Nepřehlédněte

 

 • Vláda: 18.5.2016, program/výsledky ZDE

 • Senát: (24. schůze, 25.4.2016), program/výsledky ZD E

 • PSP ČR: (47. schůze od 24.5.2016), program/výsledky ZDE

 • LRV: 26.5.2016, program/výsledky ZDE

 • EU - přehled dění: více ZDE

 • EU - rekapitulace (duben): ZDE

DOPORUČUJEME!

 


 

Věrnostní karty na rok 2016 již v prodeji!

 • Přístup do rubriky "Právo" (náhled)
 • Jste součástí procesu vzniku nové legislativy
 • Aktuální novinky na email
 • Emailový zpravodaj 1x týdně
 • Slevy na vzdělávací akce a odborné periodikum

 


Další informace ZDE.
 

 

Odkrývá obsah, který NENÍ ostatním DOSTUPNÝ.

 


 

Reklama

 


 

Třetíruka.cz a chytré RSS aplikace:

Nalaďte si portál také v chytrých aplikacích jako je například Feedly, qReadr, FeedMe atd. Jako zdroj informací prosím využijte: http://odpady.webnode.cz/rss/all.xml


 Odpadové fórum aktuálně

Téměř půlku dubna redakce Odpadového fóra strávila na cestách z jedné konference na druhou. Tematická zaměřenost květnového čísla na autoekologii Vás proto nemůže překvapovat.

Nové číslo přináší hned dva rozhovory! První s vedoucím zpětného sběru odboru odpadů na MŽP Ladislavem Trylčem na téma návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností. „Bez fosforu nelze existovat“, upozorňuje spoluzakladatel fosforové platformy Vladimír Kočí, s nímž jsme hovořili o potřebě udržitelného hospodaření s fosforem.  Více ZDE.

 

 

 

 

 

 • Časopis ODPADOVÉ FÓRUM je odborný měsíčník zabývající se všemi aspekty, které souvisejí s odpadovým hospodářstvím.
 • WASTE FORUM je elektronický recenzovaný časopis zaměřený na vědecké práce s tématikou odpadů.

 


Odborné akce

     
27.5. NEW pro průmysl - možnosti recyklace energie a úspor ve vodním hospodářství průmyslových podniků
30.5.-5.6. Evropský týden udržitelného rozvoje
31.5. 25. Emission Trading
31.5. NOVELIZACE ODPADOVÉ LEGISLATIVY v první polovině roku 2016 (Brno)
31.5. iKURZ: Jak se řádně připravit na kontrolu orgánu státní správy
1.-2.6. Novinky v chemické legislativě, BOZP a ADR
6.-7.6. MĚŘENÍ EMISÍ A OCHRANA OVZDUŠÍ - 21. konference (Ústupky u Seče)
7.6. Bezobalu o Zero Waste
7.6. Chemická legislativa NCHL/S; klasifiakce CLP versus ADR; BIOCIDY; REACH – proces registrace + povinnosti
8.6. Voda v krajině: problematika sucha a fosforu
15.6. Územní analýza 2016
16.6. Veřejná biokoupaliště a koupací jezírka s biologickým čištěním vody
16.6. Energetické využití biomasy, spalovny
22.6. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
opakování: 23.6.
24.6. Alternativní možnosti řešení odpadních vod v obcích - ČOV pro skupiny domů, atd. (decentrál)
20.7. Odpady v roce 2016 – nové legislativní povinnosti a revoluční změny nejen v evidenci odpadů po Infringementové novele
Opakování: 21.7., 3.8., 4.8., 9.8.
29.7. Odstranění zápachu, hygienizace kalu, odvodňování kalu
26.8. Možnosti úspor v restauracích a hotelových provozech
19.-20.9. OHSAS 18001 - Interní auditor
30.9. Problematika hygienického zabezpečení vod
11.10. Co o svých obalech ještě nevíte aneb obaly a obalový zákon v praxi
Opakování: 12.10., 13.10.
21.10. Flotace a další procesy pro průmyslové vody
1.11.

Anaerobie, léky, drogy, smrad a legislativa (Brno)

Opakování: 2.11. (Praha)

25.11. Úprava pitných a procesních vod
16.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2017
15.5.-19.5.  PERMEA 2016

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 

Chci zařadit akci do kalendáře - formulář ZDE

 


Důležité dokumenty

 

Zpráva o životním prostředí v r. 2014 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Politika druhotných surovin ČR

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Program předcházení vzniku odpadů (PVO) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Plán legislativních prací vlády na rok 2016 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Plán přípravy vyhlášek na rok 2015

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zpráva o životním prostředí 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Návrh aktualizované Surovinové politiky ČR http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Historická ročenka statistiky energetiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

EXKLUZIVNĚ: Strategie Vlády ČR v oblasti životního prostředí a energetiky v rámci působení ČR v EU

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
EXKLUZIVNÍ přehled všech 36 návrhů na opatření, které schválila vláda v rámci tzv. EKOAUDITU http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Novinky

22.04.2015 15:15

„Soumrak biopaliv“ aneb Konference na téma: EU snižuje povinné přimíchávání, co na to Česká republika?

Fakta o tom, co biopaliva jsou, jak a kde se využívají, v čem spočívají jejich výhody, a kde hledat zase nevýhody, existence biopaliv první a druhé generace, odkud se vzala, a proč je nyní jejich problematika tolik diskutovaným tématem? Na tyto a řadu dalších otázek naleznou zájemci o danou problematiku odpovědi v rámci odborné konference s názvem Soumrak biopaliv – EU snižuje povinné přimíchávání, co na to Česká republika. 

Mezi mluvčími vystoupí například poslanec Evropského parlamentu Petr Mach, publicista a klimaskeptik Vítězslav Kremlík, dále Rastislav Trecák - dlouholetý obchodník s biopalivy nebo Jaroslav Černý z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Odbornou konferenci o biopalivech pořádá Evropská skupina Evropa svobody a přímé demokracie, aby poukázala na svoje postoje k tématu. Konference proběhne 23. dubna 2015 od 18:00 do 21:00 v Konferenčním centru Hotelu Grandior Prague, Na Poříčí 1052/42, Praha 1.

22.04.2015 14:50

Virtuse Energy: Cena emisních povolenek do konce roku poroste

Predikci vývoje cen emisních povolenek do konce roku 2015 představila dnes na konferenci Dny teplárenství a energetiky v Hradci Králové Pavlína Novotná, obchodní ředitelka pro emise společnosti Virtuse Energy, která je největším tuzemským obchodníkem s emisními povolenkami.

 

Cenu emisních povolenek aktuálně ovlivňují politická jednání, zejména termín spuštění Tržní stabilizační rezervy. Povolenky, kterých je v systému emisního obchodování nadbytek, by měly v budoucnu mířit právě do této rezervy. V březnu přijaly členské státy EU kompromis - spuštění Tržní stabilizační rezervy v roce 2021 a přesun backloadovaných povolenek do rezervy v roce 2018. Ohledně termínu vzniku Tržní stabilizační rezervy mezi členskými zeměmi nepanovala shoda. Proaktivní státy v čele s Německem a Velkou Británií měly zájem o vznik již od roku 2017, naopak Rumunsko, Finsko nebo Polsko jsou proti a požadují vznik až od roku 2021. Ke změně ještě může dojít během dalších zasedání, která jsou plánována na duben a květen.

„Následující měsíce bude skoro jistě doprovázet vysoká volatilita. Očekáváme, že trh nabídne přijatelné ceny jak pro deficitní podniky, které nakupují povolenky, tak i pro přebytkové, které povolenky prodávají. Současná cena je okolo 7 eur. V našem průměrném scénáři však počítáme s tím, že ceny povolenek budou na konci roku atakovat hranici 10 eur, jak jsme předpokládali již počátkem tohoto roku,“ uvedla Pavlína Novotná, obchodní ředitelka Virtuse Energy pro emise.

Virtuse Energy odhaduje, že v případě schválení startu Tržní stabilizační rezervy v roce 2019 bude trh schopen dosáhnout vyšší předpokládané hodnoty. Pro start v roce 2021 stanovuje Virtuse Energy vrchol o euro níž. Návrat ceny do normálu by znamenal pokles k dolní hranici trendového kanálu, tedy na úroveň kolem 7,20 eur pro variantu 2021, pro rok 2019 hodnotu 8 eur. Pokud se trialog do června nedohodne na scénáři, dá se během letních měsíců předpokládat výprodej povolenek s poklesem ceny pod 6 eur. Koncem roku bude cena již stoupat.

 

 

Členské státy budou podle Virtuse Energy během dalšího jednání v COREPERu hlasovat o návrhu, který počítá s implementací v roce 2021. „Nyní existují tři scénáře, jejichž pravděpodobnost je srovnatelná. První dva předpokládají, že do konce června dojde k odsouhlasení reformy EU ETS v trialogu mezi Evropskou Komisí, Radou a Parlamentem. První scénář počítá se startem Tržní stabilizační rezervy v roce 2019, druhý v roce 2021. Třetí scénář počítá s tím, že k dohodě nedojde. To by mělo za důsledek propad ceny až na 6 eur během letních měsíců,“ dodala Pavlína Novotná.

 

Nadcházející politické události:

27. – 30. 4.: Plenární čtení v EP

29. 4.: Jednání COREPER

5. 5.: Druhé jednání v trialogu

4. – 7. 5.: Jednání v ENVI výboru

18. – 21. 5.: Plenární čtení

26. 5.: Třetí jednání v trialogu

 

Evropská unie zavedla v roce 2005 systém obchodu s povolenkami, kdy se mezi členské státy rozdělily emisní kvóty na vypouštění uhlíkových emisí. Po jejich překročení se musí povolenky kupovat. Dražší cena povolenek zvyšuje cenu tzv. silové elektřiny. Nízká cena snižuje motivaci podniků využívat šetrné technologie. Např. uhelné elektrárny mají díky levným povolenkám méně nákladný provoz. Rezerva má navázat na takzvaný backloading, který byl v Evropě spuštěn vloni právě kvůli přebytku povolenek a jejich klesajícím cenám. Během tří let mají být jeho prostřednictvím postupně staženy povolenky na 900 milionů tun emisí.

22.04.2015 09:21

Představitelé nejvýznamnějších evropských energetik vyzývají k diskuzi o evropské energetické politice

Představitelé iniciativy Magritte sdružující nejvýznamnější evropské energetiky přišli s další výzvou, kterou včera přednesli na konferenci v Evropském parlamentu. Generální ředitelé zdůraznili, že je třeba co nejdříve schválit reformu obchodování s emisními povolenkami, přijmout legislativní kroky naplňující klimaticko-energetické cíle do roku 2030, implementovat strategii Energetické unie, která by sladila národní iniciativy, rozšířit debatu o bezpečnosti dodávek energií nad rámec situace na Ukrajině a zahájit přípravu na mezinárodní klimatickou konferenci v Paříži. Více ZDE

 

22.04.2015 08:31

Rozsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B

PŘIPOMÍNKY Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poslalo do připomínkového řízení návrh vyhlášky o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B. Důvodem předložení návrhu vyhlášky je provedení nového zákona o prevenci závažných havárií (PZV) způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (sněmovní tisk č. 399).

Cílem návrhu je zachování kontinuity stávajícího jednotného systému fyzické ochrany objektů zařazených do skupiny A nebo B. Jedná se o technický předpis zpřesňující zavedené pojmy, který nepřináší žádný nový nárůst administrativní zátěže při zpracovávání stanovené bezpečnostní dokumentace. Dojde ke sladění upravených pojmů a přizpůsobení prováděcího předpisu nové podobě zákona v souladu s požadavky a poznatky z praxe. Rizikem nepřijetí návrhu vyhlášky je podle MPO reálný předpoklad, že provozovatelé výše uvedených objektů sníží nároky na jejich fyzickou ochranu. V současné době problematiku řeší vyhláška MPO č. 250/2006 Sb., která se návrhem nového zákona o PZH zruší. Více ZDE

22.04.2015 07:48

Pozvánka na seminář "Problematika výkupu kovů v ČR"

Svaz průmyslu druhotných surovin ČR a Unie zaměstnavatelských svazů ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem životního prostředí, Českou inspekcí životního prostředí a Českou obchodní inspekcí pořádá dne 28. dubna 2015 od 9 hodin v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu seminář k otázkám aktuální a připravované legislativní úpravy problematiky výkupu kovů, jehož cílem je výměna praktických zkušeností s novou právní úpravou v oblasti výkupu kovů, diskuze ke zjištěním z provedených kontrol a metodická doporučení kontrolních orgánů ke správné činnosti výkupen kovů za účelem zamezení výskytu negativních jevů při výkupu kovů.

Seminář je určen pro širokou veřejnost, které se přímo oblast výkupu kovů dotýká, tzn. zejména pro podnikatelskou sféru (provozovatele sběren a výkupen kovů), veřejnou správu, odbornou veřejnost, zástupce PSP a další. Účast na semináři je po přihlášení zdarma.

 

Dokument ke stažení:

Pozvánka [pdf, 249 kB]

 

 

Zdroj: MPO

21.04.2015 15:34

MPO chce navýšit finance v programu EFEKT na rekonstrukce veřejného osvětlení

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) chce, aby letos šlo na podporu úspor energií a využití obnovitelných zdrojů (programu EFEKT) energie 42 milionů korun. Tedy o 12 milionů více než minulý rok v listopadu schválila vláda. "Navýšení teď jde do meziresortního připomínkového řízení," řekl dnes Miroslav Kynčl z tiskového odboru ministerstva. Podle něj budou případné nové prostředky určeny na rekonstrukce veřejného osvětlení. Uvedl, že MPO přijalo v letošním roce v rámci programu 47 žádostí na opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení s celkovými požadavky na dotaci ve výši 22,5 milionů korun. Program Efekt přitom na tuto aktivitu počítal letos s částkou 10,5 milionů korun. Navýšení by mělo být pokryto výnosy z aukcí emisních povolenek.

 

Zdroj: ČTK

21.04.2015 12:49

Nařízení vlády o státní energetické koncepci a územních energetických koncepcích

PŘIPOMÍNKOVÉ ŘÍZENÍ Cílem návrhu MPO je standardizovat a formalizovat řídící procesy a strukturu strategického celostátního plánování v oblasti nakládání s energií včetně vymezení ukazatelů pro oblast bezpečnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti, zahrnujících také vliv na životní prostředí. Jejich prostřednictvím mají být vyjádřeny dílčí cíle SEK a s jejich pomocí se bude ve stanovených intervalech provádět vyhodnocení SEK za účelem reálného posouzení stupně jejího naplňování a dopadu na dlouhodobé strategické cíle ČR, EU, nebo dalších relevantních mezinárodních institucí. Toto vyhodnocení pak bude sloužit jako podklad pro případnou aktualizaci státní energetické koncepce.

Dalším cílem je také standardizovat formu zpracování územních energetických koncepcích (ÚEK) stanovením obsahu a způsobu jejího zpracování a dále obsahu a struktury analytických podkladů pro zpracování ÚEK a zprávy o jejím uplatňování. Další informace a podklady ke stažení ZDE.

21.04.2015 12:29

V lednu 2016 vznikne nová agentura na správu EU fondů, CzechInvest se rozdělí

Evropská komise při jednáních s ČR o implementaci služebního zákona požadovala, zprostředkující subjekty pro jednotlivé operační programy spadaly pod režim zákona o státní službě. Proto se do konce roku 2015 agentura CzechInvest rozdělí a část zaměstnanců přejde do nové agentury, která bude mít na starosti administraci EU fondů spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podle dohody s Evropskou komisí z konce minulého týdne, agentura CzechInvest ve stávající podobě dokončí administraci OPPI a nový OPPIK již bude spravován novou agenturou. Tu k 1. lednu 2016 vytvoří zaměstnanci, kteří zatím spadají do divize strukturálních fondů agentury CzechInvest.

„Nová agentura ponese název Agentura pro podnikání a inovace, do které přejde zhruba 130 zaměstnanců CzechInvestu. Zbytek CzechInvestu se bude nadále věnovat svému hlavnímu úkolu, kterým je zprostředkovávání investičních projektů do ČR,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Vznik nové agentury na administraci OPPIK umožní novela zákona o podpoře malého a středního podnikání, kterou vláda musí na základě podmínky Evropské komise projednat do 30. června 2015. „Proto hodláme novelu předložit nejpozději do 1. června 2015,“ řekl Jan Mládek.

Ministr průmyslu a obchodu rovněž ubezpečil, že vznik nové agentury neohrozí administraci EU fondů či přístup podnikatelů k evropským dotacím: „Žádné riziko nehrozí. Z OPPI jsme dosud nevraceli žádné prostředky EU kvůli nedočerpání a to je velká zásluha i lidí z CzechInvestu. Tito profesionálové dostanou čas úspěšně dokončit práci na OPPI a pod hlavičkou nové agentury plynule přejít na administraci OPPIK.“

Riziko nehrozí ani pro státní finance, které vznik nové agentury zatíží marginálně. „Hlavní provozní výdaje související s implementací operačního programu jsou hrazeny z evropských prostředků. Výdaje ze státního rozpočtu budou minimální,“ uvedl ředitel agentury CzechInvest Karel Kučera.

21.04.2015 12:22

Sdělení EK k Rámcové vodní směrnici a směrnici o povodních

SOVAK ČR informuje, že Evropská komise navazuje na komunikační sdělení Evropské iniciativě „Right to water“ s tím, že posílí provádění svých právních předpisů týkajících se vody vycházející ze závazků 7. akčního programu pro životní prostředí a z plánu na ochranu vodních zdrojů.

Evropská komise také bude pokračovat v pořádání dvoustranných setkání s jednotlivými státy EU v oblasti hodnocení opatření ke zlepšení vodních útvarů. V souladu s rozsudkem Evropského Soudního dvora C-525/12 bude Evropská komise také vyžadovat plnění požadavku na návratnost nákladů v ceně za vodohospodářské služby. V případě, že se členský stát rozhodne neusilovat o návratnost nákladů v určité činnosti využívající vodu, musí jasně vysvětlit, jaká jiná opatření zavedl, aby bylo zajištěno dosažení cílů Rámcové směrnice o vodě.

EK dále uvádí, že Vodní politika EU také umožnila EU vytvořit dynamické vodohospodářské odvětví na světové špičkové úrovni, ve kterém působí 9000 malých a středních podniků. Představuje tedy mnohem více než pouhou reakci na naléhavou potřebu v oblasti životního prostředí: je stavebním kamenem EU pro podnícení „zeleného a modrého růstu“ a lepší využívání zdrojů. Například technologie pro hospodárnější nakládaní s vodou jsou jádrem ekologické inovace a Komise v roce 2012 zahájila evropské inovační partnerství v oblasti hospodaření s vodou s cílem usnadnit rozvoj inovativních řešení, která mají potenciál přispět k udržitelnému hospodářskému oživení a zároveň k přizpůsobení se změně klimatu.

 

Dokument ke stažení:

Sdělení Evropské komise k Rámcové vodní směrnici a směrnici o povodních

 

 

Zdroj: SOVAK ČR

21.04.2015 08:07

Navrhovaná legislativa v oblasti vod zkomplikuje život

Nárůst nákladů pro provozovatele vodovodů a kanalizací, města, obce a také pro spotřebitele vody by znamenalo přijetí nových právních předpisů v oblasti čistoty vod. V rozhovoru pro měsíčník Moderní obec to uvedl Ondřej Beneš člen představenstva SOVAK ČR (květnové číslo). MŽP přichystalo totiž na letošní rok řadu novel právních předpisů, které mají harmonizovat evropské právo, případně i jako reakce na tzv. ekoaudit. Ovšem vlastní praxe navrhovaných změn je výrazně odlišná.

Připravené předpisy podle Beneše obsahují s deklarovanými cíli naprosto nesouvisející opatření, která zásadně komplikují život městům a obcím jako majoritním vlastníkům veřejných vodovodů a kanalizací, způsobují problémy vodohospodářským společnostem, ale hlavně dopadají na konečné zákazníky v podobě zásadně zvýšeného vodného a stočného. Jako další zásadní problém se podle Beneše jeví i to, že MŽP naprosto přestalo komunikovat v průběhu zpracování novelizací právních předpisů a vše podstatné se odehrává až v meziresortním připomínkovém řízení. Více ZDE

 

Související legislativa (podklady ZDE):

 • Návrh nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
 • Návrh nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních (stanovisko SOVAK ČR)

Zdroj: www.nase-voda.cz (SOVAK ČR varuje: Připravovaná legislativa zvýší ceny vody)

 Reklama

 Legislativa

 

Aktuálně:

 • Připomínkové řízení - přehled/podklady ZDE:
 1. Návrh novely NV o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod (př. č.7), více ZDE (T: 26.5.2016)

 2. Návrh novely vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech, více ZDE (T: 3.6.2016)

 3. Novela zákona EIA, více ZDE (T: 23.5.2016)

 4. Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří (T: 7.6.2016)
 5. Návrh nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří (7.6.2016)
 6. Návrh novely vyhlášky o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, více ZDE (T: 3.6.2016)
 7. Návrh novely vyhlášky o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, více ZDE (T: 1.6.2016)

 • Novinky (květen 2016) - přehled/účinnost ZDE:
 1. Vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů
 2. Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory a o změně vyhlášky č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory
   
 • Vláda (18.5. 2016) - přehled/výsledky ZDE
 1. Návrh financování opatření k omezení následků sucha a nedostatku vody
   
 • EU: Veřejné konzultace - přehled/podklady ZDE
 1. Snížení vlivu mezinárodní letecké dopravy na změnu klimatu (T: 30.5.2016)
 2. Účelnost právních předpisů o chemických látkách (kromě REACH) (T: 25.5.2016)
 3. Konzultace o vytvoření komplexní a integrované strategie pro výzkum, inovace a konkurenceschopnost energetické unie (T: 31.5.2016)

 • EU: Novinky ve věstníku EU - přehled/dokument ZDE
 1. Směrnice EK, kterou se mění příloha II směrnice  o vozidlech s ukončenou životností
 2. Prováděcí rozhodnutí EK o referenční hodnotě pro přidělování bezplatných povolenek na emise skleníkových plynů provozovatelům letadel
 3. Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/770 ze dne 14. dubna 2016, kterým se zavádí společný formát pro předkládání informací týkajících se fungování postupů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek
 4. Rozhodnutí Rady (EU) 2016/769 ze dne 21. dubna 2016 o přijetí změn Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979
 5. Rozhodnutí Rady (EU) 2016/768 ze dne 21. dubna 2016 o přijetí změny Protokolu o těžkých kovech z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979

Předpisy v procesu (ZÁKONY) - více ZDE

Senát: 25.5. 2016 (24. schůze)

 1. Ukládání CO2
 2. a další...
 3. zahájení: 9 hod

Poslanecká sněmovna: 24.5. 2016 (47. schůze)

 1. ZPF
 2. Ochrana ovzduší
 3. GMO
 4. Látky poškozující ozonovou vrstvu...
 5. Biocidy
 6. Ochrana přírody
 7. a další....
 8. Zahájení: 14 hod

Více ZDE

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 Dotační okénko

 

Aktuálně:

 • 20.5.: Začal příjem žádostí do programu LIFE, více ZDE
 • 20.5.: Nové dotace na autovraky vyhlášeny! Aktuální výzva nabízí vyšší dotace, více ZDE
 • Květnová Priorita SFŽP je zaměřena na problematiku hospodaření se srážkovou a odpadní vodou, více ZDE
 • 2.5.: Informace o možnosti přednostního využití hnědého uhlí z lomu Bílina pro potřeby teplárenství, více ZDE
 • 25.4.: Program na podporu česko - slovenského příhraničí otvírá brány, více ZDE
 • 8.4.: MŽP vyhlásilo nové dotace na zadržovaní vody v krajině, více ZDE
 • 7.4.: INTERREG EUROPE - výzva na nízkouhlíkové hospodářství a účinné nakládání se zdroj vyhlášena, více ZDE
 • 30.3.: OPŽP - Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 (aktualizováno k 9.3.2016) - ZDE

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2016, více ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP již ke stažení! Více ZDE
 • Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016 - ZDE

Výzvy:

 • program LIFE, více ZDE (T: začátek září 2016)
 • Autovraky - národní dotace SFŽP, více ZDE (T: 31.3.2017)
 • INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, více ZDE (T: 25.7. resp. 31.8.2016)
 • OPŽP: zadržování vody v krajině (PO 4.3), více ZDE (T: 30.06.2016)
 • INTERREG EUROPE - nízkouhlíkové hospodářství a účinné nakládání se zdroj, více ZDE (T: 13.5.2016)
 • OPŽP: Nové dotace na likvidaci ekologických zátěží nebo vyčištění kontaminovaných lokalit vyhlášeny, více ZDE (T: 30.6.2016)
 • OPPIK: Výzva I programu Nízkouhlíkové technologie vyhášena, více ZDE (T: 31.7.2016)
 • Národní dotace (SFŽP): Chytré hospodaření s vodou, více ZDE (T: 30.6.2016)
 • OPŽP: Dotace na protipovodňové projekty, více ZDE (T: 31.5.2016)
 • Národní dotace (SFŽP): Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón, více ZDE (T: 30.10.2016)
 • IROP: Nízkoemisní a bezemisní vozidla, více ZDE (T: 29.7.2016)
 • NZÚ: budovy veřejného sektoru, více ZDE (T: 31.5.2016)
 • OPŽP - energetické úspory (19. výzva) + zvýhodněné úvěry, více ZDE (T: 15.4.2016 resp. do 21.12.2016)
 • NZÚ: Kontinuální výzvy, rodinné domy, více ZDE (T: 31.12.2021)
 • OPŽP: odpady/ovzduší/ úspory energie - více ZDE (T: 14.10.2016)
 • IROP: územní studie, více ZDE (T: 31. 3. 2017)
 • SFŽP - národní dotace Vesnice roku, více ZDE (T: 31.12.2016)
 • IROP - regulační plány a územní plány (ORP), více ZDE (T: 31. 3. 2017)

 

 Novinky BOZP

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

29.05.2016 00:11

Náměstek pro státní službu zrušil jmenování Geusse do čela ČIŽP

Náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký zrušil jmenování ústředního ředitele...
28.05.2016 23:59

Den otevřených dveří Výzkumného ústavu vodohospodářského se koná 4. června

K Světovému dni životního prostředí se koná v sobotu 4. června 2016 od 10:00 do 14:00 hodin „Den...
27.05.2016 19:59

Komise zavádí nový proces, který by měl pomoci s implementací environmentální legislativy

Evropská komise dnes přijala sdělení, které zavádí tzv. Environmental Implementation Review, což...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg Přidáte se?

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE