Nepřehlédněte

 

 • Vláda: 20.7.2016, program/výsledky ZDE

 • Senát: (26. schůze, 14.7.2016), program/výsledky ZD E

 • PSP ČR: (48. schůze od 28.6.2016), program/výsledky ZDE

 • LRV: 30.6.2016, program/výsledky ZDE

 • EU - přehled dění: více ZDE

 • EU - rekapitulace (červen): ZDE

DOPORUČUJEME!

 


 

Věrnostní karty na rok 2016 již v prodeji!

 • Přístup do rubriky "Právo" (náhled)
 • Jste součástí procesu vzniku nové legislativy
 • Aktuální novinky na email
 • Emailový zpravodaj 1x týdně
 • Slevy na vzdělávací akce a odborné periodikum

 


Další informace ZDE.
 

 

Odkrývá obsah, který NENÍ ostatním DOSTUPNÝ.

 


 

Reklama

 


 

Třetíruka.cz a chytré RSS aplikace:

Nalaďte si portál také v chytrých aplikacích jako je například Feedly, qReadr, FeedMe atd. Jako zdroj informací prosím využijte: http://odpady.webnode.cz/rss/all.xml


 Odpadové fórum aktuálně

Tématem letního čísla je Energetické využití odpadů. V textech naleznete široký tematický rozsah od energetického využití bioodpadu po úvahy o spalování komunálního odpadu od řady autorů: Petra Mydlila, Adama Moravce nebo Vladimíra Ucekaje. Více ZDE.

 

 

 

 

 

 • Časopis ODPADOVÉ FÓRUM je odborný měsíčník zabývající se všemi aspekty, které souvisejí s odpadovým hospodářstvím.
 • WASTE FORUM je elektronický recenzovaný časopis zaměřený na vědecké práce s tématikou odpadů.

 


Odborné akce

     
3.8. Odpady v roce 2016 – nové legislativní povinnosti a revoluční změny nejen v evidenci odpadů po Infringementové novele
Opakování: 4.8., 9.8.
24.8. Jak pracovat v programu SKLAD Odpadů 8 s rozšířenou databází RES Plus aneb spolu s námi najdete cestu
Opakování: 25.8.
26.8. Možnosti úspor v restauracích a hotelových provozech
30.8. iKURZ: Jak pracovat v programu EVI 8 s rozšířenou databází RES Plus
5.9. Jak pracovat v programu EVI 8 s rozšířenou databází RES Plus aneb spolu s námi najdete cestu
Opakování: 8.9.
6.9. Ekologické minimum, legislativa ochrany životního prostředí v kostce aneb manuál ekologa začátečníka 1. blok – odpady + obaly + IRZ - integrovaný registr znečišťování
Opakování: 7.9.
6.9. IUCLID6 - praktický kurz
7.9. Kurz REACH-IT 3.0
8.9. Bezpečnostní listy (snadno) a správně
8.9.

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ (Praha)

8-9.9. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ
12.9. iKURZ: Jak pracovat v programu SKLAD Odpadů 8 s rozšířenou databází RES Plus
13.9. Ochrana ovzduší - legislativní novinky
Opakování: 14.9.
15.9.

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ (Hradec Králové)

19.-20.9. OHSAS 18001 - Interní auditor
20.9.

MANAGEMENT CHEMICKÝCH LÁTEK – HRADEC KRÁLOVÉ

21.9. Nakládání s vodami v roce 2016, změny v prováděcích předpisech a připravovaná novela zákona pro rok 2017
Opakování: 22.9.
29.9.

Nařízení REACH a CLP 2016 (Praha)

30.9. Problematika hygienického zabezpečení vod
4.-6.10.

21. konference Zdraví a životní prostředí

4.10.-24.11. Rekvalifikační kurz OBSLUHA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
6.10.

Biocidy a detergenty 2016

11.10. Co o svých obalech ještě nevíte aneb obaly a obalový zákon v praxi
Opakování: 12.10., 13.10.
19.10. Ekologické minimum, legislativa ochrany životního prostředí v kostce aneb manuál ekologa začátečníka 2. blok – ovzduší + regulované látky + CHLaS
Opakování: 20.10.
21.10. Flotace a další procesy pro průmyslové vody
24.10. Legislativa OH po novele zákona o odpadech v praxi aneb jak správně evidovat, identifikovat a vykazovat údaje při ohlašování přepravy, produkce a nakládání s odpady
Opakování: 25.10., 26.10., 23.11. a 24.11.
25.10.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – PRAHA

1.11.

Anaerobie, léky, drogy, smrad a legislativa (Brno)

Opakování: 2.11. (Praha)

10.11.

VODNÍ ZÁKON - VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA (Praha)

14.11. Ekologické minimum, legislativa ochrany životního prostředí v kostce aneb manuál ekologa začátečníka 3. blok – voda + CHLaS
Opakování: 15.11.
24.11. VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – HRADEC KRÁLOVÉ
25.11. Úprava pitných a procesních vod
30.11.

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017

16.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2017
24.1.-7.6.2017  Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 

Chci zařadit akci do kalendáře - formulář ZDE

 


Důležité dokumenty

 

Zpráva o životním prostředí v r. 2014 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Politika druhotných surovin ČR

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Program předcházení vzniku odpadů (PVO) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Plán legislativních prací vlády na rok 2016 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Plán přípravy vyhlášek na rok 2015

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zpráva o životním prostředí 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Návrh aktualizované Surovinové politiky ČR http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Historická ročenka statistiky energetiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

EXKLUZIVNĚ: Strategie Vlády ČR v oblasti životního prostředí a energetiky v rámci působení ČR v EU

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
EXKLUZIVNÍ přehled všech 36 návrhů na opatření, které schválila vláda v rámci tzv. EKOAUDITU http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Novinky

05.06.2015 18:24

VUV TGM pořádá zítra 6. června den otevřených dveří

VÚV TGM

DOPORUČUJEME Ke Světovému dni životního prostředí pořádá VUV TGM v sobotu 6. června od 10:00 do 14:00 hodin „Den otevřených dveří Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i.“ Každou celou hodinu začne prohlídka odborných pracovišť. Na vlastní oči tak bude možné vidět: hydraulické modely plavebního stupně Děčín či vodního díla Hněvkovice, Českou kalibrační stanici vodoměrných vrtulí, laboratoře VÚV TGM (stanovení množství nelegálních drog, radioekologie, domovní ČOV), pracoviště odboru aplikované ekologie (mj. živé ryby, úhoři).

Městskou hromadnou dopravou se na VUV TGM dostnete autobusem č. 107 nebo 147 od stanice metra Dejvická (zastávka Hydrologický ústav) nebo přívozem lodí P2 z Podhoří do zastávky V Podbabě a 5 až 10 minut chůze proti proudu řeky Vltavy.

 

Den otevřených dveří VÚV TGM návštěvníkům nabídne:

– prohlídku hydraulického modelu plavebního stupně Děčín

Ve velké hydraulické laboratoři lze vidět fyzikální model navrhovaného plavebního stupně Děčín v měřítku 1:70. Na tomto modelu se prováděla řada výzkumů, např. optimalizace funkčních objektů, výzkum biokoridoru nebo zimního režimu plavebního stupně.

– prohlídku České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí

Velký pokusný žlab byl vybudován již v roce 1930. Napájí se vodou z plavebního kanálu Trojského jezu a měří 252,5 m.

– prohlídku Laboratoří VÚV TGM

V laboratořích se například provádí stanovení množství nelegálních drog, radioekologie, kontrola vlivu Jaderné elektrárny Temelín a Jaderné elektrárny Dukovany na hydrosféru, optimalizace provozu a zvýšení účinnosti čištění odpadních vod z malých obcí.

– návštěvu pracoviště odboru aplikované ekologie s živými úhoři

Zítra je připraven i speciální program pro děti. Na malé i velké návštěvníky čekají soutěže o deštníky, pláštěnky nebo čelové svítilny.

 

Soubory ke stažení:

pozvánka na Den otevřených dveří VUV T. G. Masaryka, v.v.i. (0,3 MB)

05.06.2015 18:17

Cenu Josefa Vavrouška získal zakladatel Krkonošského národního parku profesor Josef Fanta

Cenu Josefa Vavrouška, která se už od roku 1997 za konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj, včera převzal profesor Josef Fanta, zakladatel Krkonošského národního parku a iniciátor záchrany krkonošských lesů po imisní kalamitě z 80. let minulého století.

Josef Fanta byl jako mladý třicátník pověřen v roce 1962 úkolem připravit zřízení národního parku v Krkonoších, jak s tím počítal tehdejší Územní plán rajonu Krkonoš. Josef Fanta tehdy během roku jen s malým týmem spolupracovníků opravdu vše připravil tak, že mohl být 17. Května 1963 Krkonošský národní park opravdu oficiálně založen. Fanta se stal tehdy náměstkem jeho prvního ředitele Miroslava Klapky, se zodpovědností za výzkum a ochranu přírody. Založil a stal se prvním šéfeditorem odborného periodika Opera Corcontica (Krkonošské práce), který vychází a slouží odborné veřejnosti dodnes. Na starost dostal také Krkonošské muzeum ve Vrchlabí poté, co jej roku 1967 Správa KRNAP vzala pod svá křídla. Na začátku sedmdesátých let musel z politických důvodů ze své práce odejít a následoval tak svého ředitele Miroslava Klapku. Fanta nakonec odešel i z Československa. Až do devadesátých let pak působil v Nizozemí – zpočátku na Univerzitě v Amsterdamu, převážně však poté na Univerzitě ve Wageningen. Po revoluci působil rovněž jako profesor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Cenu Josefa Vavrouška uděluje každoročně Nadace Partnerství. Smyslem Ceny je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Josef Vavroušek byl jako federální ministr životního prostředí jedním z hlavních představitelů konceptu trvale udržitelného života nejen u nás, ale i v rámci celé Evropy.

04.06.2015 20:34

Speciální plošiny brzy začnou čistit oceány od odpadků, které se dále využijí

Trvalý odkaz na vložený obrázek

Dvacetiletý zakladatel společnosti The Ocean Cleanup oznámil koncem května, že brzy vypustí na hladinu speciální plošiny, které budou sbírat odpadky a čistit tak oceány. Dojde k tomu ve vodách mezi Japonskem a Jižní Koreou u souostroví Tsushima, kde se plošina ukotví a za využití podmořských proudů bude zachytávat odpad.

Plošiny ve tvaru rejnoka, které mají odolat i nepřízni počasí, využívají právě tyto proudy ve svůj prospěch. Ukotvené čisticí systémy o rozpětí ramen dva kilometry (v budoucnu se počítá s rozpětím až 100 kilometrů) tak budou lapat odpadky připlouvající blíže díky oceánským vírům.

Do roku 2020 by měla být schopna sesbírat zhruba 70 milionů kilogramů plastového odpadu. Finanční náročnost projektu by měla činit jen tři procenta z ceny konvenční čisticí metody a bude také daleko rychlejší. Boyan Slat počítá s tím, že projekt nebude jen obecně prospěšný, ale plánuje využití odpadu k prodeji a dalšímu zpracování, což by mělo vynést přes 500 milionů dolarů. To rázem dělá z neziskového projektu výnosný podnik.

 

Zdroj: Aktuálně.cz (Celý článek ZDE)

Foto: https://twitter.com/BoyanSlat/

04.06.2015 17:19

Jiří Feist: Pokud bude EU řídit energetiku shora, odpovědnost nemohou nést státy

"Dosud ale neexistuje celkově provázaná koncepce. Je tu například myšlenka podporovat mořské větrné elektrárny, které mohou být poměrně rychle konkurenceschopné. Začínáme je budovat a integrovat do systému, jenže na to nemáme vybudovanou dostatečnou infrastrukturu. Náklady na její budování se ještě do systému promítnou. K tomu je ale ještě třeba připočítat náklady na jeho technickou regulaci. V České republice k tomu konkrétní čísla nabízí národní akční plán pro chytré sítě. Ta čísla jsou poměrně vysoká. Bylo by férové si říci, že Evropa tedy chce snižovat emise a být lídrem v obnovitelných zdrojích, ale elektřinu kvůli tomu bude mít stále dražší než zbytek světa. Je to vývoj, který chceme?" říekl k projektu energetické unie ředitel pro strategii skupiny EP Energy Jiří Feist. EurActiv s ním mluvil také o obchodování s emisemi a státní podpoře v energetice. Rozhovor čtěte ZDE.

 

Zdroj: EurActiv.cz

04.06.2015 14:29

SOVAK ČR opětovně nabádá ke zvýšení investic na obnovu vodohospodářských sítí

Od počátku své existence usiluje Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR), jehož členové vyrábějí a dodávají pitnou vodu pro více než 9,5 milionu obyvatel naší země, o rychlejší tempo obnovy vodohospodářské infrastruktury v České republice s cílem minimalizovat rizika poruch, havárií, ztrát vody v potrubní síti a zlepšení kvality pitné vody pro občany ČR.

Vodohospodářská infrastruktura a především vodovodní a kanalizační sítě jsou ale podle SOVAK ČR na mnoha místech země za horizontem své životnosti, a tento stav nelze dále prohlubovat. Přímým důkazem pravdivosti tvrzení SOVAK ČR se staly nedávné problémy v Praze, stejná situace se ale může opakovat kdekoli na území ČR.

SOVAK ČR v této souvislosti konstatuje, že majiteli vodohospodářské infrastruktury, to je vodovodních a kanalizačních sítí a technologií, jsou v drtivé většině větší i menší obce a města, a právě tyto subjekty by se podle SOVAK ČR měly starat o tento majetek s péčí řádného hospodáře, jak jim to ukládá celá řada platných zákonů. „Občané naší země si zvykli na bezproblémové zásobování kvalitní pitnou vodou, aby tomu ale mohlo být i nadále, musí se pro to také něco udělat. To nejdůležitější je zvýšit tempo obnovy vodovodních a kanalizačních sítí, což je v zájmu všech občanů ČR,“ říká předseda představenstva SOVAK ČR František Barák.

Řešením nevyhovujícího stavu nejsou přitom podle názoru SOVAK ČR snahy o vypovídání smluv mezi majiteli vodohospodářské infrastruktury (obcemi a městy) a vodohospodářskými subjekty, které jsou provozovateli této infrastruktury, ale větší důraz na kontrolu, případně revizi vodohospodářských plánů, jejichž smyslem je právě obnova majetku. Obce a města by také měly podle SOVAK ČR investovat veškeré finanční prostředky, které získají od vodohospodářských subjektů zpět do obnovy a rekonstrukce sítí, což se v současné době v takové míře, jak by to bylo možné, neděje.

Nárůstu potřebných investic by také podle SOVAK ČR pomohla změna daňového prostředí v oblasti vodohospodářství. Poplatky za vodu jsou v ČR zatíženy v celém středoevropském regionu nejvyšší DPH ve výši 15 procent, což kromě toho, že se tím zvyšuje cena vody, také částečně omezuje investice do obnovy majetku. Poplatky za odběr podzemní a povrchové surové vody, které platí vodárenské společnosti státu, jsou rovněž značné a nejsou účelně využívány na ochranu a rozvoj zdrojů vody.

Hodnota vodárenského majetku v ČR v současné době přesahuje hodnotu jednoho bilionu korun, na jednoho obyvatele tak připadá hodnota v průměru kolem 100 tisíc korun. „Na obnovu majetku bychom potřebovali ročně investovat 18 až 20 miliard, realita je však jiná a investice se pohybují kolem 9 až 10 miliard korun,“ zdůrazňuje František Barák.

Přes dlouhodobý deficit investic patří vodárenství v ČR ke špičce v rámci EU i celého světa. „Tuto vysokou laťku ale můžeme dlouhodobě udržet jen tehdy, pokud se budeme o vodohospodářskou infrastrukturu cíleně pečovat a obnovovat jí,“ uzavírá František Barák.

 

Zdroj: SOVAK ČR

04.06.2015 12:28

Komise schválila Operační program Rybářství, rybáři z něj získají přibližně 1,1 miliardy korun

Evropská komise schválila OP Rybářství 2014 - 2020, který připravilo Ministerstvo zemědělství. Čeští produkční rybáři z něj budou v příštích šesti letech čerpat dotace například na zařízení pro chov ryb nebo modernizaci a výstavbu zpracoven ryb.

Tuzemští rybáři a producenti ryb budou čerpat dotace z Evropského námořního a rybářského fondu prostřednictvím OP Rybářství, který České republice odsouhlasila Evropská komise.

„Naši rybáři získají do roku 2020 z prostředků Evropské unie zhruba 855 milionů korun a z národního rozpočtu přibližně 245 milionů korun. Celkem pro ně bude v novém OP Rybářství připraveno přibližně 1,1 miliardy korun,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Oproti OP Rybářství 2007 - 2013 je rozpočet nového programu navýšen a české rybářství si tak polepší zhruba o 107 milionů korun.

„Zaměření dotací v novém OP Rybářství bude širší, budou o ně moci požádat například začínající rybáři na rozjezd svého podnikání. Největší díl podpory budeme směřovat na výstavbu, rozšíření a modernizaci sádek, líhní a rybníků nebo na vybavení do rybochovných zařízení,“ uvedl Marian Jurečka.

OP Rybářství 2014 – 2020 je zacílen mimo jiné také na rozvoj rybářské turistiky, zpracovávání údajů o akvakultuře a efektivnější sledovatelnost ryb a rybích produktů. Bude možné také žádat o dotaci na rozšíření, modernizaci a výstavbu zpracoven ryb, například na zařízení pro vlastní zpracování ryb, finální úpravu, balení a značení výrobku. Výrazným posunem oproti OP Rybářství 2007 - 2013 je rozsáhlejší podpora recirkulačních zařízení a průtočných systémů pro chov ryb, které zajistí vyšší produkci a rovnoměrné dodávky ryb na trh po celý rok.

O první dotace například na investice do akvakultury nebo nákup recirkulačního zařízení pro chov ryb mohou rybáři požádat v říjnu 2015.

04.06.2015 08:45

Změna směrnice, kterou se omezuje používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (EZZ)

V Úředním věstníku Evropské unie (L137/10, 4.6.2015) vyšla Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 ze dne 31. března 2015, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených látek. Citovaná směrnice stanovuje pravidla pro omezení používání nebezpečných látek (používání olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů a polybromovaných difenyletherů) v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ). Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2016.

 

Dokument ke stažení:

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 ze dne 31. března 2015, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených látek

04.06.2015 08:07

HN: Účty za elektřinu se sníží. Na burze ještě nikdy nebyla tak levná jako teď

Elektřina na burze nebyla ještě nikdy tak levná jako v posledních dvou týdnech. Zatímco energetický sektor v celé Evropě trápí poklesy tržeb a musí zavírat i relativně nové elektrárny, zákazníci opět mírně ušetří. Pokles cen je za posledních sedm let navíc tak razantní, že lehce překryje i vysokou podporu zelené energie. V létě 2008, v době svého vrcholu, se cena jedné megawatthodiny na celý následující rok dotkla na pražské energetické burze úrovně 90 eur. Nyní opakovaně klesla pod hranici 31 eur za megawatthodinu. Otázkou zůstává, jak moc se promítne nízká cena elektřiny do účtů firem či domácností. Více ZDE

 

Zdroj: iHNED.cz

 

 

03.06.2015 21:09

Jasná pravidla pro e-mailovou komunikaci s úřady

Ochránkyně uspěla s návrhem, aby Ministerstvo vnitra sjednotilo způsob, jakým různé úřady a úředníci veřejné správy vyřizují e-maily od občanů. Nová metodika ministerstva stanovila jasná pravidla, kdy mají úřady vyřizovat e-maily i bez elektronického podpisu a kdy mají odesílatele vyzvat k jeho doplnění, aby bylo možné e-mail považovat za podání podle správního řádu.

Kdy má úřad vyžadovat u e-mailů občanů či firem elektronický podpis a kdy mají věc bezodkladně vyřídit i bez něj? V podnětech občanů zaznamenala veřejná ochránkyně práv značnou roztříštěnost v přístupu úřadů k otázce, jak nakládat s e-maily bez elektronických podpisů. Pomocí dotazníků proto prověřila praxi ministerstev, krajských úřadů a obcí s rozšířenou působností a setkala se s různými přístupy. Na jedné straně stál velmi striktní názor, že takový e-mail nemá zákonem požadovanou formu, proto na něj úřad nahlíží, jako kdyby neexistoval, informace v něm obsažené nezohledňuje a nijak na něj nereaguje. Počet úřadů s takovou praxí byl však jen mizivý. Na opačné straně se pak ochránkyně setkala s přístupem méně formálním a vůči odesílateli vstřícnějším, kdy úřad vyřizuje i e‑maily bez uznávaného elektronického podpisu. Mezi těmito dvěma pohledy se pak vyskytovala celá škála možností, počínaje rozlišováním podle typů dokumentů, poučováním odesílatelů o nutnosti doplnit elektronický podpis apod.

Pozitivním zjištěním ochránkyně byla skutečnost, že i když odesílatel elektronický podpis na výzvu nedoplní, většina úřadů na takový e-mail reaguje stejně jako na jiné písemnosti, a to ať jde o podání nebo podněty ve smyslu správního řádu.

Podle ochránkyně však současné různé praktiky jednotlivých správních úřadů mají za následek zmatení občanů a porušování jejich legitimních očekávání. Jestliže někdo komunikuje s úřady běžně e-mailem bez elektronického podpisu a dosud to nezpůsobovalo žádné problémy, pokud by pak narazil na úřad, který naopak na elektronickém podpisu trvá a ještě ke všemu ho o tom nepoučí, snadno může dojít k újmě občana na jeho právech (např. neuznání odvolání a propad lhůty).

 

Dokument ke stažení:

Metodika Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu

 

03.06.2015 15:57

Novela energetického zákona vychází ve sbírce

Novela energetického zákona, kterou prezident republiky Miloš Zeman podepsal dne 21. května 2015 vychází ve Sbírce předpisů pod číslem 131/2015 Sb. Připomínáme, že novelou zákona se dne 13.5. rozhodl Senát nezabývat a novela tak postoupila do dalšího legislativního procesu. Novela bude účinná od 1. ledna 2016.

Jednou z důležitých změn je významné snížení administrativy zátěže pro podnikatele, a také pro fyzické osoby či domácnosti, které si budou chtít ke svým domům pořídit malé zdroje energie do 10 kW a vyrábět si tak energii ke krytí své vlastní spotřeby. Typicky se může jednat o malé solární elektrárny na střechách či malé kogenerační jednotky. Současný stav, kdy k takové instalaci je třeba získat licenci od ERÚ, byl pro občany zbytečně zatěžující.

Novela zákona o podporovaných zdrojích přináší kromě rozšíření kompetencí ERÚ zejména změnu způsobu stanovení plateb na podporu obnovitelných zdrojů, které se budou nadále stanovovat podle velikosti jističe. Zákon zajišťuje, že žádný spotřebitel elektřiny při zachování současné spotřeby nezaplatí více než dnes. Pokud by totiž platba napočtená podle velikosti jističe byla větší než v současnosti, obsahuje návrh zákona pojistku, že spotřebitel elektřiny zaplatí maximálně stejně jako dosud. U odběratelů s vyšší spotřebou elektřiny nebo jejím rovnoměrným odběrem pak naopak dojde ke snížení plateb na podporu obnovitelných zdrojů. To se týká zejména velkoodběratelů elektřiny (průmysl), ale také dalších odběratelů, kteří ji využívají ve větší míře.

Zákon také rozšiřuje, v souladu s programovým prohlášením vlády, provozní podporu pro teplo z OZE - na výrobny tepla využívající zemědělské odpady z živočišné výroby nebo využívající komunální odpady. Naproti tomu dojde k úspoře dotací na decentrální zdroje a na daňových osvobození pro elektřinu z OZE, takže celkový dopad novely na státní rozpočet by neměl přesahovat částku cca 5,2 mld. Kč.

Novela zákona také počítá se řízením Rady ERÚ.

 

Přehled důležitých novinek:  

 • poslanci neschváli návrh, který by umožnil rozdělování solárních elektráren na menší a také odmítli návrh, aby se v zákoně ukotvilo postavení ombudsmana Energetického regulačního úřadu,
 • poplatek za obnovitelné zdroje se bude nově platit podle kapacity jističe, a nikoli podle spotřeby,
 • poslanci přijali řešení problémů s nezapsanými věcnými břemeny. Informace o infrastruktuře budou poskytovány lidem, kteří prokážou právní zájem. Ruší se tak povinnost jejich zapsání do KN roku 2017.
 • při změně odběratele, lze smlouvu vypovědět bez sankce do 15. dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu,
 • fotovoltaické elektráry s instalovaným výkonem do 10 kW nebudou potřebovat pro instalaci licence,
 • v polovině roku 2017 povede energetický regulační úřad pětičlenná rada ERÚ (po skončení mandátu Aleny Vitáskové),
 • zavedení provozní podpory novým bioplynovým stanicím
 • povinnost uchovávat doklady o investičních a provozních nákladech výrobny
 • nová tarifní struktura v elektroenergetice

 

Dokument ke stažení:

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou

 

Psali jsme:

První legislativní změna novely energetického zákona je na světě (28.5.2015)

 

 Reklama

 Legislativa

 

Aktuálně:

 • Připomínkové řízení - přehled/podklady ZDE:
 1. Novela zákona EIA, více ZDE (T: 4.8.2016)

 

 • Novinky (červenec 2016) - přehled/účinnost ZDE:
 1. Novela NV o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
   
 • Vláda (20.7. 2016) - přehled/výsledky ZDE
 1. xxx
   
 • EU: Veřejné konzultace - přehled/podklady ZDE
 1. Revize směrnice o přístavních zařízeních pro příjem odpadu
 2. Aspekty směrnice o vozidlech s ukončenou životností, s důrazem na ta vozidla, o nichž nejsou známy žádné údaje (T: 21.9.2016)
 3. Průběžné hodnocení programu LIFE (T: 9.9.2016)

 

 • EU: Novinky ve věstníku EU - přehled/dokument ZDE
 1. Nařízení EKomise (EU) 2016/1179 ze dne 19. července 2016, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení REACH
 2. Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1032 ze dne 13. června 2016, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro odvětví neželezných kovů
 3. Nařízení EK 2016/1005 ze dne 23. června 2016, kterým se mění příloha XVII nařízení REACH, pokud jde o anorganické amonné soli
 4. Nařízení EK, kterým se mění příloha XVII nařízení REACH, pokud jde o azbestová vlákna (chrysotil)
 5. Shrnutí rozhodnutí EK týkajících se povolení k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení REACH
 6. Nařízení EK, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení REACH

Předpisy v procesu (ZÁKONY) - více ZDE

Senát: 14.7. 2016 (26. schůze)

 1. IRZ
 2. EIA (dopravní stavby)
 3. zahájení: 9 hod

Poslanecká sněmovna: 28.6. 2016 (48. schůze)

 1. Ochrana ovzduší
 2. Ochrana přírody a krajiny
 3. GMO
 4. mezinárodní smlouvy
 5. Zahájení: 14 hod

Více ZDE

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 Dotační okénko

 

Aktuálně:

 • 12.7.: MŽP spustilo program na boj se suchem, peníze půjdou na zdroje pitné vody v obcích, více ZDE
 • 4.7.: SFŽP aktualizoval Pravidla pro žadatele a příjemce podpory, více ZDE
 • 1.7.: Nová výzva na úspory energie pro veřejné budovy vyhlášena, více ZDE
 • 29.6.: Téměř 2 miliony půjde na podporu biodiverzity, více ZDE
 • 21.6.: Priorita představuje hodnoticí kritéria pro nejbližší výzvy v OPŽP, více ZDE
 • 14.6.: MŽP podpoří 25 miliony korun environmentální vzdělávání, více ZDE
 • 7.6.: Nové dotace na protipovodňové varovné systémy vyhlášeny! Více ZDE
 • 6.6.: Inovační dohody z oblasti ochrany životního prostředí, více ZDE
 • 20.5.: Začal příjem žádostí do programu LIFE, více ZDE
 • 20.5.: Nové dotace na autovraky vyhlášeny! Aktuální výzva nabízí vyšší dotace, více ZDE
 • Květnová Priorita SFŽP je zaměřena na problematiku hospodaření se srážkovou a odpadní vodou, více ZDE
 • 2.5.: Informace o možnosti přednostního využití hnědého uhlí z lomu Bílina pro potřeby teplárenství, více ZDE
 • 30.3.: OPŽP - Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 (aktualizováno k 9.3.2016) - ZDE

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2016, více ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP již ke stažení! Více ZDE
 • Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016 - ZDE

Výzvy:

 • SFŽP: Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody, více ZDE (T: 30.6.2017)
 • OPŽP: Energetické úspory - veřejné budovy, více ZDE (T: 20.12.2016)
 • Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny v r. 2016 - II. výzva, více ZDE (T: 29.7.2016)

 • SFŽP: Environemntální vzdělávání, více ZDE (T: 30.7.2016)
 • OPŽP (37. výzva) protipovodňové varovné systémy, více ZDE (T: 31.8.2016)
 • Inovační dohody z oblasti ochrany životního prostředí, více ZDE (T: 15.9.2016)

 • Program LIFE, více ZDE (T: začátek září 2016)
 • Autovraky - národní dotace SFŽP, více ZDE (T: 31.3.2017)
 • INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, více ZDE (T: 25.7. resp. 31.8.2016)
 • OPPIK: Výzva I programu Nízkouhlíkové technologie vyhášena, více ZDE (T: 31.7.2016)
 • Národní dotace (SFŽP): Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón, více ZDE (T: 30.10.2016)
 • IROP: Nízkoemisní a bezemisní vozidla, více ZDE (T: 29.7.2016)
 • OPŽP - energetické úspory (19. výzva) + zvýhodněné úvěry, více ZDE (T: 15.4.2016 resp. do 21.12.2016)
 • NZÚ: Kontinuální výzvy, rodinné domy, více ZDE (T: 31.12.2021)
 • OPŽP: odpady/ovzduší/ úspory energie - více ZDE (T: 14.10.2016)
 • IROP: územní studie, více ZDE (T: 31. 3. 2017)
 • SFŽP - národní dotace Vesnice roku, více ZDE (T: 31.12.2016)
 • IROP - regulační plány a územní plány (ORP), více ZDE (T: 31. 3. 2017)

 

 Novinky BOZP

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

22.07.2016 21:00

Na zadržování vody v krajině půjde přes 287 milionů korun

O dotaci z Operačního programu Životní prostředí se uchází 125 žadatelů s rozmanitými projekty....
22.07.2016 13:48

Vzniká nová platforma pro udržitelnou mobilitu

Centrum dopravního výzkumu, Svaz měst a obcí ČR, Univerzita Palackého v Olomouci, Asociace...
22.07.2016 13:38

OPŽP: Žádost o přezkum je možné podat nově pouze elektronicky

Od 1. července 2016 je možné podávat Žádost o přezkum, jímž žadatel vyjadřuje nesouhlas s...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE