Více času na podstatné

Diskusní téma: Diskusní fórum

Datum: 10.05.2011

Vložil: Ing.Boček

Titulek: územní plán a posuzování vlivu na životní prostředí

V procesu zpracování územního plánu by mě zajímal vztah zákona 100/2011 Sb. část SEA (1) a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle přílohy zákona č.183/2006 Sb.(2) :
a) dá se (2) vypracovat bez zpracování (1) ?
b) musí (2) zpracovávat autorizoná osoba dle §19 ?
c) může se KrÚ při požadavku na zpracování (1) odvolávat na rámcový obsah dle přílohy (2) ?

Děkuji za fundovanou odpověď.