Více času na podstatné

Proběhlá školení

Na těchto stránkách naleznete veškeré podklady ze seminářů pořádaných CEMC ve spolupráci s Asociací autorizovaných osob EIA/SEA.