Více času na podstatné

Interní komunikace

 

místo pro Vaše názory, postřehy apod...

Diskusní téma: Interní komunikace

Datum: 08.07.2018

Vložil: 3

Titulek: 3

3

Datum: 20.12.2011

Vložil: Petr Hosnedl

Titulek: WMS služby

Dobrý den,
s odkazem na VH/asociace posílám odkazy na WMS služby.

WMS služby jsou mapové úlohy, které je možné prohlížet v GISech (arcgis, mapinfo apod.). Cenia vyvíjí vlastní jednoduchý GIS Janitor (janmap.exe), který je zadarmo a má již nastavené prohlížení mapových služeb CENIA, katastrální mapy CUZK, vrstvy AOPK a ÚHUL.www.janitor.czhttps://janitor.cenia.cz/www/j2_dwnview.php?idmn=19&lang=czeKromě překrývání a prohlížení různých map umí Janitor také editovat standardní SHP soubory, umí načíst body a linie z GPS a provádí základní gisové analýzy.

Do Janitoru je možné přidávat adresy dalších WMS/IMS služeb ostatních institucí např. Výzkumného ústavu vodohospodářského, Českého geologického ústavu, wms umístěné na krajích nebo univerzitách.

Bylo by tedy dobré, kdybychom s ostatními autorizovanými osobami mohli sdílet společný rychlý seznam wms užitečných pro EIA/SEA. Problém je pouze v tom, že adresy se mění, zanikají a přibývají.

Přispívám tedy svým seznamem sebraných WMS, nevím jestli jsou aktuálně všechny funkční:Středočeský kraj ÚP obcí:

https://mapy.kr-stredocesky.cz/updobci_wms?Česká geologická služba:

https://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Solid_Geology?Eroze půdy VÚMOP:

https://ms.vumop.cz/wms_vumop/wms_eroze.asp?CÚZK ZABAGED (základní mapa):

https://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZABAGED_PUB/WMService.aspx?CÚZK základní mapa M 1 : 10 000

https://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM10_PUB/WMService.aspx?WEBové odkazy se seznamy WMS:

https://www.gepro.cz/geodezie-a-projektovani/tipy-a-triky/wms/wms-sluzby-v-cr/

https://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wms

https://geoportal.gov.cz/web/guest/wms

https://www.sowac-gis.cz/wms.phpProsím jen, aby informaci nebyly veřejně přístupné. Veřejnost googluje a používá všelijaké informace jako zbraně ve svůj osobní prospěch.S přátelským pozdravem Petr Hosnedl

Datum: 13.12.2011

Vložil: Ing. Pavla Žídková

Titulek: Valná hromada 5.12.2011

Vážený pane inženýre,
omlouvám se za předem za poněkud příkrá slova, ale jak můžete očekávat
"aktivitu" členů Asociace osob EIA/SEA a vysokou (či vůbec nějakou
podstatnou) účast na valné hromadě, když Asociaci vedou osoby, které v rámci
činnosti EIA/SEA absolvovaly velmi málo akcí a jejich skutečné zkušenosti na
tomto poli mohou sotva být zvláštním přínosem k naší práci?
Chápu, že asociace má možnost se dopracovat k různým materiálům nad rámec
normálních smrtelníků, a že členové, kteří mají méně práce na poli EIA/SEA,
mají více času se věnovat organizační činnosti, ale bohužel, pokud jsem se
se svými kolegy v této oblasti bavila, mají obdobný názor - účast v asociaci
organizované touto formou je pro ně opravdu pouze formální. Na podobné akce
prostě není čas, navíc je neúčelná, pokud nemáme možnost prodiskutovat své
zkušenosti s někým, kdo má znalosti pokud možno vyšší než my. Obávám se, že
nezískáte-li pro přednáškovou činnost skutečné "machry" (i když třeba
nemají oprávnění, ale znají tuto činnost třeba ze strany správního úřadu),
bude i nadále asociace stagnovat a účasti na akcích nebudou za moc stát.

Co se týká otázky "celoživotního vzdělávání osob činných v oblasti EIA/SEA"
- nedivím se, že na to MŽP moc nereaguje. Kdo v této oblasti skutečně
soustavně pracuje, učí se za pochodu, kdo v ní nepracuje a udělá sem-tam
něco, je systémem velmi rychle vyřazen - oznamovatelé prostě o něj nemají
zájem. Samozřejmě že platí (podobně jako u architektů nebo v jiných
odvětvích činnosti), že tzv. nekvalitní nekalá konkurence je velmi levná a
množí se, ale stejně může udělat jen oznámení a nikoliv dokumentaci či
posudek a dokonce i krajské úřady už přišly na to, že ne vždy je cena
rozhodující. O MŽP ani nemluvím. Oznamovatelé to rychle zjistí také.
Problémem není nekalá konkurence, ale skutečnost, že se dnes posuzuje kdeco.
Bez ohledu na limitní hodnotu i parkoviště pro 20 vozidel nebo skladová hala
8x8 m může skončit ve velké EIA, takže je degradován celý proces EIA. Proč
by měli oznamovatelé platit vysoce odborného pracovníka za účelem udělání
několikastránkového elaborátku, který si nota bene (což se rovněž velmi
zhusta děje) může stáhnout ze stránek CENIE a jen ho upraví pro svou
potřebu?

A výraz, že "členství v Asociaci přináší pro podnikající osobu v oblasti
EIA/SEA prvek jistoty" považuji za značně nadnesený a v podstatě ani
nechápu, proč by to tak mělo být. Když mám problémy s úřadem, problém
politického charakteru (to také zejména u sporných záměrů není žádná
výjimka) nebo spor s oznamovatelem, nechápu, jak by mi v tom asociace mohla
pomoci. A práci by mi asi také těžko hledala, že?
Má-li asociace 16 členů, jak píšete, a další se tam rozhodně nehrnou (proč
také), je to v této chvíli spolek pro spolek, vždyť osoby s oprávněním v
této oblasti se počítají na stovky, těch hodně činných může být kolem 150.

Zdraví P.Žídková

Datum: 13.12.2011

Vložil: Ing. Jiří Študent, st.

Titulek: Re: Valná hromada 5.12.2011

Paní inženýrko,
děkuji za Vaše otevřená slova a moc si jich cením. Máte pravdu téměř ve všem, ale je tu to prokleté ale, neodhalujete tu hybnou sílu, která má nedostatky odstarnit. Kdo jiný než členové by měli vyhlédávat ty machry, témata, potřeby, prosazovat se vůči státní správě? Než jsem přistoupil na to, zda má CEMC poskytnout prostor pro činnost Asociace autorizovaných osob, dostal jsem od oslovených autorizovaných osob vesměs poziotivní reakci. To mne vedlo k tomu, že jsem do činnosti organizace, aby se vůbec rozjela, investoval poměrně dost ze svého omezeného času. Očekával jsem, že členové Asociace se chopí své příležitosti a že za minimálních nákladů budou prosazovali své potřeby a zájmy. Dnes po více než tříleté existenci Asociace narážím na to, že nikdo nemá čas, není čas na praktické záležitosti, mám na mysli takové, které by mohly být skutečným přínosem. Místo toho cizelujeme stanovy, loga, etické kodexy atd., troufám si tvrdit, že jde sice o důležité věci, ale z pohledu cílů organizace o zcela nepodstatné záležitosti!
Cítím, že problém je v chápaní role CEMC. CEMC nedělá ani EIA ani SEA, takže náš zájem spočívá pouze v tom, že chceme podporovat přínosné a pro průmysl významné aktivity. Pokud Asociace má mít smysl, musí se vypořádat se svou nulovou invencí.
Dovolu ji si tvrdit, že pokud se členové nesejdou alespoň jednou do roka na VH, tak nikdy nebudou mít možnost konzultovat své problémy. Pokud členové nepřispějí svými zkušenostmi do informačního systému, pak informační systém bude k ničemu. Pokud členové neprojeví osobní angažovanost, tak organizace bude spát dál. Na poslední VH jsem zdůraznil, že stačí dělat málo, ale je důležité, aby to bylo správným směrem! Ostatně, diskuse na této poslední VH, díky přítomnosti některých členů, kteří se chtějí podílet se svými zkušenostmi, byla v tomto směru slibná.

V žádném případě Vás nechci pranýřovat za to, že jste nahlas vyřkla pravdu, naopak byl bych rád, kdybychom tuto Vaši reakci na zápis z VH mohl byť v anonimizované podobě vyvěsit na zíněný informační prostor na Třetí ruce. Rád bych totiž aby se Asociace probrala z letargie a otevřeně říkám, že pokud v tomto ohledu nenastane změna, tak CEMC nemá zájem Asociaci dále podporovat, tento rok považuji za zlomový.

Nicméně chceme v tomto roce připravit užitečný vzdělávací program, proto uvítám návrhy témat a vhodných machrů, o kterých si myslíte, že jsou schopni předat své nejlepší zkušenosti.

S úctou
Študent, st., CEMC