VODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ:

07.12.2016 08:43

Vychází kniha popisující izraelské zkušenosti s nakládáním s vodou

Budiž voda (v originále „Let There Be Watter“) - tak se jmenuje nová kniha úspěšného spisovatele Seth M. Siegela, která je právě uváděna na trh. Kniha popisuje izraelskou zkušenost se zásobováním vodou a její nemalý vliv na rozvoj a současnou prosperitu Izraele. Podle prognóz může svět brzy čelit...
06.12.2016 14:59

SOVAK: Cena vody se v příštím roce zvýší v průměru méně než v předchozích letech

Řádově o jednotky procent se oproti letošnímu roku zvýší v některých regionech České republiky v roce 2017 ceny vodného a stočného. Vyplývá to z dosud známých údajů od jednotlivých vodohospodářských společností, které má k dispozici Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s....
05.12.2016 10:26

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje upravit způsob kontroly nezávadnosti pitné vody

Ministerstvo zdravotnictví předložilo do zkráceného meziresortního připomínkového řízení návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Cílem novely zákona je upravit způsob kontroly nezávadnosti pitné vody. V rámci provozního řádu pro výrobu pitné vody budou provozovatelé vodovodů pro...
30.11.2016 13:12

IPPC a výroba oxidu titaničitého ve vztahu k problematice odpadních vod

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zveřejnilo doplněk k metodice k nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech ze...
23.11.2016 10:58

SOVAK ČR: Toalety nejsou odpadkové koše!

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) upozorňuje, že vlhčené ubrousky způsobují řadu provozních problémů při sběru, čerpání a čištění odpadních vod, významným způsobem zvyšují náklady na servis a údržbu těchto zařízení a v neposlední době mají výrazný negativní vliv na řádné...

Reklama:

Mediální partneři rubriky:

Vodní hospodářství

 

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

 

Podklady - SUCHO http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Vodoprávní úřad http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Správci vodních toků http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Vodohospodářský informační systém http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ČR http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Plánovaní v oblasti vod

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Modré zprávy http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Publikace vodovody a kanalizace v ČR http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
BAT - čištění odpadních vod a plynů http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Seznam laboratoří http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
VÚV vodohospodářský T.G.M. http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Český hydrometeorologický ústav http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Lesy ČR http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Vodní doprava v ČR http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Státní plavební správa

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Výklady http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Koncepce vodohospodářské politiky MZe do roku 2015 http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Vodohospodářský slovník

http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Přehled osob pověřených MZe k provádění TBD nad VD a zpracování posudků pro zařazení VD do kategorií z hlediska TBD (k 1.4.2014) http://files.tretiruka.cz/200002494-051e8064aa/informace.jpg