Více času na podstatné

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Říjnové předkonferenční číslo, jehož hlavním tématem je Elektroodpad, je na světě. Kromě finálního programu konference PVO 2017, která se koná už tento týden, v časopise najdete: Další podrobnosti - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 

 

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Říjen    
12.-13.10.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ - 4. ročník národní konference

17.10.

ROZPTYLOVÉ STUDIE V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ

17.10. POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA) - vč. výkladu o aktuálně schvalovaných změnách zákona
17.10. AIR TRITIA konference: Znečištění ovzduší na pomezí 3 států
18.10. PODNIKOVÁ EKOLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY, Hradec Králové
19.10. Seminář Aktuální otázky řízení skládek 2017
19.-20.10.

CEE Energy Transition

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

24.10. ODPAD ZDROJEM … aneb cirkulární ekonomika a ekoinovace i ve vodním hospodářství měst, obcí a v průmyslu
Opakování: 26.10.
27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
31.10. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
31.10. GDPR - nové obecné nařízení o ochraně osobních ůdajů, Hradec Králové
Listopad    
1.11. Aktuální otázky vodohospodářské, polutanty moderní doby
2.11. 12. ročník konference SEDIMENTY Z VODNÍCH TOKŮ A NÁDRŽÍ, Praha
7.11.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

7.-8.11. Konference „Provoz vodovodů a kanalizací 2017“
7.-9.11. Legislativa ochrany životního prostředí v praxi se zaměřením na aktuální změny
9.11. VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - OLOMOUC
14.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 15.11.
20.11. Konference Povinnosti v podnikové ekologii
22.11. PODNIKOVÁ EKOLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY - Základní přehled povinností v oblasti OŽP pro podnikatelské subjekty
24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

Prosinec    
5.12.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 2. TERMÍN

7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

7.12. INTERNÍ AUDITOR EMS - PRO POKROČILÉ - HRADEC KRÁLOVÉ
12.12. NOVINKY V OBLASTI BOZP s výhledem na rok 2018 - Hradec Králové
15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018
Leden
4.1. VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 3. TERMÍN
11.1.

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI (OVZDUŠÍ A ODPADY) V ROCE 2018 - PRAHA

11.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Hradec Králové
16.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Brno
23.1.-24.5. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG - Hradec Králové
23.1.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA 2. TERMÍN

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

26.04.2013 19:29

Eurostat: Podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie v ČR je podprůměrem EU

Podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie v České republice stejně jako v celé Evropské unii postupně roste, ale je pod unijním průměrem, uvádí portál Českénoviny.cz s odkazem na údaje Evropského statistického úřadu. Největší podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě byl v roce 2011 ve Švédsku a Lotyšsku, nejnižší na Maltě, v Lucembursku a Británii. V ČR byl v roce 2011 podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie 9,4 procenta, což je v EU 19. místo. Unie se zavázala v rámci snižování emisí skleníkových plynů, že do roku 2020 zvýší podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie na 20 procent. Jednotlivé země mají různé cíle v závislosti na svých konkrétních podmínkách. Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/podil-obnovitelnych-zdroju-v-cesku-je-stale-pod-prumerem-eu-983681#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

 

 

 

Dokument ke stažení:

 
 
Zdroj: Českénoviny.cz, Eurostat
 
26.04.2013 15:21

Vodíkové palivo. Objev z Virginia Tech může způsobit revoluci v OZE

Skupina vědců z univerzity Virginia Tech objevila způsob jak vytěžit velké množství vodíku z jakékoli rostliny. Průlom má potenciál přivést světu nízkonákladový a životnímu prostředí příznivý zdroj paliva. Informoval o tom portál Virginia Polytechnic Institute and State University. Více ZDE

 

26.04.2013 11:47

Stav Nová zelená úsporám - dolaďují se podmínky první výzvy

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa představil na jubilejním XX. Kongresu starostů a primátorů, program Nová zelená úsporám. Uvedl, že v těchto dnech se dolaďují podmínky vůbec první výzvy, v níž budou moci domácnosti žádat o dotace z tohoto programu. V tomto programu stát majitelům rodinných domů proplatí zpočátku asi 1,4 miliardy korun na zateplení. Do programu zařadí práce započaté od 1. ledna letošního roku. Žádosti o dotaci na rekonstrukci domu budou občané moci podávat od srpna. Více ZDE.

 

26.04.2013 11:29

Insider: Žalobu kvůli dani z povolenek zvažuje teplárenská společnost Dalkia, ale i další firmy

Pět velkých firem se chystá podat žalobu na stát kvůli uvalení darovací daně na emisní povolenky. Včera to uvedl internetový deník Insider, podle kterého mají firmy velkou šanci na úspěch a mohou vysoudit miliardy korun. Insider dále uvádí, že dodavatel energií pro mladoboleslavskou automobilku Škoda Auto Ško-Energo uspěl u pražského krajského soudu se stížností proti dani z přidělených povolenek. Stát proti rozhodnutí podal kasační stížnost. Žalobu kvůli dani z povolenek podle Insideru zvažuje také teplárenská společnost Dalkia, ale i další firmy. Naopak společnost ČEZ, která za povolenky na roky 2011 a 2012 zaplatila na dani celkem 5,4 miliardy korun, o zahájení sporu o vrácení odvedené daně zatím neuvažuje. Více ZDE

 

Zdroj: Ekolist.cz

26.04.2013 08:57

Alfou a omegou je spalování odpadu, skládky pouze životní prostředí ničí

Energetické využití odpadu je pro ministerstvo průmyslu a obchodu jednou z priorit, kterou nyní projednává vláda. V celé Evropě je kolem 400 zařízení pro energetické využití odpadu. Na rozdíl od Česka je ukládání komunálního odpadu na skládky ve vyspělých zemích považováno za zločin na životním prostředí a plýtvání zdroji. Prvním krokem k nápravě je podle odborníků změna odpadové legislativy a výrazné ekonomické znevýhodnění skládkování. Paradoxní je, že právě ČR, která má díky rozvinutému teplárenství pro energetické využití odpadu (EVO) optimální podmínky. Ve všech krajských městech, ale i v mnoha dalších aglomeracích totiž existují soustavy zásobování teplem. Ty mohou být využity k dodávkám energie z EVO. Více ZDE.

 

26.04.2013 08:22

Dotační zdroje pro obce se po roce 2014 změní. Na výstavbu vodohospodářské infrastruktury by měl přispívat jen OPŽP.

Dotační zdroje pro obce se po roce 2014 změní. Přibližně 300 milionů eur, o které byl snížen Program rozvoje venkova (PRV), bude možné čerpat dál, ale z programů kohezní politiky. Peníze však budou i nadále určené na rozvoj obcí. Na výstavbu vodohospodářské infrastruktury by měl podle návrhu přispívat jeden fond a to prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Jeho proplácení by zajistila platební agentura Státní zemědělský intervenční fond. Více ZDE

 

26.04.2013 08:13

Pozor na nové látky v Nařízení Komise (EU) č. 348/2013

Dne 21. 4. 2013 vstoupilo v platnost nové nařízení, kterým se rozšiřuje seznam chemických látek v příloze XIV nařízení REACH o dalších 8 látek podléhajících povolení pro určitá použití. Jedná se například o trichlorethylen, oxid chromový, kyselinu chromovou. Více ZDE

 

26.04.2013 07:53

Letošní zima byla nakonec teplotně průměrná, platby za teplo nezvýší.

Ke zvýšené spotřebě tepla v našich domácnostech v součtu celé topné sezony nedošlo. Potvrdil to i ředitel Teplárenského sdružení Martin Hájek. Vyúčtování za odběr tepla, které nyní dostávají domácnosti, studené jaro už neovlivní. Platí se totiž za dodávku tepla v roce 2012. Začátek a konec otopného období stanovuje v České republice vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, podle které otopné období začíná 1. září a končí 31. května nebo pokud teplota vystoupí nad 13 °C ve dvou po sobě jdoucích dnech. Více ZDE

 

25.04.2013 12:24

Novela zákona o odpadech zažívá těžkou cestu. Ministr chce spor komor vyřešit novým návrhem.

Senát dnes odmítl podruhé projednávat spornou novelu zákona o odpadech. Trvá na tom, že normu už jednou schválil ve znění přijatém Sněmovnou. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa chce spor obou komor vyřešit novým návrhem. Už jej předložil vládě s tím, že Sněmovna by jej mohla projednat na nejbližší schůzi ve zrychleném režimu. Senátoři už dříve požadovali situaci napravit tím, že by původní novelu vetoval prezident Miloš Zeman a Sněmovna by pak do Senátu poslala řádně přijaté správné znění. Sněmovna se ale místo toho rozhodla požádat Senát o projednání opraveného znění. V něm je ale podle senátorů chyba v pasáži týkající se odběru použitých pneumatik.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byl již jednou vládou schválen (dne 19. 6. 2012) a jako sněmovní tisk č. 730 byl projednáván v Poslanecké sněmovně, která s ním dne 13. 2. 2013 vyslovila souhlas (pro bylo 140 poslanců, proti pouze 6). Až po schválení návrhu Senátem dne 20. 3. 2013 bylo zjištěno, že senátní tisk obsahoval pozměňovací návrh, s nímž při hlasování na 3. čtení Poslanecká sněmovna nevyslovila souhlas (jednalo se o pozměňovací návrh, který navrhoval odklad termínu pro uzavření smlouvy ohledně financování předání ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů z 30. 6. na 31. 12. 2013).

Nová verze zaslaná obratem ze strany Poslanecké sněmovny do Senátu již tento bod neobsahuje, nicméně ohledně ní vznikl spor mezi Poslaneckou sněmovnou a Senátem ohledně pozměňovacího návrhu schváleného Poslaneckou sněmovnou. Konkrétně jde o ustanovení o účinnosti bodu 57 novely (tento bod v ustanovení § 38a upravuje minimální úroveň zpětného odběru použitých pneumatik a v 38b podmínky vedení seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik), kde Senát namítá, že nová verze v ustanovení o účinnosti (čl. V.) neodpovídá hlasování v Poslanecké sněmovně. Předseda Senátu požádal o zaslání nového znění, na což reagovala předsedkyně Poslanecké sněmovny svým dopisem ze dne 18. 4. 2013, v němž uvedla, že znění novely zákona tak, jak bylo doručeno předsedovi Senátu dne 27. 3. 2013, odpovídá skutečné vůli Poslanecké sněmovny vyjádřené jejím hlasováním o návrhu zákona dne 13. 2. 2013.

Z důvodu odstranění možných ústavních pochybností ohledně procedury schvalování v Parlamentu je proto předkládána novela zákona o odpadech opětovně, a to v identickém znění (pouze s odkladem účinnosti zákona z 1. září 2013 na 1. říjen 2013), v jakém byla schválena Poslaneckou sněmovnou, tj. včetně jednotné účinnosti u bodu 57 (od 1. 1. 2014). Z důvodu potřeby rychlého legislativního procesu a s přihlédnutím k tomu, že s totožným návrhem již Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas, se současně navrhuje, aby s předkládaným návrhem Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas již na prvém čtení.

 

Související dokumet: Sněmovní tisk 998/0, část č. 1/8 Novela z. o odpadech

 

 

 

Zdroj: PSP ČR, Českénoviny.cz

25.04.2013 09:28

Německý přechod k obnovitelné energii je podle časopisu Nature energetický hazard

Německý ambiciózní plán na sražení emisí skleníkových plynů musí překonat několik technologických a ekonomických překážek. Nejdiskutovanějšími problémy jsou: nestabilní přenosová soustava, nemožnost uskladňovat elektřinu, dotace pokřivující trh s energií, ekonomická nesamostatnost solárních a větrných elektráren a vysoké ceny elektřiny v Německu. Jednotlivě je probereme a podíváme se na to, jak vypadají naděje na jejich vyřešení. Více ZDE

 

Zdroj: Atominfo.cz (nature.com)

24.04.2013 15:07

Švýcarsko odmítlo povinné zálohy na nápojové obaly

Národní rada ve Švýcarsku při svém hlasování dne 17. 4. 2013 zamítla návrh na povinné zálohování obalů ze skla, hliníku a PET. Podle jejího názoru by to znamenal krok zpět v současném úspěšném systému recyklace těchto odpadů ve Švýcarsku. Více ZDE.

 

24.04.2013 15:01

Nejčastější otázky a odpovědi k novele vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Na své zahradě můžete pokácet strom pokud má obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí menší než 80 cm. Pro stromy s větším obvodem je třeba získat povolení ke kácení. Zahrada je pro potřeby navrhované vyhlášky definována jako pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu, v zastavěném území obce, který je oplocený a nepřístupný veřejnosti. Účinnost novely vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, kterou Ministerstvo životního prostředí představilo 17. dubna, se předpokládá od 1. července tohoto roku.

 

Mohu nyní pokácet strom na své zahradě?

Ano, ale jen takový, který má obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí menší než 80 cm. Pro stromy s větším obvodem je třeba získat povolení ke kácení.

 

Co dělat, když strom na mé zahradě ohrožuje život, je v havarijním stavu?

Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. Dále je třeba zdokumentovat daný stav a oznámit její pokácení do 15 dnů příslušnému úřadu. Posouzení oprávněnosti tohoto postupu je věcí shromážděných důkazů, kromě fotodokumentace je možné získat případně názor odborníka na dendrologii.

 

Od kdy bude platná novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení?

Účinnost novely vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, kterou Ministerstvo životního prostředí představilo 17. dubna, předpokládáme od 1. července tohoto roku. O účinnosti budeme informovat na našich stránkách www.mzp.cz.

 

Jak je definována zahrada?

Zahrada je pro potřeby navrhované vyhlášky definována jako pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu, v zastavěném území obce, který je oplocený a nepřístupný veřejnosti. Definici zahrady je třeba uvažovat jako splnění všech zde uvedených znaků současně.

 

Mohu pokácet staletou lípu?

V současné době je nezbytné k jejímu pokácení povolení, není-li vyhlášena památným stromem, kdy pak platí přísnější úprava. V tomto věku jistě přesahuje velikostní limit daný vyhláškou 395/1992 Sb. V rámci správního řízení musí orgán ochrany přírody posoudit funkční a estetický význam dřeviny a závažnost důvodů pro její pokácení. Až vejde v účinnost novela vyhlášky, majitel zahrady již nebude muset ve správním řízení žádat o povolení k pokácení stromů, které se nachází na jeho zahradě. Novela vyhlášky ale vychází z praxe, která nám ukazuje, že představa, že každý, kdo dnes vlastní zahradu, ji chce záměrně poškozovat a všechny zdravé stromy si vykácet, je nesmyslná. Předpokládáme proto, že pokud má někdo na zahradě staletou lípu, důkladně možnost jejího pokácení zváží a pokácení bude krajním řešením pouze v tom případě, pokud strom ohrožuje např. zdraví a bezpečnost majitelů zahrady.

 

Na jaké stromy budu v budoucnu potřebovat povolení ke kácení?

Povolení bude potřebné pro kácení dřevin s obvodem kmene větším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, kromě těch, které jsou součástí zahrady, stromořadí, významného krajinného prvku, nebo plantáže dřevin nebo zapojeného porostu nad 40 m2 plochy. Povolení není třeba již podle současné právní úpravy pro dřeviny, které závažně a bezprostředně ohrožují zdraví, život nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Podobně povolení již nyní není třeba pro kácení dřevin z důvodů pěstebních, při provádění výchovné probírky porostů při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních. V obou těchto případech povolení je nahrazeno ohlášením zamýšleného kácení.

 

Mohu pokácet památný strom?

Poškodit památný strom, a tedy i pokácet ho, je zakázáno zákonem o ochraně přírody a krajiny. Povolit výjimku z tohoto zákazu lze jen ve veřejném zájmu. Ze stejných důvodů je možné i zrušit ochranu této dřeviny. Tato situace by mohla nastat v případě havarijního stavu dřeviny, který závažným způsobem ohrožuje zdraví či bezpečnost.

 

Co můžu dělat se stromem, který brání vjezdu na můj pozemek?

Záleží na tom, jestli roste na pozemku ve Vašem vlastnictví, nebo ne a jestli ho chcete pokácet nebo ořezat. V případě že roste na Vašem pozemku a chcete kácet, pak je dalším kritériem jeho velikost. Jestliže má větší obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí než 80 cm, potřebujete k jeho pokácení podle platné právní úpravy povolení. Jestliže chcete např. redukovat korunu, tak záleží na druhu dřeviny, době, kdy zásah provádíte, a dalších faktorech. V každém případě musí být zásah proveden tak, aby nedošlo k poškození dřeviny.

 

Na naší ulici stojí krásné stromořadí, bohužel však kořeny tohoto objemného stromu ničí moji příjezdovou komunikaci, můžu tento strom pokácet?

Předpokládám, že stromořadí neroste na pozemku ve Vašem vlastnictví. Pak je jedinou možností jednat s vlastníkem těchto dřevin. Pro něj pak platí regulace daná zákonem o ochraně přírody a krajiny.

 

Je možné, že ještě předtím, než vejde vyhláška v účinnost, budou se snažit situace využít developeři a budou ve zvýšené míře kácet stromořadí?

Vzhledem k tomu, že do účinnosti vyhlášky zbývají zhruba dva měsíce, nějakého vyššího rizika se neobáváme. A to hned z několika důvodů: - pokud chce někdo pokácet strom od obvodu 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, musí mít povolení i v současné době - dále proto, že ve vegetačním období, které už začalo, se musí zohlednit další složky ochrany přírody, např. druhová ochrana (hnízdění ptáků apod. - rozhoduje úřad obce s rozšířenou působností) - v neposlední řadě z toho důvodu, že pokud je kácení spojeno se stavební činností, ochrana stromů se řeší i v rámci územního rozhodování (územní řízení, případně stavební povolení).

 

Smí se nyní kácet stromy menšího obvodu, i když je vegetační období?

Platná právní úprava uvádí, že kácení se provádí zpravidla v období vegetačního klidu. Kácení v období vegetace není s ohledem na tok mízy výhodné z hlediska kvality dřeva. Mohou nastat i problémy ve vazbě na jiná ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny. Zejména v oblasti ochrany ptáků (zákaz úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, zákaz vyrušovat ptáky a zejména na jaře) by mohl nastat střet i s ochranou některých zvláště chráněných druhů, navíc v blízkosti dřevin žije řada dalších druhů, apod.

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Novela zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (T: 2.11.2017), více ZDE

 • Novela vyhlášky o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů (T: 2.11.2017), více ZDE

 

Novinky - říjen 2017

 • Zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Vláda - 25.9. 2017

 • Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR a Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR "Český automobilový průmysl 2025"

 • Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Řešení problematiky sucha v roce 2017“ zadávané mimo působnost zákona o veřejných zakázkách

Senát - 19.7. 2017 (8. schůze)

 • Novela zákona EIA

PSP ČR - 5.9. 2017 (60. schůze)

 • Novela zákona EIA
 • Prařížská dohoda - ratifikace

EU - veřejné konzultace

 • Public consultation investigating options for reducing releases to the environment of microplastics (T: 16.10.2017)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1757 ze dne 17. července 2017 o přijetí změny Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu z roku 1999 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 jménem Evropské unie
 • Nařízení Komise (EU) 2017/1510 ze dne 30. srpna 2017, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky CMR
 • Nařízení Komise (EU) 2017/1505 ze dne 28. srpna 2017, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS)
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení (oznámeno pod číslem C(2017) 5225)

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 19.9.: MŽP vyhlásilo nové dotace na podporu bikesharingu a osvěty čisté mobility, VÍCE
 • 19.9.: Podnikatelé mohou získat zvýhodněné financování pro energeticky úsporné projekty, VÍCE
 • 15.9.: O poslední miliardy z EU na ČOV, kanalizace a vodovody mohou obce a města žádat od 16. října, VÍCE
 • 29.8.: 100 milionů půjde na rozvoj a zlepšení kvality života na území národních parků, VÍCE
 • 18.8.: Na kampaně zaměřené na ochranu životního prostředí míří 20 milionů, VÍCE
 • 17.8. Vyhlášení III. výzvy programu podpory Nízkouhlíkové technologie, VÍCE
 • 1.8.: MŽP vyhlásilo novou výzvu z OPŽP zaměřenou na odpadové hospodářství, VÍCE
 • 19.6.: Nové dotace pro firmy a bytové domy na fotovoltaiku a tepelná čerpadla, VÍCE
 • 16.6.: MŽP vyhlásilo nové dotace proti smogu a suchu, VÍCE
 • 15.6.: Startují čtyři nové dotační výzvy z OPŽP, VÍCE
 • 10.5.: Na zavádění nízkoemisních zón půjde 110 milionů korun, VÍCE
 • 28.4.: Startuje dotační program pro občany Dešťovka, VÍCE
 • 28.4.: SFŽP Aktualizoval pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014+, VÍCE
 • 21.4.: SFŽP nabízí asistenční služby k monitorovacímu systému, VÍCE
 • 4.4. Startují nové výzvy z OPŽP na odpady, protipovodňová opatření a energetické úspory, VÍCE
 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Odpady, VÍCE (T: 1.12.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, VÍCE (T: 31.1.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 31.8.2018)
 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE