Více času na podstatné

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Říjnové předkonferenční číslo, jehož hlavním tématem je Elektroodpad, je na světě. Kromě finálního programu konference PVO 2017, která se koná už tento týden, v časopise najdete: Další podrobnosti - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 

 

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Říjen    
12.-13.10.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ - 4. ročník národní konference

17.10.

ROZPTYLOVÉ STUDIE V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ

17.10. POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA) - vč. výkladu o aktuálně schvalovaných změnách zákona
17.10. AIR TRITIA konference: Znečištění ovzduší na pomezí 3 států
18.10. PODNIKOVÁ EKOLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY, Hradec Králové
19.10. Seminář Aktuální otázky řízení skládek 2017
19.-20.10.

CEE Energy Transition

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

24.10. ODPAD ZDROJEM … aneb cirkulární ekonomika a ekoinovace i ve vodním hospodářství měst, obcí a v průmyslu
Opakování: 26.10.
27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
31.10. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
31.10. GDPR - nové obecné nařízení o ochraně osobních ůdajů, Hradec Králové
Listopad    
1.11. Aktuální otázky vodohospodářské, polutanty moderní doby
2.11. 12. ročník konference SEDIMENTY Z VODNÍCH TOKŮ A NÁDRŽÍ, Praha
7.11.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

7.-8.11. Konference „Provoz vodovodů a kanalizací 2017“
7.-9.11. Legislativa ochrany životního prostředí v praxi se zaměřením na aktuální změny
9.11. VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - OLOMOUC
14.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 15.11.
20.11. Konference Povinnosti v podnikové ekologii
22.11. PODNIKOVÁ EKOLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY - Základní přehled povinností v oblasti OŽP pro podnikatelské subjekty
24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

Prosinec    
5.12.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 2. TERMÍN

7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

7.12. INTERNÍ AUDITOR EMS - PRO POKROČILÉ - HRADEC KRÁLOVÉ
12.12. NOVINKY V OBLASTI BOZP s výhledem na rok 2018 - Hradec Králové
15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018
Leden
4.1. VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 3. TERMÍN
11.1.

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI (OVZDUŠÍ A ODPADY) V ROCE 2018 - PRAHA

11.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Hradec Králové
16.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Brno
23.1.-24.5. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG - Hradec Králové
23.1.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA 2. TERMÍN

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

19.12.2013 08:37

Termín pro žádosti o dotace pro odpadové hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží se prodlužuje do půlky ledna 2014

Státní fond životního prostředí (SFŽP) informuje, že Ministerstvo životního prostředí rozhodlo o prodloužení lhůty pro příjem žádostí do 15. 1. 2014 v rámci LII. výzvy (PO 4 - Dotace pro odpadové hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží). Původní termín byl 18. prosinec 2013. Současně se rovněž prodlužuje lhůta pro dodání jedné z povinných příloh k žádosti o podporu - územního rozhodnutí s nabytím právní moci, a to na standardních 60 dnů od ukončení příjmu žádostí v LII. výzvě. Tato změna je zveřejněna v podobě dodatku k výzvě.

 

Související článek:

 

19.12.2013 08:20

Novinky v oblasti chemické legislativy

ECHA zařadila na Kandidátský seznam dalších 7 látek vzbuzujících velmi velké obavy. Všechny zahrnuté látky jsou klasifikovány jako karcinogenní nebo toxické pro reprodukci. ECHA dále zahájila další veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování v termínu do 10. ledna 2014. Látka 3,7—dimethylokta—2,6—dienenitrile (CAS 5146—66—7) je používána jako vůně a zatím nemá harmonizovanou klasifikaci v příloze VI nařízení (ES) CLP. Německo navrhuje klasifikovat látku jako mutagenní v zárodečných buňkách. Nakonec informujeme, že pokyny pro následné uživatele byly plně aktualizovány na základě zkušeností získaných od vydání první verze v roce 2008. Zastaralé informace byly odstraněny. Nová verze je uživatelsky přívětivější a srozumitelněji popisuje povinnosti pro různé následné uživatele.

 

Související články:

Veřejné konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro 3,7-dimethylokta-2,6-dienenitrile

 

18.12.2013 18:42

Senátní novelu zákona o odpadech projednají výbory (výkupny a sběrny)

Senátoři dnes také projednali v prvním čtení novelu zákona o odpadech. V návrhu senátoři navrhují, aby zákon obsahoval zmocnění pro obce stanovit obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti, na kterých místech v obci může být zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povoleno a dále omezení provozní doby takového zařízení. Novelu teď projednají patřičné výbory.

 

Související článek:

Senátoři navrhli novelu zákona o odpadech (sběrny a výkupny odpadů)

Senát podpořil novelu namířenou proti zlodějům kovů (Českénoviny.cz)

 

 

18.12.2013 16:00

Senát schválil první novelu zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012

Senát schválil novelu zákona o ochraně ovzduší (Senátní tisk č. 182) ve znění pozměňovacích návrhů. Předložený návrh zákona doplňuje možnost výměny emisních stropů mezi provozovateli a odstraňuje další nedostatky současné podoby zákona, vyplývající ze zkušeností s jeho aplikací. Výbory (stanoviska viz níže) Senátu navrhly shodná jednak legislativně technické změny a také doplnily nové požadavky na spalovací stacionární zdroje na kapalná nebo plynná paliva tj. na pístové spalovací motory a plynových turbín. Tyto požadavky budou doplněny do přílohy č. 10 zákona. Realizace kompenzačních opatření u nových pozemních komunikací, které novela mění, byla velkým tématem. Texty pozměňovacích návrhů najdete níže. Schválený návrh zákona nyní projedná PSP ČR.

Senát bude ještě v rámci schůze projednávat novelu zákona o odpadech.


Slova senátora Jaroslava Kubery na konci projednávání novely:

 Jaroslav Kubera Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, po diskusi jsem nabyl dojmu, že i pobyt v tomto sále je životu nebezpečný, protože mi chcíply poslední tři spermie, které mám, naštěstí už je příliš nepotřebuji, jako mnozí z vás, kteří tady sedíte, kromě kolegy Schwarzenberga, který ještě možná je bude potřebovat.

Chtěl bych vyzvat ke zdrženlivosti a střízlivosti. To, co se děje v České republice, a nejen v České republice, už přesahuje všechny meze. Skupiny nikým nepověřené, bez jakéhokoliv mandátu tady dokáží blokovat například dálnici D8 dlouhá léta, stojí to miliardy korun a nikomu to nevadí. A jediný trest pro ně by byl je posadit do Buřislavi a nechat si tam kolem nich jezdit kamiony, aby viděli, jak to škodí nebo neškodí životnímu prostředí.

Jenom bych připomněl, že nová směrnice EU o vysavačích, kdy díky tomu už nemusím vysávat, protože náš vysavač přesahuje onen výkon, který už je nad hranou, tak jsem odmítl, správně, být citlivý k životnímu prostředí a říkal jsem, já už luxovat s tímto krámem nebudu. Akorát, že ono to má jednu vadu, a teď možná mi to potvrdí paní kolegyně Syková. Vysavač s malým výkonem totiž nevysaje roztoče. A roztoče, to je pěkné svinstvo. Oni nejsou vidět, a co není vidět, to se nám zdá jako prima. Ale když vidíme takového chřástala polního, nebo brouka páchníka, který nám znemožnil na jistém kopci dělat cokoli, dokonce se tam ani nesmí sbírat lysohlávky, které tam tradičně mladí lidé sbírali a vařili si z nich cosi, čemuž já nerozumím, sbírají je tam samozřejmě i nadále, protože my nemáme tolik policajtů, aby tam pořád stáli a dávali bacha, jestli tam někdo nějakou lysohlávku si nesebral nebo sebral. Prdli nám to do Natury a jsme vyřízení. A tak je to skoro se vším. Bobři nám žerou stromy, protože jsme říkali – zastřel bobra, zachráníš strom, za to jsem málem dostal cenu od Greenpeaces, a pak ji dostal někdo jiný. A pak se ukázalo, že jsem měl pravdu, protože bobři se nám přemnožili, kormoráni nám žerou ryby, špačkové nám žerou vinice. A kdekdo je schopen vzít krabičku. My stejně podezříváme někoho, že tam toho brouka páchníka donesl v krabičce, pak ho vyfotil, jak je v známém seriálu z oné vesničky, a udělal z toho velkou kauzu.

Naprosto typický je tzv. jeřáb český, to je naprosto unikátní strom. Má jedinou vadu ....

To je o zákonu, to je o ovzduší. Má jedinou vadu, že mu říkají jeřáb český. Na světě je moře jeřábů – kanadský, americký, jenom tento se jmenuje český, protože roste v Čechách, jinak je to naprosto bezvýznamný strom. A kvůli tomu jsou ochotni a schopni zastavit obrovskou stavbu. Nechceme letiště, nechceme rodinné domy, protože my už bydlíme, prostě my už nechceme nic. Ale všichni chtějí létat do Turecka, všichni chtějí jezdit autem do práce. Kdo z vás tady nejezdí autem, podívejte se na parkoviště, když jste takoví ekologové, proč nejezdíte metrem. Občas někdo jezdí, že, dokud to měl zadarmo, teď už ne, protože jezdí autem.

Co kdybychom třeba přispěli řidičům, městská doprava se dotuje obrovskými sumami a kdo přispěje řidičům na drahý benzin? Nikdo. To nikoho nenapadne, že je to čím dál dražší.

Ale já jenom vyzývám k tomu – proboha, obklíčíme se jako ti Němci, kteří zakázali jaderné elektrárny a mají jedinou podmínku, v síti chtějí mít 220 voltů a 50 hertzů, starej se, vládo, jakkoliv. Tito lidé si zaslouží blackout, dlouhý blackout, ti, co nechtějí spalovnu, si zaslouží, aby si zakrvavené fáče vzali domů a někam si je dali. To je jediný argument. Ti by čuměli v nemocnici, až by jim dali stříkačky a fáče a řekli: zlikviduj si to, ty přece nechceš spalovnu, protože ta škodí životnímu prostředí. Čili každý by chtěl čisté životní prostředí, ale každý svým způsobem přispívá k tomu, že čisté není. Ale když se ho to netýká – no tu dálnici bychom strašně rádi chtěli, ale ne kolem nás, dejte ji kousek dál. Ano, dáme ji kousek dál, ale žádné mosty nebudou, pojedete 60 km, zpátky 60 km na pole. No, to ne, to my bychom chtěli ji přejet, takže my máme na každém kilometru most, abychom mohli přejet dálnici. A to ještě nemluvím o tom, že máme také pro medvědy, ti také potřebují občas přeběhnout, kolem dálnice dělají ploty. A podívejte se na Moravě za jistého ministra dopravy, kolik se tam postavilo protihlukových stěn tam, kde vůbec nic není. V Praze se jezdí omezenou rychlostí kvůli hluku. Tady na polích nahoře na Teplické, kde vůbec nic není, a auta smrdí přes Holešovice, jedou padesátkou. A to si myslíte, že je lepší, než kdyby to profrčela? No není, při této pomalé rychlosti je samozřejmě škoda na životním prostředí mnohem větší. Ale pokud necháme takovéto skupiny, které si většinou myslí, že byly nadány, a nemohu pořád zjistit, kdo je nadal, tím, že oni vědí, co máme jíst, kdy mají být otevřené obchody, co máme dělat, co je zdravé a co není nezdravé. Tudy cesta prostě nevede.

Člověk je prostě takový tvor, který využívá plody, když může. Ale když se to týká někoho jiného, tak je strašně rád – no tam to zakažte, tam to udělejte. Děkuji za pozornost.

 

Zdroj: web Senátu ČR


Pozměňovací návrhy/hlasování:

Související článek:

Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší


 

 


 

 

18.12.2013 12:36

HN: Většina Čechů platí za distribuci elektřiny nejvyšší poplatky v Evropě

V Česku sice již více než rok zlevňuje silová elektřina, faktury zákazníků ale klesají mnohem pomaleji. Jedním z důvodů je růst poplatku za obnovitelné zdroje, ale také to, že dvě třetiny zákazníků platí jedny z nejvyšších poplatků za distribuci v Evropě. Vyplývá to z analýzy cen elektřiny a plynu, kterou si nechal od společnosti ENA vypracovat Energetický regulační úřad a kterou mají Hospodářské noviny k dispozici. "Podle nás mají distribuční firmy kde šetřit. Nechali jsme si proto udělat studii, abych měla po ruce pádné argumenty. A z výsledků vyplývá, že naše ceny sice nejsou nejvyšší, ale patří k těm nadprůměrným," řekla předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková. Úřad již na příští rok snížil distribuční poplatky u elektřiny v průměru o 9,1 procenta, u plynu pak o více než pět procent. Více ZDE

 

Zdroj: iHNED.cz

18.12.2013 11:35

Slovenská novela zákona o odpadech motivuje podle ČAOH k třídění odpadu

Na Slovensku byla schválena novela zákona o odpadech. Slováci se rozhodli upustit od původně zvažovaného plošného zdražení poplatků za ukládání odpadů, které by zvýšilo náklady obcí a měst, respektive jejich občanů, a prosadili smysluplnou novelu, která poplatky nechává na srovnatelné výši, ale více motivuje k třídění a materiálovému využití odpadů. Více ZDE

 

17.12.2013 14:38

3x ČEZ: Teplárna v Klášterci, vodních elektrárny v Rumunsku a vodní elektrárna Kamýk

Společnost ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ odkoupila 100% podíl ve společnosti Teplo Klášterec, s. r. o., provozující tepelné hospodářství v tomto městě. Prostřednictvím této akvizice posiluje ČEZ Teplárenská svoji pozici v oblasti centrálního zásobování teplem v České republice. Stávající cena za 1 GJ tepla se pro obyvatele Klášterce nad Ohří zvyšovat nebude, zůstane stejná jako dosud. Více ZDE

 

ČEZ zvýšil účinnost o 20 % u vodních elektráren v Rumunsku

Téměř dva roky trvající rozsáhlá modernizace soustavy vodních elektráren Resita na řece Barzava Superioara dospěla k úspěšnému závěru. Čtyři vodní elektrárny nyní mohou díky investici 30 milionů eur vyrábět o 20 % účinněji – ze stejného množství vody tedy vyrobí o pětinu více elektřiny. I v České republice realizuje ČEZ program modernizace vodních elektráren. K závěru se blíží historicky nejrozsáhlejší rekonstrukce elektrárny na Lipně. Více ZDE
 

Vodní elektrárna Kamýk vyrobí po modernizaci o 1,1 milionu kWh elektřiny za rok více

Probíhající generální oprava soustrojí TG1, jednoho z celkových čtyř vyrábějících ekologickou elektřinu na vodní elektrárně Kamýk, má za sebou výměnu lopat rozváděcího a oběžného kola a zkoušky uložení nového oběžného kola turbíny do průtokových cest. Po skončení modernizace v létě příštího roku začne opravené soustrojí ve srovnání s dneškem vyrábět o 1,1 milionu kWh elektřiny ročně více, a pokryje tak spotřebu dalších asi 300 domácností ve středních Čechách. O tisíce litrů se také sníží olejové provozní náplně a zvýší se ekologie provozu. Více ZDE

17.12.2013 10:11

Ivo Hlaváč pro EurActiv: Obnovitelné zdroje si najdou cestu bez dotací

Regulace na energetickém trhu nefunguje. Systém se dostává do střetu s chováním členských států a zájmy národních energetik, tvrdí velké evropské energetické firmy. Podle Iva Hlaváče, ředitele vnějších vztahů společnosti ČEZ, jde firmám o několik věcí – zejména o stanovení jediného závazného cíle pro snižování emisí CO2 do roku 2030, o záchranu systému obchodování s povolenkami a rozumnější podporu OZE. "Ale zároveň cítíme, že průmyslu bude třeba nabídnout nějaká opatření, která by ho posílila ve světové konkurenci. Bereme vážně hlasy z některých sektorů, ať je to chemie, výroba cementu, hutnictví nebo metalurgie. A věříme, že součástí debaty o emisích CO2 musí být i debata o pravidlech, která si EU vůči třetímu světu v tomto ohledu vymezí." říká v rozhovoru Ivo Hlaváč. Celý rozhovor najdete ZDE.

 

Zdroj: EurActiv.cz

17.12.2013 09:28

Senát projedná novely zákonů o ovzduší a odpadech. Vláda se seznámí se stavem příprav programu předcházení vzniku odpadů.

Již zítra dopoledne Senát zahájí svou 17. schůzi. Dle návrhu pořadu schůze by měli senátoři projednat ve druhém čtení novelu zákona o ochraně ovzduší a v prvním čtení novelu zákona o odpadech. Předložený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, doplňuje možnost výměny emisních stropů mezi provozovateli a odstraňuje další nedostatky současné podoby zákona, vyplývající ze zkušeností s jeho aplikací. V návrhu, kterým se má změnit zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, senátoři navrhují, aby zákon obsahoval zmocnění pro obce stanovit obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti, na kterých místech v obci může být zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povoleno a dále omezení provozní doby takového zařízení.

 

Související články:

Senátoři navrhli novelu zákona o odpadech (sběrny a výkupny odpadů)

Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

 

 

Zítra také zasedá vláda. Dle programu si vláda vyslechne informaci ministra životního prostředí o stavu přípravy "Programu předcházení vzniku odpadů ČR" a dále se bude zabývat například plánem činnosti a rozpočtem Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2014. 

 

Probíhající připomínková řízení:

Název Termín
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, více ZDE 17.1.2014

Návrh zákona, kterým se mění zákon o vodách, více ZDE

15.1.2014
Návrh novely zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech (odpadní elektronická a elektrická zařízení), více ZDE 6.1.2014

Novela vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, více ZDE

30.12.2014
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, více ZDE 17.12.2013

 

Legislativa EU:

 • Evropská komise ve středu zahájí revizi legislativy týkající se kvality ovzduší a zhodnocení strategie vytyčující cíle v této oblasti do roku 2020
 • Výbor: Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (16. - 17. 12.2013):
 • Způsoby, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020
 • Změna nařízení (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, pokud jde o určité podmínky přístupu na trh
 • Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (přepracované znění)
 • Změna směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství s cílem provést do roku 2020 mezinárodní dohodu o uplatňování jednotného celosvětového tržního opatření na emise z mezinárodní letecké dopravy
 • Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES)
 • Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011 ze dne 6. července 2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech
 

 

Další aktualizované a pravidelné přehledy a informace najdete v rubrice "PRÁVO".
17.12.2013 08:24

E15: Vláda hájí v Bruselu zájmy energetiků

Boj Česka proti dalšímu výraznému zostření unijních emisních limitů pro teplárny a elektrárny se stupňuje. Po zářijovém požadavku na zpracování druhého návrhu dokumentu o nejlepších dostupných technikách (BREF), který přísnější limity obsahuje, Česko otevřelo téma také v rámci Rady Evropské unie. Na čtvrteční Radě pro energetiku se sice oficiálně o limitech nejednalo, ale náměstek ministra průmyslu Pavel Šolc se o nich zmínil na pracovním obědě ministrů. Česko přisuzuje vyjednávacímu procesu o revizi referenčního rámce BREF velký význam. Ministerstvo momentálně připravuje dopis s vytipováním zásadních bodů důležitých pro ČR. Pokud nebudou tyto body adekvátně reflektovány, využijeme dalšího zasedání ministrů pro energetiku, kde vyjádříme svůj názor. Více ZDE

 

Související článek

EKONOM: Brusel chce přidusit uhelné elektrárny. Zavede přísnější emisní limity

Elektrárnám hrozí vypnutí. Nebo drahá modernizaceVíce na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/elektrarnam-hrozi-vypnuti-nebo-draha-modernizace-1043053#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

 

Poznámka:

Nejlepších dostupné techniky  - BAT (Best Available Techniques)

Referenční dokument o BAT - BREF (Reference Document on Best Available Techniques)

 

Základní informace o integrované prevenci a omezování znečištění najdete například na stránkách MPO ZDE

 

Zdroj: E15.cz

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/vlada-haji-v-bruselu-zajmy-energetiku-1047326#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

17.12.2013 07:59

HN: Zeman bude v EU lobbovat za kanál Dunaj-Odra-Labe. Koalice už ale megaprojekt odepsala

Prezidentův kanál Dunaj-Odra-Labe se odsouvá na neurčito. Ruší se i studie, která měla za 25 milionů korun zjistit, jestli se stavba vodního koridoru protínajícího polovinu země vyplatí. Zeman ještě bude přemlouvat europoslance, vládní koalice ale projekt pro nejbližší roky odepsala. Podle informací Hospodářských novin nová vláda ani nepočítá s tím, že by projekt nějak zásadně posunula. Nejen kvůli penězům – s tak obrovskou stavbou nadto nejsou v Česku zkušenosti. V zemi, kde stavba dálnice od prvního razítka do slavnostního otevření trvá podle statistik průměrně 15 let, by se musely vykoupit desetitisíce pozemků, překonat protesty ekologů i obyvatel. I odhadovaná částka 300 miliard korun vychází jen z předběžných propočtů. A k tomu žádná záruka, že koridor bude vydělávat. Více informací najdete v úterních Hospodářských novinách.

 

V dnešních HN dále najdete:

Světovou spotřebu uhlí potáhne Čína. Už ale ne tolik jako v posledních letech V Číně končí šest z deseti na planetě vytěžených tun uhlí. A asijská velmoc bude dál tahounem poptávky po této energetické komoditě. Růst její spotřeby už ale nebude tak vysoký jako dosud. V posledních třiceti letech rostla čínská poptávka po černém i hněděm uhlí každoročně v průměru o sedm procent. Růst mezi lety 2014-2018 má být poloviční. To je také jeden ze závěrů včera publikovaného výhledu Mezinárodní agentury pro energii (IEA) pro trh uhlí v následujících pěti letech.

 

ČEZ v Rumunsku citelně doplatí na snížení podpory větrné energie

Po Albánii a Bulharsku dostane ČEZ k Vánocům nepěkný dárek také od Rumunska. Tamní parlament by měl dnes potvrdit červencový výnos rumunské vlády o zkrácení dotací pro výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů. Pro ČEZ, který je největším producentem větrné energie v Rumunsku, to bude představovat nejen snížení plánovaného zisku, ale především to znamená obrat celé rumunské strategie ČEZ.

"Mění to náš pohled na Rumunsko, které jsme považovali za dlouhodobě stabilní trh a kde jsme byli připraveni dále investovat. Za stávajících podmínek o tom už neuvažujeme," říká Martin Změlík, šéf rumunských operací ČEZ. Kanceláře ČEZ sídlí v Bukurešti v moderní budově podél výpadovky mířící k letišti, v zimním větru už vzduchem nepoletují papíry a igelitové sáčky, oproti nedávným letům výrazně ubylo i potulných psů. Členství Rumunska v EU je znát.

 

Určitě také čtěte článek "Zelená energie není energie pro rozvoj" od B. Lomborga.

Kompromisy jsou nedílnou součástí života. Všichni to známe ze svých soukromých rozpočtů. Abyste mohli opravit střechu, musíte se třeba spokojit s méně výstřední dovolenou. Když zvolíte lacinější víno, můžete se rozšoupnout za zákusek. Kompromisy prostupují také politiku ochrany životního prostředí: při potlačení většího množství jedné znečišťující látky zbude například méně prostředků na řešení jiných problémů. Tak třeba uhlí je mimořádným zdrojem znečištění, jenže zajišťuje levnou a spolehlivou energii, která je motorem rozvoje. V uplynulých 30 letech Čína pozvedla 680 milionů lidí z chudoby, převážně díky využívání uhlí. Průměrný Číňan je dnes víc než třináctkrát bohatší.

 

Zdroj: iHNED.cz

17.12.2013 07:53

MŽP zamítlo průzkum ložiska uhlí na Slánsku, těžit se mělo metodou zplynování.

Ministr životního prostředí v demisi Tomáš Podivínský učinil krátce před koncem svého mandátu další důležité rozhodnutí. Na začátku prosince zamítl žádost o udělení průzkumné licence na Slánsku firmě Wildhorse Energy CZ, která má v Česku zájem prozkoumat možnou „těžbu“uhlí metodou jeho zplynování. Ministerstvo životního prostředí dospělo k závěru, že žádosti nelze vyhovět, neboť existuje další veřejný zájem - zejména zájem na ochraně podzemních vod, který převyšuje zájem na dalším průzkumu a následném využití ložiska. Zplynování uhlí je průmyslově využíváno už od 19. století. Podle použité technologie může být produktem zplynování obdoba zemního plynu, která se nazývá Syngas (Synthetic gas). Podstatou podzemního zplyňování uhlí je to, že se uhelná sloj navrtá hlubinnými vrty z povrchu a následně se sloj pod zemí zažehne. Jedním vrtem tedy proudí do podzemí oxidanty potřebné k hoření jako kyslík a vodní pára, při hoření uhlí se pak uvolňuje směs uhlovodíkových plynů obdobná jako metan, a oxid uhličitý. Tyto plyny jsou na povrchu země jímány druhým vrtem, kde jsou separovány a čištěny. Více ZDE

 

Zdroj: iHNED.cz

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Novela zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (T: 2.11.2017), více ZDE

 • Novela vyhlášky o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů (T: 2.11.2017), více ZDE

 

Novinky - říjen 2017

 • Zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Vláda - 25.9. 2017

 • Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR a Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR "Český automobilový průmysl 2025"

 • Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Řešení problematiky sucha v roce 2017“ zadávané mimo působnost zákona o veřejných zakázkách

Senát - 19.7. 2017 (8. schůze)

 • Novela zákona EIA

PSP ČR - 5.9. 2017 (60. schůze)

 • Novela zákona EIA
 • Prařížská dohoda - ratifikace

EU - veřejné konzultace

 • Public consultation investigating options for reducing releases to the environment of microplastics (T: 16.10.2017)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1757 ze dne 17. července 2017 o přijetí změny Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu z roku 1999 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 jménem Evropské unie
 • Nařízení Komise (EU) 2017/1510 ze dne 30. srpna 2017, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky CMR
 • Nařízení Komise (EU) 2017/1505 ze dne 28. srpna 2017, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS)
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení (oznámeno pod číslem C(2017) 5225)

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 19.9.: MŽP vyhlásilo nové dotace na podporu bikesharingu a osvěty čisté mobility, VÍCE
 • 19.9.: Podnikatelé mohou získat zvýhodněné financování pro energeticky úsporné projekty, VÍCE
 • 15.9.: O poslední miliardy z EU na ČOV, kanalizace a vodovody mohou obce a města žádat od 16. října, VÍCE
 • 29.8.: 100 milionů půjde na rozvoj a zlepšení kvality života na území národních parků, VÍCE
 • 18.8.: Na kampaně zaměřené na ochranu životního prostředí míří 20 milionů, VÍCE
 • 17.8. Vyhlášení III. výzvy programu podpory Nízkouhlíkové technologie, VÍCE
 • 1.8.: MŽP vyhlásilo novou výzvu z OPŽP zaměřenou na odpadové hospodářství, VÍCE
 • 19.6.: Nové dotace pro firmy a bytové domy na fotovoltaiku a tepelná čerpadla, VÍCE
 • 16.6.: MŽP vyhlásilo nové dotace proti smogu a suchu, VÍCE
 • 15.6.: Startují čtyři nové dotační výzvy z OPŽP, VÍCE
 • 10.5.: Na zavádění nízkoemisních zón půjde 110 milionů korun, VÍCE
 • 28.4.: Startuje dotační program pro občany Dešťovka, VÍCE
 • 28.4.: SFŽP Aktualizoval pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014+, VÍCE
 • 21.4.: SFŽP nabízí asistenční služby k monitorovacímu systému, VÍCE
 • 4.4. Startují nové výzvy z OPŽP na odpady, protipovodňová opatření a energetické úspory, VÍCE
 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Odpady, VÍCE (T: 1.12.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, VÍCE (T: 31.1.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 31.8.2018)
 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE