Více času na podstatné

REKLAMA

 


ODPADOVÉ FÓRUM AKTUÁLNĚ

 

Omezení importu pevných odpadů do Číny pomůže nastartovat oběhové hospodářství v Evropě. Sledujete-li aktuální diskuze odpadového hospodářství, tak jste toto tvrzení určitě slyšeli. Souhlasíte s ním? Může čínský zákaz importu nastartovat tak potřebné investice do zpracovatelských kapacit nebo Evropa potřebuje ještě jiný impulz? Odpovědi na tyto otázky najdete v aktuálním čísle. Anotaci čtěte ZDE

 

 

Přehled obsahu:

 • Když dělají dva totéž, není to totéž
 • Nakládání s BRKO je smysluplné pokud je kvalitně zpracován a využit v zemědělství
 • V oblasti předcházení vzniku odpadů jsme zas o krok dál
 • V čem se můžeme poučit od Izraele?
 • Lithium v Krušných horách – jak dále?
 • Výskyt antibiotické rezistence na čistírně odpadních vod
 • Dopady novely stavebního zákona
 • Nakládání s čistírenskými kaly
 • SEDITANK – automatický systém pro přípravu materiálu před anaerobní fermentací
 • Jak omezit množství odpadů? Klíčová je prevence!
 • Legislativní a dotační souhrn

 

PŘEDPLATNÉ / CENÍK INZERCE

 


DOPORUČUJEME

 


REKLAMA

 

 

 


ODBORNÉ AKCE

  ZAŘADIT AKCI
28.11.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

29.11. Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024
30.11. semiář Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce
30.11.-1.12. EKOinovační fórum
Prosinec    
4.12. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
Opakování: 06.12., 3.1.2018, 4.1.2018
4.12. SEPNO = systém evidence přepravy nebezpečných odpadů a elektronické ohlašování přepravy do ISPOP
Opakování: 5.12.2017, 6.12.2017, 18.12.2017, 19.12.2017, 8.1.2018
5.12.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 2. TERMÍN

6.12. SKLAD Odpadů 8 - ukončení roku a převod do EVI 8
7.12. seminář Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství obce a jeho využití pro řízení OH obce
7.12.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

7.12. INTERNÍ AUDITOR EMS - PRO POKROČILÉ - HRADEC KRÁLOVÉ
7.12. 27. Emission Trading
7.12. INTERNÍ AUDITOR EMS - pro pokročilé
11.12. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
Opakování: 12.12., 15.1., 17.1., 19.1.
11.12. AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA OCHRANY OVZDUŠÍ - vyhláška č. 415/2012 Sb.
12.12. NOVINKY V OBLASTI BOZP s výhledem na rok 2018 - Hradec Králové
13.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
Opakování: 14.12.2017, 16.1.2018, 17.1.2018
15.12. Nové výrobky a technologie pro rok 2018
18.12. iKURZ: Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích
19.12. Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do ISPOP za rok 2017 z programu EVI 8
Opakování: 20.12.2017, 3.1.2018, 4.1.2018, 9.1.2018, 10.1.2018, 11.1.2018, 23.1.2018, 24.1.2018, 25.1.2018
20.12. Novela stavebního zákona a její dopad na obor VaK
Leden
4.1. VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 3. TERMÍN
9.1.

Napříč ohlašováním v roce 2018: ISPOP a SEPNO

10.1. HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA 2. TERMÍN
11.1.

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI (OVZDUŠÍ A ODPADY) V ROCE 2018 - PRAHA

11.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Hradec Králové
16.1. ISPOP - NOVINKY 2018 Brno
23.1.-24.5. Rekvalifikační kurz PODNIKOVÝ EKOLOG - Hradec Králové
23.1.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA 2. TERMÍN

Únor    
1.2. Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda
Opakování: 6.2., 7.2., 13.2., 15.2., 20.2., 21.2., 28.2. a 1.3.
20.2. Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
Březen    
6.3. Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2017 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
8.3.

ODPAD ZDROJEM 2018

16.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
16.3. iKURZ: Práce s programem Ovzduší v ohlašovací agendě za rok 2017 do ISPOP
Duben    
19.-20.4. RECYYLING 2018

* sleva pro majitele Věrnostních karet www.tretiruka.cz

  

 

Novinky

31.01.2013 14:56

Vláda projedná nařízení, kterým se stanoví pravidla pro nízkoemisní zóny

Vláda projedná pravidla pro nízkoemisní zóny. Obce by si tak v budoucnu mohly určit, jaké typy motorových vozidel a kam v rámci svého území vpustí.

Principem zavedení nízkoemisních zón je zákaz vjezdu do vymezených oblastí vozidlům s nejvyšší produkcí emisí znečisťujících látek. Nízkoemisní zóna bude vytyčena značkami zákazu vjezdu, které budou doplněné podobou emisní plakety, pro kterou omezení platit nebude.

Celkem budou rozlišeny čtyři emisní kategorie pro silniční motorová vozidla, a to i podle typu spalovacího motoru. Návrh také stanoví vzory emisních plaket, jejich grafickou podobu včetně ochranných prvků, pravidla pro označení vozidel emisní plaketou, podmínky distribuce a jejich cenu.

 

Více čtěte ZDE.

 

 

 

31.01.2013 13:52

Novinky v legislativě životního prostředí a ohlašovací povinnosti (ISPOP)

Společnost EQ Servis s. r. o. si vás dovoluje pozvat na již 5. ročník seminářů: Novinky v legislativě životního prostředí a ohlašovací povinnosti (ISPOP). Na seminářích budou přehlednou a srozumitelnou formou představeny všechny podstatné legislativní změny v oblasti životního prostředí za rok 2012 a zároveň budou účastníkům poskytnuty potřebné informace pro splnění ohlašovacích povinností prostřednictvím ISPOP. Seminář je určen pro všechny, kteří se nestíhají orientovat v záplavě legislativních změn a potřebují znát jejich praktické dopady na provoz podnikatelských subjektů.

 

Obsah:
 • ohlašování prostřednictvím ISPOP – zákon č. 25/2008 Sb. (ohlašování za ovzduší podle nového zákona, nový formulář pro ohlašování odpadů ad.)
 • nový zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. a prováděcí vyhláška o zjišťování emisí 415/2012 Sb. (dělení zdrojů, aktualizace povolení k provozu, nové lhůty měření emisí ad.)
 • zákon o látkách poškozujících ozonovou vrstvu a skleníkových plynech 73/2012 Sb. a prováděcí vyhláška
 • základní hodnocení rizik ekologické újmy podle nového metodického pokynu z listopadu 2012
 • změny v kontrolách kotlů a klimatizací podle zákona o hospodaření energií 406/2000 Sb.
 • nové prováděcí předpisy k zákonu o vodách a chemickému zákonu ad.
 • projednávaná novela zákona o odpadech (plány odpadového hospodářství, povolení k nakládání s nebezpečnými odpady ad.)
 • diskuze a průběžné zodpovídání dotazů

 

Místo a termín konání:

Praha - 5. února 2013

9.00–14.00 hod., Hotel Pramen (Za Černým mostem 3/362, Praha 9, Metro B, stanice - Rajská zahrada - 7 min. pěšky, nebo bus č.186), GPS: 50°6'34.186"N, 14°33'20.31"E

 

Brno - 6. února 2013

9.00–14.00 hod., Svaz českých a moravských výrobních družstev (Kozí 4), GPS: 49°11'44.218"N, 16°36'35.690"E

 

Znojmo - 7. února 2013

9.00–14.00 hod., Hotel Bermuda (Mariánské nám. 10), GPS: 48°51'19.93"N, 16°3'17.376"E

 

Olomouc - 12. února 2013

9.00–14.00 hod., Regionální centrum Olomouc (Jeremenkova 40B), GPS: 49°35'26.897"N, 17°16'38.95"E

 

Brno - 19. března 2013

9.00–14.00 hod., Svaz českých a moravských výrobních družstev (Kozí 4), GPS: 49°11'44.218"N, 16°36'35.690"E

__________________________________________________________________

 

Cena semináře je 1400 Kč včetně DPH. V ceně je zahrnuto občerstvení, manuál, návody a formuláře v el. podobě a osvědčení o absolvování semináře.

Na seminář je nutné se přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky na www.eqservis.cz.

Po odeslání přihlášky bude na uvedenou emailovou adresu zaslána zálohová faktura, kterou je třeba uhradit před konáním semináře. Originální faktura bude předána při prezenci na semináři. Účast je možné stornovat nejpozději 10 dní před datem konání semináře. Na seminář je možné vyslat náhradníka.

 

Případné dotazy ohledně fakturace směřujte na hybsova@eqservis.cz.  

 

Na setkání se těší: Ing. Ondřej Lazárek – lektor (GMS: 774 423 766, lazarek@eqservis.cz)

 

Mediálním partnerem akce je portál  www.TŘETÍRUKA.cz.
Organizátor poskytujeme slevy pro všechny druhy věrnostních karet Třetí ruky.

 

 

31.01.2013 12:40

Levnější elektřina - návrh MPO jde správným směrem, tvrdí zástupci průmyslu

Velkým průmyslovým firmám se sníží účet za elektřinu. Na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) se dokončuje návrh, podle něhož by firmy se spotřebou elektřiny nad 20 gigawatthodin za rok platily u elektřiny odebrané nad touto hranicí snížený příspěvek na obnovitelné zdroje (OZE), uvedel server E15.cz.

Náklady pro stát, který letos dotuje výrobu zelené elektřiny 11,7 miliardy korun, se zvažovaným opatřením zvýší v řádu stovek milionů. Nejčastěji se skloňuje částka kolem jedné miliardy. Jisté je, že minimálně v prvních letech nebude možné použít peníze z aukcí emisních povolenek. Ty spotřebuje program Zelená úsporám II.

Zástupci průmyslu tvrdí, že návrh MPO jde správným směrem, ale hranice 20 gigawatthodin se jim nelíbí. Ministerstvo zvažuje strop podpory. Podpora obnovitelných zdrojů v ceně elektřiny by se v budoucnu už nemusela zvyšovat. Ministerstvo průmyslu uvažuje o tom, že by do zákona o podpoře obnovitelných zdrojů vepsalo absolutní částku, kterou příspěvek na OZE v regulované složce ceny elektřiny nesmí překročit. Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/ulevy-prumyslu-kvuli-obnovitelnym-zdrojum-ma-zaplatit-stat-953069#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Více čtěte na E15.cz ZDE.

 

Zdroj: E15.cz

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/ulevy-prumyslu-kvuli-obnovitelnym-zdrojum-ma-zaplatit-stat-953069#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/ulevy-prumyslu-kvuli-obnovitelnym-zdrojum-ma-zaplatit-stat-953069#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/ulevy-prumyslu-kvuli-obnovitelnym-zdrojum-ma-zaplatit-stat-953069#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

31.01.2013 08:21

Nejčastější otázky a užitečné odkazy k průkazům energetické náročnosti budov

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) publikovalo základní informace k problematice průkazů energetické náročnosti budov (PENB) včetně nejčastější dotazů a vzor průkazu. Věděli jste například, že průkaz musí být zpracován pouze příslušným energetickým specialistou, který má oprávnění udělené MPO. Více ZDE.

 

30.01.2013 13:22

Ministerstvo financí připravilo návrh zákona o změně zdanění pevných paliv, plynů a minerálních olejů. Navýšení sazeb daně odpovídá 15 € za tunu emisí CO2.

Ministerstvo financí ČR zpracovalo a poslalo do připomínkového řízení návrh novely zákona o spotřebních daních a zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, které obsahuje zvýšení sazeb na uhlí, lehké topné oleje a těžké topné oleje. Navýšení sazeb daně odpovídá 15 € za tunu emisí oxidu uhličitého, které vznikají spalováním relevantních paliv a týká se pouze těch zařízení, která nespadají do Evropského systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a zároveň nejsou v současné době osvobozena od daně. Více ZDE.

 

30.01.2013 12:51

Slovensko: KVET beze změny, OZE bez perspektivy. Parlament konečně přijal novelu

Dlouho očekávaná novela o podpoře obnovitelných zdrojů energie je na světě. Sporné opatření, které předpokládalo zrušit výkonnostní omezení podpory zařízení KVĚT, nakonec z novely vypadlo. "Toto je recept i do budoucna, třeba zvolit koordinovaný a nekompromisní postup," prohlásil včera poslanec za stranu SaS Juraj Miškov. Více ZDE.

 

30.01.2013 11:02

Vláda schválila návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v ČR z pohledu předpisů na ochranu ŽP

Vláda dnes schválila Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí. Materiál je výsledkem další etapy prací v rámci tzv. ekoauditu. Konkrétní opatření byla projednávána v rámci setkání zástupců MŽP, MPO, tripartity, podnikatelské sféry a dalších subjektů. Dohodnuté závěry se týkají například IRZ (snížení počtu subjektů o 1/3, metodiky hlášení), změn v prováděcím předpise upravující ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod a nebo zvážení redukce okruhu dotčených subjektů spadající pod zákon o předcházení ekologické újmy. Ministr životního prostředí T. Chalupa na tiskové konferenci představil některá opatření a dále upozornil, že již v současné době určitá opatření obsahuje novela zákona o odpadech, kterou ve druhém čtení budou projednávat poslanci.

 

EXKLUZIVNÍ přehled všech 36 návrhů na opatření, které schválila vláda v rámci tzv. ekoauditu,více ZDE.

 

Mezi konkrétní opatření patří: vyjasnění pojmu „obchodník s odpady“ a jeho funkce; definování a popis způsobu nakládání s použitými oleji; odstranění duplicity evidence a ohlašování odpadů; zavedení závazné lhůty pro vydání souhlasu orgánu ochrany přírody; ohlašování stejných údajů různým úřadům a v různých termínech do jednoho hlášení; opětovné využívání odpadních vod; lepší specifikace závadných látek; a jiné.

Podnikatelská sféra při realizaci těchto podnětů mohla uspořit přes osm miliard korun ročně a jednorázové úspory nákladů by byly 1,7 miliardy Kč," uvedl Nečas.

 

Komentář MŽP:

Jedním z nejvýznamnějších podnětů byl požadavek na úpravu seznamu znečišťujících látek a prahových hodnot a údajů požadovaných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí. Na základě tohoto podnětu byla přijata novela nařízení vlády č. 145/2008, která celkový počet znečišťujících látek sledovaných v přenosech v odpadech mimo provozovnu snížila ze 72 na 26. V následné fázi ekoauditu bude ohlašování přenosů látek v odpadech do registru za roky 2011, 2012 a 2013 vyhodnoceno a na základě výsledků a navazující diskuze se rozhodne, zda se počet sledovaných látek bude dál snižovat či nikoli.

Ministerstvo obdrželo podněty také k odpadovému hospodářství. Jeden z nich se týkal povinnosti ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, které se v minulosti vztahovalo na původce, kteří překročí hmotnostní limit (více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok, více než 100 tun ostatních odpadů za kalendářní rok nebo odpady stanovené prováděcí vyhláškou bez ohledu na množství těchto odpadů).

Podnět směřoval k tomu, aby se hmotnostní limit vztahoval na provozovnu jako takovou, čímž by se povinnost nevztahovala na malé prodejní formáty. V rámci ekoauditu byla dohodnuta úprava prováděcího předpisu k zákonu o odpadech tak, aby bylo zcela zřejmé, že roční hlášení zpracovává původce za všechny své provozovny souhrnně. Tím dojde ke zjednodušení hlášení pro podnikatele s větším množstvím provozoven, jako jsou například obchodní řetězce.

V současné době také dochází k duplicitě ročního hlášení o produkci odpadů a nakládání s nimi – odlišný statistický výkaz zasílají původci odpadu jednak na ČSÚ a jednak na MŽP (prostřednictvím obecního úřadu). Výsledkem diskusí v rámci ekoauditu je shoda na vytvoření jednotné struktury dat o odpadech, které jsou povinni evidovat původci a oprávněné osoby. Půjde pouze o jeden výkaz, jehož obsah bude přístupný dotčeným subjektům (MŽP, ČSÚ, KÚ, obce). Sníží se tak administrativní zátěž jak na straně podnikatelských subjektů (zejména ohledně sběru dat a jejich vyhodnocování), tak také obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Podnět bude realizován prostřednictvím nového zákona o odpadech a prováděcích předpisů k němu.

 

 

Zvukový záznam z tiskové konference, kde ministr T. Chalupa představil výsledky ekoauditu si poslechněte ZDE.

 

Další podrobnosti připravujeme

 

30.01.2013 08:20

E15.cz: Vláda chce garantovat výkupní ceny temelínského proudu

ČEZ se chce do dostavby Jaderné elektrárny Temelín pustit jen v případě, že od státu dostane garanci minimální výkupní ceny elektřiny. Pokud by měl podnik na mnohasetmiliardové investici prodělávat, stát mu část ztráty doplatí. Garanční mechanismus se teprve začíná rodit, samotný jeho princip už ale podle deníku vláda schválila. Zatím ale není jasné, zda by garanci hradili v zákaznických cenách spotřebitelé, jako tomu je u obnovitelných zdrojů, nebo zda by případný rozdíl hradil stát z rozpočtu. Vláda také musí vyčkat na stanovisko Evropské komise, které by mělo být známé během jara. Více čtěte ZDE.

 

Zdroj: E15.cz

Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/vlada-chce-garantovat-vykupni-ceny-temelinskeho-proudu-952694#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/vlada-chce-garantovat-vykupni-ceny-temelinskeho-proudu-952694#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/vlada-chce-garantovat-vykupni-ceny-temelinskeho-proudu-952694#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

29.01.2013 20:13

Češi to dokázali! Vědci vyvinuli unikátní materiál, který může dát autům na vodík zelenou.

Technologii, která slibuje citelně levnější auta s alternativním pohonem, vyvinuli fyzici Univerzity Karlovy. Vynález otevírá cestu k palivovým článkům, které by v budoucnu mohly nahradit ropu. Zaznělo dnes večer v reportáži Událostí ČT. Vědci zkonstruovali nový materiál, který může nahradit doposud používanou  a drahou platinu. Cena platiny a její množství je právě zásadní faktor, který v současné době brání k rozšíření automobilů s vodíkovým pohonem. Nově vyvinutý materiál by mohl snížit cenu automobilu až stonásobně. Více ZDE.

29.01.2013 14:52

ERÚ udělil v roce 2012 historicky nejvyšší počet licencí, především fotovoltaickým elektrárnám

Podpora a dotační politika využívání energie z obnovitelných zdrojů měla mimo jiné aspekty vliv na značný nárůst žádostí o udělení licencí, zvláště pro výrobu z fotovoltaických elektráren. V roce 2012 zaznamenal Energetický regulační úřad (ERÚ) historicky nejvyšší počet žádostí o licenční řízení na výrobu elektřiny a to přesně 10 347 žádostí. Více ZDE.

 

29.01.2013 10:55

Programy jednání Parlamentu ČR a Vlády ČR z pohledu životního prostředí

A) Vláda - 30.1.2013:

Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí, více k tématu "Ekoaudit" ZDE.

 

B) Senát - 4. schůze bude zahájena 30. ledna v 10 hodin:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /senátní tisk č. 20/

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí /evropský senátní tisk č. N 200/08/

Návrh senátního návrhu zákona Petra Pakosty a dalších, kterým se zakazuje používání metod hydraulického štěpení hornin při geologických pracích a hornické činnosti, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin) /senátní tisk č. 364/ (2. čtení)

 

C) poslanecká sněmovna - 51. schůze Od 5. 2. 2013 14 h

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 730/  (2. a 3. čtení)

 

Návrh Zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 435/ 

29.01.2013 10:05

Budoucí programové období 2014+ a Státní politika životního prostředí ČR do roku 2020.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ke konci minulého týdne představilo souvislosti se schválenou politikou životního prostředí do roku 2020 a připravovaným operačním program životního prostředí na období 2014+. Konečná podoba připravovaného programu se má objevit na ve druhé polovině tohoto roku, přičemž prioritní osy by se měly zaměřit mj. na zlepšování kvality vody a ovzduší, odpady a ekologické zátěže. Dále Ministerstvo na setkání prezentovalo novinky v legislativě životního prostředí a představilo předpisy které se v současné době připravují. Nejdále je v tomto ohledu novela zákona o IPPC, kterou senátoři projednají již zítra.

 

Státní politika životního prostředí (2012 -2020) a budoucí programové období 2014+

 

Státní politika životního prostředí ČR na léta 2012 - 2020 byla schválena usnesením vlády č. 6 ze dne 9.1.2013. Politika životního prostředí obsahuje následující čtyři klíčové oblasti:

 • ochranu a udržitelné využívání zdrojů
 • ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší
 • ochranu přírody a krajiny
 • bezpečné prostředí

 

Za stěžejní priority v ochraně životního prostředí v následujících osmi letech MŽP považuje především:

 • snížení úrovně znečištění ovzduší, především rizikovými látkami (PM10);
 • zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu;
 • prevence a omezování vzniku odpadů, podpora jejich využívání jako náhrady přírodních surovin;
 • energetické úspory;
 • zachování přírodních a krajinných hodnot a posílení ekologické stability krajiny;
 • zlepšení kvality prostředí v sídlech ;
 • ochrana a udržitelné využívání půdy a horninového prostředí, především před kontaminacemi;
 • předcházení rizik a ochrana prostředí před negativními dopady krizových situací.

 

Návrh 4 prioritních os:

 • 1. Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
  • Výstavba a rekonstrukce ČOV a kanalizací
  • Protipovodňová opatření
  • Opatření ke snížení vodní a větrné eroze
  • Opatření vedoucí k efektivnímu využívání vody ve všech sektorech (snižování ztrát vody, úsporné systémy,…)
  • Výstavba a rekonstrukce úpraven vody a vodovodů

 

 • 2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a ochrana klimatu
  • Podpora úsporného veřejného osvětlení
  • Podpora energetických úspor a ekologického vytápění
  • Čistá mobilita Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje a rekonstrukce spalovacích zdrojů
  • Rekonstrukce a úpravy velkých nespalovacích stacionárních zdrojů
  • Monitoring kvality ovzduší

 

 • 3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže
  • Podpora recyklačních technologií
  • Energetické využití směsného komunálního odpadu
  • Podpora kompostáren, bioplynových stanic
  • Podpora vzdělávání v oblasti prevence vzniku odpadu
  • Sanace ekologických zátěží

 

 • 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu
  • Péče o druhy, stanoviště, zvláště chráněná území a soustavu Natura 2000
  • Posilování ekologické stability krajiny, včetně podpory opatření snižujících erozi půd
  • Zlepšování vodního režimu a obnova retenčních schopností krajiny
  • Péče o kvalitu prostředí sídel (veřejná zeleň) Vzdělávání a osvěta v ochraně přírody a krajiny

 

Předpokládá, že programy budou dopracovávány a postoupeny vládě k projednání se v druhé polovině roku 2013. Následně budou předloženy Programy Evropské Komisi.

 

Připravovaná legislativa životního prostředí:

Návrh novely zákona o integrované prevenci

 • Transpozice směrnice 2010/75/EU
 • Posílení závaznosti BAT v povolovacím procesu, ochrana půdy a podzemních vod, kontrola, rozšíření režimu IPPC

 

Pozn: Novela bude od 30.1.2013 projednána Senátu ČR

 

Návrh novely vyhlášky č. 294/2005 Sb. (Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady)

 • Transpozice směrnice Rady 2011/97/EU
 • Pravidla na dočasné skladování kovové rtuti na skládce

 

Návrh novely zákona o odpadech (ekoaudit)

 • Zrušení povinnosti zpracovávat POH původců
 • Zvýšení limitu pro odpadového hospodáře
 • Není třeba souhlas pro shromažďování NO
 • Zjednodušení evidence při přepravě NO
 • Reakce na upozornění EK (EU Pilot) ohledně baterií a akumulátorů

 

Pozn: Novelu zákona projednají poslanci 5. února 2012 (druhé čtení)

 

Novela zákona o odpadech

 • Revize směrnice OEEZ (2012/19/EU)
 • Rozšíření působnosti směrnice, větší možnost odevzdávání malých OEEZ, jednotný elektronický registr míst ZO

 

Dokument ke stažení:

Státní politika životního prostředí ČR na léta 2012 - 2020

 

 

Zdroj: prezentace MŽP

 

 

 

 


LEGISLATIVA

PODROBNOSTI

 

Připomínkové řízení

 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (T: 19.11.2017), VÍCE

 

Novinky - listopad 2017

 •  

Vláda - 6.11. 2017

 • Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/23 „Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady“


Senát - xx.xx. 2017

 •  

PSP ČR - 20.11. 2017

 • ustavující schůze Poslanecké sněmovny  

EU - veřejné konzultace

 

EU - novinky ve věstníku EU

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2102 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1984 ze dne 24. října 2017, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech stanovují referenční hodnoty na období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 pro každého výrobce nebo dovozce, který podle uvedeného nařízení oznámil, že od 1. ledna 2015 zákonně uvedl na trh částečně fluorované uhlovodíky
 • Přijetí rozhodnutí Komise o oznámení předloženém Českou republikou o upraveném přechodném národním plánu podle čl. 32 odst. 6 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích
 • Nařízení Komise (EU) 2017/1941 ze dne 24. října 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o ekoznačce EU

 

Další informace a podklady najdete v rubrice "PRÁVO", jejíž partnerem je portál www.esipa.cz. Rubrika Právo je přístupná pouze majitelům Věrnostní karty tretiruka.cz

 


DOTAČNÍ OKÉNKO

 

Aktuálně:

 • 8.11. Příjem žádostí o dotace na tříděný odpad a proti znečištění vody se prodlužuje! VÍCE
 • 2.11. Podnikům se nabízí nová možnost dotací na energetické úspory, VÍCE
 • 1.11. 100 milionů korun půjde pro obce na ekologická auta, VÍCE
 • 31.10. Na likvidaci starých hydrogeologických vrtů půjde 20 milionů, VÍCE
 • 27.10. Odstartovala pilotní výzva na inovativní finanční nástroje, VÍCE
 • 14.10. MŽP vyhlásilo nové dotace na domovní čističky odpadních vod, VÍCE

Dokumenty: 

 • Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2017 - ZDE
 • OPŽP: Střednědobý harmonogram výzev do roku 2018 - ZDE

Dotační programy:

 • Operační program Životní prostředí (OPŽP) - ZDE
 • Národní program Životní prostředí (NPŽP) - ZDE
 • Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie (Program Efekt) - ZDE
 • Zvýhodněný úvěr v programu Energ - ZDE

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)- ZDE
 • Program Dešťovka - ZDE

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

http://files.tretiruka.cz/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství http://biom.cz/img/biom-ikona.gif
http://files.tretiruka.cz/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg http://files.tretiruka.cz/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE