NENECHTE SI UJÍT!

DOPORUČUJEME!

 

VIDEOZÁZNAM ZVEŘEJNĚN!

 


 

 

 


 

Věrnostní karty na rok 2016 již v prodeji!

 • Přístup do rubriky "Právo" (náhled)
 • Jste součástí procesu vzniku nové legislativy
 • Aktuální novinky na email
 • Emailový zpravodaj 1x týdně
 • Slevy na vzdělávací akce a odborné periodikum

 


Další informace ZDE.
 

 

Odkrývá obsah, který NENÍ ostatním DOSTUPNÝ.

 


 

Reklama

 

 Nepřehlédněte

 

 • Vláda: 8.2.2016, program/výsledky ZDE

 • Senát: (16. schůze, 10.12.2015), program/výsledky ZDE

 • PSP ČR: (39. schůze od 19.1.2016), program/výsledky ZDE

 • LRV: 28.1.2016, program/výsledky ZDE

 • EU - přehled dění: více ZDE

 • EU - rekapitulace (prosinec): ZDE

 


 • Nová norma ISO 14001 již v prodeji! více ZDE

 • PŘIPOMÍNKY: Nové odpadové zákony, více ZDE

 • Kolik zaplatím za elektřinu v příštím roce a jak se zapojit do konzultace k novým tarifům? Více ZDE

 • TVIP 2016: Konference TVIP nově pokryje celou oblast životního prostředí, více ZDE

 • Přehled předpisů platných od 1. ledna 2016, více ZDE

 • ISPOP: Přehled ohlašovacích povinností a termínů v roce 2016, více ZDE

 • EU ETV: Nový nástroj k hodnocení inovací v oblasti vod je tu!, více ZDE

 • EK přijala nový balíček pro oběhového hospodářství, více ZDE

 • IRZ: Z ohlášených údajů za rok 2014 vyplývá pozitivní trend poklesu škodlivých látek, více ZDE

 

 


 

Třetíruka.cz a chytré RSS aplikace:

Nalaďte si portál také v chytrých aplikacích jako je například Feedly, qReadr, FeedMe atd. Jako zdroj informací prosím využijte: http://odpady.webnode.cz/rss/all.xml


 Odpadové fórum aktuálně

Tématem aktuálního čísla jsou Staré ekologické zátěže. V únorovém čísle najdete vedle článků k  tématu rozhovor se starostou malé obce Němčovice panem Karlem Ferschmannem, který je členem předsednictva Sdružení místních samospráv (SMS ČR). Více ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 • Časopis ODPADOVÉ FÓRUM je odborný měsíčník zabývající se všemi aspekty, které souvisejí s odpadovým hospodářstvím.
 • WASTE FORUM je elektronický recenzovaný časopis zaměřený na vědecké práce s tématikou odpadů.

 


Odborné akce

     
11.2.

Král je mrtev, ať žije král! … aneb čeká nás nová přísnější legislativa, nové nároky, nové výrobky a nové možnosti řešení při zacházení s odpadními vodami

Opakování: 16.2., 18.2., 23.2. a 24.2.

14.2. ČOV s kapacitou pod 10000 EO: Rizika a provozní možnosti ve světle připravované legislativy
18.2.

Co ohrožuje energetickou bezpečnost ČR?
Priorita – bezpečnost dodávek

23.2. KONFERENCE POČÍTÁME S VODOU 2016
23.2. AKTUALIZAČNÍ SEMINÁŘ PRO PRACOVNÍKY ČOV (Hradec Králové)
25.2. Energetická náročnost budov po novele zákona o hospodaření energií
26.2. Objekty na stokových sítích
3-4.3. SUCHO A POVODNĚ - DVĚ STRANY JEDNÉ MINCE
3.3. PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ - NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA (Hradec Králové)
3.3. Vodní hospodářství 2016
10.3. Novinky v oblasti BOZP s výhledem na rok 2016 (Hradec Králové)
15.3. NOVINKY V LEGISLATIVĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A OHLAŠOVÁNÍ PŘES ISPOP (Brno, Praha, Znojmo, Jihlava, Č. Budějovice)
15.-18.3.
Týden vědy a inovací pro praxi (TVIP 2016)
22.-23.3. Vodárenství - úprava vody
29.3.

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA (VYHLÁŠKY) + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V LETECH 2016 A 2017 (PRAHA) - 2. termín (PRAHA)

1.4. Úprava vod pro prádelenský průmysl
6.4. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí EIA
12.4.

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2016 (OLOMOUC)

20.-21.4. Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje
21.4.

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V OBLASTI VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD - PRAHA

26.4.

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V LETECH 2016 A 2017 3. termín - PRAHA

26.-27.4.

DNY TEPLÁRENSTVÍ
A ENERGETIKY 2016

29.4. Řešení solitérních nemovitostí - aneb voda v domě od A do Z
9.-13.5. Living Planet Sympozium 2016
10.5. VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2016 (PRAHA 2. TERMÍN)
16.-17.5. REACH konference 2016
27.5. NEW pro průmysl - možnosti recyklace energie a úspor ve vodním hospodářství průmyslových podniků
24.6. Alternativní možnosti řešení odpadních vod v obcích - ČOV pro skupiny domů, atd. (decentrál)
29.7. Odstranění zápachu, hygienizace kalu, odvodňování kalu
26.8. Možnosti úspor v restauracích a hotelových provozech
30.9. Problematika hygienického zabezpečení vod
21.10. Flotace a další procesy pro průmyslové vody
25.11. Úprava pitných a procesních vod
16.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2017
15.5.-19.5.  PERMEA 2016

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 

Chci zařadit akci do kalendáře - formulář ZDE

 


Důležité dokumenty

 

Zpráva o životním prostředí v r. 2014 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Politika druhotných surovin ČR

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Program předcházení vzniku odpadů (PVO) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Plán legislativních prací vlády na rok 2016 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Plán přípravy vyhlášek na rok 2015

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2014

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zpráva o životním prostředí 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Návrh aktualizované Surovinové politiky ČR http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Historická ročenka statistiky energetiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

EXKLUZIVNĚ: Strategie Vlády ČR v oblasti životního prostředí a energetiky v rámci působení ČR v EU

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
EXKLUZIVNÍ přehled všech 36 návrhů na opatření, které schválila vláda v rámci tzv. EKOAUDITU http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 

Novinky

21.01.2015 18:28

Nevládky podaly žalobu kvůli dostavbě Temelína

Sdružení Jihočeské matky, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí a hnutí Calla podaly ke správnímu soudu žalobu na rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) kvůli dostavbě nových reaktorů v Temelíně. Žaloba stojí na třech bodech. Kromě postupu při procesu posuzování vlivu na životní prostředí ji tvoří stanovisko, že připomínky podané nevládními organizacemi v rámci EIA byly vyhodnoceny formálně. A dalším bodem jsou rozpory postupu SÚJB při řízení se správním řádem. 

 

 

Zdroj: ČTK

 

21.01.2015 15:34

Novely zákona o odpadech z pohledu vodohospodářů

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR dnes uspořádalo setkání s novináři „Posezení nad vodou“. Hlavní témata tiskové konference byly ceny vodného a stočného v roce 2015 a predikce vývoje cen v následujících letech ale především rizika připravované novely zákona o odpadech. A to konkrétně problematika odpadních vod z bezodtokových jímek a protipovodňová prevence – údržba průtočnosti koryt vodních toků, sedimenty z koryt toků a rybníků.

 

Bezodtokové jímky

V návrhu zákona o odpadech je i novelizace § 2 odst. 1a) zákona, která rozvádí vyloučení odpadních vod z působnosti zákona pouze „v rozsahu, ve kterém se na ně vztahují jiné právní předpisy“. Tento návrh ovšem přináší určité problémy, neboť ani vodní zákon ani zákon o vodovodech a kanalizacích svým rozsahem nepokrývají některé specifické činnosti, ke kterým dochází při nakládání s odpadními vodami jako je např. shromažďování mimo nepropustné jímky, transport na čistírny odpadních vod či vypouštění do k tomu určených míst kanalizační sítě. Více ZDE

 

Protipovodňová prevence

Výrazné zvýšení nákladů při těžbě sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků, zhoršení kvality zemědělské půdy a nárůst rizika povodní  - to jsou, podle názoru Svazu vodního hospodářství ČR a státních podniků Povodí, rizika, která by mohla nastat při slepé a formální aplikaci Směrnice Evropské komise a Rady 98/2008 o odpadech do připravované novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Po včerejším jednání na Ministerstvu životního prostředí se rýsuje dohoda…více ZDE

 

Na co se můžete těšit?

Problematika odpadních vod a zákona o odpadech bylo také téma nového diskuzního pořadu Na kávě v CEMC, který se bude věnovat aktuálním problémům v oblasti životního prostředí a to především odpadům.

První natáčení se uskutečnilo 16. ledna 2015 na téma – nový zákon o odpadech a plán odpadového hospodářství ČR. Pozvání do studia přijali: Petr Havelka (Česká asociace odpadového hospodářství), Pavla Finfrlová (EKOS Hradec Králové, a. s.) a Richard Blahut (Sdružení veřejně prospěšných služeb).

Pořad moderuje šéfredaktor ODPADOVÉHO FÓRA Pavel Mohrmann. Videozáznam pořadu bude již brzy dostupný na portále Tretiruka.cz.

 

Čtěte také:

Novela o odpadech působí komplikace lidem bez kanalizace (ČTK, 21.1.2015)

ČAOH podporuje kritické stanovisko SOVAK k aktuální novele zákona o odpadech (ČAOH, 21.1.2015)

21.01.2015 15:00

ZPĚTNÝ ODBĚR BATERIÍ PO ELEKTRONOVELE

Elektronovela zákona o odpadech, která zavádí v České republice do praxe nové požadavky evropské směrnice, začala platit 1. října 2014. Jde vlastně o zákon č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Přináší tato elektronovela nějaké změny i pro systém zpětného odběru baterií? Více ZDE

 

 

21.01.2015 13:01

Odhad plynařů: 150 CNG stanic během příštích dvou let, první LNG se otevře v roce 2016

Během posledního roku se v ČR otevřelo tolik CNG veřejných stanic, kolik dříve bylo otevřeno za celých 5 let. Loni přibylo 26 veřejných CNG stanic. Řidiči tak mají už k dipozici celkem 75 stanic a další se otevřou. „Během příštích 2 let přibudou další stanice, a tak se dostaneme na 150 stanic na stlačený zemní plyn CNG a v roce 2016 už budou v ČR otevřeny i první LNG stanice na zkapalněný zemní plyn,“ uvedl Jan Ruml, výkonný ředitel Českého plynárenského svazu (ČPS). Více ZDE

 

 

21.01.2015 08:35

Rdousící efekt při solárním odvodu nemůže být zkoumán v řízení o stížnosti na postup plátce daně

Ústavní soud zamítl ústavní stížnost společnosti PT Energetická s.r.o., která provozuje fotovoltaickou elektrárnu na Lounsku. Firma tvrdila, že jí takzvaný solární odvod způsobil vážné hospodářské problémy a že jí soudy neposkytly přiměřenou ochranu. Podle soudu napadenými rozhodnutími správních soudů nedošlo k porušení ústavně zaručených práv stěžovatele. Ústavní soud tak dospěl, stejně jako Nejvyšší správní soud k závěru, že v řízení o stížnosti na postup plátce daně může správce daně přezkoumat postup plátce daně pouze z hlediska dodržení zákonných ustanovení. V případě solárního odvodu, proto může jen posoudit, zda při jeho srážce byla dodržena ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. V tomto řízení proto není dán procesní prostor pro zvážení toho, zda tento odvod vůči plátci daně nevyvolává tzv. rdousící efekt. Více ZDE

21.01.2015 08:22

Mezinárodní konference k environmentálním vědám a rozvoji

Šestý ročník Mezinárodní konference k environmentálním vědám a rozvoji (International Conference on Environmental Science and Development - ICESD 2015) se uskuteční ve dnech 14. – 15. února 2015 v Amsterdamu (Nizozemsko). Akce je určena pro odborníky z akademické a průmyslové sféry, kteří se zabývají environmentalistikou. Jejím cílem je podpořit výzkum a rozvojové aktivity v daném odvětví prostřednictvím sdílení vědeckých poznatků a navazování nových partnerství. Více informací naleznete na stránkách konference.

 

 

Zdroj: CZELO - Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace

21.01.2015 07:47

Aktualizace Státní energetické koncepce ČR ke stažení

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky byla předložena na schůzi vlády ČR dne 22. prosince 2014. V jejím projednávání bude vláda pokračovat v polovině února 2015. Hlavním posláním koncepce je zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR, a to za konkurenceschopné a přijatelné ceny za standardních podmínek. Současně musí zabezpečit nepřerušené dodávky energie v krizových situacích v rozsahu nezbytném pro fungování nejdůležitějších složek státu a přežití obyvatelstva. Dlouhodobou vizí energetiky ČR je spolehlivé, cenově dostupné a dlouhodobě udržitelné zásobování domácností i hospodářství energií. Takto vymezená vize je shrnuta v trojici vrcholových strategických cílů energetiky ČR, těmi jsou bezpečnost – konkurenceschopnost – udržitelnost.

 

Související článek:

Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v České republice (19.1.2015)

Vláda se vrátí k energetické koncepci v únoru (23.12.2014)


Dokument ke stažení:

SEK ČR

 

 

20.01.2015 09:26

Bezodpadové a bezemisní zpracování bioodpadů uspělo na mezinárodním poli

Zlínská společnost Biouhel v pondělí uspěla v mezinárodní soutěži Quality Innovation of the Year, která hodnotí originalitu, přínos a kvalitu nových projektů. Vítězství v kategorii „Mikro-podniky, potenciální inovace“ si připsala za karbonizaci biologicky rozložitelných materiálů s využitím odpadního tepla. Podnik bezodpadově a bezemisně zpracovává problematické bioodpady tak, aby mohly být uplatněny v zemědělství a průmyslu. Soutěž Quality Innovation of the Year je od roku 2007 pořádána pod záštitou finského prezidenta a Evropské organizace pro kvalitu.

 

 

Zdroj: Novinky.cz

20.01.2015 07:49

Rozhovor Deníku s ministrem Brabcem o kontrole domácích topenišť, NZÚ a kotlíkových dotací

"Kontrolu toho, čím topíme, připravovaly už minulé vlády. My jsme tu myšlenku vrátili do hry, ale s úpravou. Chceme i po debatě s ústavními právníky nastavit systém jasných podmínek, kdy by při opakovaném porušování kontrola mohla přijít." uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec v rozhovoru pro DENÍK. Na otázku, kdy by takové kontroly lokálního topení mohly dostat oporu v zákoně ministra odpovědě, že tato možnost bude součástí novely zákona o ochraně ovzduší, která by měla vstoupit v platnost v průběhu příštího roku. Ministr dále hovořil o dotačním programu Nová zelená úsporám a kotlíkových dotací.

 

Zanedlouho oslavíte rok ve funkci. Už jste si zvykl na to, že nejste ředitelem chemičky, ale musíte hájit i ten nejposlednější strom v lese? Nelitujete toho, že jste opustil byznys?

Byl to hodně rušný rok a strašně rychle utekl. Naivně jsem si myslel, že už nemohu mít větší fofr, než když jsem kdysi pracoval pro Andreje Babiše, který je hodně náročný šéf. Tohle je ale ještě náročnější, časově i psychicky. Zjistil jsem několik věcí. Především jsem přesvědčen, že ministerstvo opravdu lze řídit jako firmu. Dokonce si myslím, že už jsme to prokázali, čehož příkladem je, že se nám podařilo krizovým řízením zachránit spoustu evropských miliard, které mohly být investovány do stovek užitečných projektů pro zlepšení životního prostředí.

 

Kolik peněz jste zachránili?

Z pozice nejhoršího operačního programu, kde hrozila ztráta 13 miliard korun loni a pěti miliard letos a kde každý další den nečinnosti nás stál 60 milionů korun, se to podařilo stáhnout na nulu a peníze vyčerpáme. Jsem na to pyšný a vděčný všem lidem, kteří se na tom podíleli. Podařilo se to proto, že stejně jako ve firmě vyberete ty správné lidi a vytvoříte jim podmínky, aby mohli pracovat a aby si vybrali další lidi. Pak si stanovíte priority, zavelíte a jedete. Je to vlastně docela jednoduché, když takové lidi najdete. V tom se to od firmy neliší.

 

V čem je naopak rozdíl?

S čím nelze tak moc dělat, jsou zákonné lhůty všech legislativních procesů. Ty moc nezkrátíte, než se ta kolečka takříkajíc rozjedou, je to hrozně pomalé. Jsou tady různá připomínková řízení, každý se k věcem vyjadřuje. To je to, s čím manažeři z běžných firem mají problémy. Ne že by to bylo špatně, často dostanete zajímavou zpětnou vazbu, ale ve fabrice byste to vyřešil za pár dní. Samozřejmě ale nelituji, že jsem do toho šel. Je to hrozně zajímavá práce a snad nebudu moc nafoukaný, když řeknu, že se nám už pár věcí povedlo.

 

Takže se to dlouho táhne i při aplikaci hesla „řídím stát jako firmu“?

I přes manažerský přístup jsem stále nespokojen, jak všechno dlouho trvá, a to při vší úctě k celému aparátu, protože je řada věcí, které nezáleží na vás. Navíc mnozí lidé mají z minulosti tendenci si vše nechat podepisovat od deseti dalších lidí, aby měli alibi, kdyby nastal průšvih... Známe přece řadu případů, kdy jsou nakonec stíháni úředníci, kteří něco podepsali, přestože jim to pravděpodobně přišlo rozkazem jako politické zadání. Toho já se na základě zkušenosti z firem nebojím – vzít odpovědnost na sebe, včetně toho, že pak ty následky jdou za vámi. Musím ale říci, že jsem na ministerstvu i v resortních organizacích našel spoustu schopných lidí, hlavně na úrovni středního managementu. Jenom je potřeba je polít živou vodou, dát jim kompetenci, vzít je do debaty, ale také naučit je převzít odpovědnost, tak jak je to normální ve firmě. A to platí již od úrovně referentů, kteří se musejí naučit ručit za svou práci a nepočítat s tím, že nad nimi je deset lidí, kteří na případnou chybu přijdou. Když mi dají třeba na stůl návrh dopisu ministra a jsou v něm pravopisné chyby, což se bohužel pořád občas stává, tak si mě nepřejte vidět a slyšet...

 

V poslední době lidé vnímají MŽP jako ministerstvo, přes které proudí miliardy dotací na úspory energií v domácnostech, nejčastěji přes program Nová zelená úsporám. Už víte, jak bude vypadat v letošním roce?

Především musím říci, že program NZÚ je zdařilý, přebrali jsme ho od předchozích vlád a chceme ho dál rozvíjet. Nechceme ale skákat ode zdi ke zdi, jak se to dělo v minulosti. Žadatelé chtějí právem předem vědět, jaké budou dlouhodobé podmínky, a nesmí to být každý rok úplně jinak. Na minulý rok jsme měli alokaci pro NZÚ 1,9 miliardy korun, vyčerpalo se zhruba 1,4 miliardy korun. Zbytek, řádově 500 milionů korun, by se měl přelít do letošního roku a celková alokace na letošní rok bude přibližně miliarda a sto milionů, tedy menší než loni. Důvod je takový, že do Nové zelené úsporám plynou peníze z výnosů aukcí emisních povolenek. Minulý rok byla cena povolenek nízká, nyní ale roste, momentálně je asi na sedmi eurech a pro další roky doufáme, že se nám podaří částku v NZÚ navýšit. Pro rok 2016 zatím počítáme s částkou 1,5 miliardy korun, a v roce 2017 dokonce až 2,8 miliardy korun. To by nám mělo umožnit uspokojit větší počet žádostí.

 

Změní se nějak systém žádání o dotace pro majitele rodinných domů?

Především chceme výrazně zjednodušit a zkrátit administraci projektu, kterým lidé o dotaci žádají. Nově umožníme, aby lidé mohli žádat peníze jen na dílčí opatření, například jen na zateplení fasády, výměnu oken nebo třeba výměnu kotle. Už nebude podmínkou pro dotaci, aby se dělala kombinace několika úsporných opatření. To by mělo oslovit i lidi, kteří neměli finanční prostředky na nějaké komplexní přestavby, a proto nepožádali o dotaci. Nyní mohou dělat i menší investice, pokud splní kritéria energetických úspor. Od letoška by se měl snížit počet papírů, které se přikládají, a zkrátí se i lhůty. Žadatel se do tří týdnů po podání elektronické žádosti dozví, zda byla žádost schválena, nebo je třeba něco doplnit. Další zásadní změna je, že pokud žadatel zrealizuje projekt a zašle všechny dokumenty, do tří týdnů budou vyplaceny peníze. To dříve trvalo i několik měsíců.

 

Zavádíte tedy jakési „pravidlo tří týdnů“?

Ano, budou to tři plus tři týdny. Jde o zásadní zkrácení. Vedle toho přijde i další změna. Přestane být závazný seznam dodavatelských firem, ze kterého až dosud museli lidé žádající o dotaci povinně vybírat. Stejně jako v případě seznamu doporučených materiálů a výrobků. Oba tyto seznamy budou nově pouze inspirativní, nikoliv povinné. Jsme přesvědčeni, že takový krok omezí byrokracii, která tu byla.

 

Jak to bude s projektanty? Lidé si stěžovali, že energetických auditorů, kteří museli žádost podat, je málo. Jde zhruba o čtyři stovky auditorů na celou republiku.

Ten systém byl skutečně kritizován, auditorů je málo a byli zahlceni. Nyní se připravuje legislativní novela, která by měla seznam projektantů doplnit o další oprávněné osoby, takzvané energetické specialisty, kterých je více než auditorů a kteří budou moci žádosti rovněž zpracovávat. Když to shrnu, program Nová zelená úsporám by měl být daleko přívětivější k zájemcům o dotace a také rychlejší.

 

Dnes můžete v rámci Nové zelené úsporám získat dotace od 20 až do 600 tisíc. Budou se nějak měnit cifry konkrétních dotací? Kdy vyhlásíte první výzvu?

Nepředpokládáme žádné zásadnější změny proti situaci, která byla v loňském roce. Pokud jde o termín, vše směřuje k tomu, že bychom NZÚ pro rok 2015 měli vyhlásit 1. dubna. Tento termín by měl platit pro rodinné domy, pokud jde o bytové domy, jejichž úspory by se letos v rámci NZÚ měly také financovat, tam bude situace o něco složitější. Musíme celou věc koordinovat s ministerstvem pro místní rozvoj, protože oni jsou správci dalších programů pro bytové domy. Navíc z „naší“ Zelené úsporám půjde dle stávající legislativy financovat jen opravy bytových domů v Praze, zbytek ČR bude realizován z programů MMR, jako jsou program Panel či Jessica. Děláme vše pro to, abychom v rámci NZÚ rozjeli financování bytových domů rovněž od 1. dubna, ale může to být i později. Sám bych to odhadl na měsíční skluz proti rodinným domům.

 

Sourozencem Nové zelené úsporám jsou takzvané kotlíkové dotace, které platí stát a polovinu peněz k nim musejí doplnit kraje. Kolik krajů se letos připojí?

V této chvíli ještě nové žádosti krajů nemáme, dobíhají kotlíkové dotace z minulého roku. Těch výzev bylo zatím dohromady 12, přičemž nejaktivnější byl logicky Moravskoslezský kraj. Pro nás je ale téma kvality ovzduší zásadní problém a chceme udělat maximum, aby lidé dýchali čistší vzduch, což se týká především nejvíc zatížených regionů (Moravskoslezský a Ústecký kraj), ale obecně i mnoha větších měst. Za opravdu revoluční plán považuji, že jsme si v rámci Operačního programu Životní prostředí pro roky 2014 až 2020 vyjednali samostatných devět miliard korun, které by měly sloužit jako dotace na výměnu nevyhovujících kotlů, ta částka by zhruba mohla pokrýt asi sto tisíc nových kotlů. To je řádově víc, než se podařilo dosud pomocí kotlíkových dotací. Ty zajistily při investici asi 500 milionů korun výměnu šesti až sedmi tisíc nových lokálních topenišť.

 

Jaké budou nároky na peníze z evropské kasy?

Chceme ten systém nastavit tak, aby dotace pro domácnost byla minimálně v takové výši, jakou dnes nabízejí naše národní kotlíkové dotace. Možná bude o něco vyšší, ovšem to momentálně ještě počítáme. Protože jde o program Evropské komise, tak si nastavuje vlastní a tvrdší pravidla, než máme my. Zatímco u nás jsme akceptovali výměny kotlů za lepší, s emisní třídou 4 nebo 5, tak zatím to podle jednání s EK to vypadá, že Brusel bude ochoten poskytnout peníze jen na kotle nejvyšší, tedy 5. třídy.

 

Ty jsou samozřejmě nejvíce ekologické, ale také nejdražší.

Zatím je vše ještě v jednání. Evropská komise zpočátku vůbec neslyšela na to, že chceme dát dotace na uhelné kotle a platit lidem výměnu starých uhelných kotlů za nové uhelné, byť nesrovnatelně modernější a hlavně ekologičtější. Preferovali pouze kotle na biomasu či plynové kotle. Argumentujeme tím, že uhelné kotle 5. třídy naprosto dramaticky sníží obsah prachových částic, které nám dnes starými kotli unikají do ovzduší a jsou velkými zdroji rakovinotvorných látek. Evropská komise navíc v posledních týdnech navrhla, aby podmínkou pro dotaci na výměnu kotle bylo i nějaké doplňující opatření na snížení energetické náročnosti budovy. S tím nesouhlasíme a momentálně probíhá intenzivní jednání.

 

V tu chvíli by se kotlíková dotace z evropských peněz podobala spíše Nové zelené úsporám, kde také člověk musel udělat více kroků, aby na peníze dostal.

Přesně tak. Snažíme se přesvědčit Evropskou komisi, že naší absolutní prioritou je zlepšení kvality ovzduší a staré kotle jsou pro nás enormní zátěž. Ty energetické úspory, které žádají, jsou jiná část operačního programu a ona kombinace výměna kotle plus nutnost další investice je prostě pro určitou skupinu lidí příliš velká finanční zátěž. Čím více to lidem zkomplikujeme, tím méně starých kotlů vyměníme, protože mnoho lidí prostě na další investice finančně nedosáhne. Naší ambicí je výměna více než sto tisíc kotlů, což by znamenalo skokové zlepšení kvality ovzduší, především v zimě a v nejvíce zatížených regionech.

 

Ty úplně nejstarší kotle na pevná paliva by měly domácnosti podle platného zákona vyměnit do roku 2022. Už v roce 2017 přitom budou muset na požádání předložit zástupcům obecních úřadů revizi stávajícího kotle. Jak by se podle vás mělo do budoucna topení kontrolovat?

Poslední novela zákona o ovzduší byla přijata v roce 2012 a lidé dostali na výměnu nevyhovujících kotlů deset let, což si myslím je dostatečně dlouhá lhůta na přípravu. Do konce roku 2016 by skutečně měly proběhnout revize kotlů s platností na dva roky. Ovšem tyto revize řeší jen technickou stránku kotle, popř. spalinových cest, zákon vůbec neřeší možnost kontroly při opakovaném podezření, že někdo topí zakázaným palivem. Bohužel lidé především v některých oblastech topí odpady, přestože je to zakázáno. Dneska stačí tři až čtyři domy se špatným palivem a zamořená je celá obec, a to i karcinogenními látkami, které pak musíme dýchat my i naše děti. Přichází stovky stížností jak na obecní úřady, tak i k nám, ale dle dnešní legislativy je téměř nemožné s tím něco dělat.

 

Zpřísníte tedy kontroly, polezou úředníci lidem do kamen, jak se to s oblibou píše v novinách?

Kontrolu toho, čím topíme, připravovaly už minulé vlády. My jsme tu myšlenku vrátili do hry, ale s úpravou. Chceme i po debatě s ústavními právníky nastavit systém jasných podmínek, kdy by při opakovaném porušování kontrola mohla přijít. Muselo by ale jít o opakované porušování, které by bylo zdokumentováno, třeba videem, fotografiemi či svědky. Takového člověka by úřad musel nejprve opakovaně upozornit a teprve v případě, že by vůbec nereagoval, by byla možnost, aby zástupce obce, např. s autorizovanou osobou, přišel na kontrolu. Měli by právo zkontrolovat, čím topíte, a mohli by vzít stěr ze spalinových cest a zjistit, zda netopíte třeba odpady. Kdybyste je tam nepustil, tak by se vám určitě s beranidlem nevpáčili do domu, ale hrozila by vám citelná pokuta. Sankce by měla být taková, aby to lidi donutilo zakázané palivo změnit. Jak ovšem říkám, kontrola by mohla nastat až po opakovaných problémech, nesmí jít o neodůvodněnou šikanu úřadů, ale např. ani ze strany sousedů, ke které také někdy může docházet. Dobře víme, že se jedná o citlivou záležitost, ale tato možnost v některých evropských zemích již řadu let funguje.

 

Kdy by takové kontroly lokálního topení mohly dostat oporu v zákoně?

Tato možnost bude součástí novely zákona o ochraně ovzduší, která by měla vstoupit v platnost v průběhu příštího roku. Záleží na rychlosti legislativního procesu a na množství připomínek, které k němu přijdou. Zákon musí být konformní s Ústavou České republiky a ještě jednou zdůrazňuji, bude připraven tak, aby se nemohl stát předmětem zneužívání nebo šikany.

 

 

Zdroj: DENÍK (Dotace na zateplení či kotle? Peníze přijdou do tří týdnů, 19.1.2015)

19.01.2015 15:36

Vláda schválila vznik Rady pro konkurenceschopnost a hospodářský růst

Hlavním úkolem rady bude posuzování strategií a koncepcí na podporu konkurenceschopnosti a hospodářského růstu, například v oblasti digitální ekonomiky či kulturních a kreativních průmyslů. Členy rady budou tvořit zástupci jednotlivých ministerstev.

"Jde nám o to sjednotit dosud roztříštěné resortní a národní inovační programy, a lépe tak využít vložené prostředky. Díky účasti ministrů průmyslu a školství budeme také schopni daleko lépe zohlednit potřeby firem ve vzdělávání. K budoucí prosperitě nevedou ani vysoké škrty, ani vysoké daně, ale pouze vysoká produktivita, a to díky inovacím," uvedl vicepremiér Bělobrádek.

Nový poradní orgán vznikl rozdělením původní Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost na dvě samostatné rady – Radu vládu pro informační společnost a Radu vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Cílem tohoto kroku bylo efektivnější řízení obou agend.

Členy Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst tvoří zástupci jednotlivých ministerstev. Předsedou rady bude vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, místopředsedou pak ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek.Konkrétní jména členů rady navrhnou do 28. února příslušné resorty. Funkční období členů rady je čtyřleté, členové nemají nárok na odměnu.

 Reklama

 Legislativa

 

Aktuálně:

 • Připomínkové řízení - přehled/podklady ZDE:
 1. Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2016-2025, více ZDE (T: 2.3.2016)
 2. Koncepce vodní dopravy, více ZDE (T: 12.2.2016)

 3. NV o zrušení závazné části Plánu hlavních povodí ČR, více ZDE (T: 26.2.2016)
 4. Návrh zákona o odpadech, více ZDE (T: 26.2.2016)
 5. Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností, více ZDE (T: 26.2.2016)
 6. Novela zákona o obalech, více ZDE (T: 25.2.2016)
 • Novinky (únor 2016) - přehled/účinnost ZDE:
 1. Novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
   
 • Vláda (17.2. 2016) - přehled/výsledky ZDE
 1. Ochrana přírody a krajiny

 • EU: Veřejné konzultace - přehled/podklady ZDE
 1. Nařízení o dražbě povolenek v souladu se systémem pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (EU ETS) (T: 15.3.2016)
 2. Konzultace k hodnocení směrnice o hluku ve venkovním prostředí (T: 28.3.2016)
 3. Dlouhodobé a udržitelné investice (T: 23.3.2016)
 4. Hodnocení ex post týkající se finanční podpory na udržitelnou městskou mobilitu a využívání alternativních paliv v městských oblastech v EU (T: 19.2.2016)
 5. Nově směrnice OZE 2020 - 2030 (T: 10.2.2016)
 6. Zjednodušení povinností týkajících se monitorování a podávání zpráv v environmentální politice (T: 10.2.2016)

 • EU: Novinky ve věstníku EU - přehled/dokument ZDE
 1. Oznámení podnikům, které mají v roce 2017 v úmyslu dovážet nebo vyvážet regulované látky poškozující ozonovou vrstvu do Evropské unie nebo je z ní vyvážet, a podnikům, které mají v úmyslu v roce 2017 vyrábět nebo dovážet tyto látky pro základní laboratorní a analytické použití
 2. Oznámení pro výrobce a dovozce částečně fluorovaných uhlovodíků a pro nové podniky, které hodlají v roce 2017 částečně fluorované uhlovodíky ve velkém objemu uvést na trh Evropské unie
 3. Sdělení Komise v rámci provádění nařízení REACH: Zveřejnění názvů harmonizovaných norem a odkazů na ně podle záznamu 27 přílohy XVII nařízení REACH
 4. Nařízení EK, kterým se mění příloha XVII nařízení REACH pokud jde o nonylfenol ethoxyláty
 5. Souhrn rozhodnutí EK týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení REACH
 6. Prováděcí nařízení EK o společném předkládání a sdílení údajů v souladu s nařízením REACH

Předpisy v procesu (ZÁKONY) - více ZDE

Senát: 2.3. 2016 (19. schůze)

 1. Horní zákon
 2. Zpráva o životním prostředí 2014
 3. zahájení: 9 hod

Poslanecká sněmovna: 19. 1. 2016 (39. schůze)

 1. Ochrana ovzduší
 2. IRZ a ISPOP
 3. Horní zákon
 4. Energetický zákon
 5. Ochrana přírody a krajiny
 6. a další....
 7. Zahájení: 14 hod

Více ZDE

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 Dotační okénko

 

Aktuálně:

 • 9.2.: MŽP vyhlásilo nové dotace na protipovodňové projekty, více ZDE
 • 5.2.: MŽP vyhlásilo dotace na studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón, více ZDE
 • 4.2.: Nové dotace na odstranění zápachu a na snížení emisí těžkých kovů, více ZDE
 • 3.2.: Aktuální verze Směrnice MŽP č. 6/2014 – dodatek č. 3 ke stažení ZDE (platnost od 2.2.2016)
 • 26.1.: MZe vyhlásilo nové dotace pro drobné vodní toky a nádrže, více ZDE
 • 22.1.: Více jak 1,3 korun půjde na nízkoemisní a bezemisní vozidla k přepravě cestujících, více ZDE
 • 7.1.: Program přeshraniční spolupráce podpoří i inovace do životního prostředí, více ZDE
 • 7.1.: Nová výzva pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu, více ZDE

 • 4.1.: Aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce podpory a metodika pro vodohospodářské projekty, více ZDE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP Pro rok 2016, více ZDE
 • NOVÝ OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018, více ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP již ke stažení! Více ZDE
 • Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016 - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Dotace na protipovodňové projekty, více ZDE (T: 31.5.2016)
 • Norodní dotace (SFŽP): Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón, více ZDE (T: 30.10. 2016)
 • Norodní dotace (SFŽP): Odstranění zápachu a na snížení emisí těžkých kovů, více ZDE (T: 29.4.2016)
 • MZe: drobné vodní toky a nádrže, více ZDE (T: 29.4.2016)
 • IROP: Nízkoemisní a bezemisní vozidla, více ZDE (T: 29. 7.2016)
 • Program péče o krajinu, více ZDE (T: 29.1.2016)
 • Národní dotace - vodní hospodářství, více ZDE (T: 8.4.2016)
 • Národní dotace - udržitelný rozvoj měst, více ZDE (T: 8.2.2016)
 • Národní dotace - autovraky, více ZDE (T: 31.3.2016)
 • OPPIK: VaV, OZE, více ZDE (T: 4.5.2016)
 • NZÚ: budovy veřejného sektoru, více ZDE (T: 31.5.2016)
 • OPŽP - energetické úspory (19. výzva) + zvýhodněné úvěry, více ZDE (T: 15.4.2016 resp. do 21.12.2016)
 • EFEKT 2016 - více ZDE (T: 28.2.2016, EKIS - 31.12.2012)
 • NZÚ: Kontinuální výzvy, rodinné domy, více ZDE (T: 31.12.2021)
 • OPŽP: odpady/ovzduší/ úspory energie - více ZDE (T: 14.10.2016)
 • IROP: územní studie, více ZDE (T: 31. 3. 2017)
 • SFŽP - národní dotace Vesnice roku, více ZDE (T: 31.12.2016)
 • IROP - regulační plány a územní plány (ORP), více ZDE (T: 31. 3. 2017)

 

 Novinky BOZP

 Odborné časopisy

 

11/2013
 

 

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

12.02.2016 10:00

Vyšlo nové číslo Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI)

V novém čísle odborného časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI) najdete...
12.02.2016 09:12

Nová veřejná konzultace - bioenergie po roce 2020

Evropská komise zahájila novou veřejnou konzultaci na téma "Politika pro oblast udržitelné...
12.02.2016 08:00

Česká pošta ušetřila díky CNG už 50 milionů korun

Česká pošta patří mezi největší společnosti využívající ekologické palivo CNG. Od roku 2012, kdy...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
http://vodnihospodarstvi.cz/images/vhlogo06.jpg http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg Přidáte se?

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE