Více času na podstatné

rok 2011

Seminář - „Hlukové studie v procesu EIA“ (21. 6. 2011, Praha - Černý Most)

Součástí posouzení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví je také vyhodnocení vlivů na hlukovou situaci v okolí záměru. K tomuto účelu se zpracovávají tzv. hlukové (někdy nazvané akustické) studie. Tento seminář má za cíl seznámit posuzovatele záměrů se základními požadavky na hlukové studie pro účely EIA a hodnocení vlivů na veřejné zdraví, a také s aktuálními legislativními požadavky včetně praktických informací.

Seminář je určen nejen specialistům zabývajících se zpracováním a hodnocením dokumentace EIA/SEA, ale všem kteří s touto dokumentací přijdou do styku. Téma bylo vybráno na základě průzkumu, který v letech 2009 až 2010 prováděl CEMC ve spolupráci s Asociací autorizovaných osob v rámci snahy prosadit celoživotní vzdělávání v oblasti EIA/SEA do standardu přípravy expertů.

 

PODKLADY ZE SEMINÁŘE: