Více času na podstatné

Rok 2010 - archiv

 

Oblast změny Název Dokumenty ke stažení Termín připomínek
Ekoaudit Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu ochrany životního prostředí ekoaudit - EIA.zip (203,9 kB) 9.12.2010
Ovzduší bezplatné přidělování povolenek Commission_decision_Free allocation_22 Oct.pdf (384,6 kB) 5.11.2010
Voda povrchové vody na požádání (info@tretiruka.cz) 17.11.2010
Ovzduší

ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur

ukládání co2.zip (484,1 kB) 17.11.2010
Voda hodnocení stavu útvarů povrchových vod RIA.zip (120,5 kB) 1.11.2010
Voda podzemní vody podzemní vody.zip (88,9 kB) 29.9.2010
Voda povrhové a odpadní vody - změna NV 61/2003 Sb. povrchové a odpadní vody.zip (1,5 MB) 30.9.2010
Ostatní volně žijící živočichové VZZ.ZIP (631,1 kB) 30.9.2010
IPPC

Vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění

Materiál.zip (130,5 kB)

Odůvodnění - MPŘ.doc (93 kB)

Předkládací zpráva - MPŘ.doc (41 kB)

15.9.2010
Ostatní

zemědělský půdního fond

oduvodneni.doc (132 kB)

platne zneni.rtf (201,5 kB)

vyhlaska.doc (94 kB)

3.9.2010
Ostatní

NPP

(pro úplnost je nutné stáhnout všechny dokumenty)

NPP.ZIP (6 MB)

Vyhláška NPP Hadce u Želivky s přílohami (23.6.2010).doc (4,5 MB)

Vyhláška NPP Žehuňský rybník s přílohami =-ISO-8859-2-Q-_=2823=2E6=2E2010=29=2Edoc- (4,3 MB)

 2.8.2010
Voda NV o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

ma_rack87cc6ths.doc (90,5 kB)

mp_rack87cc6ths.doc (74,5 kB)

pd_rack87cc6ths.doc (586 kB)

zd_rack87cc6ths.doc (38,5 kB)

zp_rack87cc6ths.doc (24 kB)

20.7.2010
Ovzduší Skleníkové plyny v oblasti letectví skleníkové plyny_letectví.zip (264 kB) 28.7.2010
Odpady Elektrozařízení a elektroodpady

oduvodneni.doc (51 kB)

vyhlaska.docx (11,4 kB)

20.7.2010
Ostatní Návrh vyhlášky o stanovení chráněných druhů pro účely zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů.
vyhl k ELD-seznam druhu_MPŘ.doc (39,5 kB)
vyhl k ELD-seznam druhu-oduvodneni_MPŘ.doc (85,5 kB)
30.6.2010
Ostatní Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 60/2008 Sb., o plánech péče, označování a evidenci území chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (vyhláška o plánech péče, označování a evidenci chráněných území. odůvodnění.doc (49 kB)
příloha5.pdf (620,7 kB)
úplné znění.doc (216,5 kB)
změna vyhláška.doc (191 kB)
2.6.2010
Odpady elektroodpad vyhlaska.doc (107,5 kB) 20.1.2010
Norma - ISO 14066 Skleníkové plyny – Požadavky na odborné způsobilosti týmů pro validaci a ověřování skleníkových plynů s návodem pro hodnocení

Dokument na vyžádání:

ÚNMZ - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Ing. Gabriela Šimonová
tel.: 221802166, simonova@unmz.cz
www.unmz.cz