Více času na podstatné

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Říjnové předkonferenční číslo, jehož hlavním tématem je Elektroodpad, je na světě. Kromě finálního programu konference PVO 2017, která se koná už tento týden, v časopise najdete: Další podrobnosti - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 

 

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Říjen    
12.-13.10.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ - 4. ročník národní konference

17.10.

ROZPTYLOVÉ STUDIE V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ

17.10. POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA) - vč. výkladu o aktuálně schvalovaných změnách zákona
17.10. AIR TRITIA konference: Znečištění ovzduší na pomezí 3 států
18.10. PODNIKOVÁ EKOLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY, Hradec Králové
19.10. Seminář Aktuální otázky řízení skládek 2017
19.-20.10.

CEE Energy Transition

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

24.10. ODPAD ZDROJEM … aneb cirkulární ekonomika a ekoinovace i ve vodním hospodářství měst, obcí a v průmyslu
Opakování: 26.10.
27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
31.10. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
31.10. GDPR - nové obecné nařízení o ochraně osobních ůdajů, Hradec Králové
Listopad    
1.11. Aktuální otázky vodohospodářské, polutanty moderní doby
2.11. 12. ročník konference SEDIMENTY Z VODNÍCH TOKŮ A NÁDRŽÍ, Praha
7.11.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

7.-8.11. Konference „Provoz vodovodů a kanalizací 2017“
7.-9.11. Legislativa ochrany životního prostředí v praxi se zaměřením na aktuální změny
9.11. VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - OLOMOUC
14.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 15.11.
20.11. Konference Povinnosti v podnikové ekologii
22.11. PODNIKOVÁ EKOLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY - Základní přehled povinností v oblasti OŽP pro podnikatelské subjekty
24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

Prosinec    
5.12.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 2. TERMÍN

7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

7.12. INTERNÍ AUDITOR EMS - PRO POKROČILÉ - HRADEC KRÁLOVÉ
12.12. NOVINKY V OBLASTI BOZP s výhledem na rok 2018 - Hradec Králové
15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018
Leden
4.1. VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 3. TERMÍN
11.1.

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI (OVZDUŠÍ A ODPADY) V ROCE 2018 - PRAHA

11.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Hradec Králové
16.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Brno
23.1.-24.5. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG - Hradec Králové
23.1.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA 2. TERMÍN

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

03.10.2013 18:24

AZBEST – PRAXE KROK ZA KROKEM

UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ si Vás dovolují pozvat na seminář „AZBEST – PRAXE KROK ZA KROKEM“, který se bude konat 22. října 2013 v Hradci Králové. Přednášet budou renomovaní odborníci z praxe.

Cílem semináře je informovat odbornou veřejnost o současných legislativních požadavcích, technologiích a technikách realizace odstraňování azbestu, včetně kontroly jeho přítomnosti v návaznosti na hygienické limity a ochranu zdraví.

Výklad odborníků z praxe zobecní stávající zkušenosti, nejlepší dostupné techniky a technologie z praktické činnosti odstraňování a rekonstrukce staveb, kde byly identifikovány materiály a znečištění s obsahem azbestu.

Tento přístup zahrnuje znalost konkrétního řešení všech činností s tím souvisejících v souladu s požadavky relevantních právních předpisů a nejlepších dostupných technik a technologií řešících celý proces práce s azbestem.

 

Seminář je určen pro:

investory, stavební firmy, odborníky ze zdravotních ústavů a hygienických stanic, pracovníky samosprávy, státní správy, projektanty, konstruktéry a ostatní odbornou veřejnost.

 
Přednášející a jejich přednášky:

Ing. Jan Mičan, Ekologické audity a posudky s.r.o.

PROCESY ŘEŠENÍ ODSTRANĚNÍ AZBESTOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A JEJICH KONTROLA

Mgr. Rudolf Jászay, Trepart s.r.o.

PŘÍKLADY REALIZACE ODSTRANĚNÍ AZBESTOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ

Azbestové stoupačky v bytech - nepodceňujeme problém

Profesionální demontáž boletických panelů - jistota čistého pracovního prostředí

Petr Matějka, EKOLSAN.CZ s.r.o.

VÝZNAM PRŮZKUMŮ STAVEB A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI VÝSKYTU AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ V RŮZNÝCH TYPECH STAVEB

Ing. Karel Lach, CSc., RNDr., Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

VYUŽITÍ ELEKTRONOVÉ SKENOVACÍ MIKROSKOPIE K IDENTIFIKACI AZBESTOVÝCH VLÁKEN.

Jana Habalová, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

ODBĚR VZDUŠNINY PRO STANOVENÍ AZBESTU V PRACOVNÍM A MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ.

 

TERMÍN KONÁNÍ SEMINÁŘE: úterý 22. října 2013 přednášky 9:30 - 15:00 hodin

MÍSTO KONÁNÍ: Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

VLOŽNÉ: 1417,- Kč bez DPH (1715,- Kč včetně 21 % DPH) možnost dokoupení oběda v ceně 99,- Kč bez DPH (120,- Kč včetně 21% DPH)

 
DALŠÍ INFORMACE JAKO PŘÍHLÁŠKU, POZVÁNKU, PROGRAM SEMINÁŘE NAJDETE ZDE:

http://www.uzitecneseminare.cz/seminare/azbest-praxe-krok-za-krokem-25.html

03.10.2013 12:27

Zítra by se mělo rozhodnout o snižování emisí CO2 z osobních aut

Zítra 4. října by se měli zástupci členských zemí dostat k dlouho odkládanému hlasování o nařízení pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů. Mohli by tak potvrdit neformální kompromis, na kterém se už v červnu dohodli s europoslanci, informuje EurActiv.cz. Projednávané nařízení má stanovit nástroje, které mají evropským automobilkám pomoci při plnění emisního cíle 95 g CO2 na jeden ujetý kilometr. Cíl je stanoven pro rok 2020. Zástupci obou institucí se v červnu například dohodli na zachování a posílení systému tzv. superkreditů, který pro automobilky představuje motivaci, aby investovaly do nových, zelenějších technologií. Superkredity by měly podle dosaženého kompromisu platit až do roku 2023. Původně se přitom počítalo s koncem systému v roce 2015. O rozšíření systému superkreditů usilovalo především Německo. Více ZDE

 

Zdroj: EurActiv.cz

03.10.2013 08:21

Vyhlášení datových standardů pro ohlašovací povinnosti s termínem 31. 3. 2014

Na stránkách ISPOPu již najdete datové standardy pro vybrané ohlašovací povinnosti s ohlašovacím termínem 31. 3. 2014. Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datové standardy vyhlášené k 30. 9. 2013 jsou určené pro formuláře agendy ovzduší, IRZ a ročních zpráv k odpadům. Standardy jsou k dispozici v záložce Datové standardy.

 

Ohlašovací termín 31.3. se týká:

Odpady:

Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok

Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (7) zákona a zařízení, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle §27 odst. (7)

 

Ovzduší:

Oznámení o výpočtu poplatku (§ 41, odst. 13 zákona č. 201/2012 Sb.) a ohlášení souhrnné provozní evidence

Oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, množství v nich obsažených halonů

Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění, znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění)

 

IRZ:

Formulář pro hlášení do Integrovaného registru znečišťování

02.10.2013 18:43

Nenechte si ujít čtvrteční předvolební debatu na téma životní prostředí

I zítra večer od 20:00 na ČT24 se vysílá místo Hyde Parku předvolební debata, tentokrát s lídry Plzeňského kraje. Moderuje Daniela Písařovicová a hlavním tématem bude životní prostředí – způsob ochrany přírody a krajiny, nakládání s odpady - recyklace vs. spalování odpadu, boj proti emisím v ovzduší. Hosté pořadu: Vít Bárta /Úsvit/, Milan Chovanec /ČSSD/, Václav Krása /KDU-ČSL/, Jan Kůrka /SPOZ/, Jiří Pospíšil /ODS/, Karel Šidlo /KSČM/, Josef Vozdecký /ANO/ a Marek Ženíšek /TOP 09/.


Zdroj: ČT

 

02.10.2013 12:35

REACH: veřejná konzultace a plánovaný seminář Evropské komise k registracím

Evropská Komise organizuje seminář, který by měl pomoci podnikům při řešení problémů spojených s registrací a s účastí ve fórech pro výměnu informací o látkách (SIEFs). Seminář se bude konat ve dnech 10. - 11. 12. 2013 v Bruselu, více ZDE. Dále informujeme, že ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům na omezení 1-methyl-2-pyrrolidonu a nonylfenolu s termínem do 18. 3. 2014, více ZDE

 

02.10.2013 09:21

ČRo: Novela zákona o odpadech uleví hlavně menším podnikům. Sníží administrativu

Od včerejšiho dne platí nový odpadový zákon. Zejména malým a středním podnikům by díky němu mělo ubýt papírování. Mění se například pravidla pro evidenci odpadů. Podniky už nebudou muset vytvářet rozsáhlé plány odpadového hospodářství. Zpráva ČRo dále zmiňuje, že redakce portálu průmyslové ekologie Třetí ruka spočítala, že minulý rok vyšlo v oblasti environmentální legislativy okolo šedesáti nových předpisů. Ve změnách se ale lidé často vyznají jen obtížně. Více ZDE. Redaktorka Jitka Hanžlová zjišťovala, co všechno se změní - audio ZDE.

 

Zdroj: Český rozhlas Radiožurnál (rozhlas.cz)

 

Další informace:

Tisková zpráva portálu Třetí ruka k novele zákona

Podnikatelé pozor! Od 1. října platí novela odpadového zákona.

 

 

 

 

02.10.2013 08:55

Podpora ozdravných pobytů pro děti startuje!

Ministerstvo životního prostředí vyhlašilo 3. výzvu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu na podporu ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Výzva je otevřena pro předkládání žádostí v období od 1. října do 31. října 2013. Výzvou alokovaná částka činí 40 mil. Kč. Tyto prostředky budou poskytnuty úspěšným žadatelům na realizaci ozdravných pobytů pro žáky 1. stupně základních škol pocházejících z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, vymezení těchto lokalit je přílohou výzvy. Tak jako v předchozích letech je nedílnou součástí pobytu environmentální výchova.

Místo realizace ozdravného pobytu musí být buď uvedeno v Seznamu lokalit s vyhovující kvalitou ovzduší pro konání ozdravných pobytů (taktéž přílohou výzvy) nebo disponovat stanoviskem krajské hygienické stanice, že splňuje podmínky pro realizaci ozdravného pobytu dětí 1. stupně základních škol. Zároveň nesmí být v dané oblasti překračovány imisní limity uvedené v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb.

 

Dokumenty ke stažení - ZDE


Zdroj: SFŽP

02.10.2013 08:50

SFŽP povede dosavadní náměstek Jaroslav Hrubeš

Ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský ke dni 1. října 2013 jmenoval dosavadní ředitelku SFŽP ČR Radku Bučilovou náměstkyní ministra pro sekci evropských fondů. Náměstka Fondu Jaroslava Hrubeše z Úseku řízení ostatních programů pověřil k témuž dni řízením SFŽP ČR.

 

Čtěte také:

 

02.10.2013 08:39

Podniky loni daly do ekologických investic 13,2 miliardy korun

Podniky loni daly do ekologických investic 13,2 miliardy korun, což byla meziročně zhruba o miliardu méně. Veřejný sektor investoval loni 12,4 miliardy korun, meziročně bezmála o dvě miliardy více. Zhruba 40 procent veřejných výdajů pocházelo z vlastních zdrojů a rozpočtů, přibližně 5,7 miliardy představovaly dotace, z toho více než polovina ze zahraničí. Především na velkých projektech v oblasti čištění odpadních vod se finančně významně podílí Evropská unie. Prostřednictvím úvěrů a půjček byly financovány projekty za 1,2 miliardy Kč. Více ZDE

 

Statistiky:

Výdaje na životní prostředí v roce 2012, více ZDE

 

Zdroj: Českénoviny.cz

 

01.10.2013 16:34

SLEDUJTE: Tématem předvolební debaty bude ENERGETIKA, dnes od 20hod na ČT24

I dnes večer od 20:00 na ČT24 vysílá místo Hyde Parku předvolební debatu, tentokrát s lídry kraje Vysočina. Moderuje Daniela Písařovicová a hlavním tématem bude energetika. Přijdou lídři krajských kandidátech osmi nejsilnějších stran podle průzkumu volebního potenciálu: (abecedně) ANO, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, SPOZ, TOP 09, ÚSVIT.

 

Hosté:

 • Jiří Běhounek (nestr. za ČSSD)
 • Jana Fischerová (ODS)
 • Josef Herbych (KDU-ČSL)
 • Věra Jourová (ANO)
 • Pavel Kováčik (KSČM)
 • Martin Lank (Úsvit)
 • Ilona Švihlíková (SPOZ)
 • Karel Tureček (TOP09)

 

Hlavní témata:

Energetika – energetická koncepce ČR, těžební limity, dostavba JETE, ceny energií, hospodaření ČEZ, podpora obnovitelných zdrojů

 

Zdroj: ČT

01.10.2013 12:46

Autovraky "pomohou" zateplovat budovy ve výši 1,5 miliardy korun

Dohoda Ministerstva životního prostředí se Sdružením automobilového průmyslu a Svazem dovozců automobilů přinese do konce roku 2014 programům na energetické úspory v budovách až 1,5 miliardy korun. "Nesmyslné žabomyší války, které byly v minulosti často živené ekologistickými organizacemi, jsou minulostí." uvedl ministr Podivínský.

Ministr životního prostředí Podivínský dnes podepsal s Antonínem Šípkem ze Sdružení automobilového průmyslu a Jaroslavem Tunklem ze Svazu dovozců automobilů dodatek k memorandu. Dodatek ministerstvu zajišťuje, že celkový objem finančních prostředků, které jsou poskytovány z poplatků získaných na ekologickou likvidaci autovraků a které může ministerstvo využít na programy na snižování energetické náročnosti budov. Objem prostředků může dosáhnout do konce roku 2014 až 1,5 miliardy korun.

„Dodatek memoranda, které bylo podepsáno v roce 2011, znamená dvě věci. V první řadě je to jasný signál, že automobilový průmyslu a racionální ochrana životního prostředí nejdou proti sobě. Že nejsou soupeři, ale partneři. Nesmyslné žabomyší války, které byly v minulosti často živené ekologistickými organizacemi, jsou minulostí. Dodatek nám dává jistotu, že poplatky, které jsou vybírány na ekologickou likvidaci autovraků, poslouží v maximálním objemu 1,5 miliardě korun programu Nové zelené úsporám. Je to vstřícný krok automobilového průmyslu a já za něj děkuji,“ řekl ministr Podivínský.

Memorandum mezi MŽP, AutoSAP a SDA ze dne 3. 6. 2011 potvrdilo možnost uvolnění nahromaděných prostředku z poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků i k jiným účelům než pouze na podporu sběru a zapracování autovraků, tj. např. jejich využití pro krytí bilančního deficitu programu Zelená úsporám. MŽP prohlásilo, že i přes úpravy, které byly předmětem předkládané novely, i nadále zůstane dostatečný objem finančních prostředků na plné krytí požadavků na sběr a likvidaci autovraků podle vývoje průměrné výše čerpání programu v minulých letech. Navrhovaná opatření byla jednorázovým opatřením. Program (autovraky) měl být posléze využíván pouze na podporu sběru a likvidace autovraků, což je uvedeno v současné novele. Účinnost této změny se ovšem podepsaným dodatkem posouvá na 1. 1. 2015.

 

Čtěte také:

Na zateplení domů půjde z autovrakového účtu až 1,5 miliardy

 

01.10.2013 11:32

Priority Svazu měst a obcí ČR na období let 2013 – 2015 v oblasti životního prostředí a energetiky

 1. Svaz bude dále pokračovat v práci na přípravě nové legislativy odpadového hospodářství (zejména zákon o odpadech, zákon o obalech, zákony o výrobcích s ukončenou životností a prováděcí předpisy k nim) v souladu se Strategií rozvoje nakládání s odpady ve městech a obcích ČR a v souladu s evropským právem se zaměřením na snížení množství ukládání odpadů na skládku, rozvoje třídění odpadů a podporou materiálového energetického využití odpadů tak, aby bylo zajištěno dlouhodobě stabilní, sociálně a ekonomicky únosné odpadové hospodářství ve městech a obcí (tj. s minimálním dopadem do rozpočtu domácností).
 2. Svaz bude nadále prosazovat změnu legislativy v oblasti odpadového hospodářství vedoucí k co nejvyšší participaci měst a obcí na udělování povolení ke sběru a výkupu odpadů (např. formou závazného stanoviska) a následné kontrole, neboť se nejedná jen
  o majetek měst a obcí, který je krádeží poškozován, ale potenciálně také o ohrožení lidských životů. Svaz bude dále prosazovat, aby byl zakázán výkup odpadů od fyzických nepodnikajících osob.
 3. Svaz bude podporovat vyhlašování nových a úpravu stávajících vnitrostátních zvláště chráněných území pouze za předpokladu výslovného souhlasu všech dotčených obcí. Dále bude Svaz prosazovat úpravu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby obsahoval ustanovení, že Národní parky je možné vyhlašovat jen za předpokladu dohody s obcí včetně stanovení výše kompenzace. Souhlas všech obcí nebude vyžadován v případě naplňování mezinárodních závazků na ochranu přírody a krajiny, např. NATURA, pokud bude poskytnuta adekvátní kompenzace.  
 4. Svaz bude v oblasti ochrany ovzduší prosazovat zvýšení pravomocí obcí (v případě statutárních měst členěných na městské obvody či městské části), v řízeních dle stavebního zákona, ve věci povolování všech zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, které mají zásadní vliv na kvalitu ovzduší území obce, a ve věci kontroly a řešení těch situací, kdy dochází k překračování zákonných imisních limitů, při stanovování podmínek k umísťování, stavbě a provozu všech zdrojů možného znečišťování ovzduší.
 5. Svaz bude prosazovat úpravu příslušných právních norem tak, aby v případě zřízení veřejně prospěšné stavby nebo zařízení bylo pro obce a města uplatňováno osvobození nebo snížená sazba zákonných poplatků (např. dle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, dle zákona o lesích). Svaz bude prosazovat, aby nebyly poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fondu hrazeny vůbec v případě realizace komunikací pro nemotorovou dopravu, např. cyklostezky.
 6. Svaz bude prosazovat nastavení přijatelných limitů náhrad za omezení práv souvisejících s umístěním dopravní a technické infrastruktury zřizované ve veřejném zájmu (např. vodovody a kanalizace, místní komunikace).
 7. Svaz bude průběžně usilovat o změnu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby byly ochráněny zájmy obcí a odběratelů. Zejména bude prosazovat, aby tepelné a plynovodní přípojky do 50 metrů byly hrazeny distribučními společnostmi, dále zrušení připojovacích poplatků a poplatků za zřízení přípojky a aby přeložky energetického vedení hradila distribuční společnost v případě, kdy bylo vedení zřízeno bez výslovného souhlasu vlastníka nemovitosti. Bude se zasazovat o narovnání vztahů a zavedení finančních kompenzací mezi majiteli pozemků znehodnocených sítěmi a zařízeními a majiteli těchto sítí.
 8. Svaz bude prosazovat, aby výkupy nebo nájmy plynárenských zařízení ve vlastnictví obcí distribučním společnostem byly prováděny pouze na základě dohody mezi smluvními stranami.
 9. Svaz bude usilovat o to, aby ochranná pásma telekomunikačních vedení byla vymezována pouze v nezbytně nutném rozsahu.
 10. Svaz bude v rámci programu Nová zelená úsporám i dále prosazovat směřování podpory na opatření snižujících energetickou náročnost a další budov v majetku měst a obcí.
 11. V souvislosti s protipovodňovými opatřeními a hospodařením s dešťovými (srážkovými) vodami bude Svaz usilovat o zjednodušení institutu vyvlastnění a procesu územního plánování. Dále bude prosazovat, aby se stát finančně podílel nejen na údržbě již vybudovaných protipovodňových zábran a opravách nádrží, které mají vyrovnávat hladinu vodních toků, ale i na dalších opatřeních, které ovlivňují vodní poměry na území obcí včetně racionálního a udržitelného nakládání se (srážkovými) dešťovými vodami, předcházení nedostatku vody aj. Bude se aktivně zúčastňovat jednání o naplňování smyslu pozemkových úprav v celém jejich rozměru a bude se zasazovat o dodržování a vymáhání zásad správné zemědělské praxe.
 12. Svaz bude prosazovat větší ochranu vodohospodářských staveb sloužících k ochraně obyvatelstva a jejich majetku před živelními událostmi (např. povodně, přívalové deště), zejména těch přírodě blízkého charakteru a v této souvislosti se bude snažit zajistit pro tyto stavby výjimku z nového občanského zákoníku, resp., že tyto stavby nejsou vždy součástí pozemku a vlastnictví k nim bude možné bez ohledu na formu zápisu v katastru nemovitostí oddělit od vlastnictví nemovitosti, na níž je taková stavba umístěna.
 13. Svaz bude prosazovat, aby stát zabezpečil koncepční přístup k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou v situacích dlouhotrvajícího sucha.
 14. Svaz bude požadovat po státu dostatečná opatření a kompetence k zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva v souvislosti s živelními pohromami a mimořádnými událostmi (např. povodně, plošný výpadek dodávky energií, požáry, ztráta pramenišť).
 15. Svaz dále bude prosazovat, aby geologickému průzkumu vždy předcházela jednoznačná analýza jeho potřebnosti. V případě, že bude prováděna geologická činnost, ale také osazování zařízení po geologické činnosti (např. podzemní zásobníky plynu, jaderná úložiště apod.) je nezbytné toto ze strany státu kompenzovat, neboť tím dochází k omezování  rozvoje území dané obce. Svaz bude prosazovat povinnost komunikace s obcemi a městy, do jejichž území bude takto zasahováno, a to nejen o rozsahu, ale také o případných kompenzacích. Svaz bude usilovat o to, aby stávající podzemní zásobníky plynu byly zpoplatněny dle objemu, popř. bylo kompenzováno omezení rozvoje dotčeného území.
 16. Svaz bude prosazovat změnu právní úpravy, aby naplňování Plánu obnovy vodovodů a kanalizací mohl provádět namísto obcí dobrovolný svazek obcí, je-li vlastníkem nebo provozovatelem vodohospodářské infrastruktury.
 17. Svaz bude prosazovat aktivity k dořešení problematiky revitalizace území před privatizací hornických společností v Ústeckém a Moravskoslezském kraji tak, aby byly vyčleněny dostatečné finanční prostředky na realizaci těchto činností.
 18. Svaz bude usilovat, aby adekvátní část výnosů z těžby nerostných surovin byla směřována do obcí dotčených těžbou a doprovodnou činností jako kompenzace za omezení rozvoje jejich území.

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Novela zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (T: 2.11.2017), více ZDE

 • Novela vyhlášky o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů (T: 2.11.2017), více ZDE

 

Novinky - říjen 2017

 • Zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Vláda - 25.9. 2017

 • Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR a Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR "Český automobilový průmysl 2025"

 • Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Řešení problematiky sucha v roce 2017“ zadávané mimo působnost zákona o veřejných zakázkách

Senát - 19.7. 2017 (8. schůze)

 • Novela zákona EIA

PSP ČR - 5.9. 2017 (60. schůze)

 • Novela zákona EIA
 • Prařížská dohoda - ratifikace

EU - veřejné konzultace

 • Public consultation investigating options for reducing releases to the environment of microplastics (T: 16.10.2017)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1757 ze dne 17. července 2017 o přijetí změny Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu z roku 1999 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 jménem Evropské unie
 • Nařízení Komise (EU) 2017/1510 ze dne 30. srpna 2017, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky CMR
 • Nařízení Komise (EU) 2017/1505 ze dne 28. srpna 2017, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS)
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení (oznámeno pod číslem C(2017) 5225)

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 19.9.: MŽP vyhlásilo nové dotace na podporu bikesharingu a osvěty čisté mobility, VÍCE
 • 19.9.: Podnikatelé mohou získat zvýhodněné financování pro energeticky úsporné projekty, VÍCE
 • 15.9.: O poslední miliardy z EU na ČOV, kanalizace a vodovody mohou obce a města žádat od 16. října, VÍCE
 • 29.8.: 100 milionů půjde na rozvoj a zlepšení kvality života na území národních parků, VÍCE
 • 18.8.: Na kampaně zaměřené na ochranu životního prostředí míří 20 milionů, VÍCE
 • 17.8. Vyhlášení III. výzvy programu podpory Nízkouhlíkové technologie, VÍCE
 • 1.8.: MŽP vyhlásilo novou výzvu z OPŽP zaměřenou na odpadové hospodářství, VÍCE
 • 19.6.: Nové dotace pro firmy a bytové domy na fotovoltaiku a tepelná čerpadla, VÍCE
 • 16.6.: MŽP vyhlásilo nové dotace proti smogu a suchu, VÍCE
 • 15.6.: Startují čtyři nové dotační výzvy z OPŽP, VÍCE
 • 10.5.: Na zavádění nízkoemisních zón půjde 110 milionů korun, VÍCE
 • 28.4.: Startuje dotační program pro občany Dešťovka, VÍCE
 • 28.4.: SFŽP Aktualizoval pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014+, VÍCE
 • 21.4.: SFŽP nabízí asistenční služby k monitorovacímu systému, VÍCE
 • 4.4. Startují nové výzvy z OPŽP na odpady, protipovodňová opatření a energetické úspory, VÍCE
 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Odpady, VÍCE (T: 1.12.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, VÍCE (T: 31.1.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 31.8.2018)
 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE