Více času na podstatné

Blog čtenářů Tretiruka.cz a Odpadového fóra:

V této části portálu www.Tretiruka.cz umožňuje svým čtenářům otevřeně zveřejňovat své názory. Text prosím vkládejte do níže uvedeného formuláře, který bude následně po zpracování uveřejněn do Enviro Blogu portálu www.Tretiruka.cz a odborného časopisu Odpadové Fórum. Doporučujeme také přiložit i svou fotografii. Formulář dále umožňuje vložit až tři soubory, které budou vloženy zpravidla na konec příspěvku jako dokumenty ke stažení. Případně je možné text příspěvku poslat mailem přímo do redakce na info@tretiruka.cz, do předmětu zprávy prosím uvádějte "Blog".

Enviro Blog:

09.11.2016 10:43

Jméno: titulek (test5)

09.11.2016 10:32

Jméno: titulek (test2)

09.11.2016 10:32

Jméno: titulek (test3)

09.11.2016 10:32

Jméno: titulek (test4)

09.11.2016 10:30

Jméno: titulek (test1)

Formulář pro vložení příspěvku:

Zvolte soubor
Zvolte soubor
Zvolte soubor
Zvolte soubor

Pravidla pro vkládání příspěvku:

Uživatelé jsou povinni zachovávat zásady slušného chování, zejména nepoužívat vulgární či obscénní výrazy a urážky, vyhýbat se projevům agrese a ponižování. Uživatelé jsou dále povinni dodržovat právní předpisy České republiky, příspěvky v diskusi zejména nesmějí obsahovat či propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci. Příspěvky nesmějí obsahovat skrytou či zjevnou reklamu. Případné přezdívky nesmějí být zavádějící, vulgární či jinak porušující dobré mravy. Uživatelé berou na vědomí skutečnost, že jejich příspěvky mohou být publikovány na internetových stránkách bez časového omezení a dále výslovně souhlasí s tím, že příspěvek nebo jeho část může redakce www.Tretiruka.cz nebo Odpadové fórum dále využívat pro další redakční činnost, marketing a to bez nároku na honorář. Příspěvky v žádném případě nevyjadřují názor redakce www.Tretiruka.cz ano Odpadového fóra.