Nový diskuzní pořad:

 

Nás průzkum:

Reklama

 Nepřehlédněte

 

 • 26. schůze PSP ČR: od 10.3.2015, program ZDE

 • Vláda 23.2.2015, výsledky ZDE

 • LRV: 15.1.2015, výsledky ZDE

 • 5. schůze Senátu: 14.1.2015, výsledky ZDE

 

 • Vyšel nový Věstník MŽP č.2/2015, více ZDE

 • EU: Veřejná konzultace o zefektivnění a zjednodušení řízení o žádosti REACH, více ZDE

 • Aktualizovaná příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2014 již ke STAŽENÍ! Více ZDE

 • Podrobnosti k čerpání dotací z německého investičního programu, více ZDE (T: 31.3.2015)

 • Věcné návrhy nových odpadových zákonů vypořádány, více ZDE

 • IPPC: Aktualizace metodiky k základní zprávě, více ZDE

 • NOVÉ dotace: OPŽP - odpady, OZE, úspory energií.., více ZDE (T: 19.3.2015)

 • Nový diskuzní pořad: Na kávě v CEMC, více ZDE

 • Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v České republice, více ZDE

 • 7. verze OPŽP 2014 - 2020 a harmonogram výzev, více ZDE

 • Plán legislativních prací vlády na rok 2015, více ZDE

 • Plán přípravy vyhlášek na rok 2015, více ZDE

 

 


 

Věrnostní karty na rok 2015 již v prodeji!

 
 • NOVINKA: SMS zprávy na mobil
 • Přístup do rubriky "Právo" (náhled)
 • Jste součástí procesu vzniku nové legislativy
 • Aktuální novinky na email
 • Emailový zpravodaj 1x týdně
 • Slevy na vzdělávací akce a odborné periodikum

Další informace ZDE.
 

 

Odkrývá obsah, který NENÍ ostatním DOSTUPNÝ.

 


 

Třetíruka.cz a chytré RSS aplikace:

Nalaďte si portál také v chytrých aplikacích jako je například Feedly, qReadr, FeedMe atd. Jako zdroj informací prosím využijte: http://odpady.webnode.cz/rss/all.xml


 Přehled veřejných zakázek

 

Předmět zakázky Zadavatel


 

Pozor probíhá testovací fáze! Data poskytuje ze své databáze společnost NESS Czech s.r.o., která spravuje portál Zakázky plus (www.zakazky-plus.cz). Data jsou pravidelně získávána ze serverů vestnikverejnychzakazek.cz a jsou ručně čištěna na úrovni identifikace zadavatelů a dodavatelů. V případě jakéhokoli dotazu se neváhejte obrátit na e-mail: CZ-zakazky-plus@ness.com.

 Odpadové fórum aktuálně

 

Únorové číslo časopisu je na světě a jeho hlavním tématem je kontrolní činnost. V rámci toho najdete zajímavý článek o nedostatcích činnosti České inspekce životního prostředí, a aby to nebyla nuda, tak i reakci ČIŽP. Novinkou je legislativní a dotační servis, který přináší aktuální informace, rozhovor nám poskytl metodolog Jiří Remr, který se rozpovídal o sběru a zpracovávání statistických dat a polemizujeme nad zájmy výrobců a předcházení vzniku odpadů. Přejeme příjemné čtení. Přejeme příjemné čtení.

Anotaci najdete ZDE.

 

 

 

 

 

 

 • Časopis ODPADOVÉ FÓRUM je odborný měsíčník zabývající se všemi aspekty, které souvisejí s odpadovým hospodářstvím.
 • WASTE FORUM je elektronický recenzovaný časopis zaměřený na vědecké práce s tématikou odpadů.

 Reklama

 

 Odborné akce

     
27.1.-10.6. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG
3.3. AZBESTY PRO STAVEBNÍKA, JAK POSTUPOVAT PŘI VÝSKYTU AZBESTU (Hradec Králové)
3.3. Využití tepla z bioplynových stanic
3.3.

Integrovaný registr znečišťovatelů – IRZ, Vznik ohlašovací povinnosti za r. 2014

Opakování: 4. a 5.3.

4.3. Kontraktační jednání v oboru druhotných surovin na 2. čtvrtletí 2015
5.3. ZEMINY JAKO ODPADY ČI "NEODPADY" - využití zemin, nakládání se zeminami (BRNO)
5.3. OBALY - plnění povinností výrobců, dovozců a distributorů baleného zboží dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech
9.3.

Nové zákony v odpadovém hospodářství

10.3. ZEMINY A SEDIMENTY 2015 (Most)
11.3.

Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2014 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší

Opakování: 12.3.

17.3. Nové nařízení a zákon o biocidech
17.3. Jak dál v čištění odpadních vod v malých obcích
18.3. EIA - změny v posuzování vlivů na životní prostředí a povolování staveb*
18.3. TVIP 2015 - Týden výzkumu a inovací pro praxi
19.3. Ekologická újma - hodnocení rizik v podnikové praxi*
23.-24.3. Právní povinnosti podniků v ŽP*
24.3.

Školení pro nakládání s chemickými látkami a směsmi

24.3. - 21.5. OBSLUHA ČOV - akreditovaný rekvalifikační kurz - HRADEC KRÁLOVÉ
24.3.

Odpady a města 2015

24.3. Chemická legislativa NCHL/S (CLP, REACH, PZH) - povinnosti k 1.6.2015
24.3. Legislativa nakládání s odpady v roce 2015 aneb jak být vždy o krok napřed
Opakování: 25. a 26.3., 21.,22. a 23.4., 2.,3. a 4.6.
24.3. Chemická legislativa NCHL/S (CLP, REACH, PZH) - povinnosti k 1.6.2015
25.-27.3. Manažer systému EMS (ISO 14001)*
26.3. ODPADY 2015 V PRAXI - ZÁKON č. 229/2014 Sb., EURONOVELA (Praha)
30.-31.3.

Konference Reach 2015

31.3. Práce s programem EVI 8 na PC pro začátečníky
Opakování: 1.4., 29. a 30.9.
31.3. AZBESTY PRO STAVEBNÍKA, JAK POSTUPOVAT PŘI VÝSKYTU AZBESTU (Brno)
1.4.

Chemická legislativa v praxi a bezpečnost práce

Opakování: 2.4.

1.-2.4. PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI
2.4. Aktuální otázky řízení kompostáren a odděleného shromažďování bioodpadů
2.-3.4. Interní auditor systému EMS - ISO 14 001*
3.4. Objekty na stokových sítích - ČS a OK
7.4.

KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV

7.4.

Práce s programem EVI 8 pro začátečníky

Opakování: 8. a 9.4., 22., 23. a 24.9.

8.4. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) se zaměřením na aktuální novelizaci právní úpravy
9.4. KLASIFIKACE, OZNAČOVÁNÍ chemických látek a směsí podle nařízení 1272/2008/EC (nařízení CLP) a BEZPEČNOSTNÍ LIST včetně expozičních scénářů. PRAKTICKÉ PŘÍKLADY!
9.-10.4. RECYCLING 2015
14.-15.4. 15. energetický kongres ČR
14.4. Změny v povinnostech provozovatelů klimatizací, tepelných čerpadel, chladíren a dalších zařízení s chladivy
28.4. ODPADY 2015 V PRAXI - ZÁKON č. 229/2014 Sb., EURONOVELA (Hradec Králové)
21.-23.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
30.4. Úprava pitných vod
5.5.

Práce s programem EVI 8 pro jeho pokročilé uživatele

Opakování: 6. a 7.5., 3., 4. a 5. 11.

11.5. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) se zaměřením na aktuální novelizaci právní úpravy
12.5.

Zákon o vodách a o aktuálních změnách. Ochrana vod, tvorba havarijních plánů

Opakování: 13. a 14.5.

  
19.5.

Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče a domovů důchodců včetně kuchyňských odpadů

Opakování: 20.5.

19.-21.5. Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE
29.5. Odstranění zápachu, hygienizace kalu, odvodňování kalu
4.-6.6.

Životní prostředí a úpravnictví

9.6.

Práce s programem EVI 8 pro zařízení ke sběru a zpracování autovraků

Opakování: 10.6.

16.6.

Prevence závažných havárií - PZH

Opakování: 17.6. a 18.6.

26.6. Průmyslové ČOV, Energie, OZE
31.7. Čistírny odpadních vod pro skupiny domů a menší obce
28.8. Možnosti úspor v restauracích a hotelových provozech
9.9.

Chemická legislativa

Opakování: 10.9.

25.9. Objekty parkovacích ploch
30.10. Flotace a další procesy pro průmyslové vody
27.11. Inovace v oblasti domovních čistíren odpadních vod
18.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2016

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 

Chci zařadit akci do kalendáře, více ZDE

 Důležité dokumenty

 

Politika druhotných surovin ČR

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Program předcházení vzniku odpadů (PVO) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Plán legislativních prací vlády na rok 2015 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Plán přípravy vyhlášek na rok 2015

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Plán výzev z OPŽP na rok 2014

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zpráva o životním prostředí 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Návrh aktualizované Surovinové politiky ČR http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Historická ročenka statistiky energetiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

EXKLUZIVNĚ: Strategie Vlády ČR v oblasti životního prostředí a energetiky v rámci působení ČR v EU

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
EXKLUZIVNÍ přehled všech 36 návrhů na opatření, které schválila vláda v rámci tzv. EKOAUDITU http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

 

Doporučujeme:


Novinky

20.11.2013 15:37

Debata na téma Podnikání a Evropská unie

Jak využívat lépe výhody jednotného trhu a co brání jeho lepšímu fungování? Jak jsme čerpali fondy EU a jak to bude nastaveno po roce 2014? V čem by se měly zlepšit služby pro podnikatele? Je makroekonomický dialog s EU užitečný? Měla by ČR přijmout euro?

Diskutovat s Vámi přijdou:
Magda Habrmanová, ředitelka Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje;
Jaroslav Hubata-Vacek, ředitel Francouzsko-české obchodní komory;
Lada Kratochvílová, ředitelka regionální kanceláře CzechInvest Ostrava;
David Sventek, zástupce ředitelky úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko;
Boris Navrátil, vedoucí katedry evropské integrace VŠB-Technické univerzity Ostrava;
František Nejedlý, oddělení vnitřního trhu a služeb MPO

Datum konání: úterý 10.12.2013
Místo konání: přízemí budovy ZEPTER naproti hotelu HARMONY; adresa: SANIT,s.r.o., 28. října 165, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
REGISTRACE PŘIHLÁŠEK: www.khkmsk-registrace.cz (v případě zájmu se zaregistrujte co nejdříve, kapacita je omezena).

Účast není zpoplatněna.

Kontaktní osoba:
Eva Šimečková, tel: 597 479 335, e-mail: EEN@khkmsk.cz

 

Soubory ke stažení:

 

20.11.2013 13:33

Pozor, zítra večer proběhne údržba systému OPŽP

Od 20 hodin ve čtvrtek 21. listopadu 2013 do cca 6 hodin v pátek 22. listopadu 2013 bude probíhat pravidelná údržba systémů Operačního programu Životní prostředí, Nová zelená úsporám2013 a programu Zelená úsporám, která se neuskutečnila v předchozím ohlášeném termínu 18.-19. listopadu. Z toho důvodu nebudou dostupné informační systémy pro předkládání žádostí v těchto programech. Údržba a tím nedostupnost systémů proběhne ve večerních a nočních hodinách, aby byl přístup veřejnosti co nejméně omezen.

 

Zdroj: SFŽP

 
20.11.2013 11:16

Na nabídku SEA pro koncepci Politiky druhotných surovin ČR zbývá 8 dní!

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo veřejnou zakázku "Zpracování posouzení vlivů koncepce „Politika druhotných surovin České republiky" na životní prostředí". Předmětem veřejné zakázky je provedení posouzení vlivů koncepce na životní prostředí v rozsahu požadavků dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, kladených na předkladatele Politiky druhotných surovin České republiky. Předmět veřejné zakázky zahrnuje kompletní zajištění procesu posuzování vlivů Politiky druhotných surovin ČR na životní prostředí, včetně zpracování oznámení koncepce a procesů spojených s oznámením koncepce, zpracování vyhodnocení koncepce a procesy spojené s vyhodnocením koncepce (komunikace s příslušným úřadem), kompletní zajištění veřejného projednání návrhu koncepce, včetně organizačního zajištění veřejného projednání návrhu koncepce, maximální součinnost v případě mezistátního posuzování koncepce prováděné na území ČR s příslušným úřadem, součinnost při mezistátních konzultacích, zajištění zveřejnění požadovaných informací o dokumentech pořízených v průběhu posuzování a o veřejném projednání. Lhůta pro doručení nabídek je 28. 11. 2013.

 

Dokumenty ke stažení:

1_Priloha 2_Smlouva_navrh.doc
2_Priloha 1_Cestne prohlaseni.doc
3_Zadavaci dokumentace.doc
4_priloha c_3 a) Politika druhotnych surovin.pdf
5_priloha c_3 b) Politika druhotnych surovin.pdf
 

20.11.2013 09:33

ČSÚ vydal novou Statistickou ročenku České republiky

V ročence 2013 naleznete, kromě několika metodických změn v klasifikacích, i řadu novinek. Kromě informací z voleb do zastupitelstev krajů a z voleb do Senátu Parlamentu ČR z října 2012 naleznete v příslušné kapitole vůbec poprvé informace o přímé volbě prezidenta republiky v roce 2013. Tabulky uvádějí celkové výsledky hlasování, tedy počet zapsaných voličů, volební účast a hlasy celkem v I. a II. kole v členění podle jednotlivých krajů a dále pak platné hlasy pro jednotlivé kandidáty. V kapitole věnované zahraničnímu obchodu jsou údaje o dlouhodobém vývoji uvedeny nově za uskupení EU 27, Eurozónu a země mimo EU 27. Kromě vývozu, dovozu a bilance zahraničního obchodu jsou zařazeny ukazatele obrat a krytí dovozu vývozem. Údaj o obratu odrážející objemy komodit, které fyzicky překročily hranici, vhodným způsobem doplňuje trojici základních ukazatelů statistiky zahraničního obchodu. Nová data o formálním i neformálním vzdělávání jsou k dispozici na stránkách příslušné kapitoly. V ročence také naleznete základní ukazatele Satelitního účtu kultury. V kapitole Zemědělství se pak promítají výsledky šetření o produkčním potenciálu ovocných sadů. Do ročenky v letošním roce je pak opět zařazena kapitola s definitivními výsledky ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011, letos s údaji o domech a bytech a v nich hospodařících domácnostech.

 

Oblast životního prostředí:

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Metodika WordPDF
3-1. Bilance půdy (stav k 31. 12.) Excel
3-2. Chráněná území (stav k 31. 12.) Excel
3-3. Národní parky k 31. 12. 2012 Excel
3-4. Chráněné krajinné oblasti k 31. 12. 2012 Excel
3-5. Maloplošná chráněná území (MCHÚ) podle krajů k 31. 12. 2012 Excel
3-6. Emise znečišťujících látek (REZZO 1–3) na jednoho obyvatele podle krajů v roce 2011 Excel
3-7. Emise ze zdrojů znečišťování ovzduší podle krajů Excel
3-8. Měrné emise základních znečišťujících látek (REZZO 1–3) podle krajů Excel
3-9. Emise z mobilních zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 4) Excel
3-10. Podíl jednotlivých kategorií zdrojů na emisích celkem Excel
3-11. Celkové emise hlavních znečišťujících látek (REZZO 1–4) Excel
3-12. Imise ve vybraných lokalitách Excel
3-13. Imise na pozaďových stanicích Excel
3-14. Emise oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů Excel
3-15. Stav přízemní vrstvy ozonu Excel
3-16. Celkové množství ozonu v atmosféře Excel
3-17. Produkce podnikových odpadů podle vybraných činností Excel
3-18. Způsoby nakládání s odpady v roce 2012 Excel
3-19. Produkce komunálního odpadu Excel
3-20. Odpady podle vybraného způsobu nakládání Excel
3-21. Znečištění vypouštěné do vodních toků a havárie na vodních zdrojích Excel
3-22. Vodní toky a odběry povrchové vody ve správě podniků Povodí, s. p. Excel
3-23. Vodovody pro veřejnou potřebu Excel
3-24. Vodovody pro veřejnou potřebu podle krajů v roce 2012 Excel
3-25. Kanalizace pro veřejnou potřebu Excel
3-26. Kanalizace pro veřejnou potřebu podle krajů v roce 2012 Excel
3-27. Čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu Excel
3-28. Produkce kalů v ČOV a způsob jejich zneškodnění Excel
3-29. Investice na ochranu životního prostředí Excel
3-30. Investice na ochranu životního prostředí podle krajů Excel
3-31. Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí Excel
3-32. Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle krajů v roce 2012 Excel
3-33. Vnitřní a vnější neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí Excel
3-34. Ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí Excel
3-35. Výdaje na životní prostředí z rozpočtů ústřední vlády Excel
3-36. Příjmy a výdaje Státního fondu životního prostředí České republiky Excel
3-37. Vybrané indikátory materiálových toků Excel
Grafy PDF

 

Oblast energetika:

 

ENERGETIKA
Metodika WordPDF
16-1. Celková energetická bilance Excel
16-2. Bilance elektřiny Excel
16-3. Výroba elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie a z odpadů Excel
16-4. Bilance energetických procesů Excel
16-5. Výroba elektřiny a ostatních energetických zdrojů Excel
16-6. Bilance zemního plynu Excel
16-7. Bilance černého uhlí a černouhelného koksu Excel
16-8. Bilance hnědého uhlí, lignitu a hnědouhelných briket Excel
16-9. Spotřeba paliv a elektřiny podle činností Excel
16-10. Energetická bilance rafinérského zpracování ropy (podle metodiky IEA) Excel
Grafy PDF

 

Další kapitoly ročenky najdete na webu ČSÚ - ZDE

 

Zdroj: ČSÚ

19.11.2013 14:29

Satelitní data mají také pomoci sledovat znečištění ovzduší

Od příštího měsíce Evropská komise vytvoří volný, plný a otevřený přístup k velkému množství satelitních údajů. Předpokládá se, že volně dostupné údaje pomohou rozvíjet environmentální znalosti, která by mohli dobře využít podniky, výzkumní pracovníci, občané a politici. Určitě důležité využití se najde v oblasti sledování znečištění ovzduší a rozsahu důležitých ekosystémů. Například satelitní pozorování umožní pozorovat, jak města rostou (příklad hlavního města Prahy z tzv. Urban Atlasu najdete ZDE).  Evropský program Copernicus   (http://www.copernicus.eu) v současné době shromažďuje a zpracovává data ze satelitů. V budoucnu se plánuje rozšíření o dalších šest specializovaných družicových misí.

 

Zdroj: EEA

 
19.11.2013 14:09

Středočeský kraj se může těšit na informace o technologických transferech

Ing. Naďa Koníčková (TC AV ČR) a MVDr. Josef Řihák (KÚ)Spolupráci Středočeského kraje a Technologického centra Akademie věd České Republiky stvrdil podpis Memoranda o spolupráci dne 14. listopadu 2013. Cílem navázání spolupráce Středočeského kraje a Technologického centra AV ČR bude zvýšení efektivity a další rozšiřování spektra zajišťovaných aktivit a činností Středočeského kraje a Technologického centra AV ČR v oblasti podpory podnikání, vědy, výzkumu a inovací a zvýšení konkurenceschopnosti Středočeského kraje.

Technologické centrum AV ČR se bude spolupodílet na informačních aktivitách Středočeského kraje a zintenzivní tak své působení jak pro širší podnikatelskou základnu, tak pro obce samotné. Místní podnikatele či starosty měst a obcí kraje budou naši pracovníci aktivně informovat o konzultacích, zvát na kooperační setkání, i na zahraniční obchodí mise apod., které Technologické centrum AV ČR aktivně nabízí své široké základně inovativních firem. Naši specialisté zpřístupní informace o technologických transferech (např. v oblasti čištění odpadních vod, obnovitelných zdrojů, energetiky apod.) a nabídnou kraji informační akce v rámci operačních programů OP PIK - Podnikání pro inovace a konkurenceschopnost.

 

Zdroj: Technologického centra Akademie věd České Republiky

Foto: Ing. Naďa Koníčková (TC AV ČR) a MVDr. Josef Řihák (KÚ)

 

 

 
19.11.2013 08:07

REACH: Návrh aktualizace látek, jejichž hodnocení je plánováno na léta 2014 - 2016 a nové veřejné konzultace

ECHA připravila návrh na aktualizaci průběžného akčního plánu Společenství (CoRAP) na léta 2014 - 2016. V rámci procesu hodnocení látek podle nařízení REACH je navrženo k posouzení 125 látek. Dále ECHA vyzývá zainteresované strany k veřejné konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování do 23. prosince 2013 pro propylendichlorid a pro žádostí pro povolení ftalátů. Více ZDE

 

19.11.2013 07:40

ČAOH: Evropská komise schválila Itálii předpis k palivům z odpadů

Česká asociace odpadového hospodářství informuje, že Evropská komise finálně schválila Itálii národní předpis k palivům z odpadů. Italie má nyní otevřenou cestu ke smysluplnému a ekonomicky racionálnímu energetickému využívání upravených odpadů, které již není možné jinak efektivně využít. Paliva z odpadů budou více využívány ve stávajících zdrojích jako elektrárny, teplárny, cementárny, a to při splnění požadavků evropské legislativy. S ohledem na skutečnost, že italský předpis schválila Evropská komise a jeho podstata vychází z platné evropské směrnice o odpadech, je zřejmé, že podobný předpis může být vydán i v podmínkách České republiky. ČAOH opakovaně doporučuje vydání národního předpisu stanovujícího podmínky k výrobě paliv z odpadů. Podobného, jako byl schválen Evropskou komisí Itálii. Více ZDE

 

Zdroj: ČAOH

 


19.11.2013 07:15

E15: Čína se topí v použitém fritovacím oleji, pomůže jí unikátní český objev

Česká unikátní technologie na výrobu bioplastu zaznamenala výrazný komerční úspěch na asijském trhu. Umí přeměnit odpadní fritovací olej na biopolymer, ze kterého se vyrábějí bioplastové obaly nezatěžující životní prostředí. Číňané mají o biotechnologii velký zájem, protože jsou doslova zaplaveni přebytky jedlého odpadního oleje. Unikátní českou technologii Hydal vyvinul tým docentky Ivany Márové na Vysokém učení technickém v Brně (VUT). Výzkum trval osm let. Největší předností technologie je, že na rozdíl od konkurentů nepotřebuje vstupy z potravinového řetězce. Ekologický bioplast poslouží jako náhrada syntetických polymerů a využije se hlavně v potravinářském průmyslu. Více ZDE

 

Zdroj: E15

 

 

18.11.2013 13:45

Použité baterie ve firmách? Pro management mohou mít cenu zlata.

Stále více tuzemských firem dává po vzoru západních společností svým zaměstnancům možnost odevzdat vybité baterie do sběrného boxu v místě pracoviště. Tato zdánlivá maličkost má přitom nejen výrazný pozitivní dopad na životní prostředí, ale pro firmu je také důležitým krokem k naplňování požadavků systémů environmentálního managementu (ČSN EN ISO 14001:2005, EMAS). Více ZDE

 

 Reklama

 Legislativa

 

Aktuálně:

 • Připomínkové řízení - přehled/podklady ZDE:
 1. Návrh vyhlášky, kterou se stanoví vzor zprávy o okolnostech závažné havárie při činnostech v odvětví ropy a zemního plynu v moři, více ZDE (T: 10.3.2015)
 2. Národní plány povodí, více ZDE (T: 22.6.2015)

 

 • Novinky (březen 2015) - přehled/účinnost ZDE:
 1. Věstník MŽP č.2 - více ZDE

 

 • Vláda (4.3. 2015) - přehled/výsledky ZDE
 1. bez zájmu
 • EU: Veřejné konzultace - přehled/podklady ZDE
 1. REACH povolení: Veřejná konzultace o zefektivnění a zjednodušení řízení o žádosti REACH, o registraci žádosti týkajících se použití látek v malých objemech a na prodloužení jednorázových přechodných opatření.
 2. přezkum nařízení (EU) č. 994/2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES (T: 5.3.2015)
 3. Revize směrnice o systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) (T: 16.3.2015)
 4. Seznam navrhovaných projektů společného zájmu (T: 13.3.2015)

 

 • EU: Novinky ve věstníku EU - přehled/dokument ZDE

 1. Nařízení Komise, kterým se mění přílohy VIII, IX a X nařízení REACH
 2. Nařízení Komise, kterým se mění směrnice a nařízení o inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel
 3. Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES
 4. Shrnutí rozhodnutí Komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení REACH
 5. Nařízení Komise, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic

Předpisy v procesu (ZÁKONY):

 • Novela zákona o odpadech
 • Novela zákona o prevenci závažnch havárií
 • Novela energetického zákona
 • Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
 • Novela zákona o hospodaření energií
 • Věcný návrh novely zákona o odpadech
 • Věcný návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností
 • .....

Více ZDE

Schůze parlamentu - Senát: 18.3. 2015 (7. schůze)

 1. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2013
 2. Zákon o hospodaření energií
 3. Zákon o právu na informace
 4. Zahájení v 9 hodin

Schůze parlamentu - PSP ČR: 10. 3. 2015 (26. schůze)

 1. Novela zákoan o odpadech
 2. Energetický zákon
 3. Zákon o prevenci závažných havárií (SEVESO III)
 4. Novela zákona o ochraně veřejného zdraví
 5. Zahájení: 14 hodin

Více ZDE

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 Dotační okénko

 

Aktuálně:

 • 25.2.: MŽP vyhlásilo výzvu pro Program péče o krajinu pro rok 2015, více ZDE
 • 18.2.: OPŽP nabízí poslední možnost získání dotací na environmentální vzdělávání, více ZDE
 • 17.2.: Podrobnosti k čerpání dotací z německého investičního programu, více ZDE (T: 31.3.2015)
 • 17.2.: H2020: Pracovní dokumenty pro na období 2016 - 2017, více ZDE
 • 16.2.: Výsledky Programu na podporu projektů NNO pro rok 2015, více ZDE
 • 16.2.: Nové adresy regionálních pracovišť AOPK ČR, více ZDE
 • 13.2.: MŽP schválilo další balík dotací z OPŽP, hotové musí být do konce roku, více ZDE
 • 10.2.: Výzva - NNO 2015 na koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny, více ZDE
 • 9.2.: Nový OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nabídne 120 miliard korun, více ZDE
 • 4.2.: Central Europe 2020 - již 1. výzva 12. února, více ZDE
 • 4.2.: Praha vyhlásila novou výzvu z OPPK, podpoří tak podniky a životního prostředí, více ZDE

Výzvy:

 • 27.2.: TAČR - GAMA, 1. podprogram, více ZDE (T:15.4.2015)
 • 25.2.: Programu péče o krajinu pro rok 2015, více ZDE (T: 20.3.2015)
 • 18.2.: LXV. výzva v OPŽP - environmentální vzdělávání, více ZDE (T: 23.3.2015)
 • 17.2.: Podrobnosti k čerpání dotací z německého investičního programu, více ZDE (T: 31.3.2015)
 • 3.2.: OPPK - 15. výzva (životní prostředí, podniky a inovace), více ZDE (T: 27. resp 30.4.2015)
 • 30.1.: OPŽP - LXIV. výzva (odpady, OZE, úspory energií..), více ZDE (T: 19.3.2015)
 • 27.1.: Dotace na zpracování autovraků, více ZDE (T: 31.12.2015)
 • 9.1.: Podpora tvorby krajských POH, více ZDE (T: 9.3.2015)
 • 22.12: Budování a rozvoj městské či obecní zeleně, více ZDE (T: 31.3.2105)
 • 4.6.: EUROGIA2020 - výzva k předkládání projektů nízkouhlíkových energetických technologií, více ZDE
 • Horizont 2020, EK vyzvala k podání návrhů projektů, více ZDE

Aktuálních možnosti čerpání prostředků z fondů EU - ZDE

 Novinky BOZP

 Odborné časopisy

 

11/2013
 

 

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

03.03.2015 17:34

Metodické doporučení pro vyhodnocení politik a zásad územního rozvoje

EIA/SEA Ministerstvo životního prostředí vydalo metodické doporučení pro vyhodnocení vlivů politik...
03.03.2015 16:23

Politika EU snížila znečištění a výrazně zlepšila kvalitu ovzduší a vody v Evropě

ZPRÁVA EEA Evropská politika v oblasti životního prostředí a klimatu přináší významná...
03.03.2015 15:57

Školení pro nakládání s chemickými látkami a směsmi

Společnost REACH konsult s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na školení pro nakládání s chemickými...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
http://vodnihospodarstvi.cz/images/vhlogo06.jpg http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg Přidáte se?

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE