Více času na podstatné

 PŘIHLÁŠKA ČLENSTVÍ, ETICKÝ KODEX, STATUT ASOCIACE


 

Cílem asociace je sdružovat odborníky působící v EIA/SEA za účelem:

 • zajišťování výměny informací mezi členy a jejich informační podpora,
 • lobování za prosazení účelných změn v legislativě procesu EIA/SEA a
 • příprava vzdělávacích programů v oboru.

 

Do Řídícího výboru byli zvoleni:

 • Ing. Zdeněk Skoumal
 • Ing. Alexandr Rosa
 • Ing. Juraj Németh
 • Předsedou výboru byl zvolen Ing. Juraj Németh

 

 

 

Do Dozorčí rady byl zvolen:

 • Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal

 

Úkoly

Nejdůležitějším krátkodobým úkolem asociace je:

 • Tvorba systému výměny informací EIA/SEA
 • Lobbing v oblasti nové legislativy EIA/SEA
 • Příprava a realizace vzdělávání pro zájmovou skupinu EIA/SEA s podporou strukturálních fondů (SF)

 

Dlouhodobým úkolem:

 • vyhledávat příležitosti pro financování vzdělávacích aktivit
 • prosadit celoživotní vzdělávání v oblasti EIA/SEA
 • posilovt členskou základnu

 

Členství

Členem asociace mohou být pouze fyzické osoby s autorizací v oblasti EIA/SEA.

Práva a povinnosti člena
Základní povinností člena je:

 • Zaplatit členský poplatek (na základě obdržení faktury z CEMC)
 • Aktivně spolupracovat s Výborem a CEMC při prosazování záměrů Asociace

Základním právem člena je:

 • Využívat sdílené informace ve své profesní činnosti
 • Zúčastnit se valné hromady a prostřednictvím svého hlasu rozhodovat o:
  • programu činnosti asociace,
  • všech důležitých diskutovaných otázkách,
  • volbě zástupců do Řídícího výboru.

Jak se stát členem: Pokud jste autorizován v předmětné oblasti a současně pociťujete potřebu se stát součástí tohoto odborného sdružení, chcete se zapojit do tvorby legislativy a sdílet své názory s ostatními v praktických a teoretických otázkách procesu EIA/SEA, vyplňte prosím standardizovanou přihlášku ke členství v CEMC, umístěnou zde, kde tento program najdete pod zkratkou PPi. Obsah činnosti takovéhoto sdružení bude záviset na cílech a programu, které sdružení přijme.

 

Přihláška k členství

Poplatek Asociace autorizovaných osob EIA/SEA činí 1 000,- Kč za kalendářní rok a osobu

Přihlášku k členství je možné stáhnout zde.Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:
CEMC

28. Pluku 524/25

Praha 10

101 00.

https://www.cemc.cz

E-mail: cemc@cemc.cz

Tel.: +420 274 784 417

Fax.: +420 274 775 869

 

Kontakt:

Asociace autorizovaných osob EIA/SEA

28. Pluku 524/25

Praha 10

101 00

100 31

e-mail: eia@cemc.cz

Tel.: +420 274 784 417

Fax.: +420 274 775 869