Více času na podstatné

Termíny:

Abstrakta přednášek: 6. dubna 2017

Prezentace: nejpozději 20. dubna 2017

 

Všechny příspěvky prostřednictvím abstrakt budou otištěny ve sborníku z konference a dle časových možností bude umožněno jejich přednesení v rámci programu.

V případě rozsáhlejšího příspěvku je možné jej uveřejnit po konání konference v časopise Scientia Agriculturae Bohemica (http://www.sab.czu.cz).

Prezentace z konference obdrží účastníci konference a s určitým časovým odstupem budou zveřejněny na stránkách konference na www.tretiruka.cz.