Více času na podstatné

Schéma procesu od 1.4.2015:

Velká novela EIA:

MŽP připravilo rozsáhlou novelu zákona EIA, která vychází jednak z revize směrnice EIA. Dále návrh obsahuje úpravy, které mají přispět ke zjednodušení právní úpravy jsou. Další podrobnosti k novele ZDE

 

 

Zpravodajství EIA/SEA

27.07.2016 15:37

Komise vydala pokyny pro zefektivnění procesu EIA

Evropská komise vydala v Úředním věstníku EU (C273) sdělení - Pokyny Komise k zefektivnění posuzování vlivů na životní prostředí prováděných podle čl. 2 odst. 3 směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ve znění směrnice 2014/52/EU). Sdělení...
08.07.2016 15:47

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. V roce 2014 byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se...
15.06.2016 17:00

Vláda schválila novelu zákona EIA (dopravní cesty)

Vláda dnes schválila novelu zákona EIA z dílny Ministerstva životního prostředí. Ta má umožnit získání stavebního povolení u 10 klíčových projektů, bez toho aniž by u těchto projektů musel být opakován proces posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. EIA. Všechny tyto projekty mají vydané...
02.05.2016 20:21

Ředitelství silnic a dálnic hledá dodavatele na nové zpracování posudků EIA za 217 milionů korun

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) hledá zpracovatele nových materiálů k posouzení staveb na životní prostředí (proces EIA) pro stavební projekty, kterým Evropská unie neuznává staré posudky. Hodnotu rámcové smlouvy, kterou ŘSD plánuje uzavřít s deseti uchazeči, odhadl úřad na...
25.04.2016 08:39

Veřejná zakázka: Proces SEA - Politika ochrany klimatu v ČR

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásilo veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Zajištění vyhodnocení vlivů Politiky ochrany klimatu v ČR na životní prostředí (proces SEA)" s předpokládanou hodnotou 413 223 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je zhotovení kompletních podkladů a vykonání...
30.03.2016 10:37

Stát má plán pro přípravu klíčových staveb, které mají stará stanoviska EIA

Ministerstvo dopravy připravilo plán dalšího postupu v investorské přípravě dopravních staveb opírajících se o stanoviska EIA vydaná dle z. 244/1992 Sb., který bude předložen vládě. Potřeba přípravy a projednání tohoto materiálu vznikla v souvislosti s aktuálním stavem jednání s Evropskou...

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace: 

 

Informační systém EIA

Informační systém SEA

Autorizované osoby (přehled)
Metodické sdělení k autorizaci
Oznámení podlimitního záměru
Schéma procesu EIA
(stav po novele č. 39/2015 Sb.)
Žádost o udělení nebo prodloužení autorizace
Záměry vždy podléhající posouzení
Záměry vyžadující zjišťovacímu řízení

Zpravodaj EIA/SEA (do roku 2013)