ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Tématem letního čísla je Energetické využití odpadů. V textech naleznete široký tematický rozsah od energetického využití bioodpadu po úvahy o spalování komunálního odpadu od řady autorů: Petra Mydlila, Adama Moravce nebo Vladimíra Ucekaje. VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Září    
5.9. Jak pracovat v programu EVI 8 s rozšířenou databází RES Plus aneb spolu s námi najdete cestu
Opakování: 8.9.
6.9. Ekologické minimum, legislativa ochrany životního prostředí v kostce aneb manuál ekologa začátečníka 1. blok – odpady + obaly + IRZ - integrovaný registr znečišťování
Opakování: 7.9.
6.9. IUCLID6 - praktický kurz
7.9. Kurz REACH-IT 3.0
8.9. Bezpečnostní listy (snadno) a správně
8.9.

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ (Praha - 1. termín)

8-9.9. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ
12.9. iKURZ: Jak pracovat v programu SKLAD Odpadů 8 s rozšířenou databází RES Plus
13.9. Ochrana ovzduší - legislativní novinky
Opakování: 14.9.
14.-15.9. Povodně a hospodaření s vodou
15.9.

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ (Hradec Králové)

19.-20.9. OHSAS 18001 - Interní auditor
19.9. Výpočet klasifikace CLP pro směsi – praktické cvičení; PRAHA
20.-22.9. Manažer a Auditor systémů řízení dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
20.9.

MANAGEMENT CHEMICKÝCH LÁTEK – HRADEC KRÁLOVÉ

20.9. Tvorba bezpečnostních listů; PRAHA
21.9. Nakládání s vodami v roce 2016, změny v prováděcích předpisech a připravovaná novela zákona pro rok 2017
Opakování: 22.9.
21.9. BL versus data z registračního dossieru; registrace na ECHA; etikety - PRAHA
21.-23.9.

Konference Biologicky rozložitelné odpady

22.9.

Komercializace výsledků aplikovaného výzkumu a inovací, připravované výzvy na podporu VaVaI

29.9.

Nařízení REACH a CLP 2016 (Praha)

30.9. Problematika hygienického zabezpečení vod
Říjen    
3.10. Výpočet klasifikace CLP pro směsi – praktické cvičení; ÚSTÍ NAD LABEM
4.10. Tvorba bezpečnostních listů, ÚSTÍ NAD LABEM
4.-6.10.

21. konference Zdraví a životní prostředí

4.10.-24.11. Rekvalifikační kurz OBSLUHA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
5.10. BL versus data z registračního dossieru; registrace na ECHA; etikety - ÚSTÍ NAD LABEM
6.10.

Biocidy a detergenty 2016

11.10. Co o svých obalech ještě nevíte aneb obaly a obalový zákon v praxi
Opakování: 12.10., 13.10.
18.10.-29.11. iKURZ: Legislativa OH po novele zákona o odpadech v praxi
19.10. Ekologické minimum, legislativa ochrany životního prostředí v kostce aneb manuál ekologa začátečníka 2. blok – ovzduší + regulované látky + CHLaS
Opakování: 20.10.
21.10. Flotace a další procesy pro průmyslové vody
24.10. Legislativa OH po novele zákona o odpadech v praxi aneb jak správně evidovat, identifikovat a vykazovat údaje při ohlašování přepravy, produkce a nakládání s odpady
Opakování: 25.10., 26.10., 23.11. a 24.11.
24.-25.10. Třetí ročník národní konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ
25.10.

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ (Praha - 2. termín))

31.10. Výpočet klasifikace CLP pro směsi – praktické cvičení; PLZEŇ
Listopad    
1.11.

Anaerobie, léky, drogy, smrad a legislativa (Brno)

Opakování: 2.11. (Praha)

1.11.    Tvorba bezpečnostních listů; PLZEŇ
2.11. BL versus data z registračního dossieru; registrace na ECHA; etikety - PLZEŇ
14.11. Ekologické minimum, legislativa ochrany životního prostředí v kostce aneb manuál ekologa začátečníka 3. blok – voda + CHLaS
Opakování: 15.11.
21.11. Výpočet klasifikace CLP pro směsi – praktické cvičení; OLOMOUC
22.11. Tvorba bezpečnostních listů; OLOMOUC
23.11. BL versus data z registračního dossieru; registrace na ECHA; etikety - OLOMOUC
24.11. VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – HRADEC KRÁLOVÉ
25.11. Úprava pitných a procesních vod
30.11.

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017

Prosinec    
13.12. VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – PRAHA
16.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2017
24.1.-7.6.2017  Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

https://img.obrazky.cz/?url=f7dcd57a1b23bbed&size=2

 

Novinky

30.06.2015 12:44

Pavel Hubený zůstává ředitelem Správy NP Šumava

Ministr životního prostředí Richard Brabec dnes jmenoval s účinností od 1. července ředitelem Správy Národního parku Pavla Hubeného. Pavel Hubený vede jako pověřený ředitel správu parku od loňského května. Předtím působil 20 let v čele CHKO Šumava. Pavel Hubený, absolvent ekonomické a regionální geografie na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy loni v květnu nahradil ve funkci Jiřího Mánka.

Pavel Hubený by podle svých slov rád navázal na své předchůdce v naplňování myšlenky mezinárodně uznávaného národního parku a dal garanci obyvatelům Šumavy i jejím návštěvníkům že krajina Šumavy bude i nadále jejich domovem i prostorem pro relaxaci, poznávání, turistiku.

„Prvním krokem k tomu je nový plán péče, který garantuje kontinuitu ochrany přírody a přitom umožňuje lidem Šumavu opravdu prožít. Připravujeme jej i s vidinou novely zákona o ochraně přírody a krajiny tak, aby byl s myšlenkami novely maximálně v souladu. Rád bych nabídl regionu ochranu přírody bez nějakých filosofických zvratů, překvapení nebo dokonce zklamání z nenaplněných slibů," řekl Hubený.

Úkoly jsou podle Hubeného jasné: připravit plán péče, který je důležitým dokumentem pro čerpání z Evropských fondů, mimo jiné i pro obce v národních parcích a nalézt možnosti maximálního zpřístupnění centrální Šumavy. Jmenování mu umožňuje dotáhnout řadu záměrů. Například předložil 34 projektů, které čekají na posouzení vlivu na životní prostředí.

„Prioritou číslo jedna je plán péče. My ho máme připravený, 14. července jej budeme prezentovat. Pro nás by bylo ideální, pokud by byl schválený ještě v průběhu letošního roku," uvedl Hubený.

 

Zdroj: MŽP, ČTK

30.06.2015 12:35

Ministr Mládek navrhuje odložit rozhodnutí o prolomení limitů na dole ČSA

REAKCE TEPLÁREN a DRÁBOVÉ Ministr průmyslu Jan Mládek navrhne vládě a tripartitě, aby rozhodnutí o prolomení těžebních limitů na dole ČSA, kde těží Severní energetická, bylo odloženo na rok 2020. Řekl to na tiskové konferenci. Podle Mládka bude v rozhodnutí o dole hrát roli prodloužení životnosti Jaderné elektrárny Dukovany. Ministr uvedl, že podle jeho informací není Státní úřad pro jadernou bezpečnost připraven prodloužit fungování jaderných bloků v Dukovanech o 20, ale jen o deset let. Více ZDE.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) zatím vždy v případě Jaderné elektrárny Dukovany vydal povolení k provozu na deset let. ČTK to sdělila jeho předsedkyně Dana Drábová s tím, že jde o obvyklou praxi. Reagovala tak na vyjádření ministra průmyslu Jana Mládka, který na dnešní tiskové konferenci k těžebním limitům uvedl, že podle informací ministerstva není SÚJB připraven prodloužit fungování jaderných bloků v Dukovanech o dvacet let, ale pouze o deset. Více ZDE.

 

Záznam z tiskové konference MPO "Výsledky studií o těžebních limitech" - ZDE (ČT24).

 

Reakce Teplárenského sdružení ČR na limity těžby:

Ve Státní energetické koncepci se jako cíl v oblasti palivové základny pro soustavy zásobování teplem uvádí: „Využít kvalitní hnědé uhlí pro dodávky tepla z kombinované výroby. Vytvořit legislativní 
a administrativní prostředí včetně ekonomických nástrojů směřujících k přednostnímu využití tohoto uhlí zejména ve větších a středních soustavách zásobování teplem.“

„Vláda ve Státní energetické koncepci jasně deklarovala, že uhlí pro teplárny zajistí, takže očekáváme, že tento slib bude při rozhodování o limitech těžby uhlí naplněn,“ řekl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek.

„Pokud by mělo dojít pouze ke korekci limitů na lomu Bílina, pak je potřeba přijmout balík dalších opatření, která zajistí, aby uhlí za limity skončilo opravdu v teplárnách a došlo k omezení využití uhlí v konečné spotřebě, jak to předpokládá Státní energetická koncepce,“ dodal Topolánek.

Ve státní energetické koncepci se jako jeden z hlavních cílů uvádí: „Do roku 2020 zajistit maximální možný odklon od užití uhlí v konečné spotřebě v domácnostech.“ Zásadní snížení využití hnědého uhlí v maloobchodu včetně domácností předpokládá také studie, kterou si Ministerstvo průmyslu a obchodu nedávno objednalo u společnosti VUPEK Economy.

„Rozhodnutí o limitech předurčí množství kvalitního tříděného uhlí, které bude dlouhodobě k dispozici pro malospotřebitele včetně domácností. Bude nezbytné toto rozhodnutí promítnout do dalších politik a opatření včetně dotačních programů, jako jsou Nová zelená úsporám nebo Operační program životní prostředí,“ řekl ředitel výkonného pracoviště Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek.

Stát by měl pomoci snížit spotřebu hnědého uhlí také teplárnám. Možnosti určitě existují, i když uhlí v teplárnách v příštích 20 letech úplně nahradit nepůjde.
Je potřeba co nejrychleji nastartovat OP PIK, kde jsou k dispozici nemalé prostředky pro rekonstrukce tepelných sítí, což by zvýšilo účinnost dodávky tepla a snížilo poptávku po uhlí. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu by také mělo s Evropskou komisí dojednat odstranění omezení disponibilních prostředků pro velké podniky, které bude do budoucna velkou překážkou pro efektivní vyčerpání alokovaných prostředků. Nemalou část hnědého uhlí by mohl v budoucnosti nahradit komunální odpad, k tomu je však potřeba vytvořit legislativní a ekonomické podmínky a omezit skládkování. Nový zákon o odpadech však nabírá stále větší zpoždění. Určitý potenciál má také další využívání biomasy, tady je potřeba se zamyslet nad rozumnou podporou, aby biomasa z ČR nemizela v zahraničí, kde jsou dnes pro její energetické využití výhodnější podmínky.

 

 

Zdroj: ČeskéNoviny.cz

30.06.2015 12:26

Díky bezhotovostním výkupu kovů je letos o 55 % krádeží méně

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o bezhotovostním výkupu kovů, která platí od 1. března, nese podle MŽP první ovoce. Meziroční srovnání dat Policie ČR totiž ukázalo, že krádeží kovů za letošní březen až květen oproti stejnému období loňského roku ubylo o 55 %. Škody, které krádežemi kovových předmětů zloději způsobili, klesly o 29 %.

Policejní data za březen až květen 2015, tedy od začátku platnosti vyhlášky MŽP o bezhotovostním výkupu kovů, ukazují, že oproti loňským 3414 trestným činům ve stejném období se způsobenou škodou za 123 milionů Kč došlo za první 3 měsíce fungování „bezhotovostní“ vyhlášky k prudkému poklesu. Policejní statistiky evidují od letošního března celkem 1522 trestných činů se způsobenou škodou 88 milionů Kč. U počtu trestných činů to znamená dramatický pokles o 55 %. Mírně klesající tendence krádeží kovů začala už v loňském roce. Nicméně aktuálně je na svém absolutním měsíčním minimu za posledních několik let.

„Ukazuje se postupně, že důsledná opatření v kombinaci s intenzivní prací kontrolorů v terénu mohou pomoci krádeže kovů v České republice postupně omezit, ne však úplně vymýtit. K tomu je třeba komplexní soubor dalších opatření, které budeme postupně zavádět. V první řadě jsme v novele zákona o odpadech, kterou nyní čeká hlasování ve sněmovně, přesně nadefinovali, že bezhotovostní platba je převod z účtu na účet, nebo poštovní poukázka, a nic jiného,“ vysvětluje ministr Richard Brabec.

Pokud novela projde následně Senátem a podepíše ji prezident, měla by začít platit už letos v říjnu. Kromě toho MŽP plánuje do dvou týdnů předložit vládě souhrnný materiál se souborem opatření k řešení této problematiky, který už prošel meziresortním připomínkovým řízením.

„Jako jeden z hlavních problémů vidím jednoznačně počet sběren a výkupen kovů, ten je na obyvatele snad nejvyšší v celé Evropě. U takového počtu je takřka nemožné zajistit efektivní kontroly. Jedním z navrhovaných opatření je proto zpřísnit podmínky pro vydávání povolení sběrnám a následné relicencování všech sběren u nás. Přísnější podmínky pro získání licence připravované v novém zákoně o odpadech by pak mohly zahrnovat třeba povinné zavedení kamerového systému, prokazatelné odborné zaškolení personálu sběren ve vedení evidence apod. Součástí materiálu, který předložím vládě do dvou týdnů, pak bude i oficiální vznik tzv. „malé Kobry“, speciálního meziresortního týmu působícího při České inspekci životního prostředí, který se během svých kontrol zaměřuje speciálně na potírání kriminality, která je s výkupem odpadních kovů spojená,“ dodává ministr Brabec.

Podle dat Policie ČR bylo v roce 2012 spácháno 11 080 krádeží kovových materiálů znamenajících celkovou škodu za cca 445 milionů Kč. V roce 2013 PČR zaznamenala 11 786 krádeží s vyčíslenou škodou 509 milionů Kč. Přičemž se v obou případech jednalo pouze o trestné činy, nikoliv o přestupky, kterých je několikanásobně více. Způsobené škody mnohonásobně převyšují finanční prostředky, které pachatel za prodané kovy dostane vyplaceny ve výkupně. K vzniklé finanční škodě je nutné přičíst mnohdy i škodu historickou, neboť se často jedná o stará historická díla nebo součásti pietních míst, která jsou krádeží znehodnocena.

30.06.2015 06:40

Program EUROSTARS otevírá novou výzvu pro MSP v oblasti výzkumu a vývoje

Program EUROSTARS, který sdružuje členské státy iniciativy EUREKA a země EU, otevírá novou výzvu určenou malým a středním podnikům (MSP) aktivním v oblasti výzkumu a vývoje inovativních výrobků a služeb pro podávání projektových návrhů. Základními kritérii je účast nejméně dvou partnerů z členských zemí programu EUROSTARS, trvání projektu do 36 měsíců, uvedení výsledku projektu na trh do 24 měsíců po skončení projektu. Návrhy lze podávat do 17. září 2015 do 20:00 CET. 

 

 

Další informace o programu EUREKA a Eurostars:

 • jsou uvedeny na stránkách msmt.cz

 

Zdroj: TAČR

29.06.2015 19:03

Kalifornie se může pyšnit největší solární elektrárnou na světě

Titul největší solární elektrárny na světě má nového nositele. Novou elektrárnu s instalovanou kapacitu 579 megawattů vlastní BHE Solar, což je energetická společnost vlastněná společností Berkshire Hathaway Energy. Ta je zase součástí konglomerátu investora a multimiliardáře Warrena Buffeta. Celá instalace se rozprostírá na ploše o rozloze 1300 hektarů. Celkem zhruba 1,7 milionu solárních panelů bude dodávat elektřinu ekvivalentní spotřebe zhruba 255 tisíc domácností. Za dva a půl roku vytvořila stavba na 650 pracovních míst. Dalších 40 lidí se o elektrárnu bude starat během jejího provozu, uvádí firma SunPower, dodavatel panelů. 

 

Zdroj: E15

29.06.2015 13:42

OPPIK: Výzva I programu podpory APLIKACE vyhlášena

ŠANCE PRO VÁŠ VÝZKUM! Podporu lze získat na realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Žadatelem mohou být podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí. Žádost o podporu mohou předkládat individuální subjekty (podniky) i konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí.

V případě konsorcií vystupuje jako hlavní příjemce/žadatel vždy jeden subjekt z konsorcia, další subjekty vystupují jako spolupříjemci, resp. účastníci projektu, kteří mají vlastní rozpočet a případně i odlišné míry podpory.

V rámci výzvy lze získat maximální míru dotace ve výši 70% pro projekty v rozmezí 1mil. až 100mil. Kč uznatelných nákladů.

Cílem programu „Aplikace“ je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

 

Další informace:

Datum vyhlášení výzvy: 26. června 2015

Model hodnocení: dvoukolový

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 26. června 2015 (předběžné žádosti)

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. září 2015 (Žádosti o podporu: 30. listopadu 2015)

Datum ukončení realizace: Doba realizace projektu nesmí překročit 4 roky od data přijatelnosti projektu. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2019.

 

Mohlo by Vás zejímat:

Ověřování environmentálních technologií je nezávislé expertní posouzení výkonnosti technologie a jejím přínosu pro životní prostředí, více ZDE


 
Další podrobné informace najdete ZDE

 

 

29.06.2015 12:34

Na Lipně můžete nově využít pětici elektrických lodí

Tichá jízda bez emisí skleníkových plynů je hlavní předností pěti elektrických lodí, které se nově pohybují po Lipenské přehradě. Pětice nových lodí se dvěma trupy má místo plachty k dispozici dvě baterie. Ty jí umožní prohánět se po největší české nádrži až šest hodin. Doba provozu se odvíjí i od počastí. Pokud fouká silný vítr a jsou vlny, tak je provozní doba o něco nižší. Každopádně se stále pohybuje v hodinách.

Pět metrů dlouhá loď zvládne uvézt šest lidí.  Pasažéři si musejí hlídat především baterii. Pokud by baterie neočekávaně vypověděla službu, jsou lodě vybaveny záložní. Zájemci si netradiční plavidla mohou vypůjčit bez speciálních kurzů. Podmínkou řízení elektročlunu je věk minimálně 16 let. Každý „kapitán“ musí absolvovat pouze několikaminutové školení zaměřené na ovládání lodě.

Realizaci projektu „Ekologicky po Šumavě“ podpořila Nadace ČEZ částkou dva milióny korun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizaci projektu „Ekologicky po Šumavě“ podpořila Nadace ČEZ částkou dva milióny korun.

29.06.2015 10:28

Ombudsman vydal návod se zásadami placení místního poplatku za komunální odpad

O aktuálních problémech správy místních poplatků diskutovali ombudsman se zástupci Ministerstva financí, krajských a obecních úřadů i akademické obce. Na kulatém stole se dotkli témata vyměřování poplatku za komunální odpad nezletilým a jeho následného vymáhání.

Již Otakar Motejl v roce 2008 upozornil na problematičnost vyměřování poplatku za komunální odpad nemajetným nezletilým dětem bez možnosti vymáhat ho na jejich rodičích. Od roku 2013 právní úprava umožňuje vyměřit poplatek zákonným zástupcům dítěte, proto doporučujeme, aby již obecní úřady poplatek nevyměřovaly dětem (až na odůvodněné výjimky), ale oběma zákonným zástupcům dítěte společně a nerozdílně.

Aktuálně probíhají exekuce k vymožení starších nedoplatků dětí. Nejvyšší správní soud však v listopadu 2014 dospěl k závěru, že poplatek není řádně vyměřen, pokud obecní úřad v daňovém řízení jednal se zákonným zástupcem dítěte, jehož zájmy odporovaly zájmům dítěte (například u nařízené ústavní výchovy dětí). Exekuční řízení, v nichž se vymáhají vadně vyměřené poplatky, je třeba zastavit. Diskutovalo se rovněž o povinnosti obecního úřadu, vázaného jinak mlčenlivostí podle daňového řádu, informovat orgány sociálně-právní ochrany dětí o dluhu dítěte.

 

Postup úřadů při vymáhání nedoplatků

Obecní úřady jsou oprávněné nedoplatky na místních poplatcích vymáhat daňovou exekucí, mohou však využít i soudních exekutorů. Debatovalose proto o tom, jak vykládat jejich povinnost vymáhat nedoplatek tak, aby náklady nebyly ve zjevném nepoměru k samotnému nedoplatku. Pokud mohou nedoplatek vymoci srážkami ze mzdy nebo postižením účtu u banky, měly by se o to obecní úřady pokusit. Pokud to není možné, mohou se obrátit na soudního exekutora, nicméně bez zapojení advokáta. Zástupci Olomouce a Jihlavy uvedli, že přesně tak jejich města v současnosti postupují.

Odpolední část se věnovala ostatním místním poplatkům. Nejvíce se mluvilo o místním poplatku z ubytovací kapacity, konkrétně o problematičnosti zpoplatnění lůžek v ubytovnách obsazených lidmi, kteří v nich fakticky trvale bydlí.

Cílem kulatého stolu o správě místních poplatků bylo nejenom identifikovat problematické momenty v praxi úřadů, ale také pokusit se nalézt možná východiska.

 

Dokument ke stažení:

Zjednodušený návod se zásadami placení místního poplatku za komunální odpad

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, VÍCE (T: 9.9.2016)

 • Návrh nařízení vlády o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, VÍCE (T: 29.8.2016)

 

Novinky (srpen 2016)

 • Novela vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech (POZE)
 • Novela zákona o IRZ a ISPOP
 • Novela zákona EIA (dopravní stavby)

 

Vláda - 24.8. 2016

 • Novela vodního zákona (poplatky, limity...)
 • Aktuální stav příprav realizace vodních nádrží v regionech postihovaných suchem a rizikem nedostatku vody s návrhem dalšího postupu

 

Senát - 24.8. 2016 (27. schůze)

 • Biocidy
 • Energetický zákon

PSP ČR - 28.6. 2016 (48. schůze)

 • Ochrana ovzduší
 • Ochrana přírody a krajiny
 • GMO
 • mezinárodní smlouvy
 

EU - veřejné konzultace

 • Konzultace týkající se monitorování a vykazování spotřeby paliva a emisí CO2 u těžkých nákladních vozidel (T: 28.10.2016)
 • Konzultace o revizi nařízení (EU) č. 443/2009 a nařízení (EU) č. 510/2011 stanovujících výkonnostní emisní normy pro CO2 u lehkých užitkových vozidel. (T: 28.10.2016)
 • Revize směrnice o přístavních zařízeních pro příjem odpadu (T: 16.10.2016)
 • Aspekty směrnice o vozidlech s ukončenou životností, s důrazem na ta vozidla, o nichž nejsou známy žádné údaje (T: 21.9.2016)
 • Průběžné hodnocení programu LIFE (T: 9.9.2016)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU obuvi + pro osobní počítače, notebooky a počítače typu tablet
 • Oprava sdělení EK – Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020
 • Doporučení Komise o pokynech na podporu budov s téměř nulovou spotřebou energie a osvědčených postupů k zajištění, aby do roku 2020 byly všechny nové budovy budovami s téměř nulovou spotřebou energie
 • Prováděcí nařízení EK, kterým se stanoví předběžná srovnávací tabulka mezi kódy kombinované nomenklatury stanovenými v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 a položkami odpadů uvedenými v přílohách III, IV a V nařízení EP a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů
 • Nařízení EKomise (EU) 2016/1179 ze dne 19. července 2016, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení REACH
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1032 ze dne 13. června 2016, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro odvětví neželezných kovů

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 30.8.: SFŽP zveřejnil cenové indexy pro tvorbu ceny vodného a stočného, VÍCE
 • 26.8.: MŽP schválilo dotace téměř za 40 milionů na obnovu vodních ploch a zpracování autovraků, VÍCE
 • 16.8.: Přes 700 milionů korun z peněz EU půjde na ochranu přírody a krajiny, VÍCE
 • 16.8.: Financování zpracování územních plánů pro obce, VÍCE

 • 15.8.: Rozhovor s ředitelem České inspekce životního prostředí a nové výzvy, to je nová Priorita, VÍCE
 • 2.8.: Nové dotace na odpadové hospodářství vyhlášeny! VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2016 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE
 • Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016 - ZDE

 

Výzvy:

 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • OPŽP: Ochrana přírody a krajiny - VÍCE (T: 17.10.2016)
 • OPŽP: Odpadové hospodářství - VÍCE (T: 30.11.2016)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPŽP: Energetické úspory - veřejné budovy - VÍCE (T: 20.12.2016)
 • Inovační dohody z oblasti ochrany životního prostředí - VÍCE (T: 15.9.2016)

 • Program LIFE - VÍCE (T: začátek září 2016)
 • Autovraky - národní dotace SFŽP - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • Národní dotace (SFŽP): Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón - VÍCE (T: 30.10.2016)
 • OPŽP - energetické úspory (19. výzva) - VÍCE (T: 15.4.2016 resp. do 21.12.2016)
 • NZÚ: Kontinuální výzvy, rodinné domy- VÍCE (T: 31.12.2021)
 • OPŽP: odpady/ovzduší/ úspory energie - VÍCE (T: 14.10.2016)
 • IROP: územní studie - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • SFŽP: národní dotace Vesnice roku - VÍCE (T: 31.12.2016)
 • IROP: regulační plány a územní plány (ORP) - VÍCE (T: 31. 3. 2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE