Více času na podstatné

Diskusní téma: Diskusní fórum

Datum: 19.10.2010

Vložil: Ing. Josef Konečný - Enviproteko

Titulek: EIA/SEA - poděkování

Ing. Vlad. Študent

Vážený pane inženýre,
považuji za velmi rozumné umístnit podklady ze seminářů na internetu. Jsem toho názoru, že se tím může dosáhnout i rozšíření věcných diskuzí. Účasnit se všech seminářů osobně je velmi časově náročné, zejména v současné době, kdy dochází ke stálým rychlým změnám ve všech oblastech činností souvisejících s hodnocením životního prostředí. Hodlám se ještě v této oblasti angažovat.
Děkuji a jsem s pozdravem

J. Konečný