Nový diskuzní pořad:

 

Připravujeme:

Reklama

 Nepřehlédněte

 

 • LRV: 26.1.2015, progrma ZDE

 • Přehled dění v EU (23.-29.3.), více ZDE

 • 7. schůze Senátu: 18.3.2015, výsledky ZDE

 • 26. schůze PSP ČR: od 10.3.2015, aktuality ZDE

 • Vláda 4.3.2015, výsledky ZDE

 

 • PŘIPOMÍNKY: Prováděcí vyhlášky k novému zákonu o prevenci závažných havárií, více ZDE

 • PŘIPOMÍNKY: NV o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod, více ZDE

 • Nový dotačního program na sanace ekohavárií, více ZDE

 • Vyšel nový Věstník MŽP č.2/2015, více ZDE

 • EU: Veřejná konzultace o zefektivnění a zjednodušení řízení o žádosti REACH, více ZDE

 • Aktualizovaná příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2014 již ke STAŽENÍ! Více ZDE

 • Podrobnosti k čerpání dotací z německého investičního programu, více ZDE (T: 31.3.2015)

 • Věcné návrhy nových odpadových zákonů vypořádány, více ZDE

 • IPPC: Aktualizace metodiky k základní zprávě, více ZDE

 • Nový diskuzní pořad: Na kávě v CEMC, více ZDE

 

 


 

Věrnostní karty na rok 2015 již v prodeji!

 
 • NOVINKA: SMS zprávy na mobil
 • Přístup do rubriky "Právo" (náhled)
 • Jste součástí procesu vzniku nové legislativy
 • Aktuální novinky na email
 • Emailový zpravodaj 1x týdně
 • Slevy na vzdělávací akce a odborné periodikum

Další informace ZDE.
 

 

Odkrývá obsah, který NENÍ ostatním DOSTUPNÝ.

 


 

Třetíruka.cz a chytré RSS aplikace:

Nalaďte si portál také v chytrých aplikacích jako je například Feedly, qReadr, FeedMe atd. Jako zdroj informací prosím využijte: http://odpady.webnode.cz/rss/all.xml


 Přehled veřejných zakázek

 

Předmět zakázky Zadavatel


 

Pozor probíhá testovací fáze! Data poskytuje ze své databáze společnost NESS Czech s.r.o., která spravuje portál Zakázky plus (www.zakazky-plus.cz). Data jsou pravidelně získávána ze serverů vestnikverejnychzakazek.cz a jsou ručně čištěna na úrovni identifikace zadavatelů a dodavatelů. V případě jakéhokoli dotazu se neváhejte obrátit na e-mail: CZ-zakazky-plus@ness.com.

 Odpadové fórum aktuálně

 

Březnové číslo Odpadového fóra už koluje z ruky do ruky. Tématem měsíce jsou stavební odpady a polemizujeme zde nad ekonomickou analýzou, kde máme až peprné příspěvky. Ani rozhovor nezůstal bez ostřejších hran, kdy se ředitel Interseroh Czech Ivan Václavek rozpovídal o důvodech odmítnutí jejich akreditace MŽP. A jako vždy zde máme názor soudního znalce, který odpovídá na vaše dotazy, zprávy ze světa a nově i legislativní a dotační servis. Přejeme příjemné čtení. Anotaci najdete ZDE.

 

 

 

 

 

 

 • Časopis ODPADOVÉ FÓRUM je odborný měsíčník zabývající se všemi aspekty, které souvisejí s odpadovým hospodářstvím.
 • WASTE FORUM je elektronický recenzovaný časopis zaměřený na vědecké práce s tématikou odpadů.

 Reklama

 

 Odborné akce

     
27.1.-10.6. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG
30.-31.3.

Konference Reach 2015

31.3. Práce s programem EVI 8 na PC pro začátečníky
Opakování: 1.4., 29. a 30.9.
31.3. AZBESTY PRO STAVEBNÍKA, JAK POSTUPOVAT PŘI VÝSKYTU AZBESTU (Brno)
1.4.

Chemická legislativa v praxi a bezpečnost práce

Opakování: 2.4.

1.-2.4. PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI
2.4. Aktuální otázky řízení kompostáren a odděleného shromažďování bioodpadů
2.-3.4. Interní auditor systému EMS - ISO 14 001*
3.4. Objekty na stokových sítích - ČS a OK
7.4.

KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV

7.4.

Práce s programem EVI 8 pro začátečníky

Opakování: 8. a 9.4., 22., 23. a 24.9.

8.4. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) se zaměřením na aktuální novelizaci právní úpravy
9.4. ODPADY - NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŮVODCŮ ODPADŮ (Hradec Králové)
9.4. KLASIFIKACE, OZNAČOVÁNÍ chemických látek a směsí podle nařízení 1272/2008/EC (nařízení CLP) a BEZPEČNOSTNÍ LIST včetně expozičních scénářů. PRAKTICKÉ PŘÍKLADY!
9.-10.4. RECYCLING 2015
14.-15.4. 15. energetický kongres ČR
14.4. Změny v povinnostech provozovatelů klimatizací, tepelných čerpadel, chladíren a dalších zařízení s chladivy
21.4. Legislativa nakládání s odpady v roce 2015 aneb jak být vždy o krok napřed
Opakování: 22., 23. a 29.4., 2.,3. a 4.6.
21.4. Materiálově-energetické využití biomasy a odpadů pyrolýzou a zplyňováním
24.4. Inteligentní budovy a města
28.4. ODPADY - NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŮVODCŮ PODPADŮ (Brno)
28.4. ODPADY 2015 V PRAXI - ZÁKON č. 229/2014 Sb., EURONOVELA (Hradec Králové)
21.-23.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
30.4. Úprava pitných vod
5.5.

Práce s programem EVI 8 pro jeho pokročilé uživatele

Opakování: 6. a 7.5., 3., 4. a 5. 11.

11.-12.5. 20. konference MĚŘENÍ EMISÍ A OCHRANA OVZDUŠÍ (Ústupky u Seče)
11.5. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) se zaměřením na aktuální novelizaci právní úpravy
12.5.

Zákon o vodách a o aktuálních změnách. Ochrana vod, tvorba havarijních plánů

Opakování: 13. a 14.5.

  
13.-15.5. 36. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE
14.5. ODPADY 2015 V PRAXI - ZÁKON č. 229/2014 Sb., EURONOVELA Praha 2. termín
19.5.

Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče a domovů důchodců včetně kuchyňských odpadů

Opakování: 20.5.

19.-21.5. Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE
29.5. Odstranění zápachu, hygienizace kalu, odvodňování kalu
4.-6.6.

Životní prostředí a úpravnictví

9.6.

Práce s programem EVI 8 pro zařízení ke sběru a zpracování autovraků

Opakování: 10.6.

16.6.

Prevence závažných havárií - PZH

Opakování: 17.6. a 18.6.

26.6. Průmyslové ČOV, Energie, OZE
31.7. Čistírny odpadních vod pro skupiny domů a menší obce
28.8. Možnosti úspor v restauracích a hotelových provozech
9.9.

Chemická legislativa

Opakování: 10.9.

25.9. Objekty parkovacích ploch
30.10. Flotace a další procesy pro průmyslové vody
27.11. Inovace v oblasti domovních čistíren odpadních vod
18.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2016

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 

Chci zařadit akci do kalendáře, více ZDE

 


Důležité dokumenty

 

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Politika druhotných surovin ČR

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Program předcházení vzniku odpadů (PVO) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Plán legislativních prací vlády na rok 2015 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Plán přípravy vyhlášek na rok 2015

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zpráva o životním prostředí 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Návrh aktualizované Surovinové politiky ČR http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Historická ročenka statistiky energetiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

EXKLUZIVNĚ: Strategie Vlády ČR v oblasti životního prostředí a energetiky v rámci působení ČR v EU

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
EXKLUZIVNÍ přehled všech 36 návrhů na opatření, které schválila vláda v rámci tzv. EKOAUDITU http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

 

Novinky

19.12.2013 08:37

Termín pro žádosti o dotace pro odpadové hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží se prodlužuje do půlky ledna 2014

Státní fond životního prostředí (SFŽP) informuje, že Ministerstvo životního prostředí rozhodlo o prodloužení lhůty pro příjem žádostí do 15. 1. 2014 v rámci LII. výzvy (PO 4 - Dotace pro odpadové hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží). Původní termín byl 18. prosinec 2013. Současně se rovněž prodlužuje lhůta pro dodání jedné z povinných příloh k žádosti o podporu - územního rozhodnutí s nabytím právní moci, a to na standardních 60 dnů od ukončení příjmu žádostí v LII. výzvě. Tato změna je zveřejněna v podobě dodatku k výzvě.

 

Související článek:

 

19.12.2013 08:20

Novinky v oblasti chemické legislativy

ECHA zařadila na Kandidátský seznam dalších 7 látek vzbuzujících velmi velké obavy. Všechny zahrnuté látky jsou klasifikovány jako karcinogenní nebo toxické pro reprodukci. ECHA dále zahájila další veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování v termínu do 10. ledna 2014. Látka 3,7—dimethylokta—2,6—dienenitrile (CAS 5146—66—7) je používána jako vůně a zatím nemá harmonizovanou klasifikaci v příloze VI nařízení (ES) CLP. Německo navrhuje klasifikovat látku jako mutagenní v zárodečných buňkách. Nakonec informujeme, že pokyny pro následné uživatele byly plně aktualizovány na základě zkušeností získaných od vydání první verze v roce 2008. Zastaralé informace byly odstraněny. Nová verze je uživatelsky přívětivější a srozumitelněji popisuje povinnosti pro různé následné uživatele.

 

Související články:

Veřejné konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro 3,7-dimethylokta-2,6-dienenitrile

 

18.12.2013 18:42

Senátní novelu zákona o odpadech projednají výbory (výkupny a sběrny)

Senátoři dnes také projednali v prvním čtení novelu zákona o odpadech. V návrhu senátoři navrhují, aby zákon obsahoval zmocnění pro obce stanovit obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti, na kterých místech v obci může být zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povoleno a dále omezení provozní doby takového zařízení. Novelu teď projednají patřičné výbory.

 

Související článek:

Senátoři navrhli novelu zákona o odpadech (sběrny a výkupny odpadů)

Senát podpořil novelu namířenou proti zlodějům kovů (Českénoviny.cz)

 

 

18.12.2013 16:00

Senát schválil první novelu zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012

Senát schválil novelu zákona o ochraně ovzduší (Senátní tisk č. 182) ve znění pozměňovacích návrhů. Předložený návrh zákona doplňuje možnost výměny emisních stropů mezi provozovateli a odstraňuje další nedostatky současné podoby zákona, vyplývající ze zkušeností s jeho aplikací. Výbory (stanoviska viz níže) Senátu navrhly shodná jednak legislativně technické změny a také doplnily nové požadavky na spalovací stacionární zdroje na kapalná nebo plynná paliva tj. na pístové spalovací motory a plynových turbín. Tyto požadavky budou doplněny do přílohy č. 10 zákona. Realizace kompenzačních opatření u nových pozemních komunikací, které novela mění, byla velkým tématem. Texty pozměňovacích návrhů najdete níže. Schválený návrh zákona nyní projedná PSP ČR.

Senát bude ještě v rámci schůze projednávat novelu zákona o odpadech.


Slova senátora Jaroslava Kubery na konci projednávání novely:

 Jaroslav Kubera Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, po diskusi jsem nabyl dojmu, že i pobyt v tomto sále je životu nebezpečný, protože mi chcíply poslední tři spermie, které mám, naštěstí už je příliš nepotřebuji, jako mnozí z vás, kteří tady sedíte, kromě kolegy Schwarzenberga, který ještě možná je bude potřebovat.

Chtěl bych vyzvat ke zdrženlivosti a střízlivosti. To, co se děje v České republice, a nejen v České republice, už přesahuje všechny meze. Skupiny nikým nepověřené, bez jakéhokoliv mandátu tady dokáží blokovat například dálnici D8 dlouhá léta, stojí to miliardy korun a nikomu to nevadí. A jediný trest pro ně by byl je posadit do Buřislavi a nechat si tam kolem nich jezdit kamiony, aby viděli, jak to škodí nebo neškodí životnímu prostředí.

Jenom bych připomněl, že nová směrnice EU o vysavačích, kdy díky tomu už nemusím vysávat, protože náš vysavač přesahuje onen výkon, který už je nad hranou, tak jsem odmítl, správně, být citlivý k životnímu prostředí a říkal jsem, já už luxovat s tímto krámem nebudu. Akorát, že ono to má jednu vadu, a teď možná mi to potvrdí paní kolegyně Syková. Vysavač s malým výkonem totiž nevysaje roztoče. A roztoče, to je pěkné svinstvo. Oni nejsou vidět, a co není vidět, to se nám zdá jako prima. Ale když vidíme takového chřástala polního, nebo brouka páchníka, který nám znemožnil na jistém kopci dělat cokoli, dokonce se tam ani nesmí sbírat lysohlávky, které tam tradičně mladí lidé sbírali a vařili si z nich cosi, čemuž já nerozumím, sbírají je tam samozřejmě i nadále, protože my nemáme tolik policajtů, aby tam pořád stáli a dávali bacha, jestli tam někdo nějakou lysohlávku si nesebral nebo sebral. Prdli nám to do Natury a jsme vyřízení. A tak je to skoro se vším. Bobři nám žerou stromy, protože jsme říkali – zastřel bobra, zachráníš strom, za to jsem málem dostal cenu od Greenpeaces, a pak ji dostal někdo jiný. A pak se ukázalo, že jsem měl pravdu, protože bobři se nám přemnožili, kormoráni nám žerou ryby, špačkové nám žerou vinice. A kdekdo je schopen vzít krabičku. My stejně podezříváme někoho, že tam toho brouka páchníka donesl v krabičce, pak ho vyfotil, jak je v známém seriálu z oné vesničky, a udělal z toho velkou kauzu.

Naprosto typický je tzv. jeřáb český, to je naprosto unikátní strom. Má jedinou vadu ....

To je o zákonu, to je o ovzduší. Má jedinou vadu, že mu říkají jeřáb český. Na světě je moře jeřábů – kanadský, americký, jenom tento se jmenuje český, protože roste v Čechách, jinak je to naprosto bezvýznamný strom. A kvůli tomu jsou ochotni a schopni zastavit obrovskou stavbu. Nechceme letiště, nechceme rodinné domy, protože my už bydlíme, prostě my už nechceme nic. Ale všichni chtějí létat do Turecka, všichni chtějí jezdit autem do práce. Kdo z vás tady nejezdí autem, podívejte se na parkoviště, když jste takoví ekologové, proč nejezdíte metrem. Občas někdo jezdí, že, dokud to měl zadarmo, teď už ne, protože jezdí autem.

Co kdybychom třeba přispěli řidičům, městská doprava se dotuje obrovskými sumami a kdo přispěje řidičům na drahý benzin? Nikdo. To nikoho nenapadne, že je to čím dál dražší.

Ale já jenom vyzývám k tomu – proboha, obklíčíme se jako ti Němci, kteří zakázali jaderné elektrárny a mají jedinou podmínku, v síti chtějí mít 220 voltů a 50 hertzů, starej se, vládo, jakkoliv. Tito lidé si zaslouží blackout, dlouhý blackout, ti, co nechtějí spalovnu, si zaslouží, aby si zakrvavené fáče vzali domů a někam si je dali. To je jediný argument. Ti by čuměli v nemocnici, až by jim dali stříkačky a fáče a řekli: zlikviduj si to, ty přece nechceš spalovnu, protože ta škodí životnímu prostředí. Čili každý by chtěl čisté životní prostředí, ale každý svým způsobem přispívá k tomu, že čisté není. Ale když se ho to netýká – no tu dálnici bychom strašně rádi chtěli, ale ne kolem nás, dejte ji kousek dál. Ano, dáme ji kousek dál, ale žádné mosty nebudou, pojedete 60 km, zpátky 60 km na pole. No, to ne, to my bychom chtěli ji přejet, takže my máme na každém kilometru most, abychom mohli přejet dálnici. A to ještě nemluvím o tom, že máme také pro medvědy, ti také potřebují občas přeběhnout, kolem dálnice dělají ploty. A podívejte se na Moravě za jistého ministra dopravy, kolik se tam postavilo protihlukových stěn tam, kde vůbec nic není. V Praze se jezdí omezenou rychlostí kvůli hluku. Tady na polích nahoře na Teplické, kde vůbec nic není, a auta smrdí přes Holešovice, jedou padesátkou. A to si myslíte, že je lepší, než kdyby to profrčela? No není, při této pomalé rychlosti je samozřejmě škoda na životním prostředí mnohem větší. Ale pokud necháme takovéto skupiny, které si většinou myslí, že byly nadány, a nemohu pořád zjistit, kdo je nadal, tím, že oni vědí, co máme jíst, kdy mají být otevřené obchody, co máme dělat, co je zdravé a co není nezdravé. Tudy cesta prostě nevede.

Člověk je prostě takový tvor, který využívá plody, když může. Ale když se to týká někoho jiného, tak je strašně rád – no tam to zakažte, tam to udělejte. Děkuji za pozornost.

 

Zdroj: web Senátu ČR


Pozměňovací návrhy/hlasování:

Související článek:

Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší


 

 


 

 

18.12.2013 12:36

HN: Většina Čechů platí za distribuci elektřiny nejvyšší poplatky v Evropě

V Česku sice již více než rok zlevňuje silová elektřina, faktury zákazníků ale klesají mnohem pomaleji. Jedním z důvodů je růst poplatku za obnovitelné zdroje, ale také to, že dvě třetiny zákazníků platí jedny z nejvyšších poplatků za distribuci v Evropě. Vyplývá to z analýzy cen elektřiny a plynu, kterou si nechal od společnosti ENA vypracovat Energetický regulační úřad a kterou mají Hospodářské noviny k dispozici. "Podle nás mají distribuční firmy kde šetřit. Nechali jsme si proto udělat studii, abych měla po ruce pádné argumenty. A z výsledků vyplývá, že naše ceny sice nejsou nejvyšší, ale patří k těm nadprůměrným," řekla předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková. Úřad již na příští rok snížil distribuční poplatky u elektřiny v průměru o 9,1 procenta, u plynu pak o více než pět procent. Více ZDE

 

Zdroj: iHNED.cz

18.12.2013 11:35

Slovenská novela zákona o odpadech motivuje podle ČAOH k třídění odpadu

Na Slovensku byla schválena novela zákona o odpadech. Slováci se rozhodli upustit od původně zvažovaného plošného zdražení poplatků za ukládání odpadů, které by zvýšilo náklady obcí a měst, respektive jejich občanů, a prosadili smysluplnou novelu, která poplatky nechává na srovnatelné výši, ale více motivuje k třídění a materiálovému využití odpadů. Více ZDE

 

17.12.2013 14:38

3x ČEZ: Teplárna v Klášterci, vodních elektrárny v Rumunsku a vodní elektrárna Kamýk

Společnost ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ odkoupila 100% podíl ve společnosti Teplo Klášterec, s. r. o., provozující tepelné hospodářství v tomto městě. Prostřednictvím této akvizice posiluje ČEZ Teplárenská svoji pozici v oblasti centrálního zásobování teplem v České republice. Stávající cena za 1 GJ tepla se pro obyvatele Klášterce nad Ohří zvyšovat nebude, zůstane stejná jako dosud. Více ZDE

 

ČEZ zvýšil účinnost o 20 % u vodních elektráren v Rumunsku

Téměř dva roky trvající rozsáhlá modernizace soustavy vodních elektráren Resita na řece Barzava Superioara dospěla k úspěšnému závěru. Čtyři vodní elektrárny nyní mohou díky investici 30 milionů eur vyrábět o 20 % účinněji – ze stejného množství vody tedy vyrobí o pětinu více elektřiny. I v České republice realizuje ČEZ program modernizace vodních elektráren. K závěru se blíží historicky nejrozsáhlejší rekonstrukce elektrárny na Lipně. Více ZDE
 

Vodní elektrárna Kamýk vyrobí po modernizaci o 1,1 milionu kWh elektřiny za rok více

Probíhající generální oprava soustrojí TG1, jednoho z celkových čtyř vyrábějících ekologickou elektřinu na vodní elektrárně Kamýk, má za sebou výměnu lopat rozváděcího a oběžného kola a zkoušky uložení nového oběžného kola turbíny do průtokových cest. Po skončení modernizace v létě příštího roku začne opravené soustrojí ve srovnání s dneškem vyrábět o 1,1 milionu kWh elektřiny ročně více, a pokryje tak spotřebu dalších asi 300 domácností ve středních Čechách. O tisíce litrů se také sníží olejové provozní náplně a zvýší se ekologie provozu. Více ZDE

17.12.2013 10:11

Ivo Hlaváč pro EurActiv: Obnovitelné zdroje si najdou cestu bez dotací

Regulace na energetickém trhu nefunguje. Systém se dostává do střetu s chováním členských států a zájmy národních energetik, tvrdí velké evropské energetické firmy. Podle Iva Hlaváče, ředitele vnějších vztahů společnosti ČEZ, jde firmám o několik věcí – zejména o stanovení jediného závazného cíle pro snižování emisí CO2 do roku 2030, o záchranu systému obchodování s povolenkami a rozumnější podporu OZE. "Ale zároveň cítíme, že průmyslu bude třeba nabídnout nějaká opatření, která by ho posílila ve světové konkurenci. Bereme vážně hlasy z některých sektorů, ať je to chemie, výroba cementu, hutnictví nebo metalurgie. A věříme, že součástí debaty o emisích CO2 musí být i debata o pravidlech, která si EU vůči třetímu světu v tomto ohledu vymezí." říká v rozhovoru Ivo Hlaváč. Celý rozhovor najdete ZDE.

 

Zdroj: EurActiv.cz

17.12.2013 09:28

Senát projedná novely zákonů o ovzduší a odpadech. Vláda se seznámí se stavem příprav programu předcházení vzniku odpadů.

Již zítra dopoledne Senát zahájí svou 17. schůzi. Dle návrhu pořadu schůze by měli senátoři projednat ve druhém čtení novelu zákona o ochraně ovzduší a v prvním čtení novelu zákona o odpadech. Předložený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, doplňuje možnost výměny emisních stropů mezi provozovateli a odstraňuje další nedostatky současné podoby zákona, vyplývající ze zkušeností s jeho aplikací. V návrhu, kterým se má změnit zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, senátoři navrhují, aby zákon obsahoval zmocnění pro obce stanovit obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti, na kterých místech v obci může být zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povoleno a dále omezení provozní doby takového zařízení.

 

Související články:

Senátoři navrhli novelu zákona o odpadech (sběrny a výkupny odpadů)

Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

 

 

Zítra také zasedá vláda. Dle programu si vláda vyslechne informaci ministra životního prostředí o stavu přípravy "Programu předcházení vzniku odpadů ČR" a dále se bude zabývat například plánem činnosti a rozpočtem Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2014. 

 

Probíhající připomínková řízení:

Název Termín
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, více ZDE 17.1.2014

Návrh zákona, kterým se mění zákon o vodách, více ZDE

15.1.2014
Návrh novely zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech (odpadní elektronická a elektrická zařízení), více ZDE 6.1.2014

Novela vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, více ZDE

30.12.2014
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, více ZDE 17.12.2013

 

Legislativa EU:

 • Evropská komise ve středu zahájí revizi legislativy týkající se kvality ovzduší a zhodnocení strategie vytyčující cíle v této oblasti do roku 2020
 • Výbor: Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (16. - 17. 12.2013):
 • Způsoby, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020
 • Změna nařízení (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, pokud jde o určité podmínky přístupu na trh
 • Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (přepracované znění)
 • Změna směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství s cílem provést do roku 2020 mezinárodní dohodu o uplatňování jednotného celosvětového tržního opatření na emise z mezinárodní letecké dopravy
 • Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES)
 • Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011 ze dne 6. července 2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech
 

 

Další aktualizované a pravidelné přehledy a informace najdete v rubrice "PRÁVO".
17.12.2013 08:24

E15: Vláda hájí v Bruselu zájmy energetiků

Boj Česka proti dalšímu výraznému zostření unijních emisních limitů pro teplárny a elektrárny se stupňuje. Po zářijovém požadavku na zpracování druhého návrhu dokumentu o nejlepších dostupných technikách (BREF), který přísnější limity obsahuje, Česko otevřelo téma také v rámci Rady Evropské unie. Na čtvrteční Radě pro energetiku se sice oficiálně o limitech nejednalo, ale náměstek ministra průmyslu Pavel Šolc se o nich zmínil na pracovním obědě ministrů. Česko přisuzuje vyjednávacímu procesu o revizi referenčního rámce BREF velký význam. Ministerstvo momentálně připravuje dopis s vytipováním zásadních bodů důležitých pro ČR. Pokud nebudou tyto body adekvátně reflektovány, využijeme dalšího zasedání ministrů pro energetiku, kde vyjádříme svůj názor. Více ZDE

 

Související článek

EKONOM: Brusel chce přidusit uhelné elektrárny. Zavede přísnější emisní limity

Elektrárnám hrozí vypnutí. Nebo drahá modernizaceVíce na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/elektrarnam-hrozi-vypnuti-nebo-draha-modernizace-1043053#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

 

Poznámka:

Nejlepších dostupné techniky  - BAT (Best Available Techniques)

Referenční dokument o BAT - BREF (Reference Document on Best Available Techniques)

 

Základní informace o integrované prevenci a omezování znečištění najdete například na stránkách MPO ZDE

 

Zdroj: E15.cz

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/vlada-haji-v-bruselu-zajmy-energetiku-1047326#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

 Reklama

 Legislativa

 

Aktuálně:

 • Připomínkové řízení - přehled/podklady ZDE:
 1. Prováděcí vyhlášky k novému zákonu o prevenci závažných havárií, více ZDE (T: 15.4.2015)
 2. Návrh nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, více ZDE (T: 9.4.2015)
 3. Návrh vyhlášky o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře. Více ZDE (T: 26.3.2015)
 4. Národní plány povodí, více ZDE (T: 22.6.2015)

 

 • Novinky (březen 2015) - přehled/účinnost ZDE:
 1. EIA
 2. Ochrana zemědělského půdního fondu
 3. Veřejné zakázky
 4. Věstník MŽP č.2 - více ZDE

 

 • Vláda (30.3. 2015) - přehled/výsledky ZDE
 1. Informace o základních tezích novely stavebního zákona a časovém harmonogramu legislativních prací
 2. Informace o postupu likvidací jednotlivých ekologických zátěží v Moravskoslezském kraji podle jednotlivých podnikatelských subjektů – priority pro rok 2015
 • EU: Veřejné konzultace - přehled/podklady ZDE
 1. Seznam navrhovaných projektů společného zájmu v oblasti inteligentních sítí (T: 15.4.2015)
 2. REACH povolení: zefektivnění a zjednodušení řízení o žádosti REACH, o registraci žádosti týkajících se použití látek v malých objemech a na prodloužení jednorázových přechodných opatření. (T: 30.4.2015)

 

 • EU: Novinky ve věstníku EU - přehled/dokument ZDE

 1. Prováděcí rozhodnutí Komise, kterým se stanoví seznam sledovaných látek pro monitorování v rámci celé Unie v oblasti vodní politiky
 2. Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
 3. Rozhodnutí Rady o přistoupení EU k Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES)
 4. Oprava prováděcího rozhodnutí EK, kterým se stanoví závěry o BAT o průmyslových emisích pro rafinaci minerálních olejů a plynů
 5. Rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí o prodloužení platnosti ekologických kritérií pro udělení ekoznačky EU některým výrobkům

Předpisy v procesu (ZÁKONY):

 • Novela zákona o odpadech
 • Novela zákona o prevenci závažnch havárií
 • Novela energetického zákona
 • Novela zákona o hospodaření energií
 • Věcný návrh novely zákona o odpadech
 • Věcný návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností
 • .....

Více ZDE

Schůze parlamentu - Senát: 18.3. 2015 (7. schůze)

 1. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2013
 2. Zákon o hospodaření energií
 3. Zákon o právu na informace
 4. Zahájení v 9 hodin

Schůze parlamentu - PSP ČR: 10. 3. 2015 (26. schůze)

 1. Novela zákoan o odpadech
 2. Energetický zákon
 3. Zákon o prevenci závažných havárií (SEVESO III)
 4. Novela zákona o ochraně veřejného zdraví
 5. Zahájení: 14 hodin

Více ZDE

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 Dotační okénko

 

Aktuálně:

 • 25.3.: Zájem o dotaci na environmentální vzdělávání, dětská hřiště či zahrady pětkrát převýšil vymezené finance, více ZDE
 • 25.3.: Seznamte se novým OPPIK, semináře již v dubnu, více ZDE
 • 23.3.: SFŽP sjednocuje úřední hodiny na svých pracovištích, více ZDE
 • 23.3.: Zájem o dotace na třídění bioodpadu byl obrovský. MŽP hledá další peníze, více ZDE
 • 18.3.: Třetí veřejná soutěže programu OMEGA bude vyhlášena 14. května, více ZDE
 • 16.3. Sobotka: EK souhlasí se služebním zákonem, první výzvy by mohly být vyhlášeny v nejbližších týdnech, více ZDE
 • 10.3.: OPŽP 2007 - 2013 – čerpání v režimu veřejné podpory podle nařízení GBER č. 651/2014, více ZDE
 • 6.3.: Komise otevřela výzvu k předkládání návrhů v rámci CEF, více ZDE
 • 5.3.: Nový dotačního program na sanace ekohavárií startuje koncem března, více ZDE
 • 4.3.: Evropská výzva pro předkládání inovativních projektů, více ZDE
 • 4.3.: Program EUREKA High-Tech Investment pomáhá získat investory i českým firmám, více ZDE
 • 3.3.: Vychází nová Priorita OPŽP, anotace ZDE

Výzvy:

 • Evropská výzva pro předkládání inovativních projektů, více ZDE (10.4.2015)
 • 27.2.: TAČR - GAMA, 1. podprogram, více ZDE (T:15.4.2015)
 • 25.2.: Programu péče o krajinu pro rok 2015, více ZDE (T: 20.3.2015)
 • 17.2.: Podrobnosti k čerpání dotací z německého investičního programu, více ZDE (T: 31.3.2015)
 • 3.2.: OPPK - 15. výzva (životní prostředí, podniky a inovace), více ZDE (T: 27. resp 30.4.2015)
 • 27.1.: Dotace na zpracování autovraků, více ZDE (T: 31.12.2015)
 • 22.12: Budování a rozvoj městské či obecní zeleně, více ZDE (T: 31.3.2105)
 • 4.6.: EUROGIA2020 - výzva k předkládání projektů nízkouhlíkových energetických technologií, více ZDE
 • Horizont 2020, EK vyzvala k podání návrhů projektů, více ZDE

Aktuálních možnosti čerpání prostředků z fondů EU - ZDE

 Novinky BOZP

 Odborné časopisy

 

11/2013
 

 

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

27.03.2015 20:19

Češi vyprodukují téměř nejméně odpadů v EU, průměr je 481 kg

STATISTIKA EU 2013 Češi ročně vyprodukují 307 kilogramů komunálního odpadu na osobu. Patří z...
27.03.2015 15:16

Miliardář Paukner pro HN: Prolamování limitů u Jiřetína kvůli teplárnám je zbytečné

Petr Paukner se živí obchodováním s uhlím celý život. Ročně ho prodá kolem 1,6 milionu tun a...
27.03.2015 15:06

V příštím roce by mělo jít na vědu o 1,7 miliardy Kč více

Rada pro výzkum, vývoj a inovace dnes schválila návrh výdajů státního rozpočtu na vědu pro rok...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
http://vodnihospodarstvi.cz/images/vhlogo06.jpg http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg Přidáte se?

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE