Více času na podstatné

MPO hledá další podněty na zjednodušení environmentální legislativy

11.09.2017 08:12

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zahájilo další etapu aktualizace materiálu „Návrhy opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí“ tzv. Ekoaudit. Obdržené návrhy a podněty, které je možné zasílat do 13. října, budou s jejich předkladateli podrobně projednány a následně budou předány na MŽP k dalšímu zpracování v termínu do konce roku 2017. Další informace a dokumenty ke stažení jsou pro registrované uživatele k dispozici ZDE.