 30.6.2016)
 • OPPIK: Výzva I programu Nízkouhlíkové technologie vyhášena, více ZDE (T: 31.7.2016)
 • Národní dotace (SFŽP): Chytré hospodaření s vodou, více ZDE (T: 30.6.2016)
 • OPŽP: Dotace na protipovodňové projekty, více ZDE (T: 31.5.2016)
 • Národní dotace (SFŽP): Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón, více ZDE (T: 30.10.2016)
 • IROP: Nízkoemisní a bezemisní vozidla, více ZDE (T: 29.7.2016)
 • OPŽP - energetické úspory (19. výzva) + zvýhodněné úvěry, více ZDE (T: 15.4.2016 resp. do 21.12.2016)
 • NZÚ: Kontinuální výzvy, rodinné domy, více ZDE (T: 31.12.2021)
 • OPŽP: odpady/ovzduší/ úspory energie - více ZDE (T: 14.10.2016)
 • IROP: územní studie, více ZDE (T: 31. 3. 2017)
 • SFŽP - národní dotace Vesnice roku, více ZDE (T: 31.12.2016)
 • IROP - regulační plány a územní plány (ORP), více ZDE (T: 31. 3. 2017)

 

 Novinky BOZP

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

24.06.2016 13:59

Poslechněte si rozhovor s vládním zmocněncem pro jadernou energetiku

Rozhodnutí o výstavbě jaderných bloků je předčasné, jsme v etapě příprav, řekl včera vládní...
24.06.2016 12:44

Změna nařízení REACH - anorganické amonné soli

V Úředním věstníku Evropské unie vyšlo nařízení Komise (EU) 2016/1005 ze dne 23. června 2016,...
24.06.2016 08:09

Europoslanci požadují 30% cíl pro obnovitelné zdroje energie

Europoslanci volají po rychlejší a úplné implementaci legislativy, která umožní dosáhnout 20% cíle...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg Přidáte se?

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE