Více času na podstatné

 

UPOZORNĚNÍ: Původně avizovaný termín konání 11. května 2017 byl přesunut na dobu konání konference Předcházení vzniku odpadů (5. - 6. 10. 2017). Děkujeme za pochopení.

 

NEPLÝTVÁNÍ POTRAVINAMI 2017

Téma potravinových odpadů bude součástí konference Předcházení vzniku odpadů, která proběhne 5. - 6. 10. 2017 v Praze. Cílem bude představit inovativní řešení, výsledky VaVaI, odborné studie, trendy a příklady dobré a špatné praxe v oblasti předcházení vzniku potravinových odpadů. Na konferenci vystoupí klíčoví zástupci státních orgánů, podniků, asociací a dobrovolných aktivit.

 

Problematika odpadů z potravin je aktuální otázkou na úrovni celé Evropské unie. Až 50% poživatelných a nezávadných potravin je v evropských domácnostech, supermarketech a restauracích každý rok vyhazováno. Evropský parlament proto požaduje bezodkladná opatření vedoucí ke snížení plýtvání potravinami o polovinu do roku 2025 a zlepšení dostupnosti potravin pro potřebné občany EU.

 

Podle Evropské komise, pokud nedojde ke změně, vzroste množství vyhozených potravin ze současných 89 miliónů tun ročně na 126 miliónů tun v roce 2020. V přepočtu tak momentálně připadne na jednoho obyvatele EU ročně 176 kg vyhozených potravin.

 

Věnovat maximální pozornost odpadům z potravin a vytvořit podmínky pro postupné snižování těchto odpadů na všech úrovních potravinového cyklu (fáze výroby potravin včetně jejich uvádění na trh a konzumace) patří mezi jeden z hlavních cílů Programů předcházení vzniku odpadů ČR schválený vládou na konci roku 2014.

 

Odhad rozdělení toku potravinových odpadů dle EK:

  • domácnosti – 42 % (z toho 60% lze zabránit),
  • výrobci – 39 %,
  • prodejci – 5 %,
  • sektor pohostinství – 14 %.

 

TÉMATICKÉ OKRUHY:

Konference se zaměří na všechny oblasti zdrojů potravinového odpadu. Tedy od výroby, přes velkoobchod, maloobchod a veřejné stravování, až po domácnosti:

  • legislativa, strategické dokumenty a dohody
  • studie a statistiky
  • aktuální témata a trendy
  • inovativní projekty, příklady správné a špatné praxe
  • dotace a financování projektů
  • zahraniční zkušenosti

 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ: 6. října 2017, Praha

 

REGISTRACE: na akci se bude možné registrovat společně s konferencí  Předcházení vzniku odpadů 2017 

 

PARTNERSTVÍ:

Máte zájem připojit se jako partner? V rámci pořádání konference nabízíme individuální přístup a pestré možnosti jak se zapojit do odborného programu nebo jak zviditelnit svou společnost. V případě zájmu nás kontaktujte na info@foodwaste.cz.

 

ZÁŠTITA:

Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

 

KONTAKT NA POŘADATELE:

 

České ekologické manažerské centrum, z. s.

28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10

IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741

Tel.: 602 328 938

info@foodwaste.cz, www.foodwaste.cz

 

Předběžný zájem o akci