Více času na podstatné

VODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ:

05.10.2017 15:30

Ke stažení: Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2016

Ministerstvo zemědělství publikovalo Zprávu o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2016. Publikace označovaná jako "Modrá zpráva" informuje o stavu vodního hospodářství v roce 2016 a podává přehled o dlouhodobém vývoji vodního hospodářství ve sledovaných ukazatelích. Modrá zpráva je významná...
02.10.2017 17:40

OPŽP: Nová příručka poradí, jak na vodohospodářské projekty

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) připravil ve spolupráci s odborníky sdruženými v Asociaci pro vodu ČR metodickou příručku, která upozorňuje na důležité technické náležitosti projektů vodohospodářské infrastruktury. Příručka upozorňuje na vybrané skutečnosti, které by měl žadatel...
25.09.2017 08:42

SZÚ: Riziko plastových vláken z pitné vody je zanedbatelné

Státního zdravotního ústavu – Národního referenčního centra pro pitnou vodu vydal stanovisko ke zprávě o výskytu mikroplastů v pitné vodě a jeho zdravotním riziku. V závěru SZÚ uvádí, že riziko plastových vláken z pitné vody je zanedbatelné, že nemá smysl se jím speciálně zabývat. Stačí využívat...
25.09.2017 08:20

Platí požadavky ADR i pro vnitrozávodovou dopravu?

Dotaz: V rámci vnitropodnikové dopravy (uzavřený areál, komunikace jsou neveřejné nebo se jedná o ostatní plochy dle katastru nemovitostí) přepravujeme různé nebezpečné látky v obalech od výrobců (např. sudy s oleji, naftou, benzinem, žíravinami apod.). Přeprava probíhá pomocí vysokozdvižných...
22.09.2017 21:05

Tuna falešných argumentů aneb Otrávená voda v Česku

Internetové zpravodajství TV Stream uveřejnilo 19. září reportáž nazvanou „Otrávená voda. Alarmující výsledky testů vody v Česku“ o znečištění podzemních vod pesticidy. Dle názoru Ministerstva zemědělství v ní zazněly zavádějící informace, které téměř vytvářejí dojem poplašné zprávy....

Reklama:

Mediální partneři rubriky:

Vodní hospodářství

 

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

 

Podklady - SUCHO
Vodoprávní úřad
Správci vodních toků
Vodohospodářský informační systém
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ČR

Plánovaní v oblasti vod

Modré zprávy
Publikace vodovody a kanalizace v ČR
BAT - čištění odpadních vod a plynů
Seznam laboratoří
VÚV vodohospodářský T.G.M.
Český hydrometeorologický ústav
Lesy ČR
Vodní doprava v ČR

Státní plavební správa

Výklady
Koncepce vodohospodářské politiky MZe do roku 2015

Vodohospodářský slovník

Přehled osob pověřených MZe k provádění TBD nad VD a zpracování posudků pro zařazení VD do kategorií z hlediska TBD (k 1.4.2014)