Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Tématem květnového čísla je energetické využívání odpadů. V čísle najdete například příspěvek, který se věnuje roli energetického využití odpadů po roce 2024, nebo na téma spalovny nemocničního odpadu a dále rozhovor s ředitelem ČIŽP Erikem Geussem. Další tématem je textil a odpad. Další podrobnosti - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Červen    
14.-15.6. Odpady a obce 2017
15.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (1. termín)
20.6. Přelomové legislativní změny v odpadovém hospodářství v roce 2017 a jejich vliv na praxi
Opakování: 21.6.2017
21.6. OPŽP 2014-2020 PRO PORADENSKÉ SPOLEČNOSTI
22.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (2. termín)
26.6. Fakta o vodě (PSP ČR)
30.06. Dotace na domovní ČOV a úskalí při jejich získávání
Červenec    
25.7. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů do ISPOP
Opakování: 26.7., 27.7., 22.8., 23.8.
28.7. Objekty na stokových sítích
Srpen    
25.8. Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Září    
12.9. Legislativa ochrany ovzduší v roce 2017
Opakování: 13.9.2017
5.9. Nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení
Opakování: 6.9.
7.9. Dvojseminář "Postup vyhodnocení POH obce ve dvou jednoduchých krocích a realizace POH obce v praxi" a "Aktuální otázky přípravy a realizace projektů rozvoje OH obcí s podporou z Operačního programu životní prostředí (OPŽP)"
12.9. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 13.9.
14.9. Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce – praktické návody k úspěchu v zapojení veřejnosti
19.9.

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA

20.9. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
17.-19.9.

Konference Pitná voda 2017

20.-22.9. 12. bienální konference a výstava VODA 2017
22.9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Říjen    
10.10.

SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - Praha

10.-12.10.

22. konference Zdraví a životní prostředí

12.-13.10.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ - 4. ročník národní konference

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
Listopad    
7.11.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

14.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 15.11.
14.11. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ -

HRADEC KRÁLOVÉ

21.11.

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

Prosinec    
7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

24.05.2016 11:10

Ministr Richard Brabec nejen o tom, co se můžeme naučit od Izraelců

ROZHOVOR Ministr životního prostředí Richard Brabec v rozhovoru pro Blesk.cz v izraelském Jeruzalémě hovořil nejen o tom, co se můžeme naučit od Izraelců, kteří si vody váží více a umí ji lépe využít, zatímco my máme dle Brabce rezervy v její spotřebě i recyklaci.

 

 

Rozhovor vzniká v Izraeli, který je jedničkou recyklace odpadních vod. Co konkrétního se od něj můžeme naučit?

Můžeme se naučit především daleko lépe vodu primárně využívat a samozřejmě Izrael má specifické podmínky z hlediska recyklace v tom, že on dramaticky lépe, než to dokážeme my, využívá tu tzv. šedou vodu, kterou upravuje. V návaznosti na nedělní jednání bychom rádi tyto věci diskutovali v konkrétních projektech. Oni vlastně v zásadě 85 procent vody, dokonce v Tel Avivu až 100 procent, jsou schopni využít znovu především v zemědělství. Dělají to úžasným způsobem, třeba i ty odpadní kaly z čistíren cíleně vylévají na obrovské písečné plochy a přirozenou filtrací je nechávají zasakovat.

Samozřejmě taková možnost technicky dnes v ČR není, ale jsou tady i možnosti, které se určitě naučit můžeme – třeba v zemědělství oni takřka všude využívají kapkové závlahy, jsou schopni tímto způsobem ušetřit, dokonce jsem slyšel až 98 procent vody, kterou dřív by využívali, kdyby zalévali klasickým způsobem, tak jak to známe, jak ta fóra chrlí ve stovkách hektolitrů denně. Zalévá to nejenom tu rostlinu, ale i 80 procent plochy okolo. To jsme si mohli dovolit, dokud ta voda byla takřka v neomezeném množství, byla levná.

Z hlediska systému je to právě to, co jsem říkal – oni jsou schopni lépe hospodařit se srážkovou vodou, na čistírny je odváděna jenom ta, kterou už není možno jiným způsobem vyčistit. A někde do těch čistíren nejde nic.

Je něco, co bychom se od Izraele měli naučit především?

My tady máme velké plány právě s tou šedou vodou – ta, která jde z umýváren, z vany, klasická voda, kterou dnes vypouštíme do kanalizace, oni jsou schopni ji třeba UV zářením a dalšími způsoby hygienizovat a znovu používat. To je dnes věc, ve které máme největší rezervy, té šedé vody využíváme málo.

Já myslím, že tak, jako se dnes staví v pasivním standardu, a od roku 2020 to bude dokonce povinnost dle EU, aby se v nějakém horizontu uvažovalo pro nové komplexy i o lepším využití šedé vody. Dneska pokud by někdo chtěl využívat šedou vodu, tak si kvůli tomu málokdo rozkope koupelnu, stoupačky, celý byt a jenom velmi málo lidí to má. Některé zkušenosti nebudou přenosné, protože začínáme s velkou ztrátou a třeba i ty naše podmínky technické, ale i geologické a geografické jsou jiné. Ale mnohé se naučit můžeme a máme výhodu v tom, že to naše vodní hospodářství v ČR je vyspělé, máme celou řadu špičkových odborníků, jenom je nikdo moc neposlouchá poměrně dlouho.

Jde však i o peníze, Izrael v roce 2005–2014 vynaložil na toto odvětví pět miliard dolarů. Očekáváte, že se tedy i v Česku budou muset vynakládat větší výdaje na vodu než doposud?

Samozřejmě možnosti Izraele nejenom v oblasti této, ale i dalších jsou docela obtížně srovnatelné s tím, co má k dispozici ČR. Ale je naprosto jasné, že do oblasti vody, když si vezmeme celý ten komplex od zemědělství, průmyslu po domácnosti, tak i do něj u nás tečou desítky miliard korun ročně. A dál potečou. Půjdou tam evropské fondy, národní zdroje, privátní zdroje, celá řada průmyslových podniků ve světle toho, co zažila v minulých letech, začala sama i bez jakýchkoli dotací velmi intenzivně připravovat nové systémy např. chlazení, které by měly spotřebovat daleko méně vody. Je to vždy o tom, že ve chvíli, kdy je to vaše priorita, do toho ty peníze dáte, stejně jako oni dávají velké peníze do obrany, protože je to prostě jejich priorita. Z hlediska přežití země je absolutní prioritou voda. Když se ukáže, že ta priorita možná ne tak jako v Izraeli a jiných zemích, ale bude rozhodně daleko větší i v ČR, než byla před 20 lety, tak je naprosto jasné, že tam budou muset směřovat větší peníze.

Vidíte nějakou konkrétní oblast, do které bude třeba v Česku v souvislosti s vodou „napustit“ více peněz?

Třeba do propojování vodárenských soustav, které dřív byly propojené, dnes jsou oddělené. V momentě, kdy bude, lze zásobovat některé regiony, které mohou doslova vyschnout, bude to třeba oblast jižní Moravy, Žatecka, Lounska, ale ty oblasti se postupně rozšiřují. A bude třeba převádět vodu jak pitnou, tak užitkovou třeba do jiných oblastí, kde dnes ta voda v některých částech roku bude chybět. Již minulý rok docházelo k tomu, že v některých obcích vysychaly některé drobné toky a v desítkách obcí se stalo, že vyschly studny a lidé museli využívat třeba cisterny. Už dnes jednáme se Správou státních hmotných rezerv, jak je stát schopen pokrýt to, co se stalo při katastrofálním suchu v roce 1993, kdy byly vodou z cisteren zásobovány stovky obcí. To se může stát a stane se to pravděpodobně běžnou součástí našich životů. Stát na to musí reagovat a musí na to najít i peníze. Dnes zaplať pánbůh za evropské zdroje. Třeba jednou ty evropské zdroje nebudou a budeme je muset najít z národních zdrojů.

Co se může Izrael naučit pro změnu od nás?

Izraeli můžeme v této oblasti těžko konkurovat, i když máme celou řadu zkušeností třeba s umělou infiltrací a s dalšími technologiemi. V oblasti vodního hospodářství se máme co učit a budeme rádi, když budeme moci spolupracovat na projektech. Právě to, jak jsme se dívali, jak Izrael neuvěřitelným způsobem zalesňuje nebo ozeleňuje poušť – jako jediný stát v této oblasti. Ta poušť si bere v jiných státech možná s výjimkou Kataru a pohádkově bohatých zemí, jako je Saúdská Arábie, ta území – Izrael má velké zkušenosti i s tím, jak třeba při zasazování stromů, aby je nemuseli zalévat jednou týdně, tak mají zajímavé způsoby vymyšlené, mají špičkové technologie.

My naopak Izraeli můžeme nabídnout zkušenosti spíše z jiných oblastí, ve kterých si myslím, že jsme zase napřed. A to je např. oblast odpadového hospodářství. Kde v Izraeli je naprosto zásadní část odpadu skládkována. My máme naopak dobře rozeběhlou tu evropskou cestu postupného odklonu od skládek směrem k předcházení jejich vzniku, ke kompostování, recyklaci, třeba i spalování odpadu. Můžeme nabídnout něco i v oblasti ochrany ovzduší, protože oni mají problém z průmyslovým znečištěním ovzduší, především v oblasti Haify.

 

Celý rozhovor čtěte ZDE

 

Zdroj: Blesk.cz

24.05.2016 07:50

Stát plánuje zdražit podzemní vody, za vodné a stočné si tak připlatíme

Výrazně tak vzroste vodné. Stát chce postupným zdražením uchránit strategické zásoby podzemních vod a naopak motivovat odběratele k využívání vod povrchových například z řek, potoků, přehrad či rybníků. V současné době polovina spotřebovávané vody pochází z podzemí a polovina z povrchu. Majitelů běžných studní se to netýká, ale obyvatel obcí, které podzemní vodu čerpají ve velkém, už ano.

Zdražení bude výraznější než každoroční zvyšování cen vody v domácnostech například kvůli inflaci nebo modernizaci infrastruktur. Za odběr podzemní vody navrhuje ministerstvo životního prostředí zvýšit poplatek již od ledna 2017 ze dvou na tři koruny za kubík, do roku 2022 by to mohlo být až osm korun za kubík. Zároveň novela zákona o vodách mění limit pro odběr podzemní vody, který nepodléhá zpoplatnění. Dosud je to do 6000 kubíků z jednoho zdroje, nově by tato hranice měla být 4500 m3. Resort odhaduje, že by se to nově dotklo zhruba 1200 obcí.

Podle ministra Richarda Brabce je pravděpodobné, že nakonec bude růst mírnější, a v roce 2022 by měl činit pět či šest korun za kubík. Vyhovělo by se tak připomínkám některých resortů i třeba Svazu měst a obcí, které s vyšším růstem nesouhlasily s odkazem, že vyšší cena by byla sociálně neúnosná.

Zároveň s poplatkem za odebírání vody by se měl zvyšovat i poplatek za vypouštění čištěné odpadní vody. Ten je nyní deset haléřů za kubík a od příštího roku půjde na dvojnásobek. V případě nečištěné vody má být zvýšení výraznější. Do roku 2023 má narůst až na desetikorunu za kubík. Změnu pocítí ale menší obce, které dosud byly od placení poplatku za vypouštění do určitého množství osvobozeny. Navrhovaným snížením limitu ze 100 tisíc kubíků ročně na polovinu se zpoplatnění dotkne i obcí kolem tisíce obyvatel.

Podle Brabce existuje velmi efektivní cesta, jak reagovat na sucho. A tím je cena vody podle pásem. V případě kritického stavu v některém regionu by po nějakou dobu mohly krizové štáby vyhlásit určitý stupeň sucha, a to by znamenalo i vyšší cenu vody.

Na nedávné valné hromadě SOVAK ČR prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. upozornil také na to, že čistírny odpadních vod už zdaleka nejsou jen tím, kdo likviduje a vypouští, ale stávají se i producentem. Například v případě sucha jsou jediným solidním zdrojem vody, kterou lze využít třeba pro závlahy.

Novelu vodního zákona projedná tento čtvrtek legislativní rady vlády, přičemž MŽP novelu vypořádalo v březnu s několika rozpory. Rozpory se týkají řešení problematiky odlehčovacích komor, limitu zpoplatnění odběrů podzemních vod, rozdělení výnosů z poplatku za odebrané množství podzemní vody, limitů a sazeb poplatků a odložení účinnosti ve vztahu k navrhované úpravě zneškodňování odpadních vod z bezodtokých jímek. Novela by měla být platná od 1. ledna 2017.


Klíčové body a cíle novely vodníhjo zákona:
 • novelizace poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových,
 • novelizace poplatku za odebrané množství podzemní vody,
 • novelizace správy poplatků,
 • novelizace ustanovení vodního zákona týkající se odpadních vod,
 • novelizace a upřesnění sankčních ustanovení vodního zákona,
 • naplnění požadavků plynoucích z ekoauditu.

Zdroj: Právo (Novinky.cz), SOVAK ČR

23.05.2016 19:42

Sokolí rodinka vyvedla na komíně teplárny tři mláďata. Sledujte je on-line!

V roce 2014 umístila geotermální teplárna TERMO Děčín na komín ve výšce 120 metrů speciální budku vhodnou pro zahnízdění sokola stěhovavého. Nyní zde sokolí pár vyvedl tři mláďata, která může veřejnost sledovat díky unikátnímu umístění kamery přímo na komíně v přímém přenosu. „V České republice je to vůbec poprvé, co se podařilo umístit kameru pro on-line sledování sokola stěhovavého přímo do jeho budky,“ uvedl Ing. Pavel Jonáš, předseda představenstva TERMO Děčín.

Sokoli, kteří mimo jiné přirozenou cestou snižují počty holubů mají problém v městských aglomeracích úspěšně zahnízdit. Proto na komínech začaly postupně přibývat budky, které dravcům umožňují vyvést mláďata.

Sokol stěhovavý je symbolem ochrany přírody Českého Švýcarska. Tento druh vyhubený plošným používáním pesticidu DDT 
v zemědělství až do osmdesátých let se do pískovcové oblasti vrátil díky úspěšné reintrodukci počátkem 90. let. Od té doby se i díky přísné ochraně populace sokolů v České republice rozšířila až na 70 hnízdících párů. Těžiště této populace se přitom nachází právě 
v Českém Švýcarsku, odkud z hnízd každoročně vylétnou zhruba dvě desítky mláďat.

 

23.05.2016 14:16

Za nezalesnění nezákonně vytěžených pozemků padly pokuty v celkové výši 830 tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložili tři pokuty v celkové výši 830 tisíc korun. Společnost je dostala za nesplnění opatření k nápravě, která jí inspektoři uložili – nezalesnila holiny, které v letech 2011 a 2012 vznikly nezákonnou těžbou na jejích pozemcích na několika místech v republice. „Při kontrolách v roce 2015 bylo zjištěno, že vlastník lesa na žádné z těchto vytěžených ploch zalesnění neprovedl. Ignoroval tak svou zákonnou povinnost řádné péče o les, který má jako významný krajinný prvek v přírodě a krajině své nezastupitelné místo. Jednorázová likvidace lesních porostů nebo jejich částí je vždy razantním zásahem do lesního ekosystému, což umožňuje působení různých škodlivých činitelů,“ uvedl Erik Geuss, ředitel ČIŽP. ČIŽP už v minulosti firmě uložila za nezákonné těžby na různých místech republiky pokuty v celkové výši 3 870 000 korun.

23.05.2016 11:57

V dubnu získal oprávnění první kolektivní systém zpětného odběru pneumatik

Kolektivní systém provozuje nezisková společnost ELT Management Company – Eltma. Eltma sdružuje největší výrobce pneumatik a plní zákonné povinnosti povinných osob, které do systému přistoupí, a to transparentním a hospodárným způsobem. Zároveň umožňuje pneuservisům, autoservisům, místům prodeje pneu, ale i firmám s vozovým parkem, bezplatný svoz a likvidaci použitých pneumatik.

 

 

 

23.05.2016 07:02

Návrh novely NV o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod (př. č.7)

Ministerstvo životního prostředí poslalo do připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Oproti platné právní úpravě předkládaný návrh nařízení zpřesňuje slovní definici nejlepší dostupné technologie pro jednotlivé velikostní kategorie čistíren a podstatně zpřísňuje číselné parametry těchto technologií a dále jednoznačnou a podrobnou specifikaci způsobu využití popisu nejlepších dostupných technologií z přílohy č. 7 vodoprávním úřadem při postupu stanovení emisních limitů.

Předložený návrh nařízení vlády reaguje na usnesení vlády České republiky č. 1022 ze dne 14. prosince 2015, kterým bylo schváleno nařízení vlády č. 401/2015 Sb. a zároveň bylo uloženo ministru životního prostředí ve spolupráci s ministry průmyslu a obchodu a zemědělství zpracovat novelu nařízení vlády spočívající ve vypuštění nebo významném zpřísnění číselných hodnot uvedených v příloze č. 7 k tomuto nařízení. Termín připomínek je stanoven na 26.5.2016. Další podrobnosti ZDE.

 

 

21.05.2016 21:30

Návrh novely vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech

Energetický regulační úřad poslal do připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie.

Cílem navrhované vyhlášky je aktualizovat technicko-ekonomické parametry elektřiny malých vodních elektrárnách (MVE) na základě ustanovení § 12 odst. 1 písm. a) zákona o podporovaných zdrojích tak, aby v případě podpory formou výkupních cen bylo při dodržení těchto parametrů dosaženo patnáctileté doby prosté návratnosti investic pro nové výrobny MVE, které budou uvedeny do provozu v příštím roce, případně budou rekonstruovány nebo modernizovány.

Termín připomínek je stanoven na 3. června 2016. Více ZDE

 

21.05.2016 21:14

Program EFEKT: Výzva pro projekt Energetický management a správa objektů

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo v rámci programu EFEKT na rok 2016 výzvu č. 1/2016 s termínem podání žádostí do 17. 6. 2016. Předmětem podpory bude zpracování studie proveditelnosti k projektu "Energetický management a správa objektů Jihočeského kraje", která bude zahrnovat zavedení energetického manažerského přístupu ke správě majetku Jihočeského kraje, včetně instalace potřebné softwarové podpory. Součástí zpracování studie je důkladná prověrka objektů a budov v majetku Jihočeského kraje (definovaných zadávací dokumentací) a ověření reálnosti vstupních předpokladů.

 

Dokument ke stažení:

21.05.2016 21:05

Jsme opět na suchu? V Aktech OVM s klimatologem Janem Pretelem

AVÍZO - nedělní OVM Vědecký tajemník ČHMÚ Jan Pretel bude nedělním hostem Václava Moravce v druhé části pořadu otázek Václava Moravce. Tématem budou klimatické změny, návrhy opatření v boji proti suchu.

 

20.05.2016 16:56

Tématem vládní cesty do Izraele bude sucho, vodní hospodářství a environmentální technologie

AVÍZO Ministr životního prostředí Richard Brabec se o víkendu zúčastní česko-izraelských mezivládních konzultací, které se konají během neděle 22. 5. 2016 přímo v Jeruzalémě. Hlavním bodem jednání v oblasti životního prostředí bude SUCHO a hospodaření s vodou. Tématem bude i možná spolupráci v oblasti vědy, environmentáních technologií, firemní spolupráci a výměně know-how.

Izrael je světovou jedničkou v nakládání a recyklaci odpadních vod. Více než 75% odpadní vody v Izraeli se recykluje a velká část pak používá v zemědělství. Zároveň má inspirativní systém centrálně řízeného vodohospodářství, např. s minimálními ztrátami ve vodovodní síti (v ČR je to až 20%). Speciální technologie UV záření se pak v Izraeli používá na čištění vod, což přináší další značné úspory nákladů. Investice do vodních zdrojů resp. zpracování vody přesáhly v období let 2005–2014 5 mld. USD.

20.05.2016 16:16

Začal příjem žádostí do programu LIFE

NOVÉ DOTACE Evropská komise 19. května vyhlásila výzvu k předkládání žádostí do programu LIFE v roce 2016. Žadatelé z řad veřejné správy, podnikatelských subjektů a neziskových organizací mohou žádat o finanční podporu pro tradiční, přípravné a integrované projekty a projekty technické asistence pro integrované projekty. Program LIFE je nástroj EU pro financování aktivit souvisejících se životním prostředím a klimatem, například ochrany přírodních druhů a stanovišť na území NATURA 2000 nebo testování ekoinovativních přístupů. V letech 2014-2020 poskytuje EU členským státům podporu v celkovém objemu 3,46 miliardy eur.

Výzva je otevřená až do začátku září. Žádosti musí předkladatelé adresovat přímo Evropské komisi, která zajišťuje i jejich hodnocení. Příprava projektu je administrativně i časově náročná a může zabrat několik měsíců. Hodnocení podaných projektů trvá zhruba do jara následujícího roku. Vytvoření žádosti i přípravu projektu mohou zájemci konzultovat na Ministerstvu životního prostředí, které je národním kontaktním místem programu LIFE v České republice. Všechny projekty LIFE musí vykazovat evropsky přidanou hodnotu, tedy měly by být použitelné a udržitelné v jiných regionech či zemích Evropské unie.

 

Podporované aktivity jsou zaměřené:

 • na testování inovativních technologií, metod a postupů v ochraně životního prostředí a klimatu napříč všemi složkami životního prostředí,
 • na obnovení managementu prioritních druhů/stanovišť na území NATURA 2000 a ptačích oblastí,
 • na informační a komunikační projekty zaměřené na zvyšování povědomí o životním prostředí, na podporu dodržování legislativy spojené s životním prostředím a klimatem a na propagaci lepšího řízení v oblasti životního prostředí,
 • na projekty na podporu zmírňování dopadů a adaptační opatření na změnu klimatu.

Program LIFE je komplementární vůči ostatním finančním mechanismům EU i národním zdrojům financování. Míra spolufinancování projektů LIFE z EU činí 60–75 %. Výše příspěvku Evropské komise na jeden tradiční projekt dosahuje zhruba 1–3 miliony eur. Zbývajících 25–40 % výdajů musí být uhrazeno z vlastních zdrojů příjemců mimo prostředky získané z jiných fondů EU. Běžná doba realizace projektu činí 5–6 let.

 

Informační semináře a další informace:

V souvislosti s vyhlášením výzvy do programu LIFE bude národní kontaktní místo, tedy MŽP, pořádat v červnu sadu specificky zaměřených informačních seminářů v Českých Budějovicích, Brně a Ostravě. Zájemci o tyto semináře se mohou blíže informovat a registrovat na této internetové adrese.

Další informace o programu jsou dostupné na na této internetové adrese.

20.05.2016 10:04

Nové dotace na autovraky vyhlášeny! Aktuální výzva nabízí vyšší dotace.

NOVÉ DOTACE Ministerstvo životního prostředí dá 60 milionů korun na ekologické zpracování autovraků. Žádosti o podporu mohou v rámci Národního programu Životní prostředí podávat právnické a fyzické osoby, které mají oprávnění podnikat v oboru nakládání s nebezpečnými odpady a mají souhlas k provozování autovrakoviště. Žádosti o dotaci za rok 2016 začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat začátkem příštího roku. Příspěvek tak bude možné získat i zpětně za ekologicky zpracované autovraky v tomto roce. MŽP proto upozorňuje žadatele, aby si již nyní schraňovali dokumenty potřebné pro podání žádosti.

Nově otevřená výzva z Národního programu Životní prostředí míří stejně jako ta z loňského roku na podporu rozvoje systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání autovraků prostřednictvím sítě schválených zpracovatelských zařízení. Zájemci o dotaci za rok 2016 mohou žádosti o podporu včetně potřebných dokumentů podávat od 2. ledna roku 2017.

„Žadatelé mohou počítat s tím, že peníze získají i za každý letos ekologicky zpracovaný autovrak, pokud jej zlikvidují dle podmínek aktuálně ohlášené výzvy,“ prozrazuje Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů MŽP a dodává: „Ekologické rozebrání a zpracování jednotlivých částí autovraků je důležité, protože Česká republika musí plnit stanovené evropské cíle pro materiálové a opětovné využití autovraků. Naší výzvou tak cílíme na podporu dalšího využití odpadů vzniklých při zpracování autovraků. A také chceme podpořit motivaci zpracovatelů vykupujících autovraky, které neplní emisní normy."

Program na ekologické zpracování autovraků běží už sedmým rokem, včetně částky vyhrazené pro letošní rok, do něj MŽP dalo 730 milionů korun. Přispět má k předcházení vzniku odpadů a přiblížit ČR k oběhovému hospodářství – tedy zejména materiálovému využití odpadů vzniklých i při zpracování autovraků.

„Aktuální výzva oproti té loňské nabízí vyšší dotace. Příjemci si rozdělí mezi sebou 60 milionů korun. Za každý ekologicky zpracovaný autovrak tak jeho zpracovatelé mohou získat více peněz než v minulosti,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Cílem nově otevřené výzvy je, aby zpracovatelé autovraků, kteří mají zájem o dotaci, začali ekologicky likvidovat autovraky podle nových pravidel co nejdříve. V praxi to znamená již nyní získat ze zpracovaných autovraků více dále použitelných materiálů. Žádosti o dotace za materiály odevzdané v letošním roce lze podávat od 2. ledna do 31. března 2017. Totéž platí i pro následující rok. Žádosti o finanční příspěvek za komodity odevzdané v roce 2017 bude možné podat od 2. ledna roku 2018 do 2. dubna téhož roku.

Nová výzva přináší oproti té předchozí několik zjednodušení. Jednodušší je např. tabulka, která uvádí hodnoty pro minimální množství vyseparovaných odpadů z každého zpracovaného autovraku. Nově je navrženo ohodnocení při splnění minimálního limitu u všech vyzískaných materiálů ve výši 600 korun.

„Tato částka může být navýšena ale až na 900 korun v případě, že se jedná o vozidla nesplňující ani emisní normu EURO 1. Pro potřeby aktuální výzvy se za takové vozidlo považují auta s rokem výroby 1992 a starší,“ doplňuje Valdman.

Jednodušší je také podání žádosti. Nově stačí začátkem roku 2017 podat žádost o podporu a rovnou k ní doložit doklady o předání získaného materiálu z autovraku. Žadatel následně po schválení žádosti dostane rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ve stejném okamžiku uzavře smlouvu se Státním fondem životního prostředí ČR.

 

Dokumenty ke stažení:

 

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Návrh vyhlášky o oc hraně zemědělské půdy před erozí, VÍCE (T: 27.6.2017)
 • Novela vyhlášky o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů, VÍCE (T: 14.6.2017)

 

Novinky - červen 2017

 •  

Vláda - 21.6. 2017

 • Zpráva o hospodaření Státního fondu životní prostředí ČR za rok 2016  
 • Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/10 „Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu přírody a krajiny“  
 • Informace o finančních prostředcích na dokončení likvidace ekologické zátěže laguny OSTRAMO
 • Informace Ministerstva zemědělství o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/01 "Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací

Senát - 31.5. 2017 (7. schůze)

 • Stavební zákon

PSP ČR - 16.5. 2017 (57. schůze)

 • Vodní zákon
 • EIA
 • Ovzduší (PHM)
 • Prařížská dohoda - ratifikace

EU - veřejné konzultace

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest - Additional projects in oil and smart grids (T: 26.6.2017)

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest in energy infrastructure (T: 26.6.2017)

 • Hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS) (T: 6.6.2017)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1015 ze dne 15. června 2017 o emisích skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES, na rok 2014 pro každý členský stát
 • 6x Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV (REACH)
 • Nařízení Komise (EU) 2017/999 ze dne 13. června 2017, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 19.6.: Nové dotace pro firmy a bytové domy na fotovoltaiku a tepelná čerpadla, VÍCE
 • 16.6.: MŽP vyhlásilo nové dotace proti smogu a suchu, VÍCE
 • 15.6.: Startují čtyři nové dotační výzvy z OPŽP, VÍCE
 • 10.5.: Na zavádění nízkoemisních zón půjde 110 milionů korun, VÍCE
 • 28.4.: Startuje dotační program pro občany Dešťovka, VÍCE
 • 28.4.: SFŽP Aktualizoval pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014+, VÍCE
 • 21.4.: SFŽP nabízí asistenční služby k monitorovacímu systému, VÍCE
 • 4.4. Startují nové výzvy z OPŽP na odpady, protipovodňová opatření a energetické úspory, VÍCE
 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE
 • 10.3.: Nové dotace: Dalších 100 milionů půjde obcím a krajům na likvidaci akutních ekologických zátěží, VÍCE
 • 8.3.: MŽP vyhlásilo dotace na ochranu biodiverzity a rozšíření sítě pozemkových spolků, VÍCE
 • 6.3.: Nové dotace: Téměř 400 milionů korun půjde na sanaci ekologických zátěží, VÍCE
 • 13.2.: MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem nebo smogem, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, VÍCE (T: 31.1.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 31.8.2018)
 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • SFŽP: Inovativní a demonstrační projekty, VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE