Více času na podstatné

rok 2009 - archiv

Oblast změny Název Dokumenty ke stažení Termín připomínek

Konečné stanovisko

CEMC

Norma - ISO 14066

Skleníkové plyny – Požadavky na odborné způsobilosti týmů pro validaci a ověřování skleníkových plynů s návodem pro hodnocení

Dokument na vyžádání:

ÚNMZ - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Ing. Gabriela Šimonová
tel.: 221802166, simonova@unmz.cz
www.unmz.cz

   
Ostatní Obchodování s ohroženými druhy

vyhl-cites-MPR.doc (576,5 kB)

vyhl-cites_oduv-MPR.doc (152 kB)

7.1.2010  
EMS, EMAS ISO 14050 ČSN ISO 14050.doc (1,3 MB) 18.11.2009  
Ovzduší Emise skleníkových plynů

PZ.doc (26,5 kB)

DZ.doc (166,5 kB)

tabulka.doc (387,5 kB)

novela.doc (132 kB)

uplne zneni.doc (268 kB)

9.11.2009  bez připomínek
Ovzduší zákon o ovzduší

Důvodová zpráva+RIA.doc (2,4 MB)

Navrh zakona_090909.doc (954 kB)

předkl.zpráva.doc (24 kB)

Rozdílová tabulka - z. OOO_FINAL.doc (688,5 kB)

9.10.2009  CEMC_stanovisko.pdf (874,8 kB)
Ovzduší zákon o regulovaných látkách a fluorovaných skleníkových plynech

důvodová zpráva.doc (131 kB)

nový zákon.doc (173,5 kB)

předkl.zpráva2.doc (25 kB)

9.10.2009  stanovisko CEMC_RL.doc (51,5 kB)
Odpady ukládání odpadu na skládku

oduvodneni-1.doc (1,2 MB)

vyhlaska-1.doc (85,5 kB)

21.9.2009  cemc_stanovisko.pdf (183,5 kB)
Ovzduší SZZO - 615/2006 Sb.

novela.doc (506 kB)

oduvodneni.doc (208 kB)

platne zneni.doc (87,5 kB)

PZ.doc (22,5 kB)

7.9.2009 stanoviskoCEMC.doc (107 kB)
Odpady plán odpadového hospodářství - POH

narizeni vlady.doc (22 kB)

oduvodneni.doc (91 kB)

uplne zneni.doc (28 kB)

7.9.2009 bez připomínek
Odpady autovraky
vyhlaska.doc (73,5 kB)
oduvodneni.doc (92,5 kB)
7.9.2009 bez připomínek
Geneticky modifikované organismy GMO

 
vyhlaska.doc (25,5 kB)

oduvodneni.doc (49 kB)

28.8.2009 bez připomínek
Ovzduší Imisní limity
platne zneni.rtf (14,1 kB)
PZ.doc (24,5 kB)
vyhlaska.doc (137 kB)
oduvodneni.doc (2 MB)
20.2.2009 CEMC.doc (75,5 kB)