Více času na podstatné

Diskusní téma: Interní komunikace

Datum: 13.12.2011

Vložil: Ing. Pavla Žídková

Titulek: Valná hromada 5.12.2011

Vážený pane inženýre,
omlouvám se za předem za poněkud příkrá slova, ale jak můžete očekávat
"aktivitu" členů Asociace osob EIA/SEA a vysokou (či vůbec nějakou
podstatnou) účast na valné hromadě, když Asociaci vedou osoby, které v rámci
činnosti EIA/SEA absolvovaly velmi málo akcí a jejich skutečné zkušenosti na
tomto poli mohou sotva být zvláštním přínosem k naší práci?
Chápu, že asociace má možnost se dopracovat k různým materiálům nad rámec
normálních smrtelníků, a že členové, kteří mají méně práce na poli EIA/SEA,
mají více času se věnovat organizační činnosti, ale bohužel, pokud jsem se
se svými kolegy v této oblasti bavila, mají obdobný názor - účast v asociaci
organizované touto formou je pro ně opravdu pouze formální. Na podobné akce
prostě není čas, navíc je neúčelná, pokud nemáme možnost prodiskutovat své
zkušenosti s někým, kdo má znalosti pokud možno vyšší než my. Obávám se, že
nezískáte-li pro přednáškovou činnost skutečné "machry" (i když třeba
nemají oprávnění, ale znají tuto činnost třeba ze strany správního úřadu),
bude i nadále asociace stagnovat a účasti na akcích nebudou za moc stát.

Co se týká otázky "celoživotního vzdělávání osob činných v oblasti EIA/SEA"
- nedivím se, že na to MŽP moc nereaguje. Kdo v této oblasti skutečně
soustavně pracuje, učí se za pochodu, kdo v ní nepracuje a udělá sem-tam
něco, je systémem velmi rychle vyřazen - oznamovatelé prostě o něj nemají
zájem. Samozřejmě že platí (podobně jako u architektů nebo v jiných
odvětvích činnosti), že tzv. nekvalitní nekalá konkurence je velmi levná a
množí se, ale stejně může udělat jen oznámení a nikoliv dokumentaci či
posudek a dokonce i krajské úřady už přišly na to, že ne vždy je cena
rozhodující. O MŽP ani nemluvím. Oznamovatelé to rychle zjistí také.
Problémem není nekalá konkurence, ale skutečnost, že se dnes posuzuje kdeco.
Bez ohledu na limitní hodnotu i parkoviště pro 20 vozidel nebo skladová hala
8x8 m může skončit ve velké EIA, takže je degradován celý proces EIA. Proč
by měli oznamovatelé platit vysoce odborného pracovníka za účelem udělání
několikastránkového elaborátku, který si nota bene (což se rovněž velmi
zhusta děje) může stáhnout ze stránek CENIE a jen ho upraví pro svou
potřebu?

A výraz, že "členství v Asociaci přináší pro podnikající osobu v oblasti
EIA/SEA prvek jistoty" považuji za značně nadnesený a v podstatě ani
nechápu, proč by to tak mělo být. Když mám problémy s úřadem, problém
politického charakteru (to také zejména u sporných záměrů není žádná
výjimka) nebo spor s oznamovatelem, nechápu, jak by mi v tom asociace mohla
pomoci. A práci by mi asi také těžko hledala, že?
Má-li asociace 16 členů, jak píšete, a další se tam rozhodně nehrnou (proč
také), je to v této chvíli spolek pro spolek, vždyť osoby s oprávněním v
této oblasti se počítají na stovky, těch hodně činných může být kolem 150.

Zdraví P.Žídková