Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Tématem květnového čísla je financování inovací. V čísle najdete polemiku na téma odstraňování starých ekologických zátěží. Rozhovor redakce vedla s ředitelkou Institutu cirkulární ekonomiky Soňou Jonášovou a švédským vědcem a futurologem Andersem Wijkmanem. Další podrobnosti - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


REKLAMA

 


DOPORUČUJEME

 

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Květen    
23.-25.5. MEZINÁRODNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA VODOVODY-KANALIZACE
24.-26.5. SANAČNÍ TECHNOLOGIE XX
24.5. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
Opakování: 25.5.
25.5. Seminář Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce – praktické návody k úspěchu v zapojení veřejnosti
25.5. INTERNÍ AUDITOR EMS
26.5. Vývoj technických řešení a nové směry při úpravě a čištění odpadních vod a jejich opětovné využívání
29.-30.5. 22. konference MĚŘENÍ EMISÍ A OCHRANA OVZDUŠÍ
29.5.-1.6. Membránové procesy pro udržitelný rozvoj
Červen    
1.6. Ochrana ovzduší
1.-3.6. 21. mezinárodní konference Životní prostředí a úpravnictví a workshop  „Critical Raw Materials for the 21st Century“
6.-7.6. Ekologické minimum aneb legislativa ochrany životního prostředí v kostce
Opakování: 14.-15.6.2017
7.6. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
Opakování: 8.6.2017
7.6. Kontraktační jednání v oboru druhotných surovin
8.-10.6. Veletrh vědy
8.6. Aplikace legislativy ochany ovzduší v praxi - metodické pokyny, výklady a stanoviska MŽP, zkušenosti a zajímavosti z praxe
8.6. POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A STAVEBNÍ ZÁKON
14.-15.6. Odpady a obce 2017
15.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (1. termín)
20.6. Přelomové legislativní změny v odpadovém hospodářství v roce 2017 a jejich vliv na praxi
Opakování: 21.6.2017
22.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (2. termín)
30.06. Dotace na domovní ČOV a úskalí při jejich získávání
Červenec    
28.7. Objekty na stokových sítích
Srpen    
25.8. Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Září    
12.9. Legislativa ochrany ovzduší v roce 2017
Opakování: 13.9.2017
5.9. Nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení
Opakování: 6.9.
19.9.

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA

20.9. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
17.-19.9.

Konference Pitná voda 2017

20.-22.9. 12. bienální konference a výstava VODA 2017
22.9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Říjen    
10.-12.10.

22. konference Zdraví a životní prostředí

12.-13.10.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ - 4. ročník národní konference

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
Listopad    
7.11.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

14.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 15.11.
14.11. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ -

HRADEC KRÁLOVÉ

21.11.

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

Prosinec    
7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

28.02.2013 15:11

Prezident dnes podepsal novelu o IPPC

Prezident republiky Václav Klaus podepsal dnes ve čtvrtek dne 28. února 2013 zákon ze dne 19. února 2013, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Cílem novely je mj. zefektivnění povolovacích procesů a posílení aplikace nejlepších dostupných technik.

 

Důležité: zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

 

Související články:

Poslanci schválili novelu IPPC v senátním znění

Novela zákona o IPPC míří zpět ze senátu do poslanecké sněmovny

 

Stahujte: text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou

(neobsahuje pozměňovací návrh Senátu!)


 

 

 

28.02.2013 09:28

Německo má připraven zákon o těžbě břidlicového plynu

Německá středopravá vláda připravila návrh zákona, který umožní využívat potenciálně rozsáhlá domácí ložiska břidlicového plynu pomocí hydraulického štěpení hornin, uvádí portál českénovinky.cz. Německo má pod povrchem až 2,3 bilionu krychlových metrů břidlicového plynu. Levicové ani zelená opozici se návrh zákona nelíbí.

Levicová a zelená opozice tvrdí, že těžba pomocí frakování ohrožuje životní prostředí a vodní zdroje, a Strana zelených ji chce zcela zakázat. Návrh zákona zakazuje hydraulické štěpení v oblastech zvýšené ochrany vod a přírody a projekty těžby budou muset povinně zadávat studie dopadů na životní prostředí.

Německo má pod povrchem až 2,3 bilionu krychlových metrů břidlicového plynu, což by zvýšilo německou vlastní produkci plynu stonásobně a německu by to stačilo na zhruba čtvrt století nynější spotřeby.

Německá kancléřka Angela Merkelová minulý týden dala najevo, že vláda bude nové technologii těžby otevřená. Německo naléhavě potřebuje nové zdroje energie, protože vláda přikázala uzavřít do roku 2022 všechny jaderné elektrárny v zemi a prudký rozvoj obnovitelných zdrojů zdražuje energii a ohrožuje stabilitu energetických sítí.

 

Zdroj: českénovinky.cz

28.02.2013 09:21

Spalovny odpadu dosáhnou na peníze z EU

Teplárny, které budou chtít stavět zařízení na energetické využití odpadu, budou moci využít peníze z evropských fondů. Investiční dotace na stavbu spaloven by se měly objevit ve dvou připravovaných operačních programech na období od 2014 do 2020, informuje E15.cz. Brzdou většího využití odpadů pro výrobu tepla a elektřiny je zatím ministerstvo životního prostředí (MŽP), protože vyřadilo přípravu novely zákona o odpadech, kde měly postupně zvýšit poplatky za skládkování odpadu. Bez tohoto kroku se nevyplatí spalovny stavět. Matyáš Vitík, tiskový mluvčí MŽP, oponuje. Komunální odpad by podle odhadů ministerstva průmyslu a obchodu mohl v teplárenství nahradit až čtyři miliony tun uhlí. Odhad ministerstva životního prostředí je poloviční. Více čtěte ZDE.

 

Video: Tisková konference na téma Energetické využití odpadů.

Senát PČR, velvyslanectví Dánského království a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jako odborný garant uspořádali v Jednacím sále Valdštejnského paláce seminář na téma „Energetické využívání odpadů – zkušenosti z Dánska a situace v České republice“. Na tiskové konferenci, která se před seminářem konala, vystoupil předseda Podvýboru pro energetiku Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Jiří Bis, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku a průmysl Pavel Šolc, velvyslance Dánského království Anders Christian Hoppe a předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek. Video ZDE.

 

Zdroj: E15.cz

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/spalovny-odpadu-dosahnou-na-penize-z-eu-960946#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/spalovny-odpadu-dosahnou-na-penize-z-eu-960946#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylinkVíce na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/spalovny-odpadu-dosahnou-na-penize-z-eu-960946#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

28.02.2013 08:37

Náš tip pro daňové přiznání za rok 2012

Portál BusinessInfo.cz připravil praktickou přílohu věnovanou daním z příjmů za zdaňovací období roku 2012. Ve speciálu Daně z příjmů 2012 naleznete všechny související formuláře a pokyny, včetně formulářů pro daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Dále si zde můžete stáhnout Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012, které mají povinnost podat OSVČ. Co nepřehlédnout při výpočtu daně? Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu v roce 2013?Jaké jsou daňové povinnosti v roce 2013? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete ZDE.

 

 

 

Zdroj: http://www.businessinfo.cz

27.02.2013 14:53

AKTUÁLNĚ: Vláda schválila novelu zákona o vodovodech a kanalizacích

Vláda dnes projednala a schválila novelu zákona o vodovodech a kanalizacích. Cílem návrhu je především odstranění nedostatků zákona o vodovodech a kanalizacích zjištěných při aplikaci tohoto zákona v praxi. Dále je návrhem sledováno snížení administrativní náročnosti, zpřesnění výkonu státní správy, úprava a zjednodušení správního trestání a vymezení vztahu k vodnímu a  stavebnímu  zákonu a posílení ochrany odběratelů včetně transparentního vyúčtování vodného a stočného. Návrh předpokládá, že novela bude účinná od 1. ledna 2014. Více ZDE.


 

 

27.02.2013 12:57

Rozhovor s novým ředitelem odboru odpadů MŽP Lubomírem Chytkou nabízí vycházející číslo Odpadového fóra

Odpadové fórum 3/2013Hlavním tématem březnového vydání ODPADOVÉHO FÓRA 3/2013 bude zpětný odběr. V polemice se povolaní zamýšlí nad měrou pravomocí krajských úřadů. Nejvíce vás však bude zajímat rozhovor s novopečeným ředitelem odboru odpadů MŽP Ing. Dr. Lubomírem Chytkou! V novém čísle dále naleznete Sdělení odboru odpadů k ročním zprávám o plnění povinností výrobců elektrozařízení a zpracovatelů a srovnání úspěšnosti pěti kolektivních systémů. V rubrice Řízení informujeme o nových požadavcích na bezpečnost skládek těžebního a průmyslového odpadu. Lupa soudního znalce Ing. Barchánka se zabývá skladováním odpadů. Reportáž jsme zaměřili na nakládání s odpady v hypermarketu TESCO.

 

Na adrese dupress@seznam.cz si lze objednat nejen roční předplatné, ale i jednotlivá čísla. Ediční plán na celý rok 2013 najdete ZDE.

 

Kompletní obsah čísla:

 

ROZHOVOR

Zodpovědnost ponesou konkrétní lidé
Nový ředitel odboru odpadů Dr.Ing. Lubomír Chytka

 

POLEMIKA

Kam sahají pravomoci krajských úřadů?

 

REPORTÁŽ

Přístupné kontejnery jsou pro nás tabu
Tesco Stores ČR, a. s.

 

TÉMA MĚSÍCE

Zpětný odběr

Zpětný odběr elektroodpadu v malých obcích
Ondřej Procházka
Analýza dat z oblasti elektrozařízení za roky 2010 a 2011
Jaroslav Vladík
Nadějná hořčíková pěna
(mk)
Vyhodnocení zpětného odběru baterií a akumulátorů 2010 a 2011
Jaroslav Špůr, Gabriela Buda Šepeľová
Zpětný odběr olejů a pneumatik v roce 2011
Tomáš Vávra, Jaroslav Špůr
Zpětný odběr pneumatik - Rodí se další legislativní zmetek?
Jiří Machač
Češi se zhoršili ve zpětném odběru elektrozařízení
Nekompletní spotřebiče komplikují zpětný odběr
Fond ASEKOL letos rozdá 2 miliony korun na podporu nových projektů

Firemní prezentace ASEKOL, s. r. o.
Časy se mění. WEEELABEX - přísné standardy, které zvýší kvalitu a konkurenceschopnost
Miloš Polák
K ročním zprávám o plnění povinností výrobců elektrozařízení a zpracovatelů. Sdělení odboru odpadů MŽP
Lubomír Chytka

 

ŘÍZENÍ

Nové požadavky na bezpečnost skládek těžebního a průmyslového odpadu
Luboš Kotek
Povolování zpracovatelů autovraků z pohledu krajského úřadu
Hana Pacáková

 

POD LUPOU SOUDNÍHO ZNALCE

Skladování ještě jednou
Michael Barchánek

 

SERVIS

Pokles cien recyklačných komodít na trhoch v USA
Marek Hrabčák
Žádné skládkování plastů do roku 2020
František Vörös
Kalendář - nové a aktuální akce
Resumé
Odpadářské kukátko
Tentokrát s Tomášem Řezníčkem
Co vypadlo z popelnice

 

Časopis ODPADOVÉ FÓRUM je odborný měsíčník zabývající se všemi aspekty, které souvisejí s odpadovým hospodářstvím.

 

 

27.02.2013 08:58

ČR potřebuje rychlou změnu odpadové legislativy

Česká republika by měla následovat vyspělé země a zásadně omezit množství skládkování komunálního odpadu ve prospěch recyklace a energetického využití. K tomu je nezbytné přijmout rychlou změnu odpadové legislativy, která skládkování ekonomicky znevýhodní. Stávající legislativa nezajišťuje plnění závazků v oblasti odpadového hospodářství a České republice hrozí za jejich neplnění sankce. Více ZDE.

 

26.02.2013 14:53

Spotřeba energií budovami dnes a v budoucnu

Dnes ve vyspělých zemích je přibližně 40 procent vyrobené energie spotřebováno v budovách na jejich vytápění, chlazení ale i ohřev teplé vody. Pokud vezmeme v potaz, že se dle odhadů až 80 procent budov nachází v energetické třídě F a G (kde roční spotřeba energie na vytápění jednoho metru čtverečního podlahové plochy je 206 -245 kWh) a již dnes jsme schopni běžně stavit budovy se spotřebou 25 kWh je jasné, jak obrovské úspory energie tato oblast nabízí. Více ZDE.

 

26.02.2013 14:05

Připomínkujte návrhy nových kritérií pro udělení Ekoznačky EU

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) na svých stránkách informuje, že program ekoznačení Evropské unie, který uděluje Ekoznačku EU, žádá o připomínky k pracovním návrhům nových kritérií. Aktuálně jsou žádány komentáře a připomínky k níže uvedeným návrhům kritérií pro získání Ekoznačky EU. CENIA upozorňuje, že zejména firmy tak mohou ovlivnit podmínky pro získání prestižního označení, jehož jsou držiteli nebo se o něj chtějí v budoucnu ucházet. Dokumenty jsou publikovány v angličtině. Kontakty najdete na webových stránkách Společného výzkumného centra Evropské komise. Na stejném místě se můžete zaregistrovat jako "stakeholdeři" pro zapojení do vývoje u jednotlivých produktových skupin.

 

Produktová skupina

Termín pro připomínky

Mýdla, šampony a vlasové kondicionéry

12. března 2013

Vytápěcí systémy na bázi vody a tepelná čerpadla

Zobrazovací technika

Toalety

Papírové výrobky

Nátěrové hmoty

Absorpční hygienické výrobky

Matrace

15. března 2013

Textilní výrobky

 

Zdroj: CENIA

26.02.2013 09:37

Co si myslí a píší o dostavbě JE Temelín zahraniční media?

Může tendr na dostavbu elektrárny Temelín skončit blamáží? Temelínská zakázka poutá pozornost zahraničních společností i Rakouska, které proti českému jádru marně protestuje.

Boj o zakázku na dostavbu elektrárny se vyostřil v říjnu, kdy byla z tendru vyloučena francouzská korporace Areva. Paříž zuří a tvrdí, že nedostala příležitost odpovědět na výhrady společnosti ČEZ, vlastníka elektrárny. Areva dnes neuspěla se stížností ani u českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Francouzi si stěžují na netransparentnost výběrového řízení a hodlají „bránit svá práva“ před soudem.

„Pro někoho může být temelínská sága jen dalším příkladem mlhavého dění kolem veřejných zakázek. Hrozí ale, že tato kauza zkazí pověst jedné z nejúspěšnějších ekonomik střední Evropy a donutí ostatní země znovu zvážit svou touhu po jaderné energii,“ píše Financial Times.

 

Celý článek čtěte "Mračna nad Temelínem" čtěte na www.pohledzvenku.cz ZDE.

 

Zdroj: http://pohledzvenku.cz

26.02.2013 09:11

E15.cz: Firmy reformě emisních povolenek nevěří

Koncem týdne začne v Bruselu debata o reformě evropského systému obchodování s emisemi (EU ETS). Ten po nástupu recese zkolaboval, uvádí dnes E15.cz. Nestabilita jejich cen a nejasná budoucnost systému brání firmám v plánování a investičním rozhodování. Česko ovšem do této klíčové diskuze vstoupí jen s velmi obecným stanoviskem, přestože Evropská komise navrhuje šest konkrétních opatření, kterým by chtěla systém zachránit. Ministerstvo životního prostředí (MŽP), které českou pozici připravovalo spolu se zástupci průmyslu, do Bruselu zatím vzkáže, že vítá snahu o zachování obchodování s povolenkami. Zástupci českých firem komisi své názory poslali, nebo tak ještě udělají. Vesměs do Bruselu vzkazují, že žádné z navrhovaných opatření obchodování s povolenkami nezachrání. Svaz průmyslu a dopravy a Teplárenské sdružení otevřeně mluví o zavedení uhlíkové daně, která by povolenky nahradila a vytvořila stejné podmínky pro všechny znečišťovatele. Více čtěte na E15.cz ZDE.

 

V pátek dne 22. února 2013 se konal v prostorách Ministerstva životního prostředí Kulatý stůl k reformě EU ETS. Zástupci Svazu chemického průmyslu ČR přednesli stanovisko - Stanovisko_SCHPCR_Jednani_o_reforme_EU_ETS.pdf

 

Související články:

Nahradí emisní povolenky uhlíková daň?

Poslanci chtějí přispět k záchraně evropského trhu s uhlíkem odložením dražeb emisních povolenek

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/firmy-reforme-emisnich-povolenek-neveri-960259#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/firmy-reforme-emisnich-povolenek-neveri-960259#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/firmy-reforme-emisnich-povolenek-neveri-960259#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylinkVíce na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/firmy-reforme-emisnich-povolenek-neveri-960259#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

25.02.2013 15:25

ÚOHS: ČEZ neporušil vyloučením AREVY z tendru o dostavbu Temelína zákon o veřejných zakázkách. AREVA se odvolá.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydal prvostupňové rozhodnutí, jímž zastavil správní řízení zahájené na základě návrhu společnosti AREVA NP SAS směřujícímu proti vyřazení této společnosti z veřejné zakázky společnosti ČEZ a.s. „Dostavba Jaderné elektrárny Temelín“.
 
Úřad v rámci správního řízení neshledal, že by zadavatel postupoval v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, když společnost vyloučil ze zadávacího řízení. Nebyly tedy zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu do 15 dní podán rozklad.
 
Smlouva na dostavbu Temelína ovšem nemůže být podepsána, protože předběžné opatření, které úřad již dříve vydal, zatím nepozbylo platnosti, protože aktuální verdikt úřadu není pravomocný. ČEZ ale může pokračovat v posuzování nabídek japonsko-amerického Westinghousu a česko-ruského Konsorcia MIR.1200, informuje E15.cz.
Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/areva-vypadla-z-temelinskeho-tendru-opravnene-rozhodl-uohs-960115#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

 

Vyjádření: AREVA se odvolá proti rozhodnutí ÚOHS

AREVA oznámila úmysl se odvolat proti prvostupňovému rozhodnutí ÚOHS ve věci jejího vyřazení z výběrového řízení na dostavbu JE Temelín. 

AREVA hodlá podat rozklad k předsedovi ÚOHS, a pokud to bude nutné, předložit následně celou záležitost českým soudům. 

AREVA byla předčasně vyřazena z tendru na dostavbu Temelína dne 5. října 2012. V říjnu předložila společnosti ČEZ detailní námitky a poté se rozhodla podniknout další právní kroky v souladu s legislativou České republiky a Evropské unie.

Prvním z těchto kroků byla žádost o přezkum rozhodnutí společnosti ČEZ podaná k ÚOHS, jako orgánu zodpovědnému za dohled nad zadáváním veřejných zakázek. ÚOHS dnes žádosti AREVY nevyhověl a podle AREVY je toto rozhodnutí založeno na nedostatečném posouzení a dokumentaci.

AREVA stále pevně věří, že její komplexní a detailní nabídka, která byla předána společnosti ČEZ v červenci 2012, je v souladu se zákonnými požadavky plynoucími z české legislativy, jakož i  zadávacími kritérii. 

AREVA je odhodlána chránit své zájmy před všemi dostupnými instancemi.

 

Zdroj: Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS, E15.cz

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Novela vyhlášky o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů, VÍCE (T: 14.6.2017)

 

Novinky - květen 2017

 •  

Vláda - 15.5. 2017

 • Aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR

Senát - 31.5. 2017 (7. schůze)

 • Stavební zákon

PSP ČR - 16.5. 2017 (57. schůze)

 • Vodní zákon
 • EIA
 • Ovzduší (PHM)
 • Prařížská dohoda - ratifikace

EU - veřejné konzultace

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest - Additional projects in oil and smart grids (T: 26.6.2017)

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest in energy infrastructure (T: 26.6.2017)

 • Hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS) (T: 6.6.2017)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008
 • Nařízení Komise (EU) 2017/776 ze dne 4. května 2017, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

 • Nařízení Komise (EU) 2017/706 ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže, a kterým se ruší nařízení Komise (EU) 2016/1688
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/699 ze dne 18. dubna 2017, kterým se stanoví společná metodika pro výpočet hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na trh každého členského státu a společná metodika pro výpočet hmotnosti produkce odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v každém členském státě.

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 10.5.: Na zavádění nízkoemisních zón půjde 110 milionů korun, VÍCE
 • 28.4.: Startuje dotační program pro občany Dešťovka, VÍCE
 • 28.4.: SFŽP Aktualizoval pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014+, VÍCE
 • 21.4.: SFŽP nabízí asistenční služby k monitorovacímu systému, VÍCE
 • 4.4. Startují nové výzvy z OPŽP na odpady, protipovodňová opatření a energetické úspory, VÍCE
 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE
 • 10.3.: Nové dotace: Dalších 100 milionů půjde obcím a krajům na likvidaci akutních ekologických zátěží, VÍCE
 • 8.3.: MŽP vyhlásilo dotace na ochranu biodiverzity a rozšíření sítě pozemkových spolků, VÍCE
 • 6.3.: Nové dotace: Téměř 400 milionů korun půjde na sanaci ekologických zátěží, VÍCE
 • 13.2.: MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem nebo smogem, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • SFŽP: Inovativní a demonstrační projekty, VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE