Více času na podstatné

Užitečné odkazy:

 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI):

 

Průmysl, výzkum a energetika (ITRE):

 

Úřední věstník:

Týden v EU (24. - 30. 4. 2017)

 • Na úterní schůzi Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu se bude hlasovat o označování energetické účinnosti štítky
 • V úterý se v Radě uskuteční Neformální zasedání ministrů životního prostředí, program: klimatické změny a přechod na oběhové hospodářství
 • Ve středu a ve čtvrtek proběhne plenární zasedání Evropského parlamentu, který bude mít na svém programu mimo jiné otázku provádění směrnice o odpadech z těžebního průmyslu.
 • ENVI 24. - 25.4. viz níže
 • Celý přehled: ZDE

 

 

Zdroj: CEBRE

Evropský parlament:

Termín schůze: 26. - 27.4. 2017 (program Z DE)

 • Provádění směrnice o odpadech z těžebního průmyslu

 

Další schůze: xx.xx. 2017

Evropská rada:

Termín: Informal meeting of environment ministers, 25-26 April 2017

 • Oběhové hospodářství
 • Ochrana klimatu


Následné termíny:  kalendář

 

Výbor: Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Termín schůze: 24. - 25.4. 2017

 • Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu
 • Výměna názorů s Komisí ohledně zprávy o účinnosti doporučení 2014/70/EU o minimálních zásadách pro průzkum a těžbu uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení (COM(2016)0794)
 • Výměna názorů s Komisí o programu REFIT v souvislosti s ekoznačkou/systémem EMAS
 • Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu
 • Veřejné slyšení o přidané hodnotě EU v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví a bezpečnosti potravin
 • Celý program - ZDE

 

Odkaz: výbor  ENVI

 

Příští schůze: 3. - 4. 5.2017

Právní předpisy: