Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM - ÚNOR

 


 

Staré ekologické zátěže

Pohled na hlavní téma nového čísla odborného časopisu Odpadové fórum přináší Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu a ředitel České inspekce životního prostředí. Pochopitelně nechybí k tématu série odborných článků. Polemizujeme tentokrát k problematice BAT pro Velké spalovací zařízení, v Úhlu pohledu se zabýváme odpady z dob minulých. Velmi rozsáhlý a zajímavý rozhovor přinášíme z Brna, kde jsme položili otázky náměstkům pro oblast rozvoje města a pro oblast Smart city. Rubrika křížem krážem potěší čtenáře tématy online CSR reporting, EMAS, kvalita ovzduší nebo zpracování vyřazených LCD spotřebičů. Úplná anotace ZDE.

 

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 

 


DOPORUČUJEME

 

 


KALENDÁŘ AKCÍ

  ZAŘADIT AKCI
Únor    
15.2. Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda
Opakování: 20.2., 21.2., 28.2. a 1.3.
20.2. Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
22.2.

Čištění odpadních vod

22.2.

Budoucí vývoj v oblasti bioplynových stanic 2018

28.2.

Komunální odpad 2024+, cesta k oběhovému hospodářství

Březen    
6.3. Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2017 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
6.3. iKURZ: Práce s programem Ovzduší v ohlašovací agendě za rok 2017 do ISPOP
6.-8.3.

Týden výzkum a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2018

7.3. Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2017 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
8.3. Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce
8.3.

Odpadní voda a energie

8.3.

ODPAD ZDROJEM 2018

9.3. iKURZ: Práce s modulem OLPNO a elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
14.3. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
16.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
22.3. CHEMICKÉ FÓRUM Ústeckého kraje
29.3. Plány odpadového hospodářství obcí, jejich vyhodnocení a realizační program
Duben    
4.4. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 5.4.2018
8.-12.4.

Biomasa 2018

10.4.

HLUK V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A VIBRACE PŘENÁŠENÉ NA ČLOVĚKA - PRAHA

11.-12.4.

Energetické fórum a Teplárenské dny 2018

17.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 18.4.2018, 9.5.2018, 10.5.2018, 11.9.2018, 12.9.2018, 13.11.2018
17.4. SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 1. TERMÍN
19.-20.4. RECYYLING 2018
23.4. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
24.4.

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - OLOMOUC

24.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 25.4.2018, 26.4.2018, 9.10.2018, 10.1é.2018
24.-25.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
26.4. SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 2. TERMÍN
Květen    
4-5.5. PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2018
15.5.

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 1. TERMÍN

22.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
23.-25.5.

Sanační technologie XXI

28.5.

Bioplyn a legislativa 2018

28.-31. 5. Pitná voda 2018
29.5. VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 2. TERMÍN
29.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 30.5.2018,31.5.2018, 20.11.2018, 21.11.2018
31.5.-2.6. 22. mezinárodní konference "Životní prostředí a úpravnictví" a workshop "Odpady: Zdroje kritických surovin"
Červen    
5.6. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
Opakování: 6.6.
20.-21.6. Kaly a odpady 2018
26.-28.6. Vápno, cement, ekologie 2018
Listopad    
21.-23.11. International Conference on Environmental Technology and Innovations

 

ZAPOJTE SE!

  

 

Novinky

18.07.2013 09:31

Harmonogram pro zasílání žádostí o povolení látky, zahrnuté do přílohy XIV nařízení REACH, do agentury ECHA

ECHA vytvořila na svých webových stránkách specifická okna pro zasílání žádostí o povolení látek zahrnutých do přílohy XIV nařízení REACH. Některá okna budou otevřena v období těsně před nejzazším termínem pro podání žádosti o povolení pro konkrétní látku. Více ZDE.

 

17.07.2013 21:50

Priorita: Realokace prostředků z OPŽP

Aktuální číslo Priority detailně popisuje jednání Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí. Hlavním bodem jednání byla realokace finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí do Operačního programu Doprava.

První náměstek ministra životního prostředí Martin Frélich zdůraznil, že přesunutí prostředků z prioritní osy 4 nikterak neohrozí plánovanou výzvu v této ose pro letošní rok, protože v rámci celého Operačního programu Životní prostředí se počítá s dalšími realokacemi mezi jednotlivými osami.

Na jiný zajímavý text upoutává na úvodní stránce fotografie s titulkem „V Borové Ladě sovy nepláčou". Na snímku je poutač s nápisem „Kalous ušatý". Je umístěn poblíž jedinečné velké soví voliéry v Borové Ladě na Šumavě. „Nejdříve jsme pro ně hledali místo. O bývalém lomu na těžbu kamene mi řekl kolega. Když jsem se tam došel podívat, viděl jsem vhodný biotop. Teprve až později jsem se dozvěděl, že tam několikrát předtím zahlédli výra velkého," popisuje zahájení cesty k vybudování sovária Miloš Juha, vedoucí Zoologického programu NP a CHKO Šumava.

Samozřejmostí jsou i texty, které popisují environmentální zkušenosti z evropských zemí. Priorita se zároveň zmiňuje i o podmínkách programu Nová zelená úsporám, který se nechal inspirovat nastavenými podmínkami Operačního programu Životní prostředí.

 

Dokument ke stažení:

Priorita 06/2013

 

Zdroj: SFŽP

 

17.07.2013 21:47

Poslanci schválili novelu zákona o vodovodech a kanalizacích

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dnes schválila ve třetím čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Přehled hlasování:

návrh na zamítnutí - zamítnut

usnesení zemědělského výboru A1 až A5 - návrh nebyl přijat

bod A6 až A32 (návrh zemědělského výboru) - přijato

body A33 až A35 návrhu zemědělského výboru - přijato

B2 návrh pana poslance Šincla - přijat (B1 vzhledem k tomu, že A2 nebylo přijato, varianta B1 je nehlasovatelná)

bod B3 - návrh nebyl přijat

bod B4 - přijato

bod C1 - zamítnuto

bod C2 - zamítnuto

bod C5 - zamítnuto (bod C3 je nehlasovatelný, C4 hlasování prohlašené za zmatečné)

bod C6 - zamítnuto

B1 varianta A - přijato

 

Dokument ke stažení: Pozměňovací a jiné návrhy k tisku 933/0

17.07.2013 12:12

Bjørn Lomborg: Břidlicový plyn sice není konečným řešením, ale je zelenější.

Koncem června ohlásil Britský geologický úřad nález největšího ložiska břidlicového plynu na světě. Pole s názvem Bowland Shale, které se rozkládá pod územím hrabství Lancashire a Yorkshire, obsahuje o 50% víc plynu než dvě největší plynová pole ve Spojených státech – ložiska Barnett Shale a Marcellus Shale – dohromady. Velká Británie se zatím zdráhá připojit se k revoluci hydraulického štěpení (neboli frakování). Otvírka ložiska Bowland Shale by však mohla znovu nastartovat britskou ekonomiku a přinést obrovské snížení emisí CO2......

Bjørn Lomborg svůj článek uzavírá tím, Břidlicový plyn sice není konečným řešením, ale je zelenější. Při dobré regulaci může během nadcházejícího desetiletí vykonat celosvětově nejvíce užitku, pokud jde o snížení emisí CO2 a zlepšení životních podmínek. Bezmyšlenkovité dotace, které si nemůžeme dovolit, nevytvoří zelenou ekonomiku; vytvoří ji investice do výzkumu a vývoje s cílem snížit náklady tak, aby zelená energie nakonec dokázala být konkurenceschopnější než plyn. Celé příspěvek čtěte ZDE

 

Zdroj: https://www.project-syndicate.org

 

17.07.2013 08:40

Úprava a čištění vody – jedno z hlavních témat veletrhu FOR WASTE

Úprava a čištění vody – jedno z hlavních témat veletrhu FOR WASTE

Jaké jsou současné trendy v oblasti nakládání, zpracování a recyklace odpadů? Lze z odpadu získat další užitečné suroviny? Dokážeme efektivně čistit vodu, a jaké jsou nové technologie v této oblasti? Otázky zodpoví specializovaný veletrh FOR WASTE, který se ve dnech 17. – 21. září 2013 uskuteční v prostorách PVA EXPO PRAHA. Již 8. ročník akce zaměřené na nakládání s odpady, recyklaci, čištění a ekologii proběhne podruhé souběžně s veletrhem FOR ARCH. Letošní veletrh FOR WASTE se mj. zaměří na problematiku čištění a úpravu vody. Podzimní veletrhy jsou tradičním místem pro prezentaci technologických novinek v oboru vodohospodářských staveb a technických zařízení jako jsou kanalizace, vodovody, čerpadla, armatury, vodovodní potrubí či domácí vodárny a technologie pro úpravu vody. Více informací naleznete na www.forwaste.cz.

 

Veletrh FOR THERM 2013 nabízí poslední volné plochy pro vystavovatele

Do zahájení specializovaného veletrhu vytápění, alternativních zdrojů energie a vzduchotechniky FOR THERM zbývají dva měsíce. Přihlášky vystavovatelů ukazují, že letošní ročník bude nejen dobře obsazený, ale že zároveň představí kromě největších hráčů na trhu i zcela nové firmy. V současné chvíli jsou výstavní haly z 95 % zaplněny a veletrh nabízí již pouze šest volných ploch. Využijte proto jednu z posledních možností se veletrhu FOR THERM 2013 zúčastnit a představte Váš sortiment až 70 000 nových zákazníků. Předběhněte konkurenci, zarezervujte si své místo a staňte se součástí špičkové akce v oboru. Na následující stránce najdete seznam aktuálně přihlášených vystavovatelů. Více informací naleznete na www.for-therm.cz.

 

Přípravy veletrhu FOR ARCH 2013 jedou na plno

Přípravy nejnavštěvovanější události ve stavebnictví v ČR, veletrhu FOR ARCH, jedou na plno. Brány PVA EXPO PRAHA se sice zájemcům o stavební technologie otevřou až 17. 9. 2013, ale již nyní můžeme prozradit zásadní informace o programu akce. 24. ročník mezinárodního stavebního veletrhu se letos zaměří na aktuální téma rekonstrukce a revitalizace budov. Přímo tak naváže na loňské téma úspor ve stavebnictví. Souběžně s veletrhem FOR ARCH budou patřit prostory výstaviště PVA EXPO PRAHA také veletrhům FOR THERM, FOR WOOD, BAZÉNY, SAUNY & SPA a FOR WASTE. Návštěvníci tak na jednom místě najdou kompletní novinky ze všech oborů souvisejících s výstavbou a modernizací.

Obory elektrotechnika a elektronika jsou na veletrhu FOR ARCH v silném zastoupení

I v letošním roce poskytne sekce ELEKTRO na veletrhu FOR ARCH prostor pro výrobce a dodavatele inteligentních elektroinstalací, zabezpečovacích systémů, osvětlovací techniky a dalších elektrotechnických komponentů souvisejících se stavbou a efektivním bydlením. Obor bude umístěn v nové výstavní hale č. 4. Své zastoupení na veletrhu bude mít opět společnost ABB, jeden z největších výrobců domovního elektroinstalačního materiálu ve světě. Nebude zde chybět ani významný dodavatel energie – Pražská energetika. Z oboru osvětlení se bude prezentovat například společnost Almicra Europe s.r.o. či ISC Communication Czech a.s. Ze zástupců inteligentních domácností se představí společnosti jako ADP CZ, a.s. a ELKO EP, s.r.o. Na veletrh jsou rovněž přihlášeny tyto významné firmy – Teco a.s., Micronix, spol. s r.o., Schneider Electric CZ, s.r.o., AEC Elektrotechnika spol. s r.o., MONTAN Plzeň, s.r.o. a mnoho dalších. V souběhu s veletrhem FOR ARCH bude probíhat i 5. ročník mezinárodního veletrhu nejnovějších trendů v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb – FS Days. Více informací naleznete na www.forarch.cz.

16.07.2013 21:20

Předávat odpad je možné pouze oprávněné osobě, chyba může stát milióny

ČIŽP uložila pokutu ve výši 5.000.000 Kč za porušení zákona o odpadech. Zákon o odpadech společnost porušila tím, že nakládala s velkým množstvím stavebních odpadů a odpadní výkopové zeminy na pozemcích, které nebyly k nakládání s odpady určeny. ČIŽP dále upozorňuje, že porušení zákona se v daném případě nedopustila pouze společnost, ale i subjekty, které odpady této právnické osobě předaly. Těmto subjektům hrozí pokuta až do výše 10.000.000 Kč za to, že předali odpad osobě, která k jeho převzetí nebyla oprávněna. Další informace a přehled oprávněných osob ZDE.

 

16.07.2013 15:48

Český průmysl chce jednu sazbu za OZE pro celou Evropu

Čeští průmyslníci chtějí na trhu s elektrickou energií v Evropské unii rovné podmínky v podnikání, tedy jednotný poplatek. Druhou variantou je podle nich diferenciovaná sazba pro velké odběratele elektřiny. Český svaz průmyslu a dopravy ČR tak reagoval na včerejší krok Bruselu, kterému se nelíbí, že mají některé německé firmy výjimku z placení ekologické přirážky v ceně elektřiny. Více ZDE

 

Související článek:

Průmyslníci proti dalšímu skoku cen elektřiny

Novela zákona o podporovaných zdrojích se může podle vodohospodářů negativně projevit na stočném

 

16.07.2013 14:53

Nové pokyny k nařízení o biocidních přípravcích (BPR)

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) dnes zveřejnila dva pokyny k novému nařízení o biocidních přípravcích (BPR). Vydání pokynů souvisí se vstupem nového nařízení v platnost k 1. září 2013, a cílem je uživatelům poskytnout veškeré potřebné informace. Pokyny mají pomoci v případě podávání žádosti o schválení účinné látky, anebo povolování biocidních přípravků, dle požadavků BPR.

 

Dokumenty ke stažení:

Celá zpráva

Guidance on information requirements (pokyny k požadavkům na informace pro účinné látky a biocidní přípravky v souladu s hlavou 1 přílohy II a III BPR)

Guidance on active substance suppliers (pokyny k povinnostem dle čl. 95 BPR)

 

Zdroj: ECHA

 

 

16.07.2013 13:44

IPPC: Zprávy a studie k zemědělským výrobním činnostem

Na informačním portálu Ministerstva zemědělství (www.eagri.cz) jsou odborné veřejnosti dostupné zprávy a studie k výrobním činnostem zařízení dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci, v platném znění. Pod jednotlivými dotčenými průmyslovými kategoriemi resortu Ministerstva zemědělství, a sice:

lze mimo jiné nalézt tzv. funkční úkoly Oddělení environmentálního a technologického rozvoje, odborné analýzy, zprávy, včetně rozpracovaní jednotlivých referenčních dokumentů o BAT (BREF), které resort doposud řešil ve vztahu k problematice integrované prevence (IPPC, z angl. Integreated Prevention and Pollution Control).

Více informací z IPPC ve vazbě na zemědělskou výrobní činnost naleznete zde.

 

Zdroj: IPPC.cz

15.07.2013 13:44

Vychází ODPADOVÉ FÓRUM 7-8/2013, hlavní téma je ROČENKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ.

V letním dvojčísle čísle je jako hlavní téma ROČENKA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. Rozhovor s Ing. Petrem Stejskalem ze SFŽP je o současnosti i budoucnosti Operačního programu Životní prostředí v oblasti odpadů a sanací ekologických zátěží. Reportáž je z provozu likvidace vyřazených vozidel a Polemika se týká toho, jaká kritéria jsou či nejsou vhodná pro případné omezení ukládání komunálních odpadů na skládky. Lupa soudního znalce ing. Barchánka se zdůrazňuje důležitost provozních řádů zařízení. Rubrika Vosí hnízdo se týká poslaneckého návrhu novely zákona o odpadech týkající se výkupen odpadů a utkali se v něm pan Petr Miller ze SVDS a poslankyně paní Ivana Řápková. Více ZDE

 

 

15.07.2013 12:27

Budou muset německé firmy platit a doplatit "zelenou energii"?

Bruselu se nelíbí, že mají některé německé firmy výjimku z placení ekologické přirážky v ceně elektřiny. Evropská komise to považuje za porušení pravidel hospodářské soutěže Evropské unie a ve středu kvůli tomu chce zahájit s Německem řízení. Firmám, které takzvanou zelenou přirážku neplatí, hrozí, že budou muset doplatit miliony eur, které jim byly v předchozích letech odpuštěny. Více ZDE.

 

Související článek: Německá kancléřka Angela Merkelová chce v Bruselu bojovat za výjimky pro německé firmy, aby v Německu dál nemusely platit ekologickou přirážku v ceně proudu. Více na českénoviny.cz ZDE.

 

Zdroj: E15.cz

Více na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/brusel-se-chysta-na-nemce-firmy-se-vyhybaly-pri-placeni-zelene-energie-1006263#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

15.07.2013 10:07

Ministr životního prostředí odpovídá on-line na IHNED.cz od 10.00hod

Z náměstka, který se zabýval programem Zelená úsporám, se minulý týden stal ministr životního prostředí. Jeho první cesta mířila na jih Čech, kde navštívil jadernou elektrárnu Temelín. Tam mimo jiné prohlásil, že jádru se nic nevyrovná. Co s dotacemi do obnovitelných zdrojů může udělat? Proč jeho první cesta mířila právě do Temelína? Chystá na ministerstvu personální rošády? Ministr životního prostředí Tomáš Podivínský od 10 hodin odpovídá on-line na IHNED.cz.

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE