Více času na podstatné

REKLAMA

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Omezení importu pevných odpadů do Číny pomůže nastartovat oběhové hospodářství v Evropě. Sledujete-li aktuální diskuze odpadového hospodářství, tak jste toto tvrzení určitě slyšeli. Souhlasíte s ním? Může čínský zákaz importu nastartovat tak potřebné investice do zpracovatelských kapacit nebo Evropa potřebuje ještě jiný impulz? Odpovědi na tyto otázky najdete v aktuálním čísle. Anotaci čtěte ZDE

 

 

Přehled obsahu:

 • Když dělají dva totéž, není to totéž
 • Nakládání s BRKO je smysluplné pokud je kvalitně zpracován a využit v zemědělství
 • V oblasti předcházení vzniku odpadů jsme zas o krok dál
 • V čem se můžeme poučit od Izraele?
 • Lithium v Krušných horách – jak dále?
 • Výskyt antibiotické rezistence na čistírně odpadních vod
 • Dopady novely stavebního zákona
 • Nakládání s čistírenskými kaly
 • SEDITANK – automatický systém pro přípravu materiálu před anaerobní fermentací
 • Jak omezit množství odpadů? Klíčová je prevence!
 • Proces autorizace podle nařízení REACH
 • Legislativní a dotační souhrn

 

PŘEDPLATNÉ / CENÍK INZERCE

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 

 

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
20.11. Konference Povinnosti v podnikové ekologii
21.11. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA
22.11. PODNIKOVÁ EKOLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY - Základní přehled povinností v oblasti OŽP pro podnikatelské subjekty
23.11. Celostátní seminář Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO
24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

29.11. Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024
30.11. semiář Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce
30.11.-1.12. EKOinovační fórum
Prosinec    
4.12. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
Opakování: 06.12., 3.1.2018, 4.1.2018
4.12. SEPNO = systém evidence přepravy nebezpečných odpadů a elektronické ohlašování přepravy do ISPOP
Opakování: 5.12.2017, 6.12.2017, 18.12.2017, 19.12.2017, 8.1.2018
5.12.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 2. TERMÍN

6.12. SKLAD Odpadů 8 - ukončení roku a převod do EVI 8
7.12. seminář Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství obce a jeho využití pro řízení OH obce
7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

7.12. INTERNÍ AUDITOR EMS - PRO POKROČILÉ - HRADEC KRÁLOVÉ
7.12. 27. Emission Trading
7.12. INTERNÍ AUDITOR EMS - pro pokročilé
11.12. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
Opakování: 12.12., 15.1., 17.1., 19.1.
11.12. AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA OCHRANY OVZDUŠÍ - vyhláška č. 415/2012 Sb.
12.12. NOVINKY V OBLASTI BOZP s výhledem na rok 2018 - Hradec Králové
13.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
Opakování: 14.12.2017, 16.1.2018, 17.1.2018
15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018
18.12. iKURZ: Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
19.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do ISPOP za rok 2017 z programu EVI 8
Opakování: 20.12.2017, 3.1.2018, 4.1.2018, 9.1.2018, 10.1.2018, 11.1.2018, 23.1.2018, 24.1.2018, 25.1.2018
Leden
4.1. VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 3. TERMÍN
9.1.

Napříč ohlašováním v roce 2018: ISPOP a SEPNO

10.1. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA 2. TERMÍN
11.1.

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI (OVZDUŠÍ A ODPADY) V ROCE 2018 - PRAHA

11.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Hradec Králové
16.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Brno
23.1.-24.5. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG - Hradec Králové
23.1.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA 2. TERMÍN

Únor    
1.2. Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda
Opakování: 6.2., 7.2., 13.2., 15.2., 20.2., 21.2., 28.2. a 1.3.
20.2. Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
Březen    
6.3. Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2017 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
8.3.

ODPAD ZDROJEM 2018

16.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
16.3. iKURZ: Práce s programem Ovzduší v ohlašovací agendě za rok 2017 do ISPOP
Duben    
19.-20.4. RECYYLING 2018

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

  

 

Novinky

20.08.2013 09:03

Středočeši budou moci žádat o dotaci na výměnu kotlů od 2. září

Středočeši budou moct čerpat čtyřicetimilionovou dotaci na výměnu starých kotlů za nové ekologické. Dohodu podepíše tento čtvrtek ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský s hejtmanem Středočeského kraje Josefem Řihákem. Příjem žádostí bude podle kraje zahájen 2. září. Dotace má přispět ke zlepšení kvality ovzduší. MŽP stanoví pro dotaci pravděpodobně stejné podmínky jako u předchozích programů v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, bližší informace poskytne ministerstvo ale až ve čtvrtek. Na financování se stejnou měrou podílí ministerstvo životního prostředí a Středočeský kraj, informoval ČTK mluvčí ministerstva Matyáš Vitík.
 

Info ze Středočeského kraje:

Příjem žádostí bude zahájen 2. září 2013 v 9 hodin. Potřebné materiály pro žadatele o podporu výměny kotlů včetně formuláře žádosti budou zveřejněny v den vyhlášení výzvy na internetových stránkách Středočeského kraje, Ministerstva životního prostředí ( http://www.mzp.cz/) a Státního fondu životního prostředí ( http://www.sfzp.cz/).

Případné dotazy zodpoví pracovnice Středočeského kraje Ing. Marie Stáňová, tel.: 257 280 837, e-mail: stanova@kr-s.cz nebo Bc. Aneta Hamzová, tel.: 257 280 363, e-mail: hamzova@kr-s.cz . Kontakt na pracovnici Státního fondu životního prostředí bude upřesněn 2. září 2013.

Žádosti o dotaci se budou podávat osobně v zalepené obálce označené v souladu s podmínkami vyhlášení výzvy v jednom podepsaném originále v českém jazyce na podacím místě pro příjem žádostí, kterým bude Krajský úřad Středočeského kraje, vchod B z ulice Zborovská, adresa Zborovská 11, Praha 5. Ukončení příjímání žádostí je stanoveno na 31. října 2013 (nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve).

Pro tuto výzvu je alokováno celkem 40 mil. Kč, a to 20 mil. Kč z rozpočtu Středočeského kraje a 20 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR.

 
 
 
 
Zdroj: http://denik.obce.cz
20.08.2013 08:57

Při výrobě bioenergie je nutné využívat zdroje efektivně

Energetické využití biomasy tvoří významnou součást skladby obnovitelných zdrojů energie v EU. Při získávání energie z biomasy, tzv. bioenergie, jsou však využívány omezené přírodní zdroje, např. zemědělská půda nebo lesy, navíc je produkce bioenergie spojena i s dalšími negativními vlivy, a to zejména na krajinu (snížení zemědělské biodiverzity) a změnu klimatu (tvorba emisí skleníkových plynů, zejména CO2). Proto je nutné při výrobě bioenergie dodržovat principy efektivního využívání zdrojů.

V praxi to znamená snížit rozsah půdy a dalších zdrojů potřebných pro získání jednotky bioenergie a současně omezit negativní vlivy na životní prostředí. Problematikou potenciálu bioenergie z pohledu efektivního využití zdrojů se zabývá zpráva EEA „EU bioenergy potential from resource efficiency perspective“.

Bioenergií se rozumí jakákoliv forma energie (teplo, elektřina, biopaliva) vyrobená z biomasy, (např. dřevo, energetické plodiny) nebo z odpadní biomasy, tzv. bioodpad. Uvedená zpráva se zaměřuje na potenciál využití zemědělské půdy k energetickým účelům. V roce 2010 bioenergie představovala zhruba 7,5 % energie v EU a předpokládá se, že tento podíl se do roku 2020 zvýší na 10 %. Zpráva uvádí, že efektivita využití energie v biomase je výrazně vyšší při její transformaci na teplo nebo elektřinu ve srovnání s využitím biomasy pro výrobu biopaliv v dopravě.

Plné znění aktuality EEA je v angličtině k dispozici zde.

 

ZDROJ: CENIA

 

20.08.2013 08:55

Směřuje EU k zelené ekonomice?

Klíčovým slovem politických debat a zásadním strategickým cílem EU se v posledních letech stává tzv. zelená ekonomika. Jedná se o ekonomický koncept, který předpokládá dosažení prosperity prostřednictvím efektivního využívání zdrojů při současném zajištění stability přírodních systémů a tím i jejich funkcí pro lidskou společnost. Odpovědi na to, co koncept zelené ekonomiky v praxi znamená, jakým způsobem hodnotí a jestli je EU úspěšná v jejím naplňování přináší zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) „Towards a green economy in Europe“.

Politika životního prostředí EU a na ní navázaná legislativa obsahuje 131 úkolů a cílů, jejichž dosažení v letech 2010-2050 představuje milníky na cestě k zelené ekonomice. Zpráva EEA nabízí přehled těchto cílů i příklady studií hodnotících postup a úspěšnost jejich naplňování.

Další hodnocení zelené ekonomiky pomocí indikátorů přináší Indikátorová zpráva EEA za rok 2012. Závěry zprávy jsou na základě prezentovaných analýz smíšené. Zatímco Evropa opravdu zvyšuje efektivitu využívání zdrojů, ochrana ekosystémů a zajištění jejich stability zatím není na dostatečné úrovni.

Plné znění aktuality EEA v angličtině je k dispozici zde.

 

Zdroj: CENIA

 

19.08.2013 10:02

Povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a spalovacích zdrojů s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 0,3 MWt a více

Společnost EKONOX, s.r.o. Vás zve na pracovní setkání „Povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a spalovacích zdrojů s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 0,3 MWt a více “

 

Vzhledem ke zvýšenému zájmu o problematiku a povinnosti spojené se zákonem o ochraně ovzduší (zpracování Žádosti o povolení provozu) si Vás společnost EKONOX, s.r.o. ve spolupráci s Asociací dodavatelů tepla a technologií, dovoluje pozvat na pracovní setkání provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, kteří provozují stacionární zdroje znečišťování ovzduší a spalovací zdroje s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 0,3 MWt a více.

 • Nevíte, jaké se na Vás vztahují povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší a dalších zákonů v oblasti ŽP?
 • Nezaregistrovali jste, že se na Vás vztahuje povinnost zpracovat Žádost o povolení provozu, či jste nestihli tuto žádost podat na Krajský úřad včas?

 

Pokud ne, tak právě Vám je určen náš workshop,

 

který se koná dne 17. září 2013 Hotel Astra, Praha Strašnice

 

První část je zaměřena na aktuální legislativní povinnosti provozovatelů, vyplývající ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a související emisní vyhláškou. Zde se dozvíte informace o základních změnách a povinnostech provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší v oblasti ochrany ovzduší, emisních limitech a monitoringu znečišťujících látek. Mezi hlavní změny patří změny v kategorizaci a zařazování zdrojů znečišťování ovzduší (zrušeny malé, střední velké a zvláště velké zdroje), nově povinnost zažádat KÚ o nová povolení provozu či ke změně stávajících povolení provozu, povinnosti v měření emisí, poplatky za znečišťování ovzduší. Dále budou účastníci stručně seznámeni s ostatní  legislativou v oblasti životního prostředí (např. vody, odpady, chemické látky). Přednášejícími budou kompetentní zaměstnanci společnosti EKONOX, s.r.o.

 

Druhá část workshopu, bude zaměřena na interaktivní zpracování Žádosti povolení provozu. Dozvíte se, zda máte povinnost zpracovat tuto žádost. Jak zpracovat dílčí části tohoto povolení a do kdy a kam dokument zaslat.

 

Ukázku vyplnění žádosti provede lektor společnosti EKONOX, s.r.o. na fiktivním případě krok za krokem. Zaměří se na obsah vlastní žádosti s podrobným postupem při vyplňování dílčích částí s přiložením příslušných příloh. Během celého výkladu je možné vznášet konkrétní dotazy.

 

Po absolvování workshopu by účastníci měli být schopni si na základě získaných poznatků a obdržených podkladů zpracovat Žádost o povolení provozu vlastními silami.

 

Workshop je určen zájemcům jak z výrobní oblasti (malé kotelny, lakovny, svařovny, recyklace odpadů…), tak i nevýrobního sektoru (školy, nemocnice, léčebny, domovy důchodců, sportovní areály…).

 

Podrobné informace o připravovaném workshopu naleznete na našich internetových stránkách www.ekonox.cz.

19.08.2013 09:13

Spojit energetickou koncepci, surovinovou politiku i strategii odpadového hospodářství do jednoho dokumentu by bylo vítězstvím zdravého rozumu

Státní energetickou koncepci i surovinovou politiku je třeba kompletně přepracovat. V Otázkách Václava Moravce v ČT se na tom shodli předseda výkonné rady Teplárenského sdružení Mirek Topolánek (ODS) a předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, místopředseda SZ Martin Bursík. Společně s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou tvrdí, že by se koncepce měla spojit do jednoho materiálu spolu se strategií odpadového hospodářství, aby si dokumenty neodporovaly. "Návrhy se nepodařilo navzájem sladit," řekla Drábová. Současný návrh Státní energetické koncepce, který vypracovalo ministerstvo průmyslu pod vedením bývalého ministra Martina Kuby (ODS), je podle Topolánka díky turbulencím na energetickém trhu překonaný, dřív než byl schválen. Důvodů je podle něj několik. "Totální rozpad obchodování s povolenkami, konec liberálního trhu a zavádění kapacitních plateb. Cena elektřiny je strašně nízko díky spotovému trhu a dotovaným energiím," uvedl Topolánek. Více ZDE

 

Záznam pořadu Otázky Václava Moravce najdete ZDE (od 40minuty, hosté: Dana Drábová, Mirek Topolánek, Martin Bursík), druhá část pořadu ZDE.

 

Zdroj: iHNED.cz, OVM (čt24)

16.08.2013 13:48

Dolní komora parlamentu schválila omezení podpory obnovitelných zdrojů energie

Sněmovna schválila vládní návrh na omezení podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v nových elektrárnách uvedených do provozu od příštího roku. Poslanci do novely při dnešním schvalování vložili požadavek, aby příjemci podpory museli od příštího roku prokazovat svoji vlastnickou strukturu. Návrh ukončí podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů uvedených do provozu od 1. ledna příštího roku. Poslanci ale vložili do novely přechodné období, které se se vztahuje na ty, kteří ke dni účinnosti zákona budou mít stavební povolení i autorizaci a podaří se jim jejich elektrárny uvést do provozu do konce 2015. Pak se na ně bude vztahovat podpora podle dosavadního znění zákona. Snižuje i odvod solární daně z dosavadních 26 procent na deset procent. Solární daň se nově bude vztahovat na solární elektrárny uvedené do provozu do konce roku 2010 a bude trvat stejnou dobu, po jakou bude trvat právo na podporu. Předlohu musí ještě posvětit Senát.

Průmysl novelu vítá. "Český průmysl platí za obnovitelné zdroje nejvyšší poplatky ze všech evropských zemí," uvedl generální ředitel hutního podniku ArcelorMittal Ostrava Tapas Rajderkar. "Zastropování a snížení poplatků je pro český průmysl pozitivní signál, první krok ve snaze pomoci zachovat jeho konkurenceschopnost." Ostravskému Arceloru klesnou roční náklady na podporu zelené energie díky zavedení stropu o zhruba 90 milionů korun. Dvacítka firem s největší spotřebou energie ušetří zhruba tři čtvrtě miliardy korun ročně. Domácnostem klesne celkový účet za elektřinu o 1,3 miliardy korun.

Svaz průmysl a dopravy ČR vítá dnešní rozhodnutí Poslanecké sněmovny ČR, jejíž členové svých hlasováním zastropovali poplatek za obnovitelné zdroje elektřiny ve výši 495 kč/MWh. Jako nejvýznamnější svaz zaměstnavatelů v ČR dlouhodobě požadoval, aby byl v tomto smyslu novelizován zákon 165/2012 o podpoře výroby z obnovitelných zdrojů (OZE), který by zastropoval dosavadní příliš vysoký poplatek. Ten v letošním roce činil již 583 kč/MWh.

Současně zaměstnavatelé nepovažují přijatou úpravu za natolik dostatečnou, aby pomohla konkurenceschopnosti našich firem, zejména pak velkým odběratelům. Svaz průmyslu a dopravy ČR nepovažuje poplatek na podporu OZE ve výši 495,- Kč/MWh za dostatečný a jeho schválení podpořil čistě pragmaticky při vědomí rizik, které by vyplývaly jeho neschválením. Tuzemské firmy jsou totiž i nadále vystaveny horším konkurenčním podmínkám, oproti řadě jiných evropských zemí, kde je cena elektřiny výrazně nižší. „Jsme stále ještě vzdáleni obvyklé výši poplatků v Německu, Polsku, Francii či Belgii. Je proto potřebné hledat další cesty, jak tento problém řešit. Věřím, že tomu pomůže velká novela,“ uvedl Jan Rafaj.

Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR schválení výše podpory jako maximální částky nechává otevřené dveře k jednání pro další snížení poplatku, ať už plošného, nebo diferenciací sazeb pro velké odběratele elektřiny.

Poplatek za OZE vzrostl v České republice během posledních pěti let více než desetinásobně. Zatímco v roce 2009 byl na úrovni 52 Kč/MWh, v roce 2013 činil již 583 Kč/MWh (přičemž bez státní dotace ve výši 11,7 miliardy Kč by tuzemské průmyslové firmy již letos platily 790 Kč/MWh).

 

Novela přehledně - hlavní body

 • Návrh omezuje podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů v elektrárnách uvedených do provozu od roku 2014.
 • Horní hranice příspěvku na obnovitelné zdroje se sníží o necelou stokorunu na 495 korun za megawatthodinu.
 • Zavádí se 10procentní solární odvod pro majitele fotovoltaických elektráren uvedených do provozu v roce 2010.
 • Příjemci podpory musí od příštího roku prokazovat svoji vlastnickou strukturu.

 

Ekologickým organizacím vadí hlavně to, že zatímco obnovitelné zdroje o podporu přijdou, dál ji budou moci čerpat jiná zařízení - třeba spalovny odpadu. "Postupným utlumením podpory pro nové obnovitelné zdroje se paradoxně stane z legislativy na rozhýbání čisté energetiky dotační mechanismus pro spalování uhlí a plynu nebo výstavbu spaloven odpadu," píše se v tiskové zprávě Aliance pro energetickou soběstačnost.

 

Rozhovor: Sněmovna odhlasovala omezení podpory obnovitelným zdrojům energie. Jak a zda opatření zlevní elektřinu pro domácnosti, se Radiožurnál zeptal konzultanta firmy ENA, Václava Járky. Rozhovor ZDE.

 

Zdroje: Českénoviny.cz, ČT24.cz, Rozhlas.cz, E15.cz, SPD ČR

 

 

 

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/konec-podpory-zelene-energie-a-strop-na-poplatky-schvalili-poslanci-1014216#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

15.08.2013 20:52

Stanovisko vlády k návrhu změny zákona o ochraně ovzduší (emisní stropy, ST 1114)

Vláda na své schůzi dne 14. srpna 2013 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (sněmovní tisk č. 1114), a vyslovila s tímto návrhem zákona souhlas.

Vláda zároveň doporučuje Poslanecké sněmovně upravit v průběhu dalšího legislativního procesu návrh zákona tak, aby změna navržená čl. I bodě 2, která spočívá v rozšíření kritérií podle § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší i na obecní úřady obcí s rozšířenou působností, byla promítnuta i do odkazu na § 11 odst. 1 a 2; správně by díky navrženým změnám mělo být odkazováno na § 11 odst. 1 až 3. Současně vláda doporučuje provedení celkové legislativně technické revize návrhu zákona.

Novela zákona o ochraně ovzduší má umožnit lepší flexibilitu výměny emisních stropů

Výměna emisních stropů v rámci několika zdrojů u jednoho provozovatele je stávajícím platným zněním zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší umožněna. Navržená úprava umožní využít této flexibility i menším výrobcům elektřiny a tepla, kteří neprovozují více zdrojů a jsou nemožností výměn určitým způsobem diskriminováni, uvádí poslanci ve svém návrhu. Novela dále odstraňuje další nedostatky současné podoby zákona, které vyplývající ze zkušeností s jeho aplikací. Více ZDE

 

15.08.2013 20:47

Prezident republiky podepsal zákony

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve čtvrtek dne 15. srpna 2013 tyto tři zákony:

1. zákon ze dne 8. srpna 2013 o katastru nemovitostí (katastrální zákon),

Nový katastrální zákon obsahuje všechny změny vyplývající z nového občanského zákoníku a komplexně upravuje problematiku katastru nemovitostí.

2. zákon ze dne 3. července 2013, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí,

Zákon novelizuje šest zákonů. Jedná se o novely zákonů, které je nutné uvést do souladu se zákonem o katastru nemovitostí.

3. zákon ze dne 8. srpna 2013, kterým se mění zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013.

Novela zákona zvyšuje pojistnou kapacitu EGAP na 280 mld. Kč a výši dotace ze státního rozpočtu pro doplnění pojistných fondů se zvyšuje o 500 mil. Kč.

15.08.2013 13:59

Účet za OZE ve druhém čtvrtletí: 9,5 mld. Kč

Obnovitelné zdroje v Česku vyrobily ve druhém čtvrtletí 2,9 terawatthodiny elektřiny, více než dvojnásobek proti prvnímu čtvrtletí. Jejich vlastníci získali ve druhém kvartálu podporu v celkové výši 9,5 miliardy korun. ČTK o tom dnes informoval Operátor trhu s elektřinou (OTE). Od začátku roku tak obnovitelné zdroje v ČR vyrobily 4,08 TWh elektřiny. Za celý loňský rok byla jejich výroba 8,79 TWh, což představovalo podíl zhruba 12,5 procenta na celkové hrubé domácí spotřebě elektřiny. Stát předpokládá, že celkem bude letos na podpoře obnovitelných zdrojů vyplaceno 44,4 miliardy korun.

 

Zdroj: Českénoviny.cz

 

14.08.2013 21:11

E15: Zastavení statní podpory solárním elektrárnám nemusí znamenat jejich konec

Ukončení státní podpory nových fotovoltaických elektráren solární byznys v Česku nezastaví. Změní se však účel elektráren – nebudou vznikat pro prodej elektřiny, ale pro úsporu nákladu. Při splnění určitých podmínek bude v roce 2014 možné, aby tyto fotovoltaické instalace byly konkurenceschopné a měly návratnost kolem deseti let i bez státní podpory. To by se mělo hlavně týkat větších instalací na střechách průmyslových podniků. Více ZDE.

 

Zdroj: E15.cz

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/zastaveni-statni-podpory-solarnim-elektrarnam-nemusi-znamenat-jejich-konec-1013672#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/zastaveni-statni-podpory-solarnim-elektrarnam-nemusi-znamenat-jejich-konec-1013672#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

14.08.2013 20:57

Rusnovkova vláda přenechá otázku surovinové politiky nové vládě vzešlé z voleb

Vláda dnes přerušila jednání o surovinové politice, podle které by se v budoucnu mohly prolomit územní limity pro těžbu hnědého uhlí. Strategický dokument přerušila vláda s termínem do konce roku, uvedl na tiskové konferenci po jednání premiér Jiří Rusnok. Vláda tak chce přenechat otázku surovinové politiky vládě vzešlé z voleb.

 

Příští týden 21. srpna vláda mj. projedná:

 1. návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.
 2. návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 3. Návrh nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
 4. Návrh na změnu přílohy – Statut Rady pro zdraví a životní prostředí – k usnesení vlády ze dne 9. ledna 2002 č. 36, k Informaci o plnění úkolů a aktivit vyplývajících z Akčního plánu zdraví a životního prostředí České republiky a o činnosti Rady pro zdraví a životní prostředí a k návrhu Statutu Rady pro zdraví a životní prostředí, ve znění usnesení vlády ze dne 30. října 2002 č. 1046, k Dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny v 21. století
 5. Návrh na přijetí změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
 6. Situační zpráva o plnění Aktualizovaného programu podpory environmentálních technologií v České republice 2011/2012
 7. Zpráva o uplatňování dobrovolných nástrojů v roce 2012

 

Zdroj: vláda, ekolist (ČTK)


 

 

13.08.2013 14:08

Pozor na aktualizaci Implementačního dokumentu OPŽP

Monitorovací výbor OPŽP chválil aktualizovanou verzi Implementačního dokumentu, a to včetně příloh 1 a 2. Tato verze je účinná od 13. srpna 2013. V aktualizované verzi Implementačního dokumentu OPŽP byly praveny kapitoly 3, 4, 10 a přílohy č. 1 a 2.

K podstatné změně došlo v kapitole 3 a přílohách č. 1 (Finanční tabulka) a 2 (Rozpis alokace prioritních os podle let v eurech), a to z důvodu realokace části finančních prostředků z OPŽP do Operačního programu doprava v souladu s usnesením vlády ČR č. 387/2013. Tím došlo ke snížení alokace OPŽP v prioritních osách 4 a 8.

V kapitole 4 byly doplněny 2 nové indikátory pro podoblast podpory 2.1.5 Snížení imisní zátěže omezením emisí z veřejné dopravy.

V kapitole 10.1 a 10.4 byly upraveny informace o auditním systému, který prošel změnou v důsledku centralizace pod Ministerstvo financí dle usnesení vlády ČR č. 324/2012.

 

Zdroj: SFŽP

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (T: 19.11.2017), VÍCE

 

Novinky - listopad 2017

 •  

Vláda - 6.11. 2017

 • Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/23 „Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady“


Senát - xx.xx. 2017

 •  

PSP ČR - 20.11. 2017

 • ustavující schůze Poslanecké sněmovny  

EU - veřejné konzultace

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1984 ze dne 24. října 2017, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech stanovují referenční hodnoty na období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 pro každého výrobce nebo dovozce, který podle uvedeného nařízení oznámil, že od 1. ledna 2015 zákonně uvedl na trh částečně fluorované uhlovodíky
 • Přijetí rozhodnutí Komise o oznámení předloženém Českou republikou o upraveném přechodném národním plánu podle čl. 32 odst. 6 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích
 • Nařízení Komise (EU) 2017/1941 ze dne 24. října 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o ekoznačce EU
 • Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1757 ze dne 17. července 2017 o přijetí změny Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu z roku 1999 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 jménem Evropské unie

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 8.11. Příjem žádostí o dotace na tříděný odpad a proti znečištění vody se prodlužuje! VÍCE
 • 2.11. Podnikům se nabízí nová možnost dotací na energetické úspory, VÍCE
 • 1.11. 100 milionů korun půjde pro obce na ekologická auta, VÍCE
 • 31.10. Na likvidaci starých hydrogeologických vrtů půjde 20 milionů, VÍCE
 • 27.10. Odstartovala pilotní výzva na inovativní finanční nástroje, VÍCE
 • 14.10. MŽP vyhlásilo nové dotace na domovní čističky odpadních vod, VÍCE

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE

Dotační programy:

 • Operační program Životní prostředí (OPŽP) - ZDE
 • Národní program Životní prostředí (NPŽP) - ZDE
 • Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie (Program Efekt) - ZDE
 • Zvýhodněný úvěr v programu Energ - ZDE

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)- ZDE
 • Program Dešťovka - ZDE

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE