Více času na podstatné

VODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ:

02.08.2017 09:14

Obec zajistí čištění odpadních vod soustavou 75 domovních čističek odpadních vod

Obec Leština na Orlickoústecku s přibližně třemi stovkami stálých obyvatel by si vybudování běžné kanalizační sítě a obecní čistírny odpadních vod nemohla dovolit. Čištění odpadních vod tak zajistí soustavou 75 domovních čistíren odpadních vod a to díky dotaci z Národního programu Životní...
01.08.2017 09:19

Vyhlášení datových standardů - agenda vod

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásilo k 28. 7. 2017 datové standardy, určené pro vybrané formuláře agendy vod (vodohospodářské bilanční formuláře), které lze využít k ohlašování v roce 2018 a jsou k dispozici na webu ISPOP v záložce Datové standardy. Datový standard popisuje podle §...
27.07.2017 13:43

Národní technické muzeum otvírá novou expozici věnovanou vodě

Národní zemědělské muzeum v Praze se po rekonstrukci vnitřních prostor návštěvníkům od poloviny prázdnin představí ve zcela nové podobě. Proměna se netýkat jen stavebních úprav. Muzeum otevírá také další tři z řady nových expozic a unikátní střešní terasu, která nabízející jeden z nejkrásnějších...
27.07.2017 10:24

WASTE FORUM ve SCOPUSu!!!

redakce elektronického recenzovaného časopisu WASTE FORUM obdržela dlouho očekávanou zprávu, že časopis s pozitivním výsledkem prošel validačním řízením pro jeho zařazení do mezinárodní vědecké databáze SCOPUS. Připomínám, že WASTE FORUM je časopis určený pro publikování původních vědeckých...
27.07.2017 08:01

Jak ochránit podzemní vody do kterých jsou vsakovány srážkové vody?

V době prosazování decentralizovaného hospodaření se srážkovými vodami, ať již formou retence a recyklace, nebo za využití vsakování do horninového prostředí, vyvstává otázka kvality srážkových vod. Zdrojem kontaminace srážkových vod, která je spojena především s tzv. „prvním splachem“, může být...

Reklama:

Mediální partneři rubriky:

Vodní hospodářství

 

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

 

Podklady - SUCHO
Vodoprávní úřad
Správci vodních toků
Vodohospodářský informační systém
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ČR

Plánovaní v oblasti vod

Modré zprávy
Publikace vodovody a kanalizace v ČR
BAT - čištění odpadních vod a plynů
Seznam laboratoří
VÚV vodohospodářský T.G.M.
Český hydrometeorologický ústav
Lesy ČR
Vodní doprava v ČR

Státní plavební správa

Výklady
Koncepce vodohospodářské politiky MZe do roku 2015

Vodohospodářský slovník

Přehled osob pověřených MZe k provádění TBD nad VD a zpracování posudků pro zařazení VD do kategorií z hlediska TBD (k 1.4.2014)