Více času na podstatné

VODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ:

25.04.2017 16:49

Zpráva OSN: Odpadní vody představují nevyužitý zdroj

Aktuální vydání zprávy Světové zprávy o rozvoji OSN z roku 2017 s názvem "Odpadní vody: nevyužitý zdroj" ukazuje, jak zlepšené řízení odpadních vod vytváří sociální, ekologické a ekonomické přínosy nezbytné pro udržitelný rozvoj a je tak zásadní pro dosažení Agendy pro udržitelný rozvoj 2030. OSN...
14.04.2017 17:42

Proč je voda stále dražší a miliardové zisky mizí do ciziny?

Vodu v České republice máme dražší než například obyvatelé v Izraeli. Čím to je způsobené? Souvisí to s tím, že provozovately vodárenské infrastruktury jsou často zahraniční koncerny, které každým rokem odvádějí miliardové zisky z naší vody do zahraničí? Neměly by se tyto vybrané peníze spíš...
13.04.2017 17:41

Britský start-up vymyslel jedlé obaly na vodu

Britská společnost Skipping Rocks Lab vymyslela jedlé obaly na vodu, které by v budoucnu mohly nahradit plastové lahve. Průhledné kulaté kapsle nazvané Ooho! vyrábí tak, že nejprve zmrazí vodu ve formách do tvaru koule. Ledovou hmotu následně pokryjí směsí tvořenou mořskými řasami a chloridem...
13.04.2017 08:54

MZe vyhlásilo dotace v oblasti vodárenství

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo národní dotační program 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“. Tento program je primárně určen pro obce nebo místní části měst do 1 000 obyvatel na podporu nových vodovodů, úpraven vod, nových kanalizací a...
13.04.2017 08:53

Připomínky: Benchmarking vodovodů a kanalizací (VaK)

Jedním z úkolů plynoucího z "Návrhu koncepčního řešení regulace ve vodárenství", schváleného usnesením vlády č. 86 ze dne 9. února 2015, je zavést trvalý benchmarking vlastnických a provozních subjektů v České republice s cílem každoročního poskytování objektivních informací z oboru vodovodů a...

Reklama:

Mediální partneři rubriky:

Vodní hospodářství

 

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

 

Podklady - SUCHO
Vodoprávní úřad
Správci vodních toků
Vodohospodářský informační systém
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ČR

Plánovaní v oblasti vod

Modré zprávy
Publikace vodovody a kanalizace v ČR
BAT - čištění odpadních vod a plynů
Seznam laboratoří
VÚV vodohospodářský T.G.M.
Český hydrometeorologický ústav
Lesy ČR
Vodní doprava v ČR

Státní plavební správa

Výklady
Koncepce vodohospodářské politiky MZe do roku 2015

Vodohospodářský slovník

Přehled osob pověřených MZe k provádění TBD nad VD a zpracování posudků pro zařazení VD do kategorií z hlediska TBD (k 1.4.2014)