Více času na podstatné

Program TVIP 2018

ČTVRTEK - 8. BŘEZNA 2018

10.00 - 14.00: Matchmaking Business Meetings (WASTen)
APROCHEM:

MEDICÍNA KATASTROF, LIDSKÉ ZDRAVÍ

(konferenční sál Pálava)

 
ODPADOVÉ FÓRUM:

ODPADY

(konferenční sál č. II)

10,00

Přeprava nebezpečných látek potrubím

Bc. Miroslav Dítě, Ing. Zdeněk Teplý, Ing. Pavel Končel, RNDr. Miloš Urbánek, TLP, spol. s r.o.
(210)
  9,55

Prezentace partnera – ČVUT v Praze, Ústav procesní a zpracovatelské techniky

Doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.
(406)
10,20

Výbuch zásobníku methylakrylátu

Ing. Josef Petr, Ph.D., Synthomer a.s.
(211)
  10,00 Ekonomicky rentabilní zpracování odpadů v konceptu biorafinerie: fikce nebo skutečnost?
Doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D., Ing. Andrey Kutsay, Ing. Roman Formánek, Ing. Petr Seghman, prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky
(103)
10,40

Propojení chemické a zdravotnické legislativy v oblasti chemických hrozeb

MUDr. Michael Vít, Ph.D., Centrum hygieny práce a pracovního lékařství, SZÚ 
(212)
  10,20 Prognóza produkce biologicky rozložitelného komunálního odpadu v ČR         
Ing. Radovan Šomplák, Ph.D., Ing. Vlastimír Nevrlý, Bc. Veronika Smejkalová, Ing. Josef Jadrný, Ústav procesního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
(131)
11,00 Přestávka   10,40 EKO cyklus – energetické využití bioodpadů              
Ing. Martin Vrtiška, MEGA, a.s.
(119)
11,30

Nanočástice v pigmentu titanové běloby a metody měření

Mgr. Elena Rozsypalová, Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
(213)
  11,00

Prezentace partnera - VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií

prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
(407)
11,50

Genotoxická rizika plynoucí z obsahu trihalogenmethanů v pitné vodě

Prof. Ing. František Božek, CSc., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
(214)
  11,05 Alternativní maloobjemové substráty pro bioplynové stanice             
Ing. Jiří Rusín, Ph.D., Ing. Kateřina Chamrádová, Ph.D., VŠB-TU OstravaO, Institut environmentálních technologií
(124)
12,10

Návrh metody hodnocení rizika plynoucíhi ze zneužití chemických zbraní

Prof. Ing. František Božek, CSc, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
(215)
  11,25 Tuhé vedlejší produkty z porážky drůbeže jako zdroj hodnotných bílkovin       
Ing. Petr Mrázek, doc. Ing. Pavel Mokrejš, Ph.D., Ing. Robert Gál, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
(107)
12,30 Sucho z pohledu terénního hydrogeologa
Mgr. Petr Nakládal
(218)
  11,45 Oběd
12,50 Zakončení konference a oběd   12,55 Prezentace partnera UTB Zlín, Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
Prof. doc. Mgr. Marek Koutný
(408)
      13,00 Biodegradabilní polymery               
Prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D., Ing. Jan Salač, Ing. Jana Šerá, Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
(101)
      13,20 Prehľad problematických požiadaviek na kvalitu druhotného paliva z pyrolýznych technológií
Ing. Juraj Musil, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra životného prostredia a INECO, s.r.o.; doc. Ing. Emília Hroncová, PhD., prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc., Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra životného prostredia
(152)
      13,40 Výzkum a vývoj přehříváku s vysokými parametry páry pro kotle v ZEVO         
Doc. Ing. Ladislav Vilimec, VŠB TU Ostrava; Ing. Tomáš Weigner, SAKO, a.s. Brno; Ing. Jaroslav Konvička, Ph.D., VŠB TU Ostrava
(128)
      14,00 Teplárenská struska a její využití jako náhrada drobného kameniva   
Ing. Ivana Chromková, Ing. René Čechmánek, Lubomír Zavřel, Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s.;Ing. Jindřich Sedlák, Ing. Michal Ševčík, Prefa Brno a.s.
(112)
      14,20 Nové možnosti reduktivní degradace halogenovaných sloučenin        
Doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D., Univerzita Pardubice; Ing. Petr Lacina, Ph.D., Geotest, a.s., Brno
(104)
      14,40 Ukončení symposia