Více času na podstatné

Diskusní téma: Interní komunikace

Datum: 13.12.2011

Vložil: Ing. Jiří Študent, st.

Titulek: Re: Valná hromada 5.12.2011

Paní inženýrko,
děkuji za Vaše otevřená slova a moc si jich cením. Máte pravdu téměř ve všem, ale je tu to prokleté ale, neodhalujete tu hybnou sílu, která má nedostatky odstarnit. Kdo jiný než členové by měli vyhlédávat ty machry, témata, potřeby, prosazovat se vůči státní správě? Než jsem přistoupil na to, zda má CEMC poskytnout prostor pro činnost Asociace autorizovaných osob, dostal jsem od oslovených autorizovaných osob vesměs poziotivní reakci. To mne vedlo k tomu, že jsem do činnosti organizace, aby se vůbec rozjela, investoval poměrně dost ze svého omezeného času. Očekával jsem, že členové Asociace se chopí své příležitosti a že za minimálních nákladů budou prosazovali své potřeby a zájmy. Dnes po více než tříleté existenci Asociace narážím na to, že nikdo nemá čas, není čas na praktické záležitosti, mám na mysli takové, které by mohly být skutečným přínosem. Místo toho cizelujeme stanovy, loga, etické kodexy atd., troufám si tvrdit, že jde sice o důležité věci, ale z pohledu cílů organizace o zcela nepodstatné záležitosti!
Cítím, že problém je v chápaní role CEMC. CEMC nedělá ani EIA ani SEA, takže náš zájem spočívá pouze v tom, že chceme podporovat přínosné a pro průmysl významné aktivity. Pokud Asociace má mít smysl, musí se vypořádat se svou nulovou invencí.
Dovolu ji si tvrdit, že pokud se členové nesejdou alespoň jednou do roka na VH, tak nikdy nebudou mít možnost konzultovat své problémy. Pokud členové nepřispějí svými zkušenostmi do informačního systému, pak informační systém bude k ničemu. Pokud členové neprojeví osobní angažovanost, tak organizace bude spát dál. Na poslední VH jsem zdůraznil, že stačí dělat málo, ale je důležité, aby to bylo správným směrem! Ostatně, diskuse na této poslední VH, díky přítomnosti některých členů, kteří se chtějí podílet se svými zkušenostmi, byla v tomto směru slibná.

V žádném případě Vás nechci pranýřovat za to, že jste nahlas vyřkla pravdu, naopak byl bych rád, kdybychom tuto Vaši reakci na zápis z VH mohl byť v anonimizované podobě vyvěsit na zíněný informační prostor na Třetí ruce. Rád bych totiž aby se Asociace probrala z letargie a otevřeně říkám, že pokud v tomto ohledu nenastane změna, tak CEMC nemá zájem Asociaci dále podporovat, tento rok považuji za zlomový.

Nicméně chceme v tomto roce připravit užitečný vzdělávací program, proto uvítám návrhy témat a vhodných machrů, o kterých si myslíte, že jsou schopni předat své nejlepší zkušenosti.

S úctou
Študent, st., CEMC