Reklama:

 

 

Konference PVO 2014:

CEMC a FŽP ČZU v Praze pod patronací Odpadového fóra zvou na 1. ročník národní konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ, která se bude konat 2. 10. 2014 v  aule České zemědělské univerzity v Praze-Suchdole (POZOR ZMĚNA oproti původní informaci).

Na konferenci jsou  zváni všichni zájemci o problematiku předcházení vzniku odpadů a nebo o jejich opětovné využití, které s tímto úzce souvisí. Přitom vůbec nezáleží, zda se někdo dříve předběžně přihlásil či nikoli.

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo životního prostředí na konání konference finančně přispělo v rámci podpory projektů NNO, vložné na konferenci nebude platit nikdo. Vybírat se bude pouze příspěvek na občerstvení a oběd, což jsou položky, které z poskytnuté dotace nelze hradit. Tento příspěvek ve výši 300 Kč (včetně DPH) se bude vybírat na místě v hotovosti (samozřejmě proti daňovému dokladu). Tento příspěvek platí všichni bez rozdílu, osvobozeni jsou pouze přednášející a čestní hosté.

Abychom šli příkladem v předcházení vzniku odpadů (jak se vyjádřil jeden člen přípravného výboru), nebude připravován žádný sborník a účastníci při prezenci obdrží pouze aktuální program (a zářijové číslo Odpadového fóra se stejným tématem měsíce), ale bude pořízen zvukový  i obrazový záznam všech vystoupení a ten spolu se všemi prezentacemi bude všem zpřístupněn na těchto stránkách.

Na přípravě programu se podílel přípravný výbor ve složení Ing. Marie Vorlíčková (MŽP), Ing. Pavlína Kulhánková (MPO), Ing. Lukáš Kůs (ČIŽP), RNDr. Vlasta Mikulová (ČZU), Ing. Hana Carvová (Svaz obchodu a cestovního ruchu), Ing. Vladimír Klatovský (ISES, s. r. o.), Ing. Milan Havel (Arnika) a Ing. Vladimír Dobeš (Empress). Výsledkem je program, v jehož rámci jsme vyžádané přednášky rozdělili do 4 bloků: Program předcházení vzniku odpadů, Předcházení vzniku komunálních odpadů, Předcházení vzniku podnikových odpadů a Předcházení vzniku potravinových odpadů. Vzhledem k šíři problematiky a omezenému časovému prostoru je na každou přednášku vyhrazeno maximálně 20 minut a všichni přednášející jsou s tím srozuměni. Prostor pro diskusi bude vyhrazen vždy na závěr každého bloku. Předpokládáme, že by v programu již nemělo dojít k významným změnám.

Pátým, závěrečným blokem programu budou Příklady předcházení vzniku odpadů, kam jsme zařadili některé z předběžně přihlášených, kteří o to projevili zájem. Do tohoto bloku je stále možné se přihlásit s příspěvkem představujícím již úspěšně probíhající projekt, jeho záměr, ale třeba i poukázat na slepou uličku. Zde je pro každé vystoupení vyhrazen prostor do 10 minut. Případná komerční vystoupení nejsou vyloučena, ale budou zpoplatněna. Prostor pro ně je však omezen na maximálně osm firem.

Zahájení konference bude v 9 hodin a osobní účast přislíbil ministr životního prostředí pan Richard Brabec, který také poskytl záštitu svého ministerstva nad touto konferencí. Záštitu nad konferencí rovněž poskytl ministr průmyslu a obchodu. Ukončení předpokládáme někdy mezi 17 a 18 hodinou podle toho, kolik dalších příspěvků se do bloku E ještě přihlásí. Předběžný program s časovými údaji najdete ZDE.

I když 1. ročník ještě neproběhl, chceme odbornou veřejnost ujistit, že s pořádáním takto zaměřené akce počítáme i v příštím roce, pochopitelně již ve větším rozsahu. Při přípravě využijeme zkušenosti, poznatky a kontakty jak z přípravy programu tohoto ročníku, tak i z jeho průběhu. Místo ani konání samozřejmě ještě není známo, ale s největší pravděpodobností to bude v obdobném termínu.

 

Ondřej Procházka

CEMC, programový garant konference

prochazka@cemc.cz

Tel.: 274 784 448, 723 950 237

 

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

Konference Předcházení vzniku odpadů je součástí prestižního seriálu odpadářských akcí Odpadové dny 2014.

 

 


 

Partneři konference PVO 2014


 

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

26.07.2016 08:45

Evropský parlament vypsal tendr na kompenzaci emisí skleníkových plynů

Evropský parlament se chce stát první institucí EU, která bude uhlíkově neutrální, a proto se...
26.07.2016 08:33

Odpady a voda na jednání Svazu měst a obcí s vládou

Na červencovém jednání Svazu měst a obcí ČR s Vládou ČR byla mimo jiné věnována pozornost i...
26.07.2016 08:17

HN: Postavit rodinný dům bude jednodušší. Nově to půjde bez stavebního povolení

Vyřizování papírů pro menší stavby jako rodinné domy, bazény či ploty má být v příštím roce...
 

To musíte využít!

 
 
 

 

 

Konference se koná v rámci cyklu ODPADOVÉ DNY 2014