DOPORUČUJEME!

 


 

Věrnostní karty na rok 2016 již v prodeji!

 • Přístup do rubriky "Právo" (náhled)
 • Jste součástí procesu vzniku nové legislativy
 • Aktuální novinky na email
 • Emailový zpravodaj 1x týdně
 • Slevy na vzdělávací akce a odborné periodikum

 


Další informace ZDE.
 

 

Odkrývá obsah, který NENÍ ostatním DOSTUPNÝ.

 


 

Reklama

 Nepřehlédněte

 

 • Vláda: 12.10.2015, program/výsledky ZDE

 • Senát: (11. schůze, 12.8.2015), program/výsledky ZDE

 • PSP ČR: (33. schůze od 6.10.2015), program/výsledky ZDE

 • LRV: 17.9.2015, program/výsledky ZDE

 • EU - přehled dění: více ZDE

 • EU - rekapitulace (září): ZDE

 

 • CzechInvest: Nezávislé ověření (EU ETV) je součástí programů Aplikace a Inovace v rámci OP PIK, více ZDE

 • Legislativa: Balíček předpisů k prevenci závažných havárií vychází ve Sbírce, více ZDE

 • Legislativa: Novela zákona o odpadech vyšla ve Sbírce, více ZDE

 • EKOAUDIT: MPO zahájilo další etapu Ekoauditu, více ZDE

 • DOTACE: Příjem žádostí do nového OPŽP již od 14.8., více ZDE

 • Metodika: Novela EIA a její dopady na proces integrovaného povolování, více ZDE

 • IUCLID 6 je možné již otestovat, více ZDE

 • NOVÝ OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018, více ZDE

 •  NÁZOR: Novela EIA účinná od dubna letošního roku – další zhoršení již tak neudržitelného stavu v oblasti povolování staveb, více ZDE

 

 


 

Třetíruka.cz a chytré RSS aplikace:

Nalaďte si portál také v chytrých aplikacích jako je například Feedly, qReadr, FeedMe atd. Jako zdroj informací prosím využijte: http://odpady.webnode.cz/rss/all.xml


 Přehled veřejných zakázek

 

Předmět zakázky Zadavatel


 

Pozor probíhá testovací fáze! Data poskytuje ze své databáze společnost NESS Czech s.r.o., která spravuje portál Zakázky plus (www.zakazky-plus.cz). Data jsou pravidelně získávána ze serverů vestnikverejnychzakazek.cz a jsou ručně čištěna na úrovni identifikace zadavatelů a dodavatelů. V případě jakéhokoli dotazu se neváhejte obrátit na e-mail: CZ-zakazky-plus@ness.com.

Nový diskuzní pořad:

 

 Odpadové fórum aktuálně

 

Aktuálně

Tématem aktuálního čísla je Elektroodpad. Jaký bude mít konec zpětného odběru olejů dopad na trh, na chování spotřebitele či životní prostředí? To je téma pro Polemiku. Pochopitelně nechybí Legislativní a dotační servis a rubrika Pod lupou.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 • Časopis ODPADOVÉ FÓRUM je odborný měsíčník zabývající se všemi aspekty, které souvisejí s odpadovým hospodářstvím.
 • WASTE FORUM je elektronický recenzovaný časopis zaměřený na vědecké práce s tématikou odpadů.

 Odborné akce

     
8.-9.10 ENVIROMANAGEMENT 2015 (Slovensko)
8.10. SYSTÉM ŘÍZENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU - ISO 14001 (Hradec Králové)
1.10.

FOOD WASTE 2015: Od teorie k praxi

12.10.

Požadavky ISO 14001 na systém managementu životního prostředí

13.10.-
26.11.
OBSLUHA ČOV - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT (Hradec Králové)
13.10. Biocidy, novinky v chemické legislativě, ECHA a registrace NCHL od 1-100/t
13.10. Postupy podle stavebního zákona při umisťování a povolování staveb ve vazbě na zákon EIA
13.10.

Obaly a obalový zákon v praxi

Opakování: 14. a 15.10.

13.10. ÚVOD DO VODNÍHO PRÁVA I. ČÁST
14.-15.10. Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII
20.10.

Integrovaný registr znečišťovatelů - IRZ a evropský E-PRTR

Opakování: 21. a 22.

20.10. ÚVOD DO VODNÍHO PRÁVA II. ČÁST
20.10. Odpady - aktuální povinnosti při nakládání s odpady vyplývající ze zákona o odpadech č. 185/2011 Sb. a prováděcích právních norem
20.10. Systém recyklace autovraků v ČR 2015
21.10. SEDIMENTY Z VODNÍCH TOKŮ A NÁDRŽÍ (Praha)
21.10. Smart Business Festival
21. - 22.10.

ANAEROBIE 2015

22.10. SYSTÉM ŘÍZENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU - ISO 14001 (Brno)
22.10.

Konference Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje 2015

30.10. Flotace a další procesy pro průmyslové vody
3.11.

Používání a skladování chemických látek na pracovišti - změny v chemické legislativě a jejich vazba na další zákony ŽP

3.11. „DUSÍK PRAKTICKY“ aneb „Kdo nechápe proměny dusíku, nemůže efektivně navrhovat a posuzovat ČOV“ (Brno)
3.-5.11. LEGISLATIVA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAXI SE ZAMĚŘENÍM NA AKTUÁLNÍ ZMĚNY (*)
3.-4.11. Analytika odpadů IV
5.11. EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 39/2015 SB., (NOVELA EIA) – APLIKACE NOVELY EIA V PRAXI
5.11.

REACH a CLP pro začátečníky

5.11. Perspektiva fosilních paliv ve střední Evropě
6.11.

Energy Tour 2015

6.11.

Chemická legislativa pro učitele

3.-4.11.

Provoz vodovodů a kanalizací

5.11. „DUSÍK PRAKTICKY“ aneb „Kdo nechápe proměny dusíku, nemůže efektivně navrhovat a posuzovat ČOV“ (Praha)
8.11. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY - AKTUÁLNÍ ZMĚNY V POVINNOSTECH PŮVODCŮ ODPADŮ
9.11. Novela zákona o odpadech
11.11.

Biocidy

11.11. Energy Tour 2015
12.11. Energetické služby se zaručeným výsledkem: příležitost pro modernizaci energetické infrastruktury státní správy
12.11. Biocidy; Chemická legislativa NCHL/S; REACH – proces registrace
12.11.

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - NOVELA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 2015, ZKUŠENOSTI Z PRAXE (Praha)

13.11.

REACH a CLP pro začátečníky

18.11. Energy Tour 2015
18.11.

Chemická legislativa pro učitele

18.11.

Zákon o vodách, ochrana vod, tvorba havarijních plánů a evidence, analýzy a příprava na roční hlášení do systému ISPOP

Opakování: 19.11.

19.11. PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - NOVELA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 2015, ZKUŠENOSTI Z PRAXE (Hradec Králové)
     
19.11:

Klasifikace a označování podle CLP

19.11. Základní přehled povinností v oblasti ochrany životního prostředí pro podnikatelské subjekty  (Hradec Králové)   
23.11.

20. Ročník konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2015

25.11: NAKLÁDÁNÍ S ODPADY - AKTUÁLNÍ ZMĚNY V POVINNOSTECH PŮVODCŮ ODPADŮ
25.11. Energy Tour 2015
26.11. SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
27.11. Inovace v oblasti domovních čistíren odpadních vod
27.11. Ekologický audit Vaší společnosti - provozování v souladu s legislativou (nejčastější chyby, příklady z praxe)
1.-3.12. LEGISLATIVA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAXI SE ZAMĚŘENÍM NA AKTUÁLNÍ ZMĚNY(*)
3.12.

SVHC látky a proces autorizace dle REACH

8.12.

NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADY - DOPADY AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY DO PRAXE - 2. termín

9.12.

Bezpečnostní listy (snadno) a správně

9.12.

Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do systému ISPOP z programu EVI 8

Opakování: 10.12., 5.1., 6.1., 7.1., 12.1., 13.1., 26.1., 27.1., 28.1., 8.2.

10.12.

Management rizik chemických látek

14.12.

iKURZ: Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2015 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích

Opakování: 25.1.

15.12.

Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2015 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích

Opakování: 16.12., 17.12., 19.1., 20.1., 21.1.

18.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2016
21.1.-23.1.

CESTY DŘEVA

21.1.-23.1.

FOR PASIV

22.1. Hlášení přes systém ISPOP - vody, odpady, ovzduší, IRZ
25.1.-
17.6.
PODNIKOVÝ EKOLOG - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT (Hradec Králové)
3.2.-4.2. Vodárenská biologie 2016
15.5.-19.5.
2016
 PERMEA 2016

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 

Chci zařadit akci do kalendáře, více ZDE

 


Důležité dokumenty

 

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Politika druhotných surovin ČR

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Program předcházení vzniku odpadů (PVO) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Plán legislativních prací vlády na rok 2015 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Plán přípravy vyhlášek na rok 2015

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zpráva o životním prostředí 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Návrh aktualizované Surovinové politiky ČR http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Historická ročenka statistiky energetiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

EXKLUZIVNĚ: Strategie Vlády ČR v oblasti životního prostředí a energetiky v rámci působení ČR v EU

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
EXKLUZIVNÍ přehled všech 36 návrhů na opatření, které schválila vláda v rámci tzv. EKOAUDITU http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 
 

 

Novinky

13.08.2014 08:45

Víceletý program podpory uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období 2015 – 2020

STAHUJTE! Vláda ČR na začátku srpna schválila Víceletý program podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období 2015 – 2020, jehož hlavním cílem je zachování stávající podpory využívání čistých biopaliv a vysokoprocentních směsí biopaliv v dopravě. Nový program detailně popisuje problematiku uplatňování kapalných biopaliv v dopravě po technické i legislativní stránce a představuje rámec, který pro jednotlivé druhy biopaliv stanovuje optimální výši podpory tak, aby nedošlo k její finanční překompenzaci. Výše uvedená biopaliva budou i nadále podporována snížením, osvobozením, nebo částečným vrácením spotřební daně z minerálních olejů. Nově je stanoveno zvýšení spotřební daně u dvou druhů biopaliv. Více ZDE

 

13.08.2014 07:48

ČN: Stavařům se nelíbí zákon o EIA, doufají v jeho změnu

Připravovaná změna zákona o posuzování vlivu záměrů na životní prostředí, takzvaný proces EIA, neúměrně prodlouží přípravu velkých staveb a některé dokonce zastaví. Představitelé stavebních firem například poukazují na rozšíření okruhu těch, kteří se ke stavbám budou moci vyjadřovat. Novela totiž ruší takzvanou místní příslušnost, tedy podmínku, že konkrétní veřejnost musí být daným stavebním záměrem přímo dotčena. Pokud úřady námitkám nevyhoví, může se proti tomu stěžovatel odvolat. Když ani s tím neuspěje, má možnost požádat o soudní přezkum. Podání žaloby má automaticky odkladný účinek, takže do konečného rozhodnutí soudu se nesmí stavět. Svaz také navrhuje, aby stát stavby prováděné ve veřejném zájmu, jako jsou například dálnice či protipovodňová opatření, v případě neúměrných průtahů řešil vlastním zákonem. Více ZDE

 

Čtěte také:

Stavařům se nelíbí chystané změny v zákoně EIA (5.6.2014)

 

Zdroj: ČeskéNoviny.cz

 

12.08.2014 13:45

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji jsou již z poloviny rozebrány. Středočeši se dočkají na začátku září.

Zájemcům o kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji se podařilo za týden od otevření výzvy vyčerpat již polovinu z alokovaných prostředků. Středočeský kraj spustí druhou výzvu kotlíkových dotací na začátku září, nicméně již nyní se mohou zájemci seznámit s důležitými informacemi. Doporučujeme prostudovat včas, protože v rámci první výzvy byla alokace vyčerpána během čtyř dnů. Více ZDE

 

12.08.2014 09:51

Pokuty za černé skládky loni dosáhly 50 milionů korun, končí na nich stavební odpad i vysloužilé elektro

V letních měsících v Česku každoročně přibývá odpadu, který často končí na černých skládkách. Navážení odpadů na pozemky, které k tomu nejsou ze zákona vymezeny, přitom představuje jeden z nejpřísněji trestaných deliktů. Jen za minulý rok za něj byly uděleny pokuty za více než 50 milionů korun. Na černých skládkách se nejvíce objevuje stavební odpad, pneumatiky a vysloužilé elektrospotřebiče. Více ZDE

12.08.2014 09:07

Evropské dotace: Česká republika se dohodla s Bruselem

Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo téměř tříleté vyjednávání o Dohodě o partnerství, která je základním stavebním prvkem pro nastavení evropských fondů pro programové období 2014-2020. Dnes úředníci Evropské komise přijali v podobě, kterou navrhla česká strana, finální verzi dokumentu. Ten definuje hlavní oblasti rozvoje České republiky v příštích deseti letech z evropských fondů.
„Po téměř třech letech práce máme hotový a vzájemně odsouhlasený strategický dokument. Ten umožní České republice investice do infrastruktury, výzkumu a vývoje i životního prostředí, které pomohou zvýšit konkurenceschopnost našich firem a zlepšit kvalitu života,“ řekl Daniel Braun, první náměstek ministryně pro místní rozvoj. „Děkuji všem partnerům v České republice i v Evropské komisi, kteří se jakkoli podíleli na úspěšném vyjednávání. Oficiální schválení Dohody o partnerství tak můžeme očekávat ještě v srpnu, o což jsme usilovali,“ dodal Braun.

Zanesením finálního textu Dohody o partnerství do informačního systému v Bruselu vstoupila Česká republika do formálního schvalovacího procesu Evropské komise. Současně začalo vyjednávání jednotlivých programů, ze kterých budou v příštím programovém období plynout prostředky k příjemcům v celkové výši zhruba 600 mld. korun. „První výzvy pro čerpání finančních prostředků z fondů EU očekáváme na začátku příštího roku,“ uzavřel náměstek Braun.

 

Současně s tím probíhá příprava operačních programů, kterých bude ve srovnání s předchozím obdobím 2007-2013 výrazně méně. Jejich prostřednictvím přiteče do České republiky 600 miliard korun, které se zaměří například na infrastrukturu, výzkum a vývoj, životní prostředí či na podporu energetické účinnosti.

Zdroj: EurActiv.cz

12.08.2014 08:54

Skupina ČEZ vydělala v prvním pololetí 17,2 miliardy korun

V prvním pololetí 2014 vykázala Skupina ČEZ provozní výnosy 101,7 mld. Kč. Dosáhla provozního zisku před odpisy (EBITDA) 39,9 mld. Kč a čistého zisku 17,2 mld. Kč. K tomu ČEZ uvádí, že meziroční pokles výsledků odráží neustále se zhoršující podmínky podnikání v energetice, klesající velkoobchodní ceny elektřiny spolu s mimořádně teplou a suchou letošní zimou. Tyto vlivy se snaží Skupina ČEZ kompenzovat úsporami stálých nákladů i dodatečnými obchodními příležitostmi.

Navzdory prohlubující se nejistotě a krizi energetiky v Evropě potvrzuje Skupina ČEZ očekávání EBITDA za celý rok 2014 ve výši 70,5 mld. Kč. Na úrovni čistého zisku očištěného o mimořádné vlivy očekává Skupina ČEZ 29,0 mld. Kč. „Pracujeme na komplexním snižování nákladů. Již letos šetříme stálé provozní náklady a eliminujeme tím negativní vliv externích faktorů na celoroční výhled EBITDA. Pro roky 2015 a 2016 jsme dále stanovili ambiciózní cíle. Proti podnikatelskému plánu hodláme uspořit 16 % celkových stálých provozních nákladů,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Daniel Beneš. Díky konzervativní finanční politice se Skupině ČEZ na rozdíl od konkurence daří držet finanční rovnováhu. Meziročně došlo ke snížení zadlužení o 13,6 mld. Kč.

Mezi hlavními prioritami zůstává bezpečnost jaderných zdrojů. Jako velmi dobrá a nad průměrem zhodnotila mezinárodní agentura MAAE opatření v Jaderné elektrárně Temelín v organizaci a řízení, provozu, údržbě, technické podpoře, zpětné vazbě, chemii, radiační ochraně a řízení havarijních stavů přijatá na základě doporučení z roku 2012. Průběžným zlepšováním a ekologizací procházejí i další zdroje. V Dětmarovicích a Počeradech se snižují emise oxidů dusíku, vodní elektrárny dokončují nejrozsáhlejší modernizační akci v historii české hydroenergetiky, při které byl zvýšen výkon a zlepšena účinnost téměř dvaceti vodních elektráren. V Turecku je v závěrečné fázi výstavba paroplynové elektrárny Egemer.

Současně Skupina ČEZ pokračuje v rozvíjení svých aktivit v souladu s aktuální strategií zaměřenou na ochranu a optimalizaci hodnoty stávajícího podnikání a rozvoj růstových příležitostí. V úsilí o ochranu zájmů ČEZ v zahraničí došlo k významnému úspěchu. Byla podepsána dohoda o narovnání s albánským státem ve výši 100 mil. EUR ve prospěch Skupiny ČEZ a splněny již dvě ze čtyř odkládacích podmínek dohody. 

Novou obchodní aktivitou je smlouva se společností Vršanská uhelná o přepracování uhlí na elektřinu, jež maximalizuje využití výrobních kapacit elektráren Skupiny ČEZ. V segmentu firemních zákazníků má společnost ČEZ Prodej na příští rok prodáno již přes 84 % objemu dodávek roku 2014 a nadále posiluje pozici nejsilnějšího alternativního dodavatele plynu. Mobil od ČEZ již eviduje přes 74 tisíc zákazníků. ČEZ Prodej neustále vylepšuje a rozšiřuje nabídku svých služeb, nově například nabízí pojištění schopnosti hradit finanční závazky. V oblasti malých kogenerací získává ČEZ Energo další zákazníky zejména ze soukromého sektoru.

„Chceme být nejen nejlepší v péči o zákazníky mezi dodavateli energie v České republice, ale patřit v tomto směru mezi nejlepší evropské energetiky,“ zdůraznil předseda představenstva a generální ředitel Daniel Beneš.

 

Čtěte také:

Obchodní ředitel ČEZ Cyrani: Úspory půjdou až na dřeň, budeme propouštět (12.8.2014, iHNED.cz - Rozhovor)

12.08.2014 08:03

Pracovní nabídky: ČIŽP inspektor/ka odpadového hospodářství, Referent/referentka energetických úspor.

ČIŽP OI Brno přijme inspektora/inspektorku na oddělení odpadového hospodářství jako zástup za mateřskou dovolenou. Nástup je možný od 1. října 2014. Požadavky jsou vysoká škola (studijní obor: odpadové hospodářství výhodou), samostatnost, spolehlivost, odpovědnost, občanská bezúhonnost, znalost práce s PC, řidičský průkaz B, dobrý zdravotní stav pro práci v terénu, výhodou praxe v odpadech. Písemné nabídky a životopis zasílejte na e-mail: antoninova_jana(zavináč)bn.cizp.cz. Kontaktní osoba:  RNDr. Jana Antonínová, tel. 545 545 130.

 

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu přijme referenta/referentku do oddělení energetických úspor

 

Charakteristika pracovní činnosti:

 • analytika zaměřená na aktivity týkající se monitoringu a vyhodnocování energetických úspor,
 • modelování optimálního nastavení veřejné podpory v programech energetické účinnosti,
 • modelování potenciálu úspor energie v ČR včetně ekonomických nákladů na realizace těchto opatření,
 • koncepční činnost v oblasti energetických úspor.

 

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání technického směru (preferované zaměření: statistika, ekonomika),
 • znalost AJ,
 • dobrou znalost práce na PC (MS Office),
 • schopnost analytického myšlení, spolehlivost, komunikativnost, pečlivost a samostatnost.

 

Nabízíme:

 • pracovní poměr na plný úvazek na dobu 1 roku, v případě dobrých výsledků prodloužení na dobu neurčitou,
 • zajímavou práci v centru Prahy,
 • rozšiřování a prohlubování odborných znalostí v dané oblasti, včetně možnosti odborných školení,
 • 5 týdnů dovolené,
 • zaměstnanecké výhody,
 • finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
 • předpokládaný nástup září — říjen 2014, případně dohodou.

 

Kontakt:

V případě Vašeho zájmu zasílejte strukturovaný životopis na email: jurackova(zavináč)mpo.cz (do předmětu uveďte název pozice), a to nejpozději do 5. září 2014. Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru. Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

 

Zdroj: ČIŽP, MPO

11.08.2014 15:29

Nová veřejná konzultace: Opětovné využívání vody v Evropě

Evropská komise zahajuje veřejnou konzultaci o různých možných opatřeních na úrovni EU, která by opětovné využívání vyčištěných odpadních vod podpořila. EK zajímá názor občanů, zainteresovaných subjektů, podnikatelské sféry, nevládních organizací i veřejných orgánů na to, jaký je potenciál opětovného využití vody, jaké překážky mu brání a jaký druh regulačních a neregulačních opatření EU by tyto obavy mohl účinně řešit a rozšířit bezpečné opětovné využívání vody v EU. Opětovné využití vody není v Evropě příliš rozšířené. Většina odpadních vod se z městských čistíren jednoduše vypouští do řek či jezer. Kdybychom je však více využívali, pomohlo by nám to řešit rostoucí problémy související s nedostatkem vody a suchem a zároveň snížit riziko znečištění odpadními vodami i náklady na jejich úpravu. Kromě toho má opětovné využívání vody menší dopad na životní prostředí, než když se získává z jiných zdrojů, například převáděním vody mezi regiony či odsolováním. Konzultace je otevřená do 7. listopadu 2014. Více ZDE

 

11.08.2014 09:12

ERÚ bude kontrolovat zásoby obchodníků se zemním plynem

ERÚ bude kontrolovat zásoby obchodníků se zemním plynem Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“) provede u všech obchodníků s plynem hloubkovou kontrolu tzv. bezpečnostního standardu dodávek plynu (dále jen „BSD“). Předmětem kontroly bude to, zda všechny povinné subjekty mají k dispozici dostatečné zásoby plynu pro případ jakékoliv krizové situace v zásobování českých chráněných zákazníků.

„Chceme se přesvědčit, že bezpečnostní standardy dodávek plynu u jednotlivých obchodníků jsou řádně smluvně pokryty, jsou dosažitelné a že případné výpadky v transportu plynu do České republiky nijak neohrozí plynulost zásobování českých chráněných zákazníků. Jsem přesvědčena, že kontrola je v tuto chvíli z hlediska národní energetické bezpečnosti nezbytná,“ uvedla předsedkyně ERÚ Alena Vitásková.

Podle energetického zákona je ERÚ oprávněn provádět kontrolu a za nesplnění povinností vyplývajících z vyhlášky č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ukládat sankce. ERÚ může ve správním řízení za nesplnění této povinnosti uložit pokutu až do výše 50 000 000 Kč, nebo až 1 % z čistého obratu.

Vyhláška byla vydána na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a nařizuje zajistit bezpečnost dodávek plynu zajištěním preventivních opatření a koordinované reakce na konkrétní narušení dodávek a zajištěním řádného a nepřetržitého fungování vnitřního trhu s plynem. Výše zmíněné nařízení EU také zavádí transparentní mechanismy, které umožňují koordinovat přípravu a reakci na stav nouze na úrovni členského státu, regionu a celé EU.

 

Zdroj: ERÚ

11.08.2014 08:56

Na obnovitelné zdroje šlo meziročně víc peněz

Na podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE) šlo v prvním pololetí více peněz než vloni za stejné období. Vyplývá to z údajů Operátora trhu s elektřinou (OTE). Zatímco loni bylo za prvních šest měsíců vyplaceno 18,1 miliardy korun, letos dosáhla částka 21,7 miliardy korun. Hlavním důvodem růstu podpory je ale podle odborníků letošní počasí, jež energiím z OZE vesměs přeje. Podpora starším elektrárnám je vyplácena podle dodaných megawatthodin a když více vyrábí, dostanou více peněz. Novela zákona, který podporu OZE omezuje, platí v Česku od začátku roku. Netýká se pouze nových vodních elektráren s nejvyšším instalovaným výkonem do deseti megawattů. Právě jejich výroba, resp. vyplacená podpora ale paradoxně jako jediná poklesla. Více ZDE

 

 

Poskytnutá podpora OZE za 1.pololetí:

Podporovaný zdroj energie 2013   2014  
  mil. Kč GWh mil. Kč GWh
Biomasa 1115 695 1644 891
Bioplyn 2827 925 3365 1061
Sluneční 11061 946 13957 1182
Větrné 446 222 523 241
Malé vodní 1042 717 893 503
Ostatní 1636 - 1341 -
Celkem 18127 - 21723 -

 

Zdroj: ČeskéNoviny.cz, OTE

 Reklama

 Legislativa

 

Aktuálně:

 • Připomínkové řízení - přehled/podklady ZDE:
 1. Návrh vyhlášky o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, více ZDE (T: 29.10.2015) 
 2. Návh vyhlášky kterou se mění vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, více ZDE (T: 29.10.2015)
 3. Návrh novely vyhlášky o přípustné úrovni znečišťování, více ZDE (T: 27.10.2015)

 4. Návrhy čtyř vyhlášek k podporovaným zdrojům energie, více ZDE (T: 20.10.2015)
 5. Návrh vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu, více ZDE (T: 16.10.2015) 
 6. Návrh vyhlášky o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích (T: 14.10.2015)
 7. Návrh vyhlášky o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF (T: 13.10.2015)
 8. Návrh nařízení, kterým se stanoví sazba poplatku za činnost ERÚ (T: 15.10.2015)
 9. Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory (T: 13.10.2015)
 10. Ekoaudit - více ZDE (T: 10.10.2015)

 

 • Novinky (říjen 2015) - přehled/účinnost ZDE:
 1. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí
 2. Věstník MŽP č.8/2015 - více ZDE

 

 • Vláda (12.10. 2015) - přehled/výsledky ZDE
 1. Analýza proveditelnosti legislativy v rámci snižování závislosti na fosilních palivech v podmínkách ČR (antifosilní zákon)
 2. Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČReřejné zakázky
   
 • EU: Veřejné konzultace - přehled/podklady ZDE
 1. Konzultace k seznamu navrhovaných projektů společného zájmu – další projekty v oblasti ropy, plynu a elektrické energie (T: 22.10.2015)
 2. Veřejná konzultace týkající se hodnocení nařízení o evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek (nařízení E-PRTR) (T: 15.10.2015)

 • EU: Novinky ve věstníku EU - přehled/dokument ZDE
 1. Rozhodnutí EP a rady o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém EU ETS
 2. Směrnice Komise (EU) 2015/1787 ze dne 6. října 2015, kterou se mění přílohy II a III směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě
 3. Rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změnám přílohy II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a přílohy XX (Životní prostředí) Dohody o EHP (směrnice o jakosti paliv)
 4. měrnice EP a Rady, kterou se mění směrnice o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

Předpisy v procesu (ZÁKONY) - více ZDE

Schůze parlamentu - Senát: 22.10. 2015 (13. schůze)

 1. .....
 2. zahájení: 9 hod

 

Schůze parlamentu - PSP ČR: 6. 10. 2015 (33. schůze)

 1. IRZ a ISPOP
 2. Zákon o biocidech
 3. Energetický zákon (technická novela)
 4. Ochrana přírody a krajiny
 5. Biopaliva

Více ZDE

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 Dotační okénko

 

Aktuálně:

 • 10.10.: MMR vyhlásilo výzvu na územní studie, více ZDE
 • 9.10. Oceněné obce podpoří MŽP 5,5 miliony na zlepšení životního prostředí, více ZDE
 • 30.9.: Starý OPŽP: Aktualizace Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory, více ZDE
 • 22.9.: MŽP vyhlásilo program na podporu projektů NNO pro rok 2016, více ZDE
 • 21.9.: V polovině října MŽP plánuje nové výzvy z OPŽP, více ZDE
 • 16.9.: MMR vyhlásilo pro ORP výzvu na pořízení regulačních plánů, více ZDE
 • 16.9.: Nový OPŽP: Upřesnění termínů pro podávání dokladů k žádosti o dotaci, více ZDE
 • 14.9.: Nový OPŽP: Modul CBA v IS KP14+ zpřístupněn, více ZDE
 • 8.9..: Praha vyhlásí první výzvy na přelomu září a října, více ZDE
 • 12.8.: Nový OPŽP: SFŽP aktualizoval Pravidla pro žadatele a příjemce podpory, více ZDE
 • 11.8.: Od 14. srpna budou přijímány žádosti do nového OPŽP, přehled výzev a další důležité dokumenty ZDE
 • 6.8.: Programy Evropské územní spolupráce postupně vyhlašují výzvy, více ZDE
 • 21.7.: NOVÝ OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018, více ZDE

Výzvy:

 • IROP: územní studie, více ZDE (T: 31. 3. 2017)
 • 9.10.: SFŽP - národní dotace Vesnice roku, více ZDE (T: 31.12.2016)
 • 21.9.2015: Národní dotace MŽP  na podporu NNO na rok 2016, více ZDE (T: 21.10.2015)
 • 16.9. IROP - regulační plány a územní plány (ORP), více ZDE (T: 31. 3. 2017)
 • 3.8.: Národní dotace: sběr a zneškodnění látek poškozujících ozon, více ZDE (T: 30.10.2015)
 • 3.8.: Národní dotace: výkupy pozemků ve zvláště chráněných zemích, více ZDE (T: 31.12.2015)
 • 19.6.: Nový OPŽP (vody, odpady, ovzduší, eko. zátěže, krajina), více ZDE (T: 13.11.2015 resp. pro krajinu 14.10. a 31.12.2015)
 • 1.6.: Program LIFE: Životní prostředí a ochrana klimatu, více ZDE
 • Nová zelená úsporám, příjem žádostí od 15.5. 10hod (T: 31.10.2015), více ZDE
 • 27.1.: Dotace na zpracování autovraků, více ZDE (T: 31.12.2015)
 • 4.6.: EUROGIA2020 - výzva k předkládání projektů nízkouhlíkových energetických technologií, více ZDE
 • Horizont 2020, EK vyzvala k podání návrhů projektů, více ZDE

 

 Novinky BOZP

 Odborné časopisy

 

11/2013
 

 

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

10.10.2015 06:47

MMR vyhlásilo výzvu na územní studie

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dne 9. října 2015 již 9. výzvu v Integrovaném regionálním...
09.10.2015 19:41

MŽP: Z ohlášených údajů do IRZ za rok 2014 vyplývá pozitivní trend poklesu škodlivých látek

Na konci září jsme vás informovali, že Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo údaje z...
09.10.2015 14:30

Poslanci zahájili další schůzi. Na programu je IRZ, biocidy, ochrana přírody, biopaliva i energetika

SLEDUJEME 33. schůze Poslanecké sněmovny ČR bude zahájena zítra 6.10.2015 ve 14 hodin. Poslanci...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
http://vodnihospodarstvi.cz/images/vhlogo06.jpg http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg Přidáte se?

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE