Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM - BŘEZEN

 


 

Stavební odpady, kaly a sedimenty

V březnovém čísle se například věnujeme ekotoxicitě stavebních odpadů, metodickému návodu MŽP při nakládání s odpadem s obsahem azbestu, odpadnímu polystyrenu, možnostem nakládání s výkopovou zeminou, problematice využití sedimentů na zemědělské půdě včetně evidence, nechybí téma REACH ani evropská strategie v oblasti plastů. Rozhovor jsme se zaměřili na problematiku sběru baterií. Na duben připravujeme témata: havarijní prostředky a zpětný odběr. Časopis ke stažení  ZDE .

 

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 

 


DOPORUČUJEME

 

 


KALENDÁŘ AKCÍ

  ZAŘADIT AKCI
Březen    
20.3.-17.5. Rekvalifikační kurz OBSLUHA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
22.3. Kabinet odpadů
22.3. CHEMICKÉ FÓRUM Ústeckého kraje
27.3. Problematika vodního hospodářství - akreditovaný seminář MV
28.3. Problematika ochrany ochrany ovzduší
29.3. Plány odpadového hospodářství obcí, jejich vyhodnocení a realizační program
Duben    
4.4. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 5.4.2018
5.4. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku
6.4. Vzorkování pitných, podzemních a odpadních vod
8.-12.4.

Biomasa 2018

10.4. Problematika odpadového hospodářství
10.4.

HLUK V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A VIBRACE PŘENÁŠENÉ NA ČLOVĚKA - PRAHA

11.4.

Povinnost aktualizace vnitropodnikových dokumentů v oblasti životního prostředí

11.4. Problematika nakládání s chemickými látkami
11.-12.4.

Energetické fórum a Teplárenské dny 2018

17.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 18.4.2018, 9.5.2018, 10.5.2018, 11.9.2018, 12.9.2018, 13.11.2018
17.4. SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 1. TERMÍN
19.-20.4. RECYYLING 2018
23.4. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
24.4.

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - OLOMOUC

24.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 25.4.2018, 26.4.2018, 9.10.2018, 10.1é.2018
24.-25.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
26.4. SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 2. TERMÍN
Květen    
4-5.5. PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2018
15.5.

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 1. TERMÍN

22.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
23.-25.5.

Sanační technologie XXI

28.5.

Bioplyn a legislativa 2018

28.-31. 5. Pitná voda 2018
29.5. VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 2. TERMÍN
29.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 30.5.2018,31.5.2018, 20.11.2018, 21.11.2018
31.5. PODNIKOVÁ EKOLOGIE pro začátečníky
31.5.-2.6. 22. mezinárodní konference "Životní prostředí a úpravnictví" a workshop "Odpady: Zdroje kritických surovin"
Červen    
5.6. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
Opakování: 6.6.
20.-21.6. Kaly a odpady 2018
26.-28.6. Vápno, cement, ekologie 2018
Listopad    
21.-23.11. International Conference on Environmental Technology and Innovations

 

  

 

Novinky

10.03.2018 10:09

Lidé se bojí hluku a zhoršení ovzduší: Ať se nejdřív staví obchvaty, pak spalovna

Stavba obchvatů kolem obcí by měla předcházet stavbě chystané spalovny odpadu v Horních Počaplech na Mělnicku. Zaznělo ve čtvrtek při veřejném projednávání vlivů chystané spalovny na životní prostředí. Zastupitelé obce Horní Počaply vyjádřili s projektem v současné podobě nesouhlas. I další obce podmiňují stavbu spalovny vyřešením dopravy. Místní se totiž bojí znečištění ovzduší i velké dopravní zátěže.

Dopravu v okolních obcích označili za největší problém záměru i zástupci firmy Energotrans, která provozuje mělnickou elektrárnu.

"V posudku by měla být uvedena podmínka, že nelze zahájit další jednání ve věci ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadu), pokud nebude rozhodnuto o komplexním dopravním řešení v okolí," řekl starosta Horních Počapel Jiří Svačina. Pro obec bude spalovna podle něj spíš přítěží.

"Obec vydala nesouhlasné stanovisko s tímto záměrem a rovněž občané vyjádřili velký odpor. Pod peticí (proti spalovně) jsou podpisy více než 300 občanů obce. Názor obce a občanů by měl být respektován," dodal.

Zástupci dalších obcí z okolí uvedli, že zpracování odpadu se řešit musí. Se stavbou by obce souhlasily, bude-li v dokumentaci podmínkou stavba obchvatů obcí. Vyjádřili se tak třeba zástupci obce Bechlín, Libkovice pod Řípem nebo Cítov. Někteří navíc chtějí kolem obchvatu protihlukové stěny.

Jednání se zúčastnili i místní, dále zástupci ministerstva životního prostředí, firmy Energotrans a firmy ČEZ. Neslo se v bouřlivé atmosféře, účastníci z řad veřejnosti vyvěsili v sále transparent "Stop spalovně" a výkřiky často vyjadřovali nesouhlas s přednesenými argumenty.

Lidé se ptali například na rozdíl ceny tepla, které vyrobí spalovna a uhelná teplárna. Vystoupil také člen neziskové organizace Arnika, který uvedl důvody, proč by měla být dokumentace ke spalovně přepracována. Zmínil, že vlivy spaloven na životní prostředí jsou podle Arniky výrazně vyšší, než uvádí dokumentace ČEZ k chystané mělnické spalovně.

Skupina ČEZ chce spalovnu uvést do provozu v roce 2024, argumentuje zákazem skládkování odpadů.

Zástupci Energotrans uvedli, že situaci ohledně dopravy v okolních obcích firma řeší se Středočeským krajem, nyní vzniká studie dopravních řešení. Za přínos spalovny považují částečnou náhradu hnědouhelných bloků elektrárny, jimž končí životnost. Spalovna by podle firmy ušetřila 3000 vagonů hnědého uhlí ročně. Pozitivní dopad by měla i na zaměstnanost v regionu.

Nárůst nákladní dopravy by byl podle zástupců projektu jen v jednotkách procent, už teď prý totiž obcemi projíždějí jen kamiony mířící na skládky.

Lidé z Mělnicka podepisují od února petici proti stavbě takzvaného zařízení na energetické využití odpadu. Petice má víc než 1300 signatářů. Podle zástupkyně petičního výboru Hany Beranové silnice v obcích velký nápor nákladních vozů nezvládnou, Středočeský kraj zpracovává dopravní studii, podle které by měly vzniknout obchvaty okolních obcí.

"Ty ale často vedou jen pár metrů od obydlených domů, navíc ztratí hodnotu pozemky s poli. Třeba pro obyvatele Beřkovic a Křivenic je to osobní katastrofa," varovala Beranová. Navíc existuje riziko, že spalovna začne fungovat dřív, než obchvaty vzniknou. "Středočeský kraj má oproti projektu na spalovnu velké zpoždění," podotkla.

Středočeský kraj se stavbou souhlasí. "Kraj souhlasí s dokumentací k záměru Zařízení pro energetické využití odpadu v lokalitě Mělník - ZEVO Mělník za podmínky vyřešení dopravní prostupnosti v daném území," řekla mluvčí hejtmanství Nicol Lenertová.

Obyvatelé Středočeského kraje vyprodukovali ve srovnání s jinými kraji České republiky v roce 2016 nejvíce komunálního odpadu, a to 529.175 tun. Středočeský kraj byl v roce 2016 zároveň ale nejlidnatějším krajem ČR. Obyvatelé republiky vyprodukovali dohromady téměř 3,6 milionu tun komunálního odpadu.

 

Pro a proti: Spalovna v Mělníku

Pomoc životnímu prostředí, nebo jeho devastace? Nad projektem mělnické spalovny odpadu se přou dvě skupiny a obě argumentují ekologií. Zastánci tvrdí, že vybudování obřího provozu pomůže řešit problém s odpadky v době, kdy bude celostátně zakázáno je vozit na skládky. Podle odpůrců spalovna zamoří vzduch nebezpečnými látkami a zatíží už tak přeplněné silnice dalšími konvoji kamionů.

 

10.03.2018 09:32

Veolia zahájila provoz recyklačního zařízení v Kladně

Veolia Využití odpadů ČR zahájila začátkem března provoz nového zařízení na recyklaci plastů a hliníkových třísek v průmyslové zóně Kladno-Dříň. Záměrem je v souladu s principy oběhového hospodářství zvýšit míru recyklace a opětovného využívání odpadů a snížit tak spotřebu primárních zdrojů. Ročně může zařízení přijmout až 20 000 tun odpadů.

Zařízení je určeno ke sběru, výkupu a využití odpadů. Souhlas k provozování vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Areál zařízení se stává z haly na zpracování odpadů, čistírny odpadních vod, neutralizační stanice a administrativní budovy.

V hale na zpracování odpadů se nachází technologie na drcení plastů a briketování neželezných kovů. Dále zde probíhá separace a demontáž vyřazených zařízení.
Recyklují se zde a pro další využití připravují plasty a hliníkové třísky. Využitelnost a čistota odpadů se zvyšuje ručním dotřiďováním a mechanickým rozebíráním vícedruhových odpadů na jednotlivé komodity.  „Z hliníkových třísek se procesem drcení, odstředění a lisování tvoří brikety, které se po roztavení ve slévárnách opětovně využívají pro výrobu materiálu. Vytříděné jednodruhové plasty se zpracovávají nadrcením na frakci, z níž se následně vyrobí regranulát, který v některých případech průmysloví zákazníci vyžadují navrátit i do vlastní výroby. V takovém případě odpad prakticky nevzniká, protože je využitý ve stejném výrobním procesu,“ upřesňuje Michal Stieber, jednatel a obchodní ředitel společnosti Veolia Využití odpadů ČR.

Zařízení přineslo do regionu nové pracovní příležitosti. Ve dvousměnném provozu pracuje v hale na zpracování odpadů 12 zaměstnanců. Společnost Veolia Využití odpadů ČR plánuje využívat nové zařízení nejen pro své stávající zakázky, ale nabídnout zpracovatelské kapacity v Kladně i novým průmyslovým zákazníkům a dalším partnerům na území Prahy, Středočeského i Ústeckého kraje.

 

Z hliníkových třísek se procesem drcení, odstředění a lisování tvoří brikety, které se po roztavení ve slévárnách opětovně využívají pro výrobu materiálu.

10.03.2018 09:01

Premiér v demisi Babiš pohrdá udržitelným rozvojem

K prvnímu dubnu by se Rada vlády pro udržitelný rozvoj měla opět přesunout pod ministerstvo životního prostředí. Prohlásil to premiér v demisi Andrej Babiš při čtvrtečních poslaneckých interpelacích. Jako důvody přesunu uvedl, že agendu vždy vedl ministr životního prostředí a že premiér - tedy Bohuslav Sobotka se radě nevěnoval. Strategický rámec Česká republika 2030 označil premiér v demisi za pouhý teoretický dokument, naproti tomu svou vizi O čem sním za lepší.


"No tak my tu agendu udržitelného rozvoje přeneseme z Úřadu vlády na Ministerstvo životního prostředí k 1. 4., a to z jednoduchého důvodu, že tu agendu vždycky řídil pan ministr životního prostředí, pan Brabec, i když to pan premiér měl, ale pan premiér se tomu nevěnoval. Takže v tomto směru se nic nemění a tu agendu - i pan ministr životního prostředí, dneska tedy místopředseda vlády, byl spolugestorem agendy udržitelného rozvoje, takže v tom není problém a tu agendu převezme pan Brabec, který vlastně to řídil i v minulosti. A ohledně agendy 2030 pro udržitelný rozvoj, víte, to je takový teoretický dokument, ale my se k tomu samozřejmě hlásíme. Ale zkuste si přečíst tu vizi, co jsem já napsal, do 2035, ta je trošku lepší," uvedl premiér v demisi ve své odpovědi."

Zklamaná je Soňa Jonášová z Institutu Cirkulární Ekonomiky. "Považuji to za jasný signál, že Vaše vláda této agendě nedává takový význam, jaký jí náleží a přesunem na jedno z mnoha sektorových ministerstev způsobí její oslabení. Ať už bude Odbor pro udržitelný rozvoj pokračovat kdekoliv, nebude již pravděpodobně mít tolik prostoru pro uplatnění a rozvíjení Strategického rámce Česká republika 2030, za nímž stojí tým odborníků, široká konzultace a tři roky intenzivní práce. V době, kdy mělo dojít k praktickým akčním krokům vedeným tímto odborem, totiž dojde k jeho výraznému zeštíhlení a odsunu z centra vládnutí, které jako jediné může zajistit koordinaci této široké agendy," uvádí Jonášová v otevřeném dopise, kde žádá o přezkoumání rozhodnutí.

Udržitelné podnikání se stává nutností s ohledem na postupující degradaci životního prostředí, a tedy i úbytek zdrojů pro náš rozvoj. Téma udržitelného rozvoje je velmi komplexní, náročné na správu a je třeba ho mít na paměti při všech krocích, které naše společnost podniká, píše dále v dopise Jonášková.

Rada vlády pro udržitelný rozvoj vznikla v roce 2003 jako stálý poradní, iniciační a koordinační orgán vlády. Mirek Topolánek ji v roce 2006 chtěl úplně zrušit, díky jeho ministru životního prostředí Petru Kalašovi se ji podařilo uklidil pod ministerstvo životního prostředí, kde v tichosti směřovala k zániku. Bohuslav Sobotka ji v roce 2014 vrátil zpět na vládu. Během druhého působení na vládě se radě podařilo připravit a prosadit koncepční materiál ČR 2030, který se věnuje udržitelnému rozvoji. Jednou z jeho zajímavostí byla snaha pohlédnout na téma udržitelného rozvoje státu nadrezortně.

 

Mohlo by vás zajímat:

Poslanci navrhují obměnit členy Rady SFŽP (Ekonomický deník, 6.3.2018)

 

 

10.03.2018 08:42

Pokutu 300 tisíc korun uložili inspektoři za neodstraněný nelegálně skladovaný plastový odpad

Inspektoři z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Ostravě uložili pokutu 300 tisíc korun společnosti R a V Kov s.r.o. Ta nesplnila nápravné opatření uložené v roce 2016.

V roce 2015 uložili ostravští inspektoři společnosti sankci 20 tisíc korun za nepovolené nakládání formou skladování s 2500 tunami plastového odpadu na pozemcích v k. ú. Bruntál. V lednu 2016 jí pak uložili nápravná opatření spočívající v odstranění nelegálně skladovaného plastového odpadu z dotčených pozemků a to ve lhůtě 150 dnů od data nabytí právní moci. „V roce 2017 jsme provedli kontrolu plnění nápravných opatření a zjistili jsme, že společnost R a V Kov s.r.o. uložené opatření nesplnila. V dané věci jsme jí tedy uložili pokutu 300 tisíc korun,“ řekl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě.

Společnost se sice proti uložené sankci odvolala, rozhodnutí však bylo odvolacím orgánem v celé výši potvrzeno.

10.03.2018 08:39

Společnost neprováděla zkoušky těsnosti na chladicích zařízeních, dostala pokutu 120 tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Havlíčkově Brodě uložili pokutu 120 tisíc korun společnosti PMU CZ, a.s. se sídlem v Roudnici nad Labem za neprovádění zkoušek těsnosti chladicích zařízení na prodejnách masa a uzenin PROCHÁZKA. Porušení povinností v oblasti fluorovaných skleníkových plynů zjistili na prodejnách ve Žďáru nad Sázavou, Třebíči, Humpolci a v Ledči nad Sázavou. 

„Při kontrolách těchto provozoven v roce 2016 jsme zjistili, že nebylo provedeno několik zkoušek těsnosti chladicích zařízení ve stanovených půlročních intervalech. V některých případech nebyla kontrola provedena víc než rok,“ řekl Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě. Chladicí zařízení obsahují chladivo s označením R404A, které je zařazeno mezi významné skleníkové plyny a má vysoký potenciál pro oteplování klimatu. Z těchto důvodů uložili inspektoři pokutu za porušení zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech.

„Smyslem pravidelných zkoušek těsnosti prováděných certifikovanými osobami je předcházení úniku sledovaných chladiv do ovzduší. Jedná se o jednu ze základních povinností provozovatele chladicích zařízení a jejím nesplněním stoupá riziko včasného neodhalení úniku chladiva,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP. 

Proti uložené pokutě podala společnost PMU CZ, a.s.odvolání k Ministerstvu životního prostředí, to ho však zamítlo a sankci v plné výši potvrdilo.

10.03.2018 08:27

Veřejná konzultace: Požadavka na ekodesign v pohotovostním režimu a v režimu vypnutého elektrického příkonu

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o požadavcích na ekodesign v pohotovostním režimu, a v režimu vypnutého elektrického příkonu s termínem do 24. května. Cílem konzultace je shromáždit názory evropských občanů a organizací prostřednictvím průzkumu zahrnujícím obecné i specifické technické otázky. Výsledky veřejné konzultace budou zohledněny při přezkumu prováděcího nařízení Komise, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu

10.03.2018 08:21

Strategie na podporu ekologičtějšího a čistšího hospodářství

Evropská komise schválila ve čtvrtek strategii pro finanční systém, který bude podporovat unijní opatření v oblasti změny klimatu a udržitelného rozvoje. Komise v tomto ohledu plánuje zavést jednotný klasifikační systém pro definování „udržitelných“ oblastí a určit oblasti, kde mohou mít udržitelné investice největší dopad. Dále plánuje vytvoření štítků EU pro „zelené“ finanční produkty na základě uvedeného unijního klasifikačního systému či vyjasnění povinnosti správců aktiv a institucionálních investorů přihlížet při investování k aspektům udržitelnosti a zpřísnění požadavků na poskytování informací.

Komise má rovněž zájem, aby pojišťovací a investiční společnosti radily klientům na základě preferencí v oblasti udržitelnosti. V neposlední řadě Komise navrhuje upravit pokyny týkající se nefinančních informací, aby byly více sladěny s doporučeními, která vydala pracovní skupina pro finanční informace související s klimatem zřízená v rámci Rady pro finanční stabilitu. Komise také prozkoumá proveditelnost nového nastavení kapitálových požadavků pro banky (tzv. zeleného podpůrného faktoru) v souvislosti s udržitelnými investicemi.

 

Další informace:

Nový akční plán EU podpoří financování ekologičtějšího a čistšího hospodářství

10.03.2018 08:13

Na stránkách Priority se dočtete o slaměném domě a miliardě pro lepší ovzduší

Postavit dům není jen tak, stojí to peníze, nervy a čas. Jan Chvátal se rozhodl, že pro rodinu postaví dům ze slámy, který bude zatěžovat přírodu co nejméně. Priorita se věnujeme i dalším pasivním domům, které se účastnily soutěže Pasivní dům 2017. Další chystanou novinkou jsou dotace na zlepšení ovzduší v Moravskoslezském kraji. Peníze z Operačního programu Životní prostředí pomohou obcím i se zateplováním veřejných budov. K dispozici jsou miliardy na zateplení nebo třeba výměnu oken školky, sokolovny, ale i dalších budov ve vašem městě. V galerii projektů najdete tentokrát projekt sanace skály. Vedle toho vás čeká zajímavý mix zpráv ze zahraničí, ze světa technologií i z domova.

 

Dokument ke stažení:

PRIORITA 3/2018

 

Zdroj: SFŽP

06.03.2018 20:07

Průmysl: Pozměňovací návrh k novele zákona o vodách ohrožuje menší firmy

Svaz průmyslu a dopravy ČR vyzývá poslance, aby odmítli pozměňovací návrh Jana Schillera k novele zákona o vodách. Ten nově zakazuje výrobním firmám čistit odpadní vody s obsahem nebezpečných látek na komunálních čistírnách odpadních vod (ČOV). Ty přitom dokážou odpadní vody z výroby vyčistit s vysokou účinností. Přijetí pozměňovacího návrhu by byl ničivý zejména pro menší podniky, které nemají jinou možnost nakládání s odpadními vodami.

SP ČR jednoznačně odmítá pozměňovací návrh v plném rozsahu. Ztotožňuje se tak s názory dalších poslanců, které zazněly během projednávání návrhu této novely zákona č. 254/2001 Sb.

„Návrh nereflektuje realitu. Pro firmy často neexistuje jiná rozumná alternativa, jak efektivně vyčistit své odpadní vody. To povede ke zvýšení nákladů a omezení výroby. Pro menší podniky může být přijetí novely i likvidační,“ upozorňuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR.

Návrh paušálně vylučuje možnost čištění odpadní vody z průmyslové výroby, potravinářství, ale i obslužnosti na komunálních čistírnách odpadních vod. Nově v nich totiž zakazuje čistit jakékoliv vody s obsahem nebezpečné závadné látky. Tyto látky ale zároveň zákon o vodách a prováděcí nařízení vlády č. 401/2015 Sb. povoluje, a jsou tak obsažené ve většině odpadních vod, které tyto podniky produkují. Příloha č. 1 vodního zákona zmiňuje různé druhy biocidů (tedy látek běžně používaných k chemickému čištění potravinářských i průmyslových rozvodů), amoniaku či zbytků kovů, mezi které patří i zinek.

Právě komunální čistírny odpadních vod dokážou tyto látky kvalitně odstranit. Využívají k tomu biologické čištění, navíc mají v souladu s požadavky nařízení vlády č. 401/2015 Sb. nastavené velmi přísné limity pro jakost vypouštěných vod.

Přijetí tohoto pozměňovacího návrhu je nebezpečné zejména pro menší podnikatelské subjekty, které nemají jinou možnost čištění odpadních vod.

06.03.2018 20:05

Podnikatel dostal už třetí pokutu za opakovaný nelegální provoz linky na dřevěné brikety

Za opakované porušení zákona na ochranu ovzduší byla uložena už třetí pokuta, tentokrát 130 tisíc korun, podnikateli Petru Schneiderovi. Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Hradce Králové zjistili, že ve svém rodinném domě v Jasenné na Náchodsku bez povolení znovu provozoval linku na výrobu dřevěných briket a po opakujících se pochybeních mu nařídili zastavení provozu.

Pro tento zdroj znečišťování ovzduší na průmyslové zpracování dřeva neměl podnikatel povolení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. „Nejedná se přitom o první pochybení pana Schneidera. Už v roce 2012 jsme mu za stejný delikt, tedy provozování zdroje bez povolení, uložili pokutu 25 tisíc korun. V roce 2015 mu pak kromě tohoto deliktu bylo prokázáno i neoprávněné nakládání s odpady. Do své provozovny přijal od různých subjektů ke zpracování celkem 1345 metrů krychlových odpadních dřevěných pilin. K nakládání s odpady v tomto zařízení ale neměl povolení,“ řekl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Současně se třetí pokutou nařídili inspektoři ČIŽP podnikateli zastavit provoz. V současné době na briketovací lince už dál nesmí vyrábět. V polovině prosince Petr Schneider požádal Krajský úřad Královéhradeckého kraje o vydání povolení k provozu briketovací linky, v řízení zatím rozhodnutí nepadlo.

06.03.2018 20:03

Upozornění na nové záznamy v dodatcích k příloze XVII nařízení REACH

Od 1. března 2018 se použijí body 1, 2, 3 a bod 4a) přílohy nařízení (EU) 2017/1510, kterým se do přílohy XVII nařízení REACH vkládají nové záznamy.

Např. od 1. března 2018 jsou do přílohy XVII, dodatku 5, nově zařazeny položky týkající se olova: olověný prášek [průměr částic < 1 mm] a  celistvé olovo [průměr částic ≥ 1 mm].  V praxi to znamená, že dodavatelé olova jako látky a olova ve směsích – včetně pájky a jiných slitin,  obsahujících olovo nad příslušné koncentrační limity, musí před uvedením těchto výrobků na trh zajistit, aby obaly byly viditelně, čitelně a nesmazatelně označeny jako: "Pouze pro profesionální použití.“

Toto omezení se nevztahuje na architektonické olověné plechy, olověné baterie, olověné střelivo nebo jiné předměty obsahující olovo, pokud nejsou jinak omezeny v položce 63 přílohy XVII nařízení REACH nebo jinými právními předpisy.

Koncentrační limity pro klasifikaci olova ve směsích jsou uvedeny v  nařízení Komise (EU) 2016/1179, pro směsi obsahující prášek kovového olova je to pro koncentraci rovnou nebo vyšší než 0,03 % (specifický koncentrační limit) a pro směsi obsahující olovnatý kov v celistvé formě je to 0,3 % (obecný koncentrační limit).

 

Dokument ke stažení:

Nařízení (EU) 2017/1510 v angličtině

Nařízení (EU) 2017/1510

Nařízení Komise (EU) 2016/1179 v angličtině

Nařízení Komise (EU) 2016/1179

 

Zdroj: MPO

06.03.2018 20:01

Upozornění na termín použití nařízení Komise (EU) 2016/1179 ke změně přílohy VI nařízení CLP

V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2016/1179 ze dne 19. července 2016, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí. Nařízení vstoupilo v platnost v srpnu 2016 a použije se od 1. 3. 2018.

V souladu s článkem 37 nařízení (ES) č. 1272/2008, po předložení návrhů na nové, aktualizované nebo zrušené harmonizované klasifikace a označení některých látek a na základě stanovisek Výboru pro posuzování rizik (RAC) k těmto návrhům, se mění příloha VI uvedeného nařízení.

Např. u olova je třeba rozlišovat podle velikosti částic mezi práškovou a celistvou formou. Z toho důvodu byl zaveden specifický koncentrační limit (SCL) ≥ 0,03 % pro práškovou formu a pro celistvou formu platí obecný koncentrační limit (GCL) ≥ 0,3 %. U látek obsahujících měď je zařazena environmentální klasifikace.

Dodržování nových harmonizovaných klasifikací je požadováno od 1. března 2018.

V příloze VI byla ke k 1. 6. 2017 zrušena tabulka 3.2, která obsahuje seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek na základě kritérií stanovených v příloze VI směrnice Rady 67/548/EHS.

 

Dokument ke stažení:

Nařízení Komise (EU) 2016/1179

Nařízení Komise (EU) 2016/1179 - ENG

 

Zdroj: MPO

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE