Exkluzivní průzkum:

Nový diskuzní pořad:

 

Reklama

 Nepřehlédněte

 

 • Vláda: 18.5.2015, program/výsledky ZDE

 • Senát: (8. schůze, 13.5.2015), program ZDE

 • PSP ČR: (27. schůze od 28.4.2015), program ZDE

 • LRV: 23.4.2015, program/výsledky ZDE

 • EU - přehled dění: více ZDE

 • EU- rekapitulace (duben): ZDE

 

 • Státní energetická koncepce ke stažení! více ZDE

 • Novela EIA: Změna integrovaného povolení a Coherence stamp, více ZDE

 • Vláda schválila energetickou koncepsi a věcné záměry nových odpadových zákonů, více ZDE

 • Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách a Národní akční plán čisté mobility, více ZDE

 • Analýza proveditelnosti legislativy v rámci snižování závislosti na fosilních palivech v ČR, více ZDE

 • DOTACE: MPO zveřejnilo první avízo výzev z OPPIK! Více ZDE

 • NOVINKA: Novela zákona o hospodaření energií, více ZDE

 • DOTACE: První avízo výzev z NOVÉHO OPŽP vyhlášeno! Více ZDE

 • METODIKA: Přechodné režimy pro spalovací zdroje a jejich dopady na integrované povolování, více ZDE

 • Nový Věstník MŽP přináší přehled platných předpisů, více ZDE

 • Aktuální znění novely EIA včetně vyznačených změn s platností od 1. dubna 2015

 

 


 

Věrnostní karty na rok 2015 již v prodeji!

 
 • NOVINKA: SMS zprávy na mobil
 • Přístup do rubriky "Právo" (náhled)
 • Jste součástí procesu vzniku nové legislativy
 • Aktuální novinky na email
 • Emailový zpravodaj 1x týdně
 • Slevy na vzdělávací akce a odborné periodikum

Další informace ZDE.
 

 

Odkrývá obsah, který NENÍ ostatním DOSTUPNÝ.

 


 

Třetíruka.cz a chytré RSS aplikace:

Nalaďte si portál také v chytrých aplikacích jako je například Feedly, qReadr, FeedMe atd. Jako zdroj informací prosím využijte: http://odpady.webnode.cz/rss/all.xml


 Přehled veřejných zakázek

 

Předmět zakázky Zadavatel


 

Pozor probíhá testovací fáze! Data poskytuje ze své databáze společnost NESS Czech s.r.o., která spravuje portál Zakázky plus (www.zakazky-plus.cz). Data jsou pravidelně získávána ze serverů vestnikverejnychzakazek.cz a jsou ručně čištěna na úrovni identifikace zadavatelů a dodavatelů. V případě jakéhokoli dotazu se neváhejte obrátit na e-mail: CZ-zakazky-plus@ness.com.

 Odpadové fórum aktuálně

 

Nové číslo Odpadového fóra jen kvete. Polemizujeme nad tolik diskutovaným biologicky rozložitelným komunálním odpadem a jeho povinném sběru. Reportáž přináší souhrn o všem podstatném, co se odehrálo na dubnových odpadářských a energetických konferencích a rozhovor nám poskytl Zdeněk Horsák, ředitel společnosti Suez Environment, donedávna známou pod značkou SITA. Hlavním tématem je zpětný odběr, ale nechybí zde ani legislativní a dotační servis, zprávy ze světa, a soudní znalec pro vás napsal úvahu nad činností ČIŽP. Přejeme příjemné čtení. Anotace zde.

 

 

 

 

 

 

 • Časopis ODPADOVÉ FÓRUM je odborný měsíčník zabývající se všemi aspekty, které souvisejí s odpadovým hospodářstvím.
 • WASTE FORUM je elektronický recenzovaný časopis zaměřený na vědecké práce s tématikou odpadů.

 Reklama

 

 Odborné akce

     
27.1.-10.6. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG
19.-21.5. LEGISLATIVA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAXI SE ZAMĚŘENÍM NA AKTUÁLNÍ ZMĚNY*
19.-21.5. SANAČNÍ TECHNOLOGIE XVIII
19.5.

Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče a domovů důchodců včetně kuchyňských odpadů

Opakování: 20.5.

19.5. Zpětný odběr 2015
19.-21.5. Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE
20.5. Procedura posuzování vlivů na životní prostředí ve světle legislativních změn (EIA)
20.-21.5. Mezinárodní konference EIA/SEA 2015
23.-25.5. Technika ochrany prostredia – TOP
25.-28.5.

6. Světové fórum o regulaci v energetice, Istanbul, 25. - 28. 5. 2015

26.-27.5. XXX. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře na téma vodní hospodářství v roce 2015
29.5. Odstranění zápachu, hygienizace kalu, odvodňování kalu
2.6.

Legislativa nakládání s odpady v roce 2015 aneb jak být vždy o krok napřed

Opakování: 3., 4. a 6.5., 21., 22. a 28.7., 11. až 13.8.

3.6. DOKUMENTACE BOZP (Hradec Králové)
4.6. NOVÉ POVINNOSTI V CHEMICKÉ LEGISLATIVĚ OD 1. 6. 2015 (Brno)
4.6. Výpočet klasifikace dle CLP u směsí nebezpečných pro lidské zdraví
4.-6.6.

Životní prostředí a úpravnictví

9.6.

Práce s programem EVI 8 pro zařízení ke sběru a zpracování autovraků

Opakování: 10.6.

11.6. Přeshraniční přeprava odpadů
16.6.

Prevence závažných havárií - PZH

Opakování: 17.6. a 18.6.

18,-19.6. VOC 2015
26.6. Průmyslové ČOV, Energie, OZE
31.7. Čistírny odpadních vod pro skupiny domů a menší obce
28.8. Možnosti úspor v restauracích a hotelových provozech
7.-10.9. XXIII.Mezinárodní kongres a výstavu  ODPADY - LUHAČOVICE 2015
9.9.

Chemická legislativa

Opakování: 10.9.

15.9.

Ochrana ovzduší - legislativní novinky

Opakování: 16.9.

15.-19.9. FOR WASTE & WATER
15.-19.9. FOR THERM
15.-19.9. FOR ARCH
15.-19.9. FOR WOOD
16.-18.9.

11. bienální konference VODA 2015

17.-18.9. Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje
25.9. Objekty parkovacích ploch
1.-2.10. XV. ročník mezinárodní konference a výstavy
Městské vody 2015
6.-8.10.

20. konference Zdraví a životní prostředí

7.10.

Chemická legislativa v praxi a povinnosti v dodavatelském řetězci

Opakování: 8.10.

13.10.

Obaly a obalový zákon v praxi

Opakování: 14. a 15.10.

20.10.

Integrovaný registr znečišťovatelů - IRZ a evropský E-PRTR

Opakování: 21. a 22.

21. - 22.10.

ANAEROBIE 2015

30.10. Flotace a další procesy pro průmyslové vody
3.11. „DUSÍK PRAKTICKY“ aneb „Kdo nechápe proměny dusíku, nemůže efektivně navrhovat a posuzovat ČOV“ (Brno)
5.11. „DUSÍK PRAKTICKY“ aneb „Kdo nechápe proměny dusíku, nemůže efektivně navrhovat a posuzovat ČOV“ (Praha)
27.11. Inovace v oblasti domovních čistíren odpadních vod
18.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2016

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 

Chci zařadit akci do kalendáře, více ZDE

 


Důležité dokumenty

 

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Politika druhotných surovin ČR

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Program předcházení vzniku odpadů (PVO) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Plán legislativních prací vlády na rok 2015 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Plán přípravy vyhlášek na rok 2015

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zpráva o životním prostředí 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Návrh aktualizované Surovinové politiky ČR http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Historická ročenka statistiky energetiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

EXKLUZIVNĚ: Strategie Vlády ČR v oblasti životního prostředí a energetiky v rámci působení ČR v EU

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
EXKLUZIVNÍ přehled všech 36 návrhů na opatření, které schválila vláda v rámci tzv. EKOAUDITU http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

 

Novinky

27.02.2014 07:54

Systém podpory zelené energie má až záporný dopad na technologické inovace, tvrdí němečtí experti pro vědu a výzkum

Německá vláda by měla namísto plánované reformy podpory obnovitelných zdrojů energie celý tento systém zrušit, informují Českénoviny. Doporučila to dnes expertní komise pro vývoj a inovace, kterou jmenuje Spolkový sněm. Podle komise je celý německý systém podpory zelené energie od základů chybný. Zákon, který garantuje producentům energie z obnovitelných zdrojů výkupní ceny vysoko nad tržními cenami, není podle expertů z hlediska nákladů efektivním nástrojem snižování emisí skleníkových plynů. Navíc ani žádným měřitelným způsobem nepodporuje inovace. Německá podpora zelené energii podle expertů zatížila odvětví jen loni dodatečnými 22 miliardami eur (602 miliard Kč), konstatovali experti. Zvláště silným argumentem proti zákonu je podle expertů jeho nulový až záporný dopad na technologické inovace. Více ZDE

 

Zdroj: Českénoviny.cz


 

 

27.02.2014 07:48

Rozhodnutí o spalovně Mohelnice padne nejdříve po podzimních komunálních volbách

Záměr postavit v Mohelnici spalovnu komunálního odpadu se odsouvá. A to minimálně do podzimu, kdy se uskuteční komunální volby. Rozhodla o tom rada města. Vedení města došlo k závěru, že rozhodnutí musí přijmout až nové zastupitelstvo vzešlé z podzimních komunálních voleb. Do té doby chce zjistit všechny potřebné informace a podklady a vypracovat variantní studii proveditelnosti. Do té doby nebude ani referendum, které má o tom, zda spalovna ve městě vyroste, nebo ne, rozhodnout. Neuskuteční se ani původně plánovaná cesta vylosovaných zájemců z řad veřejnosti do Japonska. Tamní firma JFE Engineerenig je majitelem patentu na jednu z nejmodernějších technologií. Investorská firma nabídla městu, že seznámí vybrané zájemce z řad vedení radnice, zastupitelů i řadových občanů s touto technologií přímo v Japonsku. Spalovnu za několik miliard chce vybudovat společnost TCN nová energie z Poděbrad, jež má kapitál jen dvě stě tisíc korun. Provozovatelem by ovšem byla zřejmě některá z velkých energetických společností. Spalovna v Mohelnici má patřit k nejmodernějším zařízením tohoto typu v Evropě. Podobné stojí zatím jen v Římě. Její roční kapacita má být maximálně sto tisíc tun. Podle zastánců projektu by zařízení městu přineslo mnoho výhod, počínaje levnějším teplem až po celoroční provoz venkovního bazénu.

 

Zdroj: Michal Krestýn - Šumperský a jesenický deník

26.02.2014 13:41

Vladimír Tošovský (ČEPS) bude dnes mluvit o blackoutu ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

Jak velká pravděpodobnost je, že celý stát zasáhne blackout, tedy masívní výpadek elektrické energie? A bude nutné změnit přenosovou soustavu, pokud se bude dostavovat Jaderná elektrárna Temelín? Odpovídat bude ve Dvaceti minutách Radiožurnálu předseda představenstva společnosti ČEPS Vladimír Tošovský. Poslouchejte dnes po 17. hodině.

 

Čtěte také:

Praha dnes prověří systém ochrany proti blackoutu, průběh cvičení bude možné sledovat na webu

 

 

Zdroj: ČRo

 

26.02.2014 13:40

Hospodářský výbor přerušil jednání o novele upravující poplatky za OZE

Sněmovní hospodářský výbor dnes přerušil projednávání novely energetického zákona, která má vyjasnit situaci kolem účtování poplatků za obnovitelné zdroje energie. Zpravodaj k novele Milan Urban (ČSSD) návrh na přerušení zdůvodnil tím, že se sešlo mnoho pozměňovacích návrhů, které vyžadují podrobné posouzení. Výbor se chce k novele vrátit 18. března před zahájením březnové schůze Sněmovny. Jeden z pozměňovacích návrhů předložil i místopředseda výboru Urban a týká se Energetického regulačního úřadu. To znamená, že by existovala rada okolo předsedkyně nebo předsedy ERÚ. Rada by byla vytvořena z odborníků. Server iHNed.cz dnes napsal, že Urbanův návrh může za určitých podmínek odstranit nynější předsedkyni úřadu Alenu Vitáskovou. To Urban odmítá. Více ZDE

 

Související článek:

Na nejasnost okolo účtování nákladů na podporu OZE reaguje MPO návrhem novely zákonů


 

Zdroj: Ekolist.cz (ČTK)

26.02.2014 09:22

Dvě třetiny lidí v Horním Jiřetíně počítají s pokračováním těžby do 10 let

Přesně 67 % obyvatel Horního Jiřetína a Černic očekává, že během nejbližších 10 let dojde k prolomení limitů těžby. Prokázal to komplex sociologických šetření agentury STEM pro Severní energetickou a.s. z léta a podzimu minulého roku. Na obecný dotaz se za zásadní odpůrce těžby označilo 57% obyvatel Horního Jiřetína. Při hlubší analýze se ale ukazuje, že odpůrci přesídlení města, jeho stoupenci a nerozhodní tvoří tři stejně početné skupiny. Skoro 76% obyvatel by se podle svého vyjádření dokázalo se stěhováním vyrovnat. Podle průzkumu, který si nechali udělat lidé z hnutí Greenpeace, většina obyvatel Česka nepodporuje prolomení limitů těžby. Více ZDE

26.02.2014 09:14

Za nelegální výkup elektroodpadu loni padaly pokuty až do výše 150 000 Kč

Za nelegální vykupování elektrozařízení byly v loňském roce ukládány sankce až do výše 150 000 korun. Nejvyšší pokutu udělila Česká inspekce životního prostředí společnosti Sound & Vision, která v letech 2012 a 2013 bez povolení vykoupila 174 tun odpadů, z toho 48 tun nebezpečných. Inspekce loni řešila také výkupy neúplných elektrozařízení, jejichž nezpeněžitelné části často končí na černých skládkách a ohrožují tak životní prostředí. Více ZDE

 

26.02.2014 07:59

Fond ASEKOL rozdělí dva miliony, žádat můžete na vytvoření sběrného místa tak i na vzdělávání

Nezisková organizace ASEKOL vyhlásila již sedmý ročník grantového řízení Fondu ASEKOL. I letos v něm mohou obce, kraje, nevládní neziskové organizace a provozovatelé sběrných dvorů požádat o finanční příspěvek pro projekty zaměřené na zlepšení efektivity sběru elektrozařízení, a to do 31. března 2014. Rozdělovat se budou dotace v celkové hodnotě 2 milionů korun.

Na začátku února proběhlo další zasedání Rady Fondu ASEKOL ke spuštění sedmého grantového řízení určeného neziskovým a veřejně prospěšným projektům týkajícím se zpětného odběru a recyklace elektrozařízení. Žádat o příspěvek mohou obce, svazky obcí, kraje a také nevládní neziskové organizace či provozovatelé sběrných dvorů.

Zájemci o dotaci mohou zasílat své přihlášky do tří programů – Intenzita, Rekonstrukce  a Osvěta - a to až do 31. března 2014. Formulář přihlášky a tematické zadání jsou k dispozici níže.

Ve zjednodušeném řízení formou samostatného formuláře lze letos opět požádat o nefinanční pomoc v podobě poskytnutí E-domku na sběrný dvůr.

Vyhlášení úspěšných žadatelů proběhne v květnu, přičemž všechny vybrané projekty musí být uskutečněny do konce roku 2014.

 

Grantové řízení pro rok 2014 - vyhlášené programy:

 • Program Intenzita - vytvoření nebo zvýšení počtu sběrných míst v konkrétní lokalitě, popřípadě i zlepšení jejich dostupnosti. V tomto programu je možné podat i žádosti o unifikované přístřešky (E-domky) na zjednodušeném formuláři.
 • Program Rekonstrukce - je zaměřen na kvalitu sběrných míst z hlediska zvýšení kapacity, jejich rekonstrukce nebo zlepšení vybavení. V tomto programu je možné podat žádosti o unifikované přístřešky (E-domky) na zjednodušeném formuláři.
 • Program Osvěta - je zaměřen na vzdělání a osvětu v oblasti problematiky zpětného odběru a recyklace elektrozařízení. 

 

Harmonogram Grantového řízení pro rok 2014:

 • 7. února 2014 – vyhlášení Tematického zadání
 • 31. března 2014 – termín pro podání přihlášky
 • duben-květen 2014 – vyhodnocení přihlášek
 • 16. května 2014 – oznámení výsledků vyhodnocení žadatelům
 • květen - červen 2014 – uzavírání smluv
 • květen – 15. prosinec 2014 – realizace projektů
 • 20. prosince 2014 – termín pro zaslání závěrečné zprávy

 

Dokumenty ke stažení:

Tematické zadání 2014

Přihláška do Grantového řízení

Přihláška do Grantového řízení – zjednodušená žádost o E-domek

26.02.2014 07:38

V Evropském parlamentu musíme zastavit vlnu zeleného šílení, řekl Zahradil pro iDNES. Komisařka Hedegaardová bude dnes jednat v Praze.

Volební lídr ODS Jan Zahradil v rozhovoru pro iDNES odpověďel na otázku "Také hodláte bránit zdražování energie, což je, nepletu-li se, vaše třetí klíčové téma. Jak přesně tomu chcete zabránit?" takto: Je zapotřebí, abychom získali v Evropském parlamentu dostatečnou podporu pro to, aby neprocházely některé nesmyslné návrhy na redukci emisí oxidu uhličitého. Aby si ani Evropská komise, ani Evropský parlament nekladly nereálné cíle. V Evropské komisi je několik lidí, kteří jsou realisté, se kterými se o tom dá mluvit. Je to například italský komisař Tajani, který otevřeně řekl, že energetická politika Evropské unie podřezává evropské ekonomice větev. V Evropském parlamentu je třeba zastavit takovou tu vlnu zeleného šílení, kdy si Evropský parlament klade různé závazky jako snížení emisí do roku 2030, 2040 nebo 2050 o deset, dvacet, třicet a více procent, protože to právě zdraží energii způsobem, jaký pocítí i naši občané. Budeme se snažit získat pro to podporu jak v Evropském parlamentu, tak v Evropské komisi. Celý rozhovor si můžete přečíst ZDE

 

Evropskou komisařku pro boj se změnami klimatu Connie Hedegaardovou dnes čeká řada jednání s českými politiky, energetickými firmami a neziskovými organizacemi. Hovořit s nimi bude o návrhu klimaticko-energetických cílů pro rok 2030. Česko je k návrhu Komise spíše skeptické, odmítá totiž cíl pro obnovitelné zdroje. ČR navštíví v rámci svého „turné“ po členských státech EU, ve kterých se zainteresovanými hráči diskutuje právě o návrhu na podobu budoucí evropské politiky pro klima a energetiku. V minulých dnech navštívila například Dánsko, Španělsko,  Portugalsko, a Slovensko. Komisařka se setká s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem nebo státním tajemníkem pro evropské záležitosti Tomášem Prouzou. Více ZDE

 

Rada EU v pondělí rozhodla, že nebude bránit přijetí revize nařízení Komise, které stanovuje objem emisních povolenek, které mají být vydraženy v období 2013-2020 (tzv. backl-loading). Opatření tak umožní Komisi zpozdit dražbu 900 milionů povolenek ve třetím obchodovacím období systému obchodování s emisními povolenkami v EU (EU ETS). Tím by se měl alespoň částečně vyřešit přebytek emisních povolenek na vypouštění skleníkových plynů. Vzhledem ke skutečnosti, že Rada ani Evropský parlament neměly k nařízení žádné námitky, může Komise nařízení přijmout.

 

Čtěte také:

Předesda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek hodlá opět prosadit zavedení podpory na výrobu elektřiny z bioplynu. Ta pro nově postavené zdroje skončila teprve letos v lednu. Hrozí zde ale střet zájmů. Poslanec Faltýnek je zároveň členem představenstva společnosti Agrofert. Podle Faltýnka ale u jeho návrhu, který má dnes ráno projednávat hospodářský výbor Poslanecké sněmovny, o střet zájmů již nejde. Více ZDE

 

 

Zdroj: iDNES.cz, iHNED.cz, EurActiv.cz, CEBRE

26.02.2014 07:31

Praha dnes prověří systém ochrany proti blackoutu, průběh cvičení bude možné sledovat na webu

Na základě dlouhodobě zpracovaných plánů proběhne ve středu 26. února 2014 od ranních hodin simulace rozsáhlého výpadku elektrické energie v Praze. Simulovaná krizová situace se nijak nedotkne obyvatel metropole, ale prověří připravenost na systémové zvládnutí tzv. blackoutu při ochraně zdraví a majetku Pražanů. Během středeční simulace se bude cvičit například i evakuace metra či organizace náhradní autobusové dopravy, cestujících se to nijak nedotkne.

Bude nasimulována situace, že je jedenáct hodin večer a vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek dojde k přerušení dodávky elektrické energie do celé Prahy a části Středočeského kraje,“ popisuje primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček.

Součástí cvičení bude například i evakuace cestujících z metra, vyprošťování osob z výtahů nebo co nejrychlejší obnova dodávek elektřiny v celé metropoli. Na simulaci řešení výpadku celé elektrické soustavy se budou podílet všechny složky Integrovaného záchranného systému, policie, armáda, ale i jednotlivé městské části, Pražská energetika, Dopravní podnik hl. m. Prahy a další společnosti s účastí hlavního města.

V rámci cvičení zasedne krizový štáb v čele s primátorem Tomášem Hudečkem, bude vyhlášen stav nouze a prověrka skončí ve večerních hodinách (kolem 20.00 hodin) vydáním krizových opatření. Návrh na konání cvičení byl předběžně projednán ve Výboru pro bezpečnost a legislativu Zastupitelstva HMP už v polovině května loňského roku.

„Tímto cvičením se chceme připravit na krizi, která může nastat kdykoliv. Musíme prověřit, v jaké míře jsme připraveni tuto situaci řešit a zároveň poukázat na rezervy, která ze cvičení vzejdou,“ říká primátor Hudeček.

Zároveň se cvičením budou spuštěny webové stránky www.cviceniblackout.cz na kterých bude možné sledovat průběh cvičení, včetně důležitých informací k blackoutu.

 

Simulace výpadku elektrické energie se cestujících MHD nedotkne

Během středeční simulace výpadku elektrické energie v Praze a v části Středočeského kraje se bude cvičit například i evakuace metra či organizace náhradní autobusové dopravy, cestujících se to nijak nedotkne.

„Celý systém pražské integrované dopravy bude jezdit stejně jako každý jiný všední den podle jízdních řádů na pravidelných trasách, pro cestující zůstává doprava stejná, beze změn,”potvrzuje radní pro dopravu hl. m Prahy Jiří Pařízek.

„Dopravní podnik hlavního města Prahy a České dráhy budou muset během cvičení prokázat svoji schopnost rychle a efektivně reagovat na nastalou krizovou situaci, budou muset prokázat schopnost operativně zajistit nezbytnou přepravu obyvatel v případě výpadku elektrické energie, byť půjde pouze simulovanou situaci, a to v součinnosti všech složek Integrovaného záchranného systému, především potom s Městskou policií,”dodává Pařízek.

 

Narušení dodávek elektrické energie je událostí s velmi závažnými dopady na život obyvatel v postižené lokalitě. K narušení dodávek elektrické energie může docházet při živelních pohromách, při realizaci opatření státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, při haváriích na zařízeních pro výrobu a distribuci elektrické energie a z dalších příčin jako např. působením lidského faktoru nebo jako důsledek teroristických útoků.

Závažný výpadek elektrické energie může znamenat ohrožení průmyslové výroby, dopravních elektrifikovaných systémů, omezení nebo přerušení dodávek pitné vody, plynu a tepelných energií, narušení sociální situace - zvýšení počtu negativních sociálních jevů, kriminality všeho druhu, poklesu životní úrovně, omezení telekomunikačního provozu a provozu výpočetních systémů. Mělo by dopady i na peněžní trh z důvodu nefunkčnosti bankomatů a na zásobování potravinami.

Na pokraji rozsáhlého blackoutu byla dvakrát i Česká republika, kdy došlo k souběhu několika rizikových faktorů: odstávka vedení kvůli údržbě, probíhající intenzivní obchod s elektřinou v našem regionu a zároveň převis výroby z fotovoltaických elektráren a větrných parků v Německu.

V poslední době došlo k několika krátkodobým výpadkům i na území Hl. m. Prahy. Příkladem je loňský červnový požár trafostanice Šeberov a také opakované výpadky v rozvodně Chodov. Příčinou těchto výpadků byla technická závada a poruchy způsobené selháním lidského faktoru.

K déletrvajícímu blackoutu by v Praze mohlo reálně dojít i narušením sítí vlivem extrémních klimatických jevů. Před několika lety zničil Orkán Emma i část přenosové soustavy zaústěné do transformovny Chodov, jejíž oprava trvala 20 dnů. Výpadek jedné z rozvoden lze vyřešit v řádu 1 až 2 hodin a to přepnutím na jinou. V případě výpadku další rozvodny by však samotné přepnutí mohlo trvat už několik hodin.

 

Výsledek:

Praha ukončila cvičení celkového výpadku elektřiny. Podle krizového štábu odhalilo několik slabých míst, zejména v oblasti dodávky tepla a vody a v legislativě. Ve výsledku však simulování takzvaného blackoutu prý ale ukázalo, že je Praha schopna takovou situaci zvládnout. Novinářům to řekli primátor Tomáš Hudeček (TOP 09) a odborníci na bezpečnost Andor Šandor a Jiří Šedivý. Zjištění bude Praha nyní měsíc analyzovat, některé problémy začne řešit okamžitě. Více ZDE

 

Zdroj: Českénoviny.cz

25.02.2014 13:24

Europoslanci schválili přísnější emise CO2 z automobilů

Parlament v úterý schválil nová pravidla, jejichž cílem je do roku 2020 snížit emise CO2 na 95 g/km. Postupné zavádění tohoto cíle bude omezeno na rok 2020. Schválený text také umožní, aby automobilky mohly v letech 2020 - 2020 využívat tzv. "superkredity", díky kterým předčí váha emisně méně náročnějších modelů v nabídce automobilek modely, které nejvíce znečišťují.

V rámci jednání s Radou se vyjednavačům Parlamentu podařilo omezit postupné zavádění povinného cíle 95 g/km, které se dotkne 95 % nových vozů, na jediný rok: 2020.

“Toto hlasování znamená, že Evropa bude i nadále na špici ve snižování emisí CO2 z automobilů, neboť cíl 95 g/km představuje každoroční úsporu ve výši 50 milionů tun emisí CO2. Náklady na inovace však musí být sociálně přijatelné a ekonomicky proveditelné, a to jak pro spotřebitele, tak pro výrobce, ” uvedl zpravodaj EP Thomas Ulmer (ELS, DE). “Zavedeme rovněž nové zkušební postupy, které budou lépe odpovídat skutečnému provozu”, dodal. Pro text nařízení hlasovalo 499 poslanců, 107 bylo proti a 9 se zdrželo hlasování.

 

Superkredity

“Superkredity" (které zvýhodňují ekologičtější vozidla v nabídce automobilky) budou povoleny v letech 2020 - 2022, zároveň však budou v tomto období zastropovány ve výši 7,5 g/km. Platit budou následující postupně se snižující multiplikátory: vozidlo, které bude vypouštět méně než 50 g/km, bude v roce 2020 počítáno jako dvě osobní vozidla, v roce 2021 jako 1,67 osobního vozidla, 1,33 osobních vozidel v roce 2022, a jedno osobní vozidlo v roce 2023.

 

Realističtější postupy měření emisí

Nový světový zkušební postup pro lehká užitková vozidla (WLTP), rozvíjený v rámci OSN, který lépe odpovídá skutečnému provozu, by měl být do práva Unie zapracován co nejdříve, uvádí se v textu. Evropská komise uvedla, že podporuje, aby se tak stalo do roku 2017.

Poslanci poznamenávají, že dle nedávných studií výrobci využívají nedostatků stávajících zkušebních postupů, díky kterým jsou oficiální údaje o spotřebě a emisích mnohem nižší než čísla odpovídající běžnému provozu.

 

Další postup

Nová pravidla musí pro jejich vstup v platnost ještě schválit Rada ministrů EU.

 

Související článek:

Evropský parlament hlasuje o snižování emisí CO2 z nových osobních automobilů


 

 

 Reklama

 Legislativa

 

Aktuálně:

 • Připomínkové řízení - přehled/podklady ZDE:
 1. Národní akční plán čisté mobility, více ZDE (T: 25.5.2015)

 2. Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách, více ZDE (T: 25.5.2015)

 3. Prováděcí vyhlášky k zákonu o hospodaření energií, více ZDE (T: 4.6.2015)
 4. Návrh vyhlášky o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, více ZDE (T: 28.5.2015)
 5. Autovraková vyhláška č. 352/2008 Sb., více ZDE (T: 27.5.2015)
 6. Návrh vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství (T: 22.5.2015)
 7. Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství (T: 22.5.2015)
 8. Návrh vyhlášky, kterým se mění vyhláška č. 59/2012 Sb., o regulačním výkaznictví (T: 22.5.2015)
 9. Návrh vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství (T: 22.5.2015)

 10. Národní plány povodí, více ZDE (T: 22.6.2015)

 

 • Novinky (květen 2015) - přehled/účinnost ZDE:
 1. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky
 2. Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů
 3. Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
   
 • Vláda (25.5. 2015) - přehled/výsledky ZDE
 1. Horní zákon
 2. Navýšení rozpočtu Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2015 (EFEKT2015)
 3. Ustavení koordinačního subjektu k posílení regulace ve vodárenství
 4. Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje "TRIO"
   
 • EU: Veřejné konzultace - přehled/podklady ZDE
 1. Konzultace k přípravě legislativního návrhu týkajícího se úsilí členských států snížit jejich emise skleníkových plynů a výhledově do roku 2030 .... (T:18.6.2015)
 2. Řešení problematiky emisí skleníkových plynů ze zemědělství a využívání půdy... (T: 18.6.2015)
 3. EU Dřevo Nařízení Přezkum (T: 8.7.2015)

 

 • EU: Novinky ve věstníku EU - přehled/dokument ZDE
 1. Rozhodnutí EK o referenčním dokumentu o osvědčených postupech pro environmentální řízení, odvětvových indikátorech vlivu činnosti organizace na životní prostředí a srovnávacích kritériích pro odvětví maloobchodu podle nařízení EP a Rady (ES) o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS)
 2. Nařízení EP a Rady o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně směrnice 2009/16/ES
 3. Pokyny pro celní orgány k přeshraniční přepravě odpadů – Shrnutí pro veřejnost
 4. Výzva k předkládání návrhů a souvisejících činností v rámci pracovního programu společného podniku pro palivové články a vodík na rok 2015
 5. Směrnice, kterou se mění směrnice o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek

Předpisy v procesu (ZÁKONY):

 • Novela zákona o odpadech
 • Novela zákona o prevenci závažnch havárií
 • Novela energetického zákona
 • Věcný návrh novely zákona o odpadech
 • Věcný návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností
 • .....

Více ZDE

Schůze parlamentu - Senát: 13.5. 2015 (8. schůze)

 1. energetický zákon
 2. zahájení: 10 hod

 

Schůze parlamentu - PSP ČR: 28. 4. 2015 (27. schůze)

 1. zákon o ochraně veřejného zdraví
 2. vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů z mořského dna
 3. biopaliva (zákon o spotřebních daní)
 4. zahájení: 14 hod

Více ZDE

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 Dotační okénko

 

Aktuálně:

 • 15.5.: TAČR: Třetí veřejná soutěž programu OMEGA, více ZDE (T: 30.6.2015)
 • 15.5.: NOVÝ OPŽP: Stáhněte si aktuální Pravidla pro žadatele a příjemce podpory, více ZDE
 • 14.5.: Příjem žádostí do programu Nová zelená úsporám již zítra! Více ZDE
 • 13.5.: V nové Prioritě najdete znění avizovaných výzev v novém OPŽP, více ZDE
 • 4.5.: Změny při zadávání veřejných zakázek v rámci Národních programů SFŽP, více ZDE
 • 30.4.: MPO zveřejnilo první avízo výzev z OPPIK! Více ZDE
 • 24.4.: První avízo výzev z NOVÉHO OPŽP vyhlášeno! Více ZDE
 • 24.4.: Poslední 9. verze OPŽP ke stažení, více ZDE
 • 23.4.: Pozor na změnu (od 27.4.) webové domény "STARÉHO" OPŽP 2007 - 2013! více ZDE
 • 23.4.: OPŽP - Přehled schválených žádosti z LIV., LIX. a LX. výzvy OPŽP, více ZDE
 • 23.4.: Harmonogram výzev Národního programu Životní prostředí, více ZDE

Výzvy:

 • 15.5.: TAČR: Třetí veřejná soutěž programu OMEGA, více ZDE (T: 30.6.2015)
 • Nová zelená úsporám, příjem žádostí od 15.5. 10hod (T: 31.10.2015), více ZDE
 • Granty na výsadbu stromů, více ZDE (T: 28.5.2014)
 • 3.2.: OPPK - 15. výzva (životní prostředí, podniky a inovace), více ZDE (T: 27. resp 30.4.2015)
 • 27.1.: Dotace na zpracování autovraků, více ZDE (T: 31.12.2015)
 • 4.6.: EUROGIA2020 - výzva k předkládání projektů nízkouhlíkových energetických technologií, více ZDE
 • Horizont 2020, EK vyzvala k podání návrhů projektů, více ZDE

Aktuálních možnosti čerpání prostředků z fondů EU - ZDE

 Novinky BOZP

 Odborné časopisy

 

11/2013
 

 

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

23.05.2015 17:57

ČT24: Dukovany dostanou přednost před Temelínem při stavbě nového bloku

Vládní koncepce rozvoje jaderné energetiky počítá se stavbou dvou nových bloků v jaderných...
23.05.2015 08:36

Podpora inovací v oblasti udržitelných energií - nástroj DELPHOS

Dne 18. května 2015 spustil KIC InnoEnergy Evropského inovačního a technologického institutu (EIT)...
22.05.2015 22:54

Podle Babiše by nový jaderný blok v Dukovan měl financovat ČEZ

Výstavbu nového jaderného bloku v elektrárně Dukovany by měla financovat společnost ČEZ, řekl dnes...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
http://vodnihospodarstvi.cz/images/vhlogo06.jpg http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg Přidáte se?

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE