Více času na podstatné

PÁTEK 18. BŘEZNA 2016

 

V pátek 18. 3. 2016 jsou na programu dvě exkurze. Účastníci si mohou vybrat mezi Podzemními zásobníky plynu Tvrdonice a Zařízením na energetické využití komunálního odpadu SAKO Brno. Pokud o exkurzi máte zájem, pak vyplňte prosím níže uvedený registrační formulář. Alternativně lze své preference nahlásit pořadateli u registrace.

Společný odjezd autobusem na obě exkurze je plánován na 9,00 hod., předpokládaný návrat ve 12 – 13 hod. Doprava vlastními prostředky na exkurzi je možná.

 

Podzemní zásobníky plynu Tvrdonice

Komplex objektů podzemního zásobníku plynu Tvrdonice se nachází na jihovýchodní Moravě na katastrech obcí Tvrdonice, Kostice, Hrušky a Týnec nedaleko okresního města Břeclav. Je prvním a tudíž nejstarším zásobníkem na území bývalého Československa, který ke skladování zemního plynu využívá původních, primární těžbou částečně odtěžených přírodních ložisek kapalných a plynných uhlovodíků. Jeho provozem byly získány velmi cenné zkušenosti pro výstavbu dalších podzemních zásobníků.

Více informací...

 

Zařízení na energetické využívání komunálního odpadu SAKO Brno

Společnost SAKO Brno, a.s., provozuje zařízení na energetické využívání odpadu, které energii uvolněnou ze spalování odpadu využívá k výrobě tepelné a elektrické energie. Ve spalovně se jako palivo používá směsný komunální odpad a některé vybrané odpady komunální a průmyslové.

Brněnské zařízení na energetické využívání odpadu v roce 2014 převzalo 235 802 tun odpadu. Maximální kapacita zařízení je 248 000 tun. Zařízení nabízí možnost energeticky využít své odpady městům, obcím a firmám především v Jihomoravském kraji. Volná kapacita je doplněna i odpadem z krajů okolních. Produktem po spalování je 59 144 tun škváry, ze které bylo vyseparováno 3 784 tun železa a 243 tun neželezných kovů. Optimalizací provozu kotlů a dodávek tepla vůči elektrické energii bylo dosaženo vyšší účinnosti výroby energií.

Všeobecné podmínky exkurze, pravidla PO a BOZP ke stažení ZDE.

Více informací...

 

 

 

POZOR! V případě zájmu o exkurzi vyplňte prosím registrační formulář - ZDE