Jaké informace v oblasti ŽP jsou důležité?

DOPORUČUJEME!

Nový diskuzní pořad:

 

Reklama

 Nepřehlédněte

 

 • Vláda: 29.7.2015, program/výsledky ZDE

 • PSP ČR: (29. schůze od 16.6.2015), výsledky ZDE

 • Senát: (9. schůze, 17.6.2015), program ZDE

 • LRV: 23.4.2015, program/výsledky ZDE

 • EU - přehled dění: více ZDE

 • EU - rekapitulace (květen): ZDE

 

 • IUCLID 6 je možné již otestovat, více ZDE

   

 • NOVÝ OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018, více ZDE

 • PRŮZKUM: Jaké informace v oblasti životního prostředí jsou důležité? Více ZDE

 • NOVÉ DOTACE: MŽP vyhlásilo první výzvy z nového OPŽP 2014–2020, více ZDE

 •  STATISTIKA: Souhrnné výsledky z elektroenergetiky za rok 2014 v grafech, více ZDE 

 • NÁZOR: Novela EIA účinná od dubna letošního roku – další zhoršení již tak neudržitelného stavu v oblasti povolování staveb, více ZDE

 • MŽP dokončilo novelu zákona o IRZ a ISPOP, více ZDE

 

 


 

Věrnostní karty na rok 2015 již v prodeji!

 
 • NOVINKA: SMS zprávy na mobil
 • Přístup do rubriky "Právo" (náhled)
 • Jste součástí procesu vzniku nové legislativy
 • Aktuální novinky na email
 • Emailový zpravodaj 1x týdně
 • Slevy na vzdělávací akce a odborné periodikum

Další informace ZDE.
 

 

Odkrývá obsah, který NENÍ ostatním DOSTUPNÝ.

 


 

Třetíruka.cz a chytré RSS aplikace:

Nalaďte si portál také v chytrých aplikacích jako je například Feedly, qReadr, FeedMe atd. Jako zdroj informací prosím využijte: http://odpady.webnode.cz/rss/all.xml


 Přehled veřejných zakázek

 

Předmět zakázky Zadavatel


 

Pozor probíhá testovací fáze! Data poskytuje ze své databáze společnost NESS Czech s.r.o., která spravuje portál Zakázky plus (www.zakazky-plus.cz). Data jsou pravidelně získávána ze serverů vestnikverejnychzakazek.cz a jsou ručně čištěna na úrovni identifikace zadavatelů a dodavatelů. V případě jakéhokoli dotazu se neváhejte obrátit na e-mail: CZ-zakazky-plus@ness.com.

 Odpadové fórum aktuálně

 

Prázdninové dvojčíslo tradičně nabízí ročenku odpadového hospodářství. Najdete zde přehledy nových právních předpisů, norem, projektů VaV, přehled zahraničních časopisů a profesních sdružení.  V Polemice se věnujeme krajským POH, a soudní znalec v rubrice Pod lupou rozebírá dotaz na téma kompostování z pohledu minimální doby zdržení materiálu v zakládce. Pochopitelně nechybí legislativní a dotační servis.

 

 

 

 

 

 • Časopis ODPADOVÉ FÓRUM je odborný měsíčník zabývající se všemi aspekty, které souvisejí s odpadovým hospodářstvím.
 • WASTE FORUM je elektronický recenzovaný časopis zaměřený na vědecké práce s tématikou odpadů.

 Reklama

 

 Odborné akce

     
11.8. Legislativa nakládání s odpady v roce 2015 aneb jak být vždy o krok napřed
Opakování: 12 a 13.8.
28.8. Možnosti úspor v restauracích a hotelových provozech
3.9. Energetické audity a ISO 50001
7.-10.9. XXIII.Mezinárodní kongres a výstavu  ODPADY - LUHAČOVICE 2015
9.9.

Chemická legislativa

Opakování: 10.9.

9.9. Novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie
14.-18.9. ENVIBRNO
15.9.

Ochrana ovzduší - legislativní novinky

Opakování: 16.9.

15.-16.9.

Těžba a její dopady na životní prostředí VI

15.-19.9. FOR WASTE & WATER
15.-19.9. FOR THERM
15.-19.9. FOR ARCH
15.-19.9. FOR WOOD
16.-18.9.

11. bienální konference VODA 2015

17.-18.9. Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje
17.9. Novinky vyplývající z novely zákona č. 100/2001 Sb., v návaznosti na územní a stavební řízení (Praha)
22.9. Vzdělávání pracovníků měřících skupin (Hradec Králové)
25.9. Objekty parkovacích ploch
29.9.

Evidenční povinnosti při nakládání s odpady a přeprava odpadů v roce 2016 aneb budete připraveni?

Opakování: 30.9., 1.10., 24.,25 a 26.11.

1.-2.10. XV. ročník mezinárodní konference a výstavy
Městské vody 2015
6.-8.10.

20. konference Zdraví a životní prostředí

7.10.

Chemická legislativa v praxi a povinnosti v dodavatelském řetězci

Opakování: 8.10.

8.-9.10 ENVIROMANAGEMENT 2015 (Slovensko)
8.10. SYSTÉM ŘÍZENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU - ISO 14001 (Hradec Králové)
12.10.

Požadavky ISO 14001 na systém managementu životního prostředí

13.10.-
26.11.
OBSLUHA ČOV - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT (Hradec Králové)
13.10.

Obaly a obalový zákon v praxi

Opakování: 14. a 15.10.

13.10. ÚVOD DO VODNÍHO PRÁVA I. ČÁST
20.10.

Integrovaný registr znečišťovatelů - IRZ a evropský E-PRTR

Opakování: 21. a 22.

20.10. ÚVOD DO VODNÍHO PRÁVA II. ČÁST
21. - 22.10.

ANAEROBIE 2015

22.10. SYSTÉM ŘÍZENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU - ISO 14001 (Brno)
22.10.

Konference Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje 2015

30.10. Flotace a další procesy pro průmyslové vody
3.11. „DUSÍK PRAKTICKY“ aneb „Kdo nechápe proměny dusíku, nemůže efektivně navrhovat a posuzovat ČOV“ (Brno)
5.11. EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 39/2015 SB., (NOVELA EIA) – APLIKACE NOVELY EIA V PRAXI
3.-4.11.

Provoz vodovodů a kanalizací

5.11. „DUSÍK PRAKTICKY“ aneb „Kdo nechápe proměny dusíku, nemůže efektivně navrhovat a posuzovat ČOV“ (Praha)
23.11.

20. Ročník konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2015

26.11. SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
27.11. Inovace v oblasti domovních čistíren odpadních vod
9.12.

Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do systému ISPOP z programu EVI 8

Opakování: 10.12., 5.1., 6.1., 7.1., 12.1., 13.1., 26.1., 27.1., 28.1., 8.2.

14.12.

iKURZ: Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2015 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích

Opakování: 25.1.

15.12.

Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2015 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích

Opakování: 16.12., 17.12., 19.1., 20.1., 21.1.

18.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2016
21.-23.1.

CESTY DŘEVA

21.-23.1.

FOR PASIV

25.1.-
17.6.2016
PODNIKOVÝ EKOLOG - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT (Hradec Králové)

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 

Chci zařadit akci do kalendáře, více ZDE

 


Důležité dokumenty

 

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Politika druhotných surovin ČR

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Program předcházení vzniku odpadů (PVO) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Plán legislativních prací vlády na rok 2015 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Plán přípravy vyhlášek na rok 2015

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zpráva o životním prostředí 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Návrh aktualizované Surovinové politiky ČR http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Historická ročenka statistiky energetiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

EXKLUZIVNĚ: Strategie Vlády ČR v oblasti životního prostředí a energetiky v rámci působení ČR v EU

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
EXKLUZIVNÍ přehled všech 36 návrhů na opatření, které schválila vláda v rámci tzv. EKOAUDITU http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

 

Novinky

13.05.2014 12:11

Veřejná konzultace: Systém obchodování s emisemi (ETS) - zamezení úniku uhlíku po roce 2020

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci s cílem prodiskutovat možné systémy zabraňující úniku uhlíku po roce 2020. Do konzultace se mohou zapojit všichni občané a organizace, příspěvky jsou vítány obzvláště od zástupců průmyslu, odborů, nevládních organizací a veřejných orgánů. Konzultace je otevřena do 31. července 2014 a její výsledky poslouží jako podklad pro další práci na klimaticko-energetickém rámci 2030, pokud jde o stanovení pravidel pro bezplatné přidělování povolenek a únik uhlíku po roce 2020. Více informací ZDE.

 

 

 

Zdroj: CEBRE

13.05.2014 10:06

Věděli jste, že plynovody a přípojky mají v Česku celkovou délku přes 73 tisíc kilometrů?

V ČR odebírá plyn 2,8 milionu domácností, což představuje více než polovinu ze všech domácností. Plynovody proteče přes ČR ročně téměř 40 000 mil. m3 plynu, ČR spotřebuje více než 8 000 mil. m3. Všechny vysokotlaké, středotlaké a nízkotlaké plynovody a přípojky mají celkovou délku 73 613 km. Plynárenské sítě jsou v naprosté většině případů ukryté pod zemí. Významným opatřením pro spolehlivost je zejména ve velkých městech vedení plynovodů v kolektorech, tedy jakýchsi podzemních chodbách. Celá distribuční soustava je monitorována 24 hodin denně prostřednictvím dispečinků. Více ZDE

13.05.2014 09:16

Skupina ČEZ vydělala v prvním čtvrtletí téměř 10 miliard korun, meziročně o necelých 8 miliard korun méně.

V prvním čtvrtletí 2014 dosáhla Skupina ČEZ čistého zisku 9,9 mld. Kč, provozního zisku před odpisy 21,2 mld. Kč a vygenerovala provozní cash flow ve výši 15,6 mld. Kč, což je meziročně o 5 % méně než v prvním čtvrtletí roku 2013. Výsledky reflektují zhoršující se podmínky podnikání v energetice, klesající velkoobchodní ceny elektřiny spolu se stagnací ekonomiky v Evropě. Meziroční vývoj zisku ovlivnilo navíc teplotně nadprůměrné a srážkově podprůměrné první čtvrtletí roku 2014 a mimořádné výnosy v prvním čtvrtletí roku 2013. Více ZDE

13.05.2014 08:42

IPPC: Pokyny Evropské komise týkající se základních zpráv

V Úředním věstníku Evropské unie byly zveřejněny Pokyny Evropské komise týkající se základních zpráv podle čl. 22 odst. 2 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích. Cílem těchto pokynů je praktickým způsobem objasnit formulace a záměr směrnice o průmyslových emisích, aby ji členské státy prováděly jednotně. Tyto pokyny však nejsou právně závazným výkladem směrnice o průmyslových emisích. Jediným právně závazným textem zůstává samotná směrnice o průmyslových emisích. Oficiální výklad směrnice o průmyslových emisích může nadto poskytnout pouze Soudní dvůr. Pokyny jsou ke stažení ZDE.

 

ZÁKLADNÍ ZPRÁVA

Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích přinesla do oblasti integrované prevence řadu požadavků v oblasti ochrany půdy a podzemních vod, z nichž za nejdůležitější lze považovat vypracování základní zprávy.

Pokud jsou v zařízení používány, vyráběny nebo ze zařízení vypouštěny nebezpečné látky, které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení, je provozovatel zařízení povinen zajistit vypracování základní zprávy a předložit základní zprávu úřadu ke schválení jako součást žádosti.
Požadavky na základní zprávu jsou nadefinovány přílohou č. 2 vyhlášky č. 288/2013 Sb.

K vyhodnocení toho, zda má provozovatel povinnost zpracovat základní zprávu, se použije postup z metodického dokumentu k problematice základní zprávy. Dokument obsahuje i řadu dalších informací pro povolující orgány, provozovatele a zpracovatele základní zprávy. Metodický dokument k problematice základní zprávy byl zveřejněn ve Věstníku MŽP ročník 13 - září, říjen - částka 9,10.

Provozovatele stávajících zařízení, kteří mají povinnost zpracovat základní zprávu, ji musí předložit povolujícímu úřadu ke schválení v rámci prvního řízení o změně integrovaného povolení, které bude zahájeno po 7. lednu 2014.

V případě zcela nových zařízení, nebo zařízení nově vstupujících do režimu integrované prevence, se základní zpráva předkládá v rámci podání žádosti o vydání integrovaného povolení.

Samotná skutečnost, že je předkládána základní zpráva, nezakládá důvody k tomu, aby byla změna posuzována jako podstatná podle definice v § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci. Charakter změny musí posoudit povolující úřad podle předložených technických informací.

Základní zprávu mohou zpracovávat pouze odborně způsobilé osoby podle zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu (o geologických pracích). Odborná způsobilost musí odpovídat charakteru dokumentu – tj. oblasti hydrogeologie, sanační geologie a/nebo environmentální geologie, přičemž postačí jen jedno z uvedených osvědčení. Seznam odborně způsobilých osob podle zákona o geologických pracích je uveden zde.

 

Nový metodický pokyn "Indikátory znečištění"

Nový metodický pokyn, vydaný ve Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1, ruší a plně nahrazuje metodický pokyn „Indikátory znečištění“ z roku 2011. Pokyn slouží k indikativnímu posuzování úrovně znečištění zemin, podzemní vody a půdního vzduchu na antropogenně znečištěných lokalitách, a to zejména při posuzování průzkumů a výsledků sanací vážně kontaminovaných lokalit.

Metodika k problematice základní zprávy, která se odkazuje na metodický pokyn "Indikátory znečištění" z roku 2011, bude aktualizována. Do aktualizace se postupuje v oblasti základní zprávy podle aktuálního metodického pokynu z ledna 2014 a nikoliv podle pokynu „Indikátory znečištění“ z roku 2011.

 

Dokumenty ke stažení:

Základní práva (příloha 2)

Metodický dokument k problematice základní zprávy

Metodický pokyn Vzorkování v sanační geologii

Metodický pokyn MŽP Analýza rizik kontaminovaného území

Metodický pokyn MŽP Indikátory znečištění

Metodický pokyn pro průzkum kontaminovaného území

 

 

Zdroj: MŽP (IPPC)

12.05.2014 13:49

Vláda: novela zákona o podmínkách obchodování s emisními povolenkami a regulace vodárenství

 

Výsledky jednání Vláda dnes projedná návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) poslalo tento návrh zákona do připomínkového řízení na konci roku 2013. Novela má za cíl stanovit provozovateli povinnost vrátit povolenky, které mu byly neoprávněně přiděleny a vydány, a pro případ, že tak neučiní, má za cíl umožnit MŽP uložit provozovateli sankci. Platná právní úprava povinnost vracení povolenek neupravuje. Dále MŽP navrhuje zrušení povinnosti ověřovatelů emisí mít autorizaci k ověřování množství emisí skleníkových plynů, pro svou činnost budou muset získat pouze akreditaci ČIA. V neposlední řadě MŽP navrhuje zrušit poplatek ve výši 3.000 Kč, za změnu povolení k emisím skleníkových plynů.

Vláda dále projedná Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství. Cílem je mimo jiné zajištění čerpání finančních prostředků z fondů EU a stanovení jednoznačných pravidel a podmínek soutěže na vodárenském trhu. Více ZDE

 

Výsledky:

A) regulace vodárenství: Na tiskové konferenci premiér Bohuslav Sobotka informoval, že tento bod byl přerušen s tím, že bude materiál nadále analyzován a to ve smyslu dopadů na cenu vodného/stočného a rozpočtu. Z původní tří variant se vláda rozhodla dále posoudit už jen dvě varianty a to zachování současného stavu a přenos kompetencí na Energetický regulační úřad (ERÚ). Třetí navrhovanou variantou původně bylo zřízení nového nezávislého regulačního úřadu. Zvukový záznam z TK - ZDE. Více k návrhu ZDE.

Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na 14 dní.

 

B) Emisní povolenky: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony
Výsledek jednání vlády: Schváleno

 

C) EU Dotace:

Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 - 2020 - duben 2014. V této souvislosti čtěte také:

Jourová a Brabec řešili v Bruselu EIA, bezprostřední stopka dotacím prý zatím nehrozí (EurActiv.cz, 9.5.2014)

Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 

 


 

 

 

12.05.2014 12:53

Evropská komise uvolní 750 milionů EUR na prioritní projekty v oblasti energetické infrastruktury

Evropská komise otevřela první výzvu k předkládání návrhů na financování klíčových projektů transevropské energetické infrastruktury. Celkem bude pro první prioritní projekty k dispozici 750 milionů EUR a to zejména v odvětví zemního plynu a elektrické energie. Tyto projekty by měly řešit otázky bezpečnosti dodávek a pomoci ukončit energetickou izolaci některých členských států EU. Projekty by měly také přispět k dokončení evropského vnitřního trhu s energií a k integraci obnovitelných zdrojů do energetické sítě. Aby bylo možné požádat o grant, je podmínkou, aby byl projekt zahrnut do seznamu "projekty společného zájmu". První seznam byl přijat Evropskou komisí v říjnu roku 2013, který obsahuje více než 250 klíčových projektů energetické infrastruktury. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 19. srpna 2014, rozhodnutí by mělo být známo v listopadu 2014. Další informace ZDE.

 

Dokument ke stažení:

Úplný seznam projektů společného zájmu podle země (ČR viz strana 10 až 12)

 

 

 

12.05.2014 09:31

Vychází novela vyhlášky, která stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, četnost a rozsah kontroly

LEGISLATIVNÍ NOVINKA Ve Sbírce právních předpisů ČR pod číslem 83/2014 Sb. vychází novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Cílem novely vyhlášky je uvedení znění vyhlášky do souladu s novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Dále z několikaleté praktické aplikace stávající platné vyhlášky vyplynuly některé dílčí nedostatky, které novela napravuje a současně dochází ke zpřesnění některých ustanovení vyhlášky. Dále je z vyhlášky odstraněno ustanovení, kterým jsou žadatelům uloženy povinnosti při předkládání žádostí, návrhů a oznámení podle § 3 odst. 4 a 5. Jedná se o žádosti provozovatelů vodovodů o povolení užití vody, která nesplňuje některé z limitních hodnot ukazatelů jakosti pitné vody definované tzv. mezní hodnotou.

 

Dokument ke stažení:

Text  vyhlášky

 


 

 

12.05.2014 08:18

NKÚ: Přidělování evropských dotací na čištění odpadních vod se vleklo, průměrně trvalo téměř dva a půl roku

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na dotace, které Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní fond životního prostředí (SFŽP) poskytly v letech 2008 až 2013 na čištění odpadních vod prostřednictvím operačního programu Životní prostředí. Kontroloři především prověřovali, jak MŽP a SFŽP vybírají, průběžně sledují, vyhodnocují a také kontrolují projekty, které dotace získaly. Prověřili i patnáct konkrétních projektů.

Vyřízení žádostí o dotace bylo mnohdy zdlouhavé. Od přijetí projektové žádosti do rozhodnutí o poskytnutí dotace uplynulo průměrně 28 měsíců. Ve 23 případech kontroloři zjistili, že MŽP dotaci schválilo až po dokončení stavebních a montážních prací. Průtahy byly zapříčiněny například složitostí projektových žádostí a chybami v nich, přetížeností projektových manažerů nebo nutností schválit velké projekty Evropskou komisí. MŽP a SFŽP navíc neuchovaly všechny nezbytné dokumenty a doklady související s vyhlašováním výzev a výběrem projektů, aby bylo možné zkontrolovat, zda tyto části výběru projektů proběhly transparentně.

Podle NKÚ lze jen těžko posoudit, zda se daří naplňovat cíle operačního programu Životního prostředí. Například oblast podpory 1.1, kterou se kontroloři zabývali, má za cíl významné snížení znečištění a eutrofizace povrchových vod. MŽP ale konkrétně nestanovilo, co už se považuje za „významné“ snížení znečištění. Nedostatky kontroloři našli i v kontrolním systému. Například u veřejnosprávních kontrol u příjemců dotací si MŽP a SFŽP nestanovily žádné lhůty. Třeba SFŽP tak provedl kontrolu hlášenou na červen 2012 až v září, kontrolní list zpracoval v únoru a protokol předal příjemci až v březnu 2013.

Operační program Životní prostředí patří k těm, u kterých Evropská komise kvůli chybám pozastavila proplácení dotací a nařídila České republice zkrátit o 5 % všechny výdaje proplacené příjemcům do srpna 2012. Vláda sice v roce 2012 sestavila akční plán, který měl problémy s čerpáním vyřešit, ale ke konci roku 2013 nebylo z kontrolované oblasti podpory stále vyčerpáno 23,5 miliardy korun, tedy téměř polovina její alokace. V rámci celého operačního programu Životní prostředí bylo ke konci roku 2013 příjemcům proplaceno 44 % alokace. Podle Ministerstva pro místní rozvoj přitom mělo být ke konci roku 2013 vyčerpáno alespoň 65 % alokace, jinak hrozí, že Česká republika nenávratně přijde o více než 5 miliard korun. 

 

Dokument ke stažení:

Podrobná informace z ukončené kontrolní akce č. 13/21

 

Zdroj: NKÚ

09.05.2014 21:29

Další kotlíkové datace pro Ústecký kraj již za tři dny! Přijem žádostí také zahájí Královéhradecký kraj.

Ministerstvo životního prostředí a Ústecký kraj vyhlašují od 12. května příjem žádostí do 5. výzvy Společného programu na podporu výměny kotlů. V Ústeckém kraji se jedná o již druhou vyhlášenou výzvu v rámci tohoto programu.

Cílem Programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. Alokace na tuto výzvu je celkem 30 mil. Kč, tedy 15 mil. Kč z rozpočtu Ústeckého kraje a 15 mil. Kč z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky. Podpora se bude poskytovat na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v Ústeckém kraji.

Typy podporovaných kotlů jsou specifikovány ve výzvě. Podporovaný kotel musí být zároveň v době realizace akce uveden v průběžně aktualizovaném Seznamu výrobků a technologií (SVT).

Krajský úřad Ústeckého kraje bude přijímat žádosti oprávněných žadatelů od 12. 5. 2014 osmi hodin do 31. 7. 2014 patnácti hodin nebo do vyčerpání alokace (podpora se nevztahuje na výměny kotlů realizované před datem 12. 5. 2014). O administraci přijatých žádostí se potom dělí kraj se Státním fondem životního prostředí ČR.

První výzva v Ústeckém kraji byla loni na podzim ukončena předčasně po měsíci přijímání žádostí z důvodu vyčerpání prostředků. Proto jsme uvítali, že došlo k další dohodě s krajem na celkové alokaci 30 milionů korun a obyvatelé Ústeckého kraje budou mít znovu možnost s přispěním státu i kraje vyměnit svůj stávající kotel na tuhá paliva za nový, který bude méně zatěžovat znečištěné ovzduší," říká k vyhlášení této výzvy ředitel fondu Petr Valdman.

Další informace včetně všech dokumentů pro tuto výzvu najdete ZDE.

 

Čtěte také:

Do zahájení příjmu žádostí na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje zbývají tři dny . Žádosti o příspěvek na výměnu starých kotlů začne krajský úřad přijímat 12. května a jejich příjem skončí 11. července nebo vyčerpáním 20 milionů Kč, které jsou na program určeny. Po Moravskoslezském, Středočeském a Ústeckém kraji se tedy do programu zapojí i Královéhradecký kraj. Například v Moravskoslezském kraji se od roku 2012 podařilo vyměnit na 4 500 starých kotlů za 220 milionů Kč. Více ZDE (dokumenty ZDE)


Dokumenty ke stažení:

5. výzva Společný program na kotlíky_Ústecký kraj

09.05.2014 21:11

Mládek: Vyřešme už konečně sanaci ostravských lagun! Likvidace by mohla skončit v roce 2018.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek navštívil 9. května Laguny Ostramo, kde jsou uloženy odpady z rafinérské výroby a z regenerace upotřebených mazacích olejů. Přítomným novinářům sdělil, že laguny jsou obrovským problémem, který chce současná vláda urychleně vyřešit. Podmínkou rychlého a efektivního řešení je však spolupráce s  ministerstvem životního prostředí a zejména ministerstva financí, v jehož gesci je toto téma na základě usnesení vlády.

Ministerstvo průmyslu a obchodu je v celé záležitosti angažováno pouze jako zřizovatel státního podniku DIAMO, které se zabývá likvidací toxických odpadů. DIAMO tuto aktivitu zajišťuje na základě schváleného financování akce ministerstvem financí a důkladné součinnosti ze strany ministerstva životního prostředí.

"Vyzývám kolegy ministra financí a ministra životního prostředí, abychom společně tento ožehavý problém bezodkladně vyřešili," prohlásil ministr, který si na místě prohlédl nevábné a zapáchající laguny plné toxického bahna. Jak dodal "sanace ostravských ropných lagun byla zablokována v době, kdy byl ministrem financí Miroslav Kalousek a kdy byl zrušen jeho mnohamiliardový ekologický tendr. Od té doby se tam nic neudělalo," kritizoval ministr Mládek.

Upozornil nejen na obrovskou ekologickou zátěž, kterou laguny představují, ale také i na nepříznivé dopady na místní obyvatele. "Laguny jsou vzdáleny od prvních obytných domů sídliště Fifejdy často jen několik set metrů a místním 12 tisícům obyvatel pochopitelně už dávno došla trpělivost nad průtahy s řešením," upozornil Jan Mládek. Podle jeho slov by po několikaletém přešlapování na místě mělo do konce roku proběhnout výběrové řízení na firmu, která poté komplexně laguny v roce 2015 ekologicky odstraní. 

 

Čtěte také:

Likvidace ropných kalů po bývalé chemičce Ostramo v Ostravě by měla skončit v roce 2018. První část tendru na odtěžení zbývajícího množství kalů by měla být uzavřena letos v červenci. Vybráno bude pět firem, které postoupí dále a následně bude vybrána nejlepší společnost. Hlavním předpokladem bude nabízená cena. Novinářům to dnes řekl ředitel závodu Odra státního podniku Diamo Josef Havelka. Více na Českénoviny.cz ZDE.

 

 

Informace o současném stavu průběhu sanace laguny Ostramo

 

V průběhu prací realizovaných na zakázce „Sanace lagun Ostramo“ v období let 2004 až 2011 byly zjištěny takzvané „nové skutečnosti“, které mají zásadní vliv na dokončení celé této sanační akce. Jedná se o:

 

Nadbilanční kaly v lagunách

V lagunách bylo v průběhu sanačních prací zaměřených na přepracování náplní lagun na palivové směsi ověřeno nadbilanční množství kalů (nad objem definovaný v zadání realizovaných nápravných opatření – 200 679 tun), a to v množství cca 91 562 tun, které mj. brání dalšímu postupu sanačních prací na lokalitě. Toto nadbilanční množství kalů bude proto nutno z lagun odstranit.

 

Vývin obtížně zkondenzovatelných lehkých uhlovodíků a volného vodíku při dekontaminaci zeminy ve stávajícím zařízení technologie nepřímé termické desorpce (ITD) již při nízkých provozních teplotách

Před uvedením technologie nepřímé termické desorpce, určené k dekontaminaci nadlimitně znečištěných zemin do provozu, byly v rámci laboratorních i provozních zkoušek zjištěny nové závažné skutečnosti, zejména vznik velkého množství volného vodíku a dalších těžce zkondenzovatelných plynů v procesu ITD. Ty znemožňují bezpečné a efektivní využití již postavené technologie, a proto je nutné ji upravit a doplnit.

 

Výskyt silně kontaminovaných vod, tzv. solanek vně podzemní těsnící stěny a její netěsnost

V průběhu let 2006 až 2012 byl vně lagun Ostramo identifikován a kvantifikován výskyt silně kontaminovaných vod – tzv. solanek, které se dle původních předpokladů měly vyskytovat pouze uvnitř podzemní těsnící stěny (dále PTS) lagun Ostramo. V první polovině roku 2012 navíc byla zjištěna a v 01/2013 i potvrzena netěsnost PTS. Tyto nově zjištěné skutečnosti mají nepříznivý vliv na průběh sanace podzemních vod v  areálu lagun Ostramo i okolí, kdy sanace obou prostorů nemůže být prováděna nezávisle, ale musí být hydraulicky provázaná.

Nové skutečnosti představují:

 1. Navýšení finančních prostředků pro řešení nových skutečností.
 2. Vypsání výběrových řízení na dodavatele prací pro řešení nových skutečností.

 

ad a) Navýšení finančních prostředků pro řešení nových skutečností

Stávající státní garance na sanaci lagun Ostramo představuje částku 4,2 mld. Kč. V rámci této státní garance jsou financovány sanační akce: Havarijní nápravná opatření (HNO) a Nápravná opatření – laguny Ostramo (NO-LO). K 1. 5. 2014 zbývá k dočerpání v rámci sanační akce NO-LO celkem 1,38 mld. Kč (včetně DPH). Tyto zbývající státní prostředky jsou vázány na dosud nerealizované práce v rámci NO-LO. Po zjištění nových skutečností muselo SČO (Sdružení Čistá Ostrava) práce přerušit a dle původního projektu probíhá v současné době pouze sanace saturované zóny.

Usnesením vlády č. 728 z roku 2013 byla ze stávající státní garance uvolněna částka 1 mld. Kč (včetně DPH) zejména pro řešení problematiky odstranění nadbilančních kalů z prostoru lagun, a to z toho důvodu, aby mohly sanační práce plynule pokračovat do doby definitivního dořešení financování procesu sanace.

Celkově byly nové skutečnosti oceněny na částku 3,86 mld. Kč (dle metodiky MF + 20% rezervy dle požadavku MŽP).

 

Návrh řešení:

Na základě usnesení vlády č. 732 z roku 2013 připravit materiál do vlády České republiky o navýšení státní garance na řešení nových skutečností dle zpracovaného a schváleného projektu „Dokončení sanace lagun Ostramo“, jehož součástí bude harmonogram reálného čerpání finančních prostředků po dobu provádění sanačních prací. Harmonogram – viz příloha.

Nenavýšení státní garance na řešení nových skutečností umožní provedení pouze části sanace tj. odstranění nadbilančních kalů z prostoru lagun a pouze částečné řešení likvidace vysoce zasolených vod.  Nebude provedena sanace kontaminovaných zemin (475 tis. t), a tím nebude možno z důvodu neodstranění zdroje kontaminace dokončit sanaci podzemních vod.

 

ad b) Vypsání výběrových řízení na dodavatele prací pro řešení nových skutečností

  (zadavatel: DIAMO, s. p.).

 

V současné době probíhají tři veřejné zakázky na odstranění nových skutečností, které vznikly v průběhu sanace:

 • Nápravná opatření – laguny Ostramo, nadbilanční kaly

VZ vyhlášena dne 22. 10. 2013. K prokázání splnění kvalifikace bylo podáno 10 žádostí s účastí 20 společností včetně zahraničního zastoupení (Polsko, Německo, Belgie a Finsko).

 • Sanace kontaminovaných zemin projektu NOLO upravenou technologií linky nepřímé termické desorpce (ITD)

DIAMO, s. p., vyzval dne 29. 10. 2013 vedoucího účastníka SČO, společnost GEOSAN GROUP, a. s. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění. Jednání pokračují v termínech stanovených DIAMO, s. p.

 • Sanace silně kontaminovaných podzemních vod projektu NO-LO

DIAMO, s. p., vyzval dne 27. 01. 2014 vedoucího účastníka SČO, společnost GEOSAN GROUP, a. s. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění.

Jednání pokračují v termínech stanovených DIAMO, s. p.

 

Předpoklad ukončení výběrových řízení a uzavření realizačních smluv je v roce 2015.

 

 

Zdroj: MPO, ČeskéNoviny.cz

Foto: MPO (Ministr Mládek vystoupil na Podnikatelském fóru)

 Reklama

 Legislativa

 

Aktuálně:

 • Připomínkové řízení - přehled/podklady ZDE:
 1. Návrh novely vyhlášky vztahující se k podzemním vodám, více ZDE (T: 21.8.2015)
 2. Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy v ČR 2016 - 2025, více ZDE (T: 13.8.2015)

 

 • Novinky (červenec 2015) - přehled/účinnost ZDE:
 1. Věstník MŽP (2015/6) - ZDE
 2. Věstník ÚNMZ č. 7/2015 - ZDE

 

 • Vláda (29.7. 2015) - přehled/výsledky ZDE
 1. Novela zákona o IRZ a ISPOP
 2. Ochrana zemědělského půdního fondu
 3. Komplexní řešení problematiky negativních jevů při výkupu kovových odpadů v ČR
 4. Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody
 5. NV o podporovaných zdrojích energie
 • EU: Veřejné konzultace - přehled/podklady ZDE
 1. Veřejná konzultace týkající se hodnocení nařízení o evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek (nařízení E-PRTR) (T: 15.10.2015)
 2. Veřejná konzultace o novém uspořádání trhu s energií

  (T: 8.10.2015)

 3. Veřejná konzultace týkající se předvídání rizik v oblasti zabezpečení dodávek elektřiny (T: 8.10.2015)
 4. Konzultace týkající se strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu (T: 30.9.2015)
 5. Veřejná konzultace o fungování trhu odpadů v EU (T: 4.9.2015)
 6. Konzultace zúčastněných stran k oběhovému hospodářství, více ZDE (T: 20.8.2015)

 

 • EU: Novinky ve věstníku EU - přehled/dokument ZDE
 1. Nařízení Komise, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení REACH
 2. Oprava sdělení Komise Pokyny pro státní podporu v oblasti ŽP a energetiky na období 2014–2020
 3. Prováděcí nařízení Komise - požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva
 4. Prováděcí nařízení Komise - požadavky na ekodesign lokálních topidel
 5. Nařízení Komise, kterým se doplňuje směrnice o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kotlů na tuhá paliva a souprav sestávajících z kotle na tuhá paliva a doplňkových ohřívačů, regulátorů teploty a solárních zařízení
 6. Nařízení Komise, kterým se doplňuje směrnice o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích lokálních topidel
 7. Prováděcí nařízení Komise - požadavky na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva

Předpisy v procesu (ZÁKONY):

 • Novela zákona o odpadech
 • Novela zákona o prevenci závažnch havárií
 • Podpora biopaliv
 • Věcný návrh novely zákona o odpadech
 • Věcný návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností
 • .....

Více ZDE

Schůze parlamentu - Senát: 12.8. 2015 (11. schůze)

 1. Novela zákona o odpadech
 2. Novela zákona o prevenci závažných havárií
 3. zahájení: 9 hod

 

Schůze parlamentu - PSP ČR: 16. 4. 2015 (29. schůze)

 1. Prevence závažných havárií
 2. Novela zákona o odpadech
 3. Horní zákon
 4. Novela zákona o ochraně přírody a krajiny
 5. zahájení: 14 hod

Více ZDE

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 Dotační okénko

 

Aktuálně:

 • 31.7. Starý OPŽP: přehled schválených žádostí  - 66. výzva ZDE
 • 31.7. MŽP vyhlásilo novou výzvu na sanaci černých skládek, více ZDE
 • 30.7.: Kotlíkové dotace nejen v aktuální Prioritě, více ZDE
 • 29.7.: MMR vyhlásí v pátek první výzvy na opravy silnic a územní plány, více ZDE
 • 22.7.: STARÝ OPŽP: Seznam schválených žádostí (odpady, vzdělávání), více ZDE
 • 21.7.: NOVÝ OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018, více ZDE
 • 15.7.: MŽP zveřejnilo základní podmínky pro nové „kotlíkové dotace“ a vyhlásilo výzvy pro kraje, více ZDE
 • Obce mohou žádat o grant pro podzimní výsadbu alejí, více ZDE
 • 7.7.: Starý OPŽP: Důležité termíny pro úspěšné financování žádostí, více ZDE
 • 27.7. LIFE: Inovace v oblasti životního prostředí i klimatu podpoří program LIFE, více ZDE
 • 2.7.: STARÝ OPŽP: Aktualizace Závazných pokynů, více ZDE
 • 1.7.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP ke stažení! - více ZDE

Výzvy:

 • 31.7.: SFŽP: II. Národní výzva na sanaci černých skládek, více ZDE (T: 30.9.2015)
 • 26.6.: OPPIK - APLIKACE, více ZDE (T: 30.9.2015)
 • 26.6.: Národní dotace na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV, více ZDE (T: 14.8.2015)
 • 19.6.: Nový OPŽP (vody, odpady, ovzduší, eko. zátěže, krajina), více ZDE (T: 13.11.2015 resp. pro krajinu 14.10. a 31.12.2015)
 • 5.6.: Národní výzva k předkládání projektů na kofinancování projektových záměrů připravovaných do 2. výzvy programu LIFE, více ZDE (T: 3.8.2015)
 • 1.6.: Program LIFE: Životní prostředí a ochrana klimatu, více ZDE
 • 29.5.: OPPIK 2014 - 2020, více ZDE (T: 31.8.2015)
 • Nová zelená úsporám, příjem žádostí od 15.5. 10hod (T: 31.10.2015), více ZDE
 • 27.1.: Dotace na zpracování autovraků, více ZDE (T: 31.12.2015)
 • 4.6.: EUROGIA2020 - výzva k předkládání projektů nízkouhlíkových energetických technologií, více ZDE
 • Horizont 2020, EK vyzvala k podání návrhů projektů, více ZDE

 

 Novinky BOZP

 Odborné časopisy

 

11/2013
 

 

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

31.07.2015 12:59

Návrh novely vyhlášky vztahující se k podzemním vodám

PŘIPOMÍNKY Ministerstvo životního prostředí (MŽP) poslalo do připomínkového řízení návrh novely...
31.07.2015 10:10

MŽP vyhlásilo novou výzvu na sanaci černých skládek

NOVÉ DOTACE Dnes startuje nová výzva, pro kraje a obce na sanaci černých skládek, ve které je...
31.07.2015 09:22

LCA jako nástroj pro podporu rozhodování

Posuzování životního cyklu (LCA) je metoda která umožňuje komplexní posouzení environmentálních...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
http://vodnihospodarstvi.cz/images/vhlogo06.jpg http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg Přidáte se?

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE