Jaké informace v oblasti ŽP jsou důležité?

DOPORUČUJEME!

Nový diskuzní pořad:

 

Reklama

 Nepřehlédněte

 

 • Vláda: 24.6.2015, program/výsledky ZDE

 • PSP ČR: (29. schůze od 16.6.2015), výsledky ZDE

 • Senát: (9. schůze, 17.6.2015), program ZDE

 • LRV: 23.4.2015, program/výsledky ZDE

 • EU - přehled dění: více ZDE

 • EU - rekapitulace (květen): ZDE

 

 • PRŮZKUM: Jaké informace v oblasti životního prostředí jsou důležité? Více ZDE

 • PŘIPOMÍNKY: Novela zákona o ochněně ovzduší, více ZDE

 • PŘIPOMÍNKY: Novela stavebního zákona má zjednodušit a zrychlit povolovacích řízení, více ZDE

 • NOVÉ DOTACE: MŽP vyhlásilo první výzvy z nového OPŽP 2014–2020, více ZDE

 • NÁZOR: Novela EIA účinná od dubna letošního roku – další zhoršení již tak neudržitelného stavu v oblasti povolování staveb, více ZDE

 • MŽP dokončilo novelu zákona o IRZ a ISPOP, více ZDE

 

 


 

Věrnostní karty na rok 2015 již v prodeji!

 
 • NOVINKA: SMS zprávy na mobil
 • Přístup do rubriky "Právo" (náhled)
 • Jste součástí procesu vzniku nové legislativy
 • Aktuální novinky na email
 • Emailový zpravodaj 1x týdně
 • Slevy na vzdělávací akce a odborné periodikum

Další informace ZDE.
 

 

Odkrývá obsah, který NENÍ ostatním DOSTUPNÝ.

 


 

Třetíruka.cz a chytré RSS aplikace:

Nalaďte si portál také v chytrých aplikacích jako je například Feedly, qReadr, FeedMe atd. Jako zdroj informací prosím využijte: http://odpady.webnode.cz/rss/all.xml


 Přehled veřejných zakázek

 

Předmět zakázky Zadavatel


 

Pozor probíhá testovací fáze! Data poskytuje ze své databáze společnost NESS Czech s.r.o., která spravuje portál Zakázky plus (www.zakazky-plus.cz). Data jsou pravidelně získávána ze serverů vestnikverejnychzakazek.cz a jsou ručně čištěna na úrovni identifikace zadavatelů a dodavatelů. V případě jakéhokoli dotazu se neváhejte obrátit na e-mail: CZ-zakazky-plus@ness.com.

 Odpadové fórum aktuálně

 

Červnové číslo se tematicky zaměřuje na nebezpečné odpady a to z pohledu strategie, cílů a změny hodnocení nebezpečných vlastností. V rámci polemiky se redakce zaměřila na mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadu, kde hledala odpověď na otázku, zda jsou tato zařízení pro odpadové hospodářství dobrým řešením nebo přítěží. V pravidelné rubrice Pod lupou odpovídá soudní znalec na otázku v kontextu integrované povolení a provoz kompostárny. V rubrice Řízení se redakce vrací k výsledkům průzkumu k BRKO. Rozhovor vedla redakce s náměstkyní MŽP B. Peštovou.

 

 

 

 

 

 • Časopis ODPADOVÉ FÓRUM je odborný měsíčník zabývající se všemi aspekty, které souvisejí s odpadovým hospodářstvím.
 • WASTE FORUM je elektronický recenzovaný časopis zaměřený na vědecké práce s tématikou odpadů.

 Reklama

 

 Odborné akce

     
16.7. Energetické audity a ISO 50001
31.7. Čistírny odpadních vod pro skupiny domů a menší obce
11.8. Legislativa nakládání s odpady v roce 2015 aneb jak být vždy o krok napřed
Opakování: 12 a 13.8.
28.8. Možnosti úspor v restauracích a hotelových provozech
3.9. Energetické audity a ISO 50001
7.-10.9. XXIII.Mezinárodní kongres a výstavu  ODPADY - LUHAČOVICE 2015
9.9.

Chemická legislativa

Opakování: 10.9.

14.-18.9. ENVIBRNO
15.9.

Ochrana ovzduší - legislativní novinky

Opakování: 16.9.

15.-16.9.

Těžba a její dopady na životní prostředí VI

15.-19.9. FOR WASTE & WATER
15.-19.9. FOR THERM
15.-19.9. FOR ARCH
15.-19.9. FOR WOOD
16.-18.9.

11. bienální konference VODA 2015

17.-18.9. Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje
17.9. Novinky vyplývající z novely zákona č. 100/2001 Sb., v návaznosti na územní a stavební řízení (Praha)
25.9. Objekty parkovacích ploch
1.-2.10. XV. ročník mezinárodní konference a výstavy
Městské vody 2015
6.-8.10.

20. konference Zdraví a životní prostředí

7.10.

Chemická legislativa v praxi a povinnosti v dodavatelském řetězci

Opakování: 8.10.

8.-9.10 ENVIROMANAGEMENT 2015 (Slovensko)
8.10. SYSTÉM ŘÍZENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU - ISO 14001 (Hradec Králové)
12.10.

Požadavky ISO 14001 na systém managementu životního prostředí

13.10.-
26.11.
OBSLUHA ČOV - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT (Hradec Králové)
13.10.

Obaly a obalový zákon v praxi

Opakování: 14. a 15.10.

13.10. ÚVOD DO VODNÍHO PRÁVA I. ČÁST
20.10.

Integrovaný registr znečišťovatelů - IRZ a evropský E-PRTR

Opakování: 21. a 22.

20.10. ÚVOD DO VODNÍHO PRÁVA II. ČÁST
21. - 22.10.

ANAEROBIE 2015

22.10. SYSTÉM ŘÍZENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU - ISO 14001 (Brno)
30.10. Flotace a další procesy pro průmyslové vody
3.11. „DUSÍK PRAKTICKY“ aneb „Kdo nechápe proměny dusíku, nemůže efektivně navrhovat a posuzovat ČOV“ (Brno)
5.11. EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 39/2015 SB., (NOVELA EIA) – APLIKACE NOVELY EIA V PRAXI
5.11. „DUSÍK PRAKTICKY“ aneb „Kdo nechápe proměny dusíku, nemůže efektivně navrhovat a posuzovat ČOV“ (Praha)
26.11. SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
27.11. Inovace v oblasti domovních čistíren odpadních vod
9.12.

Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do systému ISPOP z programu EVI 8

Opakování: 10.12., 5.1., 6.1., 7.1., 12.1., 13.1., 26.1., 27.1., 28.1., 8.2.

14.12.

iKURZ: Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2015 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích

Opakování: 25.1.

15.12.

Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2015 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích

Opakování: 16.12., 17.12., 19.1., 20.1., 21.1.

18.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2016
25.1.-
17.6.2016
PODNIKOVÝ EKOLOG - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT (Hradec Králové)

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 

Chci zařadit akci do kalendáře, více ZDE

 


Důležité dokumenty

 

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Politika druhotných surovin ČR

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Program předcházení vzniku odpadů (PVO) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Plán legislativních prací vlády na rok 2015 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Plán přípravy vyhlášek na rok 2015

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zpráva o životním prostředí 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Návrh aktualizované Surovinové politiky ČR http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Historická ročenka statistiky energetiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

EXKLUZIVNĚ: Strategie Vlády ČR v oblasti životního prostředí a energetiky v rámci působení ČR v EU

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
EXKLUZIVNÍ přehled všech 36 návrhů na opatření, které schválila vláda v rámci tzv. EKOAUDITU http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

 

Novinky

14.04.2014 20:17

Veřejná ochránkyně práv a kácení dřevin na soukromých zahradách

Vyhláška týkající se povolování kácení dřevin přinesla některá kontroverzní pravidla a to zejména spornou definici zahrad a vynětí kácení v nich z povolovacího režimu, která se stala okamžitě předmětem kritiky odborné i laické veřejnosti. Ministerstvo životního prostředí přislíbilo zástupci ochránkyně vyhlášku novelizovat a zohlednit jeho výhrady.

Soused pokácel krásnou vzrostlou lípu na vaší ulici v samém centru města a žádné úřední svolení k tomu nepotřeboval. Prostě mu stínila a už ho nebavilo neustále čistit okapy na svém domě. Rostla u jeho domu na předzahrádce za plotem. Vy jste naopak kvůli pokácení dožívající třešně u své neoplocené chaty v zahrádkářské kolonii nuceni žádat o povolení městský úřad. I tohle jsou důsledky vyhlášky týkající se povolování kácení dřevin, kterou v červnu loňského roku spěšně podepsal tehdejší odstupující ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Některá kontroverzní pravidla, jež tato vyhláška přinesla (zejména sporná definice zahrad a vynětí kácení v nich z povolovacího režimu), se stala okamžitě předmětem kritiky odborné i laické veřejnosti a vyvolává celou řadu otázek. Budou se teď v Česku masivně oplocovat pozemky kolem bytových či rodinných domů, aby na nich bylo možné kácet stromy podle libosti? I to totiž s novou vyhláškou hrozí. Má mít přednost zájem na ochraně dřevin, které po řadu let utvářely obraz veřejného prostoru, přestože vyrostly na soukromé zahradě? Nebo je správné upřednostnit právo majitele pokácet strom, který mu listím zanáší okapy a větvemi poškozuje fasádu?

Zástupce veřejné ochránkyně práv se připojil ke kritice vyhlášky a doporučil ministerstvu, aby ji novelizovalo. Příslibu se mu dostalo, ale nějakou dobu to potrvá. Novela bude muset vybalancovat soukromý a veřejný zájem.

Úmysl vyhlášky byl dobrý – usnadnit život majitelům zahrad. Jenže i cesta do pekla může být dlážděná dobrými úmysly, a tak dnes majitel může u svého domu v oplocené zahradě bez ptaní pokácet i strom, který na daném místě rostl desítky let a dotvářel podobu veřejného prostoru.

K podobným střetům soukromého a veřejného zájmu dochází například na hřbitovech, kde veřejná zeleň svými kořeny, větvemi a listím poškozuje soukromé náhrobky. Jejich majitelé často žádají správce hřbitova, aby strom, jehož kořeny ničí náhrobek, pokácel. I v těchto případech musí správce hřbitova pečlivě zvažovat veřejný zájem na zachování pietní atmosféry hřbitova, kterou do značné míry utvářejí právě i vzrostlé stromy, ale na druhé straně musí brát ohled také na zájem nájemců hrobových míst na ochraně jejich náhrobků.

Tyto příklady dokumentují, že ve společnosti čím dál častěji dochází ke kolizi veřejných a soukromých zájmů, a je zřejmé, že právní předpisy jen velmi obtížně nalézají vyvážený přístup tak, aby výsledné řešení bylo pro obě strany spravedlivé. Přitom i samotné vnímání, co je spravedlivé řešení, může být mnohdy velmi subjektivní.

 

Foto: Wikimedia.org (Autor: Mirek2567)

14.04.2014 14:51

U OPPI selhává kontrolní systém, NKÚ našel chyby u třetiny kontrolovaných projektů

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na poskytování dotací z operačního programu Podnikání a inovace, který má za cíl zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky. V programu bylo vymezeno šest věcných prioritních os, kontrola NKÚ se zaměřila na osu 4 (Inovace) a osu 5 (Prostředí pro podnikání a inovace). Kontroloři prověřili Ministerstvo průmyslu a obchodu a Agenturu pro podporu podnikání a investic CzechInvest, tj. subjekty, které mají mimo jiné na starosti řízení a kontrolu programu a schvalování dotací. Zkontrolovali taky 22 projektů za celkem 983 milionů korun. U sedmi z nich kontroloři odhalili nedostatky v celkové hodnotě 105 milionů korun. NKÚ proto ohlásil příslušným finančním úřadům porušení rozpočtové kázně v této výši.

Ministerstvo a CzechInvest významně chybovaly například v hodnocení projektů. Nestanovily jasná pravidla pro to, kdy může projektový manažer dát opačné doporučení, než jaké předtím dali externí hodnotitelé. Právě projektový manažer přitom připravuje podklady pro hodnotitelskou komisi, která pak na jejich základě doporučuje, zda má projekt podporu získat, či nikoli. Další závažné chyby kontroloři našli v nastavení a samotném fungování kontrolního systému. Ministerstvo a CzechInvest neodhalily při svých kontrolách u příjemců podpor řadu nedostatků (především v oblasti výběrových řízení), které měl kontrolní systém zachytit. NKÚ ho proto vyhodnotil jen jako částečně účinný.

Výhrady k fungování programu má i Evropská komise, která do operačního programu Podnikání a inovace alokovala na roky 2007 až 2013 téměř 101 miliard korun. Do konce loňského roku bylo příjemcům proplaceno 55,6 miliardy korun. Vzhledem k tomu, že se pochybnosti Evropské komise dosud nepodařilo vyřešit, hrozí, že Česká republika nestihne prostředky z evropských fondů vyčerpat.

Při kontrole konkrétních projektů našli kontroloři chyby hlavně ve výběrových řízeních a odhalili řadu nezpůsobilých výdajů, kdy si příjemci dotací nechali proplatit výdaje, na jejichž úhradu neměli právo. Někteří příjemci podpor také předkládali doklady, které byly v rozporu se skutečností.

 

Vyjádření MPO:

Ministerstvo průmyslu a obchodu jakožto řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace kontrolu NKÚ vnímá, i přes několik negativních zjištění, pozitivně. Výstupy kontrolní akce se týkají nedostatků, které vznikly v letech 2007– 2013, kdy ministerstvo řídili s výjimkou ministra úřednické vlády Josefa Tošovského ministři za ODS Martin Říman, Martin Kocourek a Martin Kuba. 

„Pro současné vedení ministerstva jsou zjištění NKÚ z období, kdy na ministerstvu působili předešlí ministři především z ODS, naopak důležitým vodítkem. Ukazuje nám, na jaké nedostatky z minula se ve své kontrolní činnosti musíme zaměřit a jak se vyvarovat podobných chyb pro budoucí praxi,“ uvedl k dnešnímu nálezu NKÚ ministr Jan Mládek. 

K výtce NKÚ, týkající se údajného nestanovení pravidel hodnocení projektů, MPO podotýká, že Hodnotitelská komise je nezávislou odbornou skupinou, která nemá povinnost řídit se bezezbytku doporučeními Externích hodnotitelů. Ti svými posudky k projektům obohacují Hodnotitelskou komisi o informace, které komise může vzít v potaz.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu proto tuto poznámku NKÚ nepovažuje za selhání. Nicméně Hodnotitelská komise by se měla jasně vypořádat s případným odlišným názorem Externích hodnotitelů a tento závěr uvést do zápisů ze svých jednání. Již delší dobu je ale tato transparentní praxe samozřejmostí a ministerstvo proto považuje tento procedurální nedostatek, uvedený v nálezu NKÚ, za již napravený,“ uvedl mluvčí MPO František Kotrba.

NKÚ ve své zprávě na základě zjištění z minulých let předjímá, že hrozí riziko nedočerpání prostředků z evropských fondů. Tomu ale v žádném případě nenasvědčuje současný stav, kdy OPPI je naopak jedním z mála operačních programů v České republice, který při uplatnění principu automatického zrušení závazku doposud neztratil stanovenou alokaci. Tedy plní tzv. „pravidlo n+2/n+3“ při čerpání fondů EU.

Co se týká zjištěných nedostatků ve výběrových řízeních příjemců dotace, jedná se o velmi citlivou oblast, kdy se stále setkáváme s různorodostí výkladů aktuální legislativy a uplatněním zpětné účinnosti. Řídící orgán OPPI naopak i vlastní kontrolou odhaluje pochybení v realizovaných výběrových řízeních dotovaných podnikatelů a uděluje finanční korekce. Tento stav vychází i ze skutečnosti, že dotované subjekty nemají dostatek zkušeností s veřejnými zakázkami podle zákona o veřejných zakázkách i mimo něj. Povinností téměř každého příjemce dotace z evropských fondů, který zadává zakázku, jejíž předpokládaná hodnota přesahuje 500 tisíc korun /bez DPH/, je totiž vyhlásit otevřené výběrové řízení.

Z dnes zveřejněných závěrů NKÚ, týkajících se nedostatků zjištěných v období let 2007 – 2013, přijal Řídící orgán OPPI okamžitá opatření k nápravě, která bude uplatňovat i do budoucna.

 

Dokument ke stažení:

Podrobná informace z ukončené kontrolní akce č. 13/17

 

 

Zdroj: NKÚ, MPO

14.04.2014 12:17

IPPC: Final meeting k BAT “Výroba neželezných kovů”

Ve dnech 17. až 21. bžezna 2014 se v Seville ve Španělsku konalo finální jednání (z angl. Final meeting) nad návrhem referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách (Best Available Techniques - BAT) “Výroba neželezných kovů“ (z angl. Non-ferrous Metal Industries) připravovaným podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích. Vedle zástupců členských zemí Evropské unie se jednání zúčastnily i desítky zástupců profesních svazů dle výrob jednotlivých kovů.

Revize referenčního dokumentu o BAT (BREF) “Výroba neželezných kovů“ započala již v roce 2007. V průběhu revize byly nakonec zpracovány návrhy revidovaného dokumentu D1 až D3 a proběhla změna na postech tvůrců revidovaného dokumentu v Evrospkému úřadu zabývajícímu se problematikou integrované prvence (EIPPCB).

Po zapracování všech připomínek, které byly uplatněny na finálním jednání, případně písemně doplněny po jednání v tzv. “split views”, budou Závěry o BAT pro výrobu neželezných kovů předloženy ke schválení na Fóru dle čl. 13 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích.

 

Čtěte také:

Split views k BAT “Výroba desek na bázi dřeva” do 22. dubna (11.4.2014)

 

Zdroj: MPO (server IPPC)

Foto: Wikimedia.org (Autor: Kostya Wiki)

14.04.2014 10:14

Biologický odpad, tuky, chemikálie a léky nepatří do kanalizace!

V pražské kanalizační síti se v poslední době objevuje zvýšené množství látek a předmětů, kterým je kanalizace zapovězena. Kanalizace je určena výhradně k odvádění odpadních vod a rozhodně se do ní nesmí dostat biologický odpad - zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů, tuky z fritování a motorové oleje, veškeré hygienické potřeby, chemikálie a léky. Všechny tyto věci ohrožují samotné fungování kanalizačního systému a čistíren odpadních vod. Co do kanalizace nepatří, je určeno zákonem a všechny detaily lze najít v Kanalizačním řádu. Více ZDE.

 

Foto: Wikimedia.org (Auto: Kostisl)

14.04.2014 09:29

Méně plastových tašek a lepší kontrola vyváženého odpadu

Evropský parlament 14. - 17. 4. Členské státy EU by měly do roku 2019 omezit o 80 % spotřebu nejvíce používaných a znečišťujících plastových tašek. Uvádí se tak v návrzích, o kterých budou poslanci hlasovat ve středu. Ve čtvrtek budou poslanci debatovat a hlasovat o opatřeních na potírání nelegální přepravy odpadů v rámci EU a do třetích zemí.

 

Lehké plastové nákupní tašky (jejichž tloušťka nepřesahuje 50 mikronů) představují drtivou většinu plastových tašek používaných v EU. Na rozdíl od silnějších tašek je však u nich méně pravděpodobné, že budou znovu použity. Snadněji se také stávají odpadem a často pak znečišťují životní prostředí.

Členské státy EU by měly na základě návrhů poslanců snížit spotřebu těchto lehkých plastových tašek přinejmenším o 50 % do roku 2017 a o 80 % do roku 2019. Mohly by tak učinit pomocí zavedení daní, poplatků, omezení pro uvádění na trh či zákazů, na základě kterých by obchody nemohly rozdávat plastové nákupní tašky zdarma, s výjimkou tašek používaných k balení vlhkých nebalených potravin, jako je syrové maso, ryby a mléčné výrobky.

Do roku 2019 by měly být plastové tašky používané k balení ovoce, zeleniny nebo cukrovinek nahrazeny taškami z recyklovaného papíru nebo taškami, které jsou biologicky rozložitelné a kompostovatelné.

Více kontrol pro omezení nelegální přepravy odpadů

Parlament bude také ve čtvrtek hlasovat o legislativě, která zvýší počet inspekcí přepravovaných odpadů v rámci EU a do třetích zemí a zlepší jejich plánování.

 

Rozprava: Úterý 15. dubna 2014 (plastové tašky), čtvrtek 17. dubna (přeprava odpadu)

Hlasování: Středa 16. dubna (plastové tašky), čtvrtek 17. dubna 2014 (přeprava odpadu)

Postup: Spolurozhodování (řádný legislativní postup), 1. čtení (dohoda o přepravě odpadu)

 

Dokumenty:

 

Výběr z programu jednání Evropského parlamentu:

Termín schůze: 14. - 17. 4. 2014

 • Omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek
 • Přeprava odpadů
 • Zavádění infrastruktury pro alternativní paliva
 • Zavedení operativních omezení hluku na letištích Evropské unie v rámci vyváženého přístupu
 • Programu výzkumu a vývoje na podporu výzkumu prováděného malými a středními podniky
 • Společný podnik pro palivové články a vodík 2
 • Ochrana volně žijících druhů živočichů a planě rostoucích rostlin
 • Technické provádění Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu
 • Uzavření změny Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu dohodnuté v Dohá
 • Invazní nepůvodní druhy
 • Emise oxidu uhličitého z námořní dopravy


Související článek:

Nová pravidla pro snižování hluku na letištích: otázky a odpovědi

 

Zdroj: EP

14.04.2014 09:05

Nová pravidla pro snižování hluku na letištích: otázky a odpovědi

Evropský parlament 14. - 17. 4. Hluk z letadel může vážně poškodit nejen vaše nervy, ale i váš sluch, a může se podepsat i na vašem celkovém zdraví. Proto většina letišť a veřejných orgánů uvaluje omezení na pohyb letadel. 10. dubna parlamentní Výbor pro dopravu a cestovní ruch schválil dohodu s Radou, podle které zůstane místním úřadům velký vliv na opatření pro omezení hluku na letištích. O co přesně jde? Přečtěte si naše otázky a odpovědi.

 

Co se s novými pravidly změní?

Dojde k většímu zapojení místních komunit. Nová pravidla předpokládají, že opatření ke snížení hluku by měla být založena na objektivních, měřitelných kritériích, na základě otevřeného, transparentního procesu, který zahrnuje místní komunity a další zúčastněné strany.

Je hluk na letištích opravdu tak velkým problémem, aby vyžadoval nová pravidla?

Jde o přeshraniční problém, protože stejná letadla vzlétají a přistávají po celé Evropě. Dlouhodobé vystavení zvukům nad 85 dB může způsobit ztrátu sluchu, a akustický tlak v blízkosti letišť často dosahuje i více než 100 dB.

Nezpůsobí nová pravidla dodatečné náklady pro letecké společnosti nebo spotřebitele?

Neměla by: snížení hluku je pro výrobce prioritou už při vývoji nových typů letadel. Letadla, která jsou již v provozu, jsou také často dovybavena soupravami pro snižování hluku, takže se neočekává, že by spotřebitelům vznikly nějaké dodatečné náklady.

Jaký bude vliv místních orgánů na opatření pro omezení hluku?

To je velmi důležitá otázka. Evropský parlament výslovně zrušil původní návrh, který měl dát Evropské komisi právo na přezkoumání všech nových pravidel. Parlament tak dodržel zásady subsidiarity a zajistil, aby konečná rozhodnutí o snížení hluku zůstala na místních úřadech.

Jaké jsou další kroky?

Poslanci Evropského parlamentu o dohodě jednají a hlasují na plenárním zasedání 14.-17. dubna. Pokud bude dohoda přijata, nařízení vstoupí v platnost dva roky po jeho uveřejnění v Úředním věstníku.

 

Výběr z programu jednání Evropského parlamentu:

Termín schůze: 14. - 17. 4. 2014

 
 • Omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek
 • Přeprava odpadů
 • Zavádění infrastruktury pro alternativní paliva
 • Zavedení operativních omezení hluku na letištích Evropské unie v rámci vyváženého přístupu
 • Programu výzkumu a vývoje na podporu výzkumu prováděného malými a středními podniky
 • Společný podnik pro palivové články a vodík 2
 • Ochrana volně žijících druhů živočichů a planě rostoucích rostlin
 • Technické provádění Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu
 • Uzavření změny Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu dohodnuté v Dohá
 • Invazní nepůvodní druhy
 • Emise oxidu uhličitého z námořní dopravy

 

Související článek:

Méně plastových tašek a lepší kontrola vyváženého odpadu

 

 

Zdroj: Evropský parlament

Foto: Wikimedia.org (Autor: ŠJů)

14.04.2014 08:10

ECHO: Rozhovor s Václavem Pačesem čtěte v pondělní MF DNES

Obnovitelné zdroje nepokryjí výpadek uhelných elektráren, míní Václav Pačes (místopředseda dozorčí rady ČEZ) v rozhovoru v pondělní MF DNES. MF DNES vyšel na konci týden velký rozhovor s Danielem Benešem na téma: Postaví se v Česku ještě někdy atomová elektrárna? A vydrží Daniel Beneš ve funkci, když jeho pozice není úplně jistá a připomínky k němu má hlavně ministr financí Babiš? Připomínáme, že Václav Pačes byl v pátek hostem Heleny Šulcové ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Audio archiv ČRo - ZDE.

 

Foto: iDNES.cz

 

13.04.2014 18:27

ČN: Změny klimatu nebudou zadarmo, ale teď jsou ještě únosné

IPCC - III. část 5. zprávy Rychlejší a rozsáhlejší postup proti produkci skleníkových plynů jako viníků globálního oteplování požaduje zpráva, kterou připravil Mezivládní panel pro klimatickou změnu (IPCC), iniciovaný OSN. Přechod od fosilních paliv k nízkouhlíkové energetice, například větrné, solární či jaderné energii, je přitom i cenově dostupný. Ubere ze světového hospodářského růstu jen asi 0,06 procentního bodu ročně. Vyplývá to podle agentury Reuters ze studie, která vznikla jako výsledek práce více než tisícovky odborníků a která dnes byla zveřejněna v Berlíně. Více na serveru ČeskéNoviny.cz - ZDE.

 

Další informace:

Oficiální tisková zpáva IPCC - ZDE

Summary for Policymakers (English)

 

Dokumenty - dílčí části 5. hodnotící zprávy :

Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change

Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability

Climate Change 2013: The Physical Science Basis

 

Odkazy:

Oficiální web panelu IPCC

Evropský informační systém pro dopady změny klimatu a adaptace

Odkaz na stránky MŽP k problematice IPCC

 

Související články:

Cenu boje s oteplováním určí technologie, skladování uhlíku vše zlevní (15.4.2014, E15)

Česko nižší cíl pro emise v EU neprosadí (15.4.2014, E15)

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/cenu-boje-s-oteplovanim-urci-technologie-skladovani-uhliku-vse-zlevni-1077837#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

 

 

Zdroj: IPCC, ČeskéNoviny.cz

 

12.04.2014 17:10

Teplá zima měla pozitivní vliv na čistotu ovzduší, smogových situací bylo méně

V zimní sezóně 2013/2014 bylo vyhlášeno méně smogových situací a regulací než v sezóně předešlé. Teplá zima měla totiž pozitivní vliv na čistotu ovzduší, neboť vzniklo méně emisí škodlivin z lokálního vytápění tuhými palivy a rovněž z dalších zdrojů, které vyrábějí teplo. Na druhou stranu se většina sezóny vyznačovala podprůměrnou srážkovou aktivitou. Srážky jsou důležité, neboť čistí atmosféru od znečišťujících látek. V tiskové zprávě o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Více ZDE

 

 

Foto: Wikimedia (Autor: Jirka Dl)

11.04.2014 20:35

Víkendový přehled zajímavostí od odpadů po energetiku

 

AKTUALIZOVÁNO 13.4. Redakce Třetíruka přináší víkendový přehled zajímavých novinek. Dočtete se například o novém návrhu zprávy v boji s globálním oteplování nebo to, že v Přerově budou jako první v republice vykupovat plastové lahve. Pochopitelně nechybí novinky ke zrušenému tendru na rozšíření jaderné elektrárny Temelín a také to, že Rusko hledá odběratele, kdyby plyn přestal kupovat Západ. Odpočívejte, mi pracujeme za vás. Pěkný a klidný víkend!

 

 

Energetický průkaz - I když ho nikdo nechce, bez něj hrozí desetitisícové pokuty (ČT24)

Už víc než rok platí povinnost obstarat si při prodeji nebo pronájmu domu jeho energetický průkaz. Teprve teď ale začíná jít do tuhého. Loni totiž nebyly kontroly nijak tvrdé – ministerstvo průmyslu a obchodu věřilo, že se podaří energetické průkazy nahradit jen fakturami za energie. Jenže jeho plán narazil v Bruselu, a tak chce být letos úřad raději opatrný, aby nepřišel o evropské dotace. Těm majitelům domů, kteří průkaz v předepsaných situacích mít nebudou, hrozí desetitisícové sankce. Více ZDE

 

MF DNES: ČEZ teď změní strategii, říká ředitel Beneš (iDNES)
Největší česká firma, energetický kolos ČEZ, změní směr. Jejím strategickým cílem už nebudou jen stavby obřích elektráren – naopak, zaměří se na elektrárny docela maličké. Takové, které vyrábějí elektřinu a teplo třeba jen pro jeden panelák. MF DNES to řekl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Více ZDE

 

Stopka pro Temelín: Rakušané oslavují zrušení tendru (Lidovky.cz)
Zrušení tendru na dostavbu Temelína výrazně pomohlo jak rakouským politikům, tak místním protiatomovým organizacím. Po dlouhém, ale marném boji Rakušanů proti dostavbě prvních dvou bloků hornorakouský kontrolní úřad už před dvěma roky zpochybnil účelnost prostředků, které v řádu milionů eur Horní Rakousy poskytují protiatomovým aktivistům v Česku a v Rakousku. Anschober oznámil, že země Horní Rakousy bude spolupořadatelem „antiatomové konference“ v Praze, na kterou by se měli 29. dubna sjet z celé Evropy významní experti zpochybňující smysluplnost investic do jaderných zdrojů. Více ZDE

 

Ukrajina přestala podle šéfa státní společnosti Naftogaz platit za ruský plyn (iHNED.cz)

Rusko-ukrajinský konflikt se údajně už přenesl i do energetiky. Šéf ukrajinské státní společnosti Naftogaz v rozhovoru uvedl, že jeho země přestala platit za ruský plyn a tento stav má trvat, dokud se obě strany nedohodnou na nové ceně. Více ZDE

 

OSN: Přechod k nízkouhlíkové energii zpomalí ekonomiku jen málo (Českénoviny.cz)

Radikální přechod od fosilních paliv k nízkouhlíkové energii zpomalí světovou ekonomiku ročně jen o nepatrný zlomek. Podle dnešní zprávy agentury Reuters to konstatuje nový návrh zprávy o boji s globálním oteplováním, kterou připravil Mezivládní panel pro klimatickou změnu (IPCC), iniciovaný OSN. Více ZDE

 

V Jihlavě by se vyplatila menší spalovna, potvrdila to i nová studie (iDNES.cz)
Co dělat s odpadky, které nelze neustále vršit na skládky? V Jihlavě vznikl nový dokument o návratnosti investice do zařízení na energetické využití odpadů. A sdružení Společně pro Vysočinu dál sbírá podpisy, aby o spalovně rozhodlo referendum. Více ZDE

 

V Brně je nově možné třídit všechny plasty. Může to snížit poplatek za odpad (ČRo)

Brňané mohou od dubna třídit všechny typy plastů. Do žlutých kontejnerů je možné vhazovat nejen PET lahve a nápojové kartony jako dosud, ale také igelitové tašky, sáčky a fólie, nebo třeba vymyté plastové kelímky od potravin a nádoby od čisticích prostředků. Plasty se pak dále separují na dotřiďovací lince městské odpadové firmy SAKO. Ty, které jsou vhodné k recyklaci, firma prodá k dalšímu zpracování. Více ZDE

 

V Přerově nabídnou za plastové lahve peníze, sběrna je bude vykupovat (iDNES.cz)
Proměnit odpad v peníze budou moci už brzy obyvatelé Přerova. Jako jedni z prvních v celé zemi totiž dostanou od května možnost prodat prázdné plastové lahve do sběru. Místní technické služby se takto rozhodly bojovat proti velkému množství odpadu v ulicích. Přerované však za odevzdané lahve dostanou víceméně symbolickou cenu - korunu za kilogram plastového odpadu. Kilogram nasbírají lidé podle pracovníků technických služeb zhruba do jedné tašky na tříděný odpad. Více ZDE

   

Ruský plyn může vyčistit vzduch v Pekingu (E15.cz)

Ukrajinská krize může mít jeden pozitivní efekt pro obyvatele daleko za jejími hranicemi. Americký server BusinessWeek upozorňuje na to, že snaha Evropy odříznout se co nejdříve od závislosti na ruském zemním plynu bude nutit Vladimíra Putina hledat nové trhy. A nabízí se Čína, jejíž hlavní město Peking bojuje s enormním množstvím smogu, který by v budoucnu mohly ruské dodávky zemního plynu naředit. Více ZDE

 

Územní limity nikdy neměly být jen dočasné, říká jejich spoluautor Říha (EKONOM)

Hlavní argument stoupenců prolomení územních limitů na těžbu hnědého uhlí vychází ze záměrného zkreslení vládního usnesení z roku 1991, jež limity zavedlo. Je o tom přesvědčen Martin Říha, bývalý náměstek ministra životního prostředí Ivana Dejmala, který limity pomohl připravit a prosadit. Více ZDE

 

Američany Temelín zklamal, Rusové jsou trpěliví a ekologové se radují (Lidovky.cz)

Na výstavbu dvou nových bloků Jaderné elektrárny Temelín měli zálusk Američané i Rusové. Stovky milionů, které investovali do příprav během zadávacího řízení však čtvrtečním rozhodnutím společnosti ČEZ vyšly vniveč. MIR.1200 doufá ve vypsání nového tendru, americká ambasáda zase zrušení soutěže považují za špatný signál pro investování v Česku. Více ZDE

 

Enel si vybojoval další stamiliony na jadernou elektrárnu Mochovce (E15.cz)

Dostavba třetího a čtvrtého bloku jaderné elektrárny Mochovce na Slovensku se opět protahuje. A znovu se nafoukl i rozpočet projektu. Majoritní akcionář Slovenských elektráren, italská skupina Enel, přesvědčila slovenskou vládu, aby společně balík peněz navýšili o 400 milionů eur. Více ZDE

 

Rosatom je připraven zúčastnit se realizace komplexního plánu rozvoje jaderné energetiky v České republice (Atominfo.cz)

Energetická společnost ČEZ 10. dubna 2014 informovala o zrušení tendru na dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Oficiální představitel ruské Státní korporace pro jadernou energii Rosatom Sergej Novikov rozhodnutí ČEZu komentoval slovy: „Zcela respektujeme rozhodnutí zadavatele tendru – společnosti ČEZ.“ Více ZDE

 

Ruské hrozby nejsou podle českých plynařů důvodem k panice (ČRo)

Ruský prezident Vladimir Putin pohrozil evropským státníkům, že zastaví dodávky zemního plynu na Ukrajinu, pokud Kyjev včas neuhradí své závazky. Zároveň upozornil, že Ukrajina by mohla plynovou krizi řešit odčerpáním suroviny určené Evropě. Česko se ale zřejmě v nejbližší době nedostatku plynu bát nemusí. Více ZDE

 

Rusko hledá odběratele, kdyby plyn přestal kupovat Západ. Možností je Čína (ČRo)

Ruský Gazprom by mohl začít dodávat plyn do Číny. Podle náměstka ruského premiéra Arkadije Dvorkoviče se dojednávají poslední detaily smlouvy a cena. Vývoz plynu do Číny je pro Rusko důležitý jako alternativní zdroj peněz pro případ, kdy by surovinu přestala nakupovat Evropa. O přerušení nebo ukončení dodávek se stále častěji mluví v souvislosti s krizí na Ukrajině. Více ZDE

 

Moskva chce dodávat ropu ze středního Ruska na Dálný východ (E15)

Ruská vláda nařídila státnímu provozovateli ropovodů Transněfť, aby vybudoval infrastrukturu pro přepravu ropy ze středního Ruska na Dálný východ. Tento krok by v budoucnosti mohl vést k omezení dodávek do Evropy. Více ZDE

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/moskva-chce-dodavat-ropu-ze-stredniho-ruska-na-dalny-vychod-1077161#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

 

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/enel-si-vybojoval-dalsi-stamiliony-na-jadernou-elektrarnu-mochovce-1076962#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/rusky-plyn-muze-vycistit-vzduch-v-pekingu-1077109#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copyli

 Reklama

 Legislativa

 

Aktuálně:

 • Připomínkové řízení - přehled/podklady ZDE:
 1. Návrh vyhlášky o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik, více ZDE (T: 27.7.2015)
 2. Novela zákona o ochraně ovzduší vstupuje do připomínkového řízení, více ZDE (T: 27.7.2015)
 3. Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR, více ZDE (T: 29.6.2015)
 4. Novela stavebního zákona, více ZDE (T: 21.7.2015)
 5. Návrh NV, kterým se mění nařízení o stanovení prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2015, více ZDE (T: 26.6.2015)
 6. Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o právu na informace o životním prostředí, více ZDE (T: 30.6.2015)

 

 • Novinky (červen 2015) - přehled/účinnost ZDE:
 1. NV o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
 2. Sdělení ERU o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v ČR v roce 2014
 3. Věstník MŽP č. 5/2015
 4. Novela energetického zákona
   
 • Vláda (8.7. 2015) - přehled/výsledky ZDE
 1. Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014 včetně zprávy o systému monitorování spotřeby a úspor energie v budovách vládních institucí
   
 • EU: Veřejné konzultace - přehled/podklady ZDE
 1. Veřejná konzultace o fungování trhu odpadů v EU (T: 4.9.2015)
 2. Konzultace zúčastněných stran k oběhovému hospodářství, více ZDE (T: 20.8.2015)
 3. EU Dřevo Nařízení Přezkum (T: 8.7.2015)

 

 • EU: Novinky ve věstníku EU - přehled/dokument ZDE
 1. Směrnice Komise o stanovení společných metod hodnocení hluku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES
 2. Výzva k předkládání návrhů: víceletý program pro poskytování finanční pomoci v oblasti transevropských energetických sítí v rámci Nástroje pro propojení Evropy na období 2014–2020
 3. Prováděcí rozhodnutí Komise, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek
 4. Rozhodnutí EK, kterým se mění rozhodnutí 2014/312/EU, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU interiérovým a exteriérovým barvám a lakům
 5. Prováděcí nařízení EK, kterým se mění nařízení REACH
 6. Směrnice EK, kterou se mění příloha II směrnice EP a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených látek (EEZ)

Předpisy v procesu (ZÁKONY):

 • Novela zákona o odpadech
 • Novela zákona o prevenci závažnch havárií
 • Podpora biopaliv
 • Věcný návrh novely zákona o odpadech
 • Věcný návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností
 • .....

Více ZDE

Schůze parlamentu - Senát: 17.6. 2015 (9. schůze)

 1. EU: plán boje proti globální změně klimatu po roce 2020
 2. EU: Balíček opatření k energetické unii
 3. Novela zákona o místních poplatcích
 4. zahájení: 10 hod

 

Schůze parlamentu - PSP ČR: 16. 4. 2015 (29. schůze)

 1. Prevence závažných havárií
 2. Novela zákona o odpadech
 3. Horní zákon
 4. Novela zákona o ochraně přírody a krajiny
 5. zahájení: 14 hod

Více ZDE

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 Dotační okénko

 

Aktuálně:

 • 27.7. LIFE: Inovace v oblasti životního prostředí i klimatu podpoří program LIFE, více ZDE
 • 2.7.: STARÝ OPŽP: Aktualizace Závazných pokynů, více ZDE
 • 1.7.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP ke stažení! - více ZDE
 • 26.6.: OPPIK: Výzva I programu podpory APLIKACE vyhlášena
  , více ZDE
 • 26.6.: MZe vyhlásilo národní výzvu na dotace na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV, více ZDE
 • 19.6.: MŽP vyhlásilo první výzvy z nového OPŽP 2014–2020, více ZDE
 • 19.6.: NOVÝ OPŽP: Aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce podpory, více ZDE
 • 19.6. STARÝ OPŽP: Aktualizace Implementačního dokumentu OPŽP pro starý OPŽP 2007 - 2013, více ZDE
 • 18.6.: Monitorovací výbor OPŽP schálil část pravidel a kritéria pro první výzvy, více ZDE
 • 11.6.: Komise schválila další operační programy, více ZDE
 • 9.6.: Nová Priorita: popis nastavení nového OPŽP a úskalí zadávacích řízení, více ZDE
 • 5.6.: Komise schválila Integrovaný regionální operační program, více ZDE

Výzvy:

 • 26.6.: OPPIK - APLIKACE, více ZDE (T: 30.9.2015)
 • 26.6.: Národní dotace na  na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV, více ZDE (T: 14.8.2015)
 • 19.6.: Nový OPŽP (vody, odpady, ovzduší, eko. zátěže, krajina), více ZDE (T: 13.11.2015 resp. pro krajinu 14.10. a 31.12.2015)
 • 5.6.: Národní výzva k předkládání projektů na kofinancování projektových záměrů připravovaných do 2. výzvy programu LIFE, více ZDE (T: 2.8.2015)
 • 1.6.: Program LIFE: Životní prostředí a ochrana klimatu, více ZDE
 • 29.5.: OPPIK 2012 - 2020, více ZDE (T: 31.8.2015)
 • Nová zelená úsporám, příjem žádostí od 15.5. 10hod (T: 31.10.2015), více ZDE
 • 27.1.: Dotace na zpracování autovraků, více ZDE (T: 31.12.2015)
 • 4.6.: EUROGIA2020 - výzva k předkládání projektů nízkouhlíkových energetických technologií, více ZDE
 • Horizont 2020, EK vyzvala k podání návrhů projektů, více ZDE

Aktuálních možnosti čerpání prostředků z fondů EU - ZDE

 Novinky BOZP

 Odborné časopisy

 

11/2013
 

 

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

04.07.2015 21:48

Spalovna odpadu v Chotíkově u Plzně dostala opět zelenou

Spalovna komunálního odpadu v Chotíkově u Plzně má opět platné stavební povolení. Rozhodl o tom...
03.07.2015 17:48

EK do konce června další podporu biopaliv neodsouhlasila

Evropská komise (EK) zatím neodsouhlasila víceletý plán na podporu biopaliv, který česká vláda...
03.07.2015 13:17

Návrh prováděcí vyhlášky ke zpětnému odběru pneumatik

PŘIPOMÍNKY Poslanecká sněmovna v současné době projednává vládní návrh zákona, kterým se mění...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
http://vodnihospodarstvi.cz/images/vhlogo06.jpg http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg Přidáte se?

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE