Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM - ÚNOR

 


 

Staré ekologické zátěže

Pohled na hlavní téma nového čísla odborného časopisu Odpadové fórum přináší Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu a ředitel České inspekce životního prostředí. Pochopitelně nechybí k tématu série odborných článků. Polemizujeme tentokrát k problematice BAT pro Velké spalovací zařízení, v Úhlu pohledu se zabýváme odpady z dob minulých. Velmi rozsáhlý a zajímavý rozhovor přinášíme z Brna, kde jsme položili otázky náměstkům pro oblast rozvoje města a pro oblast Smart city. Rubrika křížem krážem potěší čtenáře tématy online CSR reporting, EMAS, kvalita ovzduší nebo zpracování vyřazených LCD spotřebičů. Úplná anotace ZDE.

 

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 

 


DOPORUČUJEME

 

 


KALENDÁŘ AKCÍ

  ZAŘADIT AKCI
Únor    
21.2. Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda
Opakování: 28.2. a 1.3.
22.2.

Čištění odpadních vod

22.2.

Budoucí vývoj v oblasti bioplynových stanic 2018

27.2. Aktualizační kurz pro pracovníky čistíren odpadních vod
28.2.

Komunální odpad 2024+, cesta k oběhovému hospodářství

Březen    
6.3. Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2017 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
6.3. iKURZ: Práce s programem Ovzduší v ohlašovací agendě za rok 2017 do ISPOP
6.-8.3.

Týden výzkum a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2018

7.3. Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2017 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
8.3. Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce
8.3.

Odpadní voda a energie

8.3.

ODPAD ZDROJEM 2018

9.3. iKURZ: Práce s modulem OLPNO a elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
14.3. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
15.3. Aktuální otázky řízení kompostáren
16.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
20.3.-17.5. Rekvalifikační kurz OBSLUHA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
22.3. CHEMICKÉ FÓRUM Ústeckého kraje
27.3. Problematika vodního hospodářství - akreditovaný seminář MV
28.3. Problematika ochrany ochrany ovzduší
29.3. Plány odpadového hospodářství obcí, jejich vyhodnocení a realizační program
Duben    
4.4. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 5.4.2018
8.-12.4.

Biomasa 2018

10.4. Problematika odpadového hospodářství
10.4.

HLUK V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A VIBRACE PŘENÁŠENÉ NA ČLOVĚKA - PRAHA

11.4. Problematika nakládání s chemickými látkami
11.-12.4.

Energetické fórum a Teplárenské dny 2018

17.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 18.4.2018, 9.5.2018, 10.5.2018, 11.9.2018, 12.9.2018, 13.11.2018
17.4. SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 1. TERMÍN
19.-20.4. RECYYLING 2018
23.4. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
24.4.

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - OLOMOUC

24.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 25.4.2018, 26.4.2018, 9.10.2018, 10.1é.2018
24.-25.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
26.4. SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 2. TERMÍN
Květen    
4-5.5. PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2018
15.5.

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 1. TERMÍN

22.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
23.-25.5.

Sanační technologie XXI

28.5.

Bioplyn a legislativa 2018

28.-31. 5. Pitná voda 2018
29.5. VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 2. TERMÍN
29.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 30.5.2018,31.5.2018, 20.11.2018, 21.11.2018
31.5. PODNIKOVÁ EKOLOGIE pro začátečníky
31.5.-2.6. 22. mezinárodní konference "Životní prostředí a úpravnictví" a workshop "Odpady: Zdroje kritických surovin"
Červen    
5.6. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
Opakování: 6.6.
20.-21.6. Kaly a odpady 2018
26.-28.6. Vápno, cement, ekologie 2018
Listopad    
21.-23.11. International Conference on Environmental Technology and Innovations

 

ZAPOJTE SE!

  

 

Novinky

20.02.2018 08:45

Sledujte živě: Circular Economy Stakeholder Conference (20 až 21.2.2018)

Two years after the adoption of EU Circular Economy Package in December 2015, more than half of the initiatives included in the Action Plan have been delivered. To discuss upcoming deliverables, explore new areas of action, and share the first achievements of the European Circular Economy Stakeholder Platform, the Commission and the European Economic and Social Committee will host a Circular Economy Stakeholder Conference on 20-21 February in Brussels. Webstreaming a program najdete ZDE

20.02.2018 07:50

Kdo letos získá prestižní Cenu Josefa Vavrouška?

Cena Josefa Vavrouška je mimořádně respektované ocenění, kterým se doposud může pyšnit pouze pětatřicet osobností. Povolání, věk ani známá tvář při konečném výběru nerozhodují. Důležitý je přínos nominovaného člověka ke zlepšení životního prostředí. Ceny se udělují ve dvou kategoriích za dlouhodobý přínos životnímu prostředí a za významný ekologický počin.

Nominaci lze podat přímo na oficiálních stránkách www.cenajosefavavrouska.cz. Stačí uvést jméno a příjmení nominovaného, podrobný popis konkrétního činu nebo činnosti, za kterou je kandidát navrhován a v čem je výjimečný a jméno a kontakt na navrhovatele. Přihlašovat je možné až do 13. dubna.

Sama Cena Josefa Vavrouška je spjata se jménem předního českého ekologa a zároveň federálního ministra životního prostředí, který v roce 1995 tragicky zahynul pod lavinou. Josef Vavroušek byl jedním z hlavních protagonistů konceptu trvale udržitelného rozvoje nejen u nás, ale i v rámci celé Evropy.

 

20.02.2018 07:28

Pozvánka: VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018

Užitečnésemináře.cz si Vás dovolují pozvat na seminář VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018, který se uskuteční 12. dubna v Olomouci, 15. a 29. května v Praze. Účelem semináře je, opět po dvou letech, provést účastníky komplexně problematikou vodních děl.

Seminář navazuje na předchozí semináře „Vodní díla – praxe a výhled“ z let 2014 a 2016 a zohledňuje nové praktické poznatky, zejména s novým občanským zákoníkem a související judikaturu, a poslední novelu stavebního zákona a její dopad na vodní díla.

Na semináři se soustředíme na vymezení vodních děl ve vodním zákoně a požadavky na jejich přípravu, povolování, realizaci a provozování, včetně údržby.

Pozornost bude věnována i povinnostem vlastníků vodních děl. Jak uvedeno výše, cílem semináře je komplexní výklad problematiky vodních děl, tedy v aspektech nejen veřejnoprávních, ale rovněž soukromoprávních. V rámci výkladu bude poukázáno na problematická místa, která se mohou objevit při přípravě, realizaci a užívání vodních děl v praxi.

Na semináři bude podrobně rozebrána problematika náhrad za stará vodní díla na cizích pozemcích (§ 59a vodního zákona), včetně oprávněnosti jednotlivých nároků, s ohledem na konec lhůty pro podání žalob vlastníků pozemků pod vodními díly k 31. prosinci 2018.

 

!!JE POŽÁDÁNO O AKREDITACI SEMINÁŘE PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!

 

Témata přednášek:

 • ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ VODNÍCH DĚL (VODNÍM ZÁKONEM A OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM)
 • SOUKROMOPRÁVNÍ PŘEDPOKLADY PŘÍPRAVY A POVOLOVÁNÍ VODNÍCH DĚL (MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PRÁV K POZEMKŮM)
 • ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ K VODNÍM DÍLŮM
 • REALIZACE VODNÍCH DĚL
 • UŽÍVÁNÍ VODNÍCH DĚL, PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKŮ VODNÍCH DĚL
 • § 59a VODNÍHO ZÁKONA - NÁHRADY ZA STARÁ VODNÍ DÍLA NA CIZÍCH POZEMCÍCH

 

Seminář je určen pro:

 • vlastníky a provozovatele vodních děl
 • vodoprávní úřady
 • vodohospodáře
 • pracovníky vodáren, vodních zdrojů, čistíren odpadních vod
 • pracovníky v investiční výstavbě
 • podnikové ekology a pracovníky firem odpovědné za sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti životního prostředí
 • dotčené orgány státní správy (stavební úřady, orgány ochrany přírody, apod.)
 • Českou inspekci životního prostředí

 

Přednášející: JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.

advokát, Ambruz & Dark Deloitte Legal

dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství (MZe)

člen výkladových komisí pro vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích, MZe

 

Termín: 24. dubna 2018

Cena: 1620,- Kč bez DPH

Místo konání: Olomouc, BEA campus Olomouc

Další informace: ZDE

 

Termín: 15. května 2018

Cena: 1647,- Kč bez DPH

Místo konání: Praha, Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác

Další informace: ZDE

 

Termín: 29. května 2018

Cena: 1648,- Kč bez DPH

Místo konání: Praha, Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác

Další informace: ZDE

19.02.2018 17:17

Výkladové stanovisko k uvedení výrobny elektřiny z OZE do provozu v roce 2010

Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 1/2018 k datu uvedení výrobny elektřiny do provozu v roce 2010. V závěrečném shrnutí ERÚ uvádí, že stanovení data uvedení výrobny do provozu je klíčové pro stanovení správné výše nároku na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů při splnění všech podmínek nároku na podporu stanovených zákonem. Za datum uvedení výrobny do provozu v roce 2010 lze podle názoru ERÚ označit datum paralelního připojení výrobny s platnou licencí do distribuční soustavy.

 

Dokument ke stažení:

Vyklstanovisko_ERU_1_2018_k_uvedeni_vyrobnyel_provoz_2010 (1 MB)

 

19.02.2018 15:34

Průmysl investuje miliardy do ekologizace

Na snižování škodlivých emisí se musí podílet všichni znečišťovatelé. Průmysl díky investicím do ekologizace snížil od roku 2000 do roku 2016 emise oxidu siřičitého a oxidů dusíků o polovinu. Svaz průmyslu a dopravy ČR žádá, aby diskuse o ochraně ovzduší byla vedena věcně, bez populistických požadavků a opřena o objektivní fakta. Apeluje na jednotlivé politické strany, aby při tvorbě legislativních návrhů tyto principy respektovaly. Svaz průmyslu a dopravy ČR tímto mimo jiné reaguje na návrh poslankyně Balcarové (Pirátská strana), který požaduje zrušení tzv. výjimek z BAT (Best Available Techniques) pro uhelné zdroje.

Česká republika s robustní průmyslovou základnou a roztříštěnou strukturou sídel potřebuje jak pro firmy, tak pro domácnosti stabilní dodávky energie za přijatelnou cenu. Jakékoliv legislativní návrhy, které se dotýkají výroby a spotřeby energie, tedy musí být založeny na komplexním vyhodnocení situace. Musí důsledně analyzovat skutečné přínosy a dopady na životní prostředí, a to včetně vazby na platnou či připravovanou legislativu a důsledky pro bezpečnost a stabilitu dodávek energií.

„Chceme, aby Česko bylo ekonomickým tygrem Evropy. K tomu jsou ale zapotřebí stabilní dodávky elektřiny za konkurenceschopnou cenu. S energetikou proto nelze hazardovat,“ upozorňuje prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

 

Snižování emisí se musí týkat všech emitentů

Podle zpráv Energetického regulačního úřadu (ERÚ) vzrostla tuzemská brutto spotřeba elektřiny za loňský rok oproti roku 2016 o 2 %. Více než 50 % celkové produkce pochází z uhelných elektráren. „Státní energetická koncepce předpokládá postupný pokles výroby elektřiny z uhlí, v roce 2030 by však uhelné elektrárny měly stále zabezpečit více než třetinu tuzemské výroby elektřiny. Provozovatel přenosové soustavy očekává do roku 2030 odstavení 4 000 MW výkonu v klasických elektrárnách, což odpovídá zhruba výkonu dvou elektráren Temelín[1]. Další pokles v důsledku nepromyšleného zpřísnění legislativy by ohrozil energetickou bezpečnost,“ vysvětluje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Díky ekologizaci veřejné energetiky a průmyslu klesly od roku 2000 do roku 2016 emise oxidu siřičitého a oxidů dusíků o 52 resp. 46 %. Imisní limity se u těchto látek s výjimkou dopravně přetížených aglomerací nepřekračují. Hlavním zdrojem prachových částic, jejichž vysoké koncentrace bývají důvodem pro vyhlašování smogových situací, jsou lokální vytápění domácností a doprava. Podle dat ČHMÚ za rok 2015 se na emisích prachových částic PM10 podílel sektor veřejné energetiky a výroby tepla z 6,5 %, zatímco vytápění domácností z 36,4 %. V případě jemného prachu PM2,5 byl podíl domácností dokonce více než poloviční.

„Průmysl a energetika investovaly v posledních letech do snížení emisí desítky miliard korun[2] a zásadně je zredukovaly. Teď je načase upřít pozornost i na ostatní zdroje znečištění, které mají na kvalitu ovzduší rozhodující vliv,“ řekl Jaroslav Hanák.

 

Výjimky jsou možné pouze v individuálních a odůvodněných případech

Předsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí Dana Balcarová navrhuje, aby pro uhelné elektrárny byly zrušeny tzv. výjimky z BAT. Výjimky pro velké spalovací zdroje se týkají tzv. nejlepších dostupných technologií (BAT), netýkají se ekologizace jako takové. Tou budou muset projít všechny elektrárny a teplárny bez výjimky, aby splnily výrazně zpřísněné tzv. základní emisní limity vyplývající z evropské legislativy. Ve většině případů se tak již v posledních 5 letech stalo. Požadavky nejlepších dostupných technologií, z nichž lze za přesně stanovených podmínek udělit výjimku, budou závazné až od roku 2021.

„Případné udělení výjimky pro velká spalovací zařízení rozhodně není automatické a musí proběhnout ve správním řízení za účasti veřejnosti. Není tedy důvod se obávat, že výjimky budou udělovány paušálně a budou neopodstatněné,“ uvedl Bohuslav Čížek.

Průmysl do ekologizace investoval stovky miliard, zapojit se musí ale i další sektory „Domácí průmysl v posledních dvou dekádách významně přispěl ke zlepšení z hlediska zátěže ovzduší. Investoval stovky miliard do ekologizačních opatření s konkrétními měřitelnými výsledky,“ uvádí Bohuslav Čížek. Evropská komise ve své zprávě „Implementace environmentální legislativy EU v ČR“ z července 2017 konstatuje, že emise některých látek znečišťujících ovzduší se v České republice významně snížily: během let 1990 a 2014 došlo u oxidů síry k poklesu o 93 %, oxidy dusíku klesly o 77 % a amoniaku o 56 %. V období 2009–2015 tvořily investice podniků do zlepšení kvality životního prostředí téměř 60 % jejich celkových investic. Díky tomu splňují národní emisní stropy stanovené pro tyto látky.

S ohledem na výše uvedená fakta Svaz průmyslu a dopravy odmítá, aby byl průmysl v diskusích k ochraně ovzduší nepravdivě označován jako hlavní pachatel, neboť je evidentní, jak dynamický pokrok v zatížení emisemi průmysl vykonal. Snižování emisí bude navíc pokračovat s tím, jak se zpřísňují evropské emisní limity, které tuzemský průmysl plní.

„Podporujeme zodpovědný přístup k ochraně životního prostředí a diskusi, která má stimulovat šetrnější chování člověka k přírodě. To ovšem vyžaduje, aby se na řešení podíleli všichni znečišťovatelé rovnoměrně a aby zákonodárci hledali taková opatření, která jsou nákladově nejefektivnější a mají nejmenší dopad do finanční zátěže koncových spotřebitelů, tedy domácností i firem,“ shrnuje prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Další masivní tlak na snižování emisí již hraničí s technickou proveditelností a předpokládá citelné dopady do cen pro koncové zákazníky. S ohledem na místní klimatické podmínky, které nedávají velký prostor pro rozvoj obnovitelných zdrojů jako například ve větrném severním Německu či slunných jihoamerických oblastech, přitom není možné požadovat okamžitou dramatickou změnu energetického mixu, který se ve střednědobém horizontu bude muset opírat o fosilní zdroje. Pokud bude bez jakékoliv diskuse a odborných analýz zrušen institut výjimek z limitů pro ochranu ovzduší, hrozí narušení energetické bezpečnosti ČR, a to navíc v situaci, kdy se do roku 2030 očekává odstavení 4GW výkonu ve fosilních zdrojích.

Ostatně i „Zpráva o životním prostředí za rok 2016“ konstatuje, že v případě emisí prachových částic PM2,5 i PM10 je hlavním zdrojem lokální vytápění domácností (54,5 %, resp. 36,4 %). Úvaha o posílení pravomocí obcí v oblasti lokální ochrany ovzduší je tedy naprosto logická a důvodná. Vytápění domácností kotli na hnědé uhlí by nadále mělo být výhradně sociálně-politickým opatřením umožňujícím dosažení tepelného komfortu všem vrstvám společnosti, ale není přípustné, aby bylo podporováno i celonárodními programy.

Podle zákona o integrované prevenci může krajský úřad udělit výjimku z použití nejlepších dostupných technologií, pouze pokud odborné posouzení předložené provozovatelem prokáže, že v jejím důsledku „nedojde k závažnému znečištění životního prostředí, celkově bude dosaženo vysoké úrovně ochrany životního prostředí a že by dosažení úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami popsanými v závěrech o nejlepších dostupných technikách vedlo k nákladům, jejichž výše by nebyla přiměřená přínosům pro životní prostředí a to z důvodů zeměpisné polohy daného zařízení nebo místních podmínek životního prostředí, nebo technické charakteristiky daného zařízení.“

Namítáme, že předložený pozměňovací návrh je v rozporu s účelem právních předpisů EU v oblasti průmyslových emisí, konkrétně Směrnice IED z níže uvedených důvodů:

 • Úplná transpozice institutu výjimky v souladu se Směrnicí IED[3] včetně stanovení konkrétních podmínek udělení výjimky pro konkrétní zařízení z principu
  • i) vylučují svévolné udělení výjimky (libovůli správního orgánu), jež by vedla k porušení zásady zákazu zneužití pravomoci a správního uvážení správního orgánu, avšak současně
  • ii) předpokládá legitimní očekávání požádat o výjimku každého zařízení spadající pod Směrnici IED.[4]  Proto pozměňovací návrh spočívající v odejmutí této pravomoci správního úřadu je v rozporu se Směrnicí IED, respektive národní úpravou, která takovou možnost zakotvuje (porušení legality). Ve vztahu k jednotlivým provozovatelům návrh dále vede k narušení právní jistoty, jehož neopominutelným prvkem je i předvídatelnost práva, resp. legitimní předvídatelnost postupů správních orgánů.
 • Tento pozměňovací návrh je porušením principu rovného přístupu, neboť nedůvodně odjímá možnost výjimky jen vůči některým zařízením, aniž by takový postup byl ve Směrnici IED předjímán, tj. v rozporu s obecně stanovenou výjimkou vůči všem zařízením spadajícím pod tuto Směrnici IED.  Směrnice IED předpokládá možnost odchylky u všech zařízení spadajících pod ní, za předpokladu splnění stanovených kritérií pro tuto odchylku. Pokud by Směrnice IED předjímala zákaz využití této odchylky pro konkrétní zařízení, pak by takový zákaz stanovila přímo včetně jeho zdůvodnění (princip nezbytnosti). Nic takového Směrnice IED nestanovuje. Daný pozměňovací návrh by tedy vedl k neodůvodněnému narušení principu rovnosti mezi provozovateli zařízení spadajících pod Směrnici IED ohledně využití postupů předvídaných v této směrnici a potažmo pak transponovaných do našeho právního řádu

[1] Hodnocení přiměřenosti výrobních kapacit ES ČR do roku 2030, ČEPS, a.s. 30. 8. 2017.
[2] Z různých zdrojů lze dojít k odhadu investic nezbytných pro splnění požadavků směrnice o průmyslových emisích mezi 32 a 39 miliardami Kč, výrazná většina těchto prostředků již byla do konce loňského roku proinvestována.
[3] Srovnej ustanovení v čl. 15 odst. 4 Směrnice IED a ustanovení § 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci.
[4] A to de facto na celoevropské úrovni v souladu s výše uvedeným obecným a harmonizovaným rámcem Směrnice IED.
19.02.2018 14:33

Změny ve způsobu podávání žádostí o přístup do registru podpory de minimis

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil informaci, že s účinností ke dni 14. 2. 2018 byly provedeny úpravy v postupu podávání žádostí o zřízení/změnu/odebrání přístupu do Centrálního registru podpor de minimis.

Aktualizovaný postup je popsán v dokumentu Pracovní postup při žádosti o zřízení, změnu nebo odebrání přístupu do aplikace centrální registr podpor malého rozsahu.

Současně byl aktualizován formulář žádost o zřízení, změnu nebo odebrání přístupu do aplikace Centrální registr podpor malého rozsahu. Nově je například ve formuláři zavedena možnost zřízení přístupu přes webové služby, což je určeno uživatelům přistupujícím do registru prostřednictvím jiného systému (např. MS2014+). Od 14. 2. 2018 je tedy nezbytné podávat žádosti dle nového postupu a na aktuálních formulářích.

Aktualizované dokumenty jsou dostupné na https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/registr-de-minimis.html

19.02.2018 13:00

Pozvánka: SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA

Užitečnésemináře.cz si Vás dovolují pozvat na seminář SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO), který se uskuteční 17. dubna a následně 26. dubna v Praze. Účelem semináře je komplexně provést účastníky základními povinnostmi ve vztahu k nebezpečným odpadům.

Seminář bude věnovaný splnění zákonné povinnosti ohlášení přepravy nebezpečného odpadu na území ČR v souladu s § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění.

Cílem je seznámit účastníky s novým modulem ISPOP - Systémem evidence přepravy nebezpečného odpadu (SEPNO). Budou vysvětleny povinnosti jednotlivých účastníků přepravy. Prakticky bude představena práce s jednotlivými záložkami v systému a splnění ohlašovací povinnosti. Dále budou vysvětleny procesy a funkce v SEPNO. Účastníci se naučí přihlásit do systému, ovládat ho, ohlásit, opravit, potvrdit nebo i stornovat přepravu a vytisknout ohlašovací list. Budou probrány zákonné lhůty, vazba na evidenci odpadů a kontroly MŽP. Rovněž budou zdůrazněny nejčastější problémy a úskalí ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.

V druhé části semináře bude vysvětlen princip zařazování odpadů podle druhů a kategorií v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. Bude prezentován způsob označování prostředků pro soustřeďování nebezpečných odpadů v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Dále bude představen informační systém pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (HNVO).


Seminář je určen pro: 

    •    původce odpadů 

    •    provozovatele zařízení k nakládání s odpady

    •    podnikové ekology, odpadové hospodáře
    •    poradce v oblasti životního prostředí
    •    pracovníky orgánů státní správy a samosprávy

Přednáší:

Ing. Gabriela Bulková, Ministerský rada, Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, oddělení koncepcí a technologií


Termín: úterý 17. dubna 2018
Cena: 1652,- Kč bez DPH

Místo konání: Praha, Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác

Další informace: ZDE

 

Termín: úterý 26. dubna 2018
Cena: 1651,- Kč bez DPH

Místo konání: Praha, Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác

Další informace: ZDE

 
 

19.02.2018 12:27

IPPC: Aktualizace metodického pokynu odboru ochrany ovzduší k zařazování chovů hospodářských zvířat

Dne 14.2.2018 byla ve Věstníku Ministerstva životního prostředí zveřejněna aktualizace metodického pokynu odboru ochrany ovzduší „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů“ platného od jeho vydání ve Věstníku MŽP č. 1-2 z roku 2013.

V aktualizaci byly mj. upřesněny názvy jednotlivých kategorií chovu prasat tak, aby tyto kategorie odpovídaly definicím uvedeným v Závěrech o BAT pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat, a upraveny emisní faktory pro ustájení odstávčat.

Aktualizovaná verze Metodického pokynu je platná od vydání ve Věstníku MŽP 1/2018.

 

 

Zdroj: MŽP

19.02.2018 09:05

Brabec: Chceme Čechy motivovat k třídění nižší cenou za popelnice

Do šesti let má z českých skládek zmizet veškerý odpad, který se dá recyklovat nebo ještě jinak využít. I když Češi patří v třídění k evropské špičce, pořád končí tuny smetí zbytečně zahrabané pod zemí. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) vidí řešení v kombinaci zdražení skládkovacího poplatku a slevy pro ty, kdo vytřídí, co se dá. „Češi třídit umí, to jasně ukazují čísla. Takže prostor pro zlepšení tu je,“ říká v rozhovoru pro LN. Rozhovor čtěte ZDE

19.02.2018 08:32

Zájem o zemní plyn do aut roste. Jeho prodej se loni zvýšil téměř o 14 %

Stlačený zemní plyn (CNG) využívá jako automobilové palivo stále více českých motoristů. Podle statistik Českého plynárenského svazu vzrostl meziročně prodej CNG o 13,9 %. Celkově se tohoto paliva v Česku vytočilo tolik, že by zaplnilo deset Máchových jezer. Na tuzemských silnicích v současnosti jezdí téměř 19 tisíc vozidel na CNG, která mohou tankovat palivo ve více než 170 plnicích stanicích.

Výhody stlačeného zemního plynu (CNG) jakožto ekologického a ekonomicky příznivého paliva objevuje stále více českých řidičů. Dokládají to rostoucí prodeje CNG na čerpacích stanicích. Celková výtoč zemního plynu v nich podle statistik Českého plynárenského svazu loni dosáhla objemu více než 67,6 milionů metrů krychlových, meziročně jde o 14% nárůst. Prodeje stlačeného zemního plynu přitom meziročně rostou již několik let, mezi roky 2014 a 2015 činil tento nárůst dokonce téměř 45 %.

Počet plnicích stanic roste, lidé v nich nejčastěji platí speciální kartou

Motoristé nyní mohou v Česku tankovat na 172 plnicích stanicích. Nejširší možnosti tankování CNG mají řidiči kromě Prahy hlavně ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Obecně lze ale říci, že jsou plničky dobře zastoupeny ve většině krajů. Řidiči v nich přitom rádi využívají bezhotovostních plateb pomocí CNG karty. „Jedná se o nejčastější způsob platby v našich plnicích stanicích. Je to dáno hlavně jednoduchým používáním, protože zákazník platí pomocí měsíčních vyúčtování spotřeby. Samozřejmě je ale možné platit také bankovní kartou či CCS kartou,“ popisuje současnou praxi plateb za CNG palivo Michal Novotný ze společnosti E.ON.

Výhodou je levný provoz a daňové úlevy

Mezi hlavní výhody CNG jako automobilového paliva patří hlavně nízké náklady. Majitel automobilu poháněného stlačeným zemním plynem může počítat s náklady na palivo ve výši zhruba 1 Kč/km. „V České republice máme jednu z nejhustších sítí plnicích stanic v Evropě. K rostoucímu zájmu řidičů přispívají také zhruba poloviční náklady na pohonné hmoty nebo emise nižší až o desítky procent ve srovnání s tradičními vozy,“ popisuje Jan Ruml, výkonný ředitel Českého plynárenského svazu.

Aktuálně jezdí na českých silnicích téměř 19 000 vozů na CNG. Většinu z nich přitom tvoří osobní automobily a dodávky, roste však i počet plynových autobusů, kterých je v ČR nyní podle statistiky Českého plynárenského svazu v provozu už 1 120. Ceny aut na zemní plyn jsou srovnatelné s běžnými vozy na naftu. „Přestože stoupá zájem o užitková vozidla na CNG, jejich cena je relativně stabilní. Nejprodávanějšími modely v naší distribuci jsou Fiat Dobló, Fiorino nebo Ducato,“ vysvětluje Michal Bílek ze společnosti Auto Future.

Počet plnicích stanic dále poroste

V letošním roce i v příštích letech lze očekávat další výstavbu plnicích stanic i v lokalitách mimo větší města. Například společnost E.ON chce letos tankování CNG zpřístupnit i obyvatelům Blanska. „Zájem zákazníků tankovat CNG neustále roste. Meziročně na našich plnicích stanicích narostl prodej o 17 procent, což je dokonce více než je republikový průměr,“ doplnil k prodejům CNG Michal Novotný ze společnosti E.ON. Podle odborníků by se také měly v blízké budoucnosti začít objevovat plnicí stanice na zkapalněný zemní plyn (LNG). Ten najde své využití hlavně v dálkové nákladní dopravě. „V České republice jsme svědky zásadního pozitivního rozvoje využití zemního plynu v dopravě. Jsme přesvědčeni, že během následujících pěti let bude v ČR 200 až 300 CNG stanic a už i několik prvních LNG stanic,“ říká k budoucnosti zemního plynu jakožto automobilového paliva Jiří Šimek, člen Rady Českého plynárenského svazu.

19.02.2018 07:56

Na Žofínském fóru se bude hovořit o energetické bezpečnosti Česka

Na Žofínském fóru se dnes bude hovořit o energetické bezpečnosti Česka, ale také o energetické situaci a dopadech evropského energetického systému. Účast na konferenci přislíbili ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner nebo předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.

Dalším tématem konference bude například rozpracování koncepce udržení dlouhodobé těžební schopnosti jako alternativě k naprosté závislosti na zahraničních energetických zdrojích a zranitelnosti v případě nepříznivých vnějších podmínek. Hovořit se bude také o perspektivě dalšího rozvoje jaderné energetiky nebo o dotačních zdrojích na úspory energie.

Podle údajů Energetického regulačního úřadu se v Česku loni vyrobilo zhruba 87 terawatthodin elektřiny, meziročně o 4,5 procenta více. Více než polovina připadala na tepelné elektrárny, necelá třetina na jaderné. Ve vodních elektrárnách se vyrobilo 2,1 procenta elektřiny, v solárních 2,5 procenta, na větrné elektrárny připadalo necelé procento.

Spotřeba elektřiny loni v Česku dosáhla 60,6 terawwatthodiny, v nadcházejících letech a desetiletích má růst. V optimalizovaném scénáři Státní energetické koncepce počítá ministerstvo průmyslu pro rok 2020 s spotřebou 62,08 TWh, pro rok 2040 se 74,07 TWh. Výroba se má pohybovat kolem 90 TWh za rok. Změnit se ale má struktura produkce.

Energetická náročnost českého hospodářství je podle údajů Českého statistického úřadu třetí nejvyšší v EU a představuje dvojnásobek unijního průměru. Za posledních deset let se sice pozvolna snižuje, ale ne tak rychle jako v jiných zemích. Nejvyšší náročnost vykazuje Bulharsko.

 

 

Zdroj: ČTK

17.02.2018 12:14

Plán legislativních prací vlády rok 2018 a výhled na léta 2019 až 2021

Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018 a Výhled legislativních prací vlády na léta 2019 až 2021 byl schválen usnesením vlády č. 91 ze dne 7. února 2018. Návrh zákona o odpadech a Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností má vláda v plánu předložit letos prosinci, novelu vodního zákona o měsíc dříve.

 

 

 

únor 2018

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008
Předkladatel: ministr životního prostředí

 

břzen 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu
Spolupředkladatel: předseda Českého báňského úřadu

 

duben 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

 

květen 2018

Návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a o snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
Předkladatel: ministr životního prostředí

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

 

říjen 2018

Věcný záměr energetického zákona
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

 

listopad 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství
Spolupředkladatel: ministr životního prostředí

 

prosinec 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Předkladatel: ministr životního prostředí

Návrh zákona o odpadech
Předkladatel: ministr životního prostředí

Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností
Předkladatel: ministr životního prostředí
Spolupředkladatel: ministr průmyslu a obchodu

Návrh nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
Předkladatel: ministr životního prostředí

Návrh zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu

 

I. čtvrtletí 2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr životního prostředí

 

II. čtvrtletí 2019

Věcný záměr zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby
Předkladatel: ministr životního prostředí

 

III. čtvrtletí 2020

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství
Spolupředkladatel: ministr životního prostředí

 

IV. čtvrtletí 2020

Věcný záměr stavebního zákona
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

Věcný záměr zákona o vyvlastnění
Předkladatel: ministryně pro místní rozvoj

 

Dokument ke stažení:

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE