Více času na podstatné

Konference Odpady ze a pro stavebnictví

17. října 2023, Hustopeče, hotel Amande

 

Od tohoto ročníku chceme v rámci TVIP věnovat zvýšenou pozornost jedné významné skupině odpadů a věnovat jí samostatnou konferenci. Letos to budou Odpady ze a pro stavebnictví a nezaměříme se pouze na recyklaci a zvovuvyužití SDO, ale také na odpady a vedlejší produkty využitelné pro výrobu stavebních hmot a materiálů.

Ona zvýšená pozornost znamená, že nechceme nespoléhat jen na autory, kteří se sami přihlásí, ale sami budeme vyhledávat zajímavé projekty z této oblasti a budeme se snažit získat referáty o jejich výsledcích. Prostor chceme věnovat rovněž zkušenostem ze spolupráce jak s producenty použitých vedlejších produktů a odpadů, tak s uplatněním výsledků v praxi. V neposlední řadě zaměříme pozornost na bariéry uplatňování vedlejších produktů a výrobků z nich v praxi.

Vedle, věříme, že kvalitního programu konference, bude z ní dodatečně i hodnotný výstup, a to v podobě tematického čísla časopisu WASTE FORUM, který je indexovaný v databázi SCOPUS.

 

Tematické okruhy:
  • Stavební a demoliční odpady – prakticky nevyčerpatelný zdroj druhotných surovin
  • Další vedlejší produkty a odpady pro výrobu stavebních hmot a materiálů
  • Přechod odpad-neodpad u materiálů pro stavebnictví
  • Selektivní demontáž (dekonstrukce)
  • Požadavky na kvalitu recyklátů
  • Administrativní a technické bariéry využívání recyklátů
  • Zdravotní a ekologická nezávadnost výrobků z odpadů
 

Programový výbor:

Doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc., VUT Brno, Fakulta stavební
Prof. RNDr. Adriana Eštoková, PhD.,m TU v Košiciach, Stavebná fakulta
Ing. Lukáš Fiala, PhD., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra materiálového inženýrství a chemie
Ing. Jan Fořt, PhD., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra materiálového inženýrství a chemie
Ing. Filip Khestl, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Stavebná fakulta, Katedra stavebních hmot a diagnostiky staveb
Prof. Ing. Miriam Ledererová, PhD., STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra materiálového inžinierstva a fyziky
Ing. Tereza Pavlů, Ph.D., ČVUT v Praze, UCEEB
Ing. Miroslav Procházka, TZÚS Praha, s.p., ředitel pobočky Brno
Ing. Ondřej Procházka, CSc., CEMC, z.s., redakce WASTE FORUM, programový garant
Ing. Zdeněk Prošek, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Doc. Ing. Miroslav Škopán, Ph.D., VUT Brno, Fakulta strojní; ARSM
Doc. Ing. Pavel Tesárek, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra mechaniky
Ing. Jan Valentin, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb
 
 

Partneři:

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra materiálového inženýrství a chemie
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra mechaniky
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb
ČVUT v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních staveb
STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra materiálového inžinierstva a fyziky
Technický zkušební ústav stavební Praha, s.p.
VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců
TU v Košiciach, Stavebná fakulta, Oddelenie materiálového inžinierstva
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební VŠB-TUO
 

Udělené a přislíbené záštity:

Prof. Ing. Rostislav Drochytka, Ph.D., Fakulta stavební VUT v Brně – děkan
Prof. Ing. Dušan Katunský, CSc., Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach – dekan
Prof. Ing. Jiří Máca, CSc., FEng., Fakulta stavební ČVUT v Praze – děkan
Prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave – dekan

 

Přihlášky:

Cirkulář

Důležité termíny:

Termín konání: 17. 10. 2023

Přihlášky příspěvků: do 31. 7.

Plné texty (do sborníku): do 15. 9.

Přihlášky účasti: do 15. 9.

 

Pořadatel:

České ekologické manažerské centrum, z. s.

28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10

www.cemc.cz, cemc@cemc.cz

Tel.: 274 784 417

IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 27534061/0100