Více času na podstatné

 

Registrace - ZDE

 

XIII. ročník mezinárodní konference „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje“ se koná ve dnech 26. a 27. dubna 2017, jako doprovodný program Stavebních veletrhů Brno

Konference je zaměřena na aktuální otázky udržitelného rozvoje, dobrovolné přístupy k dosahování cílů udržitelného rozvoje na úrovni podniků, výsledky projektů, případové studie a diskusi nad praktickými zkušenostmi.

Konferenci doporučujeme všem organizacím, které mají zájem o prohloubení svých aktivit v souladu s principy udržitelného rozvoje (Směrnice 2013/34/EU, řada ISO 14 000 atd.), o zvýšení svojí konkurenceschopnosti a diskutování související problematiky. O své zkušenosti se s vámi podělí přední odborníci.

 

Program - english version

 

 

Místo konání a termíny:

 • Konference se koná v prostorách Brněnského výstaviště, v Kongresovém centru, sál „C“
 • Konání konference: 26. a 27. dubna 2017
 • Přihlášky účasti: do 20. dubna 2017

 

Program konference:

 • První den (26. 4. 2017) se uskuteční přednášky viz. Program
 • Druhý den (27. 4. 2017) je určen návštěvě výstaviště, která je pojata individuálně

 

Vložné: 1 500,- Kč bez DPH

 

Ubytování: Je individuální, předběžně je objednáno v bezprostřední blízkosti areálu výstaviště v prostorách Masarykovy univerzity - hotel GARNI, Vinařská 5, Brno, Blok A3.

 

Organizátor:

České ekologické manažerské centrum, Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj a Ministerstvo životního prostředí

 

Kontakty:

 • Ing. Jiří Študent  - organizace konference a registrace účastníků

   

 • doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. - program konference

Přípravný výbor:

 • doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita Praha
 • Ing. Jiří Študent, České ekologické manažerské centrum
 • Ing. Alena Krejčová, Ministerstvo životního prostředí

 

Vědecká rada konference:

 • Ing. Emília Boďová, PhD., Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
 • Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Doc. PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
 • Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D., Univerzita Pardubice
 • Ing. Pavla Kubová, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Dr. Judit Sági, Judit, Budapest Business School
 • Prof. Ing. Petr Šauer, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D., Moravská vysoká škola Olomouc

Záštita:

 

Partneři konference:

 

 

Mediálním partnerem je portál www.Tretiruka.cz a časopis Odpadové fórum