Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Tématem květnového čísla je energetické využívání odpadů. V čísle najdete například příspěvek, který se věnuje roli energetického využití odpadů po roce 2024, nebo na téma spalovny nemocničního odpadu a dále rozhovor s ředitelem ČIŽP Erikem Geussem. Další tématem je textil a odpad. Další podrobnosti - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Červen    
14.-15.6. Odpady a obce 2017
15.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (1. termín)
20.6. Přelomové legislativní změny v odpadovém hospodářství v roce 2017 a jejich vliv na praxi
Opakování: 21.6.2017
21.6. OPŽP 2014-2020 PRO PORADENSKÉ SPOLEČNOSTI
22.6. NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (2. termín)
26.6. Fakta o vodě (PSP ČR)
30.06. Dotace na domovní ČOV a úskalí při jejich získávání
Červenec    
25.7. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů do ISPOP
Opakování: 26.7., 27.7., 22.8., 23.8.
28.7. Objekty na stokových sítích
Srpen    
25.8. Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Září    
12.9. Legislativa ochrany ovzduší v roce 2017
Opakování: 13.9.2017
5.9. Nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení
Opakování: 6.9.
7.9. Dvojseminář "Postup vyhodnocení POH obce ve dvou jednoduchých krocích a realizace POH obce v praxi" a "Aktuální otázky přípravy a realizace projektů rozvoje OH obcí s podporou z Operačního programu životní prostředí (OPŽP)"
12.9. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 13.9.
14.9. Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce – praktické návody k úspěchu v zapojení veřejnosti
19.9.

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA

20.9. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
17.-19.9.

Konference Pitná voda 2017

20.-22.9. 12. bienální konference a výstava VODA 2017
22.9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Říjen    
10.10.

SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - Praha

10.-12.10.

22. konference Zdraví a životní prostředí

12.-13.10.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ - 4. ročník národní konference

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
Listopad    
7.11.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

14.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 15.11.
14.11. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ -

HRADEC KRÁLOVÉ

21.11.

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

Prosinec    
7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

13.03.2013 12:46

Osud emisních povolenek s otazníkem. Polsko nesouhlasí s reformou.

Pokud se Česko rozhodne vystoupit proti plánům Evropské komise na reformu systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), bude mít řadu spojenců. Proti návrhu, který zahrnuje například odebrání části povolenek z trhu, zpřísnění cílů pro snižování emisí nebo rychlejší omezování limitů pro jednotlivé podniky či rozšíření systému na další odvětví, je například Polsko, informuje dnes E15.cz. Myšlenka Evropské komise se nezamlouvá ani jinak ekologicky zaměřenému Finsku. Jejich argumentaci jako by tvořili zástupci českého průmyslu. Shodně tvrdí, že navržená reforma systém EU ETS nezachrání.

 

Zdroj: E15.cz

 Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/polsko-je-proti-reforme-emisnich-povolenek-965089#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/polsko-je-proti-reforme-emisnich-povolenek-965089#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylinkVíce na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/polsko-je-proti-reforme-emisnich-povolenek-965089#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

13.03.2013 11:20

Veřejná konzultace k dalším 10 látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC)

ECHA publikovala 10 nových návrhů chemických látek, k jejich identifikaci jako látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC). Několik návrhů v této konzultaci se zakládá na více než jedné vlastnosti vzbuzující mimořádné obavy (SVHC). Poprvé jsou mezi ně navrhovány látky, které mají být takto identifikovány na základě své toxicity pro specifické cílové orgány po opakované expozici. Konzultace potrvá 45 dní a skončí ke dni 18. dubna 2013. Více ZDE.

 

13.03.2013 11:07

ČSSD chce prolomit těžební limity, které nyní chrání Horní Jiřetín

Vedení Ústeckého kraje tvořené komunisty a ČSSD je pro pokračování těžby hnědého uhlí za limity. Důvodem je zachování stovek pracovních míst. Podmínkou pro těžbu za limity je podle hejtmana Oldřicha Bubeníčka dohoda těžařů s dotčenými obcemi a občany na odškodnění.

"K této otázce znějí z ČSSD od roku 2006 protichůdná vyjádření. Chceme, aby se k tomu ČSSD postavila čelem," řekl včera člen krajského výkonného výboru Lubomír Holý.

Podle krajského předsedy Radka Scherfera jsou limity pro ČSSD v regionu prioritou, protože na nich závisí vývoj nezaměstnanosti. Podle krajských sociálních demokratů případné neprolomení by vedlo k dalšímu masivnímu propouštění.

„Váží se na to další věci, například sociální nebo vývoj kriminality," uvedl Scherfer.

Dodal, že jasné ano, nebo ne neočekávají tento týden na ostravském sjezdu strany, ale chtějí téma otevřít a vyřešit tak, aby šla ČSSD s jasným názorem do voleb. Ten by podle něj měla hájit i v případných koaličních vyjednáváních.

 

Zdroj: mojeenergie.cz

 

 

 

12.03.2013 14:34

Vize EK pro rok 2030: snížení emisí o 40 %, podíl OZE 30 %

Evropská unie by měla do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 40 procent oproti úrovni z roku 1990. Podíl obnovitelné energie by měl ve stejném období stoupnout na 30 procent, stejně tak i energetická účinnost a to o pětinu. Nové cíle by měly navázat na dosavadní závazky EU k roku 2020. Informaci přinesl  server českénovinky.cz s odkazem na agenturu Reuters. Agentura Reuters to tvrdí na základě dosud nezveřejněném návrhu cílů v oblasti klimatu a energetické politiky. Dokument, k němuž se dostala agentura Reuters, by měl být zveřejněn v březnu. Připomínky k němu bude EK od zúčastněných stran přijímat do června. Ochránci životního prostředí chtějí, aby EU stanovila ambiciózní závazky ve všech třech oblastech, tedy ohledně emisí, energetické účinnosti i obnovitelné energie. Podle některých hlasů z průmyslového sektoru by ale stačil jen závazek na snížení emisí.

 

Zdroj: Českénovinky.cz

 

12.03.2013 13:21

Aktuální informace ze světa vodního hospodářství

Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE, která se uskuteční od 21. do 23. května v Praze, opět přinese novinky, připomene kvalitní a osvědčené produkty a naznačí trendy, které budou v blízké budoucnosti obor vodního hospodářství směrovat. Nabídku vystavovatelů doplní doprovodný program výstavy a odborná poradenská centra. Doprovodný program veletrhu představí jak tradiční problematiku financování protipovodňových opatření nebo dopady nové legislativy na obor vodního hospodářství, tak se zaměří i na hlavní témata výstavy tj.“ hospodaření s vodou“ a „inovace ve vodním hospodářství“. Více ZDE.

 

12.03.2013 08:13

SFŽP vyhlásil výzvu pro PO2 a PO4. Podporovány jsou rychloobrátkové projekty typu pořízení stroje, zařízení nebo technologie.

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR připravily s ohledem na poslední rok řádného programového období Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a nutnosti maximalizovat alokování prostředků výzvu na projekty, které jsou ve vysokém stupni projektové připravenosti. Svým charakterem se jedná o rychloobrátkové projekty typu pořízení stroje, zařízení nebo technologie v rámci Prioritní osy 2 a Prioritní osy 4, kde se předpokládá ukončení realizace projektu do konce roku 2013. Žádosti o podporu jsou přijímány od 14. března 2013 do 12. dubna 2013.

 

Žadatel není povinen k žádosti předkládat:

Prioritní osa 2 - Dotace pro zlepšování kvality ovzduší:

- Projektovou dokumentaci,
- Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí,
- Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)- v případě stavebních investic, na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, dále stavební povolení.

 

Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 2 a 4 jsou přijímány od 14. března 2013 do 12. dubna 2013. Výzva se vztahuje pouze na individuální projekty. Celkové náklady projektu do 50 mil. eur včetně DPH.

 

Prioritní osa 4 - Dotace pro odpadové hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží:

- Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí jako povinné přílohy žádosti. Stanovisko bude předloženo dodatečně v průběhu hodnocení žádostí.

Výzva se vztahuje pouze na individuální projekty dodávek vybavení bez stavebních prací.

 

Upozornění pro žadatele - informace k čl. 7, bodu 3 směrnice MŽP č. 12/2012

Žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na realizaci projektu před akceptací žádosti, a to bez souhlasu Řídicího orgánu OPŽP.

V roce 2013 se předpokládá vyhlášení dalších výzev v rámci Prioritní osy 2 a Prioritní osy 4, které budou zaměřeny na projekty s předpokládanou realizací, a tedy i čerpáním dotačních prostředků z OPŽP, až po roce 2013. Výzvy budou vyhlašovány s ohledem na zbývající finanční prostředky z aktuálních výzev.

 

Podporované projekty:

 

Prioritní osa 2:

 • 2.1.1. - Snížení imisní zátěţe ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřenéna:

 1. pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje o jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné zlepšení energetických vlastností obálky budov (např. náhrada stávajícího uhelného kotle za nový s nízkoemisními parametry).
 • 2.1.3. - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

 1. výsadbu a regeneraci izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů,
 2. pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti (např. samosběrné nebo kropicí vozy),
 3. pořízení dalších technických zařízení ke snižování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).
 • Oblast podpory 2.2 – Omezování emisí

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

 1. c) záměnu technologií a technická opatření na zdrojích vedoucí k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší (např.: přechod na vodou ředitelné barvy, laky a lepidla, instalace katalytických či termooxidačních jednotek, instalace biofiltrů, instalace fotooxidačních jednotek),
 2. d) technická opatření na zdrojích vedoucí k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší.

 

Prioritní osa 4:

 • systémy pro separaci a svoz biologicky rozložitelných odpadů (BRO) z nezemědělské činnosti. Biologicky rozložitelné komunální odpady (zahrnuje následující katalogová čísla: 20 01 01, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, 20 03 07) musí tvořit minimálně 40% kapacity systému pro separaci a svoz,
 • systémy pro separaci a svoz plastů, papíru, skla, kovů, textilu a nápojových kartonů. Komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu (zahrnuje následující katalogová čísla: papír a lepenka 15 01 01, 20 01 01; plasty 15 01 02, 20 01 39; sklo 15 01 07, 20 01 02; nápojové kartony (vícevrstevné obaly) 15 01 01, 15 01 05; textil 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11, kovy 15 01 04, 20 01 40 a objemný odpad 20 03 07) musí tvořit minimálně 40 % kapacity systému pro separaci a svoz. U projektů separace kovů musí být zajištěna prokazatelná spolupráce žadatele s obcí na umístění nádob v rámci „separačních hnízd“ systému nakládání s komunálním odpadem v obci. Maximální objem jedné nádoby na separaci kovů činí 3,5 m3, nádoba musí být uzavřená a zabezpečená,
 • vybavení kompostárny, kde podíl zpracovávaných BRKO1 tvoří min. 40 % vstupu do zařízení, a které zahrnují další systémové prvky svozu a třídění BRO z nezemědělské činnosti, nebo doplňují již existující systém svozu a/nebo třídění. Vzhledem k plánované úpravě legislativy nebudou v rámci této výzvy dále podporovány zařízení typu komunitní kompostárny, ale pouze zařízení provozovaná v souladu s § 14 odst. 1 zákona a malá zařízení provozovaná dle § 33b odst. (1), písm. b) zákona o odpadech. Žadatel prokáže udržitelnost celého systému, zejména s ohledem na uplatnitelnost výstupů ze zřízení - kompostů. Komposty budou zařazeny podle přílohy 6 vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (dále jen vyhláška), jako výstupy 1. nebo 2. skupiny, třídy I a II a budou splňovat kritéria stanovená prováděcími právními předpisy zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd(zákon o hnojivech), (pro skupinu 1), nebo kritéria stanovená v příloze 5 vyhlášky pro výše uvedené třídy (skupina 2, třída I a II). U projektů kompostáren předloží žadatel k žádosti potvrzení budoucích odběratelů na minimálně 50 % vyrobeného kompostu, ve kterém bude uvedeno plánované využití kompostu (využití na zemědělskou půdu, k zakládání a údržbě městské zeleně nebo k rekultivaci jiných území než skládek),
 • vybavení (bez stavebních prací a úprav) sběrných dvorů s navýšením kapacity. Do hodnocení projektu budou započítáni trvale žijící obyvatelé, kteří mají možnost využít služby sběrného dvora, a kteří jsou zároveň z obcí vzdálených maximálně 15 km,

 

 

Dokumenty ke stažení:

XLV. výzva - text výzvy [ pdf, 197.2 KB ]

XLV. výzva - Hodnoticí kriteria [ pdf, 334.1 KB ]

Metodický pokyn k podoblasti podpory 2.2 d - XLV. výzva [ pdf, 249.6 KB ]

12.03.2013 07:12

REACH: Rozhodnutí o vyhodnocení dokumentace nově na stránkách ECHA

ECHA rozhodla zveřejnit na svých internetových stránkách nedůvěrné verze všech rozhodnutí o vyhodnocení dokumentací pocházejících z kontroly správnosti registrační dokumentace a posouzení návrhů dalších testů. K dispozici jsou i vyhledávácí funkce, které pomohou uživatelům najít konkrétní rozhodnutí o vyhodnocení dokumentace. Rozhodnutí lze vyhledávat podle hodnotícího procesu, čísla rozhodnutí, data vydání, případně může být vyhledávání založeno na názvu látky, ES nebo CAS čísle, pokud jsou tyto údaje veřejné. Více ZDE.

 

Další novinka: Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 11 látek s termínem do 19. dubna.


 

 

12.03.2013 07:05

Jak podat opravné hlášení do ISPOP?

Vrátí-li ověřovatel podané hlášení k opravě – k doplnění (stav hlášení „Vráceno k doplnění/doplněno“) nebo ohlašovatel chce sám podat opravné hlášení, je třeba celé hlášení se správnými údaji podat jako hlášení „Doplněné“ s uvedením Evidenčního čísla prvního „Řádného“ hlášení za totožný předmět hlášení.

POZOR! - výjimkou je oprava údajů identifikující ohlašovací jednotku tzv.“Předmět hlášení“ u F_ODP_PROD - viz „Upozornění“ níže. Po výběru „Doplněné hlášení“ v úvodu formuláře se objeví povinné pole pro zadání Evidenčního čísla řádného (prvního) hlášení, ke kterému se doplněné (opravné) hlášení vztahuje. Vyplnění správného Evidenčního čísla hlášení (ve tvaru XXXXXX) v doplněném hlášení je třeba věnovat zvýšenou pozornost, v případě uvedení chybného evidenčního čísla nedojde ke spárování s řádným hlášením, a nebude tak systémem zpracováno.

Upozornění: K rozlišení, zda se jedná o hlášení za různé provozovny jednoho subjektu slouží tzv. „Předmět hlášení“, který je složen v případě F_ODP_PROD z následujících údajů: ohlašovaný rok / / IČZÚJ v místě provozovny - tedy vzniku odpadu / číslo provozovny. Na základě těchto údajů automatická kontrola (validace) vyhodnotí, zda se jedná o Řádné (první) nebo Doplněné (druhé a další) hlášení za danou provozovnu.

V případě, že chce ohlašovatel podat opravné hlášení, ve kterém byla provedena změna v údajích o provozovně - jiné IČZÚJ (příp. také jiný kód ORP), než bylo uvedeno v Řádném (prvním) hlášení, není „Předmět hlášení“ totožný s prvním hlášením a druhé (opravné) hlášení je nutno podat jako Řádné, nikoli jako Doplněné.

Doporučujeme tuto skutečnost stručně uvést v poli „Poznámky“ na prvním listě hlášení.

 

Zdroj: CENIA

11.03.2013 14:22

EurActiv.cz: Zelená energetika potřebuje stabilní a transparentní prostředí, shodují se experti

Na evropské úrovni se má v příštích měsících rozhodovat o budoucnosti evropské energetiky. Aktuální otázkou je osud obchodování s emisními povolenkami, hovoří se již také o klimatických cílech pro rok 2030. Podle výrobců energie a analytiků by neměla politická rozhodnutí ohrožovat stabilitu a přehlednost prostředí, ve kterém se investoři pohybují. Evropský parlament se dnes (11. března) odpoledne bude během svého plenárního zasedání zabývat mimo jiné energetickou cestovní mapou do roku 2050. Více čtěte na EurActiv.cz ZDE.

 

Zdroj: EurActiv.cz

11.03.2013 13:03

Pozor vychází vyhláška č. 63/2013 Sb. která novelizuje prováděcí vyhlášku stavebního zákona a současně ruší vyhlášku 526/2006 Sb.

Ve sbírce předpisů vychází vyhláška č. 63/2013 Sb. Vyhláška novelizuje vyhlášku č. 503/2006 Sb., která je jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, v nezbytné míře a podrobnosti rozpracovává a rozvádí úpravu, která je obsažena ve stavebním zákoně a má vazbu na územní rozhodování. Vyhláška je platná dnem vyhlášení a zároveň zrušuje vyhlášku č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Více ZDE.

 

11.03.2013 09:49

BUSINESSEUROPE požaduje větší koordinaci evropské environmentální a energetické politiky

Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE vyjádřila ve své odpovědi na veřejnou konzultaci týkající se změn v systému EU pro obchodování s emisními povolenkami (ETS) nespokojenost s celkovou koordinací politik v oblasti energetiky, průmyslu a změn klimatu. Co se týče systému ETS, vidí návrhy na změny jako krátkodobé a podkopávající právní předvídatelnost, což by dále zhoršilo globální konkurenceschopnost Evropy. Stejně tak všechny možnosti navrhované ve Zprávě o stavu evropského trhu s uhlíkem v roce 2012 podle BUSINESSEUROPE nepředstavují komplexní řešení, které by stimulovalo dlouhodobý růst a investice v Evropě. Poziční dokument BUSINESSEUROPE najdete zde .

 

Zdroj: CEBRE

11.03.2013 07:43

Bez břidlicového plynu hrozí Evropě odchod velkých průmyslových podniků, tvrdí šéf rakouského koncernu OMV

Evropská unie by měla zaujmout společné stanovisko k těžbě břidlicového plynu. Pokud se bude chtít obejít bez něj, hrozí Evropě odchod velkých průmyslových podniků za levnější energií. V rozhovoru pro Financial Times to tvrdí šéf rakouského koncernu OMV Gerhard Roiss. Zatímco ve Spojených státech zažívá těžba břidlicového plynu velký boom, což zlevňuje cenu energií pro americký průmysl, Evropa se k využití nové technologie zatím staví zdrženlivě. "Lidé si neuvědomují, že kvůli poklesu investic mohou přijít o místa. Odliv průmyslu do ciziny zatím nemusí být vidět, až se to stane, tak bude pozdě. Musíme myslet na to, že evropská ekonomika soutěží s Čínou, Asií a USA. Jde o víc než o emise CO2. Potřebujeme širší pohled. Jenže politici v Evropě uvažují jen krátkodobě a populisticky," tvrdí šéf OMV. Více čtěte na E15.cz ZDE.

 

Zdroj: E15.cz

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Návrh vyhlášky o oc hraně zemědělské půdy před erozí, VÍCE (T: 27.6.2017)
 • Novela vyhlášky o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů, VÍCE (T: 14.6.2017)

 

Novinky - červen 2017

 •  

Vláda - 21.6. 2017

 • Zpráva o hospodaření Státního fondu životní prostředí ČR za rok 2016  
 • Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/10 „Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu přírody a krajiny“  
 • Informace o finančních prostředcích na dokončení likvidace ekologické zátěže laguny OSTRAMO
 • Informace Ministerstva zemědělství o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/01 "Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací

Senát - 31.5. 2017 (7. schůze)

 • Stavební zákon

PSP ČR - 16.5. 2017 (57. schůze)

 • Vodní zákon
 • EIA
 • Ovzduší (PHM)
 • Prařížská dohoda - ratifikace

EU - veřejné konzultace

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest - Additional projects in oil and smart grids (T: 26.6.2017)

 • Consultation on the list of proposed Projects of Common Interest in energy infrastructure (T: 26.6.2017)

 • Hodnocení Evropského celního seznamu chemických látek (ECICS) (T: 6.6.2017)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1015 ze dne 15. června 2017 o emisích skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES, na rok 2014 pro každý členský stát
 • 6x Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV (REACH)
 • Nařízení Komise (EU) 2017/999 ze dne 13. června 2017, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 19.6.: Nové dotace pro firmy a bytové domy na fotovoltaiku a tepelná čerpadla, VÍCE
 • 16.6.: MŽP vyhlásilo nové dotace proti smogu a suchu, VÍCE
 • 15.6.: Startují čtyři nové dotační výzvy z OPŽP, VÍCE
 • 10.5.: Na zavádění nízkoemisních zón půjde 110 milionů korun, VÍCE
 • 28.4.: Startuje dotační program pro občany Dešťovka, VÍCE
 • 28.4.: SFŽP Aktualizoval pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014+, VÍCE
 • 21.4.: SFŽP nabízí asistenční služby k monitorovacímu systému, VÍCE
 • 4.4. Startují nové výzvy z OPŽP na odpady, protipovodňová opatření a energetické úspory, VÍCE
 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE
 • 10.3.: Nové dotace: Dalších 100 milionů půjde obcím a krajům na likvidaci akutních ekologických zátěží, VÍCE
 • 8.3.: MŽP vyhlásilo dotace na ochranu biodiverzity a rozšíření sítě pozemkových spolků, VÍCE
 • 6.3.: Nové dotace: Téměř 400 milionů korun půjde na sanaci ekologických zátěží, VÍCE
 • 13.2.: MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem nebo smogem, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, VÍCE (T: 31.1.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 31.8.2018)
 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • SFŽP: Inovativní a demonstrační projekty, VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE