Více času na podstatné

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


 

Environmentální poradenství a dotace

https://odpady.webnode.cz/_files/200008064-4dc534ebea/OF1.jpgLednové číslo na téma "Environmentální poradenství a dotace" je v tiskárně, na co se můžete těšit? Pochopitelně nechybí řada článků k tématu cirkulární ekonomiky například k tématu Akčního plánu pro druhotné suroviny, v názoru čtenáře se podíváme na skládkování z pohledu jak může Česko přijít opravdu draho, připravili jsme nový ohlašovací seriál s CENIA, podíváme se na legislativní aplikaci kalů na zemědělskou půdu, dozvíte se že pro Opavu vychází energetické využívání odpadů nejlépe a ve světě tentokrát navštívíme Amazonii. Krásné čtení, hodně úspěchů a štěstí v novém roce 2019! Přehled obsahu ZDE

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 


DOPORUČUJEME

 

 


KALENDÁŘ AKCÍ

  ZAŘADIT AKCI
Únor    
26.2. Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2018
Opakování: 27.2.
27.2. Klasifikace nebezpečných směsí
28.2. Tvorba bezpečnostních listů
28.2. POH obcí, jejich vyhodnocení a realizační program
Březen    
5.3. Expoziční scénář = bezpečné podmínky při nakládání s chemickými látkami a směsmi
5.3. Expoziční scénář = bezpečné podmínky při nakládání s chemickými látkami a směsmi
Opakování: 6.3.
12.3.

Vodní hospodářství 2019

13.3. Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2018 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
Opakování: 14.3.
19.3. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do SEPNO
19.3. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
19.-21.3.

Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2019

21.3.

NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADEM - AKTUÁLNÍ ZMĚNY LEGISLATIVY PLATNÉ OD ROKU 2019 - PRAHA

26.3. VODNÍ PRÁVO – AKTUÁLNÍ JUDIKATURA – PRAHA
28.-29.3. ODPAD ZDROJEM 2019
28.3. Efektivní zapojení obyvatel do OH obce
Duben    
2.4. VODNÍ PRÁVO – AKTUÁLNÍ JUDIKATURA – OLOMOUC
3.4. Aktuální témata lesního hospodářství
9.4.

VODNÍ PRÁVO – AKTUÁLNÍ JUDIKATURA – PRAHA 2. TERMÍN

9.4. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum - seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 10.4.
9.-10.4.

CHEMICKÁ LEGISLATIVA PRO PRŮMYSL A OBCHOD

9.-11.4. LEGISLATIVA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAXI SE ZAMĚŘENÍM NA AKTUÁLNÍ ZMĚNY
16.4. Počítačový kurz EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 17.4., 22.5., 23.5., 17.9., 18.9., 12.11., 13.11.
16.4. Odpadové hospodářství obce – zákonné povinnosti nejen ve vztahu k průběžné evidenci odpadů
Opakování: 17.4.,14.5., 15.5., 16.5., 5.6., 6.6., 10.9., 11.9., 2.10., 3.10.
18.4. Posuování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA)
24.-25.4. CHEMICKÁ LEGISLATIVA PRO PRŮMYSL A OBCHOD
24.4. Povinnosti v podnikové ekologii v praxi, v souvislostech a změnách pro rok 2019
Opakování: 25.4.2019
24.4. SEPNEM krok za krokem na PC aneb ohlašování přepravy NO elektronicky a beze strachu
Opakování: 25.4., 30.10., 31.10.
Květen    
14.5. Počítačový kurz EVI 8 pro pokročilé uživatele
Opakování: 15.5., 19.11., 20.11.
22.5. Sanační technologie XXII
21.-23.5.

VODOVODY-KANALIZACE

21. mezinárodní vodohospodářská výstava

Září    
5.-6.9. REACH Konference 2019

 

  

 

Novinky

06.02.2019 09:32

MMR: Nový stavební zákon zkrátí povolování v průměru na jeden rok

Nový stavební zákon by měl zkrátit povolovací řízení u staveb ze současného průměru 5,4 roku na jeden rok. Územní řízení, stavební řízení a EIA se sloučí do jednotného povolovacího řízení. Měl by vzniknout Nejvyšší stavební úřad, který bude součástí státní správy. Počítá s tím návrh nového stavebního zákona, který by měl platit od roku 2021. Návrh dál počítá s tím, že pokud se příslušný úřad nevyjádří do 30 dní, bude platit takzvaná fikce souhlasu. Stavbu nepůjde povolit dodatečně.

V návrhu zákona ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) uvádí, že po jeho přijetí jsou kvůli zkrácenému povolování očekávány přínosy 6,88 miliardy korun ročně. "Očekáváme zkrácení povolovacího řízení na jeden rok, včetně případného přezkumu i soudních řízení. Oproti současnému průměru to znamená úsporu 4,4 roku odpovídající 30,3 miliardy korun," uvádí ministerstvo. Odhad vychází z roční hodnoty stavebních záměrů za 88 miliard korun, podle MMR je "velmi konzervativní".

Současné trojstupňové řízení, které zahrnuje EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí), územní rozhodnutí a stavební povolení, se má sloučit do jednoho. Podle MMR ovšem musí jít skutečně o jedno řízení, kdy se veškeré kroky dějí zároveň. "Nesmí jít o kumulaci všech dosud samostatných řízení do formálně jednotného procesu, ve kterém by i nadále vznikala jednotlivá samostatná stanoviska a fakticky by v něm jedno řízení navazovalo na druhé," upozornilo MMR.

Nový stavební zákon také sjednocuje kompetence pod nově vytvořený Nejvyšší stavební úřad, který bude podřízeným orgánem MMR. Nyní stavební řízení spadá pod devět ministerstev. Nejvyšší stavební úřad bude nadřízeným orgánem krajských stavebních úřadů, jejichž územní pracoviště budou v dnešních obcích s rozšířenou působností.

Důležité bude podle MMR i zavedení takzvané fikce souhlasu. To znamená, že pokud se příslušný úřad nevyjádří do 30 dní, bude se jeho stanovisko považovat za kladně vyřízené. U nepovolených staveb, v jejichž případě nebylo vůbec vydáno rozhodnutí o povolení stavby, nebude možné dodatečně stavbu povolit. Rovnou bude vydáno rozhodnutí o odstranění stavby.

Zákon má rovněž za cíl postupnou elektronizaci stavební agendy a ukládání projektové dokumentace do centrálního úložiště. Do něj budou mít přístup stavební úřady i dotčené orgány, které tak budou mít k dispozici vždy její aktuální verzi.

Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) odeslalo MMR na konci ledna věcný záměr zákona do připomínkového řízení. Jednotlivá ministerstva a úřady mají na připomínky čas do konce února. "Věcný záměr by měl být poté odeslán v březnu na vládu. Následné paragafové znění v prosinci dostane Sněmovna. S platností nového zákona počítáme již od ledna 2021," sdělila Dostálová ČTK.

Poslední stavební zákon nabyl účinnost roku 2007. Od té doby byl více než dvacetkrát novelizován. "České stavební právo dospělo do stavu, ve kterém už nestačí pouhá další novelizace. V posledních letech jsme mohli sledovat hned několik takzvaně velkých a současně ambiciózních novel stavebního zákona a souvisejících předpisů. Ty však nedosáhly v dostatečné míře zamýšlených cílů," píše MMR.

Podle posledních údajů Světové banky je Česko v délce povolování staveb na 156. místě ze 190 porovnávaných zemí.

 

Vláda by měla stavební zákon projednat do konce března

Vláda by měla do konce března projednat obrysy nového stavebního zákona, který připravilo ministerstvo pro místní rozvoj. Norma, která má zkrátit povolování staveb, by měla podle plánů kabinetu začít platit od ledna 2021. Novinářům to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Dodal, že by vláda mohla přehodnotit i rozpočtová pravidla, aby investoři mohli s projekty a studiemi začít předtím, než mají úplné finanční krytí.

Stavební praxe v ČR je dlouhodobě terčem kritiky. Na stavební povolení se čeká i roky. Podle podkladů by norma měla zkrátit povolovací řízení a odstranit překážky, které brání vydání povolení a neúměrně proces protahují.

Podle legislativního plánu vlády mělo MMR obrysy stavebního zákona předložit letos v říjnu. Takzvaný věcný záměr dokončilo teď. K vládnímu materiálu je nyní možné podávat připomínky. Své návrhy, které mají přípravu staveb urychlit, připravily už i některé opoziční strany. ODS začátkem ledna představila novelu správního řádu, před dvěma týdny se stavební novelou přišla TOP 09.

"Předpokládám, že vláda stavební zákon projedná do konce března... Musí se to stihnout, máme to tak naplánováno, aby to začalo fungovat od ledna 2021," uvedl Babiš. Novelu označil za jeden z nejdůležitějších zákonů, který chce jeho vláda prosadit.

Věcný záměr představuje zásady příštího zákona. Poté je nutné připravit paragrafové znění, tedy celou normu. Až ji pak kabinet projedná a schválí, dostane ji k projednání Sněmovna, po ní případně Senát a k podpisu prezident.

Podle Babiše má stavební zákon vliv i na plán investic. Kabinet by mohl přehodnotit ale i rozpočtová pravidla. "Je důležité, abychom se podívali na rozpočtová pravidla, abychom se snažili umožnit investorům, aby například projekty nebo studie mohli začít realizovat předtím, než mají úplné finanční krytí," řekl předseda vlády.

Na obrysech stavebního zákona MMR spolupracovalo s Hospodářskou komorou. Vzniknout by měla soustava krajských státních stavebních úřadů s územními pracovišti v obcích s rozšířenou působností. Nad nimi by měl být Nejvyšší stavební úřad, který má spadat pod MMR. Žádost by mělo být možné podat elektronicky. Projektová dokumentace by se měla ukládat v centrálním úložišti, do něhož by měly přístup příslušné instituce. Měly by být stanoveny také pevné lhůty pro jejich vyjádření. Pokud by v nich stanovisko nevydaly, dalo by se to považovat za souhlas. Požadavky na výstavbu má sjednotit jeden předpis.

Takzvanou fikci souhlasu ve svých novelách navrhují i ODS a TOP 09. Pokud by úřady a instituce v dané lhůtě nerozhodly, považovalo by se to za souhlasné stanovisko.

Babišova vláda v programovém prohlášení uvedla, že podpoří a zrychlí výstavbu v Česku a prosadí úpravy stavebního práva tak, aby se přípravy zjednodušily a zkrátily. Slíbila, že připraví také plán investic v zemi.

Stavební zákon slibovala i vláda ČSSD, ANO a lidovců v minulém volebním období. Tehdejší koalice ho ale nestihla prosadit. Strany měly o některých ustanoveních rozdílné představy. Podle minulé normy se do jednoho procesu mělo sjednotit územní a stavební řízení s hodnocením dopadů na životní prostředí (EIA). Výsledkem mělo být jediné povolení. Zkrátit se měly i lhůty pro soudní přezkoumání žalob proti navrženému stavebnímu řešení.

06.02.2019 08:53

MŽP spouští pilotní projekt bezúročných půjček na výměnu kotlů. Mezi tři kraje rozdělí 740 milionů korun

Pořízení nového ekologického zdroje vytápění bude pro majitele rodinných domů v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji nově jednodušší. Domácnosti, které nemají našetřeny prostředky na výměnu starého kotle, si budou moci dopředu požádat u své obce o tzv. kotlíkovou půjčku, z níž výměnu zaplatí. Půjčka bude bezúročná, takže nezaplatí ani korunu navíc. Moderní ekologicky šetrné zdroje se tak stanou dostupné i pro domácnosti, pro které byly dosud vstupní náklady na nákup nového zdroje překážkou. Na nový pilotní program ministerstvo vyčlenilo celkem 740 milionů korun, které umožní přejít na ekologické topení minimálně sedmi tisícům domácností.

Na začátku ledna spustilo Ministerstvo životního prostředí třetí a zároveň finální vlnu kotlíkových dotací hrazených z evropských fondů. Na tu nyní navazuje doplňkovým programem, který spouští v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji. Jeho cílem je motivovat k výměně starého kotle i nízkopříjmové domácnosti z ekonomicky slabších krajů. Ve dvou z nich je zároveň kvalita ovzduší dlouhodobě nevyhovující.

„Klasický model kotlíkových dotací počítá se vstupní spoluúčastí žadatele, který nejprve kotel zaplatí, vymění a následně obdrží dotaci. Pro některé domácnosti je ale prakticky nemožné našetřit peníze na nový kotel dopředu, a tím pádem se pro ně kotlíkové dotace stávají nedostupné. Právě s tím by měl pomoci náš nový program kotlíkových půjček, který jim umožní výměnu předem zafinancovat. Cílíme právě na tyto tři kraje, jednak kvůli nevyhovující kvalitě ovzduší, současně tím přispíváme k naplňování vládního programu RESTART, který se zaměřuje na pomoc strukturálně znevýhodněným regionům,“ vysvětluje ministr Richard Brabec.

Z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR na tento projekt ministerstvo vyčlenilo 740 milionů korun. Nejvyšší částku, rovnou půl miliardu, pošle do Moravskoslezského kraje. Jakým způsobem budou moci lidé peníze na nový kotel získat, přibližuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR: "Majitelé domů nebudou o zálohu na nový kotel žádat na kraji, ale přímo u své obce, pokud se jejich obec do tohoto projektu zapojí. Finanční prostředky na půjčky a související administrativu obcím poskytneme z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR".

Část této půjčky následně obci majitelé domů splatí pomocí kotlíkové dotace, o kterou si zažádají klasicky na kraji. Zbytek půjčky, tedy rozdíl mezi pořizovací cenou nového kotle a dotací, budou obci splácet postupně. Peníze lidem obce půjčí bezúročně a bez jakýchkoli dalších poplatků. Na obecních úřadech navíc zafinancujeme specialisty, kteří lidem se vším poradí a pomohou jim získat jak zálohu na pořízení kotle, tak dotaci. Pořízení nového zdroje se tak domácnostem maximálně zjednoduší.“

Podle ministra Richarda Brabce je program výzvou zejména pro všechny domácnosti z dotčených krajů, které v současné době stále topí v kotlích 1. a 2. emisní třídy a dosud se z důvodu nedostatku peněz o kotlíkové dotace nezajímaly. Zákaz provozu těchto kotlů v září roku 2022 se totiž rychle blíží a výhodnější podmínky pro jejich výměnu už nebudou.

„Pro pilotní projekt finanční pomoci jsme se rozhodli proto, abychom pomohli vyměnit nevyhovující kotle i těm domácnostem, které dosud z finančních důvodů váhaly. Chceme zamezit tomu, aby se za tři roky nedostaly do neřešitelné situace," shrnuje důvody pilotu ministr Richard Brabec a dodává, že efekt pro životní prostředí bude navíc dvojnásobný. Vrácené peníze z půjček si obce totiž budou moci ponechat a použít je na realizaci projektů, které povedou k dalšímu zlepšení životního prostředí v jejich obci.

Jaké konkrétní projekty budou moci z peněz navrácených splátek obce realizovat, přibližuje Petr Valdman: „Peníze mohou použít na financování projektů zaměřených zejména na energetické úspory, tedy na výstavbu či zateplení veřejných budov a pořízení obnovitelných zdrojů energie, dále na hospodaření se srážkovou vodou nebo výsadbu městské zeleně. Pokud na takové projekty už nyní čerpají dotaci z Operačního programu Životní prostředí, nebo teprve připravují žádost, mohou finance použít na jejich dofinancování, a to až do 100 % celkových způsobilých výdajů.“

„Pro zlepšení stavu životního prostředí uděláme maximum, proto se k pilotnímu programu jednoznačně hlásíme a iniciativu ministerstva vítáme. Děkuji ministerstvu, že jsme dostali možnost pomoci našim obyvatelům, pro které pořízení nového ekologického kotle nebylo finančně dostupné a že se tak společně podaří dostat ekologické topení do všech domácností a zlepšit kvalitu ovzduší. Finance, které městu po splácení úvěru zůstanou, využijeme na progresivní obnovu zeleně tak, aby naše město pokračovalo v trendu jednoho z nejzelenějších měst republiky,“ přiblížil záměry Petr Nedvědický, primátor města Ústí nad Labem. Tam se dnes nový program kotlíkových půjček vyhlašoval.

O finanční prostředky na poskytování zvýhodněných půjček pro své občany a na kotlíkové specialisty mohou u Státního fondu životního prostředí ČR žádat od 6. února 2019 obce i městské části v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Příjem žádostí bude probíhat do 29. listopadu 2019 nebo do vyčerpání financí.

Kotlíkové dotace běží od roku 2015. Od té doby investovalo Ministerstvo životního prostředí do výměn zastaralých kotlů na tuhá paliva už 6,7 miliardy korun ze zdrojů EU. V dosavadních dvou výzvách kraje schválily na 60 tisíc výměn v objemu 6,5 miliardy korun, do konce roku 2020 by číslo mělo vzrůst na minimálně 90 tisíc výměn. Největší zájem žadatelé dosud projevili o tepelná čerpadla (30 %), značný zájem byl i o kombinované kotle (26 %) a plynové kondenzační kotle (21 %). Ve třetí vlně kotlíkových dotací není nově možné nakupovat kotle, které spalují uhlí, tedy ani kombinované kotle. Kotlíkovou dotaci je možné použít na výměnu starého kotle 1. nebo 2. emisní třídy či starší za nový ekologický kotel na biomasu (na kusové dřevo nebo pelety), tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel.

 

Finanční prostředky vyčleněné na kotlíkové půjčky:

 • Moravskoslezský kraj – 500 mil. Kč
 • Ústecký kraj – 170 mil. Kč
 • Karlovarský kraj – 70 mil. Kč

 

Výhody kotlíkové půjčky:

 • pokryje 100 % způsobilých výdajů
 • bezúročná po celou dobu splácení (RPSN 0 %)
 • lze ji kdykoli a bez sankce předčasně splatit
 • max. měsíční splátka nebude požadována více jak 2 000 Kč (s výjimkou první zvýšené splátky, která bude ve výši poskytnuté kotlíkové dotace)
 • doba splácení až 10 let
 
Dokumenty ke stažení:
04.02.2019 17:53

Návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu České republiky

Návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu byl připraven na základě požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu.

Povinnost přípravy návrhů vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu vyplývá z článku 9 nařízení o správě energetické a opatření v oblasti klimatu, které vstoupilo v platnost 24. prosince 2018. Dokument byl připraven za úzké spolupráce s ostatními resorty a ostatními relevantními subjekty. Dne 28. ledna 2019 vzala dokument na vědomí vláda ČR a pověřila Ministerstvo průmyslu a obchodu oficiálním předáním dokumentu zástupcům Evropské komise. Dokument byl neprodleně po tomto rozhodnutí předán Evropské komisi.

Dokument obsahuje cíle a hlavní politiky ve všech pěti dimenzích tzv. energetické unie. Skrze tento dokument mají členské státy mimo jiné povinnost informovat Evropskou komisi o vnitrostátním příspěvku ke schváleným evropským cílům v oblasti emisní skleníkových plynů, obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a interkonektivity elektrizační respektive přenosové soustavy.

V návaznosti na odevzdání návrhů vnitrostátních plánů ze strany členských států bude v první polovině roku 2019 probíhat tzv. iterativní proces se zástupci Evropské komise. V průběhu roku 2019 bude zároveň probíhat finalizace tohoto dokumentu, a to i v návaznosti na výsledky iterativního procesu, včetně projednání návrhu se sousedními státy respektive ostatními členskými státy a veřejné konzultace. Česká republika zahájila připomínkové řízení a konzultaci s veřejností, kterou však nebylo možné vzhledem k požadavkům nařízení ukončit (zejména z důvodu časového). Všechny připomínky budou řádně vypořádány v průběhu finalizace Vnitrostátního plánu a ČR skrze předložený návrh požádala Evropskou komisi o zohlednění průběhu národního schvalování a projednávání tohoto důležitého strategického dokumentu.

Návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu České republiky, ve verzi, kterou byl vzat vládou ČR na vědomí a předán zástupcům Evropské komise je dostupný níže. Dokument je dostupný pouze v českém jazyce. Zároveň je však dostupné manažerské shrnutí v anglickém jazyce.

 

Dokument ke stažení:

 

Zdroj: MPO

04.02.2019 16:02

Signály 2018 Voda je život

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vydala novou publikaci Signály 2018 „Voda je život“. Z názvu je patrné, že letošní vydání Signálů se věnuje problematice vod. Evropské řeky, jezera a moře čelí tlakům spojeným se znečištěním, nadměrným využíváním a změnou klimatu. Vedle těchto témat se publikace zabývá i problematikou městských vod a přeshraničních přesahů v oblasti znečišťování a ochrany evropských vod.

Voda pokrývá více než 70 % povrchu Země. Právě ve vodě vznikl život na Zemi, a proto nepřekvapí, že všechno živé na naší modré planetě potřebuje vodu. Voda plní mnoho funkcí: je nezbytně nutná k životu, je to domov, místní a celosvětový zdroj, dopravní tepna a regulátor klimatu. Za poslední dvě století v ní pak skončila řada znečišťujících látek uvolněných do přírody a současně se stala nově objeveným nalezištěm nerostů, které lze těžit. Jaký je aktuální stav evropských vod se dozvíte ZDE.

04.02.2019 13:00

ECHA zahájila cílenou konzultaci k návrhům harmonizované klasifikace a označování 2 chemických látek

ECHA zahájila cílenou veřejnou konzultaci 28. 1. 2019 k doplňujícím informacím u dvou návrhů na harmonizovanou klasifikaci a označování a to:

 

 

 

 • ke zprávě o studiích zaslaných ECHA, která obsahuje doplňkové informace o toxicitě pro reprodukci chemické látky flumioxazin (ISO); N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximide (EC -, CAS 103361-09-7).
 • vedoucí registrant chemické látky 1-isopropyl-4-methylbenzene; p-cymene (EC 202-796-7, CAS 99-87-6) zpřístupnil nepublikovanou studii o akutní toxicitě s Daphnia magna, která by případně by mohla změnit návrh klasifikace u nebezpečnosti pro životní prostředí. Studie byla poskytnuta ve formě podrobného souhrnu studie ve formátu IUCLID.

ECHA vyzývá všechny zainteresované strany k zaslání připomínek, které se týkají předmětu cílené konzultace prostřednictvím elektronického formuláře uvedeného na webových stránkách ECHA v sekci Cílená konzultace týkající se harmonizované klasifikace a označování v termínu:

do 11. února 2019 (do 23:59 helsinkého času).

Připomínky budou následně publikovány na webových stránkách ECHA.

Další informace

flumioxazin (ISO);

1-isopropyl-4-methylbenzene; p-cymene

04.02.2019 09:20

NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADEM - AKTUÁLNÍ ZMĚNY LEGISLATIVY PLATNÉ OD ROKU 2019 - PRAHA

Užitečnésemináře.cz si Vás dovolují pozvat na seminář "NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADEM - AKTUÁLNÍ ZMĚNY LEGISLATIVY PLATNÉ OD ROKU 2019", který se uskuteční v Praze dne 21. března. Seminář se věnuje problematice nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními, zejména povinnostem, které jsou stanoveny pro výrobce elektrozařízení, poslední prodejce a zpracovatele elektroodpadů, a to mj. i v souvislosti se změnou legislativy platnou od poloviny loňského roku, resp. od počátku roku 2019.

Na semináři budou zmíněny také nové požadavky evropských předpisů vztahující se na činnost kolektivních systémů (tzv. obecné minimální požadavky pro systémy rozšířené odpovědnosti výrobce schválené v rámci tzv. balíčku oběhového hospodářství).

Budou také prezentována nejčastěji dotazovaná témata, jako např. možnosti způsobu plnění povinností výrobců (individuálně, kolektivně), nakládání s elektroodpady mimo systém výrobců (v rámci zařízení ke sběru a výkupu odpadů), udělování souhlasů pro sběr, výkup a zpracování elektroodpadů, způsoby provedení zpětného odběru a odděleného sběru.

Součástí semináře bude také prezentace nejčastějších porušení legislativních předpisů zjištěných při kontrolách České inspekce životního prostředí. Část semináře bude zaměřena i na legislativní vývoj dané oblasti a na podrobnosti týkající se vedení evidence při nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady.

Na semináři budou prezentovány zkušenosti z praxe při plnění zákonných povinností, a to ze strany zástupce kolektivního systému a také asociace reprezentující výrobce. Rozšíření okruhu povinných osob změnou definice elektrozařízení přinesla nutnost plnit zákonné povinnosti zpětného odběru k novým výrobkům i novým výrobcům/dovozcům. Změna se dotýká nejen výrobců, ale také sběrné sítě i na ni navázané sítě zpracovatelských zařízení.

 

Přednášející a jejich přednášky:

Mgr. Matěj Čermák, Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, oddělení zpětného odběru

 • POVINNOSTI STANOVENÉ DÍLEM 8 ZÁKONA O ODPADECH VZTAHUJÍCÍ SE K NAKLÁDÁNÍ
 • S ELEKTROZAŘÍZENÍM A ELEKTROODPADY A MOŽNOSTI JEJICH PLNĚNÍ V PRAXI, VČETNĚ AKTUÁLNÍCH ZMĚN VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZMĚNY ROZSAHU DEFINICE ELEKTROZAŘÍZENÍ A REKATEGORIZACE SKUPIN ELEKTROZAŘÍZENÍ

 

Mgr. Ing. Ladislav Trylč, Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, vedoucí oddělení zpětného odběru

 • PŘIPRAVOVANÁ NOVÁ LEGISLATIVA V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROZAŘÍZENÍMI A ELEKTROODPADY - NÁVRH ZÁKONA O VYBRANÝCH VÝROBCÍCH S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ V KONTEXTU NOVÉ EVROPSKÉ LEGISLATIVY

 

Tereza Ulverová, ELEKTROWIN a.s., provozní ředitelka

 • REALIZACE PLNĚNÍ POVINNOSTÍ VÝROBCŮ NOVĚ ZAŘAZENÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ V SYSTÉMU PROVOZOVANÉM ELEKTROWIN a.s.
 • SÍŤ MÍST ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ A ODDĚLENÉHO SBĚRU ELEKTROODPADU, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ ELEKTROODPADU, INFORMOVANOST

 

Michal Mazal, Asociace spotřební elektroniky, předseda představenstva

 • POVINNOSTI VÝROBCŮ A VÝZNAM ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ V OBĚHOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
 • OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU, ECODESIGN, RECYKLOVATELNOST, ZPĚTNÝ ODBĚR, CENNÉ SUROVINY A NEBEZPEČNÉ LÁTKY VE VÝROBCÍCH, ÚROVEŇ RECYKLACE A VYUŽITÍ, ÚSPORA PRIMÁRNÍCH SUROVIN

 

Seminář je zejména určen:

 • výrobcům a dovozcům elektrozařízení, původcům elektroodpadů
 • odborným poradcům, kteří zajišťují plnění povinností výrobců elektrozařízení a zpracovatelů elektroodpadů
 • pracovníkům kolektivních systémů
 • pracovníkům firem oprávněných k nakládání s odpady
 • pracovníkům krajských úřadů

Semináře se mohou zúčastnit též poslední prodejci elektrozařízení.

 

Další informace:

Termín: čtvrtek 21. března 2019

Místo konání: Praha, Konferenční centrum CITY – Pankrác

Cena: 1835,- Kč bez DPH

 

 

 

Přihlášky a pozvánka: ZDE

04.02.2019 07:05

700 milionů korun pro ochranu přírody a krajiny

Od 1. února je možné podávat žádosti o podporu projektů, které pomohou pečovat o naši přírodu a krajinu, usnadňovat návštěvníkům její poznávání či zlepšovat vodní režim. Ministerstvo životního prostředí totiž vyhlašuje prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR [1] čtyři nové průběžné výzvy z Operačního programu Životní prostředí.

Výzvy jsou otevřeny pro všechny čtyři specifické cíle prioritní osy 4, která je zaměřena na ochranu přírody a krajiny. Pro žadatele je připraveno celkem 700 milionů korun.

Na specifický cíl 4.1 je zaměřena výzva č. 129 – zde očekáváme především projekty, které cílí na zajišťování péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, včetně budování návštěvnické infrastruktury. Specifický cíl 4.2 a výzva č. 130 jsou zaměřeny na péči o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidaci invazních druhů rostlin a živočichů nebo nápravu a prevenci škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů.

131. výzva cílí na zlepšování funkčnosti krajinných struktur a vodního režimu krajiny. Hradit lze vytváření prvků ÚSES, výsadbu a péči o dřeviny v krajině, revitalizace vodních toků a niv, vytváření a obnovu tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, budování rybích přechodů nebo aktivity na zlepšování stavu lesů.

Poslední z vyhlášených výzev, výzva č. 132, směřuje podporu na zlepšení kvality prostředí v sídlech. Příjem žádostí do všech výzev trvá shodně od 1. února 2019 do 31. října 2019, podané projekty budou vyhodnocovány průběžně.

Současně s vyhlášením nových výzev dochází ke změně Nákladů obvyklých opatření MŽP, pro projekty podané do výzev č. 31, 52, 110 a 115 po 1. 2. 2019 již bude platit verze pro rok 2019. Současně bude pro tyto výzvy platit i novější aktualizovaná verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory č. 20.

Plánované záměry doporučujeme konzultovat na regionálních pracovištích AOPK ČR. Kontakty jsou zveřejněny na stránkách https://www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty.html. Pro své dotazy mohou žadatelé též využít emailovou schránku dotazy-PO4@nature.cz.

 

Dokument ke stažení:

31.01.2019 17:35

Připomínky: Věcný záměr stavebního zákona

Ministerstvo pro místní rozvoj předkládá do meziresortního připomínkového řízení na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2019 věcný záměr stavebního zákona. Věcný záměr byl zpracován ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky.

V programovém prohlášení vlády se kromě jiného konstatuje, že vláda podpoří a zrychlí výstavbu v České republice a prosadí rekodifikaci veřejného stavebního práva, která povede ke zjednodušení a zkrácení přípravy staveb pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky. Z tohoto důvodu byla vyvolána potřeba reformy veřejné správy na úseku územního plánování, stavebního řádu a souvisejících řízení.

V předloženém věcném záměru jsou obsaženy takové zásadní změny, na základě kterých by mělo být dosaženo sledovaného cíle, tedy zkrácení povolovacích procesů tak, aby byly v maximální možné míře odstraněny překážky bránící vydání příslušného povolení stavebním úřadem či překážky toto vydání neúměrně prodlužující. Mezi nástroje, kterými má být uvedeného cíle dosaženo, patří zejména:

 • Vytvoření soustavy státních stavebních úřadů, kde se nová struktura stavebních úřadů více přiblíží současným potřebám a díky níž odpadne zejména prvek „systémové podjatosti“, čímž se také dále sníží riziko případné korupce.
 • Podání žádosti o povolení stavby u stavebního úřadu, který bude součástí státní stavební správy, v níž Ministerstvo pro místní rozvoj bude nadřízeným orgánem Nejvyššího stavebního úřadu, který bude nadřízeným orgánem krajských stavebních úřadů, jejichž územní pracoviště budou na pozicích dnešních obcí s rozšířenou působností, takže nedojde k odtržení stavebního úřadu od znalosti místního prostředí.
 • Oddělení státní správy a samosprávy na úseku povolování staveb. 
 • Reorganizace dotčených orgánů a jejich částečná integrace do státních stavebních úřadů.
 • Sjednocení obecných požadavků na výstavbu do jednoho právního předpisu.
 • Podávání žádostí v elektronické podobě na interaktivním formuláři a postupná úplná elektronizace stavební agendy.
 • Ukládání projektové dokumentace do centrálního úložiště, do kterého budou mít přístup jak stavební úřady, tak dotčené orgány, které tak budou mít k dispozici vždy její aktuální verzi.
 • Redukce počtu dotčených orgánů v návaznosti na revizi chráněných veřejných zájmů a stanovení pevné lhůty pro jejich vyjádření. Pokud se v této lhůtě nevyjádří a nevydají závazné stanovisko, nastane jeho vydání takzvanou „fikcí“, bude se mít za to, že s předloženou stavbou dotčený orgán souhlasí.
 • Úprava v nastavení hierarchie a obsahu závazných nástrojů územního plánování spočívající v zavedení územního rozvojového plánu jako celostátního nástroje územního plánování a územního plánu kraje přijímaného pro celé území kraje, nahrazujícího dnešní zásady územního rozvoje. Na úrovni obce bude ponechán územní plán obce a regulační plán.
 • Změny ve formě vydávání územně plánovací dokumentace – na celostátní úrovni nařízením vlády a na úrovni obcí a krajů variantně formou obecně závazné vyhlášky nebo formou upraveného opatření obecné povahy.
 • Posílení standardizace vybraných částí územně plánovacích dokumentací, resp. územně plánovacích podkladů.
 • V zákonem vyjmenovaných případech zavedení hrubého odhadu nákladů navrhovaných záměrů a opatření jako povinné obsahové náležitosti územně plánovací dokumentace.
 • Zavedení informačních systémů veřejné správy, kde budou k dispozici z hlediska úplnosti a správnosti garantované informace o území, a umožnění dálkového přístupu k těmto informacím na jednom místě.
 • Posílení významu plánovacích smluv.
 
Dokument ke stažení:
 
31.01.2019 15:33

Vyhodnocení a aktualizace Politiky druhotných surovin České republiky

Vláda ČR na svém zasedání dne 28. ledna 2019 schválila Vyhodnocení Akčního plánu implementace Politiky druhotných surovin České republiky pro období 2017 – 2018 a vzala na vědomí Aktualizaci Politiky druhotných surovin ČR pro období 2019 - 2022.

Vyhodnocení Akčního plánu implementace Politiky druhotných surovin České republiky pro období 2017 – 2018 poskytuje kompletní a podrobný přehled o způsobu plnění 14 stanovených úkolů, z toho 10 je splněno a v případě 4 plnění průběžně pokračuje.

Mezi nejúspěšnější plnění patří:

1) V rámci programu OP PIK, který je zaměřený na inovativní technologie pro získávání a využívání druhotných surovin, byly vyhlášeny 3 výzvy s podporou cca 350 mil. Kč, vzhledem k převisu poptávky je alokace v nyní vyhlášené IV. výzvě navýšena na 500 mil. Kč, tím se přispěje k vybudování infrastruktury pro využití druhotných surovin a recyklátů;

2) Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví, který je určen projektovým kancelářím, stavebním firmám, pro výrobce a dodavatele stavebnin, obce a města při zadávání veřejných zakázek, ale i občany; katalog obsahuje seznam výrobků podle způsobu a místa použití včetně firem, které je dodávají, zároveň přehled legislativy, certifikátů apod., v únoru 2019 jej na svém webu zveřejní Česká agentura pro standardizaci a bude vydán i v tištěné formě;

3) návrh vyhlášky o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestala být odpadem, vyhláška zjednoduší využití odfrézovaných asfaltových směsí a jejich opětovné zapracování do tělesa komunikací, předpokládaný termín nabytí účinnosti vyhlášky je květen 2019;

4) osvěta v oblasti oběhového hospodářství formou soutěže Přeměna odpadů na zdroje, v současné době probíhá již 3. ročník s termínem uzávěrky příjmu přihlášek do 31. března 2019, v 1. ročníku se zúčastnilo 127 subjektů z výrobních podniků, stavebních firem, obcí a všech vzdělávacích zařízení, ve 2. ročníku se počet účastníků zvýšil na 171, vysokou úroveň měly projekty výrobních podniků a vítězům v této kategorii zveřejněné ocenění přineslo velmi lukrativní zahraniční zakázky;

5) začlenění výuky o oběhovém hospodářství do soustavy vzdělávání se podařilo prostřednictvím cca 20 nových projektů a témat pro vzdělávací programy základních i středních škol. Nahrazování primárních surovin druhotnými je základním předpokladem pro úspěšné zvládnutí přechodu ČR k oběhovému hospodářství, tedy od lineárního systému, produkujícího značné množství odpadů, k systému cyklickému, protože získávání druhotných surovin je levnější než těžba přírodních zdrojů nebo jejich dovoz, s přidanou hodnotou snížení dopadů na životní prostředí a zdraví lidí.

Cílem aktualizované Politiky druhotných surovin ČR pro období 2019 – 2022 je pokračovat v trendu zvyšování podílu zpětně navrácených surovin na celkové spotřebě surovin v rámci českého hospodářství. Hodnota tohoto ukazatele (tzv. „Circular Material Rate“ definovaný Eurostatem) vzrostla v ČR v období mezi lety 2014 – 2016 z 6,9 % na 7,6 %. Proto bylo stanoveno dalších 19 úkolů, které jsou zaměřeny na pokračování podpory inovativních technologií na využívání druhotných surovin jako nástroje pro snižování materiálové a energetické náročnosti průmyslové výroby, řešení materiálového ekodesignu, ale rovněž pokračování podpory osvěty a vzdělávání v oblasti oběhového hospodářství, které jsou nezbytné pro zajištění akceptace a realizace nových směrů a změn v průmyslu, sektoru služeb a celém našem hospodářství.

Poděkování při této příležitosti patří rezortům MŽP, MD, MMR, MF, MŠMT, MPSV a též průmyslovým svazům, asociacím a sdružením, kteří se podílejí na realizaci Politiky druhotných surovin ČR.

 

 

Zdroj: MPO

31.01.2019 14:55

Otázky a odpovědi k rozvoji OZE po roce 2020

K aktuálnímu tématu rozvoje obnovitelných zdrojů energií po roce 2020 odpovídal Milan Řepka, mluvčí a ředitel odboru komunikace Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Jedná se pouze o dotační politiku, kdy dotace nebudou přidělovány v takovém množství jako doposud?

Členské státy mají na základě evropské legislativy povinnost vypracovat tzv. Vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu. ČR aktuálně předala Evropské komisi návrh tohoto plánu, který bude ale ještě finalizován v průběhu roku 2019. Česká republika má skrze tento dokument mimo jiné indikovat národní příspěvek k celoevropskému cíli podílu OZE do roku 2030, který odpovídá 32 %. ČR v návrhu plánu vyčíslila svůj příspěvek na 20,8 %, což však nemusí být konečná hodnota, a to i v závislosti na vyjednávání s Evropskou komisí. Je však nutné zdůraznit, že toto procento je podíl OZE, ke který se ČR zavazuje a který tedy bude podpořen z veřejných prostředků, případně dalšími politikami. Toto absolutně neznamená to, že pokud by podíl OZE měl přesáhnout tuto hodnotu, tak budou přijímány nějaké negativní opatření, jako jsou zákazy. Tato negativní opatření by navíc byla bezprecedentním zásahem do fungování energetického trhu. Uvedený podíl je tedy závazkem ČR, který bude muset být zajištěn příslušnými politikami, pokud bude dosažené procento vyšší, tak je to naopak možné chápat pozitivně. ČR však skrze toto procento uvádí, že vyšší procento není schopná garantovat i v návaznosti na množství veřejných prostředků, které mohou být v této oblasti uvolněny.

 

Je možno očekávat zákaz střešních instalací na rodinné domy, chaty a místa bez přípojky elektrické energie?

Žádný takový zákaz není navrhován ani uvažován a byl by bezprecedentním zásahem do energetického trhu. Naopak se plánuje pokračování veřejné podpory v této oblasti, což je v souladu s přijatými evropskými závazky.

 

Pokud ano, jakým způsobem bude tento zákaz uplatňován?

Žádný zákaz tohoto typu není navrhován ani uvažován, je tedy bezpředmětné vyjadřovat se k jeho uplatňování.

 

Týká se omezení i ostrovních systémů od distribuční sítě zcela oddělených a na síti nezávislých?

Žádné omezení navrhováno není, a to ani na ostrovní systémy, ani na systémy připojené do distribuční sítě.

 

Od jakého instalovaného výkonu se týká neumožnění instalace fotovoltaických panelů na střechy chat, chalup, domácností či firem?

Opět je nutné zdůraznit, že žádný zákaz instalace fotovoltaických panelů není navrhován.

 

 

Zdroj: MPO

31.01.2019 08:13

ČT24: Skládky se asi budou rozrůstat i po roce 2024, rychlý konec nechtějí obce

Skládky se nejspíše budou tyčit nad českou a moravskou krajinou až do konce příštího desetiletí. Zatím sice platí, že nebude možné skládkovat od roku 2024, ministerstvo životního prostředí ale připouští posun na rok 2030. Pro odklad jsou obce, podle kterých by jinak bylo málo času na přípravu a musely by zdražit poplatky za odpad. Ekologičtí aktivisté s tím však nesouhlasí. Více ZDE

31.01.2019 08:01

Evropa by měla přejít na cirkulární ekonomiku

Evropská komise nabídla k diskuzi tři možné cesty, jak k roku 2030 změnit EU, aby byl její rozvoj dlouhodobě udržitelný. Materiál připomíná potřebu přechodu na oběhové hospodářství, odstranění nerovnováh v potravinovém systému nebo potřebu budoucího a udržitelného zajištění odpovídajících energetických zdrojů, bydlení i dopravní infrastruktury. Stávající Evropská komise svou práci končí ve druhé polovině letošního roku.

První z cest, které dnes komise nastínila, předpokládá vznik zastřešující celoevropské strategie s tím, že ta by byla jen návodem pro činnost EU a členských zemí. Druhou možností je začlenění cílů do všech unijních politických opatření, ale bez toho, že by byla prosazována na úrovni členských států.

Ve třetí variantě by bylo třeba se v této věci více zaměřit směrem navenek, při současném sjednocení celounijních cílů. Představený dokument se také soustředí na takzvané horizontální faktory, které musejí udržitelný rozvoj podporovat, tedy na vzdělávání, vědu, technologie či digitalizaci.

 

Více: Sustainability: Commission presents a reflection paper on a more sustainable Europe by 2030

 

Zdroj: ČTK

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE