Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Tématem letního čísla je oběhové hospodářství. V časopise najdete rozhovor na téma azbestu, dozvíte se o celoživotním kurzu Oběhové hospodářství, získáte informace o Zero waste, najdete návod jak na bioodpady ve městě a mnoho dalších zajímavých informací. Polemika je tentokrát zaměřena na téma Pařížské dohody a v reportáži se redakce zaměřila na Ústřední čističku odpadních vod v Praze. Další podrobnosti - VÍCE

 

 

www.ODPADOVEFORUM.cz

 


DOPORUČUJEME

 

 


REKLAMA

 

 


VIDEO: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Další videa z konference - ZDE

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Srpen    
22.8. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů do ISPOP
Opakování: 23.08., 24.08., 18.09., 21.9., 22.09., 11.10.
25.8. Zápach a jeho řešení v malém i velkém, předcházení vzniku zápachu
Září    
5.9. Nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení
Opakování: 6.9.
7.9. Dvojseminář "Postup vyhodnocení POH obce ve dvou jednoduchých krocích a realizace POH obce v praxi" a "Aktuální otázky přípravy a realizace projektů rozvoje OH obcí s podporou z Operačního programu životní prostředí (OPŽP)"
12.9. Legislativa ochrany ovzduší v roce 2017
Opakování: 13.9.2017
12.9. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 13.9., 1.11.
13.9. Kontraktační jednání v oboru druhotných surovin
14.9. Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce – praktické návody k úspěchu v zapojení veřejnosti
14.9. Chemická legislativa NCHL/S; PŘEDMĚTY; BIOCIDY; EXPOZIČNI SCÉNÁŘE, CLP Vversus ADR
14.9.

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA), včetně výkladu o aktuálních změnách zákonů

19.9.

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA

20.9. Prevence závažných havárií po novele zákona v podnikové praxi
17.-19.9.

Konference Pitná voda 2017

20.-21.9.

Povodně 1997 a 2002 (20 a 15 let poté)

10 let od přijetí Povodňové směrnice

20.-22.9. 12. bienální konference a výstava VODA 2017
20.-22.9. BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
22.9. Úprava vod pro domácnosti a průmysl
Říjen    
3.10. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 4. a 5.10.
3.10.

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (eia) - praha

9.10. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování:11.10.
10.10.

SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - Praha

10.-12.10.

22. konference Zdraví a životní prostředí

10.10.-30.11. Rekvalifikační kurz OBSLUHA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD - Hradec Králové
12.-13.10.

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ - 4. ročník národní konference

17.10.

ROZPTYLOVÉ STUDIE V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ

23.-26.10.

64. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017

27.10. Ostrovní dům a jeho komplexní a parciální řešení
31.10. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
Listopad    
7.11.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

7.-9.11. Legislativa ochrany životního prostředí v praxi se zaměřením na aktuální změny
9.11. VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - OLOMOUC
14.11. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 15.11.
14.11. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ -

HRADEC KRÁLOVÉ

20.11. Konference Povinnosti v podnikové ekologii
21.11.

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

Prosinec    
7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018
Leden
23.1.-24.5. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG - Hradec Králové

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

 


NOVINKY BOZP

  

 

Novinky

25.01.2013 10:03

Česko a Polsko budou spolupracovat při získávání evropských dotací na zlepšování ovzduší

Česko a Polsko budou spolupracovat při získávání evropských dotací na zlepšování ovzduší v nadcházejícím plánovacím období let 2014 – 2020. V Ostravě se na tom včera shodli ministři životního prostředí obou států Tomáš Chalupa a Marcin Korolec. Situace v oblasti ochrany životního prostředí v příhraničních oblastech České a Polské republiky je obdobná. Podíl znečišťujících látek i jejich zdrojů je přibližně stejný, v obou státech vedou v podílu znečištění ovzduší domácnosti. V rámci spolupráce vzniknou tří společné expertní komise a dojde i k přeshraniční výměně informací obsahu jednotlivých integrovaných povolení. Více ZDE.

25.01.2013 08:34

Komise hledá odborníky pro program Horizont 2020

Evropská komise dnes zveřejnila výzvu pro odborníky ze všech odvětví k účasti na vytváření agendy programu Horizont 2020. Úkolem poradních skupin bude poskytovat kvalitní poradenství při přípravě výzev k předkládání návrhů projektů v rámci tohoto programu. Relevantními tématy budou například změna klimatu, zlepšení cenové dostupnosti obnovitelné energie, zajištění bezpečnosti potravin nebo řešení problémů spojených se stárnutím. Tyto odborné skupiny budou také určovat směřování financí ve výzkumu a inovacích až do roku 2020. Evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová k tomuto uvedla, že cílem je zaměřit se na co nejširší spektrum odborníků, kteří pomohou nabídnout inovativní řešení, dosáhnout udržitelného rozvoje a vytvořit nová pracovní místa. Odborné skupiny začnou pracovat letos na jaře. Zájemci o přihlášení se musí zaregistrovat do 6. března 2013. Vydávání prvních výzev pro program Horizon 2020 je plánováno na konec roku 2013. Podrobné informace o výběrových kritériích, plné znění výzvy a pokyny k registraci zde. Více informací zde.

 

Zdroj: CEBRE

25.01.2013 08:29

Niki Tzavela: Podíl obnovitelných zdrojů v energetickém mixu EU poroste

Má-li EU do roku 2050 snížit emise o více než 80 %, bude muset být výroba energie v Evropě téměř bezuhlíková. Jak toho dosáhnout bez narušení dodávek energie a snížení konkurenceschopnosti? Odpovědi načrtla Evropská komise ve svém energetickém plánu do roku 2050, který ve čtvrtek schválil Výbor pro průmysl, obchod a energetiku. Na otázky odpovídala řecká poslankyně ze skupiny Evropy svobody a demokracie Niki Tzavela, která má v Parlamentu návrh na starosti.  Více ZDE.

 

Zdroj: Evropský parlament (http://www.europarl.europa.eu)

25.01.2013 07:06

Spalovna v Chotíkově u Plzně má od zastupitelů zelenou

Zastupitelé Plzně včera schválili budoucí strategii rozvoje městské firmy Plzeňská teplárenská včetně výstavby spalovny komunálního odpadu za zhruba dvě miliardy korun. Stavbu spalovny obyvatelé Chotíkova schválili již v referendu. Projekt spalovny komunálního odpadu už má pravomocné územní rozhodnutí, které napadla žalobou brněnská Arnika. Povolení ke stavbě má mít do dubna. Životnost spalovny má být až 60 let, její prostá návratnost bez dotace EU je 15 let. Spalovna má patřit mezi nejmodernější v Evropě. S velkou rezervou bude splňovat všechny ekologické předpisy ČR i EU. Informaci včera přinesl portál českénovinky.cz.

24.01.2013 16:08

Rok 2020: ČR - 13000 dobíjecích stanic. 95 gramů CO2 na jeden ujetý kilometr.

Českénovinky.cz informují, že Evropská komise dnes navrhla, aby členské země Evropské unie zavedly do roku 2020 určitý minimální počet dobíjecích míst pro elektromobily. V České republice by komise chtěla mít k danému roku nejméně 13.000 veřejně přístupných stanic. Naopak Europoslanci se dnes budou v Bruselu zabývat návrhem nové legislativy týkající se snižování emisí CO2 z osobních automobilů. Do roku 2020 by měly nové automobily vyrobené v EU vypouštět maximálně 95 gramů CO2 na jeden ujetý kilometr, uvádí EurActiv.cz.

 

Elektromobilita:

Evropská komise dnes navrhla, aby členské země Evropské unie zavedly do roku 2020 určitý minimální počet dobíjecích míst pro elektromobily. V České republice by komise chtěla mít k danému roku nejméně 13.000 veřejně přístupných stanic. Z údajů komise vyplývá, že v roce 2011 jich v ČR bylo pouhých 23. Návrh na zavedení "kvót" na veřejně přístupná dobíjecí místa je součástí širší strategie pro čistá paliva. Cílem je zřídit nezbytný počet dobíjecích míst, aby společnosti vyráběly za přiměřené ceny automobily ve velkosériové výrobě," píše se v dnešním prohlášení komise. Celý článek ZDE.

 

ČTK (25.1.2012): Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) je spíše pro variantu, aby v Česku v roce 2020 bylo méně než 13.000 veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily, jak navrhuje Evropská komise. ČTK o tom informoval mluvčí MPO Tomáš Gebauer. Více ZDE.

 

CO2 a automobil:

Europoslanci se dnes budou v Bruselu zabývat návrhem nové legislativy týkající se snižování emisí CO2 z osobních automobilů. Do roku 2020 by měly nové automobily vyrobené v EU vypouštět maximálně 95 gramů CO2 na jeden ujetý kilometr. Letos v létě Evropská komise představila návrh nařízení, které představuje nástroje, jež by měla Evropa k dosažení tohoto cíle využít. Takovým nástrojem jsou právě superkredity. Auta produkující velmi nízké množství emisí mají díky nim při výpočtu plnění emisního cíle pro danou automobilku větší váhu než konvenční automobily. V návrhu Komise se superkredity týkají automobilů, které vypouštějí méně emisí než 35 g CO2/km. Mají být zavedeny mezi lety 2020 a 2023, kdy bude mít jedno takové vozidlo ve výpočtu váhu 1,3 konvenčního automobilu. Každá automobilka bude moci superkredity použít pro 20.000 vozidel. Celý článek ZDE.

 

 

Související článek E15.cz: Brusel chce vytvořit stovky tisíc dobíjecích stanic pro elektroauta Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/brusel-chce-vytvorit-stovky-tisic-dobijecich-stanic-pro-elektroauta-951084#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

 

Zdroj: Českénoviny.cz, EurActiv.cz

 

 

24.01.2013 14:37

Výsledky další etapy tzv. EKOAUDITU projedná vláda příští týden

Vláda by měla 30. ledna projednat bod "Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí". Vyplývá to z návhu programu vlády na příští týden. Návrh měl být projednán již tento týden, ale z důvodu zahraniční cesty ministra průmyslu a obchodu (MPO) M. Kuby, který je spolupředkladatelem návrhu, byl tento bod programu odložen.

Materiál je výsledkem další etapy prací v rámci tzv. ekoauditu. Konkrétní opatření byla projednávána v rámci setkání zástupců MŽP, MPO, tripartity, podnikatelské sféry a dalších subjektů. Dohodnuté závěry se i týkají IRZ, změn v prováděcím předpise upravující ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod a nebo zvážení redukce okruhu dotčených subjektů spadající pod zákon o předcházení ekologické újmy. Více ZDE.

 

 

 

24.01.2013 14:17

ÚOHS zamítl návrh AREVy na pozastavení zadávacího řízení k dostavbě JE Temelín

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zamítl ve svém rozhodnutí z 18. ledna 2013 návrh společnosti AREVA NP SAS na vydání předběžného opatření, jímž by bylo zadavateli ČEZ, a.s., uloženo pozastavit zadávací řízení „Dostavba Jaderné elektrárny Temelín“.
 
Stále však v platnosti zůstává rozhodnutí Úřadu ze dne 19.11.2012, kterým bylo z moci úřední nařízeno předběžné opatření zakazující zadavateli uzavřít v zadávacím řízení smlouvu. Meritorní řízení týkající se uvedené veřejné zakázky stále probíhá.
 

Vyjádření - AREVA:

AREVA byla poněkud překvapena, že ÚOHS žádost zamítl, neboť úřad se fakticky neseznámil se skutkovým stavem. Vzhledem k tomu, že řízení ve věci samé stále běží, jak sám potvrdil předseda ÚOHS, AREVA zvažuje své další kroky.

Můžeme potvrdit, že v rámci probíhajícího přezkumného řízení AREVA zkraje ledna opět požádala ÚOHS o vydání předběžného opatření za účelem pozastavení tendru na dostavbu JE Temelín, tj. nad rámec již vydaného předběžného opatření, které stále platí a zakazuje společnosti ČEZ podepsat smlouvu na veřejnou zakázku.

 
 
Zdroj: ÚOHS
24.01.2013 12:38

Seznamte se s rychle rostoucí paulovnií, možná jednou vystřídají topoly a vrby

Pěstovat si dřevo na otop na vlastní zahradě není podle Čecha žijícího v Irsku žádná utopie. Šlechtí už několik let rychle rostoucí paulovnie, které jsou podle něj pro planetu "zdravější" než u nás prosazované topoly či vrby. Petr Hirš je přesvědčen, že šlechtěné paulovnie by mohly časem v Evropě nahradit dnes pěstované energetické dřeviny, jako jsou japonské topoly či vrby, kritizované především pro nadměrnou produkci isoprenu. Paulovnie isopren neprodukuje vůbec a navíc roste mnohem rychleji, díky stejnému typu fotosyntézy jako má například kukuřice. Plantáž o ploše 1,6 hektaru, osazená paulovniemi, dokáže z ovzduší napoutat 13 tun CO2 za rok a její produkce kyslíku je také zajímavá. Její výtěžnost se třetím rokem pohybuje kolem 60 až 80 tun z hektaru za rok. Pro letošní rok licenci na pěstování a všechny sazenice odrůdy CFI odkoupily Polsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko, takže u nás přichází její pěstování v úvahu až za rok. Více čtěte ZDE.

 

Zdroj: http://hobby.idnes.cz (Autor: Martina Čermáková)

 

 
23.01.2013 09:58

MMR ve věcném záměru zákona o stavebních úřadech navrhuje novou soustavu stavebních úřadů

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) poslalo do připomínkového řízení návrh věcného záměru zákona o stavebních úřadech. Záměr přináší reformu výkonu státní správy ve věcech stavebního zákona a zákona o vyvlastnění a reaguje na potřebu odstranění roztříštěnosti právní úpravy a zvýšení profesionality a nestrannosti rozhodování ve věcech územního plánování, územního řízení, stavebního řádu a vyvlastnění a řešení rizika tzv. systémové podjatosti zaměstnanců zařazených do obecních a krajských úřadů, vykonávajících přenesenou působnost v oblasti územního plánování, územního řízení a stavebního řádu. Věcný záměr navrhuje vytvoření specializované, třístupňové, hierarchicky členěné soustavy stavebních úřadů na ústřední, krajské a místní úrovni. Termín připomínek je stanoven na 12. února 2012. Více ZDE.

 

23.01.2013 08:42

EurActiv.cz: Klimatická politika EU nám škodí, stěžují si průmyslníci

Evropský těžký průmysl si stěžuje na zátěž, kterou mu přináší vysoké ceny energie vyvolané evropskou klimatickou politikou. Jednou z hlavních starostí energeticky náročného průmyslu v EU je rostoucí cena energie způsobená evropskou politikou v oblasti klimatu a energetiky. Nelíbí se jim například to, že dodavatelé energií přenášejí rostoucí náklady právě na průmyslové podniky, jako jsou například ocelárny nebo chemičky. Mezi lety 2003 a 2011 prý přitom ceny vzrostly o 28 %. Evropská konfederace průmyslu železa a oceli Eurofer odhaduje celkové náklady spojené s emisním obchodováním na 11 až 15 miliard eur. Více čtěte na EurActiv.cz ZDE.

 

Zdroj: EurActiv.cz

23.01.2013 08:30

Čína investuje 1,55 miliardy do průzkumu ložisek břidlicového plynu, odhadují se rezervy okolo 25 biliónů kubíků

Čína zvyšuje investice do průzkumu ložisek břidlicového plynu v úsilí vykrýt rostoucí poptávku po energiích, informuje portál energie-portal.sk. Za tímto účelem udělila v posledním období 16 domácím společnostem celkem 19 licencí na průzkum takových ložisek. Uvedlo to čínské ministerstvo přírodních zdrojů, podle kterého firmy plánují investovat do průzkumu a rozvoje ložisek 12,8 miliardy jüanů (1,55 miliardy eur). Více ZDE.

 

22.01.2013 14:34

Česko se na backloading emisních povolenek dívá spíše skepticky, uvádí EurActiv.cz

EurActiv.cz dnes informuje, že podle evropské komisařky pro oblast klimatu se musí členské státy brzy rozhodnout, jak se postaví k plánům na dočasné stažení části emisních povolenek z obchodování. Čeká se hlavně na pozici Německa. Česká republika je nadále skeptická, především kvůli nízkým výnosům z aukcí povolenek v letošním roce.

Letos by měl podíl ČR na dražených povolenkách představovat asi 48 milionů, odhaduje ministerstvo životního prostředí. Při uplatnění backloadingu lze očekávat pokles tohoto množství asi na 30 milionů povolenek. V rámci derogací by pak mělo být bezplatně přiděleno 27 milionů povolenek. Pro dražby by tak zůstaly pouze 3 miliony. Výnosy z aukcí chce přitom již letos ministerstvo použít pro financování programu, který naváže na Zelenou úsporám.

I když Česko podporuje funkční systém emisního obchodování, které je důležité pro stabilní investiční prostředí, z krátkodobého hlediska se na backloading dívá spíše skepticky. Vláda hodlá svou pozici upřesnit na základě dalšího vývoje, vyplývá z rámcové pozice, kterou schválila v prosinci.

V České republice podporuje plány Komise především společnost ČEZ, která poukazuje na to, že nízká cena povolenky ohrožuje investice do plánovaných nízkouhlíkových zdrojů. Zásadně proti umělému navyšování ceny povolenek vystupuje naopak Svaz chemického průmyslu. Svaz průmyslu a dopravy se vzhledem k rozdílným pohledům svých členů rozhodl žádné stanovisko nezaujímat.

 

Zdroj: EurActiv.cz (celý článek ZDE)

 

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Návrh vyhlášky o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů - VÍCE (T: 31.8.2017)
 • Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích, VÍCE (T: 29.8.2017)

 

Novinky - srpen 2017

 • Nařízení vlády č. 266/2017 Sb. o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

Vláda - 21.8. 2017

 • Zpráva o stavu zemědělství v ČR za rok 2016

 • Informace o vývoji v oblasti úspor energií, jejich podpory a účinnosti realizovaných opatření


Senát - 19.7. 2017 (8. schůze)

 • Novela zákona EIA

PSP ČR - 27.6. 2017 (59. schůze)

 • Vodní zákon
 • Ovzduší (PHM)
 • Prařížská dohoda - ratifikace
 • Stavební zákona

EU - veřejné konzultace

 • Public consultation investigating options for reducing releases to the environment of microplastics (T: 16.10.2017)

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení (oznámeno pod číslem C(2017) 5225)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1375 ze dne 25. července 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1191/2014, kterým se stanoví formát a způsoby předkládání zpráv uvedených v článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1210 ze dne 4. července 2017 o identifikaci bis(2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP), dibutylftalátu (DBP), benzylbutylftalátu (BBP) a diisobutylftalátu (DIBP) jako látek vzbuzujících mimořádné obavy podle čl. 57 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (oznámeno pod číslem C(2017) 4462)

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 18.8.: Na kampaně zaměřené na ochranu životního prostředí míří 20 milionů, VÍCE
 • 1.8.: MŽP vyhlásilo novou výzvu z OPŽP zaměřenou na odpadové hospodářství, VÍCE
 • 19.6.: Nové dotace pro firmy a bytové domy na fotovoltaiku a tepelná čerpadla, VÍCE
 • 16.6.: MŽP vyhlásilo nové dotace proti smogu a suchu, VÍCE
 • 15.6.: Startují čtyři nové dotační výzvy z OPŽP, VÍCE
 • 10.5.: Na zavádění nízkoemisních zón půjde 110 milionů korun, VÍCE
 • 28.4.: Startuje dotační program pro občany Dešťovka, VÍCE
 • 28.4.: SFŽP Aktualizoval pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014+, VÍCE
 • 21.4.: SFŽP nabízí asistenční služby k monitorovacímu systému, VÍCE
 • 4.4. Startují nové výzvy z OPŽP na odpady, protipovodňová opatření a energetické úspory, VÍCE
 • 31.3.: Nová dotace: 60 milionů půjde na snižování zápachu a emisí těžkých kovů, VÍCE

 

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE
 • 13.10.: Prezentace ze seminářů k novému OPŽP - ZDE

Výzvy:

 • OPŽP: Odpady, VÍCE (T: 1.12.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, VÍCE (T: 31.1.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 31.8.2018)
 • OPŽP: Energetické úspory, VÍCE (T: 29.09.2017 + 31.12.2019)
 • OPŽP: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 31.07.2017 + 30.06.2017 + 02.01.2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 3.4.2018)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, VÍCE (T: 30.06.2017 + 17.07.2017)
 • SFŽP: Snižování zápachu a emisí těžkých kovů  - VÍCE (T: 27. září 2017)
 • SFŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (kontinuální výzva do  roku 2020)
 • MŽP: Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny - VÍCE (T: 7.4.2017)
 • OPŽP: Ekologické zátěže - VÍCE (T: 30.6.2017)
 • OPPIK: Nízkouhlíkové technologie, VÍCE (T: 31.5.2017)
 • OPŽP: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní + Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, VÍCE (T: 2. ledna 2019)
 • OPŽP: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, VÍCE (T: 2. ledna 2020)
 • SFŽP: likvidaci látek poškozujících ozonovou vrstvu, VÍCE (T: 28.4.2017)
 • SFŽP: územní studie krajiny, VÍCE (T: 31.12.2019)
 • OPŽP: ochrana proti povodním, zlepšení odtokových či retenčních poměrů, protipovodňové varovné systémy, VÍCE  (T: 5.1.2017)

 • SFŽP - zvýhodněné půčky pro vodohospodářské a energetické projekty, VÍCE (T: 31.12.2018)
 • SFŽP - národní dotace: likvidaci starých hydrogeologických vrtů, VÍCE (T: 28.4. 2017)
 • SFŽP - národní dotace: domovní ČOV, VÍCE (T: 30.11.2017)
 • IROP: Financování zpracování územních plánů pro obce (ORP), VÍCE (T: 31.10.2022)
 • SFŽP: Program na boj se suchem - VÍCE (T: 30.6.2017)

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE