Více času na podstatné

Program TVIP 2018

STŘEDA - 7. BŘEZNA 2018

7,45 - Exkurze - odjezd
13,00 - Autorská prezentace vývěsek
13,00 - 18,00: Matchmaking Business Meetings (WASTen)
APROCHEM:

PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ, ANTROPOGENNÍ A PŘÍRODNÍRIZIKA

(konferenční sál Pálava)

 
ODPADOVÉ FÓRUM:

OCHRANA OVZDUŠÍ

(konferenční sál č. II)

14,00

Úvod

pplk. Ing. Pavel Nepovím, GŘ HZS, MUDr. Marie Adámková, CSc., MŽP
(200)
  14,00 Prezentace partnera UJEP, Katedra technických věd

Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING

(404)

14,10

Nové typové plány v roce 2018

MUDr. Marie Adámková, CSc., MŽP
(201)
  14,05 Energetic and environmental evaluation of two black liquor processing technologies  
Ing. Miroslav Variny, PhD., Bc. Michal Hruška, doc. Ing. Otto Mierka, CSc., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Slovenská republika
(109)
14,30

Typové plány/ Rozbor vybraných mimořádných událostí/ Statistika HZS

plk. Ing. Pavel Nepovím, GŘ HZS
(202)
  14,25 Environmental and energetic aspects of variable biomass quality fed to a steam boiler
Ing. Miroslav Variny, PhD., doc. Ing. Otto Mierka, CSc., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Slovenská republika
(110)
14,50

Ochrana obyvatelstva ve vazbě na územní plánování a stavební řízení

pplk. Ing. Jiří Rosenkranz, GŘ HZS
(203)
  14,45 Využití ejektoru k záchytu jemného dýmu
Doc. Václav Linek, Doc. Tomáš Moucha, Doc. František Rejl, Ing. Michal Opletal, Dr. Jan Haidl, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
(162)
 
15,10

Meteorologické extrémy, zdroje bezpečnostního rizika

Jaroslav Rožnovský, Doc. Ing. Bc. Hana Středová, Ph.D., ng. Tomáš Středa, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně
(208)
 
 
OF - OCHRANA VOD

(konferenční sál č. II)

15,40 Přestávka   15,15

Prezentace partnera – VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálního inženýrství

doc. Ing. Václavík Vojtěch, Ph.D.
(405)
16,00

Nový typový plán - "Únik nebezpečné chemické látky ze stacionárního zařízení“

Danihelka, P., Dobeš, P., Novotný, P., Bernatíková, VŠB
(204)
  15,20 Recyklace vod - ověřování a konkrétní realizace
Ing. Petra Vachová (VWS MEMSEP), Ing. Ondřej Beneš (Veolia Česká Republika)
(164)
16,20

18 let analýzy rizik pro účely zákonů o prevenci závažných havárií

Ing. Vilém Sluka, VÚBP, v.v.i.
(205)
  15,40 Aplikace technologie MBR pro čištění průmyslových odpadních vod 
Ing. Simona Kubíčková, Ing. Daniel Vilím, ENVI-PUR, s.r.o.
(102)
16,40 Přestávka  
17,10

Vývoj legislativy prevence havárií a její dopady v praxi

Bc. Miroslav Dítě, TLP, spol. s r. o.
(206)
  16,00 Nanovlákenné membrány pro čištění odpadních vod             
Ing. Jakub Hrůza, Ph.D., Ing. Ganna Ungur, Ph.D., Ing. Petr Bílek, Ph.D., Technická Univerzita v Liberci; Ing. Jiří Bušek, BMTO GROUP a.s.
(144)
17,30

Umíme v územním plánování prevenci závažných havárií?

Ing. Štefan Győrög, Jihočeský kraj - Krajský úřad
(207)
  16,20 Zhodnocení odpadního kalu: použití nanokompozitních materiálů v oblasti čištění kontaminovaných důlních vod             
Josef Kašlík, Zdenka Medříková, Jana Oborná, Ivo Medřík, Jan Filip, Radek Zbořil, Univerzita Palackého v Olomouci; Petr Lacina, Geotest, a.s., Brno
(139)
17,50

Kolik je podzemní vody v České republice

Mgr. Eva Kryštofová, Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., Česká geologická služba
(209)
  16,40 Problematika zanášení membrán a scalingu při zpracování skládkových výluhů membránovými technologiemi  
Ing. Michal Kulhavý, Ing. Jiří Cakl, CSc., Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav chemického inženýrství; Ing. Lukáš Václavík, Ing. Jiří Maršálek, Ph.D., MemBrain s.r.o., Stráž pod Ralskem
(106)
      17,00 Energetické úspory na ČOV do 2000 EO      
Ing. Marek Holba, Ph.D., Ing. Jana Matysíková, ASIO, spol. s r.o.; Ing. Lukáš Radil, VUT Brno
(120)
      17,20 Pesticidy, léčiva a možnosti jejich eliminace z ŽP     
Ing. Taťána Halešová, ALS Czech Republic, s.r.o.
(137)
      17,40 Výzkum akumulace persistentních bioakumulativních toxických organických látek do ryb Branislav Vrana, Foppe Smedes, Tatsiana Rusina, Radovan Kopp, Pavla Fialová, Jaromír Sobotka, RECETOX, Masarykova univerzita
(130)
18,00 Večeře
20,00 Společenský večer

Přípitek Hustopečskou mandlovicí a poděkování partnerům

Degustace vín - EPS biotechnology, s.r.o.

Vyhlášení výsledků soutěže "VÝVĚSKA TVIP2018"