Ověřování environmentálních technologií

Evropská komise spustila nový nástroj pro ověřování environmentálních technologií. Výsledkem procesu ověřování je ověřené prohlášení výrobce, protokol o ověření a využitelné logo evropského systému EU ETV. CEMC ETVCZ je akreditován v oblasti: Materiály, odpady a zdroje, více ZDE.


 Nepřehlédněte

 

 • IPPC: Metodika k ekonomickému hodnocení dosažení úrovní emisí spojených s BAT, více ZDE

 • OPŽP: nová LXII. výzva - pro oblast podpory 2.2 - Omezování emisí, více ZDE

 • Výsledky jednání EP (14. - 17.4.2014), více ZDE

 • IPPC - Výroba neželezných kovů (final meeting)

  / Výroba desek na bázi dřeva (split views)

 • Příručka ochrany kvality ovzduší ke stažení ZDE

 • ČEZ zrušil tendr na dostavbu JE Temelín, více ZDE

 • Výsledky jednání vlády (9.4.2014) více ZDE

 • NOVÁ LEGISLATIVA - Vychází novela havarijní vyhlášky č. 450/2005 Sb., více ZDE

 • Nová verze REACH-IT přinese významné změny. ECHA zahájila nové veřejné konzultace, více ZDE

 • Novely chemického, vodního a obalového zákona vycházejí ve sbírce, více ZDE

 • PŘIPOMÍNKY: Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), více ZDE

 • NOVÁ LEGISLATIVA - vyhlášky v oblasti vodního hospodářství, více ZDE

 • Nový Věstník MŽP přináší i aktuální seznam odborně způsobilých osob v IPPC, více ZDE

 • NEW! Vyhláška, kterou se mění vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, více ZDE

 

 Věrnostní karta Třetí ruka.cz

 

 • Přístup do unikátní sekce "Právo"
 • Jste součástí procesu vzniku nové legislativy
 • Pravidelné emailové novinky
 • RSS kanály


Další informace ZDE.

 

 Přehled veřejných zakázek

 

Předmět zakázky Zadavatel


 

Pozor probíhá testovací fáze! Data poskytuje ze své databáze společnost NESS Czech s.r.o., která spravuje portál Zakázky plus (www.zakazky-plus.cz). Data jsou pravidelně získávána ze serverů vestnikverejnychzakazek.cz a jsou ručně čištěna na úrovni identifikace zadavatelů a dodavatelů. V případě jakéhokoli dotazu se neváhejte obrátit na e-mail: CZ-zakazky-plus@ness.com.

 Novinka!


 Odpadové fórum aktuálně

 

Je jaro a dubnové číslo Odpadového fóra jen kvete. Hlavním tématem jsou sanace ekologických zátěží, reportáž je o recyklaci zářivek a pro rozhovor jsme si zajeli za Danielem Kraftem, jedním z nejlepších podnikatelů v branži. Polemika se vztahuje ke kontroverznímu návrhu zákazu výkupu kovů od fyzických osob a Ohlédnutí nese název Vánoční kapr s benzínem. Přejeme příjemné čtení.

Na adrese dupress@seznam.cz objednávejte roční předplatné i jednotlivá čísla. Ediční plán na celý rok 2013 najdete ZDE.

 

Časopis ODPADOVÉ FÓRUM je odborný měsíčník zabývající se všemi aspekty, které souvisejí s odpadovým hospodářstvím.

 

WASTE FORUM je elektronický recenzovaný časopis zaměřený na vědecké práce s tématikou odpadů.

 

 Reklama

 

 Odborné akce

     
14.-18.4.

Vytváření a audit systému environmentálního managementu

23.-25.4. Týden výzkumu a inovací pro praxi - TVIP2014
 • APROCHEM 2014
 • Symposium ODPADOVÉ FÓRU
23.-25.4.

Dny teplárenství a energetiky

23.-26.4.

ENVIBRNO

23.4.

Veřejná debata k implementaci metodiky a interaktivní mapy "ReStEP"

24.-25.4. Trvale udržitelný rozvoj a plynárenství
25.4. Průmyslové ČOV, membránové technologie na odstranění uhlovodíků (webinář ASIO)
29.4. Základní kurz vzorkování podzemních vod
29.4. Povinnosti provozovatelů a vlastníků ČOV
29.4. Ochranná pásma vodních zdrojů (Hradec Králové)
5.-9.5. IFAT
12.-13.5. 19. konference MĚŘENÍ EMISÍ A OCHRANA OVZDUŠÍ
15.5. Těžba vyhrazených nerostů a ochrana životního prostředí
15.5.

Vize 2050 – Program udržitelného rozvoje

20.5.

STAVEBNÍ ZÁKON A PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY na úseku stavebního rozhodování a stavebního řádu S DOPADY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU HRADEC KRÁLOVÉ

29.5.

CHEMICKÝ ZÁKON (č. 350/2011 Sb.) včetně novelizace zákonem č. 61/2014 Sb. (A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY EU - NAŘÍZENÍ O DETERGENTECH, REACH A CLP) PRAXE A KONTROLA

29.5. konference ENVIRO 2014
30.5. Objekty na stokových sítích - ČS a OK (webinář ASIO)
3.6.

STAVEBNÍ ZÁKON A PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY na úseku stavebního rozhodování a stavebního řádu S DOPADY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU PRAHA

10.-11.6. Strojírenské fórum 2014
27.6. Možnosti úspor v restauracích a hotelových provozech (webinář ASIO)
25.7. Odstranění zápachu, odvodňování kalu (webinář ASIO)
29.8. Sinice, ochrana povrchových vod (webinář ASIO)
2.-5.9.

XIV. hydrogeologický kongres

16.-20.9. FOR WASTE & WATER 2014
26.9. Energie, OZE, šedé vody (webinář ASIO)
2.10. Konference: Předcházení vzniku odpadů
2.-3.10. Konference: Městské vody 2014
31.10. Desinfekce (webinář ASIO)
28.11. Úprava pitných vod (webinář ASIO)
12.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2015 (webinář ASIO)

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 

Chci zařadit akci do kalendáře, více ZDE

 Důležité dokumenty

 

NEW! Plán legislativních prací vlády na rok 2014 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Plán výzev z OPŽP na rok 2014

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
IRZ: Souhrnná zpráva za rok 2012 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2013 (MŽP) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2013 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Zpráva o životním prostředí 2012 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Návrh aktualizované Surovinové politiky ČR http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Politika druhotných surovin České republiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Programu předcházení vzniku odpadů ČR http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Historická ročenka statistiky energetiky http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

EXKLUZIVNĚ: Strategie Vlády ČR v oblasti životního prostředí a energetiky v rámci působení ČR v EU

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
EXKLUZIVNÍ přehled všech 36 návrhů na opatření, které schválila vláda v rámci tzv. EKOAUDITU http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

 Odborné časopisy

 

11/2013
 

 

VESELÉ VELIKONOCE

Novinky

26.10.2012 10:44

Středočeský Buštěhrad se bude moci chlubit univerzitním centrem energeticky efektivních budov

Novinky.cz informují, že České vysoké učení technické (ČVUT) zahájilo stavbu vědeckého a výzkumného centra, které na české půdě nemá obdoby. Hotové by mělo být 4. září 2013. Zaměstnání tady najde na 130 profesorů a studentů z ČVUT. V univerzitním centru energeticky efektivních budov (UCEEB) budou pracovat na inteligentních a ekologicky šetrných domech a jejich vylepšování. Budova centra vyroste ve středočeském Buštěhradu. Celkové náklady se vyšplhají na 672 miliónů korun. Projekt centra vzniká za podpory Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, celková výše udělené dotace je 672 020 805 korun, z čehož 571 217 685 korun je financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 100 803 120 korun ze státního rozpočtu ČR. Více čte na novinky.cz ZDE.

 

Zdroj: Novinky.cz

26.10.2012 09:29

Legislativní novinky - podpora OZE ze státního rozpočtu

Název předpisu: Nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013

Číslo předpisu: 355/2012 Sb.

Částka: 133/2012 Sb.

26.10.2012 08:13

VEŘEJNÁ KONZULTACE: Evropská komise chce navázat na Rio+20

Evropská komise otevřela novou veřejnou konzultaci navazující na konferenci OSN o udržitelném rozvoji Rio+20, která se konala v Rio de Janeiro v červnu 2012 a měla za cíl zajistit obnovený politický závazek pro udržitelný rozvoj. Evropská komise chce rozvíjet konkrétní opatření a nástroje, jejichž cílem bude trvale udržitelný rozvoj jak v rámci EU, tak celosvětově. Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik uvedl, že konference Rio +20 byla jasnou výzvou k zajištění celosvětově udržitelné budoucnosti, výzvou ke zlepšení a udržení kvality našeho života a nyní je třeba se zapojit do diskuze o konkrétních krocích, které je třeba přijmout. Konzultace se týká pěti hlavních oblastí - zelená ekonomika, prioritních oblasti činnosti, stanovení cílů trvale udržitelného rozvoje, vytvoření strategie financování udržitelného rozvoje a posílení institucionálního rámce pro udržitelný rozvoj. Na základě konzultace vydá Komise v prvním čtvrtletí roku 2013 sdělení k Rio+20. Konzultace je otevřená do 15. ledna 2013. Více informací zde.

 

Zdroj: CEBRE

26.10.2012 08:04

Návrh vyhlášky o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poslalo do vnějšího připomínkového řízení Návrh vyhlášky o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny. Předložený návrh novely vyhlášky je zpracován podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).  Dopadem na podnikatelské prostředí se nevymyká stávající právní úpravě. Jedná se o návrh vyhlášky, který je zaměřen na činnost provozovatelů elektroenergetických sítí – provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav, dále na výrobce elektřiny, operátora trhu a zákazníky.Termín připomínek je stanoven na 9. listopadu 2012. Více ZDE.

 

 

26.10.2012 07:03

Novela horního zákona putuje k podpisu prezidenta. Senát návrh zákona neschválil ani nezamítl.

Senát včera projednával novelu horního zákona. K tomu E15.cz uvádí, že senát překvapivě umožnil přijetí vládní novely, která má v horním zákoně zrušit možnost vyvlastňování nemovitostí kvůli těžbě nerostných surovin, zejména uhlí. Kritikům novely zejména z ČSSD se nepodařilo prosadit její zamítnutí, dost hlasů ale nezískal ani návrh na schválení předlohy. Novela tak v souladu s ústavou poputuje k prezidentovi jako přijatá (dle jednacího řádu a podle Ústavy, uplyne marná lhůta třiceti dnů a zákon předstupuje před pana prezidenta).

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba (ODS) novelu označil za mezikrok. Do konce roku předloží vládě věcný záměr obsáhlejší změny horního zákona, která má zachovat vliv státu na těžbu a využití strategických surovin včetně uhlí. Tato úprava má podle ministra řešit i otázku případného vyvlastňování.

Ministerstvo průmyslu a obchodu předpokládá, že od roku 2015 by případný postup za limity těžby uhlí v severních Čechách mohl záviset výhradně na dohodě vlastníků pozemků, pod kterými se uhlí nachází, a těžebních společností. Do roku 2014 zatím stát o prolomení limitů neuvažuje.

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/s-vyvlastnovanim-domu-kvuli-tezbe-je-konec-926510#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

 

Zdroje: Senát, E15.cz

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/s-vyvlastnovanim-domu-kvuli-tezbe-je-konec-926510#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/s-vyvlastnovanim-domu-kvuli-tezbe-je-konec-926510#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

26.10.2012 07:01

Ve Velké Británii začali recyklovat pleny

Společnost Knowaste spustila ve městě West Bromwitch na britských ostrovech pilotní provoz na recyklaci použitých hygienických výrobků obsahujících absorbenty. Podle informací zveřejněných na internetové stránce této společnosti je tato provoz schopná recyklovat až 36 tisíc tun použitých hygienických výrobků ročně, přičemž největší podíl tvoří použité jednorázové dětské pleny. Více ZDE.

 

25.10.2012 18:34

OPŽP: Schválené projekty z XIII. (PO 1), XV. (PO 4), XXVII. (PO 4, 6), XXIX. (PO 4), XXXIII. (PO 1) a XXXV. (PO 3) výzvy

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa podepsal dne 22. 10. 2012 na základě doporučení Řídicího výboru per rollam ze srpna 2012, 25. Řídicího výboru konaného dne 29. 8. 2012 a 26. Řídicího výboru ze dne 20. 9. 2012 seznam schválených žádostí, zamítnutých žádostí a žádostí zařazených do zásobníku projektů.

 

Seznam schválených a zamítnutých žádostí ze dne 22. 10. 2012:
na základě doporučení ŘV per rollam ze srpna 2012
na základě doporučení 25. ŘV konaného dne 29. 8. 2012
na základě doporučení 26. Řídicího výboru ze dne 20. 9. 2012

 

Zdroj: SFŽP

25.10.2012 12:50

Návrh senátního návrhu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu projednají výbory (odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu)

Předložený návrh novely zákona (senátní tisk č. 392) má za cíl dosáhnout v zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, řešení konkrétních problémů se zvýšenými finančními náklady spojenými s výstavbou veřejně prospěšné infrastruktury a dále s rozšiřováním aktivit podnikatelských subjektů v České republice. Návrh zákona byl přikázán k projednání výborům.

Současná výše odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu byla nastavena zákonem č. 402/2010 Sb., který do té doby platné částky odvodů podstatně zvýšil (podle typu půd na 2 až 9 násobek). Tento zákon byl reakcí na překotnou výstavbu fotovoltaických elektráren a jejich umisťování na zemědělské půdě. Problém rozvoje fotovoltaiky byl mezitím však vyřešen jinými nástroji a zvýšení odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se v převážné části budování fotovoltaických elektráren nedotklo. Namísto toho podstatně zasáhlo zcela jiné a legitimní podnikatelské i nepodnikatelské aktivity.

Výše odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu tak v současné době postrádá opodstatnění a naopak vyvolává řadu konkrétních negativních důsledků. Především významně omezuje investiční výstavbu, výstavbu potřebné veřejně prospěšné infrastruktury, vytváření nových pracovních míst a regionální rozvoj. Současná úprava je ale nefunkční i z hlediska veřejných rozpočtů (rozpočtů obcí i státního rozpočtu), do nichž příjmy z odvodů také směřují. Při současné excesivní výši odvodů je totiž celkový výnos z nich nižší, než by byl, pokud by odvody byly nastaveny v přiměřené výši.

Na tom, že stávající výše odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je excesivní a má významné celospolečensky negativní dopady, existuje široká shoda. Tuto problematiku má řešit komplexní novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu připravovaná Ministerstvem životního prostředí. Legislativní proces však v tomto směru pokračuje velmi pomalu a intenzita řešení tohoto problému tak výrazně neodpovídá naléhavosti problému.

Předložený návrh je omezen jen na změny v nezbytně nutném rozsahu a odstraňuje, resp. zmírňuje negativní dopady zákona č. 402/2010 Sb. pouze v případech, kde jsou nejvýrazněji pociťovány a kde stávající výše odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu nemá věcné opodstatnění. Ostatní úpravy návrh ponechává na komplexní novele zákona připravované Ministerstvem životního prostředí. Případy, kde jsou nepřiměřenou mírou ochrany zemědělského půdního fondu dotčeny jiné celospolečenské zájmy a které návrh usiluje řešit, se týkají:

 • staveb pro dopravu,

 • staveb pro elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství,

 • staveb v průmyslových zónách.

 

Hlavní principy navržené úpravy a důvody jejínezbytnosti

Návrh novely zahrnuje výstavbu infrastruktury mezi případy, pro které nejsou předepisovány odvody za trvale odnímanou půdu.

Stavby pro dopravu:

Pokud jde o stavby dopravní infrastruktury, jedná se v řadě případů o investiční akce, kde investory jsou obce (např. cyklostezky apod.). Negativní dopad je umocněn i změnou poměru, kterým je výnos z odvodů rozdělen jeho příjemcům. V neposlední řadě náklady za odnětí ze zemědělského půdního fondu nejsou v dotačních titulech uznatelným výdajem, a tudíž přímo zatěžují veřejné rozpočty.

Navrhovaná změna má dále zabránit neúčelnému, nadbytečnému a administrativně zatěžujícímu „přehazování“ finančních prostředků mezi veřejnými finančními zdroji, např. mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, státním rozpočtem (kapitola Ministerstvo dopravy) a rozpočty krajů a obcí, z nichž jsou např. stavby dopravní infrastruktury (nebo např. i cyklostezky) financovány, na straně jedné, a mezi státním rozpočtem, rozpočtem Státního fondu životního prostředí a rozpočty obcí, do nichž plynou části z vybraných odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, na straně druhé.

 

Stavby pro elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství:

Návrh dále řeší další výstavbu a rozvoj přenosové soustavy a distribuční soustavy v oblasti elektroenergetiky, přepravní soustavy a distribuční soustavy v plynárenství a soustavy zásobování tepelnou energií, což je základní podmínkou pro jejich spolehlivý a bezpečný provoz a zajišťování dostatečné energie v příslušné kvalitě všem odběratelům v České republice. Výstavba a rozvoj zmíněných soustav je také podmínkou pro vznikající společnou evropskou propojenou soustavu a jedna z podmínek dalšího rozvoje obnovitelných zdrojů energie vyplývající přímo ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/28/ES, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES.

 

Průmyslové zóny:

Návrh dále řeší případy faktické nemožnosti rozšiřování výrobních kapacit, zvláště v průmyslových zónách. V některých lokalitách jsou odvody v důsledku kombinace faktorů určujících jejich výši tak vysoké, že investiční výstavbu a rozvoj nových podnikatelských aktivit zcela znemožňují, neboť investice nemohou být při daném odvodovém zatížení rentabilní. Tento problém se týká především obsazování vybraných strategických průmyslových zón, kde zvýšená cena za odvod za odnětí půdy negativně ovlivňuje příchod nových investic do těchto zón, a dále také rozšiřování stávajících průmyslových zón.

V případě průmyslových zón, které byly vybudovány s podporou veřejných prostředků s cílem vytvoření nových pracovních příležitostí, je cílem změny zákona o ochraně zemědělského půdního fondu také ochrana investic státu, které by v případě nečinnosti byly zmařeny.

V těchto případech však návrh novely nepočítá s úplným upuštěním od odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, ale pouze snižuje výši odvodů, a to podle okolností až na úroveň před účinností zákona č. 402/2010 Sb.

Vyloučení koeficientu za chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních a povrchových vod a ochranná pásma vodních zdrojů II. stupně je odůvodněno zejména těmito hledisky:

 • oblasti přirozené akumulace podzemních a povrchových vod představují významný faktor zvyšující odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a postihují nejvyšší počet subjektů, neboť představují téměř Ľ rozlohy území ČR,

 • při splnění definovaných podmínek (viz níže II.Zvláštní část: K čl. I bodu 4 a 5 k Příloze části D) není opodstatněné očekávat faktické významné negativní ovlivnění životního prostředí další výstavbou, neboť jde o plochy bezprostředně sousedící se zastavěným územím již využívaným pro výrobní účely, případně plochy v průmyslových zónách určené k novým investicím,

 • respektování hledisek ochrany životního prostředí je v těchto případech zajištěno tím, že využití pozemků pro dané účely musí být v souladu s platným územním nebo regulačním plánem, případně jde o pozemky nacházející se v již zřízených průmyslových zónách,

 • snížení odvodů motivuje k tomu, aby pro zástavbu byly využívány přednostně plochy přiléhající k již existujícím průmyslovým zónám, případně nacházející se v průmyslových zónách a nebyly zabírány parcely obklopené zemědělsky využívanými plochami,

 • v případě průmyslových zón, je také smyslem navrhované změny ochrana investic státu a samospráv, které současnými vysokými odvody za odnětí půdy odrazují příchod investorů do již připravených průmyslových zón.

 

Text návehu zákona:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 402/2010 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb. se mění takto:

 1. V § 11 odst. 3 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) až e), která včetně poznámek pod čarou č. 28 a 29 znějí:

„d) stavby dopravní infrastruktury28) a stavby s nimi související,

e) stavby přenosové soustavy a distribuční soustavy v elektroenergetice, přepravní soustavy a distribuční soustavy v plynárenství a soustavy zásobování tepelnou energií29), nebo“

________

28) § 2 odst. 1 písm. k) bod 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon).

29) § 2 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).“

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno f).

 1. V příloze části B skupině faktorů B v charakteristice faktorů životního prostředí negativně ovlivněného odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu „Chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních a povrchových vod a ochranná pásma vodních zdrojů II. stupně“ se slovo „a“ nahrazuje čárkou a v ekologické váze vlivu se číslice „10“ nahrazuje číslicí „5“.

 2. V příloze části B skupina faktorů C v charakteristice faktorů životního prostředí negativně ovlivněného odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu se slova „Území mimo plochy určené platnou územně plánovací dokumentací k zástavbě nebo pro jiné urbanistické funkce“ nahrazují slovy „Území mimo plochy určené územním plánem nebo regulačním plánem k zástavbě nebo pro jiné urbanistické funkce“ a v ekologické váze vlivu se číslice „5“ nahrazuje číslicí „3“.

 3. V příloze části D bodu 2 se slova „jednotlivé odpovídající ekologické váhy sečte“ nahrazují slovy „uplatní se nejvyšší určená ekologická váha ovlivnění. Je-li půda odnímána pro účely výroby a skladování nebo smíšené výrobní na pozemcích, které tvoří souvislou plochu navazující na zastavěné území využívané pro tyto účely, anebo se nacházejí v průmyslových zónách schválených vládou, a tyto pozemky jsou k takovému účelu určeny územním nebo regulačním plánem, ekologická váha vlivu skupiny faktorů B „Chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních a povrchových vod, ochranná pásma vodních zdrojů II. stupně“ v části B se nepoužije.“

 4. V příloze části D bodu 3 se slova „nebo součtem těchto vah (bod 2.)“ zrušují.

Čl. II

Přechodná ustanovení

Řízení zahájená a pravomocně neskončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.

 

 

 

25.10.2012 08:19

Bjorn Lomborg: Omyly a manipulace "zelených" vědců

Organizátoři kampaní týkajících se důležitých, leč komplikovaných témat, otrávení zdlouhavými veřejnými diskusemi, reagují často zveličováním svých tvrzení a doufají, že své řešení protlačí do popředí veřejné debaty. Ať už je však snaha přitlačit veřejnost strašením k předem danému řešení jakkoli dobře myšlena, často se vymstí: jakmile lidé jednou zjistí, že byli klamáni, ztratí důvěru i zájem.

Minulý měsíc přinesl během jediného týdne hned dva příklady. Francouzský badatel Gilles-Eric Séralini se 19. září pokusil podnítit odpor veřejnosti proti geneticky modifikovaným potravinám zveřejněním zprávy, že GM kukuřice, za použití pesticidu Roundup i bez něj, zavinila vznik obrovských nádorů a předčasnou smrt 200 potkanů, kteří ji dva roky konzumovali.

 

Celý článek najdete v dnešních Hospodářských novinách nebo v placená části na iHNED.cz.
25.10.2012 07:45

Hlavní starostí Evropanů není životní prostředí

Evropská komise vydala výsledky Eurobarometru, ze kterých vyplývá, že napříč všemi EU regiony je hlavní prioritou a starostí Evropanů nezaměstnanost, jedinou výjimkou jsou některé části Německa. Průzkumu, který byl proveden mezi 20. srpnem a 15. zářím, se zúčastnilo více než 50 000 občanů EU ze 170 regionů ve 27 členských státech. V průměru 61 procent dotázaných uvedlo, že nejdůležitějším problémem v jejich regionu je míra nezaměstnanosti. V osmi regionech ve Španělsku, Itálii a Polsku to bylo dokonce 91 procent. Za problémem s nezaměstnaností následovala ekonomická situace (32 procent) a zdravotní péče (20 procent). Problém ekonomické situace se umístil nejvýše ve Slovinsku a na Kypru, problém zdravotní péče pak v zemích jako Švédsko, Polsko, Irsko, Finsko, Itálie a Rumunsko. Ochrana životního prostředí byla označena za důležitou jen 6 procenty respondentů.

 

Zdroj: CEBRE

 Reklama

 Legislativa

 

Aktuálně:

 • Připomínkové řízení - přehled/podklady ZDE:
 1. Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), více ZDE (T: 29.4.2014)
 2. Řada návrhů vyhlášek o vyhlášení Národní přírodní památky/rezarvace...viz ZDE (T:22.4.2014)
 3. .....
 • Novinky (duben 2014) - přehled/výsledky ZDE:
 1. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.
 2. Zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
 3. Zákon č. 61/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony
 4. Zákon č. 62/2014 Sb. , kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
 • Vláda (24.4.) - přehled/výsledky ZDE
 1. Návrh možného budoucího řešení určení poplatků za znečišťování ovzduší mezi SFŽP ČR, kraje a státní rozpočet ČR
 • EU: Veřejné konzultace - přehled/podklady ZDE
 1. Uhlíkové stopy u služeb nákladní i osobní dopravy v Evropě (T: 13.6.2014)
 2. Plnění cílů v oblasti energetické účinnosti pro rok 2020 a rámec politiky energetické účinnosti pro rok 2030 (T: 28.4.2014)
 3. .....
 • EU: Novinky ve věstníku EU - přehled/dokument ZDE
 1. Nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení za účelem vymezení způsobů, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020
 2. Směrnice EP a Rady o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb
 3. Nařízení EK, kterým se mění nařízení EP a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XVII (látky CMR)
 4. ......

Předpisy v procesu (ZÁKONY):

 • Novela energetického zákona a zákona o POZE (nejasnost účtování nákladů na OZE)
 • Novela zákona o odpadech (sběrny a výkupny)
 • Novela zákona o odpadech (OEEZ)
 • Novela z. o ochraně ovzduší (výměna emisních stropů)
 • Novela z. emisní povolenky

 

Více ZDE

Schůze parlamentu - Senát: 24.4. 2014 (20. schůze)

 1. Energetický zákon + zákon POZE
 2. Zákon o ochraně ovzduší
 3. Nový energeticko-klimatický rámec EU do roku 2030
 4. a další....

 

Schůze parlamentu - PSP ČR: 18. 3. 2014 (7. schůze)

 1. Zákon o ochraně ovzduší
 2. Energetický zákon + zákon POZE
 3. VÝSLEDKY (UKONČENO)

Více ZDE

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 Dotační okénko

 

Aktuálně:

 • 18.4. Projekty programu „Zeleň do měst a jejich okolí" projedná Rada SFŽP v květnu, více ZDE
 • 18.4.: Výsledky výběrového řízení na podporu projektů NNO pro rok 2014, více ZDE
 • 17.4.: Losovačky: Netransparentní projekty budou muset vrátit část dotace, více ZDE
 • 16.4.: OPŽP: nová LXII. výzva - pro oblast podpory 2.2 - Omezování emisí, více ZDE
 • 11.4.: Prodloužení termínu pro doložení stanoviska OOV MŽP (LVIII. výzva OPŽP - omezování rizika povodní), více ZDE
 • 4.4.: Vychází nová Priorita: aktuálně vyhlášené výzvy i plán výzev pro letošek, více ZDE
 • 4.4. OPPI - Startuje jarní série, nově představí i novou podobu programu, více ZDE
 • 1.4.: V LVIII. výzvě (odpady) mohou žadatelé čerpat dotaci v režimu Služby v obecném hospodářském zájmu, více ZDE
 • 31.3.: ECHO: TAČR vyhlásí program EPSILON 5. května 2014, více ZDE
 • 27.3.: Nová zelená úsporám startuje již 1. dubna, více ZDE
 • 23.3.: OPŽP: Zveřejnění závazných nástrojů FA/FEA pro oblast vodohospodářství (PO 1), více ZDE
 • 21.3: SFŽP vyhlásil nové dotace pro výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV, více ZDE
 • 27.2: Plán výzev z OPŽP na rok 2014 zveřejněn, více ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: LXII. výzva - pro oblast podpory 2.2 - Omezování emisí, více ZDE (T: 30.6.2014)
 • Výběrové dotační řízení pro NNO pro rok 2014 na koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny, více ZDE (T: 25.4.2014)

 • EHP a Norské fondy: Biodiverzita, monitoring a změna klimatu/studie a průzkumy pro CCS technologie (T: 2.6.2014/16.6.2014), více ZDE

 • OPŽP - výzva LXI: PO 1 - vodovody, kanalizace a ČOV (T: 30.5.2014), více ZDE
 • OPŽP - výzva LX: PO 3.1, 3.2 (T: 30.4.2014), více ZDE
 • OPŽP - výzva LIX: PO 2.1 (T: 30.5.2014), více ZDE
 • Kotlíkové dotace, 4. výzva, Moravskoslezský kraj, více ZDE (T: 30.6.2014 nebo vyčerpání alokace)
 • Horizont 2020, EK vyzvala k podání návrhů projektů, více ZDE
 • Nová zelená úsporám (od 1. dubna 2014)

Aktuálních možnosti čerpání prostředků z fondů EU - ZDE

 Novinky BOZP

TVIP 2014 již příští týden!

Nejnovější výsledky výzkumu v oblasti odpadů a chemie a možnosti jejich využití, SEVESO III, rizika a inovace. To je TVIP 2014 od 23. do 25. dubna. Další podrobnosti ZDE.

Co umí naše karta?

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

Novinky

18.04.2014 14:52

ČT24: O přezkumu procesu EIA k Letišti Vodochody bude jasno v dubnu

Ministr životního prostředí Richard Brabec se v rámci dnešního jednání sešel se starosty 16 obcí v...
18.04.2014 11:14

Vize 2050 – Program udržitelného rozvoje

Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Společnost pro trvale...
18.04.2014 09:41

E15: Český průmysl si vybojoval úlevy z plateb na obnovitelné zdroje

Velké české průmyslové firmy budou zvýhodněny při odvodech na obnovitelné zdroje energie....
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
http://vodnihospodarstvi.cz/images/vhlogo06.jpg http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg Přidáte se?

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE