Více času na podstatné

Diskusní fórum

Diskusní téma: Diskusní fórum

Datum: 10.05.2011

Vložil: Ing.Boček

Titulek: územní plán a posuzování vlivu na životní prostředí

V procesu zpracování územního plánu by mě zajímal vztah zákona 100/2011 Sb. část SEA (1) a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle přílohy zákona č.183/2006 Sb.(2) :
a) dá se (2) vypracovat bez zpracování (1) ?
b) musí (2) zpracovávat autorizoná osoba dle §19 ?
c) může se KrÚ při požadavku na zpracování (1) odvolávat na rámcový obsah dle přílohy (2) ?

Děkuji za fundovanou odpověď.

Datum: 05.11.2010

Vložil: Aleš Kulhánek

Titulek: Zdroje dat a informací o žp

Vážení kolegové,
dovolil bych si vás upozornit na článek o možných zdrojích informací o životním prostředí v ČR:

https://www.obcan.arnika.org/clanky/jak-a-kde-najit-informace


A dále na dva pravidelné pořady o životním prostředí a jeho ochraně:

https://www.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/?p_po=55

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/video/

Datum: 19.10.2010

Vložil: Ing. Josef Konečný - Enviproteko

Titulek: EIA/SEA - poděkování

Ing. Vlad. Študent

Vážený pane inženýre,
považuji za velmi rozumné umístnit podklady ze seminářů na internetu. Jsem toho názoru, že se tím může dosáhnout i rozšíření věcných diskuzí. Účasnit se všech seminářů osobně je velmi časově náročné, zejména v současné době, kdy dochází ke stálým rychlým změnám ve všech oblastech činností souvisejících s hodnocením životního prostředí. Hodlám se ještě v této oblasti angažovat.
Děkuji a jsem s pozdravem

J. Konečný