ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Listopadové číslo se věnuje tématu biologického odpadu. Redakce si popovídala se starostou vzorné obce Trojanovic v Beskydech Jiřím Novotným. V polemice zas obrátila svou pozornost ke skutečnosti, která v době růstu cen na sběrový papír náramně trápí mnohé starosty. Tématem je i ZEVO Praha Malešice z pohledu metody LCA a možné důsledky zavedení takzvané „recyklační slevy" - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Prosinec    
6.-8.12. Manažer a Auditor systémů řízení dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
6.12. SEDIMENTY A ZEMINY 2016 Most - workshop
6.12. Kvalita OVZDUŠÍ v ČR
6.12.

Konference SMART CITY EXPO 2016

7.12. Ochrana ovzduší v roce 2017
7.12. Kontraktační jednání v oboru druhotných surovin
8.12. Novela zákona o ovzduší, prováděcí předpisy, Praha
8.12. VODOPRÁVNÍ VZTAHY - VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH (Olomouc)
12.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do systému ISPOP za rok 2016 z programu EVI 8
Opakování: 13.12.2016, 3.1.2017, 4.1.2017, 5.1.2017, 11.1.2017, 12.1.2017, 24.1.2017, 25.1.2017
13.12. VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – PRAHA
13.12. ROZVOJ INTERPERSONÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ PRO PODNIKOVÉ EKOLOGY
14.12. Novela zákona o ochraně ovzduší
14.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
Opakování: 15.12.2016, 17.1.2017, 18.1.2017
16.12. iKURZ: Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
Opakování: 20.1.2017, 2.2.2017
16.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2017
24.1.-7.6.2017  Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG
Leden    
5.1.

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2017 (PRAHA - 1. termín)

11.1. ISPOP - novinky 2017
10.1. Legislativa OH po novele zákona o odpadech v praxi aneb jak správně evidovat, identifikovat a vykazovat údaje při ohlašování přepravy, produkce a nakládání s odpady
Opakování: 11.1.2017
17.1. ISPOP - NOVINKY 2017 Brno
19.1. VODOPRÁVNÍ VZTAHY - VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH (PRAHA - 2. termín)
20.1. Kontroly a provoz domácích topenišť od 1. ledna 2017
24.1. Rozhovor teorie s praxí - EIA
Únor    
1.-2.2. Vodárenská biologie 2017
2.2.

Modrá úsporám… utopie a praxe

Opakování: 7., 8., 14., 16., 21., 22., 28.2 a 2.3.

2.2. Kvalita OVZDUŠÍ v ČR
2.2.

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2017 (PRAHA - 2. termín)

9.2. Financování vodárenské infrastruktury 2017
21.-22.2. Integrovaný registr znečišťování po novele zákona č. 25/2008 Sb. Nové povinnosti a zásadní změny v ohlašovací agendě IRZ za rok 2016
21.-22.2. STROJÍRENSKÉ FÓRUM
Březen    
2.3. iKURZ: Práce s programem ENVITA Ovzduší v ohlašovací agendě za rok 2016 do ISPOP
2.3. OVZDUŠÍ - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE A POPLATKŮ - ZAMĚŘENO NA PROVOZOVATELE
7.3. Legislativa ochrany ovzduší, základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší a novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP
10.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování po novele zákona č. 25/2008 Sb. Nové povinnosti a zásadní změny v ohlašovací agendě IRZ za rok 2016
21.-23.3. TVIP 2017 - Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí
Duben    
6.-7.4. RECYCLING 2017
25.-26.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
Březen    
22.-23.5. REACH konference 2017
23.-25.5. MEZINÁRODNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

09.10.2015 11:52

Přestavba pražské čističky bude zahájena v sobotu

Praha zahájí v sobotu 10. října přestavbu Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově. Dnes nabylo platnosti stavební povolení. Stavba nové vodní linky by měla trvat 30 měsíců, poté by měl začít roční zkušební provoz. Stavba vyjde na 5,8 miliardy korun, dalších 200 milionů bude stát provoz v prvním roce jejího fungování. Stavbu bude platit Praha a Pražská vodohospodářská společnost, z evropských fondů Praha peníze nedostala. Praha se dostavbou vyhne pokutě, která městu v případě nedokončení linky hrozí. Provozovatelem čistírny by měly být Pražské vodovody a kanalizace, které mají v nájmu pražskou vodohospodářskou infrastrukturu. ÚČOV byla na Císařském ostrově uvedena do provozu v roce 1966. V 80. a 90. letech byla rekonstruována.

 

Zdroj: ČTK

09.10.2015 09:08

Interpelace na ministra: Vodohospodářské stavby ze starého OPŽP a NATURA 2000

Včera v poslanecké sněmovně byly na pořadu také ústní interpelace. Ministr životního prostředí Richard Brabec odpovídal na otázky, které se jednak týkaly doplnění soustavy NATURA 2000. Ministr ve své odpovědi připustil, že pokud Česká republika nedoplní do konce roku 2015 nařízením vlády evropsky významné lokality může to mít v teoretické rovině za následek ohrožení čerpání operačního programu životního prostředí. Druhá otázka směřovala k posunutí termínu dokončování vodohospodářských staveb ze starého OPŽP. Ministr připomenul, že se České republice nepovedlo vydobýt si pravidlo N+3 pro závěr programového období. Tedy, že platby ze strany příjemce musí být uskutečněny do 31. 12. 2015.

 

 

Doplnění soustavy NATURA 2000

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Jak jste říkal, pro velký úspěch po druhé. Vážený pane ministře životního prostředí, chtěl bych se vás zeptat na termín, kdy předložíte na vládu návrh na doplnění soustavy Natura 2000. Jak jistě víte, Česká republika má dluh v tomto doplnění, má dluh samozřejmě a povinnost vůči svým závazkům v Evropské unii. K doplnění soustavy Natura 2000 vás vyzval svým usnesením i podvýbor pro ochranu přírody a krajiny, který zasedal v letošním roce a přijal usnesení na urychlené doplnění. To znamená, otázka je: V jakém termínu předložíte onen návrh na doplnění? Děkuji.

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, pane předsedající. Vážený pane poslanče, kolegyně, kolegové, jak jste správně uvedl, skutečně je tady povinnost pro Českou republiku doplnit do konce roku 2015 nařízením vlády tyto evropsky významné lokality. Rozjeli jsme proces mezi resorty v červenci. V současné době dokončujeme vypořádávání připomínek. Těch zásadních připomínek přišlo celkem víc jak 200. A není tajemstvím, že jsou tam samozřejmě sporné lokality, které vyvolávají poměrně kontroverzní reakce u řady resortů, a je to řekněme pět až šest lokalit týkajících se například Labe a dalších oblastí. V současné době jsme vlastně na konci vypořádávání připomínek na úrovni náměstků ministrů. Tento proces by měl být ukončen příští týden. Následně budeme ještě vypořádávat na úrovni ministrů. Takže očekávám, že ten materiál předložíme do vlády do konce listopadu letošního roku.

Poslanec Michal Kučera: Chtěl bych poděkovat za konkrétní termín. To je myslím velice důležité, že existuje listopad letošního roku. Jenom bych chtěl upozornit, že i v případě těchto sporných nebo dle slov ministra Brabce sporných lokalit v případě, že nedojde k doplnění nebo splnění toho závazku, že to může znamenat ohrožení čerpání operačního programu životního prostředí. To znamená, pokud nedoplníme soustavu v termínu, o kterém se tady bavíme, tak to čerpání může být ohroženo, jestli si tohle uvědomujete, případně jestli máte připravenou nějakou záložní variantu.

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Ano, takové ohrožení tady skutečně minimálně v teoretické rovině je. Dokonce je s Českou republikou už v této chvíli vedeno řízení zvané EU-Pilot, což je první stupeň před případným nebezpečím infringementového řízení. Pevně věříme, že se nám podaří dohodnout s resorty takový kompromis a konec konců i s Evropskou komisí, který bude vyhovovat všem stranám, a nebude to jednoduché. Teď bych nechtěl hovořit o nějakém záložním řešení, protože je to předčasné, ale pevně věřím, že k dohodě dojde, a samozřejmě mezitím už průběžně jednáme i s Evropskou komisí.

 

Posunu termínů dokončení staveb z OPŽP 2007 - 2013

Poslanec Václav Horáček: Vážený pane ministře, děkuji za slovo, vážený pane předsedající, já se chci jenom dotázat ve věci poslední výzvy z operačního programu životní prostředí na stavbu kanalizací. Došlo k tomu, že Státní fond životního prostředí uvolnil poměrně značné prostředky na dočerpání prostředků v rámci tohoto operačního programu na období 2007 - 2013. Byly tam poměrně šibeniční termíny, protože stavby se zahajovaly a musely se dokončit v letošním roce. Ale jsou signály z různých staveb, že je problém ty stavby do konce roku dokončit. Dochází k tomu, že se termíny neplní, že nastává zimní období, během kterého z technologických důvodů nelze některé práce dokončit.

Tak jsem se chtěl zeptat, jestli je možné v rámci, řekněme, dodržení technologický postupů a dodržení kvality vykonávaných prací posunout tyto termíny, aby nedošlo k poškození, řekněme, nebo nedodržení kvality těchto staveb. Já vím, že jsme vázáni předpisy programu příslušného, vázáni zřejmě i smlouvami, dohodami s Evropskou unií. Přesto si dovoluji požádat, aby tyto stavby měly termín prodloužený, pokud je to možné, aby nedocházelo, řekněme, k nekvalitním pracím. Děkuji.

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, pane předsedající. Vážený pane poslanče, jak říká Karel Gott, to jsem opravdu nečekal, že se ještě na mě dostane s touto interpelací. Já vás zklamu, ale myslím si, že vy to čekáte, že vás trochu asi zklamu, protože bohužel, České republice se nepovedlo přes veškerou snahu na různých úrovních vydobýt si pravidlo N+3 pro závěr programového období.

My jsme tušili, že celá řada projektů bude mít velké problémy, také proto jsme, myslím, že velmi intenzivně společnou prací ministerstva životního prostředí, a především Státního fondu životního prostředí řídili ty projekty především v té prioritní ose číslo 1, tedy ty vodohospodářské projekty, které mají velmi dlouhou dobu realizace a byly značně zanedbány s cílem v podstatě zrušit ty projekty nebo odstoupit od těch projektů, kde hrozilo akutní riziko, že nebudou dokončeny. V současné době řídíme doslova individuálně stále ještě několik set, nebo dokonce první tisíce těchto projektů, byly jich desítky tisíc, myslím celkově těchto projektů jsou stále ještě desítky, a některé z nich využily možnost tzv. fázování, tedy rozdělení, částečně přenesení do nového programového období 2014 - 2020. Někde už to opravdu nešlo, ale skutečně to pravidlo způsobilosti výdajů stanoví zcela nekompromisně, že platby ze strany příjemce musí být uskutečněny do 31. 12. 2015.

My jsme tam, kde skutečně jsme měli podezření nebo indikaci toho rizika, tak tam řídící orgán operačního programu životního prostředí odstupoval od registračních listů, a všem ostatním příjemců je poskytována maximální podpora včetně práce na fondu v sobotu a v neděli, nebo do pozdních večerních hodin, tak abychom minimalizovali riziko, že ty projekty nebudou dokončeny. Ale skutečně nelze vyloučit, že některé projekty nebude možno dokončit, např. z důvodu výběrového řízení nebo stížností na ÚOHS do konce prosince, ale já doufám, že to budou jednotky projektů. Ještě před rokem nám hrozilo, že těch projektů budou stovky. Děkuji.

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za odpověď. Přesto ještě na základě zkušeností, které jsou, si dovolím poprosit Ministerstvo životního prostředí a Státní fond, aby případně v rámci projednávání zákona o zadávání veřejných zakázek reagoval na podněty z některých realizací. Dochází k tomu, že je soutěž na dodávku třeba kanalizací soutěžena na cenu. Jenom na cenu. A firma, nebo investor, který má šibeniční termín, tak se bojí v případě nejnižší dodávky, i když je to, řekněme, firma bez nějaké historie, neuzavřít smlouvu, a dochází k tomu, že potom se třeba účastní stavby konsorcium, které je zaštítěno nějakou firmou, která se pak na stavbě ani neukáže, a ve výsledku to dělá firma, která nemá autorizaci, má třeba jednoho technika, má pět zaměstnanců a zadává to jiným firmám, které se tam potom po té stavbě potulují. (Připomínka předsedajícího: Čas.)

Čili toto je vážná věc, která by se měla řešit do budoucna, aby nedocházelo k tomu, co se dnes na stavbách děje. Děkuji.

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Ani to jsem nečekal, ale o to víc si toho vážím. Já vás chci ujistit, pane poslanče, že tomu věnujeme velkou pozornost. A víte dobře, že ona to je samozřejmě společná odpovědnost především na základě zákona o veřejných zakázkách nebo zadávání veřejných zakázek, který teď brzy bude ve sněmovně v projednávání, a někde bohužel ta možnost, posuzovat to jinak, než na cenu, nebyla. Nový zákon určitý nový prostor na toto vytvoří. Máte pravdu, k těm případům skutečně docházelo, a v řadě případů dokonce byly i předmětem korekcí. Dokonce některé projekty na základě toho byly i zrušeny a v některých případech v tom obce byly nevinně, ale přesto bohužel ten řídící nebo auditní orgán musel rozhodnout o zrušení projektu. Nic jiného mu nezbylo, protože by se jinak sám vystavoval sankci. Děkuji.

09.10.2015 07:45

Spalovna odpadu u Plzně je opět bez stavebního povolení

Spalovna odpadu v Chotíkově u Plzně, která je prakticky dokončená, opět přišla o pravomocné stavební povolení. Krajský soud v Plzni totiž vyhověl aktivistům, kteří napadli rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje. Ten na začátku července řekl, že stavební povolení pro spalovnu je platné.

Podle čtvrtečního vyjádření soudce Krajského soudu v Plzni Václava Roučky má rozhodnutí KÚ Středočeského kraje vady, kvůli kterým je nutné, aby byla věc projednána znovu. Soud už proto rozhodnutí KÚ Středočeského kraje zrušil. Nejzákladnější chyba se podle jeho slov stala v tom, že středočeský KÚ posuzoval odvolání podle právního stavu, který byl v době, kdy rozhodoval Městský úřad v Nýřanech. To bylo v roce 2013. „Jenže středočeský krajský úřad byl povinen rozhodovat podle právního stavu, který platil v době, kdy on sám rozhodoval, což bylo v červnu 2015. To znamená, že měl prakticky použít novelizované znění zákona o vlivu záměru na životní prostředí, což neudělal,“ vysvětlil Roučka s tím, že tato novela platí od 1. dubna 2015. Více ZDE

 

Související článek:

Soud dal znovu za pravdu aktivistům, spalovna ohrožena (DENÍK.cz, 8.10.2015)Zdroj: http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/soud-dal-znovu-za-pravdu-aktivistum-spalovna-ohrozena-20151007.html

 

Zdroj: iDNES.cz

 

08.10.2015 17:36

Prezentace z konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ zveřejněny!

Dne 6. a 7. se uskutečnil druhý ročník národní konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ, které pořádalo České ekologické manažerské centrum. Obsahově se konference se zaměřila jak na komunální tak i na podnikové odpady.

Zástupci Ministerstva životního prostředí představili stav legislativy Programu předcházení vzniku odpadů a jeho postupné plnění. Dále hovořili na téma prevence vzniku obalových odpadů podle zákona o obalech a představili i aktuální informace týkající se omezování spotřeby plastových odnosných tašek v ČR v návaznosti na novou evropskou legislativu. Konference také představila předcházení odpadů v nové metodice POH obcí.

Z pohledu podnikových odpadů byly účastníkům předneseny dobrovolné nástroje jako možná cesta k předcházení vzniku podnikových odpadů. Samostatné přednášky se věnovaly environmentálnímu účetnictví a čistší produkci. Nechyběly příklady prevence vzniku odpadů například při výstavbě silnic ani v automobilovém průmyslu.

 

Přednášky si můžete stáhnout - ZDE. Video připravujeme!

 

 

 

 

 

08.10.2015 10:58

Hlášení přes systém ISPOP - vody, odpady, ovzduší, IRZ

Společnost EKONOX, s. r. o. Vás srdečně zve na námi pořádaný workshop „Hlášení přes systém ISPOP - vody, odpady, ovzduší, IRZ“, který se uskuteční dne 22. 1. 2016 v Pardubicích.

Již třetím rokem jsme si pro Vás připravili workshop v oblasti zpracování jednotlivých hlášení, které máte jako provozovatelé zařízení povinnost zasílat v zákonných termínech každoročně přes systém ISPOP.

Workshop je koncipován do čtyř částí dle jednotlivých ohlašovacích povinností z oblasti vod, ovzduší, odpadů a IRZ. V  každém okruhu budou účastníci stručně seznámeni se základními povinnostmi dle platné legislativy, a bude předvedena praktická ukázka vyplnění formulářů pro vybrané modelové příklady.

Součástí workshopu bude také seznámení s novinkami, které se budou týkat tohoto či příštího ohlašovacího období. U jednotlivých ohlašovacích povinností Vás rovněž upozorníme na nejčastější chyby či nedostatky hlášení.

Bližší informace naleznete v závazné přihlášce ZDE.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

08.10.2015 10:56

Ekologický audit Vaší společnosti - provozování v souladu s legislativou (nejčastější chyby, příklady z praxe)

Společnost EKONOX, s. r. o. Vás srdečně zve na námi pořádaný seminář „Ekologický audit Vaší společnosti - provozování v souladu s legislativou (nejčastější chyby, příklady z praxe)“, který se uskuteční dne 27. 11. 2015 v Pardubicích.

Nahlásila se k Vám kontrola některého z orgánů státní správy? Nejste si jisti, zda-li vše provozujete v souladu s platnou legislativou v oblasti životního prostředí? Máte zpracované všechny potřebné dokumenty? Zaregistrovali jste aktuální změny zákonů a nejste se zcela jisti, jestli z nich pro Vás nebudou vyplývat nové povinnosti?

Cílem našeho setkání by mělo být seznámit Vás se všemi povinnostmi, které jako provozovatel zařízení máte dle legislativy, aniž byste museli hledat v  příslušných právních předpisech. Jednotlivé oblasti budeme prokládat příklady z praxe, prostor zde bude také věnován vzájemné diskuzi s Vámi.

Bližší informace naleznete v závazné přihlášce - ZDE.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

08.10.2015 09:56

Evropský parlament schválil omezení emisí ze středních spalovacích zdrojů

Poslanci Evropského parlamentu včera podpořili návrhy na omezení emisí oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze středních spalovacích zařízení. Mezi ta patří generátory elektřiny či systémy k vytápění a chlazení v obytných domech, bytech či průmyslových zařízeních. Na nových pravidlech se poslanci neformálně dohodli s ministry členských států. V oblastech, kde dochází k porušování unijních norem kvality ovzduší, však členské státy budou muset posoudit, zda není potřeba zavést přísnější limity.

“Tato legislativa zaplňuje mezeru v legislativě mezi směrnicí o ekodesignu, která stanovuje standardy pro spalovací zařízení s příkonem do 1MW, a směrnicí o průmyslových emisích, týkající se zařízení nad 50MW. Emisní limity byly stanoveny na ambiciózní úrovni, tak aby se postupně zlepšovala kvalita ovzduší. Obsahují také náležité záruky pro provozování stávajících zařízení, zejména těch malých s příkonem do 5MW, které využívají především malé a střední podniky a poskytovatelé veřejných služeb a které jsou důležité pro vytápění škol, nemocnic a univerzit,” uvedl zpravodaj EP Andrzej Grzyb (ELS, PL). Dohodu s Radou podpořili poslanci poměrem hlasů 623 (pro): 70 (proti): 12 (zdrželo se hlasování).

Limity pro nová zařízení nabydou právní platnosti za tři roky. Stávající zařízení s jmenovitým tepelným příkonem přes 5MW budou muset plnit stanovené maximální hodnoty pro emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku a prachu od roku 2025. Nejmenší zařízení, s jmenovitým tepelným příkonem mezi 1 a 5MW, která jsou využívána zejména malými a středními podniky, budou nové emisní stropy dodržovat od roku 2030.

Legislativa členským státům nebrání stanovit přísnější standardy, než jaké udává nová směrnice. Poslanci v jednáních prosadili, aby v oblastech, v nichž jsou porušovány unijní standardy kvality ovzduší, vnitrostátní úřady posoudily, zda není potřeba zavést přísnější emisní limity.

V EU je zhruba 143 000 “středních” spalovacích zařízení s jmenovitým tepelným příkonem mezi 1 a 50 MW. Používají se k výrobě elektřiny, k vytápění a chlazení v obytných domech či bytech a k výrobě tepla či páry pro průmyslové procesy. Tato zařízení jsou významným zdrojem emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku a prachu, jež jsou škodlivé pro kvalitu ovzduší v městských oblastech.

Zatímco malá spalovací zařízení pokrývá unijní legislativa týkající se ekodesignu a velká spalovací zařízení spadají pod pravidla směrnice o průmyslových emisích, emise ze středních spalovacích zařízení nebyla na úrovni EU dosud regulována.

Nové limity bude pro jejich vstup v platnost ještě muset formálně schválit Rada EU (Rada ministrů).

08.10.2015 09:05

Reportáž z Národního konventu EU o oběhovém hospodářství

DÍLČÍ DOPORUČENÍ V pátek 25. září 2015 se uskutečnila debata k tématu oběhového hospodářství, které se zúčastnili zástupci státní správy, politické reprezentace, institucí EU, byznysu, sociálních partnerů, akademické obce nebo neziskového sektoru. Kulatý stůl se zaměřil na debatu o podmínkách potřebných k přechodu k oběhovému hospodářství v České republice. Účastníci také prodiskutovali nastavení cílů, postupů a nástrojů nakládání s odpady k zajištění efektivního využívání zdrojů. V neposlední řadě bylo tématem kulatého stolu podoba evropské legislativy v oblasti oběhového hospodářství.

Zanedlouho můžeme očekávat doporučení. Dílčí výstupy, které zazněly v prezentaci Vladimíra Dobeše ze společnosti EMPRESS tento týden na konference Předcházení vzniku odpadů (PVO) uvádíme níže (prezentace z konference PVO budou dostupné na www.tretiruka.cz během dnešního dne a najdete je následně ZDE).

Kulatý stůl uspořádal Národní konvent o EU.

 

Dílčí výstupy Kulatého stolu k oběhovému hospodářství:

 • V České republice je potřeba vytvořit podmínky pro rozvoj oběhového hospodářství. Základem je politický leadership na úrovni vlády, stanovení jasné strategie, jakých cílů chce ČR dosáhnout a jejich naplňování konkrétními aktivitami.
 • Oběhové hospodářství je potřeba pojmout v širokém kontextu managementu přírodních zdrojů se zaměřením nejen na odpadové hospodářství a recyklaci, ale na celý životní cyklus produktů a účinné využívání zdrojů v rámci hodnotových (dodavatelských) řetězců.
 • Finanční podpora z veřejných prostředků na projekty oběhového hospodářství by měla směřovat na aktivity s dlouhodobými přínosy, zejména na inovační projekty, investice do vědy a výzkumu a vzdělávání.
 • Česká republika by se měla zabývat otázkou změn v daňovém systému, které by vedly k vyšší atraktivitě a výhodnosti aktivit směřujících k zavádění oběhového hospodářství. V tomto směru je možné uvažovat též o tzv. ekologické daňové reformě – tj. přesunu zdanění z práce na využívání přírodních zdrojů, spotřebu a znečišťování.
 • Na evropské úrovni by měla Česká republika prosazovat harmonizaci a standardizaci definic, výpočtů, statistiky a monitoringu v oblasti odpadového hospodářství. Zároveň by měla být odstraněna duplicita vykazování na národní úrovni.
 • Regulatorní požadavky musí být stanoveny jednotně na úrovni EU; členské státy by neměly mít možnost stanovovat požadavky na národní úrovni, aby nebyl narušen systém volného obchodu a společný evropský trh.
 • Česká republika by se měla zabývat otázkou změn v daňovém systému, které by vedly k vyšší atraktivitě a výhodnosti aktivit směřujících k zavádění oběhového hospodářství. V tomto směru je možné uvažovat též o tzv. ekologické daňové reformě – tj. přesunu zdanění z práce na využívání přírodních zdrojů, spotřebu a znečišťování.
 • V oblasti odpadového hospodářství musí být kladen hlavní důraz na předcházení vzniku odpadu. Dále by měla Česká republika zvýšit poplatky za ukládání odpadů na skládky, a tím podpořit technologie na materiálové (příp. energetické) využití odpadu.
 • Na evropské úrovni by měla Česká republika prosazovat harmonizaci a standardizaci definic, výpočtů, statistiky a monitoringu v oblasti odpadového hospodářství. Zároveň by měla být odstraněna duplicita vykazování na národní úrovni.
 • Regulatorní požadavky musí být stanoveny jednotně na úrovni EU; členské státy by neměly mít možnost stanovovat požadavky na národní úrovni, aby nebyl narušen systém volného obchodu a společný evropský trh.

 

Reportáž z Národního konventu EU o oběhovém hospodářství:

 

08.10.2015 08:13

Nabídka a poptávka zajímavých technologií pro životní prostředí

Enterprise Europe Network zveřejnil aktuální inovativní nabídky a poptávky zahraničních firem. Například italský vynálezce vyvinul nové řešení anti-smogového filtru, britská firma zas vyvinula zařízení pro snížení emisí u spalovacích motorů. Skotský podnik poptává inovativním využití plastového odpadu a španělská vyvinula ekologický způsob odstraňování natištěné barvy z plastové fólie. Další informace je možné získat na info.een@tc.cz nebo na telefonu 234 006 173.


 

Technologie anti smogového filtru

Italský vynálezce vyvinul nové řešení anti-smogového filtru. Ten snižuje emise CO2 a velmi redukuje NOx a SOx , které způsobují kyselé deště a skleníkový efekt. V mnoha cílových odvětvích tento systém může významně přispět k řešení problematiky životního prostředí. Vynálezce hledá výrobní firmy, které mají zájem vyvíjet, vyrábět a distribuovat technologii na bázi licenční smlouvy nebo smlouvy o technické spolupráci.

Zařízení pro snížení emisí u spalovacích motorů
Britská firma vyvinula zařízení, které lze montovat na motory vozidel s cílem zlepšit výkon a výrazně snížit emise výfukových plynů. Zařízení je účinné pro vznětové motory a vede ke snížení spotřeby paliva těžkých přepravních nákladních automobilů až o 20 % a snížení NOx až o 85 %. Společnost hledá joint-venture partnery z automobilového průmyslu nebo zařízení a strojů z těžkého průmyslu pro uvedení technologie na trh.

Technologie odstraní natištěnou barvu z plastové fólie ekologickým způsobem
Španělská společnost vyvinula nový proces pro odstranění natištěné barvy z plastových fólií používaných na pružné obaly bez použití jakékoliv organického rozpouštědla. Získá se čistá surovina bez inkoustu s vyšší ekonomickou hodnotou, oproti stejnému recyklátu s inkoustem použitelný pouze na např. odpadové pytle. Tato technologie byla úspěšně testována na průmyslové úrovni. Společnost hledá průmyslové podniky, které mají zájem o licenční smlouvu nebo dohodu o technické spolupráci.

Poptávka po inovativním využití plastového odpadu
Skotský podnik, který se zabývá recyklací odpadů, hledá inovativní způsob recyklace plastů, zejména plastů s vysokou hustotou (HDPE), polypropylenu (PP) a (PET) k výrobě nových produktů. Firma by ráda spolupracovala s průmyslovými či akademickými partnery na základě licenční smlouvy nebo obchodní smlouvy.
 

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně veřejného zdraví, VÍCE (T: 19.12.2017)

 • Strategický rámec Česká republika 2030, VÍCE (T: 2.1.2017)

 • Novela vyhlášky o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, VÍCE (T: 13.12.2016)

 

Novinky - prosinec 2016

 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů


Vláda - 23.11. 2016

 • Aktualizace Státní politiky životního prostředí ČR 2012 – 2020
 • Senátní návrh zákona - novela energetického zákona - podpora pro malé vodní elektrárny
 • Program revitalizace Krušných hor

Senát - 30.11. 2016 (2. schůze)

 • Balíček ke snižování emisí skleníkových plynů
   

PSP ČR - 29.11. 2016 (53. schůze)

 • Obaly
 • Ovzduší (PHM)
 • Ozonová vrstva
 • Ochrana přírody a krajiny

 

EU - veřejné konzultace

 • Veřejná konzultace o zvažovaných politických opatřeních ke stanovení minimálních požadavků na kvalitu opětovně využívané vody v Evropské unii (T: 27.1.2017)
 • Veřejná konzultace v souvislosti s hodnocením nařízení REACH v rámci programu REFIT (T: 28.1.2017)
 • Hodnocení směrnice 2009/119/ES, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů“ (T: 11.11.2016)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2114 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se stanovují množstevní limity a přidělují kvóty na období od 1. ledna do 31. prosince 2017 pro látky regulované nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2091 ze dne 28. listopadu 2016 o neidentifikování látky hexamethylendiakrylát (hexan-1,6-diol-diakrylát) (HDDA) jako látky vzbuzující mimořádné obavy
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2071 ze dne 22. září 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757, pokud jde o metody monitorování emisí oxidu uhličitého a pravidla pro monitorování dalších příslušných informací
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1926 ze dne 3. listopadu 2016 o schválení fotovoltaické střechy nabíjející akumulátor jako inovativní technologie ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 2.12.: MŽP podpoří obce při vypracování územních studií krajiny, VÍCE
 • 1.12.: Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK na rok 2017, VÍCE
 • 21.11.: Nová výzva podpoří výstavbu nízkoenergetických BD, zelené střechy a využívání tepla z odpadní vody, VÍCE

 • 15.11. MPO vyhlásilo nové výzvy v OP PIK - Potenciál, technologie a Smart grids, VÍCE

 • 10.11.: MŽP vyhlásilo nové dotace na pořízení aut s alternativním pohonem, VÍCE

 • 31.10.: MŽP vyhlásilo nové dotace proti povodním i suchu, VÍCE
 • 25.10.: MPO vyhlásilo nové výzvy k šesti dotačním programům podpory OP PIK, VÍCE
 • 24.10.: Návo Priorita SFŽP ukazuje, jak je voda vzácná, VÍCE

 • 20.10. Do konce roku 2016 vyhlásí OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost dalších 14 výzev ,VÍCE
 • 19.10.: MZe vyhlásilo druhou výzvu "Drobné vodní toky a nádrže", VÍCE
 • 18.10.: MMR vyhlásilo dotace pro obce na pořízení územních plánů, VÍCE
 • 13.10.: Skoro 1 miliarda korun na důležité vodohospodářské projekty i zajištění nestabilních svahů, VÍCE

 • 11.10.: SFŽP vyhlásil nové výzvy na zvýhodněné půjčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE
 • 7.10.: MŽP vyhlásilo nový dotační program na likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE
 • 6.10.: Novinka MŽP: 100 milionů putuje do obcí na výstavbu domovních čistíren odpadních vod, VÍCE
 • 5.10.: Na obnovu zeleně ve městech a obcích MŽP posílá 40 milionů korun, VÍCE
 • 14.9.: SFŽP aktualizoval Pravidla podpory a Harmonogram výzev na rok 2016, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2016 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE
 • Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016 - ZDE

Výzvy:

 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • SFŽP: Udržitelná městská doprava a mobilita, VÍCE (T: 31.3.2017)

 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)
 • MZe: Drobné vodní toky a nádrže", VÍCE (T: 30.11.2016)
 • MMR: dotace na pořízení územních plánů, VÍCE (T: 30.12.2016)
 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • SFŽP - národní dotace: obnova zeleně VÍCE (T: 28. 2. 2017)
 • OPŽP: Ochrana přírody - VÍCE (T: 30.11.2016)
 • OPŽP: Likvidace ekologických zátěží - VÍCE (T: 6.1.2017)
 • OPŽP: Vodovody a kanalizace - VÍCE (T: 19.1.2017)
 • SFŽP - národní dotace: environmentální vzdělávání školy - VÍCE (T: 31.10.2016)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • OPŽP: Odpadové hospodářství - VÍCE (T: 30.11.2016)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPŽP: Energetické úspory - veřejné budovy - VÍCE (T: 20.12.2016)
 • Autovraky - národní dotace SFŽP - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • Národní dotace (SFŽP): Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón - VÍCE (T: 30.10.2016)
 • OPŽP - energetické úspory - VÍCE (T: 15.4.2016 resp. do 21.12.2016)
 • NZÚ: Kontinuální výzvy, rodinné domy- VÍCE (T: 31.12.2021)
 • IROP: územní studie - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • SFŽP: národní dotace Vesnice roku - VÍCE (T: 31.12.2016)
 • IROP: regulační plány a územní plány (ORP) - VÍCE (T: 31. 3. 2017)
 

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE