Více času na podstatné

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Odpadové statistiky analyzujeme jak z pohledu ČSÚ, tak z pohledu Ministerstva životního prostředí. Velmi zajímavý pohled nabízí MŽP na oblast sběru elektroodpadů a ČIŽP představuje svou kontrolní činnost v oblasti nakládání s autovraky. Čím nová vláda České republiky může přispět k efektivnímu nakládání s druhotnými surovinami? Nad otázkou se zamyslel bývalý ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Polemizujeme nad náhradou glyfosátu. Tématem lednového čísla budou nebezpečné odpady. Anotaci čtěte ZDE

 

Přehled obsahu:

 • Zprávy z domova a ze světa
 • Rozhovor s Petrem Morávkem (FFC Česká republika, s.r.o.)
 • Produkce odpadů a nakládání s nimi v roce 2016 podle ISOH
 • Odpadové data za rok 2016 z pohledu ČSÚ
 • Polemika - Kontroverzní glyfosát
 • Ohlašování prostřednictvím ISPOP v roce 2018
 • Udržitelný rozvoj v obchodních dohodách EU
 • Informační zabezpečení oběhového hospodářství (2)
 • Dobré odpadové hospodářství motivuje lépe třídit
 • Tepelně podporovaná anaerobní bioremediace
 • Češi zůstávají evropskými vicemistry v třídění obalů!
 • Legislativní a dotační souhrn

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 

 

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Prosinec    
11.12. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
Opakování: 12.12., 15.1., 17.1., 19.1.
11.12. AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA OCHRANY OVZDUŠÍ - vyhláška č. 415/2012 Sb.
12.12. NOVINKY V OBLASTI BOZP s výhledem na rok 2018 - Hradec Králové
13.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
Opakování: 14.12.2017, 16.1.2018, 17.1.2018
15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018
18.12. SEPNO = systém evidence přepravy nebezpečných odpadů a elektronické ohlašování přepravy do ISPOP
Opakování: 19.12.2017, 8.1.2018
18.12. iKURZ: Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
19.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do ISPOP za rok 2017 z programu EVI 8
Opakování: 20.12.2017, 3.1.2018, 4.1.2018, 9.1.2018, 10.1.2018, 11.1.2018, 23.1.2018, 24.1.2018, 25.1.2018
20.12. Novela stavebního zákona a její dopad na obor VaK
Leden
3.1. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
Opakování: 4.1.2018
4.1. VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 3. TERMÍN
9.1.

Napříč ohlašováním v roce 2018: ISPOP a SEPNO

10.1. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA 2. TERMÍN
11.1.

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI (OVZDUŠÍ A ODPADY) V ROCE 2018 - PRAHA

11.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Hradec Králové
16.1. NOVINKY V LEGISLATIVĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ISPOP 2018 - Jihlava, Znojmo, České Budějovice, Brno
Opakování: 18.01.2018, 25.01.2018, 30.01.2018
16.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Brno
23.1.-24.5. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG - Hradec Králové
23.1.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA 2. TERMÍN

Únor    
1.2. Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda
Opakování: 6.2., 7.2., 13.2., 15.2., 20.2., 21.2., 28.2. a 1.3.
6.2.

Vodárenská biologie 2018

20.2. Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
Březen    
6.3. Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2017 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
6.-8.3.

Týden výzkum a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2018

8.3.

ODPAD ZDROJEM 2018

16.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
16.3. iKURZ: Práce s programem Ovzduší v ohlašovací agendě za rok 2017 do ISPOP
Duben    
19.-20.4. RECYYLING 2018
24.-25.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

  

 

Novinky

19.03.2014 14:17

Odpadovou legislativu není vhodné odkládat, zpětná vazba a spolupráce s obcemi je naprosto zásadní

Česká republika by měla mít jednoznačnou strategii v odpadovém hospodářství. Shodli se na tom ministr životního prostředí Richard Brabec s předsedou Svazu měst a obcí ČR Danem Jiránkem na prvním společném jednání. Podle ministra je zpětná vazba a spolupráce s obcemi v souvislosti se životním prostředím naprosto zásadní. Svaz tak musí být zapojen do jednání k úpravám i zcela novým právním předpisům, a to od jejich začátku. Po koncepční právní úpravě volá už řadu let průmyslový i komunální sektor. Říkají, že bez jasných pravidel není možné investovat do odpadových zařízení, která v České republice chybí. Více ZDE

 

19.03.2014 12:22

Evropská rada projedná klimaticko - energetickou politiku EU od roku 2020

Lídři členských zemí EU se budou na svém březnovém summitu věnovat především ekonomickým tématům jako posílení růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Na pořadu jednání jsou otázky spojené s konkurenceschopností evropského průmyslu, které přímo souvisí s energetickou politikou a plány v oblasti ochrany klimatu. Premiéři a prezidenti se budou věnovat také aktuální situace na Ukrajině.

Evropská rada zdůrazní význam silné a konkurenceschopné evropské průmyslové základny jakožto hnací síly hospodářského růstu a zaměstnanosti. Bude vycházet z nedávného sdělení Komise a zdůrazní některé klíčové otázky, s nimiž je třeba se vypořádat, jako jsou náklady na energii v průmyslové výrobě, nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi, rozvoj infrastruktury, patentování, globální hodnotové řetězce, inteligentní specializace a klíčové základní technologie. Evropská rada povede první politickou rozpravu na základě sdělení Komise o rámci pro klima a energetiku v období od roku 2020 do roku 2030. Evropská rada rovněž posoudí stav provádění závěrů Evropské rady o energetice z května roku 2013.

 

Termín/program: 20. - 21. března 2014

 • evropský semestr,
 • konkurenceschopnost průmyslu,
 • klima a energetika,
 • přípravy na nadcházející summit EU-Afrika a vztahy s Afrikou.

 


Dokumenty ke stažení:
Předběžný časový program (ANJ)
Informační pozvánka (ANJ)


Čtěte také:

Pozice České republiky a ostatních států ke klimaticko-energetické politice EU po roce 2020

Kvůli OZE odchází podniky z Evropy, tvrdí čeští průmyslníci (EurActiv.cz, 19.3.2014)

Sobotka: EU by neměla zavádět cíl pro podíl obnovitelných zdrojů (19.3.2014, Českénoviny.cz)íce na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/sobotka-plan-bruselu-zvysit-podil-zelenych-energii-je-nerealny-1070761#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Energetici, průmyslníci a zástupci EP a EK diskutovali nad budoucností energetiky a konkurenceschopností průmyslu

Vládní Výbor pro EU schválil pozici ČR k jednáním o klimaticko-energetické politice EU a obnově evropského průmyslu

Skupina "Magritte" žádá okamžitá a rázná opatření s cílem zajistit energetickou budoucnost Evropy
 

 

Výbor: Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:

Termín schůze: 19. března 2014

Program:

 • Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o statistikách sestavených podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů a jejich kvalitě
 • Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého
 • Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Jakost benzinu a motorové nafty používaných v silniční dopravě v Evropské unii – jedenáctá výroční zpráva (Zpráva za rok 2012)
 • Vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a změna směrnice 2003/87/ES
 • Přeprava odpadů
 • Změna směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství s cílem provést do roku 2020 mezinárodní dohodu o uplatňování jednotného celosvětového tržního opatření na emise z mezinárodní letecké dopravy
 • Změna nařízení (EU) č. 525/2013, pokud jde o technické provedení Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu
 • Snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a změna směrnice 2003/35/ES
 

 

19.03.2014 10:14

Skupina "Magritte" žádá okamžitá a rázná opatření s cílem zajistit energetickou budoucnost Evropy

Zítra se v Bruselu na svém summitu sejdou hlavy evropských států a vlád, a jedním z důležitých bodů programu jejich jednání bude zásadní debata o energetické budoucnosti Evropy. Při této příležitosti generální ředitelé největších energetických společností, ze kterých se skládá tzv. "skupina Magritte", budou znovu hovořit o potřebě přijetí komplexních a ambiciózních, ale zároveň realistických a včasných rozhodnutí, ke kterým předložili seznam příslušných doporučení. Devět doporučení se zaměřuje na reformování evropské energetické a klimatické politiky s cílem dosáhnout tří klíčových cílů: konkurenceschopnosti, udržitelnosti a zabezpečení dodávek. Další podrobnosti najdete ZDE.

 

Přehled doporučení skupiny Magritte:

 1. Docílit vyšší konkurenceschopnosti cen energií v Evropě.
 2. Obnovit význam systému ETS jako hlavního nástroje energetické a klimatické politiky.
 3. Vybudovat globální klimatické partnerství s mezinárodními konkurenty Evropy v rámci mezinárodních jednání o klimatu.
 4. Upravit veřejnou podporu novým obnovitelným zdrojům energie tak, aby byly konkurenceschopné a bylo možné je stále více integrovat do energetických soustav.
 5. Podporovat vůdčí postavení Evropy na poli zelených technologií, a to i prostřednictvím velkorysé politiky výzkumu a vývoje.¨
 6. Zaměřit se na zajištění diverzifikovaného, nákladově efektivního nízkouhlíkového energetického mixu.
 7. Zvyšovat počet energetických kanálů pro dovoz nákladově efektivních nízkouhlíkových zdrojů a rozvíjet vlastní výrobu.
 8. Financovat dostupné a kvalifikované kapacity, které představují službu zajišťující bezpečnost dodávek do energetického systému.
 9. Vybudovat pružnější, transparentnější a propojenější vnitřní trh.

 

 

Čtěte také:

Energetici, průmyslníci a zástupci EP a EK diskutovali nad budoucností energetiky a konkurenceschopností průmyslu

 

19.03.2014 09:32

Energetici, průmyslníci a zástupci EP a EK diskutovali nad budoucností energetiky a konkurenceschopností průmyslu

Po snídani s nevládními organizacemi se ČEZ sešel na půdě Evropské unie i se zástupci průmyslu, vybranými poslanci Evropského parlamentu a s představiteli Evropské komise v čele s jejím místopředsedou Ollim Rehnem. Hlavním tématem byla otázka, jak propojit klimaticko - energetický rámec Evropy do roku 2030 s posilováním konkurenceschopnosti evropského průmyslu.

Energetika a průmysl se shodují zejména v tom, že by měl být stanoven pouze jeden závazný cíl v oblasti snižování emisí CO2 spolu s reformou fungování systému obchodování s povolenkami. „Právě skrze flexibilní systém EU ETS by mohlo dojít k bližšímu propojení energetiky a průmyslu, pokud by objem vydávaných povolenek byl přímo navázán na průmyslovou produkci, aby se předešlo jejich přebytku, a tudíž snížení ceny vlivem hospodářské recese,“ vysvětluje Ivo Hlaváč, ředitel útvaru Public Affairs společnosti ČEZ.

Současně odmítají závazný cíl pro obnovitelné zdroje. Masivní podpora obnovitelných zdrojů totiž již v minulosti vedla nejen k výraznému růstu nákladů pro domácnosti, ale také ke snížení konkurenceschopnosti evropského průmyslu. „V důsledku subvencí do OZE vzrostly ceny elektrické energie pro průmysl v Evropě od roku 2008 o 38 %, zatímco ve Spojených státech se snížily o 4 %. Obávám se, že důsledkem ambiciózních cílů nerespektujících tři dlouhodobé strategické priority evropské klimaticko-energetické politiky – bezpečnost dodávek, udržitelnost a konkurenceschopnost - může být odchod průmyslu z Evropy,“ upozorňuje Jakub Vít ze Svazu průmyslu a dopravy ČR s poukazem na skutečnost, že jen od roku 2008 zmizelo z Evropy 3,5 milionu pracovních míst v průmyslu. Řešením navíc není ani přístup řady, převážně tradičních, členských států EU, jež stanovené cíle plní formou výhradně národního, nekoordinovaného přístupu s využitím často kontroverzních subvenčních a úlevových schémat. Ty totiž v konečném důsledku v rámci EU zavádějí nerovný, nespravedlivý přístup a významně podkopávají základní principy jednotného trhu jako základního pilíře EU.

Průmyslníci i energetici proto vyzývají k ponaučení z rámce pro rok 2020. Vzájemně se překrývající cíle vedly kromě poklesu konkurenceschopnosti průmyslu a celkové přeregulovanosti, k pokřivení energetického trhu a paradoxně k nárůstu emisí. „Původní odhad Evropské unie dopadů zavedení cílů do roku 2020 například bylo, že cena povolenky CO2 se bude pohybovat v rozmezí 22 až 24 EUR. Dnešní cena je pod 5 EUR, takže nejvýhodnější je provozovat staré uhelné elektrárny,“ uvádí Ivo Hlaváč. Průměrná hodnota obnovitelných zdrojů je oproti původnímu odhadu dvojnásobná.

Včasné přijetí aktualizovaného klimaticko – energetického rámce pro rok 2030 je podmínkou ke znovuoživení energetického i průmyslového sektoru a především pro poskytnutí právní jistoty z hlediska jejich budoucnosti. Jednat by o něm měla Evropská rada ve dnech 20. a 21. března.

 

Čtěte také:

Pozice České republiky a ostatních států ke klimaticko-energetické politice EU po roce 2020

 

 

Zdroj: ČEZ

19.03.2014 08:12

Pozice České republiky a ostatních států ke klimaticko-energetické politice EU po roce 2020

Evropská unie už přemýšlí nad tím, jak vystaví svou klimaticko-energetickou politiku po roce 2020. Znamená to i přijetí nových závazků pro snižování emisí CO2, nejspíš i pro využívání obnovitelných zdrojů a do budoucna možná také pro energetickou účinnost. Ministři životního prostředí se v Bruselu návrhem zabývali 3. března, ministři pro energetiku pak o den později. Nyní se očekává zasedání Evropské rady, která se sejde v Bruselu 20. a 21. března a bude se zabývat otázkami energetiky. Až členské země plán Komise přijmou, měl by začít vznikat konkrétní legislativní návrh, který budou evropské instituce schvalovat v nejbližších letech. Komise by také ráda, aby Rada a Parlament do konce letošního roku schválily, že by se EU měla počátkem roku 2015 zavázat ke snížení emisí skleníkových plynů ve výši 40 % jako součást globálních klimatických jednání, která budou uzavřena v Paříži v prosinci 2015. Jak se na věc dívá Česká republika a ostatní státy se dočtete v článku na EurActiv ZDE.

 

Evropská rada:

Lídři členských zemí EU se budou na svém březnovém summitu věnovat především ekonomickým tématům jako posílení růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Na pořadu jednání jsou otázky spojené s konkurenceschopností evropského průmyslu, které přímo souvisí s energetickou politikou a plány v oblasti ochrany klimatu. Premiéři a prezidenti se budou věnovat také aktuální situace na Ukrajině.

 

Termín: 20. - 21. března 2014

 • konkurenceschopnost průmyslu,
 • klima a energetika

 

Související článek:

Sobotka: EU by neměla zavádět cíl pro podíl obnovitelných zdrojů (19.3.2014, Českénoviny.cz)íce na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/sobotka-plan-bruselu-zvysit-podil-zelenych-energii-je-nerealny-1070761#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Energetici, průmyslníci a zástupci EP a EK diskutovali nad budoucností energetiky a konkurenceschopností průmyslu

Vládní Výbor pro EU schválil pozici ČR k jednáním o klimaticko-energetické politice EU a obnově evropského průmyslu

 


Zdroj: EurActiv.cz

 

19.03.2014 07:52

HN: Za těžbu uhlí chce stát vybírat až desetkrát víc

Těžaře zřejmě čeká zásadní navýšení poplatku za těžbu hnědého uhlí. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) je příliš nízký, a proto by mohl vzrůst až desetinásobně. Dnes těžařské firmy platí státu 1,5 procenta z ceny, za kterou uhlí prodají. "Jako minimum bych viděl 15 procent," řekl v rozhovoru pro HN Brabec. Stát podle Brabce díky nízkým poplatkům za těžbu surovin přišel od roku 1989 o sto miliard korun. Kromě výše poplatku by se mělo změnit také jeho rozdělování. Stát dnes dostává čtvrtinu vybraných peněz, zbytek jde obcím, na jejichž katastru se těží. Nově by měly peníze dostávat i sousední obce či zasažený kraj. Ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD) chtěl část přeposílat i do fondu na rekultivaci krajiny po těžbě. Samotní těžaři se vyšším poplatkům nebrání. Pro navýšení je i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Od vyššího poplatku si slibuje stamiliony do rozpočtu státu i dotčených krajů. Černého uhlí se zvýšení poplatku týkat nebude. Pokud by se uhlí některým energetickým firmám zdražilo, mohlo by to zvýšit jen cenu tepla, nikoliv elektřiny. Více čtěte v dnešních Hospodářských novinách nebo ZDE.

 

Čtěte také:

Richard Brabec pro HN: Státní správa je pro mě jako noční můra (19.3.2014, HN)

 

19.03.2014 07:41

„Musíme najít kompromis, který nebude blokovat stavby a nebude dávat příliš možností někomu, kdo je chce zneužít“, řekl R. Brabec pro HN k novele EIA

Když bývalý generální ředitel jedné z chemiček Andreje Babiše nastoupil na pozici ministra životního prostředí, vyměnil náměstky i celé vedení Státního fondu životního prostředí, který pro ministerstvo rozděluje evropské dotace. "Fond byl rozvrácený personálně i morálně, neexistovalo tam vedení," říká Richard Brabec, který se musí vypořádat s hrozícími ztrátami eurodotací.

 

Na dotaz HN k novele zákona o hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) ministr R. Brabec uvedl (zkráceno):

Stojíme před časově brutálním úkolem. Bez fungující novely EIA nám reálně hrozí, že budeme mít zastaveno čerpání všech operačních programů. Česko ztratilo dva roky tím, že vymýšlelo různé kočkopsy. Musíme najít kompromis, který nebude blokovat stavby a nebude dávat příliš možností někomu, kdo je chce zneužít. Nesmí ale brát možnosti těm, kteří mají reálné právo se bránit. Kompromis je strašně křehký. Nejde jen odněkud okopírovat zákon.

 

Richard Brabec: Kvůli ztrátám eurodotací se nepostaví hlavně vodovody a kanalizace

 

Na jedné straně bude snaha jasně stanovit lhůty, včetně správních a soudních, dokdy musí být reálně rozhodnuto. Musíme také jasně vymezit skupiny, které budou mít právo do procesu zasahovat. Aby se do akce, která je v Aši, nemohl nabourat občan z druhé strany země, protože - při vší úctě - jeho se to netýká. Určitě tam patří majitelé okolních pozemků a nevládní organizace a bude vydefinováno které.

Zpracování velké studie zabere pět až sedm měsíců, se správními lhůtami rok. Kdyby pak někdo podal na projekt žalobu v územním i stavebním řízení, přidalo by se maximálně šest měsíců. Dnes je to bez lhůt, projekt leží a je to mrtvola. Průměrná doba od zahájení záměru je u dopravních staveb 12 let. To je strašné, nedá se nic stavět. Budeme se snažit v rámci EIA stanovit, že práva na obranu před úřední zvůlí nejsou omezena, ale zároveň to nebude trvat plus minus 300 let.

 

Více se dočtete v dnešních Hospodářských novinách nebo ZDE

 

Čtěte také v dnešních HN:

Za těžbu uhlí chce stát vybírat až desetkrát víc (19.3.2014, HN)

 

Zdroj: Hospodářské noviny (iHNED.cz)

19.03.2014 07:30

Hospodářský výbor nepřijal Urbanův návrh na změnu řízení ERÚ

Sněmovní hospodářský výbor včera odmítl návrh poslance ANO Jaroslava Faltýnka na obnovení podpory výroby elektřiny z bioplynu. Výbor nepodpořil ani návrh poslance ČSSD Milana Urbana, který měnil způsob řízení Energetického regulačního úřadu. Oba návrhy směřovaly k novele energetického zákona, kterou výbor nakonec doporučil Sněmovně schválit jen s legislativně technickými úpravami. Novela má především vyjasnit účtování poplatků za obnovitelné zdroje. Výbor o Urbanově návrhu ani nehlasoval, protože ministerstvo průmyslu a obchodu k němu zaujalo negativní postoj. Návrh přepokládal mimo jiné zřízení pětičlenné rady ERÚ. Samotnému úřadu se tento návrh nelíbil a obrátil se kvůli němu dokonce na Evropskou komisi, aby přezkoumala, zda je v souladu s evropskými směrnicemi. Urban řekl, že návrh nebude vznášet ani ve druhém čtení zákona.

 

Novela energetického zákona a zákona na podporu OZE

 • II. čtení: St 19. března 2014 od 14hod
 • III. čtení: St 26. března, 1. bod odpoledne
 • Novela energetického zákona a zákona POZE - ST99
 • poslanci schválili termín druhého a třetího čtení návrhu zákona
 • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 99/1 (pozměňovací návrhy)
   
Další informace z průběhu schůze ZDE

 

"My zřízení regulační rady jako princip podporujeme a dokonce jsme v tomto smyslu s ERÚ zahájili práce na tom, jak to formulovat do velké novely," řekl poté novinářům náměstek ministra průmyslu Pavel Šolc. Podle něj je potřeba pečlivě zvážit, jaké budou pravomoci rady i předsedy úřadu, a také je nutné, aby takový návrh prošel připomínkovým řízením. "V každém případě tento návrh bude zapracován do velké novely zákona a takto jsme jednali i s ERÚ," dodal. Velkou novelu energetického zákona by podle něj měla vláda předložit Sněmovně do poloviny roku.

Výbor nepřijal ani návrh poslance Faltýnka na obnovení podpory výroby elektřiny z bioplynových stanic. Ministerstvo k němu zaujalo také negativní postoj, ale členové výboru o něm hlasovali, protože si ho osvojil předseda výboru a Faltýnkův spolustraník Ivan Pilný. Podpořilo ho jen šest přítomných poslanců.

 

Související článek:

Svaz průmyslu varuje před nesystémovými zásahy v energetické legislativě

Tento týden poslanci i senátoři projednají řadu environmentálních předpisů

 

 

Zdroj: zpráva ČTK

 

18.03.2014 19:09

Ministr Brabec se v Interview Daniely Drtinové vyjádřil k integrovanému registru znečištění

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) byl dnes hostem pořadu Interview Daniely Drtinové. Ministr hovořil mimo jiné o prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí, integrovaném registru znečištění (IRZ), dostavbě JE Temelín, NP Šumava a evropských dotacích. Záznam pořadu najdete ZDE.

 

 

 

 

Mohlo by Vás zajímat:

Interview Daniely Drtinové s Janem Mládkem (ministr průmyslu a obchodu) (6.3.2014)

Ministr Brabec přislíbil na Ostravsku peníze na čistší vzduch (7.3.2014, ČT24)

Brabec: Pálení kalů z ostravských lagun v Čížkovicích je skandální (7.3.2014, ČT24)

MŽP připraví nový zákon o Šumavě, zonace v něm nebude (21.2.2014, ČT24)

 

Zdroj: ČT24

 

18.03.2014 16:26

Plynárny k energetické koncepci ČR: Investoři nemohou počítat s politickými riziky, potřebujeme rozumnou a stabilní legislativu

Dnes od 14 hodin proběhla v centru Prahy v Hotelu Ambassador – Zlatá husa konference pod názvem Budoucnost energetiky v ČR III – setkání I. ASEK nebo NASEK? Na konferenci za účasti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka proběhla diskuse, zda přijde nová Vláda ČR s novou, aktualizovanou energetickou koncepcí. Mezi devíti diskutujícími se vyjádřili i předseda Rady Českého plynárenského svazu (ČPS) Miloslav Zaur a místopředseda Rady ČPS Jiří Šimek, kteří se shodli, že stabilita legislativního a regulačního prostředí v energetice je nezbytná pro jakýkoliv její další rozvoj.

„Vývoj několika minulých let přinesl do energetiky velké množství externích vlivů, které šlo jen stěží předvídat. Přesto českým plynárenským společnostem stále nechybí ochota investovat do rozvoje nových zdrojů a distribučních sítí. Chtějí mít ale jistotu, jak bude vypadat energetická politika státu, která jejich investiční prostředí ovlivňuje,“ řekl Miloslav Zaur, předseda Rady ČPS. „V energetice jsou plánována investiční rozhodnutí na desetiletí dopředu. Investoři nemohou počítat s politickými riziky, potřebujeme rozumnou a stabilní legislativu, která pomůže vytvořit prostředí, ve kterém se minimalizují investiční rizika. Pro přijetí takového rozhodnutí je třeba mít jasnou představu, jakým směrem se bude energetika dlouhodobě ubírat,“ dodal Miloslav Zaur. Více ZDE

 

18.03.2014 11:59

Brabec: Problematika zpětného odběru baterií a akumulátorů zůstává pro ministerstvo jednou z priorit

Nezisková kolektivní organizace ECOBAT vybrala loni v ČR poprvé více než 1 000 tun použitých přenosných baterií. Tím se podařilo zcela naplnit cíle ve sběru a recyklaci, ke kterým se dříve zavázalo České sdružení výrobců a dovozců přenosných baterií v Dobrovolné dohodě s Ministerstvem životního prostředí ČR. Dobrovolnou dohodu podepsali v prosinci 2001 tehdejší ministr životního prostředí Miloš Kužvart a za České sdružení výrobců a dovozců přenosných baterií členové představenstva Václav Bazala a Jiří Opletal. Více ZDE

 

Náš TV TIP:
Ministr životního prostředí Richard Brabec bude dnes hostem pořadu Interview Daniely Drtinové. Sledujte dnes v 18:30 na ČT24.

 

 

18.03.2014 09:47

ČRo: Tři obce na Karvinsku se chystají zakázat sběrnám výkup starého železa

Železný šrot nevykupujeme. Tento nápis si od července mají na vrata pověsit všechny sběrny na území tří obcí na Karvinsku. Radnice v Bohumíně, Rychvaldu a Dolní Lutyni tak chtějí zabránit krádežím kovů. Připravují vyhlášku, která kovošrotům zakáže platit takzvaným sběračům. Lidé budou smět kovový odpad vozit do obecních sběren, ale nedostanou za to ani korunu. „My samozřejmě nechceme ovlivňovat svobodné podnikání výkupen kovů. Takže kovy, které občané zdarma odevzdají do našich sběrných dvorů, pak zpětně odprodáme sběrnám,“ reaguje místostarosta Lumír Macura z ČSSD. V Bohumíně natáčela reportérka Andrea Čánová - audio ZDE.

 

ČIŽP: Pokuta za výkup kovových svodidel

V lednu 2014 nabylo právní moci rozhodnutí, kterým inspektoři z oddělení odpadového hospodářství Oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci uložili fyzické osobě, oprávněné k podnikání, pokutu ve výši 200 000 Kč. Tento provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů na Prostějovsku porušil zákon o odpadech.

Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů totiž nesmí vykupovat odpady, stanovené prováděcím právním předpisem, od fyzických osob (vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). Uvedená vyhláška určuje jak odpady, které provozovatel sběrny nesmí vykupovat od fyzických osob,  tak odpady, za jejichž výkup nesmí poskytovat úplatu v hotovosti.

Sankcionovaný subjekt vykoupil v průběhu května roku 2012 od občana celkem 7705,5 kg nových kovových svodidel, která byla původně určena jako bezpečnostní prvek na komunikaci R 46. Jednalo se tedy o součást (příslušenství) pozemních komunikací a veřejně prospěšné zařízení, které není možno od fyzických osob vykoupit.

Škoda na majetku je vyčíslena na více než 400 000 Kč.

Na tento případ inspekci upozornila Policie ČR. Inspektoři sice nezjistili poškození životního prostředí, nicméně uvedené jednání vykazovalo vyšší společenskou nebezpečnost -  jednalo se o výkup zakázaných odpadů,  pocházejících navíc z trestné činnosti.

 

Související článek:

Tento týden poslanci i senátoři projednají řadu environmentálních předpisů (17.3.2014)

Bohumín chystá revoluční vyhlášku, zakáže prodávat šrot výkupnám (ČT24, 17.3.2014)

 

Dokument ke stažení:

 

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

Připomínkové řízení

Vláda - 6.12. 2017

 • Návrh vyhlášky o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a o náležitostech rozhodnutí, opatření obecné povahy, souhlasů, vyjádření a závazných stanovisek vydávaných vodoprávním úřadem (T: 27.12.2017), více ZDE
 • Návrh vyhlášky pro nakládání s těžebním odpadem (T: 29.12.2017), více ZDE

 • Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2018, tříletý plán a dlouhodobý plán

Novinky - prosinec 2017

Senát - xx.xx. 2017

 •  
 •  

EU - veřejné konzultace

PSP ČR - xx.xx. 2017

 •  

EU - novinky ve věstníku EU

 • Rozhodnutí Komise (EU) 2017/2285 ze dne 6. prosince 2017 o změně příručky pro uživatele, která stanoví kroky nutné k účasti v systému EMAS podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (oznámeno pod číslem C(2017) 8072)
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2117 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro výrobu velkého množství organických chemických látek (oznámeno pod číslem C(2017) 7469)
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2102 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1984 ze dne 24. října 2017, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech stanovují referenční hodnoty na období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 pro každého výrobce nebo dovozce, který podle uvedeného nařízení oznámil, že od 1. ledna 2015 zákonně uvedl na trh částečně fluorované uhlovodíky
 • Přijetí rozhodnutí Komise o oznámení předloženém Českou republikou o upraveném přechodném národním plánu podle čl. 32 odst. 6 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích
 • Nařízení Komise (EU) 2017/1941 ze dne 24. října 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o ekoznačce EU

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 8.11. Příjem žádostí o dotace na tříděný odpad a proti znečištění vody se prodlužuje! VÍCE
 • 2.11. Podnikům se nabízí nová možnost dotací na energetické úspory, VÍCE
 • 1.11. 100 milionů korun půjde pro obce na ekologická auta, VÍCE
 • 31.10. Na likvidaci starých hydrogeologických vrtů půjde 20 milionů, VÍCE
 • 27.10. Odstartovala pilotní výzva na inovativní finanční nástroje, VÍCE
 • 14.10. MŽP vyhlásilo nové dotace na domovní čističky odpadních vod, VÍCE

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE

Dotační programy:

 • Operační program Životní prostředí (OPŽP) - ZDE
 • Národní program Životní prostředí (NPŽP) - ZDE
 • Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie (Program Efekt) - ZDE
 • Zvýhodněný úvěr v programu Energ - ZDE

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)- ZDE
 • Program Dešťovka - ZDE

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE