ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Zářijové číslo se zaměřilo na plýtvání v každém úseku potravinového řetězce a novelu zákona o potravinách. Švédský vzor je druhým podzimním tématem. V rámci něj se dozvíte o švédském odpadovém hospodářství. VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Září    
29.9. Ekonomické souvislosti aktuální novelizace legislativy v odpadovém hospodářství
29.9.

Nařízení REACH a CLP 2016 (Praha)

30.9. Problematika hygienického zabezpečení vod
Říjen    
3.10. Výpočet klasifikace CLP pro směsi – praktické cvičení; ÚSTÍ NAD LABEM
4.10. Tvorba bezpečnostních listů, ÚSTÍ NAD LABEM
4.-6.10.

21. konference Zdraví a životní prostředí

4.10.-24.11. Rekvalifikační kurz OBSLUHA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
5.10. BL versus data z registračního dossieru; registrace na ECHA; etikety - ÚSTÍ NAD LABEM
6.10. ODPADY 2016 a jak dál?
6.10.

Biocidy a detergenty 2016

6.-.7.10. Městké vody
7.10.

Co přinese plánovaný zákaz skládkování v roce 2024

11.10. Nakládání s odpady z pohledu legislativních povinností
11.10. Co o svých obalech ještě nevíte aneb obaly a obalový zákon v praxi
Opakování: 12.10., 13.10.
12.-13.10.

Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IX

13.10. Šetrná energetika a oběhové hospodářství
18.10. iKURZ: Legislativa OH po novele zákona o odpadech v praxi
Opakování: 29.11.2016
19.10. Ekologické minimum, legislativa ochrany životního prostředí v kostce aneb manuál ekologa začátečníka 2. blok – ovzduší + regulované látky + CHLaS
Opakování: 20.10.
20.10. Vodní díla a jejich povolování dnes, připravované změny
20.10. Ochrana zdraví před hlukem - novela zákona o ochraně veřejného zdraví
20.-21.10. Aktuální otázky řízení skládek
20.10. 11. ročník konference SEDIMENTY Z VODNÍCH TOKŮ A NÁDRŽÍ
21.10. Flotace a další procesy pro průmyslové vody
24.10. Legislativa OH po novele zákona o odpadech v praxi aneb jak správně evidovat, identifikovat a vykazovat údaje při ohlašování přepravy, produkce a nakládání s odpady
Opakování: 25.10., 26.10., 23.11. a 24.11.
24.-25.10.

TŘETÍ ROČNÍK NÁRODNÍ KONFERENCE

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ (PVO)
25.10.

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ (Praha - 2. termín)

31.10. Výpočet klasifikace CLP pro směsi – praktické cvičení; PLZEŇ
Listopad    
1.11.

Anaerobie, léky, drogy, smrad a legislativa (Brno)

Opakování: 2.11. (Praha)

1.11.    Tvorba bezpečnostních listů; PLZEŇ
2.11. BL versus data z registračního dossieru; registrace na ECHA; etikety - PLZEŇ
10.11.

VODOPRÁVNÍ VZTAHY - VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH (PRAHA)

14.11. Ekologické minimum, legislativa ochrany životního prostředí v kostce aneb manuál ekologa začátečníka 3. blok – voda + CHLaS
Opakování: 15.11.
21.11. Výpočet klasifikace CLP pro směsi – praktické cvičení; OLOMOUC
22.-23.11. Vodní toky 2016
22.11. Tvorba bezpečnostních listů; OLOMOUC
23.11. BL versus data z registračního dossieru; registrace na ECHA; etikety - OLOMOUC
24.11. VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – HRADEC KRÁLOVÉ
25.11. Úprava pitných a procesních vod
30.11.

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017

Prosinec    
6.-8.12. Manažer a Auditor systémů řízení dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
12.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do systému ISPOP za rok 2016 z programu EVI 8
Opakování: 13.12.2016, 3.1.2017, 4.1.2017, 5.1.2017, 11.1.2017, 12.1.2017, 24.1.2017, 25.1.2017
13.12. VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – PRAHA
14.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
Opakování: 15.12.2016, 17.1.2017, 18.1.2017
16.12. iKURZ: Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
Opakování: 20.1.2017, 2.2.2017
16.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2017
24.1.-7.6.2017  Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG
Leden    
11.1. ISPOP - novinky 2017
17.1. ISPOP - NOVINKY 2017 Brno

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

28.07.2015 13:03

SPČR: Novela zákona o ochraně ovzduší by měla respektovat vazbu na strategické dokumenty ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR navrhuje, aby Ministerstvo životního prostředí zvážilo dopracování návrhu novely zákona o ochraně ovzduší a jeho opětovné předložení s ohledem na pokročilý stav příprav strategických  dokumentů ČR v ochraně ovzduší a významných legislativních aktů EU. V případě pokračování legislativního procesu svaz doporučujeme, aby se novela striktně omezena na ty části zákona, kde nebude hrozit pozdější překryv s návaznou transpoziční novelou, tj. např. na malé zdroje do 300kW nebo nízkoemisní zóny v dopravě.

Návrh novely zákona o ochraně ovzduší by měl být předložen až poté, co budou vládou schváleny příslušné strategické dokumenty, které navrhnou potřebná legislativní opatření do roku 2020 nezbytná pro plnění závazků ČR, tedy především Národní program snižování emisí a Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší. Teprve na jejich základě by měly být formulovány konkrétní návrhy úprav zákona.

Druhý ještě podstatnější důvod spočívá ve skutečnosti, že v současné době je v pokročilém stádiu schvalování  návrh  směrnice Evropského parlamentu a Rady  o  omezení  emisí  některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení (COM/2013/0919  final) z 18. 12. 2013. S ohledem na již přijatou národní úpravu omezování emisí v uvedených zdrojích, která vyvolává potřebu provedení zásadních investic ve středních spalovacích zdrojích již v horizontu příštích 2 let nelze podle svazu s transpozicí směrnice otálet, protože je potřeba vytvořit pro tyto investice na národní úrovni pevný legislativní rámec, aby nehrozilo jejich pozdější zmaření.

V případě, že bude projednávána jedna novela zákona o ochraně ovzduší a následně by měl být připraven návrh další, v tomto případě transpoziční novely, mohl by hrozit překryv a kolize těchto novel v rámci legislativního procesu, jehož délku ani finální rozsah provedených změn nelze zcela předvídat.

 

Dokument ke stažení:

Stanovisko_č._76_k_novele_zákona_o_ochraně_ovzduší.pdf

28.07.2015 08:12

MF DNES: Za 50 let už žádné uhlí potřebovat nebudeme

ROZHOVOR Bourání Horního Jiřetína se nedá ničím obhájit, řekl ministr Richard Brabec v rozhovoru pro MF DNES. Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek ještě na konci června navrhl počkat s rozhodnutím o prolomení limitů těžby do roku 2020 a rozhodnout podle toho, jaké bude využití jaderné energie. K tomu ministr Brabec v rozhovoru uvedl, že by to nebylo fér a to nejen vůči obyvatelům i vůči těžařům. Podle ministra jde vývoj jde tak rychle, že za několik málo desítek let se bez uhlí obejdeme. K prolomení těžebních limitů musí být podle ministra veřejný zájem, který to vyváží. Pro něj není veřejný zájem, že se vytěží uhlí, dá se do tepelné elektrárny a vyrobí se elektrická energie, která se za nízkou cenu vyveze do zahraničí. Na otázku Která z variant prolomení těžebních limitů projde ministr uvedl, že od ministerstva průmyslu a obchodu máme příslib, že do 31. srpna letošního roku dá na základě odborných podkladů návrh vládě, jak se má k prolomení limitů postavit. Celý rozhovor s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem čtěte v dnešní mladé frontě. 

 

Zdroj: MF DNES

28.07.2015 07:54

MF DNES: Solární pole musí zmizet, rozhodl ministr

Plán, jak směrovat solární panely tam, kam patří, tedy na rodinné domy, má ministr životního prostředí Richard Brabec. Umožnit by to měla již schválená změna energetického zákona, která bude platit od 1. ledna, spolu s chystanou státní podporou pořízení panelů pro domácnosti. Zdroje do deseti kilowattů, tedy právě takové, které domácnosti využívají, jsou osvobozeny od nutnosti mít licenci od Energetického regulačního úřadu. Ceny fotovoltaických technologií přitom klesají, navíc stát chystá podporu jejich nákupu a to od příštího roku v rámci Nové zelené úsporám. Na ministerstvu životního prostředí nyní věří, že nynější plochy zaplněné solárními panely dožijí a další už vznikat nebudou.

Experti z organizací, které se fotovoltaikou zabývají, kroky ministerstva vítají, připomínají však, že opatření zůstávají v půli cesty. Není podle nich dořešený vztah s distribučními společnostmi, které stále nemají povinnost vás do sítě pustit. Bylo by tak dobré jasně stanovit podmínky, za kterých by to musely učinit. Mnohem skeptičtější jsou experti z nevládních organizací, kteří uvádějí, že patnáct let je ekonomická návratnost elektráren, ale ne jejich životnost. Až státní podpora skončí, určitě budou vyrábět elektřinu dál.

 

Zdroj: MF DNES

28.07.2015 07:09

Data o počasí veřejnosti nepatří, řeklo MŽP. Teď čelí žalobě

Český hydrometeorologický ústav odmítl novináři poskytnout data o naměřených hodnotách. Ministerstvo životního prostředí jako jeho zřizovatel teď musí řešit žalobu. Vrcholí tak diskuse o poskytování meteorologických dat zdarma. Některé evropské státy je dávají volně. ČHMÚ připravuje servis na míru pro organizace, které si jej platí, například pro Ředitelství silnic a dálnic, Řízení letového provozu, ale i pro pojišťovny. Ty potřebují podrobná data o počasí, aby ověřily například kroupy při hlášení škodných událostí. Zdarma ČHMÚ poskytuje základní předpovědi, výstražnou službu, informace o povodních a podobně. Nyní čelí tlaku, aby bez poplatku dával k dispozici všechna data. Více ZDE

 

Zdroj: iHNED.cz

27.07.2015 18:33

Tripartita jednala o surovinové politice a limitech těžby uhlí

V rámci surovinové politiky se dnes nejvíce diskutovaly otázky limitů těžby uhlí. Vláda předložila sociálním partnerům tři ze čtyř odborných studií posuzujících různé aspekty zvažovaného posunutí limitů těžby uhlí. Posun hranic na lomu Bílina má podporu všech členů tripartity, shoda zatím nepanuje pouze v otázce budoucnosti limitů na dole ČSA. Projednané materiály budou na základě dohody ještě dopracovány a tripartita se následně k celé věci opět vrátí. Teprve poté přijme vláda strategické rozhodnutí o dalším postupu těžby uhlí v České republice.

 

 

Dokument ke stažení:

 

K tématu čtěte také:

 

27.07.2015 13:23

LIFE: Prodloužen termín pro podání žádosti do 3. srpna!

Ministerstvo životního prostředí dnes sdělilo, že v národní výzvě na kofinancování programu LIFE byl konečný termín pro doručení žádostí poštou/osobně kontaktním osobám Oddělení programů EU prodlužen do pondělí 3. 8. 2015 (17.00 hod). MŽP dále uvedlo, že začátkem tohoto týdne budou na stránce MŽP k programu LIFE (ZDE) zveřejněny Často kladené otázky (FAQ) k tomuto programu a orientační Přehled programů komplementárních k programu LIFE. Na stejné odkazu najdete i jsou všechny prezentace z letošních tří seminářů, i kompilát projektových témat/politických priorit EU.

27.07.2015 12:42

ERÚ zahájil konzultační proces k plánu rozvoje plynárenské soustavy

Energetický regulační úřad (ERÚ) zahájil konzultační proces k Desetiletému plánu rozvoje přepravní soustavy v ČR 2016 - 2025. Předkládaný plán analyzuje vývoj spotřeby a přiměřenosti vstupní a výstupní přepravní kapacity do domácí zóny v ČR. V plánu je uveden popis přepravní plynárenské soustavy a charakteristika stávajícího investičního plánování. Publikovány jsou dále realizované a připravované investiční projekty navyšující sávající přepravní kapacitu soustavy, kterou vlastní provozovatel přepravní soustavy, společnost NET4GAS, s.r.o. Připomínky je možné uplatnit do 13. srpna 2015. Více ZDE

 

 

Mohlo by Vás zajímat:

 • Evropská komise zahájila veřejný konzultační proces k problematice strategie EU pro LNG a zásobníky plynu. Konzultační proces bude ukončen dne 30. září 2015. Podklady k veřejné konzultaci naleznete ZDE
 • Agentura pro spolupráci energetických regulátorů ACER zahájila dne 17. července 2015 veřejný konzultační proces k návrhům na úpravu síťového kodexu pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách (Nařízení Komise (EU) č. 984/2013) včetně návrhu mechanismu pro přidělování přírůstkové kapacity a změně aukčního kalendáře. Konzultační proces bude ukončen dne 31. srpna 2015. Podklady k veřejné konzultaci naleznete na internetových stránkách ACER ZDE.
27.07.2015 10:10

Změna nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (REACH)

V Úředním věstníku Evropské unie dne 25. července 2015 vyšlo nařízení Komise, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Změny se týkají příloha VI nařízení ("kyselina dusičná … %", " fenol, dodecyl-, rozvětvený"), které budou platné od 1. ledna 2017. Samotné nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Text nařízení  ZDE

27.07.2015 09:40

Nové veřejné konzultace: Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a energetika

Evropská komise zahájila veřejné konzultace na témata: hodnocení nařízení o evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek (nařízení E-PRTR), o novém uspořádání trhu s energií a konzultaci týkající se předvídání rizik v oblasti zabezpečení dodávek elektřiny. Své názory a podněty můžete sdělit první části měsíce října. Odkazy a přehled dalších veřejných konzultací na jednotlivé konzultace najdete ZDE.

 

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Novela vyhlášky pro udělování licencí v energetice, více ZDE (T: 6.10.2016)

 

Novinky - září 2016

 • NV o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2017
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku

 

Vláda - 21.9. 2016

 • Novela stavebního zákona
 • Informace Ministerstva životního prostředí o plnění úkolu k porovnání metodik pro výpočet celkové produkce odpadů používaných Ministerstvem životního prostředí a Českým statistickým úřadem
 • podpora POZE na rok 2017

Senát - 24.8. 2016 (27. schůze)

 • Biocidy
 • Energetický zákon

PSP ČR - 6.9. 2016 (49. schůze)

 • Ochrana ovzduší
 • Látky poškozující ozónovou vrstvu..
 • Obaly
 • Ochrana přírody a krajiny
 • GMO
 • mezinárodní smlouvy
 

EU - veřejné konzultace

 • Hodnocení směrnice 2009/119/ES, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů“ (T: 11.11.2016)
 • Konzultace týkající se monitorování a vykazování spotřeby paliva a emisí CO2 u těžkých nákladních vozidel (T: 28.10.2016)
 • Konzultace o revizi nařízení (EU) č. 443/2009 a nařízení (EU) č. 510/2011 stanovujících výkonnostní emisní normy pro CO2 u lehkých užitkových vozidel. (T: 28.10.2016)
 • Revize směrnice o přístavních zařízeních pro příjem odpadu (T: 16.10.2016)
 • Aspekty směrnice o vozidlech s ukončenou životností, s důrazem na ta vozidla, o nichž nejsou známy žádné údaje (T: 21.9.2016)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Nařízení Komise, kterým se mění příloha VII REACH pokud jde o senzibilizaci kůže
 • Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU obuvi + pro osobní počítače, notebooky a počítače typu tablet
 • Oprava sdělení EK – Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020
 • Doporučení Komise o pokynech na podporu budov s téměř nulovou spotřebou energie a osvědčených postupů k zajištění, aby do roku 2020 byly všechny nové budovy budovami s téměř nulovou spotřebou energie
 • Prováděcí nařízení EK, kterým se stanoví předběžná srovnávací tabulka mezi kódy kombinované nomenklatury stanovenými v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 a položkami odpadů uvedenými v přílohách III, IV a V nařízení EP a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů
 • Nařízení EKomise (EU) 2016/1179 ze dne 19. července 2016, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení REACH
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1032 ze dne 13. června 2016, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro odvětví neželezných kovů

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 26.9.: MŽP vyhlásilo dotace pro neziskovky na rok 2017, VÍCE
 • 23.9.: Nová Priorita přináší přehled nových výzev pro životní prostředí, VÍCE
 • 23.9.: MŽP vyhlásilo nové dotace na likvidaci starých ekologických zátěží, VÍCE
 • 16.9.: MŽP vyhlásilo nové dotace do vodohospodářské infrastruktury a na zajištění pitné vody v období sucha, VÍCE
 • 14.9.: SFŽP aktualizoval Pravidla podpory a Harmonogram výzev na rok 2016, VÍCE
 • 1.9.: MŽP nabízí nově zvýhodněné půjčky i na dotované projekty OPŽP v oblasti odpadového hospodářství, VÍCE
 • 1.9.: Na environmentální programy pro žáky půjde 13 milionů korun, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2016 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE
 • Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016 - ZDE

 

Výzvy:

 • OPŽP: Likvidace ekologických zátěží - VÍCE (T: 6.1.2017)
 • OPŽP: Vodovody a kanalizace - VÍCE (T: 19.1.2016)
 • SFŽP - národní dotace: environmentální vzdělávání školy - VÍCE (T: 31.10.2016)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • OPŽP: Ochrana přírody a krajiny - VÍCE (T: 17.10.2016)
 • OPŽP: Odpadové hospodářství - VÍCE (T: 30.11.2016)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPŽP: Energetické úspory - veřejné budovy - VÍCE (T: 20.12.2016)
 • Inovační dohody z oblasti ochrany životního prostředí - VÍCE (T: 15.9.2016)

 • Program LIFE - VÍCE (T: začátek září 2016)
 • Autovraky - národní dotace SFŽP - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • Národní dotace (SFŽP): Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón - VÍCE (T: 30.10.2016)
 • OPŽP - energetické úspory (19. výzva) - VÍCE (T: 15.4.2016 resp. do 21.12.2016)
 • NZÚ: Kontinuální výzvy, rodinné domy- VÍCE (T: 31.12.2021)
 • OPŽP: odpady/ovzduší/ úspory energie - VÍCE (T: 14.10.2016)
 • IROP: územní studie - VÍCE (T: 31.3.2017)
 • SFŽP: národní dotace Vesnice roku - VÍCE (T: 31.12.2016)
 • IROP: regulační plány a územní plány (ORP) - VÍCE (T: 31. 3. 2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://www.euractiv.cz/fileadmin/Images/Logo_EurActiv.cz/EurActiv_120x60_CZ.gif http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE