Více času na podstatné

REKLAMA

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Omezení importu pevných odpadů do Číny pomůže nastartovat oběhové hospodářství v Evropě. Sledujete-li aktuální diskuze odpadového hospodářství, tak jste toto tvrzení určitě slyšeli. Souhlasíte s ním? Může čínský zákaz importu nastartovat tak potřebné investice do zpracovatelských kapacit nebo Evropa potřebuje ještě jiný impulz? Odpovědi na tyto otázky najdete v aktuálním čísle. Anotaci čtěte ZDE

 

 

Přehled obsahu:

 • Když dělají dva totéž, není to totéž
 • Nakládání s BRKO je smysluplné pokud je kvalitně zpracován a využit v zemědělství
 • V oblasti předcházení vzniku odpadů jsme zas o krok dál
 • V čem se můžeme poučit od Izraele?
 • Lithium v Krušných horách – jak dále?
 • Výskyt antibiotické rezistence na čistírně odpadních vod
 • Dopady novely stavebního zákona
 • Nakládání s čistírenskými kaly
 • SEDITANK – automatický systém pro přípravu materiálu před anaerobní fermentací
 • Jak omezit množství odpadů? Klíčová je prevence!
 • Proces autorizace podle nařízení REACH
 • Legislativní a dotační souhrn

 

PŘEDPLATNÉ / CENÍK INZERCE

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 

 

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
20.11. Konference Povinnosti v podnikové ekologii
21.11. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA
22.11. PODNIKOVÁ EKOLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY - Základní přehled povinností v oblasti OŽP pro podnikatelské subjekty
23.11. Celostátní seminář Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO
24.11. AS-DEHYDRÁTOR – odvodňování kalu ve světle nové legislativy
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

29.11. Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024
30.11. semiář Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce
30.11.-1.12. EKOinovační fórum
Prosinec    
4.12. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
Opakování: 06.12., 3.1.2018, 4.1.2018
4.12. SEPNO = systém evidence přepravy nebezpečných odpadů a elektronické ohlašování přepravy do ISPOP
Opakování: 5.12.2017, 6.12.2017, 18.12.2017, 19.12.2017, 8.1.2018
5.12.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 2. TERMÍN

6.12. SKLAD Odpadů 8 - ukončení roku a převod do EVI 8
7.12. seminář Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství obce a jeho využití pro řízení OH obce
7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

7.12. INTERNÍ AUDITOR EMS - PRO POKROČILÉ - HRADEC KRÁLOVÉ
7.12. 27. Emission Trading
7.12. INTERNÍ AUDITOR EMS - pro pokročilé
11.12. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
Opakování: 12.12., 15.1., 17.1., 19.1.
11.12. AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA OCHRANY OVZDUŠÍ - vyhláška č. 415/2012 Sb.
12.12. NOVINKY V OBLASTI BOZP s výhledem na rok 2018 - Hradec Králové
13.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
Opakování: 14.12.2017, 16.1.2018, 17.1.2018
15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018
18.12. iKURZ: Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
19.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do ISPOP za rok 2017 z programu EVI 8
Opakování: 20.12.2017, 3.1.2018, 4.1.2018, 9.1.2018, 10.1.2018, 11.1.2018, 23.1.2018, 24.1.2018, 25.1.2018
Leden
4.1. VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 3. TERMÍN
9.1.

Napříč ohlašováním v roce 2018: ISPOP a SEPNO

10.1. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA 2. TERMÍN
11.1.

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI (OVZDUŠÍ A ODPADY) V ROCE 2018 - PRAHA

11.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Hradec Králové
16.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Brno
23.1.-24.5. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG - Hradec Králové
23.1.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA 2. TERMÍN

Únor    
1.2. Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda
Opakování: 6.2., 7.2., 13.2., 15.2., 20.2., 21.2., 28.2. a 1.3.
20.2. Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
Březen    
6.3. Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2017 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
8.3.

ODPAD ZDROJEM 2018

16.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
16.3. iKURZ: Práce s programem Ovzduší v ohlašovací agendě za rok 2017 do ISPOP
Duben    
19.-20.4. RECYYLING 2018

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

  

 

Novinky

23.04.2013 20:52

Stát nabízí českým firmám 14 milionů korun na mezinárodní technologickou spolupráci, podporovány budou také projekty v oblasti energetiky i čistých technologií

Vývoj a inovace technologicky vyspělých výrobků a procesů a podpora spolupráce českých firem se zahraničními protějšky. To je cílem Programu podpory mezinárodní spolupráce Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest. Dotaci až do výše pěti milionů korun mohou získat české malé, střední i velké podniky, které splní podmínky a budou mít uzavřenou smlouvu s partnerem sídlícím mimo Evropskou unii.

„Spolupráce na mezinárodní úrovni může být pro řadu českých firem finančně nedostupná, snažíme se jim proto toto úsilí usnadnit,“ říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba s tím, že od programu očekává jeho rezort nové patenty, prototypy, inovované výrobky a postupy. „V neposlední řadě se tu ale bavíme také o nových pracovních místech a zvyšování konkurenceschopnosti České republiky,“ dodává.

„Firmy mohou pracovat na mezinárodním projektu tři roky, nejdéle však do konce roku 2016. Dotace budeme vyplácet zpětně, a to ve výši poloviny uznatelných nákladů,“ upřesňuje Petr Očko, pověřený řízením agentury CzechInvest a ředitel sekce fondů EU Ministerstva průmyslu a obchodu, s tím, že se jedná už o druhou výzvu k předkládání přihlášek a program je plně financován ze státního rozpočtu.

Program se zaměřuje na strojírenství, elektrotechniku a elektroniku, informační a komunikační technologie, energetiku, čisté technologie, biotechnologie, lékařské technologie, zemědělské a potravinářské technologie. Výzva byla vyhlášena 18. dubna, zájemci o dotaci mohou zasílat přihlášky do 14. června 2013 (12:00).

 

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce

Program je zaměřený na podporu a posílení spolupráce českých technologických podniků všech velikostí se zahraničními partnery ze zemí mimo EU. Jejich společné projekty by měly vést k zavedení či rozšíření technologicky vyspělých výrobků nebo procesů, včetně vývoje software a aplikací.

 

Vyhlášení II. výzvy

Dne 18. dubna 2013 byla vyhlášena II. výzva Programu podpory mezinárodní technologické spolupráce. Přihlášky je možné podávat od stejného data, tj. od 18. dubna 2013. Ukončení příjmu přihlášek je 14. června 2013 ve 12:00 h. Do tohoto termínu žadatelé předloží přihlášku včetně požadovaných příloh agentuře CzechInvest.

Výsledky II. výzvy budou vyhlášeny dne 16. září 2013.

 

Přihlášené projekty by se měly týkat zejména následujících oblastí:

 • strojírenství
 • elektrotechnika a elektronika
 • informační a komunikační technologie
 • energetika a čisté technologie
 • zemědělské a potravinářské technologie, biotechnologie
 • lékařské technologie

 

Kontakt:

Ing. Šárka Zoglauer Šedrlová, tel.: 296 342 864, e-mail: sarka.sedrlova@czechinvest.org

 

Dokumenty ke stažení:

Text programu

Text Výzvy II

Formulář žádosti

Formulář pro finanční plán

Informační leták

 

 

Zdroj: Czechinvest

23.04.2013 09:07

MŽP připravilo novelu chemického zákona a zákona o prevenci závažných havárií

MŽP poslalo do vnějšího připomínkového řízení novelu chemického zákona. Předkládaný návrh zákona představuje adaptaci na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 259/2012, pokud jde o používání fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu v pracích prostředcích pro spotřebitele a v detergentech určených pro automatické myčky nádobí pro spotřebitele. Novela se v tomto směru dotýká i zákona o vodách. Součástí navrhované novely je i změna zákona o prevenci závažných havárií. V návrhu zákona se navrhuje, že provozovatelé tepláren, kteří skladují méně než 2500 tun těžkého topného oleje, nebudou nadále spadat pod zákon o prevenci závažných havárií. Více ZDE.

 

 

23.04.2013 08:20

Změna směrnice EIA by znamenala navýšení finanční a administrativní zátěže, shodli se ministři V4

Ve dnech 18. – 19. dubna 2013 ministr Tomáš Chalupa jednal v Polsku s ministry životního prostředí a vedoucími delegací států Visegrádské skupiny, Bulharska, Rumunska a Litvy o aktuálních otázkách řešených na úrovni Evropské unie: klimatické a energetické politice do roku 2030 a vyjednávání nové mezinárodní dohody o změně klimatu, revizi Tematické strategie ochrany ovzduší EU a související legislativy, 7. Akčním programu pro životní prostředí a revizi směrnice EIA o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.

Klimatická politika

Ministři potvrdili, že jejich země jsou na dobré cestě k dosažení cílů obsažených v tzv. klimaticko-energetickém balíčku, který stanovil cíle do roku 2020. Diskuse nad budoucím klimatickým a energetickým rámcem EU do roku 2030 úzce souvisí s podobou mezinárodního režimu na ochranu klimatu a dohodou, jejíž uzavření se plánuje na rok 2015. „Tyto dvě dimenze musí jít ruku v ruce. Stejná míra flexibility, která bude na světové úrovni, by měla být zajištěna i pro členské státy EU“, říká ministr Chalupa. Ministr zdůraznil, že budoucí rámec EU musí zohledňovat rovněž ekonomický vývoj a veškeré přínosy a náklady plynoucí z realizace a naplňování cílů EU. Ministři se shodli, že je potřeba mít dlouhodobou vizi, ale vyzdvihli také nutnost brát ohled na národní podmínky a podmínky v jednotlivých sektorech. Nový rámec EU by měl zohledňovat potřebu dostupnosti energie za přijatelné ceny.

 

Tematická strategie ochrany ovzduší a související legislativa

Diskuse potvrdila, že řadu států trápí zejména prachové částice. V této souvislosti polský i český ministr ocenil posílenou bilaterální spolupráci, jejímž cílem je řešit nejpalčivější problémy v regionu Slezska. Ministr Chalupa zdůraznil, že revize směrnice o národních emisních stropech by měla vést k jejímu rozšíření o prachové částice PM2,5. Naopak, ČR není příznivcem rozšíření souboru znečišťujících látek o metan, jehož vliv na kvalitu ovzduší je spíše marginální. Důležité je plnit stávající legislativu, což je podmíněno dostatkem finančních prostředků. Státy V4+ budou spolupracovat při přezkumu Tematické strategie ochrany ovzduší. Jsou otevřeny stanovení společných cílů v politice ochrany ovzduší, včetně standardů kvality ovzduší a národních emisních stropů.

 

Revize směrnice EIA

Podle ministrů V4+ navrhované změny směrnice EIA věci spíše komplikují, než aby je usnadňovaly. „ČR je proti zavedení změn, které by znamenaly navýšení finanční a administrativní zátěže“, uvedl ministr Chalupa. Ministři se shodli, že je potřeba vyloučit změny se zásadním dopadem na již zaběhnuté národní systémy posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.

V závěru jednání představilo Polsko své plány, jak zajistí organizaci 19. Konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 9. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu, které proběhnou 11. - 22. listopadu 2013 ve Varšavě. Konání akce na národním fotbalovém stadionu bude pro smluvní strany novou zkušeností. „Doufejme, že to podpoří férovou hru“, uvedl ministr Chalupa. Ocenil zejména iniciativu Polska uspořádat zároveň také fórum pro zástupce průmyslu a podnikatelů, které bude diskutovat praktické otázky související s opatřeními pro rozvoj moderních technologií a snížení emisní a energetické náročnosti výroby.

23.04.2013 08:12

Na MŽP se podruhé sešla pracovní skupina k budoucí cestě České republiky v odpadovém hospodářství

Na Ministerstvu životního prostředí se podruhé sešla pracovní skupina k budoucí cestě České republiky v odpadovém hospodářství. Pracovní skupina dospěla ke konsensu v oblasti zákazu skládkování netříděného směsného komunálního odpadu. Shoda mezi experty panuje i v tom, že není třeba legislativních úprav Integrovaných systémů nakládání s odpadem v novelizovaném zákonu o odpadech. Převážná většina zúčastněných se přiklání k odklonu netříděného směsného komunálního odpadu od jeho skládkování ve prospěch jeho využívání materiálního a energetického. Více ZDE.

23.04.2013 07:42

Ministři dnes zahájí v Dublinu jednání o klimaticko-energetických cílech 2030

Ministři životního prostředí a průmyslu se dnes scházejí v Dublinu, aby jednali o návrhu klimaticko-energetických cílů EU pro rok 2030, informuje EurActiv.cz. Prozatím není jasné, kolik cílů bude a zda budou právně závazné. Komisařka pro oblast klimatu je každopádně přesvědčená, že Evropa by měla mít jasno před rokem 2015. Podle dostupných informací zatím cíle pro všechny tři oblasti podporují Belgie, Dánsko, Německo, Rakousko, Slovensko a Švédsko. Česká republika, Francie a Velká Británie se pak staví proti cíli pro obnovitelné zdroje energie, Maďarsku se prý nezamlouvá možný cíl pro energetickou účinnost. Irská vláda podle prohlášení ministra životního prostředí Phila Hogana nemá se zelenou knihou Komise „žádný větší problém“. Jednání o cestovní mapě minulý rok zablokovalo Polsko, které dlouhodobě oponuje hlavnímu proudu evropské energetické politiky. Podle všeho lze nyní očekávat, že se bude stavět také proti návrhům na cíle do roku 2030.

 

Zdroj: EurActiv.cz

22.04.2013 11:36

Magazín EIA-IPPC-SEA informuje o novele IPPC a monitoringu REACH

V magazínu EIA-IPPC-SEA, který vydává Ministerstvo životního prostředí ČR prostřednictvím agentury CENIA, vyšel souhrnný článek o projektu Monitoring REACH, novele zákona o integrované prevenci a závěry o BAT pro vydělávání kůží a kožešin. Druhé číslo magazínu stahujte zde.

 

Zdroj: SCHP ČR, MŽP

22.04.2013 08:29

Bezplatné povolenky se energetikům prodraží píše dnes E15.cz

Z bezplatných emisních povolenek přidělovaných výměnou za ekologické investice udělali europoslanci jediným hlasováním kouli na noze českých energetických firem. Ta může vážit až 36 miliard korun. Firmám měl tento mechanismus původně ulevit od nákupu potřebných povolenek a české energetice pomoci k rychlejší modernizaci. Teď minimálně jeden z těchto cílů vezme za své. Ministerstvo životního prostředí nečeká, že by pád ceny povolenek vedl k zásadnímu snížení objemu investic. V takovém případě ale firmy v příštích letech proinvestují výrazně více peněz, než by bylo nutné. To se v budoucnu negativně projeví v jejich hospodářském výsledku kvůli zvýšeným odpisům. Více ZDE.

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/bezplatne-povolenky-se-energetikum-prodrazi-981813#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/bezplatne-povolenky-se-energetikum-prodrazi-981813#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

21.04.2013 19:58

E15.cz: Břidlice se po úspěchu v USA může stát hitem i v Rusku a Číně

Boom těžby břidlicového plynu a ropy s následnou transformací energetiky se po Spojených státech může v podobně rozsáhlém měřítku opakovat v Rusku, Číně i dalších oblastech světa. Evropa bude v rozvoji břidlicových ložisek naopak z politických důvodů zaostávat a nemá na transformaci vyvolanou levným plynem větší šance. Uvedli to tento týden experti na konferenci o komoditách ve švýcarském Lausanne. Více ZDE.

21.04.2013 12:11

Česká republika již prodala v dražbě emisní povolenky za čtvrt miliardy korun

Dne 18. března 2013 se Česká republika zapojila do dražeb emisních povolenek pro nové obchodovací období evropského systému emisního obchodování EU ETS (2013-2020). Během prvního měsíce, tedy do 17. dubna 2013, se uskutečnilo 13 dražeb, v nichž činila průměrná cena povolenky 4,37 euro za kus. Zatím tedy Česká republika prodala 2,21 mil. povolenek za 9,66 mil. EUR (cca 250 mil. Kč).

V roce 2013 má Česká republika podle dražebního kalendáře celkem vydražit přibližně 18,5 mil. povolenek. Alespoň polovina výnosů bude použita v rámci energeticko-úsporného programu Nová zelená úsporám.

21.04.2013 12:08

SFŽP aktualizuje plán výzev na rok 2013, cílem je více výzev a kratší administrace

Ministerstvo životního prostředí vychází vstříc zájemcům o podporu a přizpůsobuje plán výzev na rok 2013 potřebám žadatelů a naplňování akceleračních opatření v Operačním programu Životní prostředí. Plán výzev na rok 2013 se právě aktualizuje.

V posledním roce řádného programového období je nutné maximálně zvýšit počet výzev a připravit co nejširší nabídku podpory ze zbývajících finančních prostředků. Zároveň je třeba podstatně zkrátit administraci přijatých žádostí na Státním fondu životního prostředí ČR jako zprostředkujícím subjektu, i na Ministerstvu životního prostředí jako řídicím orgánu OPŽP.

Plánované změny, které v tuto chvíli projednáváme, zohledňují akcelerační opatření a možnosti jejich důsledného uplatňování a zároveň mají přispět k uspokojení potřeb žadatelů i s ohledem na jejich reálné možnosti.

19.04.2013 09:52

Sněmovna podle senátorů opět nedodala správný text odpadní novely

Sněmovna podle senátorů ani v opravené verzi novely o odpadech nedodala text, který schválila. Pochybení v předloze, která již neobsahuje nepřijatou úlevu pro solárníky, je nyní v termínech týkajících se účinnosti novely. ČTK to po jednání senátního výboru pro životní prostředí řekl jeho předseda Ivo Bárek (za ČSSD).

Problém je tentokrát v tom, že Sněmovnou zaslaná podoba novely přináší vybraným firmám od příštího roku povinnost zpětného odběru použitých pneumatik. Zároveň ale z letošního září také až na 1. ledna 2014 oddaluje povinnost ministerstva životního prostředí vést veřejný seznam těchto firem, což už ale Sněmovna neschválila. Nenavrhoval to totiž v rámci úprav účinnosti novely ani sněmovní výbor pro životní prostředí, ani ministr Tomáš Chalupa (ODS).

Opravené znění novely mělo nahradit původní text, který podle Němcové obsahoval "administrativním nedopatřením" i nepřijatý návrh poslance ODS Františka Sivery. Podle něj by se o šest měsíců do konce letošního roku prodloužila lhůtu, v níž musí provozovatelé solárních elektráren uzavřít smlouvu o financování likvidace elektroodpadu ze solárních panelů.

Senát má o novele nově rozhodnout do příštího pátku, tedy do 26. dubna.

19.04.2013 09:40

Problematika kalů, vypouštění městských odpadních vod, čištění průmyslových odpadních vod v doprovodném programu výstavy VODOVODY-KANALIZACE

Od 21. do 23. května se koná další ročník Mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE, která kromě novinek a trendů vystavujících firem přinese také aktuální oborové informace v doprovodném programu výstavy. Za všechna témata můžeme jmenovat dopady aktuální legislativy, možnosti financování, nebo problematiku kalů, které se doprovodný program bude věnovat hned z několika úhlů pohledu. Jmenujme například oblast platné legislativy, Operačního programu Životní prostředí nebo pohled na kaly jako cenné suroviny, které mohou zlepšit strukturu půdy, respektive omezit její degradaci. Na co konkrétně se jednotlivé přednášky zaměří? To se dozvíte na následujících řádcích. Více ZDE.

 

Čtěte také: Doprovodný program pod hlavičkou Asociace pro vodu

 

 

 

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (T: 19.11.2017), VÍCE

 

Novinky - listopad 2017

 •  

Vláda - 6.11. 2017

 • Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/23 „Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady“


Senát - xx.xx. 2017

 •  

PSP ČR - 20.11. 2017

 • ustavující schůze Poslanecké sněmovny  

EU - veřejné konzultace

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1984 ze dne 24. října 2017, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech stanovují referenční hodnoty na období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 pro každého výrobce nebo dovozce, který podle uvedeného nařízení oznámil, že od 1. ledna 2015 zákonně uvedl na trh částečně fluorované uhlovodíky
 • Přijetí rozhodnutí Komise o oznámení předloženém Českou republikou o upraveném přechodném národním plánu podle čl. 32 odst. 6 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích
 • Nařízení Komise (EU) 2017/1941 ze dne 24. října 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o ekoznačce EU
 • Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1757 ze dne 17. července 2017 o přijetí změny Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu z roku 1999 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 jménem Evropské unie

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 8.11. Příjem žádostí o dotace na tříděný odpad a proti znečištění vody se prodlužuje! VÍCE
 • 2.11. Podnikům se nabízí nová možnost dotací na energetické úspory, VÍCE
 • 1.11. 100 milionů korun půjde pro obce na ekologická auta, VÍCE
 • 31.10. Na likvidaci starých hydrogeologických vrtů půjde 20 milionů, VÍCE
 • 27.10. Odstartovala pilotní výzva na inovativní finanční nástroje, VÍCE
 • 14.10. MŽP vyhlásilo nové dotace na domovní čističky odpadních vod, VÍCE

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE

Dotační programy:

 • Operační program Životní prostředí (OPŽP) - ZDE
 • Národní program Životní prostředí (NPŽP) - ZDE
 • Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie (Program Efekt) - ZDE
 • Zvýhodněný úvěr v programu Energ - ZDE

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)- ZDE
 • Program Dešťovka - ZDE

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE