XVIII. výzva OPŽP o podporu v rámci prioritních os 2 a 3 - výzva na Velké projekty

16.02.2010 06:53

Ministerstvo životního prostředí České republiky vyhlašuje XVIII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP.
Žádosti o podporu tzv. velkých projektů (celkové náklady nad 25 mil. EUR včetně DPH) v rámci Prioritních os 2 a 3 jsou přijímány kontinuálně od 1. března 2010 do 30. června 2011.

 

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 5 mld. Kč, z toho na Prioritní osu 2 (opvzduší) ve výši 4 mld. Kč a na Prioritní osu 3 (energetika) ve výši 1 mld. Kč.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP.

Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP.

 

Jedna karta a mnoho výhod!

Zajistí Vám přístup do sekce "Právo", budete součástí procesu vzniku nové legislativy, obdržíte emailové novinky, získáte slevy na odborné akce....

 

Další informace ZDE.

 

Ověřování environmentálních technologií

Novinky

25.05.2016 21:42

Společné prohlášení SITA CZ a Veolia k ukončení skládkování v ČR

Zástupci SITA CZ (SUEZ) a Veolia se vyjádřili k textu předsedy ČAOH Petra Havelky z 19.5.2016...
25.05.2016 19:00

Poslanci ukončili druhé čtení novely zákona o ovzduší, biocidech a ochrany přírody

SLEDUJEME Dne 24. května byla zahájena další schůze poslanecké sněmovny. Poslanci budou rozhodovat...
25.05.2016 18:59

Senát schválil novelu zákona o ukládání CO2, projednal energetický balíček a několik ratifikací

SLEDUJEME Dnes byla zahájena 24. schůze Senátu parlamentu ČR. Senátoři projednají také novelu...
 

To musíte využít!