Více času na podstatné

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Tématem aktuálního čísla je zpětný odběr. Polemika se zabývá otázkou novely zákona zpoplatňující plastové tašky. Co přinese navrhovaný zákon o odpadech samosprávám? Na otázku odpovídá Karel Ferschmann. K rozhovoru si tentokrát redakce pozvala senátora a místostarostu Zbyňka Linharta a tématem jsou národní parky - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


REKLAMA

 


DOPORUČUJEME

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Duben    
24.4.

Nakládání s odpadem – poplatky a jejich zvyšování

25.4.

AZBEST - ZNÁME ŘEŠENÍ (PRAHA)

25.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 25.4., 26.4., 27.4., 3.10., 04.10., 05.10.
25.-26.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
26.4. Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje
28.4. ČOV AS-HSBR - nová konstrukce SBR reaktoru
Květen    
2.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
Opakování: 31.10.
2.5. Voda 2017
3.5.

Provoz a ekonomika vodovodů a kanalizací malých měst a obcí

3.5. Nakládání s vodami v roce 2017 ochrana vod a tvorba havarijních plánů
Opakování: 4.5.
3.5. Nakládání s chem.látkami - pravidla práce dle 258/2000 Sb.
9.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 10.5., 11.5., 14.11., 15.11.
10.5. Občanský zákoník a ochrana životního prostředí
10.-11.5.

ODPADY 21

16.5. LEGISLATIVA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAXI SE ZAMĚŘENÍM NA AKTUÁLNÍ ZMĚNY
16.5. NAKLÁDÁNÍ S CHEM.LÁTKAMI - pro koncové uživatele a distributory (aktuální stav)
18.-19.5. POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2017 + SANACE 2017
18.5. Nové decentralizované zdroje energie,  potenciál energetických úspor a čistá mobilita
19.5. iKURZ: Jak se řádně připravit na kontrolu orgánu státní správy
22.-23.5. REACH konference 2017
23.-25.5. MEZINÁRODNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE
23.5. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
24.-26.5. SANAČNÍ TECHNOLOGIE XX
24.5. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
Opakování: 25.5.
25.5. Seminář Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce – praktické návody k úspěchu v zapojení veřejnosti
25.5. INTERNÍ AUDITOR EMS
26.5. Vývoj technických řešení a nové směry při úpravě a čištění odpadních vod a jejich opětovné využívání
29.-30.5. 22. konference MĚŘENÍ EMISÍ A OCHRANA OVZDUŠÍ
29.5.-1.6. Membránové procesy pro udržitelný rozvoj
Červen    
1.-3.6. 21. mezinárodní konference Životní prostředí a úpravnictví a workshop  „Critical Raw Materials for the 21st Century“
6.-7.6. Ekologické minimum aneb legislativa ochrany životního prostředí v kostce
Opakování: 14.-15.6.2017
7.6. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
Opakování: 8.6.2017
8.6. POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STAVEBNÍ ZÁKON
15.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (1. termín)
20.6. Přelomové legislativní změny v odpadovém hospodářství v roce 2017 a jejich vliv na praxi
Opakování: 21.6.2017
22.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (2. termín)
30.06. Dotace na domovní ČOV a úskalí při jejich získávání
Červenec    
28.7. Objekty na stokových sítích
Srpen    
25.8. Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Září    
5.9. Nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení
Opakování: 6.9.
17.-19.9.

Konference Pitná voda 2017

22.9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Říjen    
10.-12.10.

22. konference Zdraví a životní prostředí

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
Listopad    
24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
Prosinec    
15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

07.03.2016 18:27

MPO odmítá dezinformace kolem Technologické agentury ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu důrazně odmítá dezinformace, které se objevují v souvislosti s volbou nového předsedy Technologické agentury ČR. Připomínáme, že na předsedu Technologické agentury ČR byl na konci února vládní Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) navrhnut Petr Očko. Ve funkci by tak měl nahradit dosavadní předsedkyni TAČR Rut Bízkovou, které v březnu letošního roku končí funkční období. Spolu s Očkem byl do předsednictva TAČR znovu navržen Pavel Komárek, který tak bude v předsednictvu pokračovat ve druhém funkčním období. Návrhy by měla schvalovat vláda již tuto středu.

Týkají se např. role Ministerstva průmyslu a obchodu ve financování výzkumu, vývoje a inovací. MPO v žádném případě není odpovědné za výzkumná centra financovaná z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VAVPI), tady jde jednoznačně o odpovědnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

MPO nikdy neusilovalo a neusiluje o převedení TA ČR pod služební zákon, ani o převedení implementace evropských fondů pod tuto agenturu. Tyto myšlenky se sice objevily už před třemi lety a přišlo s nimi naopak samo tehdejší vedení Technologické agentury. V praxi se však neujaly a MPO nevidí žádný důvod se k nim vracet.

K samotné nominaci Petra Očka se jen sluší poznamenat, že ani MPO ani Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků jako další nominující subjekt nepatří mezi příjemce dotací od TA ČR. Jejich návrh se opírá čistě o profesní zkušenosti a kvality kandidáta. 

Úvaha o podřízení TA ČR služebnímu zákonu a údajná snaha MPO a jemu podřízené agentury CzechInvest zbavit se odpovědnosti za evropské dotace a problémy s nimi spojené, je sice velmi pozoruhodná, ale irelevantní, protože není reálná. MPO o něčem takovém nikdy neuvažovalo, a pokud jde o evropské dotace, bylo jediným resortem, jemuž se loni podařilo vyčerpat plných 100 procent svěřených peněz z eurofondů. Spojování MPO s „problémy spojenými s evropskými dotacemi“ je zcela mimo kontext a postrádá jakoukoliv opodstatněnost.

Petr Očko od MPO obdržel nominaci, nikoli však zadání, kterým by jakkoli omezil nezávislost TA ČR, nad jejíž činností dohlíží pětičlenné předsednictvo, dvanáctičlenná výzkumná rada a 10 členů kontrolní rady. TA ČR se ze své činnosti zodpovídá Radě vlády pro výzkum, vývoj a inovace. To, co si od volby P. Očka předsedou TA ČR MPO opravdu slibuje, je zlepšení komunikace TA ČR napříč všemi resorty a akademickou i podnikatelskou sférou.

 

Čtěte také:

Do čela Technologické agentury byl navržen Petr Očko (26.2.2016)

Šéfa Technologické agentury určí vláda. Bělobrádek sklízí za Očka kritiku (E15, 29.2.2016)Více na: http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/sefa-technologicke-agentury-urci-vlada-belobradek-sklizi-za-ocka-kritiku-1275098#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Novým šéfem Technologické agentury má být Očko, volba budí rozpaky (E15, 26.2.2016)

 

 

Zdroj: MPO

 

07.03.2016 18:20

Pomůcka k uplatňování Politiky územního rozvoje ČR

V souvislosti se schválením Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015 zveřejňilo Ministerstvo pro místní rozvoj Pomůcku k uplatňování republikových priorit PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1.

Pomůcka je určena pracovníkům veřejné správy, především pořizovatelům zásad územního rozvoje (ZÚR), územních plánů (ÚP), projektantům územně plánovacích dokumentací (ÚPD), pracovníkům krajských úřadů, kteří uplatňují stanoviska k návrhu územního plánu, pracovníkům úřadů územního plánování, členům zastupitelstev krajů a obcí, kteří vydávají ÚPD a jejichž povinností je dbát na to, aby byla v souladu s PÚR ČR, a další odborné veřejnosti.

Rovněž by měla sloužit pracovníkům státní správy, kteří se podílejí na zpracování resortních koncepcí, které mají průmět do území.

Pořizovatelé musí zkontrolovat, zda v rámci územně plánovací činnosti je kromě zohlednění jednotlivých priorit v ÚPD také v jejich odůvodnění popsáno, jak byla priorita zohledněna – jak byla uplatněna v návrhu ÚPD, a to včetně odůvodnění (případně že nebyla zohledněna, pokud řešené území nemá předpoklady pro její uplatnění).

 

Dokument ke stažení:

Pomůcka k uplatňování republikových priorit PÚR ČR

04.03.2016 19:09

Nahradí jednou houbové obaly polystyrenové výplně krabic?

VIDEO Místo polystyrenového obalu přivezou zboží v krabici z přírodní houbovité hmoty, ze které po použití nevzniká odpad, ale přídavek do kompostu. Obal nemusí být jen materiál na vyhození, který bez dalšího užitku končí v koši. Jednou z alternativ je obal vypěstovaný z hub, který by mohl nahradit polystyrenové výplně krabic, jež chrání křehké předměty při přepravě.

Oproti tomu houba je čistě přírodní materiál, který se v půdě rozloží velmi rychle, na kompostu za několik týdnů. Materiál vynalezla před 10 lety americká společnost Ecovative a říká mu Mushroom Packaging, tedy „houbové balení“.

Výroba je jednoduchá. Zárodky hub se vpraví do předem připravených forem, ve kterých je vlhký zemědělský odpad, zbytky různých plodin jako třeba ovesné plevy nebo kukuřičné slupky. Houby pak během několika dní volné místo ve formách prorostou, odpad se pomocí podhoubí spojí dohromady a dá mu pevný tvar a strukturu. Obal vyroste sám, bez chemikálií, bez vody a bez nutnosti umělého světla. Nakonec se forma vysuší a růst hub se tak zastaví. Použitý obal se pak dá snadno kompostovat, protože se v přírodě a v půdě lehce biologicky rozloží.

Obaly z hub už používá počítačová firma Dell, která v nich přepravuje servery a další své velké produkty. O používání těchto houbových obalů uvažuje například švédský nábytkářský gigant Ikea.

 

 

Zdroj: iHNED.cz

04.03.2016 18:26

Komise by mohla u některých dopravních staveb souhlasit se zkrácením nové EIA

Přibližně deset či patnáct českých projektů dopravních staveb, u nichž Evropská komise vyžaduje nové posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), by mohlo projít určitým zrychleným posuzovacím procesem. Novinářům to dnes v Bruselu řekl český ministr životního prostředí Richard Brabec. Do konce tohoto měsíce by podle něj mohlo být jasné, které z projektů by mohly být tímto snazším způsobem posuzovány.

"Klíčové bude, v čem to zrychlené schvalování bude spočívat. A musí být záruka, že to bude výrazně rychlejší než nová EIA," poznamenal český ministr. Zatímco Praha by podle něj ráda co nejrychleji chybějící hodnocení EIA vyřešila především u nejdůležitější dopravní infrastruktury, komise navrhuje rychlejším posouzením vyřešit především projekty, které se z hlediska posuzování dopadů na životní prostředí jeví jako méně problematické.

Podle Brabce má evropská exekutiva přehled o tom, vůči kterým projektům v Česku v minulosti veřejnost protestovala, kterých se týkaly nejrůznější soudní spory a podobně. "Tam mají problém, neboť se dá očekávat, že proces posuzování může být komplikovanější," podotkl ministr. Podle Brabce u ostatních staveb už v zásadě začíná proces nového posuzování.

Evropská komise vyžaduje posouzení EIA u několika desítek důležitých dopravních staveb, jejichž projekty a existující posouzení jsou mnohdy roky staré. Premiér Bohuslav Sobotka koncem února hovořil o 64 takových projektech, které byly posuzovány ještě podle zákona z roku 1992.

Problém nesouladu českého posuzování vlivu na životní prostředí s unijními pravidly řeší komise s Českem už čtyři roky. Zahájeno už kvůli tomu bylo řízení o porušování unijních práv.

"Pro komisi je to nepříjemná a upřímně řečeno dost nepochopitelná situace: jak je možné, že ČR má desítky velkých dopravních projektů, které připravuje 17 nebo 20 let a nekoplo se do země. A v řadě projektů není po 17 letech ani územní rozhodnutí," poznamenal dnes Brabec.

Nové posuzování může zahájení stavby ještě dále zdržet, klidně o několik let. Premiér Sobotka v únoru varoval, že případné zdržení může ohrozit i čerpání evropských fondů ve výši okolo 90 miliard korun.

 

Zdroj: ČTK

04.03.2016 18:16

MŽP k jednání evropské Rady pro životní prostředí

Ministři životního prostředí členských států EU projednali výsledky zasedání 21. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, která se konala na přelomu listopadu a prosince loňského roku v Paříži. Druhým hlavním tématem setkání ministrů životního prostředí bylo tzv. oběhové hospodářství.

Pařížská dohoda o klimatu představuje skutečný průlom a úspěch v mezinárodním vyjednávání. Na konferenci však musí navazovat řada opatření, která umožní uvést její závěry do praxe.

„Nyní nás čeká mnoho úkolů v souvislosti s implementací dohody, a to jak na úrovni mezinárodní, kde je potřeba vyřešit např. otázku specifikace jednotlivých vnitrostátně stanovených příspěvků ke snižování emisí skleníkových plynů a transparentní systém jejich započítávání a reportingu, tak na úrovni EU. Tam nás čeká mnoho práce na související unijní legislativě,“ uvedl ministr Richard Brabec.

Pro Evropskou unii přitom podle něj tato opatření musejí být prioritou, aby zůstala důvěryhodným partnerem pro ostatní smluvní strany. Zásadní je také ratifikace pařížské dohody s dostatečným předstihem před jejím vstupem v platnost, aby se EU mohla již od začátku účastnit všech rozhodovacích procedur. Závazek unie na snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 je jedním z vůbec nejambicióznějších v porovnání s vnitrostátně stanovenými příspěvky ostatních smluvních stran Rámcové úmluvy. Významnou roli v jeho naplňování bude hrát i aktivní spolupráce se soukromou sférou, městy, regiony a organizacemi. V Česku bude klíčovým strategickým nástrojem pro snižování emisí a ochranu klimatu Ministerstvem životního prostředí připravovaná Politika ochrany klimatu v ČR.

Dalším důležitým bodem jednání byla evropská Strategie pro oběhové hospodářství.

„Vítáme širší kontext Akčního plánu pro oběhové hospodářství. Zahrnutí celého ekonomického cyklu, včetně designu, výroby, spotřeby a nakládání s odpady, považujeme za logické, neboť může přinést velmi konkrétní přínosy v dalších průmyslových oblastech, nejen pouze v odpadovém hospodářství jako dosud,“ řekl ministr Brabec a dodal, že vedle zlepšení nakládání s odpady, významného snížení skládkování a podpory výzkumu, vývoje a inovací pro efektivní získávání druhotných zdrojů je prioritou ČR také příprava reálných aplikovatelných ekonomických nástrojů a stimulů pro podporu recyklace v českém průmyslu a zajištění dostatečných kapacit i investic k přechodu z odpadového na oběhové hospodářství.

Tématem důležitým pro ČR je v souvislosti s oběhovým hospodářstvím rovněž vyjasnění definic základních důležitých pojmů, sjednocení oblasti vykazování odpadových dat a harmonizace některých právních požadavků, přičemž cíle by měly být realistické, odůvodněné a dosažitelné pro všechny členské země EU.

Ministři životního prostředí na zasedání projednávali rovněž otázku endokrinních disruptorů [1], kde se dlouhodobě po EK požaduje příprava prováděcích předpisů definujících endokrinní disruptory s využitím vědeckých kritérií. Ministři rovněž vyslechli informace k novému Akčnímu plánu EU pro boj proti obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy, problematice měření emisí z automobilů v reálném provozu (RDE), Minamatské úmluvě o rtuti či transformaci energetiky s využitím obnovitelných zdrojů.

Poznámky:

[1] Endokrinní disruptory (nazývané též hormonálně aktivní látky) je označení pro látky, které účinkují jako hormony a narušují fyziologické funkce endogenních hormonů zvířat i člověka. Mohou poškozovat vývoj, neurologické, rozmnožovací a imunitní funkce organismu. Do skupiny endokrinních disruptorů se řadí celá škála nejrůznějších chemikálií, například některé léky, dioxin, chlorované bifenyly a DDT. Tyto látky se nacházejí v mnoha běžných výrobcích, jako jsou plastové lahve, plechovky na potraviny, potraviny, hračky, čisticí prostředky, kosmetika a pesticidy.

04.03.2016 12:44

Rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a dokumentace

PŘIPOMÍNKOVÉ ŘÍZENÍ Ministerstvo zemědělství poslalo do připomínkového řízení návrh vyhlášky o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace s termínem pro připomínky 25. března 2016. Ministerstvo navrhuje účinnost dne 1. června 2016 s tím že dnes platná vyhláška č. 236/2002 Sb. bude zrušena. Návrh vyhlášky přináší oproti platné právní úpravě obsahuje následující změny: povodňové scénáře pro průtok Q500, sjednocení  postupu stanovení záplavového území a aktivních zón záplavového území (AZZÚ), náležitosti opatření obecné povahy, kterým se záplavové území a jeho AZZÚ stanovuje a definici datové struktury záplavového území. Více ZDE

 

04.03.2016 10:23

MŽP podpořilo konferenci Předcházení vzniku odpadů, celkově na projekty neziskovek půjde 13,5 milionu Kč

80 projektů zaměřených na ochranu klimatu, přírody a podporu biologické rozmanitosti, rozvoj šetrného turistického ruchu a na ekologické vzdělávání ve školkách i školách získá od MŽP celkem 13,5 milionu korun. Mezi podpořenými projekty je i odborná konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ 2016, kterou bude pořádat České ekologické manažerské centrum, z.s. od 24. až 25. října (více ZDE).

Žadatelé na podzim loňského roku předložili do Programu na podporu projektů NNO pro rok 2016 celkem 173 projektových námětů s celkovou požadovanou výší dotace 29 milionů korun. Seznam podpořených projektů si můžete stáhnout ZDE.

MŽP zároveň nabízí informace o výstupech a výsledcích z projektů NNO v předchozích letech. Ty jsou k dispozici ve veřejně přístupné a přehledně zpracované databázi na této internetové adrese.

04.03.2016 08:21

Firma dostala pokutu za užívání nezkolaudovaného silážního žlabu a zemní jímky

ŠPATNÁ PRAXE Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod uložili pokutu 160 tisíc korun firmě za užívání nezkolaudovaného silážního žlabu a zemní jímky, která nezaručovala ochranu jakosti vod. Při kontrole v únoru 2015 v areálu společnosti inspektoři zjistili, že žlab a jímka bez izolace jsou využívány ke skladování siláže a jímání silážních šťáv. Firma tím porušila vodní zákon.

„Silážní šťávy, byť biologicky odbouratelné, patří mezi závadné látky. Je nutné s nimi nakládat tak, aby nedocházelo k ohrožování kvality povrchových a podzemních vod. Silážní žlab s vyhloubenou zemní jímkou bez jakékoliv izolace je naprosto nevhodným zařízením. V tomto případě se jednalo o zcela zjevné porušení právních předpisů,“ uvedl Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě.

Společnost se proti pokutě udělené ČIŽP odvolala, Ministerstvo životního prostředí však odvolání zamítlo a sankci v plné výši potvrdilo.

03.03.2016 20:10

Evropští ministři životního prostředí projednají akční plán pro oběhové hospodářství

Na zítřejším jednání bude evropská Rada pro životní prostředí projednávat akční plán EU pro oběhové hospodářství. Tento plán je součástí balíčku, který zahrnuje rovněž čtyři legislativní návrhy týkající se odpadů. Cílem balíčku je stimulovat přechod Evropy k oběhovému hospodářství, které bude ve srovnání se stávajícím modelem udržitelnější a konkurenceschopnější. Balíček zavádí opatření, která mají snížit využívání zdrojů, omezit množství odpadu a podpořit recyklaci.

Ministři rovněž v rámci politické rozpravy vycházející ze sdělení vypracovaného Komisí a z dokumentu připraveného předsednictvím projednají činnost navazující na Pařížskou dohodu o změně klimatu.

Rada se má v návaznosti na nedávný soudní spor zabývat rovněž otázkou endokrinních disruptorů (chemických látek, které mohou narušovat fungování hormonálního systému).

Ve středu V EHSV se sejde předsednictvo specializované sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí a specializovaná sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí. Proběhne také 3. schůze podskupiny pro přípravu rozpočtu na rok 2017, 1. schůze studijní skupiny - Dopad závěrů konference COP 21 na evropskou dopravní politiku a veřejné slyšení na téma „Stav energetické unie – řízení a správa a důsledky pro občanskou společnost“. Uskuteční se také 1. schůze studijní skupiny Evropská pohraniční a pobřežní stráž a 1. schůze studijní skupiny Dopad závěrů konference COP 21 na evropskou dopravní politiku.

Pod záštitou Evropské komise proběhne dvoudenní setkání (čtvrtek a pátek) evropského elektrárenského regulačního fóra, které se bude zabývat vnitřním trhem s elektřinou. Dále se také bude zabývat přeshraničním obchodem s elektřinou, zejména ratifikaci přeshraničního obchodu s elektřinou. Účastníky budou představitelé národních regulačních orgánů, představitelé vlád členských států, obchodníci s elektřinou nebo také spotřebitelé.

 

Čtěte také:

Klimatické cíle do roku 2030 Komise zvyšovat nechce (EurActiv.cz, 3.3.2016)

Komise: Evropa připravuje další kroky pro implementaci Pařížské dohody (ANJ, 2.3.2016)


 

 

 

03.03.2016 17:39

Černých skládek v lesích v posledních letech bohužel stále přibývá

Pneumatiky, suť, starý nábytek, televizory, kufry, kola, plastové lahve, střešní krytina, sedačky a jiné části automobilů, nebezpečné odpady, jako je například zdravotnický materiál, nacházejí lesníci ve svých revírech. Jen vloni lesníci odhalili skoro 900 černých skládek. Bohužel pachatel je obvykle neznámý a náklady na likvidaci stojí miliony.

Loni lesníci Lesů ČR odhalili 859 skládek, což byl meziroční nárůst o pětinu. Skládky byly na téměř 30 hektarech a jejich likvidace stála 3,3 milionu korun. Za posledních pět let vydal podnik na odklízení nepovolených skládek 9,3 miliony korun. „Problém řešíme každoročně, a to i přesto, že jsou dnes ve většině měst i obcí sběrné dvory, kam je možné nepotřebné věci zdarma odvézt,“ uvedl výrobně-technický ředitel Lesů ČR Václav Lidický.

Vytvoření tak zvané černé skládky je přestupkem proti lesnímu zákonu i zákonu o odpadech. "Každého, kdo si plete les s kontejnerem, čeká policejní šetření a pokuta," uvedla mluvčí LČR Eva Jouklová. Najít původce skládky však není v praxi snadné. "Vlastník lesa by měl černou skládku vždy oznámit Policii ČR. Jednotlivce, kteří se zbavují odpadu mimo vyhrazená místa, může pokutovat i obecní úřad, na jehož katastrálním území se skládka nachází, a to až sto tisíci korunami, " dodala mluvčí.

„Pokud se zjistí původce odpadu, dostane pokutu a skládku odstraní na jeho náklady specializovaná firma. V případě, že původce skládky neznáme, dohodneme se na odklízení odpadu s obcí a podle finančních možností a rozsahu skládky odpad uklidí naši sezónní zaměstnanci,“ dodal Václav Lidický.

Do budoucna lze podle Lesů ČR zabránit vzniku černých skládek šířením informací prostřednictvím médií, své místo má i environmentální výchova, ale nejdůležitější je příklad.

Lesy České republiky spravují bezmála polovinu lesů v zemi, tedy 1,2 miliony hektarů.

 

Statistické údaje k 1. 3. 2016 – nepovolené skládky v lesích

rok počet rozloha (ha) náklady LČR na likvidaci (Kč)
2011 850 13 2 500 000
2012 635 10 2 600 000
2013 725 12 1 800 000
2014 718 33 996 308
2015 859 29,4 3 294 743

 

03.03.2016 13:59

Komise vyhlásila veřejnou konzultaci k ustanovení Evropské rady pro inovace

Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci (Call for Ideas)  týkající se připravovaného ustavení Evropské rady pro inovace (European Innovation Council, EIC). Ta by měla sjednotit a zastřešit služby pro inovátory a aktivity programu H2020, a usnadnit uvádění inovací na trh. Zainteresované strany se mohou formou dotazníku vyjádřit  do 29. dubna 2016. Výsledky konzultace se budou projednávat na květnovém zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost. Podrobnosti o konzultaci spolu s dotazníkem jsou dostupné ZDE.

 

Zdroj: Enterprise Europe Network

03.03.2016 13:47

Nové tarify elektřiny mohou platit až od roku 2019. Šéfka ERÚ byla dnes hostem 20minut

ZÁZNAM ROZHOVORU Nové tarify elektřiny mohou platit až od roku 2019 a vláda musí změnit dokumenty, které počítaly s dřívějším datem. Na dnešní tiskové konferenci to řekla šéfka Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková. Vitásková již v úterý oznámila, že nová tarifní struktura elektřiny, která měla zohlednit velikost jističe, od roku 2017 platit nebude. Předsedkyně také dnes oznámila, že v rámci konzultačního procesu k Nové tarifní struktuře budou zástupci ERÚ diskutovat s občany po celé České republice. Alena Vitásková bude dnes po 17 hodině hostem Dvaceti minut Radiožurnálu.

 

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 •  

 

Novinky - duben 2017

 • Zákon č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • 6x Vyhláška - národní přírodní památky
 • Zákon č. 103/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
 • Zákon č. 89/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
 • Vyhláška č. 83/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

Vláda - 19.4. 2017

 • Strategický rámec Česká republika 2030

Senát - 19.4. 2017 (6. schůze)

 • Zákon o obalech
 • Energetické balíčeky
 • Ratifikace Pařížské dohody

 

PSP ČR - 21.2. 2017 (55. schůze)

 • Vodní zákon
 • Obaly
 • Ovzduší (PHM)
 • Stavební zákon
 • Prařížská dohoda - ratifikace

EU - veřejné konzultace

 • Hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS) (T: 6.6.2017)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Nařízení Komise (EU) 2017/706 ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže, a kterým se ruší nařízení Komise (EU) 2016/1688
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/699 ze dne 18. dubna 2017, kterým se stanoví společná metodika pro výpočet hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na trh každého členského státu a společná metodika pro výpočet hmotnosti produkce odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v každém členském státě.
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/695 ze dne 7. dubna 2017, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2017) 2198)
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/654 ze dne 19. prosince 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o technické a obecné požadavky na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/655 ze dne 19. prosince 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o monitorování emisí plynných znečišťujících látek ze spalovacích motorů v provozu instalovaných v nesilničních mobilních strojích
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/656 ze dne 19. prosince 2016, kterým se stanoví správní požadavky týkající se mezních hodnot emisí a schvalování typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE
 • 10.3.: Nové dotace: Dalších 100 milionů půjde obcím a krajům na likvidaci akutních ekologických zátěží, VÍCE
 • 8.3.: MŽP vyhlásilo dotace na ochranu biodiverzity a rozšíření sítě pozemkových spolků, VÍCE
 • 6.3.: Nové dotace: Téměř 400 milionů korun půjde na sanaci ekologických zátěží, VÍCE
 • 13.2.: MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem nebo smogem, VÍCE
 • 25.1.: Nové dotace: Nízkouhlíkové technologie a OZE, více ZDE
 • 18.1.: MŽP vyhlásilo 7 nových výzev v OPŽP. Dotace půjdou i na vodohospodářské projekty a ekologické zátěže, VÍCE
 • 9.1.: SFŽP aktualizoval Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, více ZDE
 • 19.12.: Aktuality z Monitorovacího výboru OPŽP, více ZDE
 • 2.12.: MŽP podpoří obce při vypracování územních studií krajiny, VÍCE
 • 1.12.: Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK na rok 2017, VÍCE
 • 14.9.: SFŽP aktualizoval Pravidla podpory a Harmonogram výzev na rok 2016, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE
 • Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016 - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • SFŽP: Inovativní a demonstrační projekty, VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE