Více času na podstatné

Schéma procesu od 1.4.2015:

Velká novela EIA:

MŽP připravilo rozsáhlou novelu zákona EIA, která vychází jednak z revize směrnice EIA. Dále návrh obsahuje úpravy, které mají přispět ke zjednodušení právní úpravy jsou. Další podrobnosti k novele ZDE

 

 

Zpravodajství EIA/SEA

21.10.2015 14:38

Nové schéma procesu EIA platné od 1. dubna 2015

K novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) č. 39/2015 Sb., která je platná od prvního dubna 2015, Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo kromě dvou metodických výkladů také i nové schéma povolovacího procesu EIA a to od oznámení záměru po vydání závěru zjišťovacího řízení...
10.08.2015 10:02

Novela EIA a její dopady na proces integrovaného povolování

Ministerstvo životního prostředí na konci července vydalo metodický pokyn v souvislosti novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 39/2015 Sb. Metodický pokyn patřičného odboru MŽP se tentokrát zaměřuje na problematiku navazující řízení a povolovací řízení podle zákona o integrované...
23.06.2015 10:02

Metodika k novele EIA č. 39/2015 Sb.

Ministerstvo životního prostředí vydalo nové metodiky v souvislosti s novelou zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 39/2015 Sb. Metodiky se týkají postupu při vydávání závazných stanovisek k ověření souladu obsahu stanovisek EIA a dále doporučení pro autorizované osoby a zpracovatele...
22.06.2015 09:01

Novela EIA účinná od dubna letošního roku – další zhoršení již tak neudržitelného stavu v oblasti povolování staveb

Proces povolování staveb s potenciálním vlivem na životní prostředí prochází v poslední době významnou proměnou. Bezesporu nejzásadnější a v praxi nejvíce diskutované změny samotného procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) i dalších povolovacích řízení byly...
17.06.2015 08:28

Koordinované, dříve jednotné, povolovací řízení nebude povinné

Na začátku května se uskutečnilo jednání Rady vlády pro stavebnictví, kde ministryně Karla Šlechtová informovala účastníky o stavu příprav na novele stavebního zákona. Náměstkyně MŽP na jednání uvedla, že ministerstvo má připraveny dvě verze paragrafovaného znění novely EIA. Novely je nutné časově...
15.06.2015 12:24

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 39/2015 SB., (NOVELA EIA) – APLIKACE NOVELY EIA V PRAXI

UŽITEČNÉSEMINÁŘE.cz si Vás dovolují pozvat na seminář "EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 39/2015 SB., (NOVELA EIA) – APLIKACE NOVELY EIA V PRAXI", který se uskuteční 5. listopadu v Praze. Výklad novely a jejich dopadů do praxe získáte přímo od odborníka, který se podílel na přípravě...

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace: 

 

Informační systém EIA

Informační systém SEA

Autorizované osoby (přehled)
Metodické sdělení k autorizaci
Oznámení podlimitního záměru
Schéma procesu EIA
(stav po novele č. 39/2015 Sb.)
Žádost o udělení nebo prodloužení autorizace
Záměry vždy podléhající posouzení
Záměry vyžadující zjišťovacímu řízení

Zpravodaj EIA/SEA (do roku 2013)