Více času na podstatné

VÝVĚSKY

Soutěž "VÝVĚSKA TVIP2017"

Pořadatel připravil pro rok 2017 soutěž "VÝVĚSKA TVIP2017". Odborná komise tvořená programovým výborem vybere tři vývěsky, které získají nejvyšší počet bodů v následujících hodnocených kritériích:

  • jak se autor zhostil zadaného tématu (cíle, metodika, získaná data, originalita)
  • interpretace výsledků a adekvátnost závěrů
  • srozumitelnost, přehlednost, výstižnost, originalita a nápaditost grafického designu

Všechna kritéria mají stejnou váhu a maximální počet dosažených bodů je 30. Výsledky budou vyhlášeny na společenském večeru, který proběhne ve středu 22. března 2017 od 20 hod. v Konferenčním sále č. II.

 

Mimo programový výbor mohou vývěsky hodnotit i samí účastníci, a to pomocí aplikace TVIP 2017. Ta bude dostupná ke stažení v následujících dnech. Absolutní vítěz této kategorie taktéž obdrží zajímavou cenu. Všem účastníkům soutěže přejeme hodně štěstí.

 

Osobní prezentace u vývěsek:

Místo: Spojovací chodba před Konferenčním sálem II

Termín: středa 22. 3. 2017, 10,20 – 11,00 hod.

 

APROCHEM
Ambivalence nanočástic
Ing. Lenka Frišhansová, Doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc. Ph.D., MBA, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
(220)
Predikce teploty vzplanutí pro analýzu nebezpečnosti hořlavých kapalin v průmyslu
Ing. Jan Skřínský, Ph.D., Ing. Vilém Sluka, Ing. Martina Pražáková, Ing. Lenka Frišhansová, RNDr. Stanislav Malý, Ph.D,Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Praha
(221)
Polypropylene fabrics pre-treated by atmospheric plasma

Ing. Igor Novák, PhD., Zdeno Špitalský, Mgr. PhD., Ondrej Žigo, Ing. PhD., Matej Mičušík, Ing. PhD., Zuzana Nógellová, Ing., Angela Kleinová, Ing., Ústav polymérov SAV, Dana Rástočná Illová, Ing. PhD., Jozef Šesták, Ing. PhD., VÚTCH-Chemitex

(224)
Superhydrophobic polyester-based fabrics modified by barrier discharge plasma and organosilanes

Ing. Igor Novák, PhD., Marian Valentin, Zdeno Špitalský, Anton Popelka, Jozef Sestak and Igor Krupa, Ústav polymérov SAV

(223)
Využití kombinace programů Google Earth Pro a ALOHA pro kvantitativní analýzu rizika chemických procesů
Ing. Jan Skřínský,Ph.D., RNDr. Mária Skřínská, PhD., Ing. Vilém Sluka, Ing. Martina Pražáková, Ing. Lenka Frišhansová, RNDr. Stanislav Malý, Ph.D,Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Praha
(222)
 
ODPADOVÉ FÓRUM
Bioodpad řešíme společně
MVDr. Marie Peřinková, Mgr. Lenka Machartová, Ing.Josef Starý, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Jiří Machart, Město Prachatice
(144)
Biodegradace směsi PLA/PHB ve vodném termofilním anaerobním prostředí
Marie Dvořáčková, Michaela Bartůňkova, Marek Koutný, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,Fakulta technologická, Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
(157)
Influence of microorganisms on degradation products of gamma irradiated organic radioactive wastes  - preliminary results
Ing. Petr Polívka, Mgr. Haná Váňová, Ing. Tomáš Černoušek, Ph.D., Centrum výzkumu Řež s.r.o., Mgr. Pavel Hrabák, Ph.D.,  Mgr. Jana Steinová, Rojina Shrestha, Technická univerzita v Liberci
(154)
Experimentální model vyhnívací nádrže ČOV
Ing. Vojtěch Zejda, Ing. Petr Bělohradský, Ph.D., Ing. Lucie Houdková, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Ústav procesního inženýrství
(160)

Konstrukční materiály pro technologie CCS
Ing. Jana Petrů, Ing. Jana Poláčková, VŠCHT v Praze

(153)

Možnosti realizace fotobioreaktorů v průmyslovém měřítku
Ing. Vojtěch Bělohlav, prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky
(162)
Sledování mobility kovů v zemině během klasického a mikrovlnného ohřevu
Andrea Sýkorová, Karolína Keprtová, Jiří Hendrych, VŠCHT v Praze
(156)
Technologie výroby bioplynu v konceptu biorafinerie
Ing. Andrey Kutsay, doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D., prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
(161)

Využití odpadních surovin biologického původu na přípravu materiálů na bázi polyvinylpyrrolidonu

Ing. Ludmila Vaňhrová, Ing. Markéta Julinová, Ph.D., Ing. Roman Slavík, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav inženýrství ochrany životního prostředí

(159)

Využití jabloňové štěpky jako substrátu pro pěstování hlívy ústřičné
Doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D., Ing. Ivan Jablonský, CSc., ČZU v Praze
(155)

Využití jílových minerálů na výrobu biodegradabilních směsí na bázi PVA a keratinového hydrolyzátu

Ing. Martin Jurča, Ing. Markéta Julinová, Ph.D., Doc. Ing. Pavel Mokrejš, Ph.D., Ing. Roman Slavík, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav inženýrství ochrany životního prostředí

(158)