VIDEOZÁZNAM ZVEŘEJNĚN!

 


 

 

NENECHTE SI UJÍT!

DOPORUČUJEME!

 

 


 

Věrnostní karty na rok 2016 již v prodeji!

 • Přístup do rubriky "Právo" (náhled)
 • Jste součástí procesu vzniku nové legislativy
 • Aktuální novinky na email
 • Emailový zpravodaj 1x týdně
 • Slevy na vzdělávací akce a odborné periodikum

 


Další informace ZDE.
 

 

Odkrývá obsah, který NENÍ ostatním DOSTUPNÝ.

 


 

Reklama

 Nepřehlédněte

 

 • Vláda: 2.12.2015, program/výsledky ZDE

 • Senát: (11. schůze, 2.12.2015), program/výsledky ZDE

 • PSP ČR: (36. schůze od 19.11.2015), program/výsledky ZDE

 • LRV: 29.10.2015, program/výsledky ZDE

 • EU - přehled dění: více ZDE

 • EU - rekapitulace (říjen): ZDE

 

 • DOTACE: Program TRIO vyhlášen, podporovány environmentální technologie a ekoinovace, více ZDE

 • PŘIPOMÍNKY - Novela vodního zákona, více ZDE (T: 7.12.2015)

 • Legislativní plán vlády na rok 2016, více ZDE

 • NOVÉ DOTACE OPŽP - VODA/ODPADY/OVZDUŠÍ/ÚSPORY ENERGIE, více ZDE

 • IRZ: Z ohlášených údajů za rok 2014 vyplývá pozitivní trend poklesu škodlivých látek, více ZDE

 • CzechInvest: Nezávislé ověření (EU ETV) je součástí programů Aplikace a Inovace v rámci OP PIK, více ZDE

 • Metodika: Novela EIA a její dopady na proces integrovaného povolování, více ZDE

 • IUCLID 6 je možné již otestovat, více ZDE

 • NOVÝ OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018, více ZDE

 •  NÁZOR: Novela EIA účinná od dubna letošního roku – další zhoršení již tak neudržitelného stavu v oblasti povolování staveb, více ZDE

 

 


 

Třetíruka.cz a chytré RSS aplikace:

Nalaďte si portál také v chytrých aplikacích jako je například Feedly, qReadr, FeedMe atd. Jako zdroj informací prosím využijte: http://odpady.webnode.cz/rss/all.xml


  

 

Nový diskuzní pořad:

 

 Odpadové fórum aktuálně

 

Aktuálně

Tématem aktuálního čísla jsou Bioodpady. V listopadovém čísle naleznete rozhovor s ředitelkou Insitutu cirkulární ekonomiky S. Jonášovou, reportáž z papírny v Kozomíně a mnoho dalšího

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 • Časopis ODPADOVÉ FÓRUM je odborný měsíčník zabývající se všemi aspekty, které souvisejí s odpadovým hospodářstvím.
 • WASTE FORUM je elektronický recenzovaný časopis zaměřený na vědecké práce s tématikou odpadů.

 Odborné akce

     
13.10.-
26.11.
OBSLUHA ČOV - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT (Hradec Králové)
1.12. Malé zdroje elektrické energie a tepla v širokých souvislostech 2015
1.12. SEDIMENTY A ZEMINY (Brno)
1.12. Malé zdroje elektrické energie a tepla v širokých souvislostech 2015
Opakování: 17.12.
1.-3.12. LEGISLATIVA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAXI SE ZAMĚŘENÍM NA AKTUÁLNÍ ZMĚNY(*)
3.12. Aktuální otázky řízení skládek
3.12. 24. Emission Trading
3.12.

SVHC látky a proces autorizace dle REACH

7.12.

Rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

8.12.

NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADY - DOPADY AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY DO PRAXE - 2. termín

8.12. ODPADY - novinky a připravované změny v roce 2016 (Hradec Králové)
9.12.

Bezpečnostní listy (snadno) a správně

9.12. KONTRAKTAČNÍ JEDNÁNÍ V OBORU DRUHOTNÝCH SUROVIN
9.12.

Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do systému ISPOP z programu EVI 8

Opakování: 10.12., 5.1., 6.1., 7.1., 12.1., 13.1., 26.1., 27.1., 28.1., 8.2.

10.12. Zákon o hospodaření energií, nová povinnost - Energetický audit a ČSN EN ISO 50001:2012 (Hradec Králové)
10.12.

Management rizik chemických látek

14.12.

iKURZ: Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2015 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích

Opakování: 25.1.

15.12.

Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2015 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích

Opakování: 16.12., 17.12., 19.1., 20.1., 21.1.

18.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2016
14.1. ODPADY - novinky a připravované změny v roce 2016 (Brno)
19.1. ISPOP - Novinky 2016 (Hradec Králové)
21.1.-23.1.

CESTY DŘEVA

21.1. ISPOP - Novinky 2016 (Brno)
21.1.-23.1.

FOR PASIV

21.1. SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
22.1. Hlášení přes systém ISPOP - vody, odpady, ovzduší, IRZ
27.1. ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2016 (PRAHA)
28.1.

Král je mrtev, ať žije král! … aneb čeká nás nová přísnější legislativa, nové nároky, nové výrobky a nové možnosti řešení při zacházení s odpadními vodami

Opakování: 2.2., 4.2., 9.2., 11.2., 16.2., 18.2., 23.2. a 24.2.

25.1.-
17.6.
PODNIKOVÝ EKOLOG - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT (Hradec Králové)
3. - 4.2. Vodárenská biologie 2016
15.5.-19.5.
2016
 PERMEA 2016

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 

Chci zařadit akci do kalendáře, více ZDE

 


Důležité dokumenty

 

Zpráva o životním prostředí v r. 2014 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Politika druhotných surovin ČR

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Program předcházení vzniku odpadů (PVO) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Plán legislativních prací vlády na rok 2015 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Plán přípravy vyhlášek na rok 2015

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zpráva o životním prostředí 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Návrh aktualizované Surovinové politiky ČR http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Historická ročenka statistiky energetiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

EXKLUZIVNĚ: Strategie Vlády ČR v oblasti životního prostředí a energetiky v rámci působení ČR v EU

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
EXKLUZIVNÍ přehled všech 36 návrhů na opatření, které schválila vláda v rámci tzv. EKOAUDITU http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

KLIMATICKÁ KONFERENCE:

 

Novinky

21.10.2014 10:31

POZVÁNKA: Nakládání s chemickými látkami a směsmi v praxi

Společnost EKONOX s.r.o., si Vás dovoluje pozvat na seminář: „Nakládání s chemickými látkami a směsmi v praxi.“, který se bude konat 25. 11. 2014, v hotelu Palcát v Táboře. Cílem semináře není účastníky zbytečně zatěžovat jednotlivými paragrafy a citacemi vybraných ustanovení legislativy, ale rádi bychom účastníkům předali praktické informace a zkušenosti v oblasti nakládání s chemickými látkami/směsmi, které jsme v rámci naší dlouholeté praxe získali, ať už při provádění vnitropodnikových auditů přímo u provozovatelů, tak také při jednáních s orgány státní správy.

Aby nebyl pohled na danou problematiku pouze jednostranný, své zkušenosti a doporučení v oblasti nakládání s chemickými látkami/směsmi přednesou odborníci z krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, z krajské hygienické stanice či z oblastního inspektorátu práce.

Účastníci semináře získají potvrzení o školení v oblasti nakládání s chemickými látkami/směsmi.

Nabízíme Vám také možnost představit svou firmu a její výrobky nebo služby formou firemní prezentace, rozdáváním propagačních materiálu nebo využitím reklamní plochy v průběhu semináře. 

 

Více informací a program semináře naleznete ZDE
21.10.2014 08:59

Návrh Státního programu na podporu úspor energie a využití OZE pro rok 2015

EFEKT 2015 Program Ministerstva průmyslu a obchodu je medializován jako „Program EFEKT“. Program je významným doplňkem energetických programů v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Státní program je vyhlašován každoročně na základě usnesení vlády. Návrh Programu na nadcházející rok předkládá vládě ministr průmyslu a obchodu vždy do 31. října. Rozpočet programu EFEKT (30 mil. Kč) je rozdělen mezi podpory investičního charakteru s největšími přímými úsporami energie a neinvestičního charakteru v podobě osvěty laické a odborné veřejnosti. Osvěta probíhá nejen formou seminářů a publikacemi, ale především formou bezplatného energetického poradenství, které je veřejnosti snadno dostupné po celé republice a na internetovém portálu MPO. Více ZDE


 

 

21.10.2014 08:15

Analytici pro EurActiv: Debata o prolomení uhelných limitů se ještě vrátí

„Přes veškerá negativa uhlí zajišťuje jednu z priorit energetické politiky, a to je bezpečnost dodávek. S ohledem na environmentální aspekty ale nejde zrovna o nejlepší řešení,“ zaznívá v dnešním rozhovoru o budoucnosti české energetiky. Jak česká koncepce zapadá do celoevropského vývoje? EurActiv o tom mluvil s Martinem Jiruškem a Tomášem Vlčkem z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Rozhovor čtěte ZDE

 

 

Souvisejcí článek:

Prolomení limitů bude řešit energetická koncepce a surovinová politika státu (20.10.2014)


 

Zdroj: EurActiv.cz

20.10.2014 20:28

Vláda schválila novelu energetického zákona

Kabinet předsedy vlády Sobotky se dnes zabýval návrhem novely energetického zákona a dalších souvisejících zákonů, kterou schválil. Cílem návrhu je zlepšení aplikovatelnosti, kontroly a vymahatelnosti práv a povinností v energetických odvětvích i ve vazbě na pravomoci orgánů státní správy. Dalšími prioritními body návrhu jsou vyšší stabilita a předvídatelnost regulačního prostředí v energetice, větší transparentnost procesu regulace v energetických odvětvích, lepší ochrana konkurenčního prostředí či vyšší ochrana spotřebitelů při uzavírání smluv na dodávku energií.

Návrh zákona si klade za cíl zejména transponovat relevantní ustanovení směrnice o energetické účinnosti. Neméně důležitou skutečností je adaptace nařízení o transparentnosti a integritě velkoobchodního trhu s energií a nařízení,  kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě.

V návrhu zákona je rovněž obsažena novela zákona o podporovaných zdrojích energie, novela zákona o hospodaření energií, novela zákona o nouzových zásobách ropy, novela zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů a novela zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu a novela zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

Novelu energetického zákona schválila na potřetí Legislativní rady vlády dne 9. října na mimořádném zasedání.

Na vládu se obrátili Představitelé Hospodářské komory České republiky a Svazu průmyslu a dopravy České republiky se společnou žádostí o urychlené projednání vládní novely tohoto zákona a to v listopadu 2014 na mimořádném zasedání poslanecké sněmovny. Důvodem pro svolání mimořádného zasedání je nezbytnost zahájit finální část legislativního procesu zákona, aby byla minimalizována možnost zásahu ze strany Evropské komise kvůli neplnění závazků, jež Česká republika vůči Evropské komisi učinila, respektive předejít návazným enormním ekonomickým škodám.

 

VIDEO: Vláda schválila energetický zákon - ZDE

 

20.10.2014 18:39

Návrh novely zákona o odpadech

PŘIPOMÍNKOVÉ ŘÍZENÍ Ministerstvo životního prostředí poslalo do meziresortního připomínkového řízení novelu zákona o odpadech. Tato tzv. Eurovela uvádí do souladu evropské právo s českým odpadovým zákonem, v němž jsou aktualizovány evropské směrnice. Novela zapracovává nedávnou změnu směrnice o bateriích a akumulátorech a dále iněkteré požadavky tzv. Ekoauditu, tedy přezkumu environmentální legislativy s ohledem na odstranění nadměrné administrativní zátěže.

 

Úpravy vyplývající ze směrnice o odpadech

„Tato novela přináší hlavně úpravy působnosti zákona, definic a další technické změny tak, aby aktuální znění zákona o odpadech bylo formálně uvedeno do souladu s evropskými předpisy. Nejdůležitější změny se týkají zejména vyjmutí odpadních vod, sedimentů, odpadů drahých kovů a odpadů plastických trhavin, výbušnin a munice z působnosti zákona o odpadech, u nichž je podle Evropské komise současné vynětí širší než vynětí, které požaduje rámcová směrnice. Například odpadní vody budou nově vyjmuty z působnosti pouze v rozsahu, ve kterém je nakládání s nimi plně upraveno vodním zákonem. vysvětluje náměstkyně ministra Berenika Peštová.

Novela přináší i drobné úpravy definic. Doplněny byly definice sběru odpadů a nakládání s nimi. Nově jsou zavedeny definice odděleného sběru a předcházení vzniku odpadů. 

Zpřesňují se požadavky na obsah Plánu odpadového hospodářství ČR a plánů odpadového hospodářství krajů, zavádějí se požadavky na obsah analytické části plánů a  požadavky na Program předcházení vzniku odpadů.

 

Úpravy vyplývající ze směrnice o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech

V návaznosti na tuto směrnici se změní výjimky ze zákazu uvádění některých baterií a akumulátorů na trh. Požadavky na dosažení minimálního materiálového využití odpadů baterií a akumulátorů se zpřísňují tak, že jsou vymezeny jako minimální úroveň recyklace. Dále dochází k úpravě ustanovení zmocňujícího ministerstvo ke stanovení způsobu výpočtu minimální účinnosti materiálového využití, protože výpočet minimální účinnosti recyklace je stanovený přímo použitelným nařízením EU.

 

Změny vyplývající z tzv. Ekoauditu

Největší část změn se týká elektronizace evidence přepravy nebezpečných odpadů, kde se navrhuje značné zjednodušení celého procesu oproti novele č. 169/2013 Sb. „Jednak se prodlouží termín pro potvrzení dokončení přepravy z jednoho na tři dny a stejná změna se týká i doplnění údajů do systému v případě jeho výpadku. Zjednodušuje se také samotný způsob provádění agendy, pokud je přerušen provoz Integrovaného systému ohlašovacích povinností. Aktuální návrh dále umožňuje, aby za odesílatele povinnost ohlásit přepravu nebezpečných odpadů mohl splnit příjemce odpadů,“ dodává ředitel odboru odpadů MŽP Jaromír Manhart.

Kromě zjednodušení evidence přepravy nebezpečných odpadů je další změnou vyplývající z tzv. Ekoauditu, vyjmutí odpadních olejů z režimu zpětného odběru a nakládání s nimi jen jako s nebezpečným odpadem.

 

Přehled oblatí změn:

 • Působnost zákona (drahé kovy, odpadní vody, sedimenty a odpady plastických trhavin, výbušnin a munice), definicích, hierarchii nakládání s odpady, obsahu POH a způsobu využívání a odstraňování odpadů

 • Zpětný odběr minerálních olejů – vynětí z okruhu vybraných výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru

 • Zpětný odběr baterií a akumulátorů

 • Zrušení výjimek u knoflíkových článků a přenosných baterií a akumulátorů pro bezšňůrové elektrické nástroje

 • Změny v oblasti hodnocení NO a evidence přepravy NO

 1. Hodnocení nebezpečných vlastností
 2. Identifikační číslo zařízení
 3. Ohlašování provozu zařízení
 4. Evidence přepravy nebezpečných odpadů

 

Další infromace a podklady ke stažení ZDE.

 

 

Mohlo by vás zajímat:

Aktuální stav vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady - výkup odpadů (20.10.2014)


 

 

20.10.2014 15:44

Díky speciálními nátěru se střechy domů mohou podílet na pročišťování ovzduší

Studentský tým z Bournsovy strojírenské fakulty při Kalifornské univerzitě v Riverside ověřovali řešení, jak snížit množství škodlivin z městského ovzduší - použít střešní krytinu opatřenou speciálním nátěrem obsahujícím oxid titaničitý. Zajímavé je, co mladí Kaliforňané vypočítali. Průměrně velká střecha obytného domu složená z takto ošetřené krytiny dokáže za rok z ovzduší odstranit stejné množství oxidů dusíku, jaké vyprodukuje auto během cesty dlouhé necelých 18 tisíc kilometrů. Z dalších výpočtů vyplynulo, že kdyby byl speciálním nátěrem opatřen milión střech, podařilo by se denně eliminovat z ovzduší 21 tun oxidu dusíku. Náklady na samotný TiO2 by přitom dle propočtů studentů byly prakticky nicotné. Cena za množství potřebné k ošetření střechy průměrného rodinného domu by činila něco kolem stokoruny. Více ZDE

 

Zdroj: NOVINKY.cz

20.10.2014 10:52

Tento týden budou jednat obě komory parlamentu. Evropská rada projedná oblast klimatu a energetiky.

AVÍZO Schůze obou komor parlamentu budou velmi bohaté na oblast životního prostředí. Schůze poslanecké sněmovny začíná již zítra a senátoři zahájí schůzi ve středu. Na pořadu je například novela zákona o hospodaření s energií a novela zákona o emisních povolenkách.  Ve čtvrtek začíná zasedání Evropské rady a tématem bude problematika klimatu a energetiky.

K další schůzi poslanecké sněmovny zasednou poslanci dne 21. října ve dvě hodiny odpoledne. Dle návrhu programu by měli poslanci projednávat hned na začátku dva environmentální předpisy. Jednak novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, kterou před časem schválila vláda. A dále novelu zákona o právu na informace o životním prostředí. Na pořadu schůze jsou navrženy také novely zákona o hospodaření s energií, horního zákona i téma NP Šumava.

Senátoři zasednou do lavic o den později. Další 26. schůze Senátu bude tedy zahájena ve středu 22. října ráno v 9 hodin. Senátoři dle návrhu programu projednají novelu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a dále evropský tisk týkající se energetické účinnosti a a její příspěvek k energetické bezpečnosti a rámec evropské politiky do roku 2030 v oblasti klimatu a energetiky.

 

Anotace ke schůzím parlamentu ČR:

 

Energetický zákon

Vláda ČR by měla dnes projednat novelu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb. tedy energetický zákon. Novelu zákona měla vláda projednat už minulý týden, ale nakonec bylo projednávání odloženo. Novelu energetického zákona schválila na potřetí Legislativní rady vlády dne 9. října na mimořádném zasedání (více ZDE).

 

Evropa

Tento týden se také koná ve Štrasburku plenární zasedání Evropského parlamentu. Dále ve čtvrtek začíná dvoudenní zasedání Evropské rady, na kterém by se předsedové vlád a hlavy států měli shodnout na evropském rámci pro klima a energetiku 2030. Připomínáme, že Slyšení Šefčoviče, který by měl být zodpovědný za energetickou unii, proběhne dnes večer (více ZDE).

 

Schůze budeme sledovat a opět přinášet aktuální informace.

 

 

Zdroj: Tretiruka.cz, CEBRE

 

20.10.2014 08:38

Recyklovat nebo spalovat?

Energetické využití odpadu znamená, v řeči „spalovačů", likvidaci komunálního odpadu ve velkých spalovnách. Evropským řešením likvidace komunálního odpadu je naopak jeho třídění a následná recyklace. Záznam pořadu Ekoforum ze dne 19. října 2014, který moderuje Čestmír Klos a Terezie Jirásková  ZDE.

 

 

 

Mohlo by vás zajímat - HYDEPARK čt24 (17.10.2014)

Fabrice Martin Plichta (ředitel České federace potravinových bank) - Ročně vyhodí každý obyvatel Evropské unie 180 kilogramů potravin. Toto množství by přitom mohlo nasytit několik lidí, kteří trpí nedostatkem. A víte, že lze jíst do sytosti, a přesto hladovět? Jde o to, že třetina světové populace trpí stavem, kdy organismus sice přijímá dostatek kalorií, ale žádné živiny. Jak to mohou změnit potravinové banky? A mají dostatek přispěvatelů? Kdo v Česku na potravinovou banku spoléhá? Záznam pořadu ZDE.

 

 

Zdroj: ČRo Plus Ekofórum, Hydepark ČT24

17.10.2014 21:27

Slyšení Šefčoviče, který by měl být zodpovědný za energetickou unii, bude v pondělí

ZÁZNAM Příští týden se ve Štrasburku vrací zpět slyšení kandidátů na komisaře. Zkouška před poslanci v pondělí čeká na Maroše Šefčoviče, který by se měl po přerozdělení portfolií stát místopředsedou Komise zodpovědným za energetickou unii. Hlasování o schválení, nebo odmítnutí nové Evropské komise, kterou povede Jean-Claude Juncker, je naplánováno na středu.

Po rezignaci Alenky Bratušek, která byla kandidátkou na místopředsedkyni Evropské komise zodpovědnou za energetickou unii, navrhlo Slovinsko novou kandidátku, Violetu Bulc, a zvolený předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker rozhodl o přerozdělení portfolií.

Nová slyšení proběhnou v pondělí 20. října od 19:00 do 22:00 ve Štrasburku.

Maroš Šefčovič, který byl nyní nominován na místopředsedu Evropské komise, zodpovědného za energetickou unii, předstoupí před Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Violetu Bulc, kandidátku na komisařku pro dopravu, čeká slyšení ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch.

Než se může Evropská komise ujmout své funkce, musí každý z kandidátů na komisaře projít tříhodinovým veřejným slyšením v Evropském parlamentu, během něhož poslanci hodnotí obecnou způsobilost kandidáta a specifické znalosti týkající se portfolia.

Slyšení poté zhodnotí příslušný výbor nebo výbory a Konference předsedů, skládající se předsedů parlamentních politických skupin a předsedy Evropského parlamentu.

Na středu 22. října je naplánována plenární rozprava se zvoleným předsedou Evropské komise Jean-Claudem Junckerem, který poslancům představí novou Komisi a její pracovní program.

Ve stejný den by měli poslanci hlasováním rozhodnout, jestli novou Evropskou komisi schválí, nebo odmítnou. Parlament hlasuje o Evropské komisi jako celku, ne o jednotlivých kandidátech.

Pokud Komise dostane důvěru Evropského parlamentu, zahájí své pětileté funkční období 1. listopadu.

 
Záznam slyšení:

 

Čtěte také:

Slováka Šefčoviče čeká už čtvrté grilování před Evropským parlamentem (16.10.2014, EurActiv.cz)

 

17.10.2014 20:40

Evropská komise představila výzkumný projekt EU, díky kterému se potravinový odpad stane krmivem.

EK v tiskové zprávě připomněla, že do roku 2050 vzroste celosvětová poptávka po potravinách o 70 procent, přičemž prudký nárůst využívání biomasy bude také vyvíjet tlak na zemědělství. K zajištění potravin pro celý svět bez poškození životního prostředí se zaměřuje Světový den potravin 2014 (16. říjen) a to je i cílem několika výzkumných projektů financovaných EU.

EU investuje více než čtyři miliardy eur do výzkumu a inovací v evropském biohospodářství, které efektivně využívá naše obnovitelné biologické zdroje. Zemědělství je klíčovou složkou, protože zajišťuje výrobu potravin, zajišťuje udržitelné řízení přírodních zdrojů a podporuje rozvoj ve venkovských oblastech.

EU se na celosvětovém vývozu potravin podílí 18 procenty, což představuje celkovou hodnotu 76 miliard eur. V EU a jinde však zemědělce brzdí zemědělský odpad, který stojí peníze i daňových poplatníků - od 55 eur do 99 eur za tunu.

Řešení, které upřednostňuje výzkumný projekt NOSHAN financovaný EU, znamená proměňování zemědělského odpadu na krmivo pro zvířata. Jde o řešení, které by přineslo nové příležitosti pro zemědělce a snížilo závislost Evropy na dovozu krmiv. To by vytvořilo nová ekologická pracovní místa v oblasti sběru odpadu, v zařízeních na úpravu odpadu a ve výrobě krmiv.

Tuto koncepci obzvláště uvítají ve venkovských oblastech, kde je růst méně intenzivní než v městských oblastech a kde je odvětví krmiv významnou hnací silou ekonomiky.

Na celém světě se ztratí nebo promrhá jedna třetina potravin určených k lidské spotřebě, celkově 1,3 miliardy tun ročně, a zpracování potravin produkuje velké množství tohoto odpadu, vysvětlil vědecký koordinátor projektu NOSHAN Montse Jorba z technologického centra Leite ve Španělsku.

Podle jeho slov ovoce a zelenina mají ze všech potravin nejvyšší podíl na zbytečném odpadu, který představuje značné plýtvání zdroji včetně vody, půdy, energie, práce a kapitálu.

V rámci projektu NOSHAN se potravinový odpad, především ze zeleniny, ovoce a mléčných výrobků, mění na krmivo pro zvířata, a to při nízkých nákladech a nízké spotřebě energie.

Tým projektu, který sestává z výzkumných středisek, univerzit a podniků ze šesti členských států EU a Turecka, začal v roce 2012 posouzením hodnoty různých druhů odpadu, přičemž vytvořil databázi potenciálních složek krmiva. V době ukončení projektu v roce 2016 bude tým také znát nejlepší technologie pro získávání a další využití každého druhu odpadu.

Procesy, na kterých se v rámci projektu pracuje, pomohou zemědělským podnikům zpětně získat kalorie obsažené ve vyhozených potravinách, energii, která se použila pro výrobu těchto potravin, a povedou k významnému snížení spotřeby vody (potravinový odpad představuje více než čtvrtinu celkové globální spotřeby pitné vody). Snížením potřeby samostatné výroby krmiv, přístup navrhovaný v rámci projektu NOSHAN by mohl snížit rostoucí konkurenci mezi produkcí potravin a krmiv, v obou případech je nutná půda i voda.

Projekt NOSHAN spojuje výzkumné ústavy, univerzitu, velké průmyslové odvětví a malé a střední podniky v potravinářském odvětví ze Španělska, Belgie, Itálie, Německa, Francie, Nizozemska a Turecka.

 

Další informace:

NOSHAN: http://noshan.eu

 

Zdroj: TASR (původní zpráva EK)

 Reklama

 Legislativa

 

Aktuálně:

 • Připomínkové řízení - přehled/podklady ZDE:
 1. Aktualizace Surovinové politiky ČR (T: 4.12.2015), více ZDE
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, více ZDE (T: 18.12.2015)
 3. Návrh NV o stanovení sazeb úhrad z vydobytých nerostů, více ZDE (T: 8.12.2015) 
 4. Novela vodního zákona, více ZDE (T: 7.12.2015)
 • Novinky (listopad 2015) - přehled/účinnost ZDE:
 1. Věstník MŽP č. 10
 2. Cenové rozhodnutí ERÚ: regulované ceny plynu, elektroenergetika, elektroenergetika NN
 3. Vyhláška kterou se mění vyhláška , o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod
 4. Vyhláška, kterou se mění vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
 5. Energetický regulační věstník 6/2015 - Cenové rozhodnutí č. 5/2015 (podporované zdroje)

 6. Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

 7. Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy
 8. Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Brdy
   
 • Vláda (2.12. 2015) - přehled/výsledky ZDE
 1. Národní program snižování emisí
 2. Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v České republice
 3. Výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování

 

 • EU: Veřejné konzultace - přehled/podklady ZDE
 1. Hodnocení ex post týkající se finanční podpory na udržitelnou městskou mobilitu a využívání alternativních paliv v městských oblastech v EU (T: 19.2.2016)
 2. Nově směrnice OZE 2020 - 2030 (T: 10.2.2016)
 3. Zjednodušení povinností týkajících se monitorování a podávání zpráv v environmentální politice (T: 10.2.2016)
 4. REACH: konzultace k omezení nebezpečných chemických látek v textilních výrobcích a oděvech pro spotřebitelské (T: 21.1.2016)
 5. Konzultace na podporu hodnocení směrnice o označování spotřeby automobile (T: 15.1.2016)

 • EU: Novinky ve věstníku EU - přehled/dokument ZDE
 1. Směrnice o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení
 2. REACH: Souhrn rozhodnutí EK týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek
 3. Prováděcí rozhodnutí Komise, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT)  pro výrobu desek na bázi dřeva
 4. Rozhodnutí Komise - ekologická kritéria pro ekoznačky EU substrátům, pomocným půdním látkám a mulči
 5. 3x provádění Nařízení - fluorované skleníkové plyny

Předpisy v procesu (ZÁKONY) - více ZDE

Senát: 2.12. 2015 (15. schůze)

 1. Energetický balíček
 2. zahájení: 9 hod

Poslanecká sněmovna: 24. 11. 2015 (36. schůze)

 1. IRZ a ISPOP
 2. Horní zákon
 3. Energetický zákon
 4. Atomový zákon
 5. Ochrana přírody a krajiny
 6. Zahájení: 14 hod

 

Více ZDE

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 Dotační okénko

 

Aktuálně:

 • 26.11.: Starý OPŽP: Pozor na aktualizaci Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory, více ZDE
 • 25.11.: Program TRIO vyhlášen, podporovány jsou i environmentální technologie a ekoinovace, více ZDE
 • 23.11.: Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016 - ZDE
 • 19.11.: OPŽP - Žájemci podali téměř 700 žádostí o podporu za téměř 5 miliard, více ZDE

 • 13.11.: MŽP spustilo národní dotace na kofinancování vodohospodářských projektů, více ZDE

 • 12.11.: OPŽP: Připravte se na novou výzvu pro energetické úspory, podklady zveřejněny! více ZDE
 • 2.11.: MMR otevřelo pro obce dotace na územní plány, více ZDE
 • 30.10.: Starý OPŽP: Termíny a instrukce pro podání žádostí o platbu, více ZDE
 • 26.10.: Aktuální Priorita představuje nové výzvy v OPŽP, více ZDE
 • 16.10.: H2020 (r. 2016 - 2017) - Na oběhové hospodářství půjde z programu EU 670 milionů eur, více ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP již ke stažení! Více ZDE
 • 21.7.: NOVÝ OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018, více ZDE

Výzvy:

 • VaVaI - program TRIO, více ZDE (T: 15.1.2016)
 • Územní plány, více ZDE (T: 15.1.2016)
 • NZÚ: Kontinuální výzvy, rodinné domy, více ZDE (T: 31.12.2021)
 • OPŽP: voda/odpady/ovzduší/ úspory energie - více ZDE (T: 5.1.2016 resp. 14.10.2016)
 • IROP: územní studie, více ZDE (T: 31. 3. 2017)
 • 9.10.: SFŽP - národní dotace Vesnice roku, více ZDE (T: 31.12.2016)
 • 16.9. IROP - regulační plány a územní plány (ORP), více ZDE (T: 31. 3. 2017)
 • 3.8.: Národní dotace: výkupy pozemků ve zvláště chráněných zemích, více ZDE (T: 31.12.2015)
 • 19.6.: Nový OPŽP (vody, odpady, ovzduší, eko. zátěže, krajina), více ZDE (T: 13.11.2015 resp. pro krajinu 14.10. a 31.12.2015)
 • 1.6.: Program LIFE: Životní prostředí a ochrana klimatu, více ZDE
 • 27.1.: Dotace na zpracování autovraků, více ZDE (T: 31.12.2015)
 • 4.6.: EUROGIA2020 - výzva k předkládání projektů nízkouhlíkových energetických technologií, více ZDE
 • Horizont 2020, EK vyzvala k podání návrhů projektů, více ZDE

 

 Novinky BOZP

 Odborné časopisy

 

11/2013
 

 

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

01.12.2015 15:47

Energetiku na MPO povede Lenka Kovačovská

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek jmenoval s účinností k 1. prosinci Lenku Kovačovskou svou...
01.12.2015 12:38

Kotlíkové dotace podpoří přechod na vytápění plynem, uhlí je podle plynařů slepá ulička

Stát v rámci kotlíkových dotací neposkytne jen dotaci na nový plynový kotel a jeho instalaci,...
01.12.2015 08:36

Projev předsedy vlády Bohuslava Sobotky na úvod Konference o změnách klimatu

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se v pondělí 30. listopadu 2015 zúčastnil setkání hlav států a...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
http://vodnihospodarstvi.cz/images/vhlogo06.jpg http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg Přidáte se?

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE