Více času na podstatné

Program TVIP 2018

 

Rámcový program TVIP 2018:

 

Úterý
6.3.2018
10,00 - 14,30 Odpadové Fórum: RADIOAKTIVNÍ ODPADY
15,00 - 17,30 Odpadové Fórum: OCHRANA OVZDUŠÍ
14,00 - 18,00 Průmyslová Ekologie: detailní program
Středa
7.3.2018
7,30 - 12,30 Exkurze - odjezd/příjezd
Jaderná elektrárna Dukovany / Vodní elektrárna Dalešice

(u hotelu Centro budou přistaveny dva autobusy označené cílovou destinací)
13,00 - 14,00 Autorská prezentace VÝVĚSEK
(spojovací chodba před Konferenčním sálem II)
13,00 - 18,00 Matchmaking Business Meetings (WASTen)
14,00 - 15,00 Odpadové Fórum: OCHRANA OVZDUŠÍ 14,00
-
18,00
APROCHEM:
Prevence závažných havárií, antropogenní a přírodní rizika
15,30 - 18,00 Odpadové Fórum: OCHRANA VOD
20,00 - 24,00 SPOLEČENSKÝ VEČER:

Přípitek Hustopečskou mandlovicí a poděkování partnerům

Degustace vín - EPS biotechnology, s.r.o.

Vyhlášení výsledků soutěže "VÝVĚSKA TVIP2018"
Čtvrtek
8.3.2018
13,00 - 18,00 Matchmaking Business Meetings (WASTen)
10,00 - 15,00   Odpadové Fórum: ODPADY 10,00
-
12,30
APROCHEM:
Medicína katastrof, hygiena a lidské zdraví