Seminář: OBCE A BIOODPADY V ROCE 2015

České ekologické manažerské centrum (CEMC) zve všechny starosty a zástupce vedení měst a obcí na seminář k mimořádně aktuální problematice nových povinností obcí od 1. ledna 2015, a to především z pohledu biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Od 1. ledna 2015 totiž obce budou muset mimo jiné tento odpad třídit odděleně. Ministerstvo životního prostředí v současné době připravilo prováděcí vyhlášku k oddělenému soustřeďování komunálních odpadů a dále připravuje vzorovou obecně závaznou vyhlášku pro obce. Nebudou chybět příklady z praxe.

 

Odborný seminář za účasti těch nejpovolanějších řečníků z MŽP, obcí i z řad profesionálů se uskuteční již 9. prosince 2014 v Praze.

 

Mediálním partnerem je odborný časopis Odpadové Fórum. Jako dárek k Vánocům, každý účastník obdrží roční předplatné!

Videopozvánka:

 

Klíčová témata:

  • Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování komunálních odpadů - MŽP
  • Vzorová obecně závazná vyhláška pro obce "BRO" - MŽP
  • Pohled na novou legislativu ze strany Svazu měst a obcí ČR 
  • Příklady třídění bioodpadu - pohled z praxe
  • Diskuze

 

Řečníci:

Jan Maršák 
(zástupce ředitele odboru odpadů a vedoucí oddělení koncepcí a technologií)
Karel Ferschmann
(člen předsednictva Sdružení místních samospráv ČR)
Lucie Valentová
(Agentura ValFia, s.r.o.)
Květuše Hejátková
(ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.)
Petr Šulc (Svaz průmyslu druhotných surovin)
Ing. Kristýna Husáková
(odbor odpadů MŽP)

MVDr. Ctirad Mikeš

(starosta města Mělníka)

Petr Malik (BEKON Energy Technologies GmbH & Co. KG)
Ing. Hynek Rulíšek
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Kopřivnice

 

Program semináře:

8:00 Prezence
8:55 Zahájení
Jiří Študent (České ekologické manažerské centrum)
9:00 Strategie nakládání s BRKO v ČR
Jaromír Manhart/Jan Maršák
(Ministerstvo životního prostředí ČR)
9:30 Obecně závazná vyhláška a vyhláška stanovující rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování biologicky rozložitelných komunálních odpadů.
Kristýna Husáková (Ministerstvo životního prostředí ČR)
10:00 Efektivita systémů sběru bioodpadů
Lucie Valentová
(Agentura ValFia, s.r.o.)
10:30 Nakládání s BRKO
Květuše Hejátková (ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.)
11:00 Panelová diskuze
  Přestávka na občerstvení
12:00 Možnosti sdílení infrastruktury pro plnění povinnosti tříděného sběru papíru, skla, plastů a kovů dle §17 zákona o odpadech
Petr Šulc
(Svaz průmyslu druhotných surovin)
12:30 BRKO a venkov
Karel Ferschmann
(Obec Němčovice, Sdružení místních samospráv ČR)
12:50 Zkušenosti s tříděním BRKO v Mělníku
Ctirad Mikeš
(starosta města Mělník)
13:10
Systém sběru BRKO v Kopřivnici
Ing. Hynek Rulíšek
(vedoucí odboru životního prostředí - MÚ Kopřivnice)
13:30 Energie z bioodpadu   
Petr Malik
(BEKON Energy Technologies GmbH & Co. KG)
14:00 Panelová diskuze
  Oběd

 

Termín a místo konání:

Místo: Konferenční centrum GreenPoint (Praha 10, Dvouletky 529/ 42)
Datum: 9. prosince 2014 (úterý)
Čas: 9 - 14 hod.
Vložné: 1.600,- bez 21% DPH

 

Kontakty na organizátora:

CEMC - České ekologické manažerské centrum, 28. Pluku 524/25, Praha 10, PSČ 101 00

Bc. Pavel Mohrmann (šéfredaktor časopisu Odpadové fórum)

Email: forum@cemc.cz

Tel.: 274 784 447 (fakturace)

Tel.: 274 784 067, 274 784 448 (organizace semináře)

 

Pokyny pro platbu:

Po/před vyplnění přihlášky účasti prosíme o úhradu vložného na účet organizátora CEMC (České ekologické manažerské centrum, 28. Pluku 524/25, Praha 10, PSČ 101 00): Bankovní spojení: Komerční banka Praha 10, účet č. 1415780277/0100, IBAN: CZ15 0100 0000 0014 1578 0277, SWIFT: KOMBCZPPXXX; IČ: 45249741, DIČ: CZ 45249741, VS: IČO organizace/obce. Daňový doklad pro Vaši vysílající organizaci obdrží účastníci do 14 dnů po zaplacení nebo při registraci. Při prezenci předložte doklad o zaplacení. V případě zrušení přihlášky v době kratší než 5 dní před akcí bude účtován stornopoplatek ve výši 100 % zaplacené částky.

Přihláška na seminář - BRKO:

Obce a bioodpady v roce 2015, 9. prosince 2014 - Praha


Pokud máte problémy s vyplněním nebo odesláním formuláře, prosím kontaktujte nás (údaje najdete výše), děkujeme za pochopení.
 
Podmínky a bližší informace k přihlášce účasti:
  • Fakturu – daňový doklad pro Vaši vysílající organizaci obdrží účastníci do 14 dnů po zaplacení nebo při registraci. Při prezenci předložte doklad o zaplacení. V případě zrušení přihlášky v době kratší než 5 dní před akcí bude účtován stornopoplatek ve výši 100 % zaplacené částky.
  • Osobní údaje budou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy ČR, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.). Veškeré získané údaje jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu CEMC a nebudou poskytovány třetím osobám. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána pro potřebu přípravy této a dalších odborně vzdělávacích akcí. Osobní údaje budou použity výhradně pro komunikaci. Účastník projevuje spolu se souhlasem s těmito podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby vzájemné komunikace. Účastník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat.
  • Účastník projevuje spolu se souhlasem s těmito podmínkami i souhlas se zasíláním aktuálních informací CEMC. Bere na vědomí a souhlasí s tím, že z akce bude pořízen zvukový a obrazový záznam, který bude využit především pro propagaci a popřípadě i pro komerční účely CEMC.

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

24.08.2016 08:02

Senát bude dnes řešit biocidy a podporu pro malé vodní elektrárny

Senátoři budou dnes projednávat návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách tzv....
24.08.2016 07:48

Nizozemská vláda chce zrušit od roku 2025 fosilní auta

Nizozemská vláda stále aktivněji uvažuje o tom, že od roku 2025 zakáže prodej nových benzinových a...
23.08.2016 15:16

Předběžný program konference PVO zveřejněn!

Právě byl vystaven předběžný program 3. ročníku konference Předcházení vzniku odpadů....
 

To musíte využít!