Více času na podstatné

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Odpadové statistiky analyzujeme jak z pohledu ČSÚ, tak z pohledu Ministerstva životního prostředí. Velmi zajímavý pohled nabízí MŽP na oblast sběru elektroodpadů a ČIŽP představuje svou kontrolní činnost v oblasti nakládání s autovraky. Čím nová vláda České republiky může přispět k efektivnímu nakládání s druhotnými surovinami? Nad otázkou se zamyslel bývalý ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Polemizujeme nad náhradou glyfosátu. Tématem lednového čísla budou nebezpečné odpady. Anotaci čtěte ZDE

 

Přehled obsahu:

 • Zprávy z domova a ze světa
 • Rozhovor s Petrem Morávkem (FFC Česká republika, s.r.o.)
 • Produkce odpadů a nakládání s nimi v roce 2016 podle ISOH
 • Odpadové data za rok 2016 z pohledu ČSÚ
 • Polemika - Kontroverzní glyfosát
 • Ohlašování prostřednictvím ISPOP v roce 2018
 • Udržitelný rozvoj v obchodních dohodách EU
 • Informační zabezpečení oběhového hospodářství (2)
 • Dobré odpadové hospodářství motivuje lépe třídit
 • Tepelně podporovaná anaerobní bioremediace
 • Češi zůstávají evropskými vicemistry v třídění obalů!
 • Legislativní a dotační souhrn

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 

 

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
Prosinec    
11.12. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
Opakování: 12.12., 15.1., 17.1., 19.1.
11.12. AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA OCHRANY OVZDUŠÍ - vyhláška č. 415/2012 Sb.
12.12. NOVINKY V OBLASTI BOZP s výhledem na rok 2018 - Hradec Králové
13.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
Opakování: 14.12.2017, 16.1.2018, 17.1.2018
15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018
18.12. SEPNO = systém evidence přepravy nebezpečných odpadů a elektronické ohlašování přepravy do ISPOP
Opakování: 19.12.2017, 8.1.2018
18.12. iKURZ: Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
19.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do ISPOP za rok 2017 z programu EVI 8
Opakování: 20.12.2017, 3.1.2018, 4.1.2018, 9.1.2018, 10.1.2018, 11.1.2018, 23.1.2018, 24.1.2018, 25.1.2018
20.12. Novela stavebního zákona a její dopad na obor VaK
Leden
3.1. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
Opakování: 4.1.2018
4.1. VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 3. TERMÍN
9.1.

Napříč ohlašováním v roce 2018: ISPOP a SEPNO

10.1. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA 2. TERMÍN
11.1.

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI (OVZDUŠÍ A ODPADY) V ROCE 2018 - PRAHA

11.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Hradec Králové
16.1. NOVINKY V LEGISLATIVĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ISPOP 2018 - Jihlava, Znojmo, České Budějovice, Brno
Opakování: 18.01.2018, 25.01.2018, 30.01.2018
16.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Brno
23.1.-24.5. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG - Hradec Králové
23.1.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA 2. TERMÍN

Únor    
1.2. Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda
Opakování: 6.2., 7.2., 13.2., 15.2., 20.2., 21.2., 28.2. a 1.3.
6.2.

Vodárenská biologie 2018

20.2. Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
Březen    
6.3. Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2017 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
6.-8.3.

Týden výzkum a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2018

8.3.

ODPAD ZDROJEM 2018

16.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
16.3. iKURZ: Práce s programem Ovzduší v ohlašovací agendě za rok 2017 do ISPOP
Duben    
19.-20.4. RECYYLING 2018
24.-25.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

  

 

Novinky

06.09.2013 16:00

Poslechněte si zajímavý rozhovor. Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu bude dnes Dana Drábová

Radioaktivita v jaderné elektrárně Fukušima stoupá. Jak nebezpečné je tohle zařízení víc než dva roky po katastrofálním zemětřesení? A měli bychom sázet na energii z jádra, nebo se vyplatí investovat do obnovitelných zdrojů? Probere v dnešních Dvaceti minutách Radiožurnálu Veronika Sedláčková s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou. Radiožurnál vysílá dnes v pátek 6. září v 17.05.

 

Zdroj: Rozhlas.cz

06.09.2013 14:54

HN: Do Nové zelené úsporám mají přitéct další peníze

Ve druhé etapě programu Zelená úsporám je měsíc po jeho spuštění vyčerpáno více než 480 milionů z původně vyčleněné jedné miliardy korun. Správci projektu ale již nyní mluví o jeho prodloužení a další finanční injekci.

"Prostředky na další výzvu jsou připraveny," potvrzuje náměstek Státního fondu životního prostředí Jaroslav Hrubeš. Jistý je zatím přísun stovek milionů z prodeje emisních povolenek. A že by do projektu mohly přitéct až tři miliardy navíc, avizovali již dříve premiér Jiří Rusnok i ministr životního prostředí Tomáš Podivínský, podle kterého by to mohlo mít i příznivý dopad na stavebnictví. "O navýšení prostředků se jedná. Ale není to tak velká částka, že by byl problém ji najít," řekl mluvčí vlády Jan Hrubeš s tím, že je to jednou z priorit kabinetu. Použity mohou být například zisky státního podniku Lesy ČR.

 

HN upozorňují:

 • Vyčerpána je zatím poloviny peněz. Nejvíce táhnou solární systémy
 • Žádat o dotace by mělo být možné i po listopadu

 

 

Zdroj: Hospodářské noviny

06.09.2013 09:34

TAČR: vyhlášení veřejných soutěží závisí na schválení státního rozpočtu

Vládou ČR byl schválen návrh Programu podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA a návrh na změnu – rozšíření Programu Technologické agentury České republiky na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA.
Vzhledem ke skutečnosti, že financování projektů výše uvedených programů včetně dalšího nového programu GAMA je podmíněno schválením státního rozpočtu na rok 2014 a střednědobého výhledu do roku 2016, nelze ještě přesně určit termíny vyhlášení veřejných soutěží těchto programů. Technologická agentura ČR oznámí do konce měsíce září termíny vyhlášení všech veřejných soutěží.
 
Zdroj: TAČR
 
05.09.2013 14:32

Kotlíkové dotace pro Středočeský kraj byly dnes vyčerpány

Ministerstvo životního prostředí a Středočeský kraj dne 5. září 2013 ukončují 3. výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů z důvodu vyčerpání alokované částky. Občané Středočeského kraje projevili velký zájem o dotace na výměnu starého kotle za nový ekologický. Alokace 40 milionů korun byla vyčerpána během 4 dnů.

Pro tuto výzvu bylo alokováno celkem 40 milionů korun, a to 20 milionů Kč z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a 20 milionů Kč z rozpočtu Středočeského kraje. Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje.

Ministerstvo životního prostředí je připraveno okamžitě dát k dispozici dalším žadatelům potřebné finanční prostředky. Teď záleží jen na vedení Středočeského kraje, zda bude schopné nalézt ve svém rozpočtu finance tak, aby splnilo podmínky programu a financovalo jej z 50 % procent stejně jako ministerstvo.

Žádosti přijaté dne 5. září 2013 nad rámec uvedené alokace mohou při zachování posloupnosti nahradit žádosti vyřazené z důvodu nesplnění podmínek. Všechny další žádosti doručené po tomto termínu budou v souladu s podmínkami dotačního programu automaticky vyřazeny.

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

05.09.2013 10:27

67% firem v EU není v souladu s nařízením REACH a CLP

Agentura ECHA dokončila již druhý průzkum, který má ověřit míru implementace nařízení REACH a CLP v rámci Evropské Unie. Průzkum byl realizován od května 2011 do března 2012, a to v úzké spolupráci se národními kontrolními orgány jednotlivých členských států, přičemž celkově proběhl v 29 zemích EU u 1 181 podniků. Více ZDE.

 

Čtěte také:

Od 1. září vstoupilo v platnost nové nařízení o biocidních přípravcích

05.09.2013 08:51

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích vyšla ve sbírce pod číslem 275/2013

Ve sbírce předpisů vyšla novela zákona, která mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Cílem novely zákona je mimi jiné úprava systému plánování rozvoje vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Prezident republiky  podepsal tento zákon v úterý dne 27. srpna 2013. Účinnost je stanovena na první leden roku 2014. Více ZDE


 

 


 

 

 

05.09.2013 08:18

Vláda schválila Zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2012

Stav hospodaření s vodou, ochranu povrchových i podzemních vod a ochranu před povodněmi popisuje tzv. Modrá zpráva za rok 2012, kterou včera projednala vláda. Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2012 uvádí, že v roce 2012 bylo v České republice zásobováno z vodovodů 9,8 milionu obyvatel, tj. 93,5 % z celkového počtu obyvatel a dále, že v domech připojených na kanalizaci žilo téměř 8,7 milionu lidí, což je 82,5 % z celkového počtu obyvatel ČR. Více ZDE

 

 

04.09.2013 15:31

E15: Pojištění ekologických rizik firmy podceňují, často o něm ale ani neví

České firmy údajně podceňují riziko dopadu jejich byznysu na přírodní prostředí, a proto se dobrovolně nepřipojišťují. Tvrdí to alespoň průzkum AIG Europe, podle kterého se to týká až dvou třetin evropských firem. Důvod proč firmy podceňují rizika možných ekologických katastrof je především snaha ušetřit. Ta však vychází z neznalostí rizik a výše možných finančních dopadů při větší ekologické havárii.  Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/pojisteni-ekologickych-rizik-firmy-podcenuji-casto-o-nem-ale-ani-nevi-1018633#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylinkVíce ZDE

 

Zdroj: E15.cz

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/pojisteni-ekologickych-rizik-firmy-podcenuji-casto-o-nem-ale-ani-nevi-1018633#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/pojisteni-ekologickych-rizik-firmy-podcenuji-casto-o-nem-ale-ani-nevi-1018633#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

04.09.2013 15:26

EurActiv: V klimatické politice nesmí být EU osamělým pionýrem, řekl eurokomisař Oettinger

Německo by se nemělo obávat břidlicového plynu a nesmí zapomínat na konkurenceschopnost svého průmyslu, prohlásil komisař pro energetiku Günther Oettinger. Na konkurenceschopnost má prý myslet i celá EU. Ta je v klimaticko-energetické politice pionýrem, kterého však prý nikdo nenásleduje. Kritizoval také plány německých Zelených na další regulaci průmyslu. Varoval, že podniky by se mohly přesunout do zemí mimo Evropu, kde nepanují tak přísné environmentální předpisy.  Více ZDE

 

Zdroj: EurActiv.cz

04.09.2013 08:17

Senátní podvýbor pro energetiku podpořil novelu zákona o podpoře OZE. Právní výbor senátu dnes také řekl ano.

Senátoři z podvýboru pro energetiku včera doporučili schválit vládní novelu, která omezuje podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Týká se to nových elektráren uvedených do provozu od příštího roku. Předlohu ještě projedná ve středu senátní ústavně právní výbor a příští středu výbor pro hospodářství. Příští čtvrtek o ní bude rozhodovat plénum Senátu. Více ZDE

 

Aktualizace (4.9.): ústavně právní výbor doporučili schválit vládní novelu

 

Zdroj: Solárnínovinky.cz (ČTK)

03.09.2013 14:11

Návrh zákona o státním rozpočtu ČR z pohledu životního prostředí

Vláda zítra projedná návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014. Návrh státního rozpočtu na rok 2014 je předkládán jako schodkový v objemu příjmů 1 082,4 mld. Kč a v objemu výdajů 1 192,4 mld. Kč. Zástupci zaměstnavatelů, odborů a vlády, tzv. tripartita, bude jednat o státním rozpočtu na příští rok 20. září. Níže uvádíme vybrané informace ve vztahu k oblasti životního prostředí.

 

CELKOVÝ PŘEHLED  VÝDAJŮ  STÁTNÍHO  ROZPOČTU PODLE  KAPITOL
Číslo kapitoly K a p i t o l a V ý d a je
c e l k e m v Kč
301 Kancelář prezidenta republiky 347 368 000
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1 125 936 000
303 Senát Parlamentu 522 675 000
304 Úřad vlády České republiky 745 028 364
305 Bezpečnostní informační služba 1 148 104 000
306 Ministerstvo zahraničních věcí 5 628 207 668
307 Ministerstvo obrany 42 167 563 873
308 Národní bezpečnostní úřad 307 809 136
309 Kancelář veřejného ochránce práv 97 407 000
312 Ministerstvo financí 16 152 133 377
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 523 682 616 207
314 Ministerstvo vnitra 53 547 866 638
315 Ministerstvo životního prostředí 13 006 683 723
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 11 727 386 479
321 Grantová agentura České republiky 3 464 702 000
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 31 270 146 334
327 Ministerstvo dopravy  36 030 576 166
328 Český telekomunikační úřad 747 505 814
329 Ministerstvo zemědělství 49 774 516 181
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 135 263 302 547
334 Ministerstvo kultury 10 129 233 780
335 Ministerstvo zdravotnictví 6 699 243 968
336 Ministerstvo spravedlnosti 22 055 717 079
343 Úřad pro ochranu osobních údajů 158 485 880
344 Úřad průmyslového vlastnictví 161 394 153
345 Český statistický úřad 930 807 114
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 2 775 535 670
348 Český báňský úřad 123 450 550
349 Energetický regulační úřad 199 080 780
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 245 124 240
355 Ústav pro studium totalitních režimů 154 417 532
358 Ústavní soud 167 529 080
361 Akademie věd České republiky 4 561 331 000
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 55 466 500
374 Správa státních hmotných rezerv 2 161 799 020
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 380 840 100
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 277 755 320
377 Technologická agentura České republiky 2 566 415 000
381 Nejvyšší kontrolní úřad 498 757 000
396 Státní dluh 68 000 000 000
397 Operace státních finančních aktiv *) 1 642 200 000
398 Všeobecná pokladní správa 141 705 390 692
  C E L K E M  1 192 407 508 965
     
*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

 

Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí
      v Kč
Souhrnné ukazatele    
Příjmy celkem 10 728 700 516
Výdaje celkem 13 006 683 723
Specifické ukazatele - příjmy  
Daňové příjmy 5) 900 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 10 727 800 516
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem   8 513 672 516
  příjmy z prostředků finančních mechanismů   243 750 000
  ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem   1 970 378 000
Specifické ukazatele - výdaje  
Ochrana přírody a krajiny 699 500 000
Technická ochrana životního prostředí 5 364 000 000
Ochrana klimatu a ovzduší 3 460 000 000
Ostatní činnosti v životním prostředí 3 483 183 723
Průřezové ukazatele    
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 610 591 226
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 207 552 549
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 6 023 697
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 602 369 670
Platy státních úředníků 0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných
z prostředků zahraničních programů 2)
0
v tom: ze státního rozpočtu celkem   0
  v tom: institucionální podpora celkem 3) 0
    účelová podpora celkem 3) 0
  podíl prostředků zahraničních programů 2)   0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) 0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) 0
Zahraniční rozvojová spolupráce 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 3 000 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie
bez společné zemědělské politiky celkem
8 741 085 313
v tom: ze státního rozpočtu   227 412 797
  podíl rozpočtu Evropské unie   8 513 672 516
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány
z prostředků finančních mechanismů celkem
255 750 000
v tom: ze státního rozpočtu   12 000 000
  podíl prostředků finančních mechanismů   243 750 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS
celkem
10 268 232 000
       
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění  
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů  
3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.  
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.  
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  

 

 

 

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2014 až 2016
Kapitola:  315 Ministerstvo životního prostředí      
      v Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2014 2015 2016
Ochrana přírody a krajiny 699 500 000 204 346 332 197 364 795
Technická ochrana životního prostředí 5 364 000 000 86 000 000 74 000 000
Ochrana klimatu a ovzduší 3 460 000 000 1 225 000 000 1 281 000 000
Ostatní činnosti v životním prostředí 3 483 183 723 2 631 277 599 2 662 877 899

 

Požadavky nad rámec výdajů zajištěných na roky 2014 až 2016 
      v Kč
Specifikace požadavku 2014 2015 2016
Programy spolufinancované z rozpočtu EU_KV 418 000 000 829 000 000 706 000 000
v tom: OP ŽP 2007-2013 - SR podíl
            - navýšit na 600 mil. Kč v letech 2014-15
300 000 000 300 000 000 0
           OP ŽP 2014-2020 - SR podíl 118 000 000 529 000 000 706 000 000
Navýšení výdajů souvisejících s prodejem emisních povolenek do výše rozpočtovaných příjmů - program 115 280_KV 930 308 000 1 014 067 000 1 200 000 000
Běžné výdaje celkem 5 868 517 171 954 930 348 985 139
v tom: navýšení neinvestičních transferů mezinárodním
          organizacím
4 340 063 24 395 063 55 894 063
navýšení celkových výdajů kapitoly 315 - MŽP na výši závazného limitu výdajů uvedenou v materiálu na jednání vlády č. 622/2013 0 146 039 000 291 555 000
dokrytí platů a příslušenství u trvalého navýšení počtu zaměstnanců OSS zajišťujících agendy související s připojením k IISSP a povinnostmi vyplývajícími ze zákona o IIIPPC (snížení počtu funkčních míst ÚO o 5 a navýšení míst ČIŽP o 5) 1 528 454 1 520 867 1 536 076
C E L K E M  1 354 176 517 2 015 021 930 2 254 985 139

 

V případě zájmu o podkladové materiály si prosím napište na info@tretiruka.cz, děkujeme za pochopení.

03.09.2013 14:02

Plánovaná odstávka ISPOP: 5. až 9. září 2013

CENIA upozorňuje uživatele, že ve čtvrtek 5. 9. 2013 od 20:00 hod. do pátku  6. 9. 2013 8:00 hod. proběhne plánovaná servisní odstávka systému ISPOP, během které bude snížena dostupnost této aplikace. CENIA se za způsobené komplikace omlouvá.

 

Zdroj: ISPOP

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

Připomínkové řízení

Vláda - 6.12. 2017

 • Návrh vyhlášky o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a o náležitostech rozhodnutí, opatření obecné povahy, souhlasů, vyjádření a závazných stanovisek vydávaných vodoprávním úřadem (T: 27.12.2017), více ZDE
 • Návrh vyhlášky pro nakládání s těžebním odpadem (T: 29.12.2017), více ZDE

 • Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2018, tříletý plán a dlouhodobý plán

Novinky - prosinec 2017

Senát - xx.xx. 2017

 •  
 •  

EU - veřejné konzultace

PSP ČR - xx.xx. 2017

 •  

EU - novinky ve věstníku EU

 • Rozhodnutí Komise (EU) 2017/2285 ze dne 6. prosince 2017 o změně příručky pro uživatele, která stanoví kroky nutné k účasti v systému EMAS podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (oznámeno pod číslem C(2017) 8072)
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2117 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro výrobu velkého množství organických chemických látek (oznámeno pod číslem C(2017) 7469)
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2102 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1984 ze dne 24. října 2017, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech stanovují referenční hodnoty na období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 pro každého výrobce nebo dovozce, který podle uvedeného nařízení oznámil, že od 1. ledna 2015 zákonně uvedl na trh částečně fluorované uhlovodíky
 • Přijetí rozhodnutí Komise o oznámení předloženém Českou republikou o upraveném přechodném národním plánu podle čl. 32 odst. 6 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích
 • Nařízení Komise (EU) 2017/1941 ze dne 24. října 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o ekoznačce EU

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 8.11. Příjem žádostí o dotace na tříděný odpad a proti znečištění vody se prodlužuje! VÍCE
 • 2.11. Podnikům se nabízí nová možnost dotací na energetické úspory, VÍCE
 • 1.11. 100 milionů korun půjde pro obce na ekologická auta, VÍCE
 • 31.10. Na likvidaci starých hydrogeologických vrtů půjde 20 milionů, VÍCE
 • 27.10. Odstartovala pilotní výzva na inovativní finanční nástroje, VÍCE
 • 14.10. MŽP vyhlásilo nové dotace na domovní čističky odpadních vod, VÍCE

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE

Dotační programy:

 • Operační program Životní prostředí (OPŽP) - ZDE
 • Národní program Životní prostředí (NPŽP) - ZDE
 • Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie (Program Efekt) - ZDE
 • Zvýhodněný úvěr v programu Energ - ZDE

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)- ZDE
 • Program Dešťovka - ZDE

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE