Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM - ÚNOR

 


 

Staré ekologické zátěže

Pohled na hlavní téma nového čísla odborného časopisu Odpadové fórum přináší Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu a ředitel České inspekce životního prostředí. Pochopitelně nechybí k tématu série odborných článků. Polemizujeme tentokrát k problematice BAT pro Velké spalovací zařízení, v Úhlu pohledu se zabýváme odpady z dob minulých. Velmi rozsáhlý a zajímavý rozhovor přinášíme z Brna, kde jsme položili otázky náměstkům pro oblast rozvoje města a pro oblast Smart city. Rubrika křížem krážem potěší čtenáře tématy online CSR reporting, EMAS, kvalita ovzduší nebo zpracování vyřazených LCD spotřebičů. Úplná anotace ZDE.

 

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 

 


DOPORUČUJEME

 

 


KALENDÁŘ AKCÍ

  ZAŘADIT AKCI
Únor    
21.2. Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda
Opakování: 28.2. a 1.3.
22.2.

Čištění odpadních vod

22.2.

Budoucí vývoj v oblasti bioplynových stanic 2018

27.2. Aktualizační kurz pro pracovníky čistíren odpadních vod
28.2.

Komunální odpad 2024+, cesta k oběhovému hospodářství

Březen    
6.3. Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2017 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
6.3. iKURZ: Práce s programem Ovzduší v ohlašovací agendě za rok 2017 do ISPOP
6.-8.3.

Týden výzkum a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2018

7.3. Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2017 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
8.3. Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce
8.3.

Odpadní voda a energie

8.3.

ODPAD ZDROJEM 2018

9.3. iKURZ: Práce s modulem OLPNO a elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
14.3. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
15.3. Aktuální otázky řízení kompostáren
16.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
20.3.-17.5. Rekvalifikační kurz OBSLUHA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
22.3. CHEMICKÉ FÓRUM Ústeckého kraje
27.3. Problematika vodního hospodářství - akreditovaný seminář MV
28.3. Problematika ochrany ochrany ovzduší
29.3. Plány odpadového hospodářství obcí, jejich vyhodnocení a realizační program
Duben    
4.4. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 5.4.2018
8.-12.4.

Biomasa 2018

10.4. Problematika odpadového hospodářství
10.4.

HLUK V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A VIBRACE PŘENÁŠENÉ NA ČLOVĚKA - PRAHA

11.4. Problematika nakládání s chemickými látkami
11.-12.4.

Energetické fórum a Teplárenské dny 2018

17.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 18.4.2018, 9.5.2018, 10.5.2018, 11.9.2018, 12.9.2018, 13.11.2018
17.4. SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 1. TERMÍN
19.-20.4. RECYYLING 2018
23.4. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
24.4.

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - OLOMOUC

24.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 25.4.2018, 26.4.2018, 9.10.2018, 10.1é.2018
24.-25.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
26.4. SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 2. TERMÍN
Květen    
4-5.5. PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2018
15.5.

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 1. TERMÍN

22.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
23.-25.5.

Sanační technologie XXI

28.5.

Bioplyn a legislativa 2018

28.-31. 5. Pitná voda 2018
29.5. VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 2. TERMÍN
29.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 30.5.2018,31.5.2018, 20.11.2018, 21.11.2018
31.5. PODNIKOVÁ EKOLOGIE pro začátečníky
31.5.-2.6. 22. mezinárodní konference "Životní prostředí a úpravnictví" a workshop "Odpady: Zdroje kritických surovin"
Červen    
5.6. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
Opakování: 6.6.
20.-21.6. Kaly a odpady 2018
26.-28.6. Vápno, cement, ekologie 2018
Listopad    
21.-23.11. International Conference on Environmental Technology and Innovations

 

ZAPOJTE SE!

  

 

Novinky

15.02.2018 13:32

Pokyn k ekologické dotaci (úhrada z vydobytých nerostů)

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo pokyn pro schvalování, poskytování a kontrolu finančních prostředků z roční úhrady z vydobytých nerostů.

Zákon č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 33h a násl.) stanoveným poplatníkům ukládá povinnost zaplatit na účet příslušného obvodního báňského úřadu roční úhradu z vydobytých nerostů. Z výnosu úhrady z vydobytých nerostů přísluší státnímu rozpočtu podíl ve výši vymezené pro jednotlivé nerosty v ustanovení § 33n horního zákona. Ze souhrnného takto vymezeného podílu státního rozpočtu na celkové úhradě za vydobyté nerosty podle ustanovení § 33o odst. 1 Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) přísluší částka ve výši 28 %.

Pokyn pro schvalování, poskytování a kontrolu finančních prostředků z roční úhrady z vydobytých nerostů podle Hlavy II zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (účelová dotace k odstranění škod způsobených dobýváním ložisek vyhrazených i nevyhrazených nerostů – tzv. ekologická dotace – ED) s platností od 15. února 2018 stanovuje jednotný postup pro uplatňování žádostí o přidělení této tzv. ekologické dotace a současně způsob uvolňování a kontroly (viz. příloha).

 

Dokument ke stažení:

Pokyn k tzv. ekologické dotaci

15.02.2018 08:38

Skiareály: Poplatek za vodu na výrobu sněhu je absurdní

Vlekařům, kteří draze vyrábějí technický sníh, se v budoucnu zřejmě ještě zvýší náklady, což ovlivní i ceny skipasů. Ministerstvo zemědělství zvažuje, že zavede poplatek za odběr povrchové vody pro umělé zasněžování. Podle něj platí všichni velcí odběratelé a není důvod dávat skiareálům výjimku. „My žádnou vodu nespotřebujeme, neznečistíme. Jen ji přeměníme na sníh, takže se s ní nic špatného neděje. Navíc na jaře pomalu odtává. Někdo zase jen vymýšlí hlouposti,“ zlobí se například majitel areálu Proskil v Branné Rostislav Procházka. Podle něj by v takovém případě musely úřady zpoplatnit i vodu, kterou využívají vodní elektrárny pro výrobu elektrické energie. Více ZDE

 

Zdroj: iDNES.cz

15.02.2018 07:36

Novinky z legislativy EU: Regulované látky poškozující ozonovou vrstvu a ADR

V Úředním věstníku Evropské unie vyšlo oznámení (C 57, 15.2.2018) Evropská komise pro podniky, které mají v roce 2019 v úmyslu dovážet nebo vyvážet regulované látky poškozující ozonovou vrstvu do Evropské unie nebo je z ní vyvážet, a podnikům, které mají v úmyslu v roce 2019 vyrábět nebo dovážet tyto látky pro základní laboratorní a analytické použití. Oznámení také uvádí, že po vystoupení Spojeného království z Evropské unie ke dni 29. března 2019 budou společnosti nacházející se v jedné z ostatních 27 členských států k dovozu regulovaných látek ze Spojeného království nebo k jejich vývozu do Spojeného království potřebovat licenci. Oznámení ke stažení ZDE

Ve Věstníku EU dále vyšla (L 42, 15.2.2018) Směrnice Komise (EU) 2018/217 ze dne 31. ledna 2018, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí přizpůsobením oddílu I.1 přílohy I vědeckému a technickému pokroku. Směrnice je k dispozici ZDE.

15.02.2018 06:26

Dotace: Představení inovativních finančních nástrojů

Chystáte projekt na omezování průmyslových emisí? Přijďte si poslechnout, na jaké konkrétní projekty můžete získat finanční podporu, co k tomu budete potřebovat a jak správně postupovat. Na semináři v únoru a březnu SFŽP představí inovativní finanční nástroje z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Od odborníků ze Státního fondu životního prostředí ČR se dozvíte o možnostech kombinace dotací a výhodných půjček z OPŽP a kolegové z Ministerstva průmyslu a obchodu Vás seznámí s finanční podporou prostřednictvím IFN v OPPIK.

Pro účast na semináři můžete vybírat ze dvou termínů.

KDY: 22. února 2018 nebo 8. března 2018

KDE: Praha / Akademie veřejného investování (MMR), Staroměstské náměstí 6, Praha 1, jednací sál

 

PROGRAM

8.30–9.00 Registrace účastníků
9.00–9.45 Podporované aktivity IFN z OPŽP
9.45–10.30 Finanční parametry IFN z OPŽP, režim financování projektu
10.30–10.45 Přestávka
10.45–11.30 Podporované aktivity IFN z OPPIK
11.30–12.00 Dotazy, diskuze
12.00–12.30 Individuální konzultace

Vstup na seminář je pro registrované zdarma. Registrace na www.unni-konference.cz.
V případě dotazů pište na seminare@sfzp.cz.

Více informací o inovativních finančních nástrojích se dozvíte na webových stránkách SFŽP ČR.

Pozvánka ke stažení (pdf)

14.02.2018 14:36

Konference TVIP 2018 – APROCHEM pro odbornou praxi rizikových manažerů se blíží

Rizikový management v průmyslu a zajištěním chodu municipalit vč. IZS je ústředním mottem konference APROCHEM, která se uskuteční 7. až 8. března 2018 v Hustopečích u Brna). Rizikoví manažeři dnes musí počítat se změnou klimatu a s dopady na vodní zdroje. Odborníci z praxe se vyjádří k aplikaci zákona o prevenci závažných havárií. V této souvislosti nebude pominuta role územního plánování, jeho vztahu k prevenci závažných havárií a k ochraně obyvatelstva.

Novinkou je oblast typových plánů, které posilují připravenost zvládat krizové situace. I pro jiná odvětví mohou být inspirativní přednášky z průběhu a řešení skutečných havárií v chemickém průmyslu. Konference se dotkne potenciálních rizik z využívání nanomateriálů, případně výskytu trihalogenmetanů v pitné vodě. Současná zhoršená bezpečnostní situace v Evropě nabádá věnovat se rizikům zneužití chemických zbraní. Součástí konference je exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany a vodní elektrárny Dalešice. Bližší informace najdete na ZDE.

14.02.2018 14:14

ECHA navrhla sedm látek do přílohy XIV a konzultační den IUCLID6 CLOUD

Na seznam látek podléhajících povolení bylo navrženo dalších 7 látek SVHC, které byly upřednostněny z Kandidátského seznamu. Je to osmé doporučení látek s nebezpečnými vlastnosti pro lidské zdraví nebo životní prostředí.

ECHA doporučila Evropské komisi zařadit na seznam látek podléhajících povolení dalších sedm látek z Kandidátského seznamu. Navržené látky jsou používány ve velkých objemech a mají široké použití, což může znamenat nebezpečí pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Některé z těchto látek již nejsou v EU používány, ale mohly by nahradit další látky doporučené nebo již zařazené do seznamu látek podléhajících povolení, což by vedlo k nežádoucí substituci.

Veřejná konzultace k návrhu na doporučení látek probíhala od března do června 2017. Výbor členských států projednal obdržené připomínky a 11. prosince 2017 přijal své stanovisko.

ECHA při rozhodování o látkách, které nyní doporučuje zařadit do přílohy XIV, vzala do úvahy připomínky, aktualizace registračních dokumentací a stanovisko MSC.

Osmé doporučení zahrnuje následující látky (nebezpečná vlastnost a příklady použití):

 

 • 5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [2] [covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof] (karanal group): vPvB; použití jako vůně do mýdel a detergentů;
 • 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328):  PBT, vPvB; použití jako UV stabilizátor do plastů, kaučuku a nátěrů;
 • 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327): vPvB; použití jako UV stabilizátor do plastů, kaučuku a nátěrů;
 • 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350): vPvB; použití jako UV stabilizátor do plastů, kaučuku a nátěrů;
 • 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320):  PBT, vPvB; použití jako UV stabilizátor do plastů, kaučuku a nátěrů;
 • 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters; 1,2- benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyldiesters with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC 201-559-5) – toxický pro reprodukci; použití jako plastifikátor do PVC, lepidla;
 • 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP):  toxický pro reprodukci; široce používané rozpouštědlo např. v nátěrech, čisticích prostředcích, v provozních kapalinách atd.

Konečné rozhodnutí o zařazení látek do přílohy XIV nařízení REACH bude přijato Komisí ve spolupráci s členskými státy a Evropským parlamentem.

 

Další informace:

Doporučené látky a příklady jejich použití

8. doporučení

Podrobné informace o látkách doporučených do přílohy XIV

Stanovisko Výboru členských států

Kandidátský seznam

Seznam látek podléhajících povolení

 

Konzultační den 15. 3. 2018: IUCLID6 CLOUD

Speciální doplňkový kurz navazující na projekt REACH MSP 2018 bude věnovaný přípravě registrační dokumentace v prostředí IUCLID6 CLOUD. Cílem IUCLID6 CLOUD je zjednodušení přípravy registrační dokumentace pro malé a střední podniky.

 

K 31. 5. 2018 musí být podle nařízení REACH registrovány všechny chemické látky, pokud jsou vyráběny nebo dováženy v množství od 1 do 100 t/rok. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo ve spolupráci se společností ReachSpektrum, s.r.o. speciální kurz věnovaný přípravě registrační dokumentace v IUCLID6 CLOUD.

Konzultační den bude zaměřen na práci s novinkou agentury ECHA: IUCLID6 CLOUD a  klasickým IUCLID6 při přípravě registrační dokumentace pro malé a střední podniky. Účastníci kurzu získají následující informace:

 • Co je IUCLID6 CLOUD a jak funguje, pro koho je vhodný;
 • Jak používat IUCLID6 CLOUD;
 • Kdy je lepší klasická verze IUCLID6;
 • Práce v IUCLID6 CLOUD;
 • Konzultace k individuálním registračním dokumentacím připravovaným v IUCLID pro poslední registrační lhůtu.

Konzultační den se bude konat 15. března 2018 v sídle ReachSpektrum, s.r.o., Rubeška 393/7, Praha 9 Vysočany. Účast na akci je zdarma. Přihlásit se můžete elektronicky vyplněním formuláře na stránkách ReachSpektrum, kde se dozvíte další podrobnější informace.

 

 

Zdroj: MPO

14.02.2018 14:07

TA ČR zveřejnila prioritní výzkumné cíle pro potřeby 4. veřejné soutěže programu EPSILON

Technologická agentura ČR představila seznam prioritních výzkumných cílů pro potřeby 4. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje EPSILON. Veřejná soutěž bude vyhlášena již 28. února 2018 a to v následujících podprogramech: Podprogram 1 - Znalostní ekonomika, Podprogram 2 - Energetika a materiály a Podprogram 3 - Životní prostředí

Předpokládaný seznam prioritních výzkumných cílů ke stažení včetně uvedení možných aplikačních garantů z řad veřejného sektoru naleznete ZDE.

Ve 4. veřejné soutěži programu EPSILON je zavedena role tzv. aplikačního garanta, jehož hlavní úlohou je přispět k tomu, aby výsledek řešení projektu byl aplikovatelný a také následně aplikovaný v praxi. V každém návrhu projektu musí být alespoň jeden aplikační garant nebo může být aplikačních garantů více. Aplikační garant vystupuje jak při přípravě návrhu projektu, tak v průběhu realizace projektu i při následné implementaci výstupů/výsledků v praxi.  Role aplikačního garanta bude specifikována v Zadávací dokumentaci ke 4. veřejné soutěži EPSILON.

14.02.2018 09:45

Při třídění odpadu nezapomínejme na baterie, jejich recyklací se ročně ušetří přes tisíc tun kovů

Třídění odpadu je „in“ už několik let. Snad každý zná žlutou, zelenou a modrou popelnici, resp. kontejner na plasty, sklo a papír. Třídit lze ale i jiné materiály, třeba kovy, bioodpad nebo baterie. A právě baterie jsou často opomíjené – jsou totiž malé a nikde nepřekáží. Málokdo přitom ví, že se dají z 65 % dále zpracovat. Podle statistik neziskové společnosti ECOBAT, která se u nás stará o recyklaci právě baterií, jsme na dobré vlně a množství vytříděných baterií se rok od roku zvyšuje. Stále však k recyklaci odevzdáváme jen zhruba každou druhou baterii, která se dostane do oběhu.

Baterie a akumulátory jsou natolik samozřejmou součástí našich životů, že často ani nevíme, kde všude je máme. Schválně, zkuste si projít třeba obývák a spočítat, kolik jich v této místnosti je – ovladače TV a her, hodiny, počítač, ovládání topení, mobilní telefon, svítilna, dětské hračky. To je jen pár typických příkladů. Když baterie doslouží, je třeba je odevzdat na sběrné místo, kde se postarají o jejich další zpracování. Děláme to ale doopravdy? „Ročně se k recyklaci dostane přes 1 600 tun použitých baterií, odhadem dalších 10 % končí ve směsném odpadu,“ vysvětluje jednatel ECOBATu Petr Kratochvíl. A co zbylých přibližně 40 %? Ty se většinou válejí v šuplíkách a skříních nebo zapomenuté ve starých spotřebičích. Důvodů, proč recyklovat i použité baterie a akumulátory, je přitom hned několik.

 

(klikni na obrázek pro zvětšení)

 

Třiďme baterie, i to má smysl

Prvním z důvodů, proč třídit baterie, je zdraví. Některé druhy baterií obsahují škodlivé látky, zejména těžké kovy, které se mohou dostat do ovzduší, znečistit půdu či kontaminovat povrchové a spodní vody. Nemluvě o tom, kdyby baterii spolklo malé dítě. A i když se množství těchto látek stále zmenšuje, je třeba na ně myslet, použité baterie doma uchovávat na bezpečném místě a poté je odevzdávat na specializovaná místa. Recyklační firmy totiž s těmito nástrahami umí pracovat – nejprve baterie rozdělí podle chemického složení a pak z nich složitými tepelnými a hydrometalurgickými recyklačními procesy oddělí jednotlivé látky. Tím nejen neutralizují jejich škodlivost, ale navíc usnadní získávání druhotných kovonosných surovin. Těmi jsou především kovy, které pak lze znovu využít a tím šetřit přírodní zdroje. Z jedné tuny baterií lze recyklací znovu získat až 167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu a 15 kg niklu a mědi. Druhým důvodem pro třídění baterií je tak ochrana životního prostředí a snížení potřeby těžby nerostných surovin. Třetí důvod se pak týká přímo nás samotných. Recyklací jedné tuny baterií se sníží emise toxických látek o takové množství, které pro člověka znamená zlepšení života o 6 zdravých dní.

 

Na doma je ideální ECOCHEESE

Jak tedy s bateriemi správně zacházet? Nové i použité baterie bychom měli skladovat na suchém místě při pokojové teplotě, daleko od dosahu dětí. Ty totiž mohou zejména malé baterie spolknout a poškodit tak své zdraví. Použité baterie bychom měli mít uloženy odděleně od těch nových. Ideální je pořídit si speciální krabičku ECOCHEESE, kterou si můžete zdarma objednat na adrese www.ecocheese.cz. Když je krabička aspoň z části plná, zaneste její obsah na jedno z více než 20 tisíc sběrných míst po celé zemi. To nejbližší snadno vyhledáme v interaktivní mapě na mapa.ecobat.cz.

 

 

Čas na změnu: vyhlaste hon na baterie

Pokud ještě baterie netřídíte, je nejvyšší čas to změnit. Jak na to?

1) Otevřete zásuvky a šuplíky a zjistěte, zda i vy nemáte doma baterie, které je třeba vytřídit. Čím více vybitých baterií se totiž dostane do recyklačního procesu, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových.

2) Pořiďte si domů elegantní krabičku ECOCHEESE. V ní můžete baterie skladovat, než je odnesete na sběrné místo. Pokud ji ještě nebo už nemáte, využijte možnost zdarma si ji objednat na www.ecocheese.cz.

3) Odnášejte veškeré použité baterie na sběrná místa. Například do červených venkovních kontejnerů, do obchodů, sběrných dvorů, některých úřadů, firem či škol. Nejbližší sběrné místo najdete na mapa.ecobat.cz.

4) Sdílejte informace o recyklaci baterií mezi svými přáteli, v rodině, v práci, na úřadech nebo ve školách. Protože dobré příklady táhnou a jsou tou nejlepší inspirací pro ostatní.

14.02.2018 09:35

Češi odevzdali k recyklaci 727 tun použitých úsporných zářivek

Domácnosti a firmy v loňském roce sebraly a předaly k recyklaci 727 tun světelných zdrojů, předloni to bylo jen o tunu méně. „Sebrané množství představuje zhruba pět milionů kompaktních a lineárních zářivek, výbojek a LED světelných zdrojů,“ bilancuje loňské výsledky sběru Zuzana Adamcová, zástupkyně kolektivního systému EKOLAMP, který zajišťuje zpětný odběr a zpracování osvětlovacích zařízení.

V 727 sebraných tunách světelných zdrojů je zhruba 25 kilogramů rtuti. „Tak velké množství rtuti by teoreticky mohlo ve volné přírodě znečistit vodu v objemu téměř dvou slapských přehrad či 79 Máchových jezer,“ dodává Zuzana Adamcová.

Úsporné zářivky nepatří do běžného odpadu, protože jako elektroodpad musí být ekologicky zlikvidovány. Obsahují malé množství rtuti, která je uvnitř světelného zdroje neškodná a pro svícení nutná, ale právě rtuť je třeba ekologicky zpracovat. Byť se množství sebraných „úsporek“ zvyšuje jen mírně, i tak se daří Čechům dosahovat nadstandardní míry recyklace. „Již nyní plníme limity Evropské unie pro sběr světelných zdrojů, které se Česká republika teprve chystá zavést,“ dodává Zuzana Adamcová.

 

 

 

Neúsporných žárovek ubývá, ale stále tvoří většinu

Množství vysloužilých úsporných zářivek bude v příštích letech stoupat. V domácnostech je nyní podle posledního průzkumu užíváno 68 milionů světelných zdrojů, což představuje oproti loňsku nárůst o 1,6 milionu kusů. „Podíl úsporných zdrojů (48 %) stabilně roste, oproti loňsku o 2 procentní body. V segmentu úsporných zdrojů převládají kompaktní zářivky (31 %) a následují LED žárovky. „Když po několika letech doslouží, budou muset být šetrně recyklovány,“ dodává Zuzana Adamcová.

Naopak neúsporných zdrojů světla dlouhodobě ubývá, přesto stále tvoří v domácnostech většinu (52 %). Zejména jde o wolframové žárovky, kterými jsou domácnosti stále hojně předzásobeny.

 

Počet sběrných míst stále roste

V Česku je nyní k dispozici přes 4400 sběrných míst. „Vysloužilé zářivky lze odevzdat ve sběrných dvorech, obchodech s elektrem či u prodejců světelných zdrojů. Malé sběrné nádoby jsou také velmi často rozmístěny v supermarketech či nákupních centrech, na obecních a městských úřadech,“ shrnuje Zuzana Adamcová. Nejbližší sběrné místo je možné dohledat na www.ekolamp.cz.

Spotřebitelé mohou zjistit nejbližší sběrné místo také pomocí aplikace „Kam s ní?“, kterou si mohou zdarma stáhnout do mobilního telefonu nebo tabletu. Kromě mapy sběrných míst aplikace navíc obsahuje popis jednotlivých druhů světelných zdrojů a kvíz na procvičení znalostí. Aplikace je dostupná pro zařízení s operačním systémem Android a iOS.

14.02.2018 09:16

Povinnost aktualizace vnitropodnikových dokumentů v oblasti životního prostředí

Společnost EKONOX, s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na seminář "Povinnost aktualizace vnitropodnikových dokumentů v oblasti životního prostředí aneb pořád ve střehu, stále se něco aktualizuje!", který se uskuteční dne 11. dubna 2018 v Kongresovém centru Nové Adalbertinum (Hradec Králové) v rámci Energetického fóra a Teplárenských dnů.

Seminář je určen zaměstnancům, kteří mají ve společnosti na starosti životní prostředí a zpracovávají vnitropodnikové dokumenty nebo hlášení orgánům státní správy.

 

 • Víte, jak se česká a evropská legislativa promítá do Vašich vnitropodnikových dokumentů na ochranu životního prostředí? Ovzduší, vody, odpady, chemické látky, prevence havárií, a další?
 • Víte, které změny ve Vaší společnosti mohou mít dopad na povinnost aktualizace vnitropodnikových dokumentů?
 • Provádíte pravidelně aktualizaci vnitropodnikové dokumentace: směrnice, provozní řády, bezpečnostní listy, havarijní plány, základní hodnocení rizik ekologické újmy, protokol o nezařazení (PZH), písemná pravidla, ILNO a další?
 • Ohlašujete změny ve vnitropodnikové dokumentaci nebo v ohlašovacích povinnostech příslušným orgánům státní správy?
 • Víte, že se vystavujete finančnímu postihu za nesplnění povinnosti aktualizace?

 

Přednášející:

 • Ing. Jitka Hofmanová, EKONOX, s.r.o.
 • Ing. Kristýna Pithardtová, EKONOX, s.r.o.
 • Ing. Šárka Kratochvilová, EKONOX, s.r.o.
 • Ing. Jiří Švachula, CSc., EKONOX, s.r.o.

 

Účastníci získají potvrzení o absolvování školení o legislativě v oblasti ochrany životního prostředí.

 

Ke stažení

Kontaktní osoba

Ing. Kristýna Pithardtová
Tel.: +420 466 415 010
Email: pithardtova@ekonox.cz

 

 

14.02.2018 07:41

Výklad MZe: Správa drobného vodního toku po smrti nebo zániku osoby určené správcem

Ministerstvo zemědělství vydalo výklad k dotazu, zdali přechází určení správcem drobného vodního toku na jinou osobu v případě úmrtí fyzické osoby nebo zániku právnické osoby, která byla určena správcem drobného vodního toku (§ 48 odst. 2 vodního zákona). Výklad úseku vodního hospodářství ke stažení ZDE.

 

14.02.2018 06:49

Bioplasty: Ještě se nestalo, aby něco tak dokonale nefungovalo

Ačkoliv na bioplastových pytlech nebo lahvích výrobci uvádějí, že se snadno v přírodě rozloží, většinou tomu tak není. Po pěti letech výzkumu zjistili vědci z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, že se takzvané biodegradabilní plasty, tedy snadno rozložitelné, vyrobené z modifikovaných škrobů, nerozpadají. A některé dokonce do půdy uvolňují chemikálie a nebezpečné ftaláty. Více ZDE. Upozorňujeme, že na téma Biodegradabilní polymery bude hovořit 8.3.2018 na konferenci TVIP 2018 Prof. Mgr. Marek Koutný z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně - více o akce ZDE.

 

Zdroj: iHNED.cz

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE