Více času na podstatné

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Odpadové statistiky analyzujeme jak z pohledu ČSÚ, tak z pohledu Ministerstva životního prostředí. Velmi zajímavý pohled nabízí MŽP na oblast sběru elektroodpadů a ČIŽP představuje svou kontrolní činnost v oblasti nakládání s autovraky. Čím nová vláda České republiky může přispět k efektivnímu nakládání s druhotnými surovinami? Nad otázkou se zamyslel bývalý ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Polemizujeme nad náhradou glyfosátu. Tématem lednového čísla budou nebezpečné odpady. Anotaci čtěte ZDE

 

Přehled obsahu:

 • Zprávy z domova a ze světa
 • Rozhovor s Petrem Morávkem (FFC Česká republika, s.r.o.)
 • Produkce odpadů a nakládání s nimi v roce 2016 podle ISOH
 • Odpadové data za rok 2016 z pohledu ČSÚ
 • Polemika - Kontroverzní glyfosát
 • Ohlašování prostřednictvím ISPOP v roce 2018
 • Udržitelný rozvoj v obchodních dohodách EU
 • Informační zabezpečení oběhového hospodářství (2)
 • Dobré odpadové hospodářství motivuje lépe třídit
 • Tepelně podporovaná anaerobní bioremediace
 • Češi zůstávají evropskými vicemistry v třídění obalů!
 • Legislativní a dotační souhrn

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 

 

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Prosinec    
11.12. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
Opakování: 12.12., 15.1., 17.1., 19.1.
11.12. AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA OCHRANY OVZDUŠÍ - vyhláška č. 415/2012 Sb.
12.12. NOVINKY V OBLASTI BOZP s výhledem na rok 2018 - Hradec Králové
13.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
Opakování: 14.12.2017, 16.1.2018, 17.1.2018
15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018
18.12. SEPNO = systém evidence přepravy nebezpečných odpadů a elektronické ohlašování přepravy do ISPOP
Opakování: 19.12.2017, 8.1.2018
18.12. iKURZ: Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
19.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do ISPOP za rok 2017 z programu EVI 8
Opakování: 20.12.2017, 3.1.2018, 4.1.2018, 9.1.2018, 10.1.2018, 11.1.2018, 23.1.2018, 24.1.2018, 25.1.2018
20.12. Novela stavebního zákona a její dopad na obor VaK
Leden
3.1. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
Opakování: 4.1.2018
4.1. VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 3. TERMÍN
9.1.

Napříč ohlašováním v roce 2018: ISPOP a SEPNO

10.1. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA 2. TERMÍN
11.1.

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI (OVZDUŠÍ A ODPADY) V ROCE 2018 - PRAHA

11.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Hradec Králové
16.1. NOVINKY V LEGISLATIVĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ISPOP 2018 - Jihlava, Znojmo, České Budějovice, Brno
Opakování: 18.01.2018, 25.01.2018, 30.01.2018
16.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Brno
23.1.-24.5. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG - Hradec Králové
23.1.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA 2. TERMÍN

Únor    
1.2. Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda
Opakování: 6.2., 7.2., 13.2., 15.2., 20.2., 21.2., 28.2. a 1.3.
6.2.

Vodárenská biologie 2018

20.2. Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
Březen    
6.3. Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2017 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
6.-8.3.

Týden výzkum a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2018

8.3.

ODPAD ZDROJEM 2018

16.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
16.3. iKURZ: Práce s programem Ovzduší v ohlašovací agendě za rok 2017 do ISPOP
Duben    
19.-20.4. RECYYLING 2018
24.-25.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

  

 

Novinky

16.01.2014 08:23

Jaká byla kvalita ovzduší v České republice v roce 2013?

Nejproblematičtější znečišťující látkou z hlediska překračování imisních limitů byly v roce 2013, stejně jako v minulých letech, suspendované částice (aerosol) frakce PM10. Nejexponovanější oblastí byla již tradičně aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu zde byl denní imisní limit PM10 (50 μg.m-3) překročen na všech stanicích ve více než 35 dnech. Maximální denní koncentrace dosahovaly během smogových situací několikanásobku imisního limitu. Na většině lokalit v Moravskoslezském kraji přitom bylo překročeno zákonem povolených 35 dní již během prvního čtvrtletí 2013, kdy byly i vlivem nižších teplot rozptylové podmínky celkově nepříznivější než ve stejném období roku 2012. Více ZDE.

 

16.01.2014 07:52

OPŽP: Upozornění pro žadatele o podporu související s novelizací zákona o veřejných zakázkách

Jako zakázky malého rozsahu 2. kategorie je možné zadávat veřejné zakázky na dodávky a služby s předpokládanou hodnotou do 2 milionů korun bez DPH, resp. na stavební práce do 6 milionů korun bez DPH.

V souvislosti s novelizací zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") upozorňujeme žadatele o podporu, že pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2. kategorie dle čl. 5.1.2 písm. a) bodu ii závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP jsou od 1. 1. 2014 rozhodující finanční limity uvedené v § 12 odst. 3 zákona a to až do vydání aktualizovaného znění závazných pokynů.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že jako zakázky malého rozsahu 2. kategorie je možné zadávat veřejné zakázky na dodávky a služby s předpokládanou hodnotou do 2 milionů korun bez DPH, resp. na stavební práce do 6 milionů korun bez DPH.

 

Zdroj: SFŽP

16.01.2014 07:46

Anketa Ekonomu v parlamentu: Česko nemá ručit za návratnost investice v Temelíně

Soutěž na dostavbu třetího a čtvrtého bloku jaderné elektrárny Temelín s vysokou pravděpodobností skončí předčasně a bez výběru vítěze. Nastupující vládní koalice totiž nechce společnosti ČEZ garantovat návratnost investice v odhadované výši 200 až 300 miliard korun. Anketa týdeníku Ekonom mezi současnými poslanci dokládá rostoucí skepticismus ohledně dostavby Temelína. Příznivci jaderné energetiky stále převyšují odpůrce v poměru 133 k 11, ale jen 31 poslanců ze 200 oslovených uvedlo, je ochotno společnosti ČEZ garantovat návratnost investice. Dalších 98 zákonodárců je proti záruce a pět desítek z nich nemá na věc jasný názor. Zbývajících 21 poslanců na dotaz neodpovědělo. Více ZDE.

 

Jak sněmovnu rozpoltil názor na Temelín?  Z jakých dalších důvodů projekt dostavby Temelína skončí pravděpodobně krachem? A jak bude vypadat budoucnost české energetiky bez dostavby jaderných bloků? Odpovědi najdete v úvodním tématu aktuálního čísla týdeníku Ekonom.

 

Související článek:

Westinghouse: Nevěříme, že tendr na dostavbu Temelína se zrušíVíce na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/westinghouse-neverime-ze-tendr-na-dostavbu-temelina-se-zrusi-1053479#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

 

Zdroj: EKONOM

15.01.2014 14:39

Nová pravidla pro veřejné zakázky kladou větší důraz na životní prostředí a inovace.

Nová unijní pravidla EU pro veřejné zakázky a koncese, která dnes schválil Parlament, zajistí lepší kvalitu a využití finančních prostředků pro nákup či pronájem děl, zboží či služeb orgány veřejné správy. Usnadní také přístup malých a středních firem k tendrům a zavedou přísnější pravidla pro subdodávky. Nová kritéria při rozhodování o vítězi tendru kladou větší důraz na životní prostředí, sociální aspekty a inovace.

Nová legislativa, která byla neformálně dohodnuta s Radou v červnu 2013, reformuje současná unijní pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Poprvé zavádí společné unijní standardy pro koncesní smlouvy, za účelem posílení hospodářské soutěže a zajištění co nejlepšího využití finančních prostředků. Nová kritéria při rozhodování o vítězi tendru kladou větší důraz na životní prostředí, sociální aspekty a inovace.

Orgány veřejné správy při nákupu děl, zboží a služeb utrácí přibližně 18 % unijního HDP, což z veřejných zakázek činí silný nástroj pro dosažení specifických společenských cílů. "Přijetím nových pravidel vysíláme silný signál občanům, kteří mají právo na to, aby byly veřejné prostředky využívány účinně," uvedl zpravodaj Parlamentu Marc Tarabella (S&D, BE).

"Nová pravidla týkající se koncesních smluv jsou rovněž silným signálem ve prospěch posílení vnitřního trhu. Vytvářejí zdravé ekonomické prostředí, ze kterého budou těžit všichni, včetně veřejných orgánů, hospodářských subjektů a v konečném důsledku občané EU. Pravidla hry budou nyní známa všem," dodal Philippe Juvin (ELS, FR), zpravodaj pro koncesní smlouvy.

 

Lepší poměr cena-hodnota

Díky novému kritériu "hospodářsky nejvýhodnější nabídky" (tzv. MEAT) budou moci orgány veřejné správy kromě ceny a celkových nákladů klást větší důraz na kvalitu, výhody v oblasti životního prostředí, sociální aspekty či inovace. "Nová kritéria ukončí diktát nejnižších cen a postaví opět kvalitu do centra pozornosti," vysvětlil Marc Tarabella.

 

Více inovací

Poslanci prosadili zavedení zcela nového postupu, který posílí zavádění inovativnějších řešení při zadávání veřejných zakázek. "Inovační partnerství" umožní orgánům veřejné správy vypsat veřejnou soutěž, která by vyřešila specifický problém, aniž by předjímaly jeho řešení. Zadavatel a uchazeč o veřejnou zakázku by tak mohli společně přijít s inovativním řešením.

 

Méně administrativní zátěže a lepší přístup pro menší podniky

Výběrová řízení budou díky standardní jednotné zadávací dokumentaci, založené na vlastních prohlášeních, pro podniky jednodušší. Pouze vítěz bude muset dodat originály dokumentů. Toto opatření sníží dle odhadů Komise administrativní zátěž pro podniky o více než 80 %. Nová pravidla rovněž podporují rozdělení zakázek na části, což by usnadnilo přístup k tendrům malých a středních firem.

 

Přísnější pravidla pro subdodávky

Nová pravidla za účelem boje proti sociálnímu dumpingu, a aby bylo zajištěno dodržování pracovněprávních předpisů, zavedou pravidla týkající se subdodávek, jakož i přísnější pravidla týkající se "mimořádně nízkých" nabídek. Dodavatelé, kteří nedodržují pracovněprávní předpisy EU, budou moci být vyloučeni z účasti na veřejných zakázkách.

 

Žádný tlak na privatizaci veřejných služeb

Dohoda o nových unijních pravidlech o koncesích zdůrazňuje, že členské státy mohou svobodně rozhodnout, jakým způsobem by měla být veřejná díla či služby poskytovány - ať už prostřednictvím vlastních zdrojů či soukromými společnostmi. Nová směrnice nevyžaduje privatizaci veřejných podniků poskytujících služby veřejnosti, dodává text. Poslanci rovněž uznali zvláštní povahu vody jako veřejného statku a souhlasili proto s vyjmutím tohoto odvětví z oblasti působnosti nových pravidel.

 

Další postup

Směrnice vstoupí v platnost 20 dní po jejich zveřejnění v Úředním věstníku EU. Od tohoto data budou mít členské státy 24 měsíců na provedení nových pravidel do vnitrostátních právních předpisů. Přijaté texty budou dostupné zde (klikněte na 15.01.2014).

 

Postup: Řádný legislativní postup (spolurozhodování), dohoda v 1. čtení

 

Evropská komise spustila nový nástroj pro ověřování environmentálních technologií, který má zprostředkovat rychlé zavádění inovačních řešení do praxe. Další informace najdete ZDE.


 

 

Média:

EU chce zprůhlednit pravidla zadávání veřejných zakázek (EurActiv.cz, 15.1.2014)

 

15.01.2014 10:20

Zápach a metody jeho odstranění

Zápach je fenomén, o kterém se stále častěji hovoří a je mu věnováno více pozornosti, zejména v zemích západní Evropy. Našinec, který se vydá směrem na západ sice může  argumentovat proti uvedenému tvrzení tím, že vedle skoro každého stavení na venkově se vyskytují běžně hnojníky, které nikomu nevadí, ale asi není „smrad“ jak „smrad“. Zatímco „vůně“ venkova je tolerována, jiné druhy zápachu se stávají zdrojem právních sporů a politického boje… a společenská objednávka na řešení problému zápachu je tudíž na světě ...více ZDE.

 

15.01.2014 10:19

ČAOH: Itálie má volnou cestu ke smysluplnému a levnějšímu způsobu energetického využívání odpadů

Evropská komise schválila Itálii národní předpis, který umožňuje širší využití paliv z odpadů v již existujících energetických zdrojích, jako jsou elektrárny, teplárny, cementárny apod. Předpis umožňuje vyjmout některé komodity z odpadového režimu v případě, že jsou splněny předem definované environmentální a kvalitativní podmínky. Cílem předpisu je zefektivnit výrobu a využití paliv z odpadu, a to při zachování důrazu na jeho předchozí třídění a zpracování využitelných složek. Podle České asociace odpadového hospodářství neexistuje objektivní důvod, proč by takový předpis nemohl platit i v českých podmínkách. více ZDE

 

15.01.2014 08:34

Technologická agentura ČR připravuje první výzvu v programu DELTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) zveřejnila informaci, že aktuálně připravuje první veřejnou soutěž programu pro podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji DELTA. Pro kvalitní nastavení první veřejné soutěže programu DELTA by TA ČR velmi uvítala základní informace o potenciálních projektech. Souhrnné informace (viz níže) o zamýšlených projektech v rozsahu cca 1 normostrana je možné zasílat do 27. 1. 2014 na emailovou adresu delta@tacr.cz. TA ČR dále sděluje, že je možné zaslat předběžné návrhy projektů bez jakéhokoliv teritoriálního omezení (tedy i projekty s partnery z EU/EHP). TA ČR následně zašle potenciálním uchazečům vyjádření, zda jsou zamýšlené náměty projektů v souladu s intencemi programu DELTA. Základní informace o programu lze nalézt na webových stránkách TA ČR ZDE.

 

Důležité upozornění:

Pro účastníky projektů aplikovaného výzkumu, které jsou připravovány a nebo již byly podpořeny Technologickou agenturou ČR nabízí CEMC ověření environmentálních technologií (technologií i s významným přínosem pro životní prostředí) metodikou Environmental Technology Verification. Prostřednictvím tohoto ověření bude možné technologii zařadit do databáze inovativních technologií spravované Evropskou komisí. S důvěrou se obraťte na inspekční orgán č. 4055 CEMC ETVCZ, který je akreditován pro oblast „Materiály, odpady a zdroje“, více ZDE

 

Základní parametry zamýšlených projektů:

 • název a cíl projektu - specifikujte zde i tematické zaměření, hlavní výstupy;
 • s jakým zahraničním partnerem je projekt připravován - organizace (typ organizace, případně její název), stát;
 • jak je/bude zajištěno financování na straně zahraničního partnera (v programu DELTA budou doporučeny k podpoře pouze ty projekty, které jsou či budou zároveň podpořeny v zemi zahraničního partnera);
 • jak budou řešena práva k duševnímu vlastnictví získanému v rámci řešení projektu (jaký bude podíl na vlastnictví, jak bude vztah smluvně ošetřen);
 • plánovaní účastníci řešící projekt na české straně (typ organizace - podnik/výzkumná organizace);
 • hrubý odhad nákladů projektu;
 • kontaktní údaje zodpovědné osoby řešitele.

 

V programu DELTA mohou být podporovány pouze projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků (kategorizace dle rejstříku informací o výsledcích):
 

P – Patent

Z – poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno

F – výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor

G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek

N – certifikovaná metodika, léčebný postup, památkový postup, specializovaná mapa s odborným obsahem

R – software

 

 

Zdroj: Technologická agentura ČR

 

 

 

 

15.01.2014 08:25

Evropský byznys odmítá jednostranný závazek EU na redukci CO2 o 40 % do 2030

Evropský byznys uznává, že je v Evropě naléhavě potřebná zásadní přeorientace energetické a klimatické politiky. Evropa by se však měla poučit z minulých chyb, pokud chce účinně čelit současným výzvám.

Evropská komise, která se v nejbližších dnech chystá zveřejnit svou vizi energetické a klimatické politiky 2030, evidentně riskuje, že se opakovaně dopustí chyby, pokud přijme do roku 2030 jednostranné ambiciózní klimatické cíle, které nejsou v souladu s jejím technologickým potenciálem a konkurenceschopností evropských podniků. Dokud se ostatní průmyslové regiony nezaváží ke stejnému úsilí, nebudou zajištěny rovné podmínky pro všechny. Navíc EU se podílí na emisích skleníkových plynů jen z 10 %, takže takovýto jednostranný závazek nebude v boji proti globálním klimatickým změnám účinný.

Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE zaslala předsedovi Evropské komise José M. Barrosovi dopis, ve kterém volá po konzistenci a komplementaritě iniciativ na podporu průmyslové konkurenceschopnosti a revizi rámce pro energetiku a klima do roku 2030.
 
Také zaměstnavatelské a průmyslové svazy střední a východní Evropy – České republiky, Chorvatska, Maďarska, Slovenska, Slovinska a Rakouska - vyjádřily v rámci společné pracovní platformy, tzv. CEE-iniciativy, svůj zásadně odmítavý postoj k jednostrannému závazku na snížení emisí CO2 o 40 % do roku 2030 ve svém dopise adresovaném komisaři pro energetiku Güntheru Oettingerovi a dalším komisařům.

 

Dokumenty ke stažení:
Dopis BUSINESSEUROPE předsedovi Evropské komise (AJ)
Dopis CEE iniciativy komisaři pro energetiku (AJ)

 

Čtěte také:

HN: Brusel zvažuje, že zruší závazné cíle pro obnovitelné zdroje energie


 

Zdroj: SPČR

14.01.2014 21:35

Plastový odpad: Evropský parlament bije na poplach

Nejnebezpečnější plasty a některé typy plastových tašek by měly být do roku 2020 zakázány. Europoslanci tak uvedli ve svém úterním usnesení ke strategii EU pro snížení množství plastového odpadu v životním prostředí. EU by podle nich měla rovněž zavést závazné cíle pro recyklaci plastového odpadu. Poslanci navrhují, aby unijní legislativa stanovila konkrétní závazné cíle pro sběr a třídění až 80 % plastového odpadu. Parlament dále vyzývá Evropskou komisi, aby v roce 2014 představila návrhy na postupné zavedení zákazu skládkování recyklovatelného a využitelného materiálu do roku 2020 a odrazení od spalování tohoto odpadu. K energetickému využití plastového odpadu by mělo podle poslanců docházet pouze v případech, kdy byly vyčerpány všechny ostatní možnosti. Více ZDE

 

 

14.01.2014 13:30

Moravskoslezský kraj podpoří nízkoemisní dopravu na CNG

Hejtman Miroslav Novák za Moravskoslezský kraj a generální ředitel Jan Světlík za společnost VÍTKOVICE, a. s. ze skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP včera podepsali memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje nízkoemisních druhů dopravy. Obě strany k dohodě vedla snaha podpořit využití environmentálně šetrného paliva – stlačeného zemního plynu (CNG) – ve veřejné i soukromé dopravě, a snížit tak tvorbu látek znečišťujících ovzduší. Více ZDE

14.01.2014 10:14

HN: Brusel zvažuje, že zruší závazné cíle pro obnovitelné zdroje energie

Evropská komise se v otázce výroby energie pomalu přiklání na stranu těžkého průmyslu. Deset dní před vydáním klíčového dokumentu evropští komisaři zvažují, že nezavedou pro členské státy závazné cíle, jakou měrou se mají obnovitelné zdroje podílet na energetickém mixu. Namísto toho by měl zůstat pouze cíl ohledně snižování emisí oxidu uhličitého. V důsledku by tak měly klesnout ceny elektřiny pro koncové uživatele. Energetika bude jedním z nejostřeji sledovaných pasáží dokumentů, v nichž chce Evropská komise 22. ledna představit své plány na zvýšení evropské konkurenceschopnosti. Proti závaznému cíli ohledně využívání obnovitelných zdrojů se staví i výrobci elektřiny. Podle nich současný takřka nefunkční systém emisních povolenek a masivní podpory zelené energie omezují manévrovací prostor k dosažení druhého závazku EU v oblasti ekologie - tedy snižování emisí oxidu uhličitého. Nevyplatí se tak například provoz relativně čistých plynových elektráren a nejistý je i osud jádra. Odhaduje se, že Evropská komise bude požadovat, aby členské státy snížily do roku 2030 objem oxidu uhličitého vypouštěného do ovzduší o 40 procent v porovnání s rokem 1990. 

 

V dnešních HN se dočtete také: E.ON může platit 150 milionů, které nenaúčtoval výrobcům elektřiny, více ZDE

 

Zdroj: HN (článek na iHNED.cz ZDE)

14.01.2014 09:45

EK zveřejnila výzvu na vypracování studie hodnotící dopady nařízení REACH na inovace, konkurenceschopnost a MSP

Generální ředitelství pro podniky a průmysl vyhlásilo veřejnou zakázku týkající se vypracování studie monitorující dopady nařízení REACH na inovace, konkurenceschopnost a malé a střední podniky. Zastřešujícím cílem studie bude vyhodnotit změny v provozních podmínkách a struktuře chemického průmyslu a navazujících odvětví od zavedení nařízení REACH se zaměřením na období 2010-2013. Uzávěrka pro zasílání nabídek je 14. února 2014. Více informací o zakázce ZDE.


Dokumenty ke stažení:
Tender specifications
Draft contract
Invitation

 

Zdroj: CEBRE

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

Připomínkové řízení

Vláda - 6.12. 2017

 • Návrh vyhlášky o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a o náležitostech rozhodnutí, opatření obecné povahy, souhlasů, vyjádření a závazných stanovisek vydávaných vodoprávním úřadem (T: 27.12.2017), více ZDE
 • Návrh vyhlášky pro nakládání s těžebním odpadem (T: 29.12.2017), více ZDE

 • Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2018, tříletý plán a dlouhodobý plán

Novinky - prosinec 2017

Senát - xx.xx. 2017

 •  
 •  

EU - veřejné konzultace

PSP ČR - xx.xx. 2017

 •  

EU - novinky ve věstníku EU

 • Rozhodnutí Komise (EU) 2017/2285 ze dne 6. prosince 2017 o změně příručky pro uživatele, která stanoví kroky nutné k účasti v systému EMAS podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (oznámeno pod číslem C(2017) 8072)
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2117 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro výrobu velkého množství organických chemických látek (oznámeno pod číslem C(2017) 7469)
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2102 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1984 ze dne 24. října 2017, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech stanovují referenční hodnoty na období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 pro každého výrobce nebo dovozce, který podle uvedeného nařízení oznámil, že od 1. ledna 2015 zákonně uvedl na trh částečně fluorované uhlovodíky
 • Přijetí rozhodnutí Komise o oznámení předloženém Českou republikou o upraveném přechodném národním plánu podle čl. 32 odst. 6 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích
 • Nařízení Komise (EU) 2017/1941 ze dne 24. října 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o ekoznačce EU

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 8.11. Příjem žádostí o dotace na tříděný odpad a proti znečištění vody se prodlužuje! VÍCE
 • 2.11. Podnikům se nabízí nová možnost dotací na energetické úspory, VÍCE
 • 1.11. 100 milionů korun půjde pro obce na ekologická auta, VÍCE
 • 31.10. Na likvidaci starých hydrogeologických vrtů půjde 20 milionů, VÍCE
 • 27.10. Odstartovala pilotní výzva na inovativní finanční nástroje, VÍCE
 • 14.10. MŽP vyhlásilo nové dotace na domovní čističky odpadních vod, VÍCE

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE

Dotační programy:

 • Operační program Životní prostředí (OPŽP) - ZDE
 • Národní program Životní prostředí (NPŽP) - ZDE
 • Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie (Program Efekt) - ZDE
 • Zvýhodněný úvěr v programu Energ - ZDE

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)- ZDE
 • Program Dešťovka - ZDE

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE