Více času na podstatné

Schéma procesu od 1.4.2015:

Velká novela EIA:

MŽP připravilo rozsáhlou novelu zákona EIA, která vychází jednak z revize směrnice EIA. Dále návrh obsahuje úpravy, které mají přispět ke zjednodušení právní úpravy jsou. Další podrobnosti k novele ZDE

 

 

Zpravodajství EIA/SEA

16.07.2010 09:23

Evropská revize legislativy EIA

Evropská komise zahájila 6. července 2010 rozsáhlou veřejnou online konzultaci týkající se revize legislativy posuzování vlivů na životní prostředí (EIA směrnice). Formou konzultace je online dotazník, který zahrnuje oblasti jako je například zjišťovací řízení (screening), kvalita procesu EIA,...
30.04.2010 08:55

Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko ke komplexní obnově elektrárny Prunéřov II

Ministerstvo životního prostředí dnes vydalo souhlasné stanovisko podle zákona č. 100/2001 Sb. ke komplexní obnově tepelné elektrárny Prunéřov II. Realizace projektu podstatně sníží emise škodlivých látek, které ohrožují zdraví obyvatel ústeckého regionu. Podmínky vydání stanoviska současně...
30.03.2010 12:08

Politika ochrany klimatu a vyhodnocení jejích dopadů na životní prostředí jsou otevřeny připomínkám

Od 22. března do 22. dubna 2010 je možné v rámci procesu hodnocení dopadů koncepce na životní prostředí (SEA) připomínkovat návrh Politiky ochrany klimatu v České republice včetně dokumentace vyhodnocení vlivů Politiky na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování...
05.03.2010 08:22

Úplné znění zákona č. 100/2001 Sb.

Úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), jak vyplývá z pozdějších změn vyšlo pod číslem 49/2010 Sb. Úplné znění nabylo účinnosti 11. prosince roku 2009.
01.02.2010 08:57

Stanovisko EIA k záměru "Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice"

Ministerstvo životního prostředí právě vydalo stanovisko posuzování vlivů na životní prostředí k záměru "Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice". "Po dlouhém a složitém procesu a zvážení všech vyjádřených připomínek, dospělo ministerstvo životního prostředí k vydání...

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace: 

 

Informační systém EIA

Informační systém SEA

Autorizované osoby (přehled)
Metodické sdělení k autorizaci
Oznámení podlimitního záměru
Schéma procesu EIA
(stav po novele č. 39/2015 Sb.)
Žádost o udělení nebo prodloužení autorizace
Záměry vždy podléhající posouzení
Záměry vyžadující zjišťovacímu řízení

Zpravodaj EIA/SEA (do roku 2013)